Bestyrelsesmøde nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde nr. 1-2014."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde nr Sted: Hos Anders Dato: Start Tid Slut Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Dorthe Beyer Andersen (DA), Line Grundtvig Sørensen (LGS),Melisa Mark (MM) Helle Rosenkrans (HR) Fraværende: Fleur Trubka (FT), Beyer Andersen (DA) Referent: Line Grundtvig Sørensen Formål Diverse 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering fra: 2 Formand. - Pernille 2 Næstformand. Christina 2 Kasser. Line 2 Best. 1 Helle R 2 Best. 3 Anders 2 Suppleant Melissa 3 3. General forsamling 3 4. Regnskab Status 3 Medlemslisten status over medlemmer Lokalforeninger 4 Forslag til kriterier for at blive optaget som lokalforening under DFF 4 6. Hjemmesiden 4 Forslag til Forsidereklamer på hjemmesiden Kommende aktiviteter 5 Evt. Kåring på Fyn 5 Kåring Vest 5 Kåring Øst 5 DFF indskrevet som medlem af DRF 5 Clinic 5 8. Opgave status 5 9. Dato for næste møde 5 1. Godkendelse af dagsorden GF rykket op så godkendt Underskrift og Godkendelse af referat fra d Referatet er godkendt dog ikke underskrevet. Grundet problemer med printer. Den underskrives til GF. 1-5

2 2. Orientering fra: Formand. - Pernille Fleur har pr. dags dato trukket sig grundet helbredet, vi byder suppleant Melissa velkommen i bestyrelsen. Antal Føl 2013: Der er født 43 Danske Frieser føl i 2013, et lille fald i forhold til Billetter til HK/CK: Fremtidig er billetter vi får fra KFPS KUN til bestyrelsesmedlemmer. Karakterer til kåring; Under møde med KFPS under HK, blev dette igen drøftet, vi skal desværre også fremover forvente at vi ikke kan få udleveret karaktererne / point. Disse karakterer er i dag, og også fremover en retningslinje, som er vejledende, dommerne bestemmer til en hver tid. Dvs. to heste kan få samme karakterer men forskellig præmiering. Pas: Vedr. indførelse af navn i passet. Pernille mangler fortsat svar fra Fødevarestyrelsens jurister hvordan vi lovligt kan få navnet i passet. Der har eks. været foreslået at KFPS kan medbringe stempel og navn til kåringer. Men stadigvæk uvished omkring om DFF må på lovligvis stemple passet. Problematikken med gule pas og løse medicinsider. Der er fortsat ikke enig omkring fortolkningen og juraen. Den danske fødevarestyrelse og den Hollandske fødevarestyrelse er uenige omkring fortolkningen af EU-lovgivningen. DK mener at disse løse medicin sider ikke er lovlige og NL mener at de er lovlige. KFPS har sagt nej til forslaget om rabat for nye pas. Pernille vil få det på skrift, og lagt på hjemmesiden. Stamtavler; KFPS vil begynde at sende stamtavler direkte til medlemmer. Pernille følger op. Telefonabonnement Pernille har prøvet at få fat i Else som står som ejer a abonnementerne. Line prøver at skifte uden Else s underskrift til Dansk Frieser Forbund. Pauker hest: Pernille kontakter Garderhusarerne, Christina har et par mulige emner. Næstformand. Christina Stambøger; Kører generelt god, udfordringer med at de kommer sent fra KFPS, hvilket giver frustration hos vores medlemmer. Især når medlemmerne ringer der ned får de af vide at de er sendt men sendt for KFPS= ud printet. Og i mange tilfælde ligger de stadigvæk hos KFPS. En sag med mgl. Registrering af kontant betaling i 2011; Der er gået alt for lang tid, men sagen har været oppe tidligere og DFF har givet KFPS besked om at betalingen er modtaget kontant i 2011, dog ikke registret i KFPS. Line får sagen og afklare betalingen med KFPS. Kasser. Line Under regnskab. Best. 1 Helle R Under hjemmeside Best. 3 Anders Nye formænd i lokalforeningerne. Sara Lin i Midt; Kasper Poulsen i Nord; Line Detlevsen i Syd; Stig Mølgaard i Øst; Kevin Pinion hos Sjælland; Kenneth fra Fyn. Trailer med sider - En brugt en ca. Pris på omkring Dkk. Dette vil blive hørt om til GF om det godkendes at indkøbe en til DFF s ting. 2-5

3 OK Sponsor benzin Kontaktperson vil være Helle. Alle medlemmer kan tegne OK benzin kort fordelene er krediten som er løbende måned 30 dage. DFF vil da få 8 øre pr. Tanket liter. Suppleant Melissa Facebook fungerer fint, Lonnie hjælper med nyheder og det fungerer rigtig fint. 3. General forsamling Generalforsamling den 16/3 - faktura vil blive send ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, senest 4 uger før. Medlemmer der har betalt i 2013 og nye medlemmer i 2014 vil alle være stemmeberettiget ud fra DFF s vedtægter. KL Indlæg a. Avl og valg af hingst, samt introduktion til KFPS hjemmeside v/heidi Jørgensen & Line G. Sørensen KL Frokost Kl Generalforsamling a. På valg til bestyrelsen er Pernille, Anders, Line og Melissa (tager Fleur s plads). i. Melissa modtager genvalg ii. Pernille modtager ikke genvalg iii. Anders og Line ved det ikke endnu. b. Valg af 2 suppleanter. c. Valg af revisor og suppleanter Der er arrangeret at Jørgen Kold kommer og kan være en mulig dirigent. Omkostninger vil blive kørsels omkostninger til statens takster Dkk., flerstemmigt vedtaget, kun Anders og Line imod. Jørgen Kold har udtrykt at der KUN må være medlemmer til en generalforsamling, Christina tjekker med Jørgen Kold ift. Støttekontingent, og der vil i år kun være adgang til generalforsamlingen for medlemmerne. Sted; Fyn; Anders finder evt. Forsamlingshus, som sidst - arrangerer med kaffe og frokost, alternativt Fangel. Anders arrangerer projektor, og tjekker internet adgang. Indkomne forslag skal være DFF i hænde senest 2 uger før GF altså den 2/3 kl sendes til Derefter ville alle forslag, bestyrelsens beretning, vedtægtsændringer mv. blive offentliggjort på hjemmesiden. Pernille laver indkaldelse til General Forsamling, og de vil blive send ud sammen med fakturaen Regnskab Status Sagen med ekstra KPFS opstarts tilskud på 5000 Euro er afsluttet vi får det for 2012 som forventet i regnskabet, men ikke i Regnskabet vil blive sendt rundt så snart det er færdigt. Det vil igen i år være muligt for vores medlemmer som ønsker at se det, at få det tilsendt nå det er færdig. Ønskes dette kontaktes Line. Forslag til GF om i alt 200 Dkk dvs. i dag 120 til KFPS og så 80 Dkk til DFF for nye medlemmer. 3-5

4 Regnskab overskud 2013 på DKK, hvilket primært skyldes at vi er så heldige at have flere betalende medlemmer end Kåringerne går ca. i nul, et mindre underskud på ca Dkk totalt. Hvor bl.a. køb af Chip-læser, telt og en ekstra uforudset omkostning til toiletvogn 4500 Dkk. Køb lidt mere varelager, eks. KFPS kalender, hesten + lidt andet KFPS. Line bestiller. Christina har størstedelen af varelagret, hun vil sende en opgørelse til Regnskabet inden ugens udgang. Anders har Chiplæser, Computer samt printer. Line har Gardehusar tasken, Pernille har kun hvide rosetter. Hensæt Dkk til Jubilæum. En forespørgsel på om DFF vil støtte Frieser Nord med en stand til 500,- på store hingstedag. Det er godkendt. Medlemslisten status over medlemmer. Glædeligt med næsten 40 flere medlemmer end Lokalforeninger Det muligt for alle lokalforeninger at låne PR materiale af DFF, til salg på lokale aktiviteter. Det aftales på forhånd og lokalforeningen hæfter for det udlånte materiale, og betaler naturligvis for det der ikke bliver afleveret tilbage. Forslag til kriterier for at blive optaget som lokalforening under DFF For ikke at det bliver person afhængig, samt jf. generalforsamlingen 2013 ønskes en mere skriftlig formuleret samarbejdsform mellem lokalforeninger og DFF. Helle og Melissa havde på forhånd lavet og sendt et forslag rundt. Forslaget er tilrettet og vil blive lagt på hjemmesiden, og senere fremlagt på Generalforsamlingen. Vi har lavet et forslag, baseret på input fra mødet med lokalforeningerne, som vi alle er enige om. 6. Hjemmesiden Lonnie har hjulpet med hjemmesiden. Helle og Lonnie har fundet en samarbejdsform, og det går udmærket lige pt. Vi har haft problemer med hjemmesiden, og Helle har, måtte genstarte, så vores sponsorere forsvandt. Helle vil ligge hovedsponsorerne ind fra kåring. Helle tjekke lige at den engelske kontrakt er tilgængelig på hjemmesiden, den danske oversættelse er undervejs, da det er vigtigt at den er tilgængelig for medlemmerne. Forslag til Forsidereklamer på hjemmesiden. Nye sponsor rater godkendt af en enstemmig bestyrelse. 3 Måneders 200 Dkk 6 Måneder 350 Dkk 12 Måneder 600 Dkk Der er mulighed for at tilkøbe flere funktionaliteten, en estimeret årlig omkostning på yderlige 2000 Dkk. Helle prøver og vurdere om det fremadrettet vil aktuelt. 4-5

5 DFF opkræver kun KFPS kontingent, bl.a. Fryso opkrævet direkte fra KFPS. Helle kontakter Johan vedr. om oplysningerne om Frieserhesten s start. 7. Kommende aktiviteter Input til budget; Lokalforeninger eller andre er velkommen til at komme med input til aktiviteter til budgettet. Ellers er dommer/dyreskuer, forventet ærespræmie til dyreskuer for hver 5 Frieserheste der stilles. Det er racerepræsentanter ansvar at give DFF besked om antallet af tilmeldte heste. Rosetter hvor der står DFF på, til lokalforeningernes stævner indkøbes samlet. Lokalforeningerne har selv ansvaret for at give DFF besked om stævner. Evt. Kåring på Fyn Vi har efterlyst ressourcer og hjælp til at få afholdt en kåring på fyn. Der har ikke været nogle af lokalforeningerne, eller frieseravl der har haft mulighed at være medarrangør, men flere har tilkendegivet at de gerne vil hjælpe på dagen. Christina og Helle finder et sted på fyn og præsentere et budget som er i balance dvs. 0, samt forventet hjælp til opgaverne. Fyn er forhåndsbooket hos KFPS, og Christina giver KFPS endelig besked, og hører om Herman Smith kan være dommer, så vil vi ligge IBOP på fyn, og kun fyn. 14/6- Fyn - Kåring Vest 31/8 Vest Randers er booket. Anders videregiver arbejdet til den kommende bestyrelse vedr. kåring vest. Ungheste gangarts championat lægges på den sidste kåring, således træningen optil, er så lang som mulig, men tæt på centralkåringen for dem der skulle gå videre. Kåring Øst 12/7-Øst Ringsted er booket. Helle og Christina videregiver arbejdet til den kommende bestyrelse vedr. kåring Øst. DFF indskrevet som medlem af DRF Vi har kontaktet DRF, Trine Bach og med hendes hjælp aftalt hvordan DFF lokalforeninger kan holde stævne i samarbejde med DFF og gøre brug af DRF regler. Alle som starter skal som minimum være støttemedlem af DFF Clinic IBOP mulighed for Herman Smith og Jan Henriks Anders aftaler, og informere samtidig Ester Dommer om vi vil arrangere dette i år. 8. Opgave status Æresmedlemmer; Input er velkommen og sendes til sekretæren. 9. Dato for næste møde Generalforsamling 16/3 5-5

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1-2013.

Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1-2013. Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1-2013. Sted: Hættevej 59, 4100 Ringsted Dato: 6. januar 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre.

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Til stede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Michael Jakobsen Mogens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere