Scanding. Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers. Scanding RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scanding. Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers. Scanding 7.2.1 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS"

Transkript

1 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers Scanding FLOW TECHNOLOGY AND EQUIPMENT Side 1 Issue AB:

2 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS XTube Varmevekslere / XTube - Heat exchangers XTube - General beskrivelse af varmevekslerne / XTube - General description of the heat exchangers XTube Varmevekslere leveres i følgende typer: Monotube, Tripletube, Multitube, B-Tube og Pharmagrade. XLG designer alle varmevekslere mht. både termisk og mekanisk design via eget udviklet EDB-program. Alle varmevekslere fra XLG er i overensstemmelse med kravene i det europæiske Trykudstyrsdirektiv 97/23/EF. XLG CE-mærker udstyret iht. direktiverne. Alle varmevekslerens fremstillingsprocesser anvender de mest moderne teknikker og udstyr, og svejserne er alle højt kvalificerede og erfarne med godkendt certificering for alle de forskellige processer og anvendte teknikker. Sikring af god kvalitet og overholdelse af kravene er en vigtig del af design-og fremstillingsprocesserne. Varmevekslerne fremstilles i materialekvaliteter: 304, 316, 316L, Duplex stål, 254 SMO mv. efter kundens ønsker og i h.t. de overflade krav der stilles, f.eks indvendig Ra 0,8-0,4-0,25 µm. Hvor opgaven kræver det kan varmeveksleren leveres med sømløse rør. Standard længder på varmevekslerne er følgende: 1500mm, 2000mm 3000mm og 6000mm, men kan også leveres på den længde kunden ønsker det. XTube Heat exchangers available in the following types: Monotube, Tripletube, Multitube, B-Tube and Pharmagrade. XLG designs all heat exchangers in terms of both thermal and mechanical design through its own developed computer programs. All of the heat exchangers supplied by XLG comply with the requirements of the European Pressure Equipment Directive 97/23/EC. XLG CE mark the equipment according to the directives. All heat exchanger manufacturing processes using the most modern techniques and equipment, and welders are all highly qualified and experienced with approved certification for all the different processes and techniques used. Assuring good quality and compliance with the codes is an essential part of design and manufacturing processes. The heat exchangers are manufactured in the material qualities: 304, 316, 316L, Duplex steel, 254 SMO and more according to customer desires and under the surface demands, such as inner 0.8-0,4-0,25 µm. Where the task requiresthe heat exchanger can be supplied with seamless tubes. Standard lengths of the heat exchangers are: 1500mm, 2000mm 3000mm and 6000mm, but can also be supplied on the length the customer wants it. XTube - XTube - Xtube varmevekslere fremstilles med korrugerede rør. Xtube korrugerede rør skaber turbulens i produktet således at der sker en mere effektiv blanding og omrøring. Det medfører en højere varmeoverførelseskoefficient end med glatte rør. Højere U-værdier betyder en mindre varmeveksler. Det korrugerede rør skaber en selvrensende effekt, som reducerer tilsmudsning på rørets overflade. Mindre tilsmudsning betyder mindre varmeveksler og længere produktionscyklus. Xtube heat exchangers are manufactured with corrugated tubes. Xtube Corrugated Tubes increase the turbulence in the flow thus enabling a more effective mixing and agitation that generates a higher heat transfer coefficient than smooth tubes at the same conditions. Higher U-values means a smaller heat exchanger. Furthermore, corrugation carries a selfcleaning effect that reduces fouling on the tube surface. Less fouling means smaller heat exchanger and longer production cycles. 468 Side 2 Issue AB:

3 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS XTube Monotube / XTube - Monotube XTube - Monotube / XTube - Monotube Xtube Monotube varmevekslere er fremstillet af rustfrit stål og dannes ved at have to koncentriske rør inden i hinanden. Inderrøret er aftagelig fra det ydre rør. Produktet der skal behandles, passerer normalt gennem det korrugerede inderrør og køle-/varmemediet passerer gennem hulrummet dannet af de to rør. Produktet og køle-/varmemediet er helt isoleret fra hinanden. Udsivning af køle-/varmemedie til atmosfæren forhindres ved hjælp af O-ringpakninger i hver ende af røret. Den ene ende af inderrør er fastgjort til det ydre rør, mens den anden ende er fri til at expandere. Dermed undgås potentielt skadelige påvirkninger, der forekommer i andre typer af helsvejste varmevekslere. Xtube Monotube heat exchangers are constructed from stainless steel and are formed by having two concentric tubes, the inner tube being demountable from the outer tube. The fluid to be treated is normally passed through the corrugated inner tube and the service fluid, passes through the annulus formed by the two tubes. Product and service fluid is completely isolated from each other. Leakage of the service fluid to atmosphere is prevented by a pair of elastomeric O ring seals at each end of the tube. One end of the inner tube is fixed to the outer tube assembly while the other end is free to expand and contract with the change of temperatures occurring in service, thus avoiding the potentially damaging stresses that occur in other types of fully welded heat exchangers. De vigtigste anvendelser for XTube Monotube varmevekslere er følgende: Opvarmning og afkøling af væsker indeholdende partikler og fibre mv. Opvarmning og afkøling af slam fra rensningsanlæg. Opvarmning og afkøling af saucer og frugt eller grøntsag s puré og partikler. Varmegenvinding fra industriel spildevand og beskidt spildevand. Høje temperatur og tryk applikationer. The principal uses for the XTube Monotype heat exchangers are the following: Heating and cooling fluids containing particles and fibres etc. Heating and cooling sewage treatment plant sludge. Heating and cooling sauces and fruit or vegetable purées and pulps. Heat recovery from industrial effluents and dirty waste water. High temperature and pressure applications. Side Issue AB:

4 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS XTube Tripletube / XTube - Tripletube XTube - Tripletube / XTube - Tripletube XTube Tripletube varmevekslere er fremstillet helt i rustfrit stål og består af tre eller fire koncentriske korrugerede rør. Produktet løber gennem en slags sandwich. Det bliver afkølet/opvarmet fra begge sider. Designet med forskellige rørdiametre giver forskellige flowhastigheder. Rørrene er korrugerede for at fremme kulde/varmeoverførsel og minimere tilsmudsning. Udsivning af køle-/varmemedie til atmosfæren forhindres ved hjælp af O-ringpakninger i hver ende af røret. Den ene ende af inderrøret er fastgjort til det ydre rør, mens den anden ende er fri til at expandere. Dermed undgås potentielt skadelige påvirkninger, der forekommer i andre typer af helsvejste varmevekslere. XTube Tripletube heat exchangers are manufactured entirely from stainless steel and consist of three or four concentric corrugated tubes. The fluid to be treated (the product) flows through a kind of sandwich. It is being cooled/heated from both sides. Designed with different diameters give different flow rates. The pipes are corrugated to facilitate cold/heat transfer and minimize fouling. Leakage of the service fluid to atmosphere is prevented by a pair of elastomeric O ring seals at each end of the tube. One end of the inner tube is fixed to the outer tube assembly while the other end is free to expand and contract with the change of temperatures occurring in service, thus avoiding the potentially damaging stresses that occur in other types of fully welded heat exchangers. De vigtigste anvendelser for XTube Tripletube varmevekslere er følgende: Opvarmning og afkøling af væsker med varierende og høj viskositet, samt væsker der indeholder små fibre, pulp og partikler. Opvarmning og køling af f.eks. tomatkoncentrat. Høje temperaturer og tryk applikationer. The principal uses for the XTube Tripletype heat exchangers are the following: Heating and cooling of fluids with variable and high viscosity, and fluids containing small fibers, pulp and particulates. Heating and cooling of eg. tomato concentrate. High temperature and pressure applications. 470 Side Issue AB:

5 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS XTube Multitube / XTube - Multitube XTube - Multitube / XTube - Multitube XTube Multitube varmevekslere er fremstillet helt i rustfrit stål og består af et bundt korrugerede rør monteret i et korrugert yderrør (som danner den ydre kappe). Produktet der skal behandles, løber gennem rørene som udgør rørbundtet og køle-/varmemediet i hulrummet. Produktet og køle-/varmemediet er helt isoleret fra hinanden. Alle produkt berørte overflader, herunder svejsninger, har en overfladeruhed Ra <0,8 µm og er derfor velegnet til brug ved forarbejdning af fødevarer efter de normale hygiejne forskrifter. Sådanne processer omfatter pasteurisering, høj temperatur sterilisering, varmebehandling til aseptisk emballage mv. Udsivning af køle-/varmemedie til atmosfæren forhindres ved hjælp af O-ringpakninger i hver ende af røret. Den ene ende af inderrør er fastgjort til det ydre rør, mens den anden ende er fri til at expandere. Dermed undgås potentielt skadelige påvirkninger, der forekommer i andre typer af helsvejste varmevekslere. XTube Multitube heat exchangers are manufactured entirely from stainless steel and consist of a bundle of corrugated tubes mounted within a corrugated outer tube (which forms the outer shell). The fluid to be treated (the product) flows through the interior of the tubes forming the tube bundle and the service fluid outside the inner tubes, through the shell. All product wetted surfaces, including the welds, have a surface roughness Ra < 0.8 μm and are therefore able to process food products under the normal hygiene regulations. Leakage of the service fluid to atmosphere is prevented by a pair of elastomeric O ring seals at each end of the tube. One end of the inner tube is fixed to the outer tube assembly while the other end is free to expand and contract with the change of temperatures occurring in service, thus avoiding the potentially damaging stresses that occur in other types of fully welded heat exchangers. De vigtigste anvendelser for XTube Multitube varmevekslere er følgende: Hygiejnisk anvendelser, der omfatter opvarmning og afkøling af flydende levnedsmidler, herunder produkter, der indeholder fibre, pulp eller partikler. Høj temperatur sterilisering af mejeriprodukter, juice, drikkevarer osv. Direkte produkt / produkt varmegenvinding i juice og drikke applikationer. Opvarmning og køling af cremer osv. Termisk behandling ved høje temperaturer og tryk. The principal uses for the XTube Multitype heat exchangers are the following: Hygienic applications involving heating and cooling liquid food products, including products containing fibres, pulp or particles. High temperature sterilisation of milk products, juices, drinks etc. Direct product/product heat recovery in juice and drink applications. Heating and cooling of creams, custards etc. Thermal treatment at high temperatures and pressures. Side 5 Issue AB:

6 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS XTube B-Type / XTube - B-Type XTube - B-Type / XTube - B-Type XTube B-type varmevekslere er fremstillet af rustfrit stål og består af et bundt af korrugerede rør monteret i et ydre rør (som danner den ydre kappe). Varmeveksleren kan leveres helt svejset eller med demonterbart rørbundt, afhængigt af anvendelsen og kundernes præferencer. Når varmeveksleren bliver udsat for hyppige start og stop anbefales det at benytte demonterbart rørbundt som minimerer de skadelige virkninger af metaltræthed. Produktet der skal behandles strømmer gennem de indre rør og køle-/varmemediet løber uden om rørrene i hulrummet inden i kappen. Væskerne er helt isoleret fra hinanden, kulde/varme overføres via rørvæggene. I det demonterbare rørbundtdesign forhindres udsivning af køle/varmemedie til atmosfæren ved hjælp af O-ringpakninger i hver ende af røret. Den ene ende af inderrør er fastgjort til det ydre rør, mens den anden ende er fri til at expandere. Dermed undgås potentielt skadelige påvirkninger, der forekommer i andre typer af helsvejste varmevekslere. XTube B-Type heat exchangers are manufactured from stainless steel and consist of a bundle of corrugated tubes mounted within an outer tube (which forms the outer shell). The fluid to be treated (the product) flows through the interior of the tubes forming the tube bundle and the service fluid outsider the inner tubes, through the shell. The units can be supplied completely welded or with a removable inner tube bundle, depending on the application and customer preference. When the heat exchanger is exposed to frequent starts and stops, it is recommended to use the removable bundle design which minimizes the harmful effects of metal fatigue. The fluid flowing through the inner tubes (the product) and the fluid circulating through the outer shell (the service) are completely isolated from each other, heat being transferred through the inner tube walls. In the removable tube bundle design leakage of service fluid to the atmosphere is prevented by a pair of O-ring seals at each end of the tube. One end of inner tube attached to the outer tube, while the other end is free to expanders. This avoids the potentially harmful effects that occur in other types of fully welded heat exchangers. De vigtigste anvendelser for XTube B-Type varmevekslere er følgende: Damp opvarmede vandvarmere. Opvarmning og køling af proces væsker og gasser, samt væsker der indeholder fibre og partikler. Vand / vand og gas / vand varmegenvinding applikationer. Damp kondensering. Opvarmning og køling af CIP rengørings løsninger. Køling af udstødningsgas på motor-og gasturbine applikationer. Høje temperaturer og tryk applikationer. The principal uses for the XTube B-Type heat exchangers are the following: Steam heated water heaters. Heating and cooling of process fluids and gases and liquids containing fibers and particles. Water/water and gas/water heat recovery applications. Vapour condensation. Heating and cooling of CIP Cleaning solutions. Exhaust gas cooling on motor and gas turbine applications. High temperature and pressure applications. 472 Side 6 Issue AB:

7 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS XTube Pharmagrade / XTube - Pharmagrade XTube - Pharmagrade / XTube - Pharmagrade XTube Pharmagrade varmevekslere anvender farmarør. Varmeveksleren kan leveres helsvejst eller med demonterbart rørbundt, afhængigt af anvendelsen og kundernes præferencer. Det er højkvalitets rør specielt fremstillet til processer i den farmaceutiske og bioteknologiske industri, med en overfladeruhed afpasset efter arten af processen. De produktberørte rør er korrugerede med henblik på at øge kulde/varmetransmisionen. Når varmeveksleren bliver udsat for hyppige start og stop anbefales det at benytte demonterbart rørbundt som minimerer de skadelige virkninger af metaltræthed. Dobbelte rørplader findes i hver ende, hver med en adskildt luftspalte. Rørene er svejset ind i den ydre sterile rørplade. Produktet der skal behandles strømmer gennem de indre rør og køle-/varmemediet løber uden om rørrene i hulrummet inden i kappen. Væskerne er helt isoleret fra hinanden, kulde/varme overføres via rørvæggene. I det demonterbare rørbundtdesign forhindres udsivning af køle/varmemedie til atmosfæren ved hjælp af O-ringpakninger i hver ende af røret. Den ene ende af inderrør er fastgjort til det ydre rør, mens den anden ende er fri til at expandere. Dermed undgås potentielt skadelige påvirkninger, der forekommer i andre typer af helsvejste varmevekslere. XTube Pharmagrade heat exchangers are using pharmaceutical quality tubes.the units can be supplied completely welded or with a removable inner tube bundle, depending on the application and customer preference. It is high quality tubes are specially made to processes in the pharmaceutical and biotechnology industry, having a surface adapted to the nature of the process. The product concerned tube is corrugated to increase the rate of heat transfer. When the heat exchanger is exposed to frequent starts and stops, it is recommended to use the removable bundle design which minimizes the harmful effects of metal fatigue.. Double tubeplates are provided at each end, each with a separation air gap. The tubes are welded into the outer (sterile) tubeplate. The fluid flowing through the inner tubes (the product) and the fluid circulating through the outer shell (the service) are completely isolated from each other, heat being transferred through the inner tube walls. In the removable tube bundle design leakage of service fluid to the atmosphere is prevented by a pair of O-ring seals at each end of the tube. One end of inner tube attached to the outer tube, while the other end is free to expanders. This avoids the potentially harmful effects that occur in other types of fully welded heat exchangers. De vigtigste anvendelser for XTube Pharmagrade varmevekslere er følgende: Opvarmning og afkøling af væsker, emulsioner og gasser Opvarmning og afkøling af WFI (vand til injektion) og andre sterilvands applikationer. The principal uses for the XTube Pharmagrade heat exchangers are the following: Heating and cooling of liquids, emulsions and gases. Heating and cooling of WFI (water for injection) and other high purity water. Side 7 Issue AB:

8 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS Fittings / Fittings Scanding leverer rustfrit procesudstyr primært til levnedsmiddel-, pharmaseutisk- og kemisk industri Scanding offers corrosion-proof process equipment primarily for food, pharmaceutical and chemical industries. Tankudstyr / Tank Equipment Slanger / Hoses Flow komponenter / Flow components Ventiler / Valve Scanding blev grundlagt i 1992 af ingeniør Palle Müller-Hansen, dels som en rådgivningsvirsomhed og dels som agenturvirksomhed med salg af komponenter indenfor den rustfrie sanitære branche. I dag er vort kerneområde udelukkende salg af rustfrit proces-udstyr til den sanitære og aseptiske branche, f.eks. til hele levnedsmiddelbranchen samt til den pharmaseutiske- og kemiske industri. Scanding s dynamiske medarbejdere arbejder ud fra princippet: Samarbejdspartner frem for blot leverandør Pumper / Pumps Varmevekslere / Heat exchangers Dette er ikke kun et slogan for os, men bliver praktiseret via en klar salgspolitik, vor tilpasningevne og fleksibilitet, samt vor konstante fornyelse og fortsatte udvikling. Vore specialister står dagligt til rådighed med gode råd og vejledning vedrørende vort omfattende produktprogram. De kender produkterne, og kan se deres anvendelighed. Af og til sker det, at vi i forbindelse med rådgivning til en kunde, må tilbyde et produkt, som ikke hører hjemme i vort standard program. Dette er ingen hindring, netop fordi vi sætter kunden i fokus, og derfor ønsker at finde den optimale løsning. Gennem vort store internationale netværk, skaffer vi varerne i de rigtige specifikationer, samt til en bedste pris og leveringstid. Hver eneste dag er vi på farten, overalt i landet klar til omgående at besøge Dem, når der er behov for det. Vort store centrallager og integrerede Edb-styring betyder, at ordrebehandling og lagerstyring sker sikkert og hurtigt, normalt med levering fra dag-til-dag. Vi kan altid checke den aktuelle lagerbeholdning, allerede under den indledende telefonsamtale, og dermed give kunden den bedst mulige vejledning. Alle forsendelser bliver dobbeltchecket, for derved at minimere eventuelle fejlleverancer. Scanding was founded in 1992 by engineer Palle Müller-Hansen. Originally, it was an agency business including sales of components within the corrosion-proof sanitary industry, likewise offering consulting services. Today our core activity is exclusively sale of corrosion-proof process equipment for sanitary and aseptic industries, such as all food industries as well as pharmaceutical and chemical industries. Scanding s dynamic employees act on the principle: Business partner not just supplier. To us, this is not just a slogan. It is put into practice via an evident marketing policy, our adaptability and flexibility, as well as our constant renewal and continuous development. Our experts are daily at your service with advice and guidance of our extensive product programme. They know the products and have an eye for their suitability. When assisting our customers, it may happen, from time to time, that we have to offer a product, which is not included in our own standard programme. This is no problem, however, because we focus on our customer and consequently, try to provide the optimum solution. We supply the right specifications of the articles in question through our large, international networks, at the best price and time of delivery. Every day we are on our way all over the country ready to visit you, whenever you need. Our great Central Warehouse and the Integrated Computer management means that order processing and stock management is done safely and quickly, usually with next day delivery. We can always check the current stock during the initial telephone conversation, and thereby give the client the best possible guidance. All shipments are double checked in order to minimize any errors supplies. Røreværker / Mixer Andre produkter / Other products Scanding FLOW TECHNOLOGY AND EQUIPMENT Scanding A/S Djursgade 31 DK-8500 Grenaa Tel.: Fax: Isue: Side 8 Issue AB:

Special products for special customers

Special products for special customers Special products for special customers 1 2 Velkommen til RG Group RG Rom Gummi blev grundlagt i 1983 og blev hurtigt kendt som den foretrukne forhandler af gummiprodukter til fiskeindustrien. Siden er

Læs mere

Højteknologiske automations- og maskinløsninger. High tech automation and machine solutions. www.gibotech.dk

Højteknologiske automations- og maskinløsninger. High tech automation and machine solutions. www.gibotech.dk Højteknologiske automations- og maskinløsninger High tech automation and machine solutions www.gibotech.dk 2 GIBOTECH moving technology GiboteCH A/s Gibotech A/S er en af de førende leverandører i Danmark

Læs mere

28.-30. oktober 2014. Udstillerkatalog/Exhibitor s Catalogue

28.-30. oktober 2014. Udstillerkatalog/Exhibitor s Catalogue 28.-30. oktober 2014 Udstillerkatalog/Exhibitor s Catalogue 1 Velkommen til / Welcome to FoodTech 14 2 På de kommende sider kan du læse mere om udstillerne på FoodTech 14. Hvis du har spørgsmål af nogen

Læs mere

KATALOG. - Catalogue

KATALOG. - Catalogue KATALOG - Catalogue Hvad kan FKI gøre for dig? FKI har gennem flere år opbygget et tæt og gensidigt respektfuldt forhold til kunderne. Det betyder ikke blot, at FKI forstår problemerne og irritationsmomenterne,

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

STOKVIS. - the right connection

STOKVIS. - the right connection STOKVIS - the right connection STOKVIS Det er nemt at levere det produkt vores kunder spørger på. Udfordringen er at levere det produkt vores kunder ikke spørger på OKVIS It is easy to deliver the product

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

Enkelt sæde ventiler Single Seat valves

Enkelt sæde ventiler Single Seat valves Enkelt sæde ventiler Single Seat valves ZP ZP Ventil Enkeltsæde ventil esignet til anvendelse i alle sanitære applikationer, er ZP ventilen med dets moderne design velkendt for sin ekstreme fleksibilitet,

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Jeppe Frydendal; Steen Christiansen FORCE Technology Environmental Project No. 1099 2006 Miljøprojekt The Danish Environmental

Læs mere

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 VIRKSOMHEDSPROFIL VIRKSOMHEDSPROFIL Italiana Conduttori Srl har produceret CAVEL koaksialkabler siden 1968. Gennem årene har firmaet opnået en konstant vækst og en stor

Læs mere

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5660 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn......................5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark. - A part of SOL 2000A

Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark. - A part of SOL 2000A Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark - A part of SOL 2000A 0. Index 1. Intro... - 3-2. Danish Resume... - 4-2.1. Det testede system... - 4-2.2. Potentialet... - 4-3. Suppliers...

Læs mere

Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139

Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139 Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139 Marts 2014 Redigeret af Ivan Katić, Teknologisk Institut

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023 INDHOLD INDEX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HISTORIE FIRMAPROFIL ADMINISTRATION EJERFORHOLD & BESTYRELSE ORGANISATIONSPLAN KVALITETSSTYRING PRODUKTER KONTAKT HRS / KALUNDBORG Smede-

Læs mere

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010 TechMatch 02 E LAND & MILJØ 2010 Health & Food Days 2010 Pro Energy Meetings B2B 4 Energy Elmia World Bioenergy 2010 Teknologisøgninger Sustainable Packaging Trays for Fresh or Frozen Meat Products Harvesting

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

Morsø 2040. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use

Morsø 2040. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use Morsø 2040 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold Content

Læs mere

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19 Brædstrup SolPark følg energien follow the energy Fjernvarmevej 2 DK-8740 Brædstrup Tlf.: +45 75 75 33 00 Fax: +45 75 75 35 19 post@braedstrup-fjernvarme.dk www.braedstrup-fjernvarme.dk 2 Indhold Bag om

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz.

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. INSTALLATION MANUAL Submersible Two-Stage Grinder Pump Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. This product may be covered by one or more of the following patents and other patent(s) pending: US Patent

Læs mere

Randers Reb International A/S Randers Reb International A/S Legeplads Playground

Randers Reb International A/S Randers Reb International A/S Legeplads Playground Combination ropes for playgrounds Company Profile Profil Randers Reb International A/S Randers Reb was established in 1840. Today, Randers Reb is a dynamic, modern rope manufacture with experience from

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere