Alle priserne er excl. moms og ret til ændringer forbeholdes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle priserne er excl. moms og ret til ændringer forbeholdes"

Transkript

1 Alle priserne er excl. moms og ret til ændringer forbeholdes PRISLISTE 2010

2 LRØ er dannet af de 3 landboforeninger, Landboforeningen Odder-Skanderborg, Vejle-Fredericia Landboforening og Østjysk Landboforening. Som landbruger i det østjyske område kan man vælge at være medlem i én eller flere af landboforeningerne. Dog er de fleste medlem af den forening, der geografisk dækker hjemstedet. Vejen for det enkelte medlem til foreningens ledelse og videre til bestyrelsen for Dansk Landbrug er kort. Dette giver mulighed for individuel indflydelse på den førte landbrugspolitik. Foreningens overordnede mål er, at dække medlemmernes behov for landøkonomisk fagligt oplysningsarbejde og servicevirksomhed samt at varetage landbofamiliernes interesser overfor det øvrige samfund. LRØ I/S er et af landets mest moderne og veludbyggede rådgivningsselskaber. LRØ har som mål at tilbyde kunderne den bedste rådgivning og service. Derfor kan man også hos LRØ hente højt kvalificeret rådgivning og hjælp i ethvert fagligt spørgsmål inden for det primære landbrug.

3 Planteavl Markstyring Markstyring incl. telefonabonnement kr. Individuel incl. telefonabonnement Efter aftale Produktionsrådgivning udarbejdes efter individuelle behov og ønsker. Markplan Grundtakst under 20 de kr. Grundtakst over 20 de kr. Gødningsplan kr./time Gødningsregnskab kr. Tilretning af gødningsplan kr./time Sprøjtevejledning Grundgebyr 200 kr. herefter 150 kr. pr. afgrøde/udskrift Budgetgrundlag kr./time Jordprøver - udtaget med GPS-udstyr Standardpr. (Rt, Pt, Kt og Mgt) u.100 prøver incl. korttegn..... Starttakst 885 kr. herefter 195 kr./prøve Standardpr. (Rt, Pt, Kt og Mgt) o.100 prøver incl. korttegn kr./prøve Selvudtagne prøver Grundgebyr 400 kr. herefter 160 kr./prøve Straks prøver kr./prøve Mgt, Cut, Rt kr./prøve Korttegning kr./time Analyser Gylleanalyse (N, P og K) kr. pr. prøve Gylleanalyse (N) kr. pr. prøve Opmåling Opmåling Starttakst 885 kr. herefter 885 kr./time Opmåling - GIS-afgift (opfølgning og smårettelser) kr./operation Opmåling kr./time Opmåling forsikring kr./ha Ekstra kort kr./stk. Diverse Konsulentarbejde kr./time Miljøarbejde kr./time Specialopgaver kr./time Kørsel ved besøg, medlemmer kr. Kørsel ved besøg, ikke medlemmer kr. Afgrøde nyt brev/ /1.300 kr. EU-ansøgning min. 885 kr. + forsikringstakst: 17 kr./ha u kr kr./ha o kr. Ekspeditionsgebyr kr. Økologisk konsulentarbejde kr./time Telefonrådgivning (min. 225 kr.) kr./time Telefonrådgivning abonnement kr./år

4 Økonomi Opgaverne faktureres kvartalsvis efter tidsforbrug og følgende timepriser. Timepriser Assistenter: Bogføring kr. Regnskabsopgørelse kr. Konsulenter: Alm. konsulentopgaver kr. Specialopgaver kr. Kørsel ved besøg, medlemmer kr. Kørsel ved besøg, ikke medlemmer kr. Regnskabsarbejde IT-omkostninger Ø90 ved kvartalsmoms kr. IT-omkostninger Ø90 ved halvårsmoms kr. Lønservice og arbejdsgiverrådgivning Vi tilbyder: Lønberegning under hensyn til skat, am-bidrag, feriepenge m.v. Rettidig overførsel af betalinger Lønindberetning via E-indkomst Lønservicemedarbejderen kan endvidere være behjælpelig i spørgsmål vedrørende arbejdsgiverforhold, herunder udarbejdelse af standard ansættelseskontrakter, eller henvise til kompetente rådgivere på området. 14-dages løn Månedsløn Oprettelsesgebyr (éngangsgebyr) 800 kr. 800 kr. Virksomhedsgrundgebyr pr. kvartal 520 kr. 460 kr. 1. lønmodtager pr. kvartal 280 kr. 140 kr lønmodtager pr. kvartal 230 kr. 115 kr. Fra 6. lønmodtager pr. kvartal 195 kr. 100 kr. Pr. udsendt lønseddel direkte til lønmodtager 20 kr. 20 kr. For sent indberetning 30 kr. 30 kr. Mangelfulde oplysninger 60 kr. 60 kr. Telefonrådgivning under 5 min. 100 kr. 100 kr. Lønservice efter medgået tid 490 kr./time 490 kr./time Arbejdsgiverrådgivning 695 kr./time 695 kr./time

5 Svineproduktion E-kontrol Søer Søer + Slagtesvin slagtesvin Grundgebyr pr. kvt. 500 kr. 600 kr. 400 kr. Trynekontakt Trynekontakt pr kr. pr. halvår Trynekontakt pr. post kr. pr. halvår Øvrige priser Miljørådgivning kr./time Specialopgaver kr./time Alm. konsulent-opgaver kr./time Serviceopgaver konsulenter kr. Assistenter kr. Kørsel ved besøg, medlemmer kr. Kørsel ved besøg, ikke medlemmer kr. Grundgebyr ved drægtighedstest kr. Der kan desuden indhentes prisoverslag eller fast pris på alle opgaver efter nærmere aftale.

6 Kvægbrug Rådgivningsaftaler Udarbejdes efter individuelle behov og ønsker. Foderstyring Grundbeløb pr. kvartal kr. Timepris kr. Bedriftstyring Grundbeløb pr. kvartal kr. Timepris kr. Øvrige priser EDB-omkostninger, Kvægdatabase, Dansk Kvæg pr. kvartal kr. Kørsel ved besøg, medlemmer kr. Kørsel ved besøg, ikke medlemmer kr. Andre rådgivningsopgaver kr./time Produktionsbudgetter kr./time Besætningsprognose kr./time Telefonrådgivning (min. 15 min.) kr./time Timepris assistent kr./time Miljøarbejde kr./time Specialopgaver kr./time

7 Foderanalyser - Eurofins Stein Laboratorium Varenr. (std.) 201 Tørstof kr./stk. 202 Tørstof, hurtiganalyse kr./stk. 203 Tørstof, råaske foderværdi roer kr./stk. 204 Invitro kr./stk. 205 Invitro, spore og ph kr./stk. 206 "Den friske linje" std kr./stk. 207 EFOS frisk majs/helsæd kr./stk. 208 NIR frisk græs/majs Hurtig kr./stk. 209 NIR frisk græs/majs/helsæd kr./stk. 210 NIR græs/majsensilage kr./stk. 211 NIR græs/majsensilage, sporer, ph kr./stk. 212 Norfor analyse NIR kr./stk. 214 Norfor analyse Invitro kr./stk. 215 Mineralpakke, udvidet + Se kr./stk. 216 Mineralpakke, standard kr./stk. 217 Manuel tekst Angiv pris 218 NIT kraftfoder/råvare kr./stk. 219 NIR + vand, alkohol kr./stk. 220 NIT + EFOS kraftfoder kr./stk. 222 Kraftfoder aut. prøve kr./stk. 223 Invitro + stivelse kr./stk. ERFA-Grupper Afdelingen medvirker ved opstart og drift af ERFA-gruppe. Det er ERFA-grupperne selv, som suverænt afgør mødehyppighed, emner, mødeform m.v. Afdelingens opgave i forbindelse med møderne er primært at rådgive, inspirere og servicere efter nærmere aftale.

8 ByggeRådgivning og LRØ Tegnestuen Timepriser Rådgivning kr./time Projektering kr./time Byggetilsyn/licitation/Bygherrerådgivning kr./time Skadesopgørelse kr./time Stuehuse/boliger kr./time Ingeniør kr./time Sagsetablering kr./time Tegnearbejde kr./time Tilbud og fast pris afgives gerne på alle former for opgaver. Kvægstalde Indretningsforslag, overslagspriser Projektering/licitation/byggestyring/tilsyn Renovering af kostalde/ungdyrstalde Malkestalde, servicerum m.v. Miljøbehandling Byggeanmeldelse Bygningsvurdering Grovfoderopbevaring og -håndtering Svinestalde Indretningsforslag, overslagspriser Projektering/licitation/byggestyring/tilsyn Renovering af svinestalde Miljøbehandling Byggeanmeldelse Bygningsvurdering Foderopbevaring og -håndtering

9 Stuehuse/boliger Nybyggeri, om- og tilbygning af boliger Projektering/licitation/byggestyring/tilsyn Indretning af beboelse o.l. Materiale-/farvevalg og design Gårdarkitektur Energiberegnninger Ingeniør Statiske beregninger Tvistigheder i byggeriet/byggeprocesen Projektering/licitation/byggestyring/tilsyn Kontrakter/tidsplaner/aflevering og mangelgennemgang af byggeriet Beholderkontrol Uvildig kontrol af alle typer beholdere Udarbejdelse af tilstandsrapport Reparation af mindre skader på kabelbeskyttelse Udskiftning af hætter til kabellåse, herunder afrensning og overfladebehandling Ved beholderkontrol er prisen differentieret afhængig af, hvor mange beholdere man har på bedriften. Skadesopørelse Brandskadeopgørelse Stormskadeopgørelse Kloakering Kloakering på gården og i det åbne land Øvrige opgaver Efter nærmere aftale.

10 IT Al rådgivning ydes timebaseret til en pris på 885 kr./time. Kørsel ved besøg 600 kr. Gaardspladsen Alle priser er gældende pr. bruger og excl. moms. Udover nedenstående priser, skal der betales for licenser. Har virksomheden f.eks. BEDRIFTSLØSNINGEN i forvejen, kan denne licens selvfølgelig bruges - der skal ikke købes en ny licens. (Microsoft Office skal være Office 2003). Éngangsbeløb Mdl. ydelse Oprettelsesbeløb kr. 0 kr. Mdl. grundbeløb 0 kr. 245 kr. Backup pr. gigabyte 0 kr. 50 kr. Programmer Microsoft Office 2003 / StarOffice 0 kr. 30 kr. Mail m. eget domæne eller itgaarden.dk 0 kr. 60 kr. Herunder også fælles kalendersystem for hele virksomheden BEDRIFTSLØSNING el. lign. program 0 kr. 60 kr. Andre standardprogrammer 0 kr kr. Der ydes hotline, support og undervisning til normal timesats. Dog er kortere support gratis. Udover tilbyder IT-Gaarden masser af andre ting: Salg af hardware og software Softwareudvikling Internet (udarbejdelse og hostning af hjemmesider) Opsætning og service på pc ere, små netværk og store netværk Endvidere tilbyder IT-afdelingen salg af hardware til konkurrencedygtige priser til ethvert formål. IT-afdelingen sælger også internetløsninger i alle størrelser. Skal du bruge et domænenavn, et webhotel eller design af hjemmeside, kan du købe én eller flere af disse ting. Ring og hør nærmere.

11 Generelt Miljøarbejde alle afdelinger kr./time Betalingsbetingelser Fakturadato + 20 dage Rente 1,21% pr. påbegyndt måned Rykkergebyr kr. Etableringsrabat LRØ yder rabat til nyetablerede landbrugere efter følgende retningslinjer: Før etablering % rabat på alle timer Efter etablering % rabat på alle timer Den samme kunde kan dog maksimalt opnå en "nykunderabat" på kr Forudsætningen for at opnå etableringsrabatten er, at man bliver helkunde i LRØ efter etablering. Man anses for at være helkunde, hvis man: Er medlem af en af de 3 landsforeninger bag LRØ Er landbruger Anvender LRØ's Økonomiafdeling til regnskabsføring Benytter mindst én af LRØ's øvrige fagafdelinger.

12 LRØ Erhvervsbyvej Horsens Tlf

Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer.

Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. Prisliste 2014 Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. KONTINGENT Bedriftsmedlemmer Grundkontingent opkræves efter omsætning

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform

Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform Økonomiforvaltningen Københavns Borgerservice Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Aftalevilkår... 2 4. Levering... 2 5. Afregning...

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Generelle Forretningsbetingelser

Generelle Forretningsbetingelser Generelle Forretningsbetingelser Generelle betingelser. Tillæg til forretningsbetingelser ved offline og online Fejl opstået ved software & hardware opdateringer Version 2.2 01. januar, 2011 Forretningsbetinglelser

Læs mere

Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op

Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op 2 Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Lemvigegnens Landboforening er en naturlig og respekteret del af samfundet som forening i Region Midt og med 150 år i bagagen. Regionen står også for en tredjedel

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT. Køb eller udskift økonomisystem nu og få kampagne-pris på Mamut Enterprise E4.

OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT. Køb eller udskift økonomisystem nu og få kampagne-pris på Mamut Enterprise E4. OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT KOMPLET REGNSKABSSYSTEM MED CRM OG E-HANDEL Alt i én løsning Mest for pengene Enkelt at anvende Let tilgængelig support Forenkler hverdagen

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

NetKlar. Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008

NetKlar. Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008 NetKlar Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008 Et meget lille udsnit af de oplæg, der er udarbejdet til NetKlar -løsninger Hjemmeside 2 e-butik 3 Ret-selv-system 4 Opdatering

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Bruttolønsordninger 2015

Bruttolønsordninger 2015 Bruttolønsordninger 2015 - ny valgrunde fra 19. september til 20. oktober 2014 Tilbud om bruttolønsordninger Aviser Bus- og togkort (Erhvervskort) Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni Parkering

Læs mere