GEMINI. Global virksomhed. Your better half

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEMINI. Global virksomhed. Your better half"

Transkript

1

2 Your better half GEMINI GEMINI betyder tvilling, og symboliserer den tætte relation, der er mellem dig som kunde og os som virksomhed. En tvilling der kender dig og dine behov. GEMINI means twin and it is the symbol of the close relationship which exists between the customer and the company. A twin who know you and your needs. Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus emballage og i outsourcing af vores kunders produktion til Fjernøsten. GEMINI har mange års erfaring med handelssamarbejde med Kina. Vores forretning bygger på stærke relationer med leverandører i Østen. Vi kan garantere kvalificeret bistand gennem hele processen fra idé til design, produktion, kvalitetskontrol og endelig levering. Det er vores erfaring, at design, produktion af merchandise og emballage altid tilfører firmaet værdi og desuden opbygger loyalitet over for mærket, når du differentierer dit produkt. Derfor mener vi, det er en vigtig strategisk beslutning at skabe noget unikt, når du udvikler dit brand og ønsker at øge salget. GEMINI har udfra vores kunders ønsker om levering af samlede løsninger udvidet aktiviteterne, derfor tilbyder vi idag ekspertise indenfor følgende områder: Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Vores medarbejdere er alle specialister på deres respektive områder, og de er altid klar med individuel rådgivning, uanset om det er standard produkter eller særlige individuelle produktioner. GEMINI har et globalt perspektiv og kan levere de bedste løsninger på verdensplan. God læselyst.

3 World wide GEMINI is an international company, established in 1989 and with offices in Copenhagen, Hong Kong and China We are specialists in producing unique merchandise and luxury packaging and in outsourcing our clients production to the Far East. GEMINI has many years of experience in cooperating with China and our business is built on strong relations with Far East suppliers. We can guarantee qualified assistance throughout the entire process from idea, to design, production, quality control and final delivery. In our experience from designing and producing special made merchandise and luxury packaging, it always adds value and builds loyalty to the brand when you differentiate your product. Therefore, we believe it is a strategically important decision to create something unique when you are building your brand and want to increase sales. Based on our customers needs for total solutions we have expanded our activities into the following areas: Merchandise Packaging Textile Signs Print Our employees are specialist in these areas and can support with individual counselling no matter if it is a standard product or a special made product. GEMINI operates with a global perspective and delivers the best solutions worldwide.

4 Special made Ready made

5 Special made Ready made Special made Ready made Uanset der er tale om merchandise, emballage, beklædning mv. sondre vi i GEMINI imellem: Special made Ready made Special made Specialfremstillede artikler tilfører en stor værdi for dit produkt uden at være en stor ekstra omkostning. Det er en innovations proces at fremstille special lavede artikler ikke en dag-til-dag beslutning. Special lavede artikler er en langsigtet investering i opbygningen af et stærkt og unikt brand. Ready made Ready made er standardartikler fra lager som brandes, så det lægger sig tæt op ad firmaets identitet i form af farver, udformning, indtryk og materiale. Dette er en glimrende måde at arbejde på, når leveringen skal foregå hurtig. No matter if we talk about merchandise, packaging textiles etc. we distinguish between Special made Ready made Special made Special made products add a great value to your product without being an extra cost. It is a process of innovation to produce special made products - not a day-to-day decision. Special made products are a long term investment in building a strong and unique brand. Ready made Ready made products are taken from our warehouse and branded in order to visualise your company identity. This is a good solution when time is limited and a short delivery time is needed.

6 Signs Walk, Wrap Skilte & Smash

7 Walk, Wrap & Smash your brand Walk, Wrap & Smash your brand I GEMINI udvikler vi produkter med tre mål for øje - Walk, Wrap og Smash your brand. Walk Walk dit brand er at gøre produktet til et alternativt reklamemedie. Dine loyale kunders brug af produktet betyder, at dit brands navn vil blive vist i lang tid og mange steder. Wrap Wrap betyder at dit brand er differentieret i en handelssituationen. Smash Med specialfremstillede varer tilføjer du ikke bare værdi til dit varemærke, du får også mulighed for at skabe et produkt, forbrugerne kan genkende, selv efter du har fjernet dit logo. At GEMINI we develop special merchandise with three goals in mind, Walk, Wrap and Smash your brand. Walk Walk your brand by turning the product into an alternative media. Your loyal customers use of the product means that your brand name will be on display for a long time. Wrap Wrap ensures that your brand is differentiated in the buying situation. Smash With special made products you not only add value to your brand, you also get the opportunity to create something that consumers can recognize even after you remove your logo.

8 Merchandise

9 Identitetsboost Merchandise, gimmicks, reklameog strøartikler. Kært barn har som bekendt mange navne. Der findes mange forskellige indgangsvinkler til valg af merchandise. Derfor står vi altid klar med kreativ sparring og rådgivning, når virksomhedens identitet skal have et boost. Vi hjælper også gerne med at definere den "røde tråd" og planlægge alt fra koncept til produktvalg mm. Vores erfaring gør os til en seriøs sparringspartner snarere end en "pick and choose" leverandør. Identity boost Merchandise, gimmicks and commercial items it is all about the same, but differentiates if you choose the right angle. We are always ready with creative advice and counselling when your company needs to boost the identity. We help defining a plan that ensures consistence between concept and choice of product etc. Our experience makes us a serious business partner rather than just a pick and choose supplier.

10 Special made Merchandise GEMINI har den nødvendige ekspertise i at udvikle både enkelt og mere kompliceret merchandise. Vi sikrer dig en kvalificeret proces fra idé til endelig levering. Med Special made merchandise skaber du noget unikt, der giver loyalitet over for dit brand og styrker din virksomheds genkendelighed. GEMINI has the necessary expertise to develop both simple and more complicated merchandise. We ensure a professional process flow from idea to final delivery. With Special made merchandise you create something unique that adds loyalty to your brand and strengthens the recognition of your company.

11

12 Ready made Merchandise Vores store hovedkatalog kan være med til at give nogle gode ideer til branding af lagerartikler. Vi rådgiver gerne om mulighederne, der findes inden for Ready made merchandise. Ready made er artikler fra lager, der kan leveres fra dag til dag i små og store mængder. Se hovedkatalog med priser på Our main catalogue can help you to see how we can brand standard products. We are always happy to guide you through the catalogue and the opportunities for making Ready made merchandise. Ready made products come from our warehouse and can be delivered from day-to-day in both small and big quantities. Look through our main catalogue on

13

14 Emballage Packaging

15 Emballage Pak dit produkt i den rigtige emballage og styrk den visuelle side af din identitet. Og forbrugerne vil stimuleres til at vælge netop dit unikke produkt. GEMINI har stor erfaring med at fremstille både håndlavet luksusemballage og maskinfremstillet emballage i både EU og Kina. I årenes løb har vi etableret stærke relationer med professionelle og meget kompetente samarbejdspartnere. Vi kan kontrollere kundens samlede forsyningskæde - fra indkøb og optimering af produktionen til planlægning af forsendelse over hele verden. A coat of luxury Wrap your product in the right packaging and you are able to strengthen the visual side of your identity. GEMINI has many years of experience in producing handmade luxury packaging in China as well as packaging made in European factories. During the years we have established strong relationships with professional and competent partners. We are able to control our clients entire supply chain from sourcing and optimization of the production to the planning of shipment all over the world.

16 Luxury Packaging Emballage GEMINI har udviklet og produceret håndlavet luksus emballage gennem mange år og leverer til internationale brands på verdensplan. Derfor vælger kunderne os som foretrukken leverandør. GEMINI has developed and produced handmade luxury packaging for many years and delivers to many International brands. That is why, we are a preferred supplier.

17

18 Convenient Packaging Emballage Et af de vigtigste mål for et produkts emballage er at fange forbrugernes opmærksomhed på meget kort tid. Foldbare kasser, poser, papir, PP og EVA... mulighederne er mange. Ved hjælp af praktisk og attraktiv emballage, forbedres salgsmulighederne af dine produkter. One of the main objectives of a product s packaging is to grab the attention of the busy shopper in a very short space of time. Foldable boxes, bags, and travel kits paper, PP, and EVA The choices are many when enhancing your products with convenient packaging.

19

20 Beklædning Textile

21 Beklædning Beklædning er i dag et af de stærkeste signalparametre. Vores tøj sender klare signaler omkring vores person, tilhørsforhold, og hvordan vi gerne vil opfattes. Virksomhedens profilbeklædning eller kampagnens tekstiler bliver derfor uhyre vigtige redskaber i markedsføringen. Signalværdien skal være 100 % i orden og hænge sammen med kampagnens "røde tråd" og virksomhedens ansigt udadtil. Vi vægter derfor tæt sparring med kunde, designere og fagspecialister utroligt højt. Vi kan med andre ord rådgive og vejlede indenfor alt fra mode til rå arbejdsbeklædning. Textile Today textiles is one of the biggest signal parameters. Our clothes are sending clear signals about our personality and how we want people to see us. A company s clothing profile or the textiles used in a campaign are therefore important marketing tools. The signal value has to be 100% clear and in line with the campaign and the expression of the company. Therefore, we attach high importance of having a close relation with the client, designers, and specialists. In other words we can advise and guide within everything from fashion to working clothes.

22 Textile Beklædning Vi kan levere kvalitetsvarer med både tryk, broderede logoer, slogans eller opråb - kun fantasien sætter grænsen. We deliver quality products with print, embroidery or slogans the only limit is your imagination.

23

24 Skilte Signs

25 Skilte Skiltet skal fange kundernes opmærksomhed og samtidig være en del af dit firmas visuelle identitet. Vores daglige virke er præget af tæt kontakt til vores kunder og samarbejdspartnere. Dette sikrer, at vi er på forkant med udviklingen, og har fingeren på pulsen, når det kommer til de nyeste trends indenfor design og skiltning. Via fælles dialog hjælper vi jer frem til den optimale løsning indenfor eksponering, materialevalg og ikke mindst økonomi. Vi laver løsninger indenfor: Neon 3D bogstaver med/uden lys Pyloner Bilindpakning Gadeskilte Vægrammer Banner systemer Etc. Signs A sign must catch the client s attention and be a part of your company s visual identity at the same time. Our daily activities are marked by a close relation with our clients and business partners. In this way we ensure to be abreast of developments when it comes to new trends within design and signposting. Through dialogue we guide you to the most optimal solution within exposure, choice of material, and last but not least economy. We make solutions within: Neon 3D letters with/without light Pylons Car wrapping Street signs Wall frames Banner systems Etc.

26 Signs Skilte Skiltet skal vejlede, det skal skabe forståelse for produkter og det skal give hurtig navigering. Samtidig afspejler det afsenderen. Vælg derfor dit skilt med omhu. A sign must instruct, it must create product knowledge and help to quick navigation. At the same time as reflecting the sender. Therefore, choose your sign with care.

27

28 Tryksager Print

29 Tryksager I GEMINI har vi eget "In-house" trykkeri, hvor vi selv producerer alt i offset- og digitaltryk. Dette giver os en stor fleksibilitet med hensyn til leveringstid. Samtidigt giver det os mulighed for en høj kvalitetsstyring, som er afstemt med kunden. Vi kan levere alle former for trykte medier i vores eget trykkeri eller hos en af vores samarbejdspartnere. Digitaltryk: På vores digitaltrykanlæg trykker vi typisk mindre oplag. Mange af vores kunder bruger også denne metode til prøvetryk, dummies eller visitkort. Kvaliteten af denne trykmetode nærmer sig offsetkvaliteten med hastige skridt. Offsettryk: Offset-trykmetoden bruges typisk, når vi producerer større oplag. Vi producerer traditionel offset i kundens pantone eller CMYK farver. Vi tilbyder også de fleste former for efterbehandling i form af falsning, stansning, nummerering, perforering, prægning mm. Print At GEMINI we have our own printing house producing offset and digital prints. This makes us very flexible as regards to delivery time. At the same time it enables us to carry out a high level of quality control. We deliver all kinds of printed medias from our own printing house or from one of our business partners. Digital print: Smaller quantities are printed on our digital printing system. Many clients also use this method for print proof, dummies or businesscards. The quality of this method is very close to the quality of offset. Offset print: Typically the offset printing method is used when producing higher quantities. We produce traditional offset in client s pantone colours or CMYK. Furthermore, we can offer various kinds of processes like folding, punching, numbering, perforation, stamping etc.

30 Print Tryksager Vi lægger stor vægt på det gode håndværk og den veludførte detalje. Vi rådgiver gerne om det rigtige materiale valg og hvilken trykløsning, der sikrer dig, ikke kun det bedste resultat, men også den bedste pris. We attach importance to good workmanship and well-done details. We can advise on choice of material and on which printing solution, that offers you not only the best result but also the best price.

31

32 CSR Code of Conduct

33 Stort engagement The large embrase Der har gennem de seneste år været et stigende fokus på at produktion skal foregå under ordnede vilkår. I dag oplever 6 ud af 10 danske virksomheder at blive stillet overfor krav om miljømæssige og sociale forhold fra kunder og samarbejdspartnere. Nye krav som skyldes bl.a. øget globalisering. Kort sagt en CSR strategi. Hos GEMINI mener vi imidlertid, at denne udfordring rummer store muligheder for, at gøre dette til en konkurrencemæssig fordel både lokalt og globalt. Vi har siden 1989 arbejdet med CSR, idet vi arbejder ud fra at samfundsengagement betaler sig også på bundlinjen. GEMINI arbejder målrettet med leverandører, som kan bidrage til at skabe en bæredygtig verden. Vi stiller krav til vores leverandører, om at de produkter som vi tilbyder, er fremstillet under gode vilkår og bevidste valg. Produkter fra vores leverandører er ikke frembragt med tvangsarbejde, børnearbejde eller manglende overholdelse af anstændige og etiske arbejdsforhold. Vi mener, at GEMINI igennem disse retningslinjer, kan medvirke til at gøre en positiv forskel. During the past years production under organized conditions has been brought into more focus. Today 6 out of 10 Danish companies are confronted with requirements for environmental and social conditions from clients and business partners. This is the result of the increased globalisation. A CSR strategy. However, GEMINI considers this challenge holding opportunities for bringing it into a competitive advantage both locally and globally. We have worked with CSR since We believe that social involvement pays also on the bottom line. GEMINI is consciously working with suppliers who can help making a sustainable world. We demand from our suppliers that the products we are offering are manufactured under good conditions and conscious choices. Products from our suppliers are not produced by forced labour, child labour or under lacking observance of decent ethical working conditions. We believe that following these guidelines GEMINI can contribute towards making a positive difference.

34 Project management Din virksomheds succes er vores fundament, idet dette sikrer et langt og gensidigt partnerskab. En kæde er som bekendt aldrig stærkere end det svageste led og derfor kan produktet ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med den underliggende proces som sikrer, at du får det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted. Derfor har GEMINI defineret og udviklet et projektstyringssystem og deraf en kvalitetshåndbog der sikrer netop dette og bygger på principperne omkring ISO Det rigtige produkt At sikre at den leverede vare lever op til den ønskede kvalitet kan syntes som en selvfølge, men dette er langt fra tilfældet. Vores erfaring viser det er vigtigt, at vi som partner indgår kvalitetsaftale med både dig som virksomhed og vores leverandør. Disse aftaler tager afsæt i jeres ønskede kvalitetsniveau (AQL værdi). For at sikre at den producerede vare lever op til vores kvalitetsaftale, foretages der løbende kvalitetskontrol i henhold til den indgåede kvalitetsaftale. Det indebærer både en: Indgangskontrol Online inspektion Endelig kvalitetskontrol Al kontrol foretages ud fra internationale anerkendte stikprøve planer. Således sikres det, at vi leverer den lovede kvalitet. Alle kvalitetskontroller foretages af egen uddannede og ansatte kvalitets kontrollanter. Hermed sikres det at vore fabrikker ikke kontrollerer sig selv. Det rigtige tidspunkt Det leverede produkt kan være nok så høj en kvalitet, men hvad nytter det, såfremt det bliver leveret efter eksempelvis en kampagne er færdig. I GEMINI udvælges hver år nogle internationale logistikpartnere der sikrer, at vi eksempelvis kan opnå pladsgaranti på skibe og dermed sikre at varerne går afsted til den aftalte tid. Samtidigt sikrer vores Hong Kong kontor, at der sker en løbende opfølgning hos leverandøren og dermed sikrer vi at varerne er færdige til den aftalte tid og afskibning kan finde sted i henhold til aftalt tidsplan. Det rigtige sted Mange af vores kunder er internationale kunder, hvor den samme kampagne eksempelvis kører i flere lande samtidigt, og til tider skal der ske en konsolidering af flere forskellige varer. Supply chain er en integreret del af vores Project management. Både mht. indsamling og konsolidering af ordren pr. land/enhed og efterfølgende distribution af varer til de respektive lande/enheder med mulighed for ompakning mv. Rapportering Der sker en løbende status rapportering, således at kunden hele tiden er informeret om, hvor vi er i processen.

35 Project management Your company success is our foundation as secures a long and mutual relationship. A chain is never stronger than its weakest part and therefore it is not only the product but the whole context and process that secure you to get the right product at the right time on the right place. Therefore, GEMINI has defined and developed a project management system and from that a quality manual securing this and built on the principles about ISO The right product Securing that the delivered product lives up to the requested quality might seem to be a matter of course, but this is far from the case. We know from experience that it is important to make a quality agreement both with your company and with our supplier. These agreements are based on your accepted quality level (AQL value). To ensure that the product live up to the quality agreement we carry out online quality control according to the agreement. This involves: - Factory visit - Online inspection - Final quality control Every control is based on international approved random standards. This is the way to ensure that we deliver the requested quality. Every quality control is carried out by our own qualified and permanent quality staff. This way we ensure that our factories are not controlling themselves. The right time The final product can be of high quality but it is no use if it only reaches you after for example the campaign has ended. Every year GEMINI select a few international logistics partners who can ensure for example vessel space guarantee and in this way secure that goods will depart on the right time. At the same time our Hong Kong office is continuously following up with the manufacturer to secure that the goods will be finished to the right time and shipment can take place as scheduled. The right place Many of our clients are international where for example one campaign can take place in more countries at the same time and therefore sometimes different products have to be consolidated. Supply chain is an integrated part of our project management. Both as regards to collection and as regards to consolidation of the order per country/department etc. Subsequently distribution to respective countries/departments incl. possible re-packing etc. Report Current status and report is made so the client always can be informed about how far in the process we are.

36 GEMINI A/S Lyngbyvej 415 DK-2820 Gentofte Denmark Phone : Fax: GEMINI Hong Kong Ltd. Unit 06, Work Space B, 14/F Wing Cheung Industrial Building Kwai Cheong Road Kwai Chung, N.T., Hong Kong Phone: Fax:

STOKVIS. - the right connection

STOKVIS. - the right connection STOKVIS - the right connection STOKVIS Det er nemt at levere det produkt vores kunder spørger på. Udfordringen er at levere det produkt vores kunder ikke spørger på OKVIS It is easy to deliver the product

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Jeppe Frydendal; Steen Christiansen FORCE Technology Environmental Project No. 1099 2006 Miljøprojekt The Danish Environmental

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE

DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE Udvikling af et præfabrikeret, modulbaseret facadesystem Development of a pre-fabricated, modular façade system 2009 Dansk Arkitektur Center Udgivet

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Højteknologiske automations- og maskinløsninger. High tech automation and machine solutions. www.gibotech.dk

Højteknologiske automations- og maskinløsninger. High tech automation and machine solutions. www.gibotech.dk Højteknologiske automations- og maskinløsninger High tech automation and machine solutions www.gibotech.dk 2 GIBOTECH moving technology GiboteCH A/s Gibotech A/S er en af de førende leverandører i Danmark

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2010 Greenland is Moving in Closer The Smallest

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN

STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 1 LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 2 3 FORORD Realisering af en forretningsplan, eksekvering af en vækststrategi,

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

En guide til større succes med dine internationale partnere.

En guide til større succes med dine internationale partnere. En guide til større succes med dine internationale partnere. Hvad er en Partnerhåndbog? er en visualisering af virksomhedens strategi for, hvordan den ønsker, at de internationale partnerskaber skal være.

Læs mere

Activities, shows & events

Activities, shows & events Read all about Copenhagen Fashion Week Activities, shows & events What s up at CIFF/CIFFKIDS, CPH Vision, Terminal-2, Gallery and CPH Kids? Danish Fashion in Autumn/Winter 2012/13 - headlines from the

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Forord Denne rapport samt vedlagte appendiks A (Værktøjskassen)

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 -

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 - Forord Den politiske offentlighed savner indsigt i godstransportområdet. Denne opfattelse deles både af transportbranchen, transportforskere og embedsmænd der har godstransport som sagsområde. Den manglende

Læs mere

Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv

Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv Jane Schouborg Jensen (JJ62069) Vejleder: Sophie Esmann Andersen Speciale i Virksomhedskommunikation, Sommer 2009 Aarhus School of Business (Handelshøjskolen

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces Mod en ny forståelse af den - En ph.d.-afhandling om Danfoss A/S og virksomhedens kunderelaterede digitale initiativer Reimer Ivang Center for International Virksomhedsøkonomi, Institut for Erhvervsstudier,

Læs mere

LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE

LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE Lost in innovation? Ikke hvis design driver værket INTRO The world is changing, and major social challenges are waiting around the corner. Welfare

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere