Bilag 4 Bemærkninger til ændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Bemærkninger til ændringer"

Transkript

1 Bilag 4 Bemærkninger til ændringer Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side Økonomiudvalget... 3 ØU001 Indkøbsforbedringer... 4 ØU002 Administrative besparelser... 5 Kultur, Fritid og idrætsudvalget... 6 KFI001 Generel besparelse på idrætsfacilitetsområdet... 7 KFI002 Folkeoplysningsområdet... 8 KFI003 Gerlev, Rosenhaven... 9 KFI004 Reduktion af Kulturpuljen KFI005 Frederikssund Bibliotekerne KFI006 Øget tilskud til Selsø Slot KFI007 Børneteaterfestival KFI008 Erstatningsbaner ORI Fodbold KFI009 Nyt kulturhus/bibliotek/borgerhus Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS001 Velfærdsteknologi: oppustelig løftepude (ELK en) SÆS002 Velfærdsteknologi: bade & toiletstole med elektrisk løft og elektrisk sædetilt SÆS003 Valg til Ældrerådet SÆS004 Hverdagsrehabilitering og re visitation SÆS005 Overvågning ved ny teknologi i plejeboligerne SÆS006 Udstyr til aktiviteter og træning i plejeboligerne SÆS007 Kølerum til Pedershave SÆS008 Nødkald SÆS009 Nyt nøglesystem SÆS010 Effektiviseringer og tilpasninger i plejeboligerne SÆS011 Renovering af badeværelser på Rehabiliteringsafdelingen SÆS012 Takster på det specialiserede socialområde budgetstyring SÆS013 Ændring af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse og opprioritering af fritidslivet SÆS014 Tilpasning af budgettet til førtidspensioner overførsler SÆS015 Misbrugsområdet opprioritering af det forebyggende arbejde SÆS016 Special Olympics Idrætsfestival SÆS017 For analyse af ombygnings og renoveringsbehov på bostedet Lunden SÆS018 Demensprojekt Beskæftigelsesudvalget BU001 Flere i fleksjob Teknik Miljø og Erhvervsudvalget TME001 Effektivisering af drift af det tekniske servicekorps TME002 Fjernelse af rest udviklingspulje erhverv og turisme TME003 Klimatilpasning og øget myndighedsindsats på spildevandsområdet TME004 Sillebro Ådal PROJEKT Grøn Velfærd TME005 Strande, toiletforhold m.v TME006 Afledte driftsudgifter TME007 Fjordstien TME008 Etablering af solceller eller anden alternativ energikilde på de kommunale bygninger TME009 Omprofilering af Kocksvej Plan og Udviklingsudvalget PLU001 Ramme til undersøgelse og udvikling af bustrafikken, herunder integration af åben og lukket kørsel PLU002 GIS Opvækst og Uddannelsesudvalget OU001 Samling af specialklasserækker på Ådalens skole og tilpasning af normering til 2008 niveau OU002 Skoleområdet konsekvens af indgået lærertidsaftale og klassedannelse... 52

2 OU003 Tandplejen ressourcetilpasning OU004 Familiedøgnanbringelse OU005 Aflastningsordninger OU006 Tabt arbejdsfortjeneste OU007 Sundhedsplejen OU008 Ændret normering i dagplejen (dagplejepædagogerne) OU009 Støttepædagogkorpset OU010 PPR Tilpasning af aktivitetsniveau

3 Økonomiudvalget De kommende sider indeholder forslag indenfor økonomiudvalgets område, som er medtaget i budgetforslaget. 3

4 101. Økonomiudvalget ØU001 Indkøbsforbedringer Ole Jacobsen Administrationen Besparelsen effektueres ved fortsat indgåelse af indkøbsaftaler. Udbud samt genudbud af eksisterende aftaler forventes at give en billigere pris på diverse varer. Konkretisering af de specifikke områder fremgår af kommunens udbudsplan. Det anslås, at udgiften til indkøb kan reduceres med 2,7 mio. kr. årligt. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Bedre indkøbsaftaler betyder som udgangspunkt samme mængde blot til en billigere pris. 4

5 101. Økonomiudvalget ØU002 Administrative besparelser Ole Jacobsen Administrationen m.v. Direktionen vurderer muligheden for at gennemføre yderligere administrative besparelser gennem omlægninger, rationaliseringer og servicereduktioner indenfor det administrative område. Besparelser vil næsten udelukkende kunne ske gennem reduktion i antallet af medarbejdere. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

6 Kultur, Fritid og idrætsudvalget De kommende sider indeholder forslag indenfor Kultur, Fritid og idrætsudvalgets område, som er medtaget i budgetforslaget. 6

7 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI001 Generel besparelse på idrætsfacilitetsområdet Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet Idrætsområdet Generel besparelse før fremskrivning omfattende alle kontoområder. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter Alle faciliteter belastes ensartet ved en reduktion af budgettet. Besparelsen vil medføre en begrænset sænkning af vedligeholdelses og serviceniveauet på samtlige idrætsanlæg. 7

8 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI002 Folkeoplysningsområdet Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Folkeoplysningsudvalget disponerer over den afsatte ramme. Der foreslås en generel besparelse, men der kan spares mere, hvis man ønsker det, så længe lovens krav overholdes om at der skal udbetales tilskud til aftenskolernes undervisning, foreningernes aktiviteter og til lokaletilskud. Området har de seneste år bidraget med besparelser. Områdets økonomi er i 2012 i alt kr. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter Allerede i dag søger frivillige foreninger og aftenskoler om tilskud som er højere end det der bevilliges. Med besparelsen vil de bevilligede tilskud blive mindre. 8

9 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI003 Gerlev, Rosenhaven Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Ophør af tilskud til Rosenhaven Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter Rosenhaven vil formentlig lukke. 9

10 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI004 Reduktion af Kulturpuljen Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Reduktion af Kulturpuljen Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter Kulturpuljen er på ca kr. Heraf er disponeret til Kulturaftaler for perioden , Kulturpris og udgifter til Kulturkalender. Restbeløbet er tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er givet 144 små og store tilskud siden Besparelsen kunne f.eks. betyde lukning af kulturkalender eller reduktion af tilskuddet til kulturelle aktiviteter. 10

11 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI005 Frederikssund Bibliotekerne Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Beløbet til indkøb af bøger, film, spil, musik, tidsskrifter har i kroner og ører været uændret siden Der er inden for rammen sket en omprioritering, så der satses betydeligt mere på elektroniske medier og digital adgang til diverse baser. Disse to forhold betyder, at der købes færre fysiske materialer end tidligere. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Nedgang i indkøb af materialer betyder flere reserveringer og yderligere håndtering af materialerne samt længere ventetid for borgerne på de ønskede materialer. 11

12 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI006 Øget tilskud til Selsø Slot Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Frederikssund Kommune giver årligt kr. til driften af Selsø Slot. Driftsresultaterne viser at slottet årligt mangler mellem 50 og kr. for at få regnskabet til at gå i 0. Det er slottets forventning at dette driftsunderskud vil forøges i takt med den generelle prisstigning på eksempelvis vand, varme og alarmer. Ude over det negative driftsresultat udestår en generel vedligeholdelsesopgave på bygningen samt på udearealer. Slottet søger fondsmidler til udbedring af bygningsmangler. Der har i 1. halvår af 2012 været 2955 besøgende på Selsø. Selsø søger om en udvidelse af det kommunale driftstilskud på kr. årligt således at tilskuddet årligt udgør kr. For det forhøjede tilskud vil Selsø kunne prioritere formidlingsopgaver samt udevedligeholdelse ligesom museumslederen vil kunne blive aflastet af billetsælgere og dermed have mulighed for at indgå i formidlingen af slottets historie. KFI har i deres behandling af forslaget besluttet at indstille en udvidelse på kr. årligt. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter 12

13 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI007 Børneteaterfestival Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Børneteaterfestival, et arrangement i et lokalområde, hvor en række børneteatre spiller deres forestillinger i en koncentreret periode. Verdens største børneteaterfestival, finder sted i april hvert år og arrangeres af Teatercentrum i samarbejde med en eller flere kommuner. Festivalen strækker sig over en uge. På hverdagene spiller børneteatrene deres forestillinger på kommunens skoler og institutioner for et børnepublikum, der spilles offentlige forestillinger sidst på dagen, og der afholdes interne seminarer for teatrenes medarbejdere. I den følgende weekend afholdes på skoler og institutioner, der ligger i gå afstand fra hinanden, et gigantisk offentligt arrangement med gratis adgang, hvor alle børneteatre præsenterer deres forestillinger for publikum og for arrangører/købere af børneteater, deriblandt internationale observatører. Festivalen har været afholdt hvert år siden I 2013 er det Morsø Kommune der afholder arrangementet. Værtsskabet kan deles med andre kommuner. Det afklares endeligt om værtsskabet skal være i 2014 eller 2015 samt om værtsskabet skal deles med andre kommuner. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter 13

14 BUDGET Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget KFI008 Erstatningsbaner ORI Fodbold Paw Holze Nielsen Kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: ORI Foldbold mister et areal på ca m2 svarende til 2 fulde 11 mandsbaner samt et antal 3 og 5 mandsbaner ved salg af Oppesundby Skole. Byrådet har i forbindelse med budget 2012 vedtagelsen besluttet, at ORI Fodbold skal kompenseres for det mistede spilleareal. Kompensationen kan ske ved køb af jord og etablering af ny(e) bane(r). En totalrenovering af ORI Fodbolds nuværende hovedbase på Bjergvejen, hvor den nuværende grusbane vil kunne konverteres til kunstgræsbane (for anvendelse hele året), vil begrænse jordkøb til kun at omfatte én 11 mandsbane. Såfremt grusbanen ikke konverteres til kunstgræs og såfremt der ikke foretages en totalrenovering af Bjergvejsbanerne, er der behov for køb af jord til etablering af 2 fulde 11 mandsbaner og et antal 3 og 5 mandsbaner. Sidstnævnte løsning vil formentlig kunne realiseres billigere end nævnte 7 mio. kr., afhængig af jordpris, dræningsforhold mv. Anlægsudgifter: Anlægs udgifter I alt Eventuelt afledte Drift udgifter Ingen serviceniveau konsekvens, idet drift af nuværende baner ved Oppesundby Skole forudsættes flyttet til nyetablerede baner. 14

15 BUDGET Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget KFI009 Nyt kulturhus/bibliotek/borgerhus Paw Holze Nielsen Kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af beslutningsoplæg vedrørende en eventuel etablering af et nyt eller moderniseret hovedbibliotek i Frederikssund. Der var enighed om, at følgende modeller skulle beskrives og beregnes: en om og udbygning af det nuværende bibliotek i Jernbanegade etablering af et nyt hovedbibliotek på en anden central adresse i Frederikssund. På den baggrund blev der udarbejdet et kommissorium som blev godkendt på økonomiudvalgsmødet 23. november Af kommissoriet fremgår det, at der skal arbejdes videre med følgende lokaliseringer for et nyt hovedbibliotek: den nuværende placering i Jernbanegade, med om og tilbygning nyt byggefelt på Bløden eventuel anden placering i bymidten. Efterfølgende har to arkitektfirmaer udarbejdet skitseforslag på forskellige løsninger på de to placeringer ombygning/tilbygning på Jernbanegade og nyt bibliotek på Bløden. Nedenstående anlægsudgift dækker hovedbibliotek, musikskole, PCF og kultursal. Anlægsudgifter: Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt Eventuelt afledte Drift udgifter 300??? I alt

16 Social Ældre og Sundhedsudvalget De kommende sider indeholder forslag indenfor Social Ældre og Sundhedsudvalgets område, som er medtaget i budgetforslaget. 16

17 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS001 Velfærdsteknologi: oppustelig løftepude (ELK en) Birte Grothe Ældre og Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: ELK en er en oppustelig løftepude til opsamling og løft af borger fra gulv. Ved at bruge ELK en er det muligt at rejse en faldet person uden at belaste hjælperens ryg. ELK en kan benyttes hvor der kun er lidt plads, f.eks. på badeværelser, i korridorer på trappegange osv. Samtidig minimerer ELK en risikoen for løfteskader hos hjælperen. Ved at anvende ELK en kan en stor del af de løft hjemmeplejen og hjemmesygeplejen rekvirerer i kommunens beredskab erstattes af løft med ELK en. Der vil dog være tilfælde hvor der stadig er brug for hjælp fra beredskabet eksempelvis ved meget tunge løft eller i tilfælde af manglende balance hos borger. Baseret på erfaringer i Københavns Kommune samt en forsøgsordning med ELK en i Frederikssund Kommune skønnes det at ca. 85 pct. af beredskabets løft kan erstattes af løft med ELK en. Antallet af løft har i det seneste halvandet år ligget på ca. 35 måneden. 85 pct. heraf svarende til ca. 30 løft om måneden vil kunne varetages ved brug af ELK en. Med en udgift på kr. pr. løft vil der være en helårlig besparelse på ca kr. Til at varetage opgaven, antages det at der vil være behov for at anskaffe yderligere tre stk. ELK svarende til en udgift på ca kr.. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Ingen Forslaget har konsekvenser for Beredskabet, der mister en indtægt. 17

18 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS002 Velfærdsteknologi: bade & toiletstole med elektrisk løft og elektrisk sædetilt Birte Grothe Ældre og Sundhed Det antages at anvendelse af bade & toiletstole med elektrisk løft og elektrisk sædetilt vil betyde at man hos en række af kommunens borgere vil kunne nøjes med 1 medarbejder til gennemførelse af forflytnings, løfte og hygiejneopgaver imod tidligere 2 medarbejdere. I Frederikssund Kommune er der i juni måned 2012 i alt 44 borgere i hjemmeplejen, der er visiteret til én eller flere ydelser hvor det er nødvendigt at anvende 2 hjælpere. Hjemmeplejen vurderer, at for 13 borgere ud af de 44 er det muligt at gennemføre forflytnings og hygiejneopgaver med 1 medarbejder. For at beregne besparelsespotentialet er der anvendt følgende timepriser timepriserne er afhængig af leveringstidspunktet: Personlig pleje dag: 372, Personlig pleje weekend: 363, Personlig pleje aften: 460, Resultatet viser at der vil kunne spares ca kr. om året på den visiterede tid til anden hjælper for de borgere der potentielt kunne nøjes med 1 plejer. Investeringsbehov I forbindelse med realiseringen af besparelsespotentialet, er det nødvendigt med investeringer i bade og toiletstole til hver enkelt af de borgere der kan være en del af projektet. Herudover vil det for de enkelte borgere,der endnu ikke har loftlift være nødvendigt med en investering heri. Det antages at 6 borgere skal have en toilet /badestol. Listeprisen pr. toilet /badestol er ca. på kr. ekskl. moms. Samlet set kræver det en udgift på kr. ekskl. moms. Herudover vurderes det, at der for 2 borgere også er behov for en loftlift til en listepris på kr. ekskl. moms. Samlet set kræver det en udgift på kr. ekskl. moms. Uddannelse og kompetenceudvikling Der vil ikke være en besparelse i 2013 grundet udgifter til implementering og kompetenceudvikling af medarbejderne. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Ingen 18

19 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS003 Valg til Ældrerådet Birte Grothe Ældre & Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: Der skal afholdes valg til Ældrerådet i Til beregningen af omkostninger ved afholdelse af valg til Ældrerådet er der taget udgangspunkt i de beregninger der blev udarbejdet i forbindelse med Ældrerådsvalget i Til Ældrerådsvalget er der afsat midler til en række opgaver der skal løses i forbindelse med valget herunder blandt andet: Diæter og forplejning til de valgtilforordnede, Udarbejdelse af valgliste og udsendelse af valgmateriale, Udskrift og udsendelse af valgkort, Annoncering i Frederikssund Avis. Samlet set beløber udgifterne til afholdelse af Ældrerådsvalg sig til ca kr. Drift udgifter 200 I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt Ingen 19

20 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS004 Hverdagsrehabilitering og re visitation Birte Grothe Ældre og Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: I visitationen pågår fortsat et arbejde med at revisitere borgere med praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb) på baggrund af kvalitetsstandarder besluttet i marts Med udgangen af juni 2012 er borgere i hele Slangerup og Frederikssund (dog undtaget den kommunale hjemmepleje i Frederikssund) samt en mindre del af Jægerspris revisiteret. I runde tal afsluttes 1/3 af borgerne helt, 1/3 reduceres i visiteret tid og 1/3 bibeholder de visiterede ydelser. Re visitationen af borgerne sker med udgangspunkt i, hvad borgerne selv kan klare og hænger således sammen med indsatsen omkring hverdagsrehabilitering. Pilotprojektet, der har kørt siden august 2011, er gået over al forventning, og der vurderes således at være et større rehabiliteringspotentiale end først antaget. Aktuelt har 46 borgere afsluttet er rehabiliteringsforløb, og af disse er 26 blevet helt selvhjulpne, 14 er nu delvist selvhjulpne og 6 har uændrede ydelser. Der er permanent mindst lige så mange borgere på venteliste til rehabiliteringsforløb (aktuelt ca. 20) som borgere, der er i gang med et rehabiliteringsforløb (aktuelt 8). Ventelisten medfører, at der for nye borgere må bevilliges midlertidig hjælp indtil opstarten af rehabiliteringen, ligesom eksisterende borgere der ellers er motiverede for rehabilitering beholder den bevilligede hjælp, mens de venter. Den positive udvikling af ventelisten forventes at accelerere i takt med gennemførsel af kompetenceudviklingen af personalet og involvering af de private leverandører i hverdagsrehabiliteringsindsatsen. Ventelisten beror på, at den ene ergoterapeut, der er ansat til at varetage igangsætning af rehabiliteringsforløbene (fastsætte mål i samarbejde med borgerne og instruere hjælperne), ikke har arbejdskapacitet til den samlede mængde af rehabiliteringsforløb. Besparelsen ved hverdagsrehabilitering forudsætter, at der i en periode visiteres pædagogiske ydelser til hjemmeplejen, derfor opnås besparelsen først efter investering af tid. I budget 2012 blev indarbejdet en besparelse ved hverdagsrehabilitering på 1 mio. kr. i budget 2013, besparelsen forhøjes med dette forslag. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Borgerne opnår at være selvhjulpne i højere grad. 20

21 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS005 Overvågning ved ny teknologi i plejeboligerne Birte Grothe Ældre og Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: Teknologien giver mulighed for overvågning, således at det registreres og meddeles via en sender til medarbejderen, når en beboer er ved at bringe sig selv i en uheldig og farlig situation, som f. eks kan medføre fald eller at beboeren farer vild og forsvinder fra boligen. Anvendelse af teknologien forudsætter, at der er indhentet tilladelse hos beboeren eller dennes værge. Teknologien medvirker desuden til at skabe ro og tryghed for beboeren, familien og medarbejderen ved at de bliver alarmeret hvis noget uventet sker for beboeren, i tidsrummet mellem de planlagte besøg. Systemet er kendt og afprøvet i området. Det vurderes, at der kan reduceres på antallet af medarbejdere på centrene, når ny teknologi anvendes. Besparelsen forudsætter at der indkøbes teknologi til centrene. Det drejer sig om sengevagter, trædemåtter og døralarmer. Det vurderes at der til de 5 omsorgscentre skal indkøbes i alt ca. 45 systemer til en pris af 4000 kr. stykket. I alt kr. Udgifterne til indkøb af disse systemer er modregnet besparelsen i Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Ingen 21

22 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS006 Udstyr til aktiviteter og træning i plejeboligerne Birte Grothe Ældre og Sundhed Med handleplan for ældre foreslås, at beboernes tilbud om aktiviteter og træning i plejeboligerne øges. Området søger derfor om økonomiske midler til at indkøbe udstyr til dette formål. Det drejer sig om træningsredskaber til vedligeholdelse af funktioner i arme, ben og ryg samt redskaber som vedligeholder og styrker balancen. Derudover er der behov for indkøb af egnede stole til stolegymnastik og bolde, elastikker m.m. Behovet for udstyr vil være forskelligt og skal tilpasses beboernes behov og ønsker. Det anbefales derfor at der afsættes kr. pr. centre til indkøb af ovenstående. I alt kr. x 5 centre = kr. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at Træningsenheden har specialiseret sine opgaver. Specialiseringen betyder, at der ikke er et bredt udbud af træningsredskaber til rådighed på hvert enkelt omsorgscenter. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Træningsmuligheder for borgere i plejeboliger. 22

23 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS007 Kølerum til Pedershave Birte Grothe Ældre og Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: Som det eneste center i kommunen er der ikke et kølerum på Pedershave, hvor maden fra firmaet MAD til hver DAG kan leveres. Dette skyldes, at der i planlægningen af det nye byggeri var forudsat, at maden blev leveret dagligt fra kommunens eget køkken. Maden fra MAD til hver DAG leveres direkte ud i centerets 3 grovkøkkener. For at kunne løse opgaven bedst muligt uden kølerum, er der opstillet køleskabe, som kan rumme kølemaden. Det viser sig, at der leveres flere frostvarer fra firmaet end forventet, hvilket har udløst behov for mere frysekapacitet. Der er ikke fysiske rammer til at udvide frysekapaciteten, derfor er det nødvendigt med en revurdering af såvel køle som frysekapaciteten. Foruden levering af kølemad, leveres der 2 gange ugentligt varer til centeret. Denne levering foregår, mod et gebyr på 375 kr., i hver af de 5 bo grupper på Pedershave. Denne løsning er nødvendig, idet der ikke er mere kapacitet i de nuværende køleskabe. Gebyret på 375. kr. pr. levering er en stor belastning af kostbudgettet på Pedershave. Det er derfor ønskeligt at der findes en løsning med etablering af et kølerum hvor varerne kan leveres samlet. Den beregnede udgift er baseret på, at kølerummet etableres i det nuværende gæsteværelse på Pedershave. Tilbygningsløsninger vil være væsentligt dyrere. Drift udgifter Anlægs udgifter I alt Sikre madleverancen opfylder kravene til kølekæde på Pedershave. 23

24 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS008 Nødkald Birte Grothe Ældre og Sundhed Det nuværende nødkaldssystem er baseret på analog teknologi. Da en del borgere ikke har en almindelig telefonlinje giver det visse udfordringer, da det er et krav, at borgerne har et telefonabonnement når der skal installeres nødkald. Ny teknologi giver nye muligheder for etablering af nødkald. Samtidig gennemføres en revisitation af nødkald, idet bevillingen af nødkald ikke er harmoniseret efter kommunesammenlægningen, ligesom der er godkendt ny kvalitetsstandard. Det vurderes at udgifterne til løbende drift af nødkald kan reduceres med ca. 70 %. Besparelsen kan først opnås med fuld virkning fra 2014, idet det af ressourcemæssige grunde ikke har været muligt at revisitere nødkald, revisitation kan gennemføres i Opgaven med opsætning og reparation af nødkald blev indtil 1. januar 2012 varetaget af Beredskabet, men er nu overgået til Hjælpemiddeldepotet I/S. Der er endnu ikke udarbejdet business case for nyt nødkaldssystem, men det vurderes at der kan opnås en årlig besparelse efter en implementeringsperiode. Anlægsudgiften er skønnet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner. Der er nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra Frederikssund og Egedal kommuner, som skal belyse mulighederne for nyt nødkaldssystem. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Forslaget har konsekvenser for Beredskabet, der mister en indtægt på ca kr. årligt. 24

25 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS009 Nyt nøglesystem Birte Grothe Ældre og Sundhed I Frederikssund Kommune er ikke etableret et samlet nøglesystem efter kommunalreformen. Det betyder, at der anvendes flere forskellige nøglesystemer i kommunen. Det har betydning for opgaverne i Hjælpemiddeldepotet I/S, hjemmeplejen og sygeplejen. Det foreslås at der etableres et nyt elektronisk nøglesystem med mulighed for central styring af adgangen til borgernes hjem. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Frederikssund og Egedal kommuner, som skal undersøge mulighederne for nyt nøglesystem. Det er vurderingen, at der kan opnås en mindre besparelse i hjemmeplejen, som nu anvender tid på kørsel for at hente og bringe nøgler til borgernes hjem. En besparelse vil vise sig i form af øget effektivitet og lavere timepris i hjemmepleje i forbindelse med den årlige opgørelse af timeprisen. Der vil dog være øget tidsforbrug i hjemmeplejen til aktivering og spærring af adgang til borgernes hjem. Nyt nøglesystem skal i høj grad ses som kvalitetsløft og øget sikkerhed for borgerne. Der er endnu ikke udarbejdet business case eller valgt nøglesystem, beløbet er vurderet på baggrund af skøn fra andre kommuner. Drift udgifter Anlægs udgifter I alt Sikkerheden øges for borgere i eget hjem, når der etableres elektronisk nøglesystem. 25

26 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS010 Effektiviseringer og tilpasninger i plejeboligerne Birte Grothe Ældre og Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: I 2011 og 2012 er der arbejdet på at effektivisere arbejdsgange og tilpasse ressourcerne til plejeopgaverne. På den baggrund skønnes, at budgettet til plejeboligerne kan reduceres med kr. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

27 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS011 Renovering af badeværelser på Rehabiliteringsafdelingen Birte Grothe Ældre og Sundhed Der er etableret Rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj i forbindelse med den store rokade. Der er etableret 14 boliger, i lokaler som tidligere har været anvendt som plejeboliger for demente borgere. Beboerne på Rehabiliteringsafdelingen kommer på ophold forløb fra sygehus eller hjemmet til et kort intensivt rehabiliteringsforløb, ligesom der kommer terminale borgere i afdelingen. Tilbuddet er i overensstemmelse med KL anbefalinger til kommunernes sundhedsindsats i oplægget Det nære sundhedsvæsen. En del af borgerne har sygdomme som indebærer smittefare. Det anbefales at de nuværende bade og toiletforhold renoveres med henblik på at sikre såvel rengørings og plejepersonale, som borgerne mod infektioner i forbindelse med arbejde og ophold i de midlertidige boliger. Det drejer sig om 14 boliger, hvoraf de 8 har tilknyttet badeværelse med toilet, mens de 6 boliger deler 3 fællesbadeværelser med toilet. Byggeafdelingen har udarbejdet 2 forslag til renovering af badeværelserne. En totalrenovering af bade og toiletrum svarer til en udgift på 2,6 mio. kr. Det anbefales at denne løsning vælges, idet holdbarheden af løsningen er mere langsigtet, ligesom den løbende rengøring og vedligeholdelse af lokalerne vil kunne løses driftsmæssigt mere effektivt. En minimal model for renovering af bad og toilet er beregnet til en udgift på 1,5 mio. kr. Byggeafdelingen kan ikke anbefale denne løsning. Drift udgifter Anlægs udgifter I alt Forslaget medfører hygiejniske forbedringer for de borgere som modtager tilbud på Rehabiliteringsafdelingen og for medarbejderne på afdelingen. 27

28 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS012 Takster på det specialiserede socialområde budgetstyring Peer Huniche Socialområdet Området skal foreslå, at der foreløbigt indarbejdes en forventet takstreduktion i 2014 på 0,5 mill. Kr. i tiltro til at den af KKR Hovedstaden igangsatte analyse af det specialiserede socialområde, hvor årsagerne til udgiftsforskellene mellem Region Hovedstaden og Landet som helhed undersøges, vil kunne bevirke en takstreduktion i denne del af regionen. Forudsætningen for at kunne reducere udgifterne i driften med 0,5 mill. Kr. indebærer, at kommunerne under KKR Hovedstaden medio 2013 bliver enige om at sænke det generelle udgiftsniveau, idet Frederikssund kommune som køber og sælgerkommune er afhængig af de andre kommuner i dette samarbejde, hvis den ønskede besparelse skal kunne udmøntes. Drift udgifter 0 500?? I alt Anlægs udgifter KKR Hovedstaden har i deres juni møde drøftet indgåelse af en aftale om takstudviklingen i 2013, som betyder, at taksten for 2012 videreføres uændret i 2013 incl. pris og lønfremskrivning. KKR Hovedstaden har i den forbindelse bemærket, at kommunerne i Region Hovedstaden under et har nedbragt udgifterne fra regnskab 2010 til Faldet er dog lavere end på landsplan, hvorfor det indstilles, at der igangsættes en analyse af årsagerne til forskellene mellem udgifts og budgetudviklingen i Region Hovedstaden og i Landet som helhed. KKR Hovedstaden udelukker således ikke, at der i 2014 vil kunne ske en takstreduktion, der bringer Hovedstadens udgiftsniveau på et sammenligneligt niveau for Landet som helhed. Konsekvenserne af et ændret serviceniveau vil til den tid (2. halvår af 2013) blive en politisk prioritering af i hvilket omfang, der skal skæres i den daglige og personlige støtte/omsorg for borgeren (basisydelsen) eller om det skal ske på bekostning af de mere udadrettede aktiviteter i form af borgerferier, udflugter eller lignende arrangementer. Kommunens (ydelseskatalog) beskrivelser af de leverede ydelser vil under alle omstændigheder skulle revideres, så det ændrede serviceniveau klart fremgår af kommunens hjemmeside. 28

29 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS013 Ændring af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse og opprioritering af fritidslivet Peer Huniche Socialområdet Forslaget indebærer, at borgerne tilbydes færre dage i beskyttet beskæftigelse, men at der samtidig sker en opprioritering af fritidsaktiviteter. Udgifterne til beskyttet beskæftigelse vil blive reduceret med kr. og der vil blive afsat i ekstra midler til fritidsaktiviteter. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens bestemmelser 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Forslaget betyder nødvendigvis ikke en serviceforringelse, men derimod en samlet vurdering af borgernes aktivitetsniveau. Oplægget indebærer, at antallet af dage for nogle borgere i beskyttet beskæftigelse vil blive færre, men samtidig vil der for flertallet af borgere blive skabt nogle nye fritidsaktiviteter. Det fremgår ikke af nuværende lovgivning, at borgerne skal tilbydes 5, 4, 3, eller 2 dage i beskyttet beskæftigelse, men at kommunen i sin handleplan får lagt et aktivitetsniveau, der er til gavn for den enkelte. Myndigheden vil derfor ved den årlige gennemgang af borgerens handleplan vurdere, hvorvidt der er nogle tilbud der skal reduceres og erstattes af andre, eller at borgeren reelt gerne ønsker en ekstra hjemmedag i botilbuddet eller i egen bolig. Myndigheden vil i sin revisitering af sagen træffe en afgørelse, der kan påklages. Ud over at serviceniveauet ændres på beskyttet beskæftigelse har det samtidig den konsekvens, at borgeren kan få flere hjemmearbejdsdage/hjemmedage i botilbuddet, hvilket indebærer, at der ikke i tilbuddet tilføres flere ressourcer og at hjemmevejlederen fortsat skal håndtere det pædagogiske arbejde med beboeren. Omvendt vil nye tiltag på fritidsaktiviteter kunne medvirke til aktiviteter på andre tidspunkter end det kendte, når man er på arbejde fra kl Oplægget flytter således grænserne mellem, hvor meget den enkelte skal arbejde og hvor højt et aktivitetsniveau samlet borgeren kan rumme/skal tilbydes. 29

30 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS014 Tilpasning af budgettet til førtidspensioner overførsler Peer Huniche Socialområdet Administrationen har foretaget en aktuel analyse og prognose over til og afgang til førtidspensioner, som viser, at budgettet kan nedjusteres med 3,5 mill. Kr. i 2013 og 3,8 mill. Kr. fra og med Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Nedjustering af pensionsbudgettet har ingen indflydelse på serviceniveauet, idet det hidtidige kendte niveau for tilkendelser af pensioner er uændret. Hvorvidt den varslede pensionsreform vil få yderligere indflydelse på kommunens udgiftsniveau i nedadgående retning, må afvente til denne reform er vedtaget. En af regeringens planer er, at der er brug for alle og ikke mindst skal de 40 årige og derunder så vidt muligt ikke på en varig forsørgelse, som pension er. Derfor skal der gøres alle mulige tiltag forinden for at undgå en for tidlig pensionering, idet en fastholdelse på arbejdsmarkedet selv med det mindst mulige bidrag øger livsværdien. Regeringen har specielt haft fokus på de mange pensioneringer af de 40 årige og derunder, som har en lettere psykisk skrøbelighed eller i dagligdagen lider af udviklingsforstyrrelser, hvor man nødvendigvis ikke i al evighed er udelukket fra et arbejdsmarked. Pensionsreformen vil derfor ikke ramme de mere alvorlige psykiatriske lidelser og ej heller de borgere med en erhvervet hjerneskade samt borgere med fysisk handicap som følge af ulykke eller sygdom. Administrationens foreløbige analyse viser faktuelt, at der for tiden er 1345 personer på førtidspension, heraf udgør 107 personer i aldersgruppen år og 49 personer i aldersgruppen år. Så snart regeringen har vedtaget en ny pensionsreform, vil vi administrativt have fokus på specielt gruppen af årige med henblik på en vurdering af, hvorvidt tilkendelsesmønstret til førtidspension ændrer sig i den ønskede retning. 30

31 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS015 Misbrugsområdet opprioritering af det forebyggende arbejde Peer Huniche Socialområdet Dette forslag tager sigter mod en tidlig og forebyggende indsats, således, at kommunen mindsker risikoen for de personer, der har modtaget en behandling og hvis risiko for et tilbagefald til misbruget og miljøet er stor uden en supplerende støtte til dagbehandlingen. Forslaget har ud over behandlingsindsatsen fokus på de unge misbrugende og en særlig indsats for denne gruppe. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Administrationen har siden 2009 haft et stærkt fokus på misbrugsområdet, idet den tidligere indsats med mange langvarige døgnforløb er vendt til korte intensive døgnforløb suppleret med dagbehandlinger. Dette er sket i tråd med de fagprofessionelles anbefalinger, idet der ikke er dokumentation for at lange forløb i døgnbehandlinger er mere effektfulde end det som kommunen nu tilbyder i dag. Omstillingsprocessen på misbrugsområdet har på udgiftssiden givet gevinster, idet budgettet i 2009 var på 10,7 mill. Kr. og regnskabet for 2011 viser, at udgifterne er nedbragt til 7,5 mill. Kr. Fagligt har administrationen overfor det politiske udvalg anbefalet, at der måske er skåret for dybt i budgetterne og at der er behov for flere ressourcer til den forebyggende indsats, idet der er mange personer, som fortsat efter dagbehandling falder tilbage i misbrugsmiljøet fordi der ikke er en tilstrækkelig kommunal indsats i udslusningsfasen fra et døgntilbud til en mindre indgribende indsats i form af dagbehandling. Fagområdet har samtidig oplevet en bekymrende tilgang af unge misbrugende, der har brug for en særlig støtte. De unge, der i dag anvender kommunens ungetilbud for år på Spiren, udgør ca. en 1/3 del af de visiterede unge med et misbrug og kontakt til misbrugsmiljøet. Det er derfor relevant, at der med opnormeringen på 2 fuldtidsstillinger skabes et fokus på det forebyggende i relation til udslusningsfasen og samtidig et fokus på at få genskabt det sunde netværk til familie, børn, fritidsliv, arbejdsmarked ect. Den forebyggende indsats bør derfor opprioriteres, idet det både på den korte og lange bane vil minimere indlæggelsesudgifterne på sygehus, mindske tilbagefald og ikke mindst højne den enkeltes liv samt få genskabt tilknytning til det sunde netværk. 31

32 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS016 Special Olympics Idrætsfestival Peer Huniche Socialområdet tværgående samarbejde i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune skal i 2014 være vært for Special Olympics Idrætsfestival. Festivalen afholdes hvert andet år. Tidligere har Esbjerg, Vejle, Næstved og senest i år Skjern afholdt festivalen. Special Olympics Idrætsfestival er et idrætsstævne rettet mod mennesker med udviklingshandicap. En idrætsfestival der tror på, at idræt er et godt værktøj til at styrke sundhed og selværd. En idrætsfestival der, under sloganet "sport med et smil", vil give deltagerne sjove og spændende oplevelser. Festivalen afvikles over en weekend i maj primo juni Stævnecentrum for festivalen bliver Slangerup Idræts og Kulturcenter, men vil ligeledes benytte faciliteter på Ådalens Skole i Frederikssund, Frederikssund Bowlingcenter, Frederikssund Golfklub, Jægerspris Ridecenter, Kingoskolen og Byvangskolen i Slangerup. Frederikssund Kommune har ved ansøgningen om værtskab indvilliget i at stille mandskab og faciliteter til arrangementet vederlagsfrit til rådighed. Endvidere har kommunen indvilliget i at tilføre arrangementet kr. Økonomiudvalget er på møde den 25. april 2012 orienteret om ansøgningen. Ud over de kr. ansøges om kr. til div. udgifter i forbindelse med arrangementet Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

33 105. Social ældre og sundhedsudvalget SÆS017 For analyse af ombygnings og renoveringsbehov på bostedet Lunden Social Service/ Peer Huniche Social, Ældre og Sundhedsudvalget I forbindelse med evaluering af kommunens Handicapplan er det blevet føjet ind: Borgermødet satte på flere måder sit fokus på Bostedet Lunden. Administrationen anbefaler, at der forberedes en analyse af de nuværende forhold på bostedet med det for øje at vurdere et ombygnings og tidssvarende renoveringsbehov. Tidshorisonten er inden udgangen af 2013 Fagområdet anbefaler, at der afsættes kr. til en for analyse, der beskriver de muligheder som anbefalingen har nævnt for analysen af forholdene på bostedet Lunden. Det skal således undersøges, hvorvidt det kan betale sig at ombygge Lunden eller om der er tale om et nybyggeri. Udgifterne skal dække de honorarer m.v., der afholdes til arkitektudgifter m.v. Anlægsudgifter: Anlægs udgifter I alt Eventuelt afledte Drift udgifter 33

34 105. Social ældre og sundhedsudvalget SÆS018 Demensprojekt Birthe Grothe Social, Ældre og Sundhedsudvalget Der afsættes kr. årligt til demensprojekt på ældreområdet f.eks. omsorgsklovn fortrinsvis på omsorgscentrene. Ordningen tager udgangspunkt i beboernes behov og ønsker. Anlægsudgifter: Anlægs udgifter I alt Eventuelt afledte Drift udgifter 34

35 Beskæftigelsesudvalget De kommende sider indeholder forslag indenfor Beskæftigelsesudvalgets område, som er medtaget i budgetforslaget. 35

36 106. Beskæftigelsesudvalget BU001 Flere i fleksjob Merete Kølln Indsatsen for at medvirke til at fleksjobvisiterede kommer i fleksjob frem for at modtage ledighedsydelse intensiveres. Jobcentret har udviklet og gennemført et forløb: Vejen til fleksjob, som medførte, at halvdelen af deltagerne kom i fleksjob. Jobcentret vil prioritere ressourcer til at tilbyde forløbet til flere grupper af ledighedsydelsesmodtagere. Udgiften til en helårsperson på ledighedsydelse udgør gennemsnitligt kr. netto pr. år. Udgiften til en helårsperson i fleksjob udgør gennemsnitligt kr. netto pr. år Den ønskede besparelse opnås, når yderligere 11 borgere kommer i fleksjob frem for at medtage ledighedsydelse. I Beskæftigelsesplan 2013 indgår et lokalt mål om, at der skal etableres 15 fleksjob ekstra. Udgift til ledighedsydelse: Udgift til løntilskud: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Indsatsen påvirker serviceniveauet positivt, da det ikke kun er godt for kommunens økonomi, når fleksjobvisiterede kommer i job, frem for at modtage ledighedsydelse, men også værdifuldt for den enkelte, som igen opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. 36

37 Teknik Miljø og Erhvervsudvalget De kommende sider indeholder forslag indenfor Teknik Miljø og Erhvervsudvalgets område, som er medtaget i budgetforslaget. 37

38 107. Teknik Miljø og Erhvervsudvalget TME001 Effektivisering af drift af det tekniske servicekorps Dorte Søndergaard Angiv politikområde 1. april 2012 blev organiseringen af de tekniske servicemedarbejdere ændret således, at de nu er samlet i et korps under afdelingen Byggeri og Natur. Der er en forventning om at der i årene fremad vil komme en besparelse, stigende frem til 2015 v.h.a. en fokuseret og bedre udnyttelse af ressourcerne i servicekorpset. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

39 107. Teknik Miljø og Erhvervsudvalget TME002 Fjernelse af rest udviklingspulje erhverv og turisme Ejvind Mortensen Erhverv og turisme Det foreslås at fjerne den sidste rest af den oprindelige udviklingspulje og i stedet lade egentlige udviklingsprojekter indgå i den almindelige budgetprioritering. Midlerne har i de senere år væres anvendt til at balancere budgettet i forhold til bl.a. Kulhusfærgen, som imidlertid har fået justeret budgettet fremadrettet. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

40 BUDGET Teknik, miljø og erhvervsudvalget TME003 Klimatilpasning og øget myndighedsindsats på spildevandsområdet. Anker Riis Klimatilpasning/spildevand I maj gennemgik administrationen de forestående udfordringer og forventninger om at det vil blive et krav at kommunerne i løbet af 2013 udarbejder klimatilpasningsplan. Den lovgivningsmæssige ramme for dette arbejde er endnu ikke kendt, og der er derfor stor usikkerhed om kravene til dette arbejde og hvordan arbejdet kan / skal finansieres. Undersøgelser, måleprogrammer, beregninger og planlægning vil koste adskillige millioner. Der er dog udmeldinger fra både minister og KL som tilkendegiver at den største del af udgiften kan forventes finansieret af forsyningsselskaberne over spildevandstaksterne. Der må dog forventes at være visse undersøgelser, f.eks. i forbindelse med højvandshyppighed, dæmningsproblemer og m.v, hvor kommunen vil være nødt til at stå for supplerende undersøgelser eller at bidrage til en samlet finansiering. Derfor foreslås det at afsætte , i 2013 og 2014 til konsulentbistand til mindre opgaver i tilknytning til det store arbejde som forventes finansieret af Forsyningen. I tilknytning til selve planlægningen vil der blive afledte konsekvenser i form af en vækst i sager der skal myndighedsbehandling som følge af arbejdet med klimatilpasning. Administrationen vil imidlertid foreslå, at udgiften hertil søges holdt inden for det beløb som Kommunen er blevet tilført som DUT midler i forbindelse med Grøn vækst, Vandplaner og Natura 2000 planer , i 2013 og 2014 til konsulentbistand til mindre opgaver i tilknytning til det store arbejde som forventes finansieret af Forsyningen. Det må forventes, at arbejdet vil resultere i forslag til konkrete anlægsprojekter, som vil skulle indarbejdes i kommende budgetter, og at disse vil medføre afledte driftsudgifter priser i kr Drift udgifter I alt Anlægsudgifter: 2013-priser i kr Anlægs udgifter Kommunen vil kunne leve op til sine forpligtigelser på henholdsvis Klimatilpasning og myndighedsbehandling i den sammenhæng. 40

41 107. Teknik Miljø og Erhvervsudvalget TME004 Sillebro Ådal PROJEKT Grøn Velfærd Dorte Søndergaard Angiv politikområde Sillebro ådalsprojektet har i udgangspunktet sit afsæt i at Frederikssund forsyning skal gennemføre 2 delprojekter i ådalen: Et stort projekt med etablering af naturintegrerede regnvandsbassiner til at udligne udledning af regnvand fra en række boligområder til Sillebro å. Etablering af kloakforsyningsledning fra det nye erhvervsområde i Vinge, gennem Ådalen til Frederikssund renseanlæg I forbindelse med disse projekter afholder Frederikssund Forsyning bl.a. udgifter til bassiner og åslyngning for ca. 10 mio. kr. Desuden bruger de ca. 1,8 mio. kr. på anlæg af stier og broer frem til deres anlæg, som vil kunne indgå som en del at indsatsen for at øge adgangen til naturen i området. Disse arbejder lægger en stor værdi ind i området, og skaber samtidig en mulighed for at kommunen ved at lægge yderligere midler til kan få en stor gevinst, og skabe et projekt som er givet arbejdstitlen Grøn Velfærd. Det er et projekt som kan give stor umiddelbar værdi til byen, og som vil kunne bruge til at give Frederikssund en høj og markant profil som den by i Hovedstadsområdet, hvor der er mest bynær natur, og hvor der er gjort en aktiv indsats for at inspirere og skabe mulighed for at borgerne kan bruge den aktivt. Det er et projekt hvor det foreslås at benytte ådalsprojektet som afsæt for: At få sti fra bymidten til erhvervsområdet i Vinge I samarbejde med frivillige og ved medfinansiering fra fonde at få: o Etableret flere naturstier i området o Etableret en række natur og aktivitetsfaciliteterning i området o At få bundet de bynære naturområder sammen med et net af mærkede stier o At få udviklet og tydeliggjort en unik helhed, med let adgang og et væld af aktivitetsmuligheder. At få formidlet at Frederikssund by har en helt fantastisk bynær natur, hvor der gennem en aktiv kommunal indsats og stærkt samarbejde med frivillige er skabt en unik helhed, med let adgang og et væld af aktivitetsmuligheder. Det foreslås at bruge: o At bruge , kr af rammen fra erhvervsområdeprojektet i Vinge. Udgifterne hertil søges ikke afsat, idet de vil kunne dækkes ind af en ramme under PLUD, som er afsat til stianlæg i tilknytning til Vinge Erhvervsområde o At afsætte , som samlet ramme til projekt Grøn Velfærd, med den forudsætning, at der inddrages frivillige og søges fondsmidler til at søge værdien af midlerne øget Driftsudgifterne er anslået til omkring Grøn Velfærd Forslaget er nærmere beskrevet i særskilt bilag, under faneblad 10 i budgetmappen. Anlægsudgifter: 2013-priser i kr Anlægs udgifter I alt Eventuelt afledte 2013-priser i kr Driftsudgifter Grøn Velfærd I alt Etablerer Frederikssund som den by i Hovedstadsområdet, hvor man har udnyttet den megen bynære natur ved gennem en aktiv indsats for at inspirere og skabe mulighed for at borgerne kan bruge den aktivt. 41

42 107. Teknik Miljø og Erhvervsudvalget TME005 Strande, toiletforhold m.v. Dorte Søndergaard TME Udvalget foreslår ramme til at forbedre toiletforhold m.v. på kommunens strande Anlægsudgifter: 2013-priser i kr Anlægsudgift, etablering af 250 toiletbygning forslag 2 Anlægsudgift, etablering af p-pladser I alt Evt. afledte driftsudgifter: 2013-priser i kr Drift udgifter, permanent toilet, 12 måneder/år forslag 2 Drift udgift, p-pladser I alt Kunne servicere gæsterne på den offentlige strand og medvirke til fjernelse af oplevede uhygiejniske forhold 42

43 BUDGET Teknik- Miljø og Erhvervsudvalget TME006 Afledte driftsudgifter Dorte Søndergaard En række nye drifts og anlægsprojekter kræver afsættelse af fremtidige løbende driftsudgifter. Det drejer sig om følgende tiltag: TME010 Færdiggørelse af Fjordstien Indscanning af byggesagsarkiv Etableringen finansieres af allerede afsatte digitaliseringsmidler, Etablering af langtidsparkering i grus v/ stationen i Fr.sund Etableringen finansieres af allerede afsatte midler. Den kommende løbende drift til ovenstående 3 projekter er beregnet, og foreslås afsat som nedenfor anført. Anlægsudgifter: 2013-priser i kr Anlægs udgifter Evt. afledte 2013-priser i kr Drift udgifter , Adm. besparelse I alt

44 BUDGET Teknik- Miljø og Erhvervsudvalget TME007 Fjordstien Dorte Søndergaard TME I 2012 fortsætter færdiggørelsen af Fjordstien med endnu en delstrækning på ca. 225 meter med nyanlæg, samt stien fra Bredeviggårdsvej. Dette finansieres fra allerede bevilligede midler. I 2014 ønskes det at udføre stien fra Østby Havn til Østskov og videre gennem Østskoven. Når Lejre Kommune har etableret deres del af fjordstien frem til kommunegrænsen skal Frederikssund Kommune tilsvarende etablere m for at sammenføje fjordstien. Anlægsudgifter: 2013-priser i kr Udførelse af Skovvej gennem Østskoven (rød stræk- ning 3) samt strækning fra Østby Havn til Østskov (gul strækning 1). Udførelse af sti til Lejre 600 Kommunes fjordsti I alt Evt. afledte driftsudgifter: 2013-priser i kr Drift udgifter

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring 15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014. Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Budgetmappe 2013-2016 Prioriteringsbidrag

Budgetmappe 2013-2016 Prioriteringsbidrag Budget 2013-2016 Prioriteringsbidrag Nr. 9-11 Reduktion af hjælp til rengøring for hjemmeboende Dato 22. maj 2012 Forslagsstiller: Administrationen Revideret dato 24. maj 2012 Udvalg: Ældreudvalget Center:

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Styring af det specialiserede socialområde for voksne Kommunal Økonomisk Forum 14.-15. januar 2016 Charlotte Markussen, Direktør Høje-Taastrup

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet. Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning...

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning... Udvidelsesforslag for Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sundheds og psykiatriudvalget har ikke prioriteret reduktionsforslagene på tværs af deres to politikområder, men derimod prioriteret imellem reduktionsforslagene

Læs mere