Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone"

Transkript

1 Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone Brugervejledning HomePhone 1

2 Indholdsfortegnelse 1. HOMEPHONE Tillykke med HomePhone IBRUGTAGNING Tilslutning af telefonen Tilslutning af hovedsæt Strømsvigt Indkodning af eget nummer (Egtnr) Indkodning af hotline nummer (Hotl) Forsinket hotline (Hotd)... 7 Ændre indstilling af forsinket hotline Overførsel af ringekadence MENUSTRUKTUR Standardmenu Menu Menu Menu 3 - Hjemmekontor PRIMÆRT NUMMER OG SEKUNDÆRE NUMRE Indkodning af sekundære numre (Præs) Indstilling af ringer (Præs) Indkodning af præsentationsnavne (Præs) TELEFON-RELATEREDE PROCEDURER Når telefonen ringer Håndfri funktion Brug af hovedsæt Tilslutning af medhør Afvisning af opkald (Afsl) Opkald med kortnumre og navnetaster (Kald) Opkald med kortnumre (0-9, *0-*9) Opkald med navnetaster (F0-F9) Regulering af lydstyrke Tilslutning af mikrofon BRUG OG INDKODNING AF HJÆLPEFUNKTIONER I HOMEPHONE Notering af andet telefonnummer under samtale (Note) Ubesvarede opkald (Stak) Opringning til det senest kaldte nummer (Genk) Indkodning af kortnumre (K-nr.) Indkodning af kortnumre Ændring/sletning af kortnumre Opsætning af flere hotline numre (Flere) Indkodning af hotline numre (A-nr) Indstilling af ringer Telefonens indstillinger (Opsæt) Ændring af landekode Indkodning af områdekode Valg af sprog Banke på funktion (Hold) og (Opsæt) Brugervejledning HomePhone

3 7. OPKALDS-RELATEREDE PROCEDURER MED FORTE + HOMEPHONE Symboler i guiden HÅNDTERING AF OPKALD Besvarelse af opkald Tag telefonen Foretage opkald Internt opkald Eksternt opkald Genkald Kortnummervalg Omstilling Venteposition Notering Parkering FACILITETER Reset Banke på Viderestilling Viderestilling, optaget Viderestilling, manglende svar Viderestilling, optaget eller manglende svar Medflytning Slet medflytning og viderestilling Forstyr ikke Grupper Hjemmekontor Hjælpetelefonist Voice Mailbox VÆRD AT VIDE Placering af telefonen Vedligeholdelse af telefonen Afhjælpning af fejl APPENDIKS Tekniske specifikationer Noteringer INDEKS SHORT GUIDE...34 Brugervejledning HomePhone 3

4 1. HomePhone Omskifter under dæksel for "Normal mode": ON "Restricted mode": OFF Håndsæt Menu taster Display Forlad Menu Vælg Menu Navn / Nummer / Direkte taster Navn / Nummer felt Hovedsæt tilslutning Specialtaster Volumenkontrol Signalleringstaster Mikrofon Til / Fra Opkaldstaste Med håndsæt: Højttaler Til / Fra Med hovedsæt: Afløftning / Pålægning Håndfri: Afløftning / Pålægning 4 Brugervejledning HomePhone

5 1.1 Tillykke med HomePhone Tillykke med HomePhone telefonen. HomePhone er en ISDN telefon med udvidet protokol og funktionalitet for brug på et fjernt lokalnummer på Forte omstillingsanlæg. Brugeren af HomePhone har adgang til virksomhedens omstillingsanlæg med alle dertil knyttede faciliteter. De mest anvendte koder kan eventuelt programmeres ind på nogle af kortnummertasterne på HomePhone. Telefonen har indbygget en række specielle funktioner, der er opdelt i 4 menuer (standardmenu samt menu 1-3), jf. kapitel 3. Nogle af menufunktionerne skal benyttes til opsætning af telefonen mens andre er specielle funktioner, som kan benyttes i det omfang, det findes nødvendigt. Hvad angår telefonens funktionalitet bemærkes, at nogle funktioner kræver supplerende abonnement hos teleselskabet, idet der er tale om en supplerende ydelse i forhold til abonnementet. For at opnå korrekt opsætning af telefonen skal følgende supplerende tjenester være inkluderet i abonnementet: A-nummer præsentation (præsentation af den kaldende parts telefonnummer) og Terminalskift (som er nødvendig for at omstille opkald via virksomhedens omstillingsanlæg). Hvis der er tvivl om, hvor vidt disse funktioner er inkluderet i det nuværende telefonabonnement, så kig på telefonregningen eller kontakt teleselskabet herom. Der kan være forskel på, hvilke supplerende tjenester, der er inkluderet i forskellige telefonabonnementer. Afhængig af hvilket abonnement der er valgt til HomePhone, kræver følgende tjenester muligvis supplerende abonnement hos teleselskabet: Ekstra nummer (MSN) oprette 1-7 ekstra telefonnummer/numre på ISDNlinien A-nummer præsentation (CLIP) overførsel af kaldende parts nummer. Terminal sub-adresse (A-SUB) overføre ringekadence for at identificere indkommende opkald. Ringekadencen vises som stjerner i displayet. (I Danmark: enkeltring for bykald og dobbeltring for lokalkald fra virksomheden). Kort meddelelse (UUS) - sende og modtage tekstmeddelelser - undermenu Text i Menu 1 3-På-Linien (3-PTY) - afholde trepartskonference - undermenu Konf i Menu 1 Terminalskift (TP) - parkering af én samtale mens anden samtale besvares, eller flytte en samtale fra én telefon til en anden på samme ISDN tilslutning - undermenu Park i Menu 1 Viderestilling (CFU ved alle opkald, CFB ved optaget, CFNR ved manglende svar) - på normal linie: viderestille opkald til et andet nummer (undermenu Vider i Menu 2) - eller på hjemmekontor-linie: omstilling i virksomhedens telefonanlæg Banke På (CW) - brugeren af HomePhone kan få meddelelse om, at der bliver ringet til nummeret, mens en anden samtale er i gang Vis Pris (AOC) - indkode takstinformationer, således at samtaleprisen kan vises - undermenu Takst i Menu 2 Brugervejledning HomePhone 5

6 2. Ibrugtagning Før HomePhone kan tages i brug, er der nogle simple manøvrer der skal udføres. Telefonen skal tilsluttes telenettet (en ISDN-linie). Ved anvendelse som almindelig ISDN telefon kræves ingen indkodning. Ved anvendelse som HomePhone på hjemmekontor-linie (fjern lokallinie) i forbindelse med virksomhedens telefonomstillingsanlæg skal mindst indkodes telefonens eget nummer samt nummeret, der forbinder HomePhone med virksomheden (hotline), jf. afsnit 2.4 og Tilslutning af telefonen I venstre side under telefonen findes tilslutning for håndsæt og hovedsæt. Håndsættet med spiralsnøren er monteret ved levering af apparatet. Ledningen for tilslutning til telenettet monteres i stikket i højre side under telefonen. Efter at telefonen er tilsluttet telenettet går der ca. 15 sekunder, hvorefter standardmenuen vises. Dato og tid i displayet justeres automatisk, når der foretages opkald fra telefonen (kun hvis opkaldet besvares). 2.2 Tilslutning af hovedsæt Såfremt der anvendes hovedsæt, tilsluttes dette i stikket i telefonens venstre side bag ved tilslutning til håndsættet. Telefonen fungerer nu som en almindelig telefon. 2.3 Strømsvigt Ved strømsvigt er det kun muligt at have én telefon funktionsdygtig på samme ISDN-tilslutning. Det vil sige, at hvis der er flere telefoner tilsluttet samme ISDNlinie, skal der tages stilling til, hvilken telefon der i tilfælde af strømsvigt skal kunne anvendes for eksempel til nødopkald. Hvilken telefon det skal være, bestemmes med den lille omskifter NORMAL, der befinder sig under det lille dæksel i telefonens venstre side. Ved levering af telefonen står omskifteren på ON, hvorved telefonen ikke kan anvendes ved strømsvigt. På en telefon, der skal kunne anvendes ved strømsvigt, stilles omskifteren på OFF. Herved kan telefonen under strømsvigt fungere i det, der kaldes restricted mode, hvilket betyder, at HomePhone kun kan benyttes til at foretage og modtage opkald. Da kan telefonen kun benyttes ved anvendelse af håndsættet. Medhør, højttalende funktion og hovedsæt vil ikke være aktive. HUSK at kun én telefon på samme ISDN-linie må stå på OFF. 2.4 Indkodning af eget nummer (Egtnr) Her indkodes telefonens eget nummer, dvs. det nummer, som telefonen præsenterer sig med ved opkald til virksomheden. Bemærk dette nummer anvendes ALTID til præsentation - uanset hvad der indkodes i sekundærnumre (kapitel 4) eller i sluser (afsnit 6.5). 6 Brugervejledning HomePhone

7 1. Tast MENU 3 gange 2. Tast Egtnr 3. Indtast telefonens nummer 4. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde Såfremt indtastet eget nummer skal rettes eller ændres, tryk på Slet inde i menuen for at slette nummeret bagfra eller brug piletasterne til at flytte hen til det tal, der skal rettes. 2.5 Indkodning af hotline nummer (Hotl) Hotline nummeret er telefonnummeret på HomePhones direkte linie (hotline) til virksom-heden. Ved afløftning uden forsinket opkald (se næste punkt) kaldes omgående op til virksomheden på det indkodede nummer. 1. Tast MENU 3 gange 2. Tast Hotl 3. Indtast hotline nummer til virksomheden 4. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde Såfremt hotline nummer skal rettes eller ændres, tryk på Slet inde i menuen for at slette nummeret bagfra eller brug piletasterne til at flytte hen til det tal, der skal rettes. 2.6 Forsinket hotline (Hotd) Denne funktion angiver hvor lang tid (0-9 sekunder) der går, før hotline (direkte forbindelse til virksomhedens telefonomstillingsanlæg) aktiveres ved afløftning af telefonens håndsæt. Der er 3 mulige indstillinger: 1. _ sek. (uspecificeret = standardindstilling). Såfremt håndsæt løftes før nummer indtastes, kaldes omgående op til virksomheden. Såfremt nummer indtastes før håndsæt løftes, ringes op på normal vis (uden om virksomheden). Den sidste fremgangsmåde har som konsekvens, at telefonomstillings-anlægget i virksomheden ikke registrerer, at telefonen er optaget. Det anbefales derfor i arbejdstiden altid at benytte fremgangsmåden, hvor håndsæt løftes før indtastning af nummer for på denne måde at indikere over for telefonomstillingen i virksomheden, at HomePhone er optaget af en samtale. "Banke På" kan evt. modtages. Kortnummertaste/navnetaste kan aktiveres før afløftning. Det anbefales, at denne standardindstilling altid benyttes I så fald skal der ikke foretages ændringer 2. 0 sek. Alle opkald går via virksomheden. Såfremt denne indstilling ønskes, skal der indtastes 0 i hotline delay. "Banke På" kan ikke modtages sek. Der går nogle sekunder før automatisk opkald til virksomheden aktiveres. Det er muligt at vælge fra 1 til 9 sekunder. Såfremt forsinket opkald ønskes, indtastes det antal sekunder (1-9), som skal gå før der etableres forbindelse til virksomheden. Brugervejledning HomePhone 7

8 Hvis der angives fx 3 sekunders forsinkelse, aktiveres hotline til virksomheden ikke, hvis indtastning af et nummer påbegyndes inden 3 sekunder eller hvis kortnummertaster/navnetaster benyttes. "Banke På" kan evt. modtages Ændre indstilling af forsinket hotline 1. Tast MENU 3 gange 2. Tast Hotd 3. Indtast det valgte antal sekunder for hotline delay (0-9) 4. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde. Såfremt hotline delay skal slettes eller ændres, tryk på Slet inde i menuen for at slette indtastning. 2.7 Overførsel af ringekadence Hvis den supplerende ydelse "Terminal sub-adresse" (SUB) er tilføjet abonnementet, jf. kapitel 1, anvendes denne funktion til at overføre ringekadence. Ringekadence vises i telefonens display som: * for enkeltring, ** for dobbeltring I Danmark anvendes enkeltring som ringning fra "bylinie", og dobbeltring som ringning for lokalkald fra virksomheden. I andre lande kan funktionerne for enkeltring og dobbeltring være anderledes; derfor anvendes kun stjerner til at angive antal ring og ikke tekst. 8 Brugervejledning HomePhone

9 3. Menustruktur HomePhone har indbygget en række funktioner, som er opdelt i menuer. Standardmenuen er den menu, der vises på telefonens display sammen med datoog tidsangivelse, når telefonen er korrekt tilsluttet. Tryk MENU én gang for at gå ind i Menu 1, tryk MENU to gange for at gå ind i Menu 2 og tryk MENU tre gange for at komme ind i Menu 3 Hjemmekontor. Nedenfor vises en oversigt over menuerne med beskrivelse af de enkelte undermenuer samt henvisning til relevante kapitler. 3.1 Standardmenu :30 Note Kald Stak Afsl Hold Genk Ring op til det senest kaldte nummer igen, jf. afsnit 6.3 Pendle mellem to samtaler (virker med Banke På ), jf. afsnit 6.7 Afvis et opkald, jf. afsnit 5.6, eller afslut aktuel samtale i forbindelse med Banke På, jf. afsnit 6.7 De sidste 10 ubesvarede opkald gemmes i stakken, jf. afsnit 6.2 Foretag opkald til et i forvejen indkodet kortnummer, jf. afsnit 5.6 Indkod et telefonnummer under samtale, der senere ønskes ringet til, jf. afsnit Menu 1 K-nr Text Konf Sluse Park Midlertidig parkering, eller Flyt en samtale fra én telefon til en anden på samme ISDN-tilslutning. Kræver supplerende abonnement hos teleselskabet, jf. kapitel 1 Funktionen kan ikke anvendes på hotline til virksomhed Prioriter/fravælg opkald ved at tildele visse numre (hotline, der er den direkte linie til virksomheden) forskellige ringetoner. OBS! Denne undermenu er identisk med Flere i menu 3, Hjemmekontor, jf. afsnit 6.5 Afhold trepartskonference. Kræver supplerende abonnement hos teleselskabet, jf. kapitel 1 Alternativt kan konference foretages via virksomhedens telefonanlæg. Se vejledningen for dette. Send og modtag en tekstmeddelelse. Kræver supplerende abonnement hos teleselskabet, jf. kapitel 1 Indkod op til 30 telefonnumre i telefonens hukommelse, jf. afsnit 6.4 Brugervejledning HomePhone 9

10 Menu Menu 2 Præs Vider Opsæt Takst Indkod takstinformationer. Kræver supplerende abonnement hos teleselskabet, jf. kapitel 1 Vedrører telefonens indstillinger for så vidt angår landekode, områdekode og sprogvalg, jf. afsnit 6.6, samt mulighed for åbning/spærring af Banke På, jf. afsnit 6.7 Viderestilling af opkald til et andet nummer. Kræver supplerende abonnement hos teleselskabet, jf. kapitel 1 Vedrører primært nummer samt eventuelle sekundære numre, der er tilknyttet arbejdsadressen, jf. kapitel Menu 3 - Hjemmekontor Denne menu er kun relevant, når telefonen anvendes med hotline til en virksomhed. Da giver menuen mulighed for udvidede faciliteter (og R-tasten skifter funktion på hjemmekontor-linier), også kaldet HomePhone faciliteter. Der findes i øvrigt mange andre anvendelige betegnelser, såsom hjemmekontor, home office, lang lokallinie m.fl. Menu 3 Hjemmekontor Egtnr Hotl Hotd Flere Prioriter/fravælg opkald ved at tildele visse numre (hotline) forskellige ringetoner, jf. afsnit 6.5 Hotline delay giver ingen eller nogle sekunders forsinkelse ved opringning før hotline etableres til virksomheden, jf. afsnit 2.6 Indkod hotline nummer til virksomheden, jf. afsnit 2.5 Indkod telefonens eget nummer, jf. afsnit Brugervejledning HomePhone

11 4. Primært nummer og sekundære numre Det er muligt at have op til 8 telefonnumre på en ISDN-linie med HomePhone. Et eller flere af disse numre kan anvendes af HomePhone. De er opdelt i et primært nummer og syv sekundære numre. Det primære nummer er identisk med eget nummer og er således allerede indkodet, jf. afsnit 2.4. Primært nummer/eget nummer anvendes altid til præsentation ved udgående opkald. Det primære nummer er tillige det telefonnummer, som HomePhone telefonen har (ved opkald fra virksomheden). Såfremt brugeren ønsker det, kan der indtastes et præsentationsnavn for det primære nummer, fx eget navn eller firmanavn. Dette indebærer, at det indtastede præsentationsnavn kan vises ved opringning på såvel brugerens telefon som ved kald til et andet ISDN apparat. De sekundære numre er de øvrige telefonnumre, der er oprettet på hjemmearbejdsadressen til andre formål end direkte kontakt med virksomheden. Ved at indkode de øvrige til adressen hørende telefonnumre er der mulighed for dels ved hjælp af tekst i displayet (indkodning af præsentationsnavn) dels ved indstilling af ringestyrke at se/høre, hvilket nummer der ringes til. Alle de til arbejdsadressen hørende telefonnumre, som skal kunne besvares via HomePhone, skal indkodes som sekundære numre. Dette indebærer, at et eventuelt modemnummer på linien ikke skal indkodes i HomePhone, som derfor ikke ringer/besvarer opkald til et modem. Herunder vises en tabel med eksempler på primært nummer og sekundære numre: Telefonnummer Primært nummer/eget nummer Funktion HomePhone telefonens nummer (det nummer der følger med oprettelse af hjemmearbejdspladsen) Sekundært nummer 2 (MSN 1) Telefon privat, mand Sekundært nummer 3 (MSN 2) Telefon privat, kone Sekundært nummer 4 (MSN 3) Telefon privat, datter Sekundært nummer 5 (MSN 4) Telefon privat, søn De sekundære numre ligger ikke nødvendigvis i rækkefølge, men kan være spredte. Telefonen præsenterer sig udelukkende med primært nummer/eget nummer. I Appendix findes en tabel hvor de numre, der passer til din installation, kan noteres. 4.1 Indkodning af sekundære numre (Præs) Der kan indkodes op til 7 sekundære numre. Disse numre er (som nævnt ovenfor) de øvrige telefonnumre, der er oprettet på arbejdsadressen. 1. Tast MENU 2 gange 2. Tast Præs og flyt med piletaster til ønskede nummer (primær, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.) 3. Tast Rette og slet, ret eller indtast telefonnummer 4. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde 5. Gentag eventuelt proceduren for næste sekundære nummer Brugervejledning HomePhone 11

12 4.2 Indstilling af ringer (Præs) Som nævnt ovenfor giver HomePhone mulighed for at give det primære nummer samt hvert af de sekundære numre forskellige ringetoner. Dette kan være praktisk, idet det således ved hjælp af ringetonen kan konstateres, hvilket nummer der ringes til. 1. Tast MENU 2 gange 2. Tast Præs og flyt med piletaster til ønskede nummer (primær, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.) 3. Tast Rette 4. Tast Ringer og en talkode (1-8) - ringetonen høres, når tasten holdes nede 5. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde 6. Gentag eventuelt proceduren 4.3 Indkodning af præsentationsnavne (Præs) Det er muligt at indkode et præsentationsnavn for det primære nummer samt hvert af de sekundære numre. Det primære nummer anvendes ved opkald fra virksomheden til HomePhone. Ved opkald til primært nummer vises et indkodet navn både i displayet på HomePhone og i displayet på virksomhedens ISDN-apparat. Præsentationsnavne for de sekundære numre ses kun i displayet på HomePhone. 1. Tast MENU 2 gange 2. Tast Præs og flyt med piletaster til ønskede nummer (primær, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.) 3. Tast Rette 4. Tast ABC og vælg det ønskede præsentationsnavn (max 30 karakterer) Flyt til det ønskede bogstav med Op og Ned tasterne og ryk til næste bogstav med højrepil 5. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde 6. Gentag eventuelt proceduren 12 Brugervejledning HomePhone

13 5. Telefon-relaterede procedurer 5.1 Når telefonen ringer Når telefonen ringer, vises nummeret på den telefon, der ringer op, såfremt der ringes op fra en ISDN-telefon, eller telefonen er tilsluttet en central, der overfører nummeret. Hvis der er indkodet et præsentationsnavn, vises dette også. Displayet kan vise tre situationer Eksempel 1 Opkald fra linie uden nummervisning til nummer Displayet viser: Eksempel 2 Opkald fra nummer med nummervisning til nummer Displayet viser: Eksempel 3 Opkald fra nummer med nummervisning og præsentationsnavn ABCDEF til nummer Displayet viser: ABCDEF Besvarelse af opkald kan foretages ved at benytte telefonens håndsæt. Opkald kan også besvares på andre måder, jf. afsnit 5.2 og Håndfri funktion HomePhone har håndfri funktion, hvilket vil sige, at brugeren har mulighed for at tale og lytte uden at anvende håndsættet. Ved benyttelse af håndfri funktion anvendes højttaler og mikrofon, som er indbygget i telefonen. Ønskes et opkald besvaret ved brug af håndfri funktion, trykkes på tasten. Ønskes skift fra håndsæt til håndfri funktion under en samtale, holdes tasten nede mens håndsættet lægges på. Telefonen vil herefter være i håndfri funktion. Ønskes skift fra håndfri funktion til håndsæt under en samtale, løftes håndsættet af telefonen. Håndfri funktion vil herefter være afbrudt. Såfremt opkald med håndfri funktion ønskes foretaget, indtast nummeret og tryk derefter på tasten. Det bemærkes, at opkald foretaget med håndfri funktion går uden om hotline ved brug af standardindstillingen i hotline delay, jf. afsnit 2.6. Brugervejledning HomePhone 13

14 5.3 Brug af hovedsæt Såfremt der er tilsluttet et hovedsæt til telefonen, kobles dette ind i stedet for håndfri funktion, se afsnit 5.2 om håndfri funktion. Det er således ikke muligt at benytte hovedsæt og håndfri funktion samtidig. Såfremt skift fra hovedsæt til håndfri funktion ønskes, kobles hovedsættet fra. Dette kan på de fleste hovedsæt gøres ved at adskille et stik på hovedsættets ledning eller med en afbryder på hovedsætledningen. Dette kan uden problemer foretages, mens der føres en samtale. Tilsvarende kan der skiftes fra håndfri funktion til hovedsæt ved at tilkoble hovedsættet. Dette kan ligeledes foretages under samtale. Håndsæt og hovedsæt kan anvendes samtidig, dog vil kun mikrofonen i håndsættet være aktiv. Samtalen kan høres både i håndsæt og hovedsæt. 5.4 Tilslutning af medhør Ved brug af håndsæt under samtale er der mulighed for at tilkoble den indbyggede højttaler, således at andre i lokalet kan lytte med. Tryk på tasten. Medhør er nu tilkoblet. Medhør kan frakobles ved at trykke på tasten igen. 5.5 Afvisning af opkald (Afsl) Hvis telefonen ringer og opkaldet ikke ønskes besvaret, kan opkaldet afvises. Når et opkald afvises, opfattes det ikke af den, der kalder op, idet det blot lyder som om telefonen ikke besvares. 1. Når telefonen ringer, tast ESC 2. Tast Afsl (Afslut) 5.6 Opkald med kortnumre og navnetaster (Kald) Med Kald kan de 30 indkodede telefonnumre (0-9, *0-*9 og F0-F9) i kortnummerhukommelsen benyttes (se afsnit 6.4 for indkodning af telefonnumre). F0-F9 er de specielle navnetaster/kortnr. taster i højre side af tastaturet. Det bemærkes, at denne funktion går uden om hotline ved standardindstillingen i hotline delay, jf. afsnit 2.6. Ekstra hotline numre kan dog indkodes på navnetaster, jf. afsnit Opkald med kortnumre (0-9, *0-*9) 1. Tast Kald 2. Vælg kortnummer ved hjælp af piletasterne 3. Afløft håndsættet eller benyt håndfri ( tasten) 14 Brugervejledning HomePhone

15 5.6.2 Opkald med navnetaster (F0-F9) Ved opkald med navnetasterne benyttes kun én tast. Tasterne findes til højre på tastaturet. Tast den ønskede navnetast og afløft håndsættet eller benyt håndfri funktion ( tasten). Telefonnummeret vises i displayet. Med hotline på flere navnetaster kan HomePhone arbejde sammen med flere telefonanlæg (f.eks. afdelingskontorer). 5.7 Regulering af lydstyrke Lydstyrken i håndsæt og telefonhøjttaler kan justeres med det lille hjul på fronten af telefonen i højre side. For at skrue op for lydstyrken, drej hjulet mod højre. For at skrue ned, drej hjulet mod venstre. 5.8 Tilslutning af mikrofon Med MIC tasten kan mikrofonen slås fra og til under samtale. 1. Tast MIC for at slå mikrofonen fra 2. Tast MIC igen for at slå mikrofonen til Brugervejledning HomePhone 15

16 6. Brug og indkodning af hjælpefunktioner i HomePhone HomePhone er udstyret med en række specielle funktioner, der kan lette brugen af telefonen. Der er for eksempel mulighed for at indkode telefonnumre, se ubesvarede opkald mv. I dette kapitel gennemgås brugen af disse funktioner. Til orientering henvises i øvrigt til kapitel 3 Menustruktur. 6.1 Notering af andet telefonnummer under samtale (Note) Med notesbogen er det muligt at indkode et telefonnummer, som senere kan benyttes til opkald. Funktionen virker både før, under og efter samtale. 1. Tast Note 2. Indtast nummer. Benyt evt. Pause ved indtastning af direkte indvalg, fx telefonnummer , lokal nr Tast Slet for at ændre/rette 4. Tast MENU for at afslutte og gemme 5. Tast Note og afløft røret for at kalde op til det noterede nummer 6.2 Ubesvarede opkald (Stak) Hvis der modtages opkald, som ikke besvares, gemmes de sidste 10 ubesvarede opkald i stakken med information om dato og tidspunkt samt eventuelt telefonnummer og tekstbesked. Eks.: Klokken ringer , men opkaldet besvares ikke. Opkaldet gemmes i telefonen, og en rød lampe i højre side af telefonen lyser for at indikere, at der har været opkald. Se opkaldsinformationer: 1. Tast Stak 2. Ved at trykke på piletasterne kan listen over ubesvarede opkald bladres igennem. Med Slet kan det aktuelle ubesvarede opkald, som vises i displayet, slettes. Med Slet-A kan alle ubesvarede opkald i listen slettes. For at foretage opkald til numre i stakken: 1. Find det ønskede nummer med piletasterne. 2. Kald op ved at løfte håndsættet eller trykke på tasten. * Såfremt der er modtaget en tekstbesked sammen med opkaldet, vil Besked komme frem i displayet. Ved at taste Besked kan tekstbeskeden læses i displayet. Det bemærkes, at når opkald foretages fra stakken, går opkaldet uden om hotline ved brug af standardindstillingen i forsinket hotline, jf. afsnit Opringning til det senest kaldte nummer (Genk) Ved at trykke Genk i standardmenuen og derefter løfte håndsættet ringes op til det senest opkaldte nummer. Det bemærkes, at denne funktion går uden om hotline ved standardindstillingen i forsinket hotline, jf. afsnit Brugervejledning HomePhone

17 6.4 Indkodning af kortnumre (K-nr.) HomePhone har 30 pladser i hukommelsen til indkodning af telefonnumre/kortnumre. Disse er opdelt i 3 grupper med 10 i hver: 10 numre fra numre fra *0-*9 10 numre på navnetaster F0-F9 til højre på apparatet Indkodning af kortnumre 1. Tast MENU 2. Tast K-nr 3. Vælg hvor kortnummeret skal gemmes, tast fx *1. Navnetasterne vælges ved at taste den ønskede F-tast 4. Indtast nummer 5. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde Ændring/sletning af kortnumre 1. Tast MENU 2. Tast K-nr 3. Vælg det relevante kortnummer, fx *1 eller brug piletasterne til at finde det ønskede kortnummer. 4. Tast Rette og slet eller ret telefonnummer 5. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde 6. Gentag eventuelt proceduren 6.5 Opsætning af flere hotline numre (Flere) Denne funktion er kun relevant, såfremt HomePhone skal kobles op til 2 eller flere hotline numre. Dette kan være tilfældet hvis fx brugeren af HomePhone arbejder for 2 eller flere firmaer /afdelinger fra sit hjemmekontor. NOTE: Hvis HomePhone kun skal benytte én hotline, skal der ikke foretages ændringer i undermenuen Flere i menu 3. Undermenuen Flere består af 8 sæt filtre kaldet sluser. Denne funktion er identisk med Sluse i Menu 1. Sluserne anvendes ved indkommende opkald til telefonen. Slusen analyserer det indkommende opkald, idet der checkes for sammenfald med sluserne af kaldende nummer (A-nr) og kaldte nummer (B-nr). I hver sluse kan der indkodes et sæt telefonnumre, A-nr. og B-nr. I sluse 1 vil hotline nummer altid blive lagt ind som A-nr., og eget nummer/primært nummer vil automatisk blive lagt ind som B-nr. Såfremt HomePhone skal kobles op til flere hotline numre, vælges et af numrene som primært hotline nummer. Dette hotline nummer indkodes som beskrevet i afsnit 2.5. Øvrige hotline numre kan herefter indkodes som A-nr. i hver sin sluse. I sluse 2 til 8 kan indkodes 7 forskellige A-numre. B-nummeret kan efter ønske være fælles for flere sluser (hjemmekontor for flere afdelings-kontorer), eller specifikt for den enkelte sluse (hjemmekontor eller telefonist for forskellige firmaer). Bemærk dog, at HomePhone altid vil præsentere sig med et og samme nummer ved udgående opkald, nemlig eget nummer/primært nummer. Brugervejledning HomePhone 17

18 Med flere hotline numre bør disse tillige indkodes som kortnumre på de specielle navnetaster, jf. afsnit 6.4, hvorved opkald til fx afdelingskontorer kan ske via en enkelt tast. NOTE: Ved indtastning af hotline nummer som kortnummer tastes 3 stjerner før nummeret (***hotline nummer). De 3 stjerner før hotline nummeret indikerer, at der er HomePhone funktionalitet på opkaldet (anden funktion på R-tasten). I undermenuen Flere kan der også defineres forskellige ringetoner, således at brugeren af HomePhone kan høre, hvilken afdeling eller hvilket firma der modtages opkald fra. Ringeren kan også kobles fra, såfremt dette ønskes Indkodning af hotline numre (A-nr) 1. Tast MENU 3 gange 2. Tast Flere (Sluse 2 vises, idet sluse 1 allerede er optaget) 3. Med piletasterne kan skiftes mellem sluserne Tast A-nr i den valgte sluse (2-8) 5. Indtast det relevante hotline nummer 6. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte og ESC ESC for at fortryde Såfremt indkodet A-nr. skal rettes eller ændres, tryk på Slet inde i menuen for at slette nummeret bagfra eller brug piletasterne til at flytte hen til det tal, der skal rettes. Tilhørende Kaldt nummer/b-nr. kan indkodes på tilsvarende vis og virker i slusen ved indkomne kald. Opsætning med anvendelse af samme B-nr. i alle sluser må dog foretrækkes, da kun eget nummer anvendes ved præsentation under udgående opkald. Under A-nr. og B-nr. er en funktion, der hedder Alle. Denne funktion er ikke relevant for B-nr. Såfremt brugeren af HomePhone ønsker at udlevere sit eget nummer/primært nummer til personer, som ikke har relation til virksomheden, fx familie og venner, kan det være nødvendigt at oprette en sluse, hvor Alle indkodes under A-nr. Herved kan der ringes ind på eget nummer/primært nummer uden om hotline, dvs. at det ikke er nødvendigt for fx familie og venner at ringe til virksomheden for at komme til at tale med brugeren. Dette har dog som konsekvens, at det på omstillingsanlægget i virksomheden ikke indikeres, at HomePhone er optaget af samtale. Med forskellige ringetoner i disse sluser kan der høres forskel på 'bykald' fra andre abonnenter udenom virksomheden og 'lokalkald' fra virksomheden. På sidste side i denne manual findes en tabel til notering af A-nr. og B.nr. i slusefunktionen Indstilling af ringer Inde i Flere menuen er der som nævnt ovenfor mulighed for at definere forskellige ringetoner til sluserne. For at ændre ringetone eller fravælge ringer: 1. Tast MENU 3 gange 2. Tast Flere 3. Brug piletasterne til at finde den ønskede sluse 4. Tast Ringer 5. Indtast nummeret på den ønskede ringetone (1-8) eller 0 for ringer frakoblet. Såfremt ringer 1-8 vælges, høres lyden på den enkelte ringer ved indtastning. Ved ringer frakoblet står der FRA i displayet. 6. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde 18 Brugervejledning HomePhone

19 6.6 Telefonens indstillinger (Opsæt) Telefonen er ved levering indstillet således, at den passer direkte til det danske telenet, og sproget i displayet er dansk. Det anbefales, at der ikke foretages ændringer for så vidt angår landekode, områdekode og sprogvalg. Såfremt en ændring alligevel ønskes foretaget, kan dette gøres ved at følge vejledningerne i nedenstående afsnit Det bemærkes, at der i denne menu er en funktion, der hedder By. Denne funktion anvendes ikke, når HomePhone benyttes som telefon til hjemmekontoret. Funktionen anvendes kun, hvis HomePhone anvendes som almindeligt ISDNapparat tilsluttet et telefonomstillingsanlæg. Da specificeres byciffer i denne menu Ændring af landekode Den internationale landekode er de cifre, der informerer bycentralen om, at det er et opkald til udlandet. Landekoden er normalt 00 (præfix). Såfremt HomePhone skal benyttes fra et land, som ikke benytter 00 som præfix, skal der foretages en ændring af landekoden. Når telefonen modtager et opkald fra udlandet som ikke besvares, bliver nummeret gemt i stakken, jf. afsnit 6.2. Den internationale landekode bliver imidlertid ikke overført og skal derfor indkodes i HomePhone. I det følgende beskrives fremgangsmåden for ændring eller sletning af den internationale landekode, som allerede findes i telefonen ved levering. 1. Tast MENU 2 gange 2. Tast Opsæt 3. Tast +Int 4. Ret det internationale præfix til den ønskede værdi. Præfixet kan indeholde 1-6 cifre. Markøren flyttes med piletasterne. Cifrene slettes med Slet tasten. 5. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde Indkodning af områdekode I mange lande benyttes områdenumre. Disse numre begynder med et ciffer, som er fælles for alle områdenumre i landet. Det fælles ciffer er sædvanligvis 0. Områdenumre anvendes ikke i Danmark. Hvis HomePhone benyttes i et land med områdenummer, skal dette fælles ciffer indkodes. 1. Tast MENU 2 gange 2. Tast Opsæt 3. Tast Område 4. Indtast den ønskede områdekode. Koden kan indeholde 1-7 cifre. Markøren kan flyttes med piletasterne. Cifrene kan slettes med Slet tasten. 5. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde Valg af sprog Telefonen leveres med dansk tekst i displayet. Sproget kan dog ændres til engelsk eller tysk. 1. Tast MENU 2 gange 2. Tast Opsæt 3. Tast Sprog 4. Benyt piletasten til at skifte til det ønskede sprog. 5. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde Brugervejledning HomePhone 19

20 6.7 Banke på funktion (Hold) og (Opsæt) Såfremt der abonneres på de supplerende ISDN tjenester "Banke På" (CW) og "Terminalskift" (TP), jf. kapitel 1, er det muligt at have to samtaler i gang på samme tid. Når brugeren af HomePhone får meddelelse om, at der bliver ringet på nummeret mens en anden samtale er i gang, kan der skiftes mellem de to samtaler ved at trykke på Hold i standardmenuen. Banke-på under opkald fra virksomheden til HomePhone kræves desuden aktivering af Banke-på i omstillingsanlægget. Se punkt 9.2. Den aktuelle samtale kan afsluttes ved at trykke på Afsl i standardmenuen, eller begge samtaler afsluttes ved at lægge på. I telefonens opsætningsmenu er der som udgangspunkt spærret for Banke På. Denne spærring kan ophæves ved hjælp af følgende fremgangsmåde: 1. Tast MENU 2 gange 2. Tast Opsæt 3. Tryk på BP/N (banke på nej) 1 gang og teksten ændres til BP/J (banke på ja). Når der står BP/J i displayet betyder det, at "Banke på" funktionen er aktiveret. Ønskes "Banke på" deaktiveret, tryk på tasten igen, og der står BP/N. Banke på er herefter spærret. 4. Tast MENU ESC for at gemme og afslutte eller ESC ESC for at fortryde 20 Brugervejledning HomePhone

21 7. Opkalds-relaterede procedurer med Forte + HomePhone Forte ISDN PABC er et telefonomstillingsanlæg med et væld af faciliteter. Din systemadministrator kan oplyse dig om systemspecifikke indstillinger i dit firma. Hvis en af de omtalte faciliteter ikke er tilgængelig, kan det skyldes restriktioner i systemet eller en manglende opdatering. Kontakt systemadministratoren for yderligere information. De omtalte faciliteter i de efterfølgende afsnit kontrolleres af Forte omstillingsanlægget. Der forudsættes omgående hotline-forbindelse til Forte omstillingsanlægget i virksomheden med klartone fra denne. Det forudsættes ligeledes, at der anvendes håndsæt. Se relevante alternativer i afsnittet Telefon-relaterede parametre. Bemærk: Voice Mailbox findes ikke i Forte 10/20, og det er ekstraudstyr til Forte 32/50/ Symboler i guiden Følgende symboler anvendes i denne manual: Û ñ õ Tast et nummer Løft af Samtale Tal ø ô ù å È - Ñ, Ö, Ù Lyt Læg på Klartone Optagettone Signaleringstaster R-tasten Brugervejledning HomePhone 21

22 8. Håndtering af opkald 8.1 Besvarelse af opkald Tag telefonen Besvar et opkald ved at løfte røret: ñõ Foretage opkald Advarselstone (tre bip før klartone) indikerer at "Forstyr ikke," "Viderestilling" eller "Medflytning" er aktiveret. ñã(warning tone) Internt opkald Løft håndsæt og tast lokalnummer: ñûõ Eksternt opkald Et bykald foretages ved at taste bykode (normalt 0) efterfulgt af telefonnummeret Genkald Genkald senest indtastede nummer: ñöööõ Kortnummervalg Hvis brugeren har adgang til omstillingsanlæggets kortnumre, kan der foretages opkald ved hjælp af kortnummerkoder: ñûõ Omstilling Under en samtale kan den anden part omstilles til et andet lokalnummer. Omstilling kan ske før svar (uden præsentation) eller efter svar (med præsentation). Opkaldet omstilles ved pålægning:...ùû(õ...)ô Hvis der igen trykkes Ù vil det efterfølgende opkald blive afbrudt (uanset om dette apparat ringer, er optaget eller er afløftet), og man vender tilbage til samtalen på hold. 22 Brugervejledning HomePhone

23 8.4 Venteposition Placer et opkald i venteposition under en omstilling Under omstilling kan opkaldet placeres i venteposition til det kaldte nummer ved pålægning. Dette er eventuelt kun muligt, hvis det kaldte lokalnummer har aktiv banke-på funktion. Hvis lokalnummeret er optaget ud over en foruddefineret periode, returneres opkaldet til det lokalnummer der placerede opkaldet i venteposition. 8.5 Notering Man kan registrere et opkald til et lokalnummer, der enten er optaget eller ikke svarer, ved at taste kommandoen:...åöðô Når kommandoen er anvendt på et optaget lokalnummer, høres tripel ringning når linien er ledig. Når kommandoen er anvendt til et lokalnummer, der ikke svarer, høres tripel ringning efter næste anvendelse af det aktuelle lokalnummer. Opkaldet slettes automatisk hvis det ikke besvares inden ringning ophører. 8.6 Parkering Et opkald kan parkeres i en periode, mens et andet opkald besvares. Hvis opkaldet ikke indtrækkes inden for en fastsat tid, returneres opkaldet automatisk til det lokalnummer, der placerede det på parkeringspladsen. Der er 8 parkeringspladser. Parker opkaldet med kommandoen:...ùöûô Nummeret, der skal indtastes, er nummeret på parkeringspladsen (normalt 91-98). Indtræk opkaldet fra parkeringspladsen fra et andet lokalnummer med kommandoen: ñöûõ... Brugervejledning HomePhone 23

24 9. Faciliteter 9.1 Reset Et lokalnummers faciliteter kan resettes til standardindstilling med en enkelt kommando: ñ ÍÑÑù Denne kommando resetter alle faciliteter, der er relaterede til det aktuelle lokalnummer - også faciliteter der er programmerede fra et andet lokalnummer (viderestilling, medflytning og hjælpetelefonist). 9.2 Banke på Når brugeren har aktiveret "Banke på" hører han et "Banke på signal," når en anden prøver at ringe til ham, mens han er optaget. (Dette kræver desuden aktivering af banke-på i telefonen. Se punkt 6.7). Aktiver "Banke på signal" i omstillingsanlæg: ñöéèùô Deaktiver "Banke på signal": ñ ÉÈùô 9.3 Viderestilling Opkald kan viderestilles til mere end et nummer ved at gentage kommandoen. Opkald kan alternativt viderestilles til en eventuel mailbox. Opkald kan viderestilles til: lokalnummer gruppenummer kortnummer mailbox nummer, ##<kode> (koden er normalt lokalnummeret). by-nummer, indtast byciffer + by-nummer + # (normalt anvendes 0 som byciffer) Viderestilling, optaget Opkald til et optaget lokalnummer kan straks viderestilles til et eller flere forudbestemte numre. Aktiver viderestilling ved optaget til yyy: ñöíêyyyùô Deaktiver viderestilling ved optaget til yyy: ñ ÍÊyyyùô Deaktiver alle viderestillinger ved optaget : ñ ÍÊÖùô 24 Brugervejledning HomePhone

25 9.3.2 Viderestilling, manglende svar Opkald til et lokalnummer, der ikke svarer, kan viderestilles til et andet lokalnummer efter en fastsat tid, så begge lokalnumre kan besvare opkaldet. Aktiver viderestilling ved manglende svar til yyy: ñöíëyyyùô Deaktiver viderestilling ved manglende svar til yyy: ñ ÍËyyyùô Deaktiver alle viderestillinger ved manglende svar: ñ ÍËÖùô Viderestilling, optaget eller manglende svar Aktiver viderestilling ved optaget eller manglende svar til yyy: ñöíìyyyùô Deaktiver viderestilling ved optaget eller manglende svar til yyy: ñ ÍÌyyyùô Deaktiver alle viderestillinger ved optaget eller manglende svar: ñ ÍÌÖùô 9.4 Medflytning Opkald til et lokalnummer, der har aktiveret medflytning, dirigeres straks videre til et foruddefineret nummer. Medflytning har højere prioritet end viderestilling. Viderestilling huskes efter deaktivering af medflytning. Opkald kan medflyttes til mere end et nummer ved at gentage kommandoen. Opkald kan alternativt medflyttes til en mailbox. Opkald kan medflyttes til: lokalnummer gruppenummer kortnummer mailbox, ##<kode>(koden er normalt lokalnummeret) by-nummer, indtast byciffer + by-nummer + # (normalt anvendes 0 som byciffer). Medflyt alle opkald fra dette lokalnummer til yyy: ñöíîyyyãô Deaktiver medflytning af alle opkald fra dette lokalnummer til yyy: ñ ÍÎyyyùô Deaktiver medflytning af alle opkald fra dette lokalnummer: ñ ÍÎÖùô Brugervejledning HomePhone 25

26 Medflyt alle opkald fra lokalnummer yyy til dette lokalnummer: ñöíïyyyùô Deaktiver medflytning af alle opkald fra lokalnummer yyy til dette lokalnummer: ñ ÍÏyyyùô Deaktiver medflytning fra et hvilket som helst lokalnummer til dette lokalnummer: ñ ÍÏÖùô 9.5 Slet medflytning og viderestilling Alle aktiverede medflytninger og viderestillinger, der er relaterede til et aktuelt lokalnummer, kan deaktiveres med en enkelt kommando: ñ ÍÑùô 9.6 Forstyr ikke Når "Forstyr ikke" er aktiveret, ringer telefonen ikke i den valgte situation. Flere "Forstyr ikke" indstillinger kan aktiveres ved at gentage kommandoen. Aktiver Forstyr ikke fra specifikt lokalnummer yyy: ñöìèyyyùô Deaktiver Forstyr ikke fra yyy: ñ ÌÈyyyùô Deaktiver alle Forstyr ikke fra specifikt lokalnummer: ñ ÌÈÖùô Aktiver Forstyr ikke, alle opkald: ñöìéãô Deaktiver Forstyr ikke, alle opkald: ñ ÌÉùô Aktiver Forstyr ikke fra bylinier: ñöìêùô Deaktiver Forstyr ikke fra bylinier: ñ ÌÊùô Aktiver Forstyr ikke fra andre lokalnumre: ñöìëùô Deaktiver Forstyr ikke fra andre lokalnumre: ñ ÌËùô 26 Brugervejledning HomePhone

27 9.7 Grupper Lokalnumre kan grupperes bl.a. til besvarelse af indkommende opkald. Et lokalnummer kan være medlem af ingen, en eller flere grupper. Et lokalnummer kan melde sig ind i en gruppe selv om det ikke har været en del af gruppen før. Efterfølgende kan nummeret melde sig ud for en kortere eller længere periode. Gruppenummeret skal være tilgængeligt før tilmeldelsen. Tilmeld aktuelle lokalnummer til gruppe (zzz): ñöëèzzzùô Udmeld aktuelle lokalnummer af gruppe (zzz): ñ ËÈzzzùô 9.8 Hjemmekontor Forte systemet indeholder en Hjemmekontorsfacilitet, der gør det muligt at anvende et lokalnummer på ubegrænset afstand. Der anvendes en kode til at linke lokalnummeret enten til telefonen i firmaet eller til telefonen i hjemmekontoret. Når hjemmekontoret anvendes, medflyttes alle opkald til lokalnummeret til et forprogrammeret by-nummer. Hvis der er tilsluttet en Forte HomePhone på lokalnummeret kan brugeren aktivere og deaktivere brugerfaciliteter (så som viderestilling, medflytning og Forstyr ikke) fra hjemmekontoret. En HomePhone er en speciel ISDN-telefon med udvidede faciliteter. Omstilling af opkald til og fra hjemmekontoret kan foretages ved hjælp af lokalnumre. Indkommende opkald til telefonanlægget fra det forprogrammerede hjemmenummer identificerer hjemmekontoret og giver brugeren de tildelte rettigheder. Opkaldet lænker brugeren til lokalnummeret, og der høres klartone. Det er muligt at ringe til lokalnummeret fra hjemmekontoret og aktivere hjemmekontorsfaciliteten, hvis brugeren har glemt det. Opkald til hjemmekontoret kan have vedhæftet information til telefonens display, så som ringesignaler: * enkelt ringning ** dobbelt ringning Aktiver Hjemmekontor: ñöêèùô Deaktiver Hjemmekontor: ñ ÊÈùô (Alternativt kunne en GSM telefon med standby funktion (2 x standby = transfer) og A-nummer visning på linien programmeres ind som hjemmekontor-telefon). Brugervejledning HomePhone 27

28 9.9 Hjælpetelefonist Et hvilket som helst lokalnummer kan være hjælpetelefonist for et andet lokalnummer. F.eks kan et eller flere lokalnumre assistere operatøren i ferier og under middagspausen. Et andet lokalnummer kan assistere direktørens lokalnummer. Aktiver: Hjælp lokalnummer yyy: ñöíèyyyùô Deaktiver: Hjælpe lokalnummer yyy: ñ ÍÈyyyùô Aktiver: Lokalnummer yyy som hjælpetelefonist for dette nummer: ñöíéyyyùô Deaktiver: Lokalnummer yyy som hjælpetelefonist for dette nummer: ñ ÍÉyyyùô 9.10 Voice Mailbox Voice Mailbox findes som specialmodul. Kontakt din systemadministrator, hvis du mangler en voice mailbox. Voice mailbox anvendes på følgende måde. Hvert lokalnummer kan have én voice mailbox - normalt med det samme nummer som lokalnummeret (##<lokalnummer>). Indtaling af velkomstbeskeder og afspilning af indkomne beskeder er beskyttet af en PIN-kode for den enkelte voice mailbox. En glemt PIN-kode betyder tab af indtalte beskeder. Brugeren guides af voice prompts som på en GSM telefon, så en detaljeret brugervejledning er ikke nødvendig. Opkald kan medflyttes/viderestilles til lokalnummerets mailbox (ikke muligt til en anden mailbox). Et opkald til et lokalnummer med viderestilling til mailbox sker i henhold til de valgte indstillinger. Voice mailboxen ignorers derimod, hvis der er tale om et gruppekald, der inkluderer det aktuelle lokalnummer, for at andre kan besvare opkaldet. Lokalnummeret kan alternativt indstilles til normal ringning efterfulgt af voice mailbox ved timeout. Dette programmeres af installatøren. Adgang til voice mailbox Hvis der er beskeder i mailboxen når røret løftes høres "You have a new message. Dial your mailbox number." Ovennævnte besked er standard. Hvis der høres en anden besked, kan det skyldes at systemadministratoren har valgt at ændre den. Alternativt kan man få adgang til sin voice mailbox på følgende måde: Fra eget lokalnummer eller hjemmekontor til voice mailbox: Tast mailboxnummer og løft af (f.eks. ##110) 28 Brugervejledning HomePhone

29 Fra andet lokalnummer til mailbox: 1. Tast mailboxnummer 2. Tast 9 inden for 5 sekunder Fra bylinie til mailbox: 1. Tast specielt direkte nummer til den aktuelle mailbox 2. Tast 9 inden for 5 sekunder Når brugeren tilsluttes mailboxen høres: "Please dial your PIN-code and press the #-key." Derefter følges voice prompterne. PIN-koden er indtil brugeren ændrer det. Det består af op til 6 cifre. Eksempel: På lokal 113 aktiveres viderestilling ved manglende svar til mailbox: ñöíë ÉÉËãô Brugervejledning HomePhone 29

30 10. Værd at vide 10.1 Placering af telefonen Telefonen må ikke placeres i meget støvede eller forurenede lokaler og må ikke udsættes for direkte vand- eller væskepåvirkning. Telefonen er kun til indendørs brug Vedligeholdelse af telefonen Telefonen kan rengøres med en blød klud, som er vredet op i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel pr. liter vand. Brug aldrig skrappe, ufortyndede rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da dette kan beskadige overfladerne Afhjælpning af fejl Fejl Mulig årsag Afhjælpning Telefonen ringer ikke Teleslusen kan være indstillet, så ringeren er afbrudt for det pågældende nummer. Kontroller teleslusen. Se kap. 6.5 Opsætning af flere hotline numre (Flere) Ingen klartone når røret løftes af Telefonen kan ikke gå i håndfri funktion Dato eller ur vises ikke i display Omstilling på PABC fra hjemmekontor ikke mulig Opkald kan ikke modtages fra virksomheden Andre fejl Telefonen er ikke tilkoblet vægstikket Hotline nummer er ikke indtastet Telefonen har tilsluttet hovedsæt. Hvis hovedsæt er tilkoblet, kan håndfri funktion ikke benyttes samtidig. Støj på ISDN-linien kan have forårsaget, at telefonen er genstartet. Der abonneres ikke på de supplerende ydelser Terminalskift og Anummer præsentation Hotline nummeret til virksomheden er ikke korrekt indtastet Telefonens dækplade kan være forkert monteret Kontroller at telefonen er tilkoblet vægstikket. Indtast korrekt hotline nummer Se kap. 5.3 Brug af hovedsæt Dato og ur indstilles igen, så snart der foretages opkald fra telefonen og opkaldet besvares. Kontroller at de supplerende abonnementer Terminalskift og A-nummer præsentation er bestilt hos teleselskabet Indtast korrekt hotline nummer, se afsnit 2.5 Kontroller at dækpladen er korrekt monteret og at alle taster fungerer, dvs. at de kan aktiveres og uhindret gå tilbage til udgangsposition. 30 Brugervejledning HomePhone

31 11. Appendiks 11.1 Tekniske specifikationer Linietilslutning: Euro ISDN, Basic Rate, ISO 8877/RJ45 D-kanal: Lag 1 (B+D) ETS Lag 2 (D) ETS Lag 3 (D) ETS og 2; TBR-8 B-kanal: Bæretjeneste Teletjeneste Funktionsmåder: Normal mode Restricted mode Supplerende tjenester: Tilslutning af hovedsæt Stik type: Voice (3,1 khz) Telefoni Max 8 terminaler på én ISDN-tilslutning Max 1 funktionsdygtig terminal på én ISDNtilslutning under strømsvigt (se afsnit 2.3 "Strømsvigt") A-nummer præsentation (CLIP) Terminalskift (TP) Ekstra nummer (MSN) Terminal sub-adresse (A-SUB) Kort meddelelse (UUS) 3-På-Linien (3-PTY) Viderestilling (CFU, CFB, CFNR) Banke På (CW) Vis Pris (AOC-E) 4-polet WE-modularsokkel Brugervejledning HomePhone 31

32 11.2 Noteringer Notering af primært nummer og sekundære numre (kap. 4) Betegnelse Telefonnummer Funktion Primært nummer /eget nummer Sekundært nummer 2 Sekundært nummer 3 Sekundært nummer 4 Sekundært nummer 5 Sekundært nummer 6 Sekundært nummer 7 Sekundært nummer 8 HomePhones eget nummer, der hører sammen med hjemme-arbejdspladsen Notering af A-nr. og B-nr. i slusefunktionen (kap. 6.5) Sluse 1 A-nr. (hotline nummer) B-nr. (eget nummer/ primært nummer) Virksomhedens navn Sluse 2 Sluse 3 Sluse 4 Sluse 5 Sluse 6 Sluse 7 Sluse 8 32 Brugervejledning HomePhone

33 12. Indeks A Advarselstone 22 Afhjælpning af fejl 30 Afvisning af kald 14 B Banke på 24 Banke-på i telefon 20 Besvar opkald 22 Bykald 22 F Faciliteter 24 banke på 24 forstyr ikke 26 grupper 27 hjælpetelefonist 28 hjemmekontor 27 medflytning 25 reset 24 viderestilling 24 voice mailbox 28 Foretage opkald 22 bykald 22 internt opkald 22 Forsinket hotline 7 Forstyr ikke 26 G Genkald 22 Genkald i telefon 16 Grupper 27 H Håndfri funktion 13 Håndtering af opkald 22 besvar opkald 22 foretage opkald 22 Hjælpetelefonist 28 Hjemmekontor 27 Hjemmekontor menu 10 HomePhone 4 Hotline numre 18 Hotline numre - flere 17 Hovedsæt 14 Hovedsaet tilslutning 6 I Ibrugtagning 6 Indkode eget nummer 6 Indkode hotline nummer 7 Internt opkald 22 K Kodning af HomePhone 16 Kortnummer fra telefon 14 Kortnummervalg 22 Kortnumre i telefon 17 L Landekode 19 Lydstyrke 15 M Mailbox 28 Medflytning 25 slet alt 26 Medhør 14 Menustruktur 9 Mikofon mute 15 N Navnetaster 15 Noter nummer 16 Notering 23 Noteringer 32 O Områdekode 19 Omstilling 22 Opkaldshåndtering 22 P Parkering 23 Placering af telefon 30 Præsentationsnavn 12 Primært nummer 11 R Reset 24 Ringekadence overført 8 Ringer-indstilling 18 Ringning 12 S Sekundære numre 11 Short guide 34 Stak i telefon 16 Stromsvigt 6 Symboler i guiden 21 T Tekniske specifikationer 31 Telefonindstillinger 19 Telefonsvarer 28 V Valg af sprog i display 19 Vedligeholdelse af telefon 30 Venteposition 23 Viderestilling 24 manglende svar 25 optaget 24 optaget eller manglende svar 25 slet alt 26 Voice mailbox 28 Brugervejledning HomePhone 33

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Brugervejledning Forte DECT 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Opladning... 6 3.2 Udskiftning af batteri...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone Brugervejledning Forte FeaturePhone 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Tilslutninger...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Bilag 1a. Gensalg Basisprodukter, PSTN

Bilag 1a. Gensalg Basisprodukter, PSTN Bilag 1a. Gensalg Basisprodukter, PSTN Standard PSTN abonnement... 2 Tillægstjenester omfattet af Standard PSTN abonnement... 3 Vis Nummer... 3 Skjul Nummer... 5 Viderestilling af alle opkald, fast nummer...

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer 5 1 6 7 2 16 17 16 17 9 10 11 12 13

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Kvik guide AMC Klient iphone

Kvik guide AMC Klient iphone 1 Kvik guide AMC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN

Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Tillægsprodukter til PSTN... 2 Banke På... 2 Fast Modtager... 4 Kortnummervalg... 5 Automatisk Vækning... 6 Privat Notering... 7 Forstyr Ikke... 9 Samtaleskift...

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere