INDSEJLINGEN ER FRI IGEN, EFTER VINTERENS STORM, DER LIGE FIK LAGT EN STOR TRÆSTAMME TVÆRS OVER INDSEJLINGEN TIL KLUBBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSEJLINGEN ER FRI IGEN, EFTER VINTERENS STORM, DER LIGE FIK LAGT EN STOR TRÆSTAMME TVÆRS OVER INDSEJLINGEN TIL KLUBBEN"

Transkript

1 JUNI 2011 Farum Kano- og Kajakklub V.M. Amdrupsvej Farum Oplag årgang Nr. 2 "Skallepanden" v/furesøen Arbejdsdag Arbejdsdag Sav fører Peter INDSEJLINGEN ER FRI IGEN, EFTER VINTERENS STORM, DER LIGE FIK LAGT EN STOR TRÆSTAMME TVÆRS OVER INDSEJLINGEN TIL KLUBBEN

2 Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer Henrik Madsen Ganløsevej Farum Søren Rønsberg Ryttervænget Farum Bent Henriksen Arne Kølbæk-Pedersen Dennis Birke Indmeldelse, kanoplads,, brug af klubhus, information. Klubaftener se: Kontingent Regningsbetaling Medlemskartotek Mob dk Suppleanter Revisorer Hjemmeside Bladudvalg KAJANOEN Turudvalg Husudvalg Materiel reg Aktivitetsudvalg Kanindåb Både/materiel Louis Ross Peter Sæbye og Anders Pedersen Nipper Simon S. Sørensen, Dennis Birke, Louis Ross Bent & Beth Henriksen Arne Kølbæk-Pedersen Kristian Svendsen Henrik Madsen - Ole Kristiansen Bent Henriksen - Arne Kølbæk-Pedersen Peter Larsen - Henrik Madsen Peter Larsen Ole Staal Rasmussen Redaktør Indlæg til KAJANOEN Turtilmelding til klubarrangementer DGI kurser: kajak/kano Arbejdsdage inventar Kullentur. "Peters Jul", Tilmeldelse Spørgsmål vedrørende kano/kajak. Vedligeholdelse af både/materiel Hjemmeside: Her kan du tilmelde dig ture og postlisten INFO og få nyhedsbrev pr. før et arrangement. Du kan også selv foreslå ture og dermed møde andre medlemmer. Kontingent: Årligt kontingent opkræves via PBS. Kontingent typer: Medlemskab for unge. Årligt medlemskab for én person mellem 15 og 25 år Kr. 100,- pr. år Personligt medlemskab - Årligt medlemskab for én person over 25 år. Kr. 250,- pr. år Familiemedlemskab - Årligt medlemskab for 2 voksne samt hjemmeboende børn. Kr. 400,- pr. år Medlemskab for grupper og foreninger passivt medlemskab Kr. 500,-pr. år Tillægsydelser: Kanoplads Medlemmer kan tilkøbe retten til at anvende en kanoplads, hvis der er nogle ledige pladser hvis ikke, skrives medlemmet på venteliste. Kr. 125,- pr. år Aktive medlemmer kan tilkøbe retten til at anvende et skab, hvis der er nogle ledige hvis ikke, skrives medlemmet på venteliste. Kr. 125,- pr. år Elektronisk nøgle. Medlemmer kan tilkøbe en elektronisk nøgle til klubhus/bådkælder Nøglen koster kr. 100,-, derudover gives der kr. 100,- i depositum engangsbeløb Kr. 200,- Indmeldelse: Kan ske ved personligt fremmøde på klubaftner i tidsrummet kl Benyttelse af klubbåde: O Klubben har 4 kajakker og 4 kanoer. o Benyttelse af klubkajakker kun ske efter bestået kajakprøve. Tal med instruktør/hjælpeinstruktør. o Sikkerhedsregler opslået i bådkældere, og de skal følges! o Bådene må kun anvendes i Furesøen og Farum Sø og er reserveret til klubture og arbejdsdage. o Da der er mange, der benytter sig af klubbådene er lånetiden pr. gang fastsat til 4 timer. o Medlemmer over 15 år kan booke en klubbåd. Se link til booking kalender på o Klubbådene afleveres rengjorte og klar til brug. Det er muligt at reservere et fartøj 14 dage før brug, for én dag. Bookingskærm i klubhus ved trappen Tryk : Furesø Kommune Intern Service 2

3 Referat af generalforsamling i Farum Kano- og Kajakklub Formanden Henrik Madsen bød velkommen. Der var 17 fremmødte. 1. Kristian Svendsen blev valgt til dirigent og Beth Henriksen til referent. Kristian konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og foreslog en anden dagsorden rækkefølge, så fremlæggelse af budget kom efter indkomne forslag. Dette blev godkendt. 2. Formanden startede med at bede os mindes Preben Sørensen, der var død for 1 måned siden. Henrik synes at det er en spændende opgave at være formand. Han går ind for at flere laver mindre. Målet var ikke nået endnu. Vi mangler en ny webmaster og flere søges til det administrative arbejde. Det var positivt at selv mangeårige medlemmer var begyndt at blive aktive igen. Der havde været afholdt 8 bestyrelsesmøder for at få et overblik over klublivet. Alle møder forløb godt, effektivt og konstruktivt. FKK har brug for et sted til opbevaring af kajakker og kanoer, og der er sendt ansøgning til Furesø Kommune. Pladser i dueslaget påtænkes tildelt efter andelsprincip, dvs. man køber en plads, der så kan sælges ved medlemskabets ophør. FKK har dog en del opsparede midler, og der søges også tilskud andre steder fra. Vi har forespurgt kommunen om vi må opstille en container i år indtil oktober måned. Arne og Bent skal til møde med kommunen herom d. 29. april. Med hensyn til området hvor de nye kajak-/kanohuse ønskes opført, kan området kun blive pænere, mente Bent. Institutionernes kanoer kan også komme i hus. De nye dueslag vil i øvrigt ikke kunne ses fra vandet. Der havde været både tilgang og afgang af medlemmer. Der havde været flere vinteraktiviteter i FKK, bl.a. i Farum svømmehal, og nogle havde lavet nye padler/årer, og der var kommet nye fotos i ramme på væggen. Det havde været en god kajaksæson. Der er i år 2 nye klub-kajakinstruktører: Martin og Nicolaj. Vi skal blive bedre til kanoaktiviteter. Der er potentiale i de yngre medlemmer, der gerne vil på fossejlads. Senior sejlads er ikke noget for dem. Frigivelse til kajaksejlads sker efter kursus. Der er allerede 12 tilmeldte i år til kajakkursus. Flere uddannede kajakinstruktører søges. Vi har fået ny trailer, der er aflåst. Så lån skal aftales. Og så har vi fået 2 nye havkajakker. KAJANOEN fungerer, men hjemmesiden skal opdateres noget mere. Kanindåben blev ikke til noget sidste år, måske skal den i år foregå i forbindelse med afholdelse af en fest? Bestyrelsen havde besluttet at ekskludere Finn Fischer på grund af hans obstruktion af bestyrelsens opgaver ved overtagelsen. Han har handlet imod klubbens ånd. Henrik har ikke noget personligt imod Finn, men var ærgerlig over at utallige henvendelser ikke havde fået Finn til at aflevere flere af de manglende ting og sager. Derfor truslen nu om eksklusion. Ingen havde indvendinger mod at Finn fik lov til at ytre sig på generalforsamlingen. Finn var ked af at han var blevet fyret som webmaster. På generalforsamlingen leverede han lånt GPS og kamera tilbage, og software licensen var overdraget til FKK, der dog kan opdateres gratis. Finn havde efter han ikke længere var formand hævet kr ,-, som kassereren endnu ikke havde fået bilag for. Finn var ikke berettiget til både at få telefonabonnement betalt og få godtgørelse. Det var bestyrelsens hensigt at Finn skulle ekskluderes 1 år efter de resterende ting var 3

4 Afleveret, men eksklusionen skulle til afstemning på Generalforsamlingen. Den skriftlige afstemning resulterede i: 7 JA og 9 NEJ stemmer imod eksklusion. Hvilket vil sige at Finn ikke blev ekskluderet. Nu kan vi se fremad sagde Henrik. Formandens beretning blev godkendt. Turudvalget v/ole Kristensen viste flotte fotos fra nogle af årets ture. Husudvalget v/bent Henriksen sagde at der var tilfredshed med fremmødet på arbejdsdagene. Medlemmer, der har lyst til at gå i gang med at lave kældergulv af de terrasse brædder der ligger i vejen i gangen, søges. Med hensyn til området hvor de nye kajak-/kanohuse ønskes opført, kan området kun blive pænere, mente Bent. De nye dueslag vil ikke kunne ses fra vandet. Institutionernes kanoer kan også komme i hus. Aktivitetsudvalget havde været på Kullentur, lavet pagajer, pandekagebagning til nytår mv. Har nogen lyst til at lave Kanindåb og fest? Ole S. Rasmussen vil efter sæsonens slutning lave en temaaften igen med spisning. Dennis Birke og Louis Ross vil godt være med til teknisk assistance af websiden. Henrik Madsen efterlyste et kommunikationsudvalg, der skal tage sig af samordning mellem nyhedsbreve, webside og KAJANOEN. Alf Blume mente klubben skulle synliggøres mere i kommunen, fex med indlæg i lokalavisen 4 gange årligt. Bladudvalget v/bent Henriksen havde fået flere indlæg i den seneste sæson, hvilket han takkede for og flere indlæg modtages gerne pr. eller ved en snak over telefonen. KAJANOEN afleveres til Farum Arkiv, der har samtlige numre, og Bent mente det var en god ide at lave et notat om alle ture. Kurt Hansen fortalte at Søsportsprøven havde forældet sig selv. 3a. Det reviderede, underskrevne regnskab blev fremlagt og kommenteret af Søren Rønsberg. Der var ændringer i forhold til sidste år bl.a. med hensyn til afskrivninger. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Henrik mente at unge blandt klubbens medlemmer skulle have lov til at bruge klubhuset, når det er ledigt. Nogle mente det gav problemer med vedligeholdelse af huset, som FKK står for. Det er Furesø Kommunes hus og kommunen betaler for materialer, men klubbens medlemmer skal som modydelse for at måtte benytte huset vedligeholde det. Søren kunne meddele at der er sat en skærm op i gangen til booking system, som man kan bladre igennem, men i praksis vil man nok booke hjemmefra. 7. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog at gæster må komme med ud i en klubkano. Det har altid været praksis, men ordensreglerne punkt 4) bør ændres i overensstemmelse hermed. Det skal undersøges om vi har en kollektiv ansvarsforsikring for klubmateriel. Vi har instruktør ansvarsforsikring. Forudsat der ikke er et forsikringsmæssigt problem, vedtages bestyrelsens forslag. Der var forslag til forenkling af kontingentet, så alle betaler efter samme regler og uden speciel rabat. På grund af udgået kanopladsmedlemskab vil der ske en efteropkrævning op til familíekontingent. Der er ikke forskel på om man er 2 voksne eller 2 voksne og flere børn. Forslaget blev vedtaget. 3b. Budgettet for 2011/2012 var blevet justeret med kun rammebeløb. Det blev godkendt. 5. Valg i henhold til paragraf 12: a. Kasserer Søren Rønsberg blev valgt for 2 år. b. Arne Kølbæk-Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. c. Dennis Birke blev indvalgt i bestyrelsen for 2 år. 4

5 6. Udvalgene fungerer ikke optimalt, men ifølge vedtægterne skal vi have dem. De fungerer ved ad hoc opgaver, men vi mangler tovholdere. Følgende blev valgt til tovholdere: Husudvalg: Bent Henriksen Turudvalg: Ole Staal Rasmussen Aktivitetsudvalg: Peter Larsen Information/kommunikation: Henrik Madsen Henrik Madsen formand 8. Der var intet specielt under eventuelt. Generalforsamlingen sluttede kl Derefter var der et kulturelt indslag fra Jørgen, og så skulle standeren hejses. Arne Kølbæk Pedersen Efterfølgende et traktement med gode madboller og baquetter fra Guldbageren, øl og vand. Alle var efterhånden sultne, så det var dejlig nemt at gå til spisningen udenfor. Og så blev de 2 nye havkajakker døbt: B1 +B 2. Dennis Birke Til slut en skøn fragilité kage, som kageeksperten Inger Engelst Madsen havde lavet. Dirigent Formand Referent Søren Rønsberg Kristian Svendsen Henrik Madsen Beth Henriksen Bent Henriksen Klubtur til det sydfynske øhav Fra søndag d. 31. juli til fredag d. 5. august. Som annonceret i Kajanoen er vi nogle stykker der er i gang med at arrangere en klubtur til det sydfynske øhav. Hermed følger lidt mere konkret information. Vi har haft en lille delegation på rundtur i området for at finde frem til det bedst egnede sted. Valget er faldet på Ranzausminde Camping, som ligger lige ud til Svendborgsund og det sydfynske øhav, det må betragtes som en af Danmarks bedst beliggende campingpladser. Campingpladsen er meget børne- og familievenlig. Her kan vi bo i vores telte med udsigt til vores kajakker og Øhavet. Vi får vores eget område på Campingpladsen lige ned til vandet. Vi forestiller os, at vi stiller nogle pavilloner op midt i vores lejr, hvor vi kan samles til fælles hygge. Der er en lille kiosk på campingpladsen og ca m til nærmeste indkøbsmulighed (Daglig Brugsen). Der er en grillbar i lystbådehavnen ca m fra campingpladsen. Svendborg ligger 4500 m fra campingpladsen. Som nævnt vil vi gerne lægge op til en tur som er for familier med store og små børn, mænd, koner, kærester o.s.v. Vi forestiller os, at vi skal ro en masse i kajak, men der er også mulighed for at dyrke lidt af den fynske kultur, hvis det er det man er til. Man kan kort sagt gøre hvad man har lyst til. Pris: Pris pr. nat/person 60 kr. (der kræves ikke campingpas). Alle sørger for sig selv m.h.t. kost og udstyr. Vi vil bede alle, der er interesseret i at deltage i turen, komme til møde d. 9. juni kl. 20 i klubben. Her vil vi så i fællesskab planlægge turen nærmere i forhold til et evt. program for ugen, og hvad der måske skal medbringes fra klubben af udstyr og kajakker. Tilmelding vil blive lagt ind på klubbens hjemmeside. På gensyn. Peter Larsen, Bettina og Ole Rasmussen tlf , mail 5

6 Nekrolog En af klubbens markante personligheder Preben Sørensen er død i en alt for tidlig alder. Preben deltog med lune og humor meget aktivt i klubbens forskellige arrangementer. Preben var altid meget social og tog sig gerne af introduktionen af nye medlemmer. Preben var et friluftsmenneske, der både arrangerede ture og deltog i rigtig mange selv. Blandt andet arrangerede han en klubtur til sin hjemegn Salling, Mors. En vinter kanotur med nyis på vandet gik han heller ikke af vejen for. Til klubbens familiedag, kanindåben, deltog han mange gange som sherif vel vidende at han endte i det kolde vand. Preben deltog næsten altid på arbejdsdage og havde mange gode ideer til, hvordan tingene skulle laves, og han var god til at tage fat selv. Preben var med sit jyske lune altid rar og sjov at være sammen med. Han var stolt af at være skabsjyde. Preben vil blive savnet af alle der kendte ham. Æret være hans minde Peter og Bent Preben tager en slapper på de fliser han selv har lagt Preben som pagajbygger februar

7 Mindehøjtidelighed på Furesøen Preben Sørensen, der efter kort tids sygdomme døde i marts måned, havde ønsket at få sin aske spredt ud i Furesøen. Det blev en meget smuk ceremoni, med smukt næsten skyfrit vejr og frisk vind. Medlemmer fra Farum Kano- og Kajakklub ærede Preben ved at følge Furesø bådene," Hjortholm" og " Furesø" der var lejet til følget, til hans sidste hvilested i bugten ud for Skallepanden, hvor asken blev spredt af Prebens søn Simon. Det var meget betagende og noget man vil huske meget længe. Bænkeborde Nyt bookingsystem Det nye internet booking system er nu klar. Se link på hjemmesiden. For at kunne lave reservationer skal man oprettes som bruger. Skriv ønsket brugernavn til: " for at blive oprettet. Der er opsat en skærm i klubhuset, således at det er muligt at se aktuelle reservationer. Det er muligt at reservere på stedet, men det er nemmest hjemmefra. Det er også forsat tilladt bare at bruge en ledig båd, men book den alligevel i klubhuset, så man kan se den er i brug. For at undgå forvirring om ledige både skal reservationer laves mindst 6 timer i forvejen. Husk altid at skrive jer ud og ind i kalenderen i kælderen. Brug: Vælg område i øverste højre hjørne: Havkajak / Kano / Turkajak. Herefter kan der vælges enten en bestemt båd i ugens løb eller bare en båd en bestemt dag. Klik på en tid for at starte reservationen. Dag / uge / månedsvisning vælges nederst på siden. Søren Rønsberg 7 Bænkebordene på Skallepanden, som kanoklubben gennem tiden har anskaffet og vedligeholdt, er efterhånden i noget miserabel stand. Af de fem firkantede borde er der kun to helt intakte tilbage, samt et nyere rundt bord. På første klubaften brød et bord sammen midt under spisningen, hvor vi var 32, og et medlem fik et ubehageligt fald ned på fliserne. Klubben har gennem årene på første arbejdsdag hvert forår vedligeholdt bordene med olie, maling og udskiftning af defekte brædder, men ting holder som bekendt ikke evigt. Der kommer ofte familier der griller og spiser på forpladsen. Kanoklubben bruger selv sagt vores borde når vi mødes. Det er et offentligt område og det er helt fint at alle benytter vores bænkeborde og svinggrill efter behov. Vi har talt med vores kommunale kontakt om en fornyelse af bænkebordene, evt. borde med stålstel, så de ikke er så nemme at ødelægge og nemmere at reparere. Vi fik en aftale om at man vil undersøge muligheden for at kunne dele udgifterne med de mange institutioner der benytter Skallepanden. Det drejer sig om børnehaver, fritidshjem, der også benytter husets faciliteter. Desuden er der mange skoler og børnehaver der kommer på besøg nogle få timer og har frokost med, når vejret er til det. Det ville være fint, hvis udgifterne til nye borde kunne deles ud, et nyt bænkebord koster mellem 4000 og 5000 kr. Klubben vil gerne fremover vedligeholde de nye borde med olie og reparationer. Vi synes ikke det er helt rimeligt at vi skal blive ved med at forny ude møblerne på et offentligt område, så vi håber det bedste Husudvalget Foto: Ole Rasmussen

8 Arbejdsdag 10 april var et helt tilløbsstykke. 30 flittige medlemmer var mødt frem Det nye booking system kom i gang Bænkeborde males Pynt Fast arbejde Mere pynt Skodderne males Huset b Brændet køres i hus li`r så fin t Selv svanen var målløs over iveren Brændet sejles hjem Mere maling 8

9 Husk at forny dit medlemskort/sejlpas Kanohusene Sejlpasset kan fornys på klubaftner på Skallepanden om torsdagen mellem kl. 19 og 20. Sejlpasset skal medbringes ved sejlads i Farum Sø og skal på forlangende kunne fremvises. Sejlpasset udfyldes med navn, medlems nr. - bådplads - evt skab nr. På bagsiden af sejlpasset kan evt. familie medlemmer skrives på. Sejlpasset er stemplet med årstal og bliver lamineret, så det er vandtæt. Sejlpasset koster ikke noget bortset fra ulejligheden med at hente det og hygge snakken med andre medlemmer. Det nye logo til din båd kan du få samtidig med fornyelsen af sejlpasset. Hvilke regler gælder for sejads i Farum Sø og Furesø Ifølge regulativet for Furesø og Farum Sø er det tilladt at ro på begge søer med pagaj eller paddel. Det er ikke tilladt at sejle i kano med motor, selvom den er eldreven og lydløs. Søerne er klassificeret som Natura 2000 område, hvilket vil sige at der er flora- og faunaarter med en beskyttelses status. Fuglearter som toppet lappedykker, blishøne og gråand er ikke truede på nogen måde, men vi skal selvfølgelig respektere deres behov for uforstyrrethed, især i den tid de ligger på rede, og også når ungerne kommer ud på søen. Der er nok af naturlige fjender, og i de senere år er minken blevet et stadig større problem. Beskyttelsesområdet omfatter også Sortemosen og Karsø. Der er med mellemrum sjældne fuglearter i Sortemose, og det kan altid ses på de trampede stier i området, når der er sjældne gæster. Der kan også være sjældent forekommende arter i Karsø, så lad være med at sejle derind. Lille lappedykker foretrækker at holde til i små uforstyrrede søer, og den har en vis evne til at gøre sig uset, hvis den føler sig truet. Det samme gælder rørdrum som også optræder sporadisk i mosen. Arne 9 Klubbens projekt med kanohuse er stadig på bedding, for nu at blive i den maritime terminologi. Vi har haft flere møder med forvaltningen, og det har handlet om at argumentere for at anlægget, som der vel mildt sagt er tale om, i bund og grund er både nødvendigt og også en gevinst for områdets udseende. Vi har hele vejen igennem fået en positiv behandling, men det er ikke til at forudsige hvilken holdning politikerne har til projektet. Set fra vores verdenshjørne er husene en uomgængelig nødvendighed af flere årsager: Først og fremmest er det den eneste mulighed for at have kajakker på pladsen. Det er gentagne gange sket at nyindkøbte havkajakker er blevet stjålet fra stativerne. Løsningen er så at opbevare kajakken i haven, hvis man har sådan. Hvis man bor i lejlighed kan man ikke sejle kajak, og det harmonerer ikke med den officielle politik, at der ikke skal være lige muligheder for alle. Et andet argument har været at Farum Kano- og Kajakklub er den eneste klub der ikke har et bådehus, men kun har haft en kælder, der primært er bygget til ind- og udsejling i tørvejr. Alle andre klubber ved Furesøen, vandsport som fiske-klubber, har bygninger der for fleres vedkommende ville give arkitektkvalme. Når man tænker på at Furesøen er defineret som en skovomkranset sø så har jeg svært ved at forstå at der er givet tilladelse til så mange fejltagelser. Vores hus derimod er et arkitektonisk pletskud som oven i købet er indpasset i omgivelserne så selv en Robin Hood skal se godt efter for at undgå at kollidere. Vores sidste argument, indtil videre, vil være at vi skal udvikle mulighederne for de stille naturbrugere. Dette begreb lever vi helt op til som vel nok den eneste turklub, hvor enhver form for konkurrencesejlads nærmest betragtes som en fornærmelse. Furesø og Farum Sø er naturlokaliteter, hvor menneskelig aktivitet skal respektere dyr og planters krav til levested. Kano- og havkajaksejlads foregår i et adstadigt tempo der giver sejlerne mulighed for at opleve især fuglene uforstyrret, og altså giver den optimale naturoplevelse. Lad os håbe at politikerne vil forstå vores behov og arbejde aktivt for at vi får de nødvendige faciliteter. Arne

10 Forårsrengøring for blade Fra redaktionen Indlæg Arbejdsdag i kanoklubben Søndag d. 8. maj, selveste Mors Dag, var der gang i værktøjet, og indtil flere mødre var mødt op. Opgaverne var defineret på forhånd, så det var bare at vælge fra listen. Der blev afsluttet en del malerarbejde, vinduer blev høvlet, skrabet og grundet, en ny ventilator blev fremskaffet og monteret. Gulvet i kælderen blev sendt til faglig diskussion, og det blev besluttet at vi griber det an på den måde at hele gulvet bliver strippet og at planlægningen begynder derfra. Der er opstået et nyt problem. Strømmen i Furesøen har sendt vinterens høst af plantemateriale og knækkede grene op til Skallepanden og det har dannet en barriere så det er temmelig vanskeligt at forcere volden. Erfaringsmæssigt er det en næsten umulig opgave at fjerne så meget materiale uden at kunne få fodfæste, og det kan i hvert fald ikke lade sig gøre fra kanoer. Kunne en løsning være at få genopfundet den tømmerflåde som borte tog, for så havde vi også noget at stille stigen på når vi skal male husets gavl over sejlporten. Tak til alle 13 for deltagelse i de fælles opgaver, og for en hyggelig stemning under og efter arbejdet. Arne Her på det sidste har der været god gang i tilgangen af stof til KAJANOEN, det har været rigtig godt, men ind imellem kniber det med at få rapporter og billeder fra klubbens ture, måske fordi man ikke har lyst til at strikke artikler sammen med billeder, som et færdigt arbejde, det er meget forståeligt. Det er heller ikke meningen at turdeltagere eller andre der oplever noget skal lave færdige sider. Giv bare redaktionen en kort version. Send bare en slags rapport i word og vedhæft evt. billeder i jpeg format, som , så klarer vi resten. Vi vil også gerne have nogle af jeres gode oplevelser fra vores egen sø, bare ganske kort, der sker jo hele tiden noget der ude. Det er mange gange små oplevelser der gør et blad levende, så kom frit frem. Hvad en formand og familien udsættes for Redaktions møde 10 På grund af pladsmangel har formanden givet plads til kajakkerne der skal bruges til instruktør kurser, indtil klubben får tilladelse til at sætte en opbevarings container op på parkeringspladsen. Det forlyder at de er gevaldigt i vejen

11 11 Deadline KAJANOEN

12 B Returadresse: Farum Kano- og Kajakklub V.M. Amdrupsvej 17, 3520 Farum Hørt Ved frokosten efter arbejdsdagen i klubben. - da jeg malede facaden på huset faldt jeg ned af den 4 meter høje stige.. - jamen slog du dig ikke forfærdeligt? - nej, nej for jeg faldt fra det nederste trin Hvad kalder man en nonne på cykel der er på vej ned ad en bakke? En cyklist Hvad er kalorier? Det er små dyr der fiser rundt og syer vores tøj mindre i løbet af natten Da sønnen flyttede hjemmefra, sagde faderen: - husk, min dreng, at hvis du får brug for en hjælpende hånd - så har du altid én for enden af armen Manden til konen: - passer det, at kvinder også taler om ting under bæltestedet? - selvfølgelig gør vi da det - vi taler ofte om sko. Indsejlingen til Skallepanden er efterhånden blevet meget besværlig at komme igennem på grund af tilflydende plantemateriale. Flere gange er løbet renset op, men det er meget besværligt og holder ikke så længe. Gode ideer til en løsning på problemet er velkommen. En løsning kunne måske være at bruge en pumpe, der henter vand ude fra Furesøen og pumper det ud inde ved huset. Det er tanken at en stadig strøm af vand ud til søen, vil drive plantematerialet ud af indløbet. Selvfølgelig er der noget arbejde med at etablere et 100 mm rør fra Furesøen ind til huset, men hvis problemet er løst permanent, er det vel besværet værd. Deadline på næste KAJANOEN er 30. oktober 12 Bogen er skrevet af medlemmer i Farum Kano-og Kajakklub og kan købes i klubben

Arbejdsdag. JUNI 2012 Oplag 325. Arbejdsdag. Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet

Arbejdsdag. JUNI 2012 Oplag 325. Arbejdsdag. Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet JUNI 2012 Oplag 325 Nr. 2 Farum Kano- og Kajakklub V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum 75. årgang "Skallepanden" v/furesøen www.farumkano.dk Arbejdsdag Arbejdsdag Action for ungdom og vovemod En spændende tur

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere