INDSEJLINGEN ER FRI IGEN, EFTER VINTERENS STORM, DER LIGE FIK LAGT EN STOR TRÆSTAMME TVÆRS OVER INDSEJLINGEN TIL KLUBBEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSEJLINGEN ER FRI IGEN, EFTER VINTERENS STORM, DER LIGE FIK LAGT EN STOR TRÆSTAMME TVÆRS OVER INDSEJLINGEN TIL KLUBBEN"

Transkript

1 JUNI 2011 Farum Kano- og Kajakklub V.M. Amdrupsvej Farum Oplag årgang Nr. 2 "Skallepanden" v/furesøen Arbejdsdag Arbejdsdag Sav fører Peter INDSEJLINGEN ER FRI IGEN, EFTER VINTERENS STORM, DER LIGE FIK LAGT EN STOR TRÆSTAMME TVÆRS OVER INDSEJLINGEN TIL KLUBBEN

2 Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer Henrik Madsen Ganløsevej Farum Søren Rønsberg Ryttervænget Farum Bent Henriksen Arne Kølbæk-Pedersen Dennis Birke Indmeldelse, kanoplads,, brug af klubhus, information. Klubaftener se: Kontingent Regningsbetaling Medlemskartotek Mob dk Suppleanter Revisorer Hjemmeside Bladudvalg KAJANOEN Turudvalg Husudvalg Materiel reg Aktivitetsudvalg Kanindåb Både/materiel Louis Ross Peter Sæbye og Anders Pedersen Nipper Simon S. Sørensen, Dennis Birke, Louis Ross Bent & Beth Henriksen Arne Kølbæk-Pedersen Kristian Svendsen Henrik Madsen - Ole Kristiansen Bent Henriksen - Arne Kølbæk-Pedersen Peter Larsen - Henrik Madsen Peter Larsen Ole Staal Rasmussen Redaktør Indlæg til KAJANOEN Turtilmelding til klubarrangementer DGI kurser: kajak/kano Arbejdsdage inventar Kullentur. "Peters Jul", Tilmeldelse Spørgsmål vedrørende kano/kajak. Vedligeholdelse af både/materiel Hjemmeside: Her kan du tilmelde dig ture og postlisten INFO og få nyhedsbrev pr. før et arrangement. Du kan også selv foreslå ture og dermed møde andre medlemmer. Kontingent: Årligt kontingent opkræves via PBS. Kontingent typer: Medlemskab for unge. Årligt medlemskab for én person mellem 15 og 25 år Kr. 100,- pr. år Personligt medlemskab - Årligt medlemskab for én person over 25 år. Kr. 250,- pr. år Familiemedlemskab - Årligt medlemskab for 2 voksne samt hjemmeboende børn. Kr. 400,- pr. år Medlemskab for grupper og foreninger passivt medlemskab Kr. 500,-pr. år Tillægsydelser: Kanoplads Medlemmer kan tilkøbe retten til at anvende en kanoplads, hvis der er nogle ledige pladser hvis ikke, skrives medlemmet på venteliste. Kr. 125,- pr. år Aktive medlemmer kan tilkøbe retten til at anvende et skab, hvis der er nogle ledige hvis ikke, skrives medlemmet på venteliste. Kr. 125,- pr. år Elektronisk nøgle. Medlemmer kan tilkøbe en elektronisk nøgle til klubhus/bådkælder Nøglen koster kr. 100,-, derudover gives der kr. 100,- i depositum engangsbeløb Kr. 200,- Indmeldelse: Kan ske ved personligt fremmøde på klubaftner i tidsrummet kl Benyttelse af klubbåde: O Klubben har 4 kajakker og 4 kanoer. o Benyttelse af klubkajakker kun ske efter bestået kajakprøve. Tal med instruktør/hjælpeinstruktør. o Sikkerhedsregler opslået i bådkældere, og de skal følges! o Bådene må kun anvendes i Furesøen og Farum Sø og er reserveret til klubture og arbejdsdage. o Da der er mange, der benytter sig af klubbådene er lånetiden pr. gang fastsat til 4 timer. o Medlemmer over 15 år kan booke en klubbåd. Se link til booking kalender på o Klubbådene afleveres rengjorte og klar til brug. Det er muligt at reservere et fartøj 14 dage før brug, for én dag. Bookingskærm i klubhus ved trappen Tryk : Furesø Kommune Intern Service 2

3 Referat af generalforsamling i Farum Kano- og Kajakklub Formanden Henrik Madsen bød velkommen. Der var 17 fremmødte. 1. Kristian Svendsen blev valgt til dirigent og Beth Henriksen til referent. Kristian konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og foreslog en anden dagsorden rækkefølge, så fremlæggelse af budget kom efter indkomne forslag. Dette blev godkendt. 2. Formanden startede med at bede os mindes Preben Sørensen, der var død for 1 måned siden. Henrik synes at det er en spændende opgave at være formand. Han går ind for at flere laver mindre. Målet var ikke nået endnu. Vi mangler en ny webmaster og flere søges til det administrative arbejde. Det var positivt at selv mangeårige medlemmer var begyndt at blive aktive igen. Der havde været afholdt 8 bestyrelsesmøder for at få et overblik over klublivet. Alle møder forløb godt, effektivt og konstruktivt. FKK har brug for et sted til opbevaring af kajakker og kanoer, og der er sendt ansøgning til Furesø Kommune. Pladser i dueslaget påtænkes tildelt efter andelsprincip, dvs. man køber en plads, der så kan sælges ved medlemskabets ophør. FKK har dog en del opsparede midler, og der søges også tilskud andre steder fra. Vi har forespurgt kommunen om vi må opstille en container i år indtil oktober måned. Arne og Bent skal til møde med kommunen herom d. 29. april. Med hensyn til området hvor de nye kajak-/kanohuse ønskes opført, kan området kun blive pænere, mente Bent. Institutionernes kanoer kan også komme i hus. De nye dueslag vil i øvrigt ikke kunne ses fra vandet. Der havde været både tilgang og afgang af medlemmer. Der havde været flere vinteraktiviteter i FKK, bl.a. i Farum svømmehal, og nogle havde lavet nye padler/årer, og der var kommet nye fotos i ramme på væggen. Det havde været en god kajaksæson. Der er i år 2 nye klub-kajakinstruktører: Martin og Nicolaj. Vi skal blive bedre til kanoaktiviteter. Der er potentiale i de yngre medlemmer, der gerne vil på fossejlads. Senior sejlads er ikke noget for dem. Frigivelse til kajaksejlads sker efter kursus. Der er allerede 12 tilmeldte i år til kajakkursus. Flere uddannede kajakinstruktører søges. Vi har fået ny trailer, der er aflåst. Så lån skal aftales. Og så har vi fået 2 nye havkajakker. KAJANOEN fungerer, men hjemmesiden skal opdateres noget mere. Kanindåben blev ikke til noget sidste år, måske skal den i år foregå i forbindelse med afholdelse af en fest? Bestyrelsen havde besluttet at ekskludere Finn Fischer på grund af hans obstruktion af bestyrelsens opgaver ved overtagelsen. Han har handlet imod klubbens ånd. Henrik har ikke noget personligt imod Finn, men var ærgerlig over at utallige henvendelser ikke havde fået Finn til at aflevere flere af de manglende ting og sager. Derfor truslen nu om eksklusion. Ingen havde indvendinger mod at Finn fik lov til at ytre sig på generalforsamlingen. Finn var ked af at han var blevet fyret som webmaster. På generalforsamlingen leverede han lånt GPS og kamera tilbage, og software licensen var overdraget til FKK, der dog kan opdateres gratis. Finn havde efter han ikke længere var formand hævet kr ,-, som kassereren endnu ikke havde fået bilag for. Finn var ikke berettiget til både at få telefonabonnement betalt og få godtgørelse. Det var bestyrelsens hensigt at Finn skulle ekskluderes 1 år efter de resterende ting var 3

4 Afleveret, men eksklusionen skulle til afstemning på Generalforsamlingen. Den skriftlige afstemning resulterede i: 7 JA og 9 NEJ stemmer imod eksklusion. Hvilket vil sige at Finn ikke blev ekskluderet. Nu kan vi se fremad sagde Henrik. Formandens beretning blev godkendt. Turudvalget v/ole Kristensen viste flotte fotos fra nogle af årets ture. Husudvalget v/bent Henriksen sagde at der var tilfredshed med fremmødet på arbejdsdagene. Medlemmer, der har lyst til at gå i gang med at lave kældergulv af de terrasse brædder der ligger i vejen i gangen, søges. Med hensyn til området hvor de nye kajak-/kanohuse ønskes opført, kan området kun blive pænere, mente Bent. De nye dueslag vil ikke kunne ses fra vandet. Institutionernes kanoer kan også komme i hus. Aktivitetsudvalget havde været på Kullentur, lavet pagajer, pandekagebagning til nytår mv. Har nogen lyst til at lave Kanindåb og fest? Ole S. Rasmussen vil efter sæsonens slutning lave en temaaften igen med spisning. Dennis Birke og Louis Ross vil godt være med til teknisk assistance af websiden. Henrik Madsen efterlyste et kommunikationsudvalg, der skal tage sig af samordning mellem nyhedsbreve, webside og KAJANOEN. Alf Blume mente klubben skulle synliggøres mere i kommunen, fex med indlæg i lokalavisen 4 gange årligt. Bladudvalget v/bent Henriksen havde fået flere indlæg i den seneste sæson, hvilket han takkede for og flere indlæg modtages gerne pr. eller ved en snak over telefonen. KAJANOEN afleveres til Farum Arkiv, der har samtlige numre, og Bent mente det var en god ide at lave et notat om alle ture. Kurt Hansen fortalte at Søsportsprøven havde forældet sig selv. 3a. Det reviderede, underskrevne regnskab blev fremlagt og kommenteret af Søren Rønsberg. Der var ændringer i forhold til sidste år bl.a. med hensyn til afskrivninger. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Henrik mente at unge blandt klubbens medlemmer skulle have lov til at bruge klubhuset, når det er ledigt. Nogle mente det gav problemer med vedligeholdelse af huset, som FKK står for. Det er Furesø Kommunes hus og kommunen betaler for materialer, men klubbens medlemmer skal som modydelse for at måtte benytte huset vedligeholde det. Søren kunne meddele at der er sat en skærm op i gangen til booking system, som man kan bladre igennem, men i praksis vil man nok booke hjemmefra. 7. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog at gæster må komme med ud i en klubkano. Det har altid været praksis, men ordensreglerne punkt 4) bør ændres i overensstemmelse hermed. Det skal undersøges om vi har en kollektiv ansvarsforsikring for klubmateriel. Vi har instruktør ansvarsforsikring. Forudsat der ikke er et forsikringsmæssigt problem, vedtages bestyrelsens forslag. Der var forslag til forenkling af kontingentet, så alle betaler efter samme regler og uden speciel rabat. På grund af udgået kanopladsmedlemskab vil der ske en efteropkrævning op til familíekontingent. Der er ikke forskel på om man er 2 voksne eller 2 voksne og flere børn. Forslaget blev vedtaget. 3b. Budgettet for 2011/2012 var blevet justeret med kun rammebeløb. Det blev godkendt. 5. Valg i henhold til paragraf 12: a. Kasserer Søren Rønsberg blev valgt for 2 år. b. Arne Kølbæk-Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. c. Dennis Birke blev indvalgt i bestyrelsen for 2 år. 4

5 6. Udvalgene fungerer ikke optimalt, men ifølge vedtægterne skal vi have dem. De fungerer ved ad hoc opgaver, men vi mangler tovholdere. Følgende blev valgt til tovholdere: Husudvalg: Bent Henriksen Turudvalg: Ole Staal Rasmussen Aktivitetsudvalg: Peter Larsen Information/kommunikation: Henrik Madsen Henrik Madsen formand 8. Der var intet specielt under eventuelt. Generalforsamlingen sluttede kl Derefter var der et kulturelt indslag fra Jørgen, og så skulle standeren hejses. Arne Kølbæk Pedersen Efterfølgende et traktement med gode madboller og baquetter fra Guldbageren, øl og vand. Alle var efterhånden sultne, så det var dejlig nemt at gå til spisningen udenfor. Og så blev de 2 nye havkajakker døbt: B1 +B 2. Dennis Birke Til slut en skøn fragilité kage, som kageeksperten Inger Engelst Madsen havde lavet. Dirigent Formand Referent Søren Rønsberg Kristian Svendsen Henrik Madsen Beth Henriksen Bent Henriksen Klubtur til det sydfynske øhav Fra søndag d. 31. juli til fredag d. 5. august. Som annonceret i Kajanoen er vi nogle stykker der er i gang med at arrangere en klubtur til det sydfynske øhav. Hermed følger lidt mere konkret information. Vi har haft en lille delegation på rundtur i området for at finde frem til det bedst egnede sted. Valget er faldet på Ranzausminde Camping, som ligger lige ud til Svendborgsund og det sydfynske øhav, det må betragtes som en af Danmarks bedst beliggende campingpladser. Campingpladsen er meget børne- og familievenlig. Her kan vi bo i vores telte med udsigt til vores kajakker og Øhavet. Vi får vores eget område på Campingpladsen lige ned til vandet. Vi forestiller os, at vi stiller nogle pavilloner op midt i vores lejr, hvor vi kan samles til fælles hygge. Der er en lille kiosk på campingpladsen og ca m til nærmeste indkøbsmulighed (Daglig Brugsen). Der er en grillbar i lystbådehavnen ca m fra campingpladsen. Svendborg ligger 4500 m fra campingpladsen. Som nævnt vil vi gerne lægge op til en tur som er for familier med store og små børn, mænd, koner, kærester o.s.v. Vi forestiller os, at vi skal ro en masse i kajak, men der er også mulighed for at dyrke lidt af den fynske kultur, hvis det er det man er til. Man kan kort sagt gøre hvad man har lyst til. Pris: Pris pr. nat/person 60 kr. (der kræves ikke campingpas). Alle sørger for sig selv m.h.t. kost og udstyr. Vi vil bede alle, der er interesseret i at deltage i turen, komme til møde d. 9. juni kl. 20 i klubben. Her vil vi så i fællesskab planlægge turen nærmere i forhold til et evt. program for ugen, og hvad der måske skal medbringes fra klubben af udstyr og kajakker. Tilmelding vil blive lagt ind på klubbens hjemmeside. På gensyn. Peter Larsen, Bettina og Ole Rasmussen tlf , mail 5

6 Nekrolog En af klubbens markante personligheder Preben Sørensen er død i en alt for tidlig alder. Preben deltog med lune og humor meget aktivt i klubbens forskellige arrangementer. Preben var altid meget social og tog sig gerne af introduktionen af nye medlemmer. Preben var et friluftsmenneske, der både arrangerede ture og deltog i rigtig mange selv. Blandt andet arrangerede han en klubtur til sin hjemegn Salling, Mors. En vinter kanotur med nyis på vandet gik han heller ikke af vejen for. Til klubbens familiedag, kanindåben, deltog han mange gange som sherif vel vidende at han endte i det kolde vand. Preben deltog næsten altid på arbejdsdage og havde mange gode ideer til, hvordan tingene skulle laves, og han var god til at tage fat selv. Preben var med sit jyske lune altid rar og sjov at være sammen med. Han var stolt af at være skabsjyde. Preben vil blive savnet af alle der kendte ham. Æret være hans minde Peter og Bent Preben tager en slapper på de fliser han selv har lagt Preben som pagajbygger februar

7 Mindehøjtidelighed på Furesøen Preben Sørensen, der efter kort tids sygdomme døde i marts måned, havde ønsket at få sin aske spredt ud i Furesøen. Det blev en meget smuk ceremoni, med smukt næsten skyfrit vejr og frisk vind. Medlemmer fra Farum Kano- og Kajakklub ærede Preben ved at følge Furesø bådene," Hjortholm" og " Furesø" der var lejet til følget, til hans sidste hvilested i bugten ud for Skallepanden, hvor asken blev spredt af Prebens søn Simon. Det var meget betagende og noget man vil huske meget længe. Bænkeborde Nyt bookingsystem Det nye internet booking system er nu klar. Se link på hjemmesiden. For at kunne lave reservationer skal man oprettes som bruger. Skriv ønsket brugernavn til: " for at blive oprettet. Der er opsat en skærm i klubhuset, således at det er muligt at se aktuelle reservationer. Det er muligt at reservere på stedet, men det er nemmest hjemmefra. Det er også forsat tilladt bare at bruge en ledig båd, men book den alligevel i klubhuset, så man kan se den er i brug. For at undgå forvirring om ledige både skal reservationer laves mindst 6 timer i forvejen. Husk altid at skrive jer ud og ind i kalenderen i kælderen. Brug: Vælg område i øverste højre hjørne: Havkajak / Kano / Turkajak. Herefter kan der vælges enten en bestemt båd i ugens løb eller bare en båd en bestemt dag. Klik på en tid for at starte reservationen. Dag / uge / månedsvisning vælges nederst på siden. Søren Rønsberg 7 Bænkebordene på Skallepanden, som kanoklubben gennem tiden har anskaffet og vedligeholdt, er efterhånden i noget miserabel stand. Af de fem firkantede borde er der kun to helt intakte tilbage, samt et nyere rundt bord. På første klubaften brød et bord sammen midt under spisningen, hvor vi var 32, og et medlem fik et ubehageligt fald ned på fliserne. Klubben har gennem årene på første arbejdsdag hvert forår vedligeholdt bordene med olie, maling og udskiftning af defekte brædder, men ting holder som bekendt ikke evigt. Der kommer ofte familier der griller og spiser på forpladsen. Kanoklubben bruger selv sagt vores borde når vi mødes. Det er et offentligt område og det er helt fint at alle benytter vores bænkeborde og svinggrill efter behov. Vi har talt med vores kommunale kontakt om en fornyelse af bænkebordene, evt. borde med stålstel, så de ikke er så nemme at ødelægge og nemmere at reparere. Vi fik en aftale om at man vil undersøge muligheden for at kunne dele udgifterne med de mange institutioner der benytter Skallepanden. Det drejer sig om børnehaver, fritidshjem, der også benytter husets faciliteter. Desuden er der mange skoler og børnehaver der kommer på besøg nogle få timer og har frokost med, når vejret er til det. Det ville være fint, hvis udgifterne til nye borde kunne deles ud, et nyt bænkebord koster mellem 4000 og 5000 kr. Klubben vil gerne fremover vedligeholde de nye borde med olie og reparationer. Vi synes ikke det er helt rimeligt at vi skal blive ved med at forny ude møblerne på et offentligt område, så vi håber det bedste Husudvalget Foto: Ole Rasmussen

8 Arbejdsdag 10 april var et helt tilløbsstykke. 30 flittige medlemmer var mødt frem Det nye booking system kom i gang Bænkeborde males Pynt Fast arbejde Mere pynt Skodderne males Huset b Brændet køres i hus li`r så fin t Selv svanen var målløs over iveren Brændet sejles hjem Mere maling 8

9 Husk at forny dit medlemskort/sejlpas Kanohusene Sejlpasset kan fornys på klubaftner på Skallepanden om torsdagen mellem kl. 19 og 20. Sejlpasset skal medbringes ved sejlads i Farum Sø og skal på forlangende kunne fremvises. Sejlpasset udfyldes med navn, medlems nr. - bådplads - evt skab nr. På bagsiden af sejlpasset kan evt. familie medlemmer skrives på. Sejlpasset er stemplet med årstal og bliver lamineret, så det er vandtæt. Sejlpasset koster ikke noget bortset fra ulejligheden med at hente det og hygge snakken med andre medlemmer. Det nye logo til din båd kan du få samtidig med fornyelsen af sejlpasset. Hvilke regler gælder for sejads i Farum Sø og Furesø Ifølge regulativet for Furesø og Farum Sø er det tilladt at ro på begge søer med pagaj eller paddel. Det er ikke tilladt at sejle i kano med motor, selvom den er eldreven og lydløs. Søerne er klassificeret som Natura 2000 område, hvilket vil sige at der er flora- og faunaarter med en beskyttelses status. Fuglearter som toppet lappedykker, blishøne og gråand er ikke truede på nogen måde, men vi skal selvfølgelig respektere deres behov for uforstyrrethed, især i den tid de ligger på rede, og også når ungerne kommer ud på søen. Der er nok af naturlige fjender, og i de senere år er minken blevet et stadig større problem. Beskyttelsesområdet omfatter også Sortemosen og Karsø. Der er med mellemrum sjældne fuglearter i Sortemose, og det kan altid ses på de trampede stier i området, når der er sjældne gæster. Der kan også være sjældent forekommende arter i Karsø, så lad være med at sejle derind. Lille lappedykker foretrækker at holde til i små uforstyrrede søer, og den har en vis evne til at gøre sig uset, hvis den føler sig truet. Det samme gælder rørdrum som også optræder sporadisk i mosen. Arne 9 Klubbens projekt med kanohuse er stadig på bedding, for nu at blive i den maritime terminologi. Vi har haft flere møder med forvaltningen, og det har handlet om at argumentere for at anlægget, som der vel mildt sagt er tale om, i bund og grund er både nødvendigt og også en gevinst for områdets udseende. Vi har hele vejen igennem fået en positiv behandling, men det er ikke til at forudsige hvilken holdning politikerne har til projektet. Set fra vores verdenshjørne er husene en uomgængelig nødvendighed af flere årsager: Først og fremmest er det den eneste mulighed for at have kajakker på pladsen. Det er gentagne gange sket at nyindkøbte havkajakker er blevet stjålet fra stativerne. Løsningen er så at opbevare kajakken i haven, hvis man har sådan. Hvis man bor i lejlighed kan man ikke sejle kajak, og det harmonerer ikke med den officielle politik, at der ikke skal være lige muligheder for alle. Et andet argument har været at Farum Kano- og Kajakklub er den eneste klub der ikke har et bådehus, men kun har haft en kælder, der primært er bygget til ind- og udsejling i tørvejr. Alle andre klubber ved Furesøen, vandsport som fiske-klubber, har bygninger der for fleres vedkommende ville give arkitektkvalme. Når man tænker på at Furesøen er defineret som en skovomkranset sø så har jeg svært ved at forstå at der er givet tilladelse til så mange fejltagelser. Vores hus derimod er et arkitektonisk pletskud som oven i købet er indpasset i omgivelserne så selv en Robin Hood skal se godt efter for at undgå at kollidere. Vores sidste argument, indtil videre, vil være at vi skal udvikle mulighederne for de stille naturbrugere. Dette begreb lever vi helt op til som vel nok den eneste turklub, hvor enhver form for konkurrencesejlads nærmest betragtes som en fornærmelse. Furesø og Farum Sø er naturlokaliteter, hvor menneskelig aktivitet skal respektere dyr og planters krav til levested. Kano- og havkajaksejlads foregår i et adstadigt tempo der giver sejlerne mulighed for at opleve især fuglene uforstyrret, og altså giver den optimale naturoplevelse. Lad os håbe at politikerne vil forstå vores behov og arbejde aktivt for at vi får de nødvendige faciliteter. Arne

10 Forårsrengøring for blade Fra redaktionen Indlæg Arbejdsdag i kanoklubben Søndag d. 8. maj, selveste Mors Dag, var der gang i værktøjet, og indtil flere mødre var mødt op. Opgaverne var defineret på forhånd, så det var bare at vælge fra listen. Der blev afsluttet en del malerarbejde, vinduer blev høvlet, skrabet og grundet, en ny ventilator blev fremskaffet og monteret. Gulvet i kælderen blev sendt til faglig diskussion, og det blev besluttet at vi griber det an på den måde at hele gulvet bliver strippet og at planlægningen begynder derfra. Der er opstået et nyt problem. Strømmen i Furesøen har sendt vinterens høst af plantemateriale og knækkede grene op til Skallepanden og det har dannet en barriere så det er temmelig vanskeligt at forcere volden. Erfaringsmæssigt er det en næsten umulig opgave at fjerne så meget materiale uden at kunne få fodfæste, og det kan i hvert fald ikke lade sig gøre fra kanoer. Kunne en løsning være at få genopfundet den tømmerflåde som borte tog, for så havde vi også noget at stille stigen på når vi skal male husets gavl over sejlporten. Tak til alle 13 for deltagelse i de fælles opgaver, og for en hyggelig stemning under og efter arbejdet. Arne Her på det sidste har der været god gang i tilgangen af stof til KAJANOEN, det har været rigtig godt, men ind imellem kniber det med at få rapporter og billeder fra klubbens ture, måske fordi man ikke har lyst til at strikke artikler sammen med billeder, som et færdigt arbejde, det er meget forståeligt. Det er heller ikke meningen at turdeltagere eller andre der oplever noget skal lave færdige sider. Giv bare redaktionen en kort version. Send bare en slags rapport i word og vedhæft evt. billeder i jpeg format, som , så klarer vi resten. Vi vil også gerne have nogle af jeres gode oplevelser fra vores egen sø, bare ganske kort, der sker jo hele tiden noget der ude. Det er mange gange små oplevelser der gør et blad levende, så kom frit frem. Hvad en formand og familien udsættes for Redaktions møde 10 På grund af pladsmangel har formanden givet plads til kajakkerne der skal bruges til instruktør kurser, indtil klubben får tilladelse til at sætte en opbevarings container op på parkeringspladsen. Det forlyder at de er gevaldigt i vejen

11 11 Deadline KAJANOEN

12 B Returadresse: Farum Kano- og Kajakklub V.M. Amdrupsvej 17, 3520 Farum Hørt Ved frokosten efter arbejdsdagen i klubben. - da jeg malede facaden på huset faldt jeg ned af den 4 meter høje stige.. - jamen slog du dig ikke forfærdeligt? - nej, nej for jeg faldt fra det nederste trin Hvad kalder man en nonne på cykel der er på vej ned ad en bakke? En cyklist Hvad er kalorier? Det er små dyr der fiser rundt og syer vores tøj mindre i løbet af natten Da sønnen flyttede hjemmefra, sagde faderen: - husk, min dreng, at hvis du får brug for en hjælpende hånd - så har du altid én for enden af armen Manden til konen: - passer det, at kvinder også taler om ting under bæltestedet? - selvfølgelig gør vi da det - vi taler ofte om sko. Indsejlingen til Skallepanden er efterhånden blevet meget besværlig at komme igennem på grund af tilflydende plantemateriale. Flere gange er løbet renset op, men det er meget besværligt og holder ikke så længe. Gode ideer til en løsning på problemet er velkommen. En løsning kunne måske være at bruge en pumpe, der henter vand ude fra Furesøen og pumper det ud inde ved huset. Det er tanken at en stadig strøm af vand ud til søen, vil drive plantematerialet ud af indløbet. Selvfølgelig er der noget arbejde med at etablere et 100 mm rør fra Furesøen ind til huset, men hvis problemet er løst permanent, er det vel besværet værd. Deadline på næste KAJANOEN er 30. oktober 12 Bogen er skrevet af medlemmer i Farum Kano-og Kajakklub og kan købes i klubben

Arbejdsdag. JUNI 2012 Oplag 325. Arbejdsdag. Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet

Arbejdsdag. JUNI 2012 Oplag 325. Arbejdsdag. Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet JUNI 2012 Oplag 325 Nr. 2 Farum Kano- og Kajakklub V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum 75. årgang "Skallepanden" v/furesøen www.farumkano.dk Arbejdsdag Arbejdsdag Action for ungdom og vovemod En spændende tur

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

MC FOSSILERNE. 5.Årgang Nr.2 Marts 2001. For meget varm luft i forhjulet?

MC FOSSILERNE. 5.Årgang Nr.2 Marts 2001. For meget varm luft i forhjulet? MC FOSSILERNE 5.Årgang Nr.2 Marts 2001 For meget varm luft i forhjulet? GeneralforsamlingTurKalenderForårHvaSkerDerEnNybe gynderfortællerkørekurserkalenderformandenharordet NyeMedlemmerKalenderForårBestyrelsesmødeFotosogmeget

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 Mail: kristiane_kristiansen@yahoo.dk

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011

Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011 Kajak tidende Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011 K o l d i n g K a j a k K l u b Romsøturen s. 12 Referat fra Generalforsamling s. 6 Oluf med tungen lige i munden. indhold Blad nr. 137 30. Årgang

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere