Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder Introduktion Lær din telefon at kende Flere funktioner...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering. Opkald Opkald, videoopkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder. Sony Ericsson W900i Tilslutningsmuligheder Indstillinger for internet og , Bluetooth, infrarød, USB-kabel, opdateringstjeneste. Flere funktioner Vækkeur, kalender, opgaver, profiler, dato og klokkeslæt, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted, sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity. Indeks Underholdning WALKMAN, radio, PlayNow, ringesignaler, MusicDJ, VideoDJ, spil m.m. Indholdsfortegnelse 1

2 Sony Ericsson UMTS-GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth betegnelsen og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. QuickShare, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, MusicDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick, Memory Stick Duo og Memory Stick PRO Duo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. WALKMAN og WALKMAN -logoet og - symbolet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Real er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile er omfattet af licens fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. 2 Indholdsfortegnelse

3 Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USAs finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department s list of Specially Designated Nations) eller USA s handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department s Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA s regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Indholdsfortegnelse 3

4 Introduktion Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Du kan finde yderligere oplysninger og hente yderligere materiale på Vejledende symboler Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: Bemærk. Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % Se også side... } Brug valg- eller navigeringstasten til at bladre og vælge med, % 14 Navigation. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten mod venstre. Tryk navigeringstasten mod højre. Samling Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isæt SIM-kortet. Tilslut og oplad batteriet. Oplysninger om SIM-kort og batteri Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement samt kontakternes navne og numre m.m. Husk at gemme dine oplysninger på SIM-kortet, inden du tager det ud, hvis du har brugt dit SIM-kort i en anden telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse. 4 Introduktion

5 Sådan isættes SIM-kort og batteri Sådan oplades batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Tag batteridækslet af. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden. 4 Skub batteridækslet på plads. 1 Slut opladeren til telefonen. Symbolet på opladerens stik skal vende opad. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på skærmen. 3 Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på en tast for at aktivere skærmen. 4 Fjern opladeren ved at trække den ud. Introduktion 5

6 Memory Stick PRO Duo Telefonen understøtter Memory Stick PRO Duo. Med en Memory Stick øger du telefonens lagerkapacitet, så der bliver plads til mere musik, flere ringesignaler, videoklip og billeder. Med en Memory Stick kan du dele oplysninger, du har gemt, ved at flytte eller kopiere dem til andre Memory Stick-kompatible enheder. Du kan også bruge den som en udtagelig hukommelse til kontordokumenter og til overførsel af dokumenter mellem telefonen og en computer. Sådan isætter og fjerner du en Memory Stick PRO Duo 1 Sæt din Memory Stick i åbningen. 2 Tryk i kanten af Memory Stick for at frigøre den fra åbningen. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) for at aktivere telefonens tjenester. PIN-koden er knyttet til dit SIM-kort og ikke til telefonen. Du får PIN-koden hos din netoperatør. Når du indtaster din PIN-kode, vises hvert ciffer som *, med mindre din PIN-kode starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks Så kan du altid foretage nødopkald uden først at skulle indtaste en PIN-kode. Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 77 SIM-kortlås. Batteri Visse funktioner bruger mere batteristrøm end andre og kan gøre det nødvendigt at genoplade batteriet oftere. Hvis tale- eller standbytiden bliver mærkbart kortere, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 89 Oplysninger om brug og behandling af batteriet. 6 Introduktion

7 Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald Kontroller, at telefonen er opladet, og at SIM-kortet er isat, inden du tænder. Når telefonen er tændt, kan du hurtigt og nemt gøre den klar til brug vha. opsætningsguiden. Sådan åbnes og lukkes telefonen 2 Drej den øverste sektion ned i modsatte retning for at lukke telefonen. Undgå at rotere den øverste sektion mere end 180 grader i nogen af retningerne, da det kan beskadige telefonen. Sådan tænder du telefonen 1 Drej det øverste afsnit op, indtil det klikker på plads, for at åbne telefonen. 1 Åbn telefonen, tryk på, og hold. Første start kan tage et par minutter. 2 Vælg Start telefon for at bruge alle telefonens funktioner eller Kun musik for kun at bruge WALKMAN afspilleren. % 8 Startmenu. 3 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. Introduktion 7

8 4 Vælg sprog til telefonmenuerne ved første start. 5 } Ja, hvis du ønsker, at opsætningsguiden skal hjælpe dig i gang. Følg vejledningen for at udføre opsætningen. Flere oplysninger Du kan når som helst starte opsætningsguiden fra menusystemet. Sådan aktiverer du opsætningsguiden } Indstillinger } fanen Generelt } Guiden Opsætning. Startmenu Når startmenuen er aktiveret, kan du, hver gang du tænder telefonen, vælge kun at høre musik med telefonens sendere slået fra. På den måde undgår du at forstyrre følsomt udstyr, f.eks. på et fly, hvor opkald og meddelelser er forbudt. Du kan ikke foretage opkald, modtage opkald eller sende meddelelser. Du kan kun bruge telefonen som WALKMAN. Hvis du har valgt Kun musik, er en række begrænsede funktioner stadig tilgængelige, f.eks. alarm, kalender og opgavepåmindelser. Følg altid reglerne og instruktionerne fra besætningen på flyet, hvad angår brugen af elektroniske enheder ombord. Sådan deaktiveres startmenuen } Indstillinger og gå til fanen Generelt } Menuen Start. Vælg Vis ikke. Sådan foretages og modtages opkald Du kan foretage og modtage opkald med telefonen åben eller lukket. 1 Indtast telefonnummeret med telefonen åben (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet, eller tryk på for at foretage et videoopkald. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. 2 } Kontakter med telefonen åben eller lukket, og vælg den kontakt, du vil kalde op. Brug eller til at vælge et nummer } Kald op for at foretage et taleopkald, eller tryk på for at foretage et videoopkald. 3 } Svar eller } Optaget, når telefonen ringer, for at afvise opkaldet. Det kan gøres med telefonen åben eller lukket. 8 Introduktion

9 HPM-80 På den bærbare håndfri radio, HPM-80, kan du høre radio og betjene WALKMAN -afspilleren i telefonen. Musikken stopper, og du kan besvare et opkald, hvis du modtager et, mens du bruger HPM-80. HPM-80 fortsætter afspilningen, når opkaldet er afsluttet, eller hvis det afvises. Selvom HPM-80 er slukket, kan den bruges som en håndfri standardenhed til at modtage og foretage opkald. Du kan bruge HPM-80 til at: søge efter radiofrekvenser manuelt eller automatisk afspille musik og holde pause i afspilningen flytte mellem musikfiler spole hurtigt frem eller tilbage øge eller reducere lydstyrken slå højttalere og mikrofon fra. % 10 Oversigt over telefonen og dens menuer. Sådan bruger du HPM-80 1 Tænd telefonen, og tilslut HPM Tryk på knappen MP/FM ON/OFF, og hold den nede, for at tænde HPM Tryk på knappen MP/FM ON/OFF for at skifte mellem radio og WALKMAN. Hvis du vil bruge radioen med HPM-80 % 54 Radio. Hvis du vil betjene din WALKMAN med HPM-80 % 54 WALKMAN -afspillerens knapper. Sluk HPM-80, når den ikke er i brug, for at spare på batteriet. Introduktion 9

10 Lær din telefon at kende Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering. Oversigt over telefonen og dens menuer HPM Lær din telefon at kende

11 1 Videokamera 2, 7 Valgtast 3 Tilbagetast 4 Internetknap 5 Videoopkaldstast 6 Højttaler 8 Navigeringstast/betjening af WALKMAN -afspilleren 9 C-tast 10 Aktivitetsmenu 11 Lydløs-tast 12 Afbryder 13 Stik til oplader og HPM WALKMAN -afspillerknap 15 Låseknap % 78 Tastaturlås 16 Memory Stick PRO Duo -stik 17 Infrarød port 18 Kameraknap 19 Lydstyrke-, kamera- og billedzoomknapper 20 HPM-80-knapper til betjening af radio, afspilning/pause og aktivering/deaktivering af mikrofon 21 HPM-80-lydstyrkeknapper 22 HPM-80 On/Off, MP/FM-knap Der er flere oplysninger under % 14 Navigation. Lær din telefon at kende 11

12 Billeder Videoer Lyde Temaer Websider Spil Programmer Anden PlayNow * Internettjenester* Underholdning Onlinetjenester* Spil VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo Filhåndtering*** Kontakter** Videoopkald Indstillinger*** Indstillinger: Hurtigopkald Mit visitkort Grupper** SIM-kontakter** Specielle numre Avanceret Ny kontakt Generelt Profiler Tid og dato Sprog Talekontrol Opdateringstj. Nye hændelser Genveje Menuen Start Låse Guiden Opsætning Tip og tricks Telefonstatus Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs tilstand Stigende ringesign. Vibrator Lyd ved åbning Meddelelsesalarm Tastelyd Display Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lysstyrke Rediger linjenavn* Opkald Viderestil opkald Håndter opkald Tid og pris* Vis eller skjul nr. Håndfri Skift til Linje 2* Forbindelser* Bluetooth Infrarød port USB-forbindelse Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakomm. Internetindst. Streaming-indst. Indstill. for Java Tilbehør 12 Lær din telefon at kende

13 Kamera Meddelelser WALKMAN Skriv ny Indbakke Mine venner* Ring t. talemedd. Kladder Udbakke Afsendte medd. Gemte medd. Skabeloner Indstillinger Spiller nu Kunstnere Numre Afsp.lister Videoer Opkald*** Organizer Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Alarmer Programmer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Lys Regnemaskine Husk koder * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Indstillinger, når telefonkontakter er valgt som standard. Indstillingerne skifter, når SIM-kontakter er valgt som standard. *** Brug navigeringstasten til at flytte mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under % 14 Navigation. Lær din telefon at kende 13

14 Navigation Hovedmenuerne vises som ikoner på skrivebordet. Visse undermenuer har faner, som vises på skærmen. Gå til en fane ved at trykke navigeringstasten mod venstre eller højre, og vælg en indstilling. Navigere i menuer Tryk på (navigeringstasten) for at gå til skrivebordet eller for at markere punkter. Tryk på for at flytte gennem menuerne. Tryk på for at flytte gennem menuerne. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. Rul til et menupunkt } Info for at få flere oplysninger, forklaringer eller tip til udvalgte egenskaber, menuer eller funktioner i telefonen. } Mere, og åbn en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen du befinder dig. Tast Tryk for at slette objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. åbne browseren. optage et videoopkald eller aktivere videoopkaldsfunktionen. åbne aktivitetsmenuen % 18 Aktivitetsmenu. 14 Lær din telefon at kende

15 åbne eller minimere WALKMAN -afspilleren. tage et billede eller optager et videoklip. tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har én). tryk på en af disse taster, og hold den nede, for at få vist en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav. tryk på en taltast og på } Kald op for at foretage et hurtigopkald. slå ringesignalet fra, når der modtages et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. vise statusoplysninger i standby. øge lydstyrken under et opkald, eller når WALKMAN-afspilleren anvendes. zoome ud, når kameraet anvendes. Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét spor tilbage. Tryk hurtigt to gange for at afvise et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et) % 29 Taleopkald. reducere lydstyrken under et opkald, eller når WALKMAN-afspilleren anvendes. zoome ind, når kameraet anvendes. Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét spor frem. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et) % 29 Taleopkald. Lær din telefon at kende 15

16 Standbyikoner 3G-nettet (UMTS) er tilgængeligt. Viser signalstyrken på GSM-nettet. Viser batteriets status. Viser batteriets opladningsstatus. Du har mistet et indgående opkald. Opkalds- og meddelelsesfunktionens advarsler er slået fra, alarmen er stadig slået til. Du har modtaget en SMS. Du har modtaget en . Telefonen modtager en MMS. Du har modtaget en MMS. Du har modtaget en talemeddelelse. Der er et opkald i gang. Du har en påmindelse om en aftale. Du har en påmindelse om en opgave. Det magiske ord er aktiveret. Genveje Brug tastaturgenveje til hurtigt at komme til en menu, desuden kan du bruge foruddefinerede navigationstastgenveje til at nå bestemte funktioner. Rediger navigationstastgenvejene, så de passer til dine behov. Brug af tastaturets genveje Åbn menuerne ved at trykke på, og indtast derefter nummeret på den menu, du vil gå til. Tryk f.eks. på, hvis du ønsker at gå til femte menupunkt. Tryk på, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på, og hold den nede, for at vende tilbage til standby. Brug af navigationstastgenveje Tryk på,, eller for at gå til en genvejsmenu eller direkte til en funktion. 16 Lær din telefon at kende

17 Sådan redigerer du en navigationstastgenvej } Indstillinger } fanen Generelt } Genveje, og vælg den genvej, du vil redigere } Rediger. Telefonens sprog Vælg sproget til telefonens menuer eller sprog, du vil kunne bruge, når du skriver. Sådan ændres telefonens sprog } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Telefonsprog. Vælg et sprog. I standby kan du også trykke på 8888 for automatisk sprog for engelsk. De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til sproget i det land, hvor du købte SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, er det forudindstillede sprog engelsk. Sådan vælges indtastningssproget 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til det sprog, du ønsker at bruge, og marker det. } Gem for at forlade menuen. Indtastning af bogstaver Der er to måder at indtaste bogstaver på i forbindelse med skrivning af meddelelser, noter eller et navn under kontakter: Indtastning af tekst vha. flere tryk. T9 Text Input. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk Tryk flere gange på, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver og tal. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at tilføje et mellemrum. T9 Text Input. T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Lær din telefon at kende 17

18 Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Tryk på og derefter flere gange på eller for at indtaste et symbol. Tryk på for at acceptere. Sådan føjes der ord til T9 Text Input-ordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Brug og til at navigere mellem bogstaver. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. Når du har redigeret ordet } Indsæt. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Sådan vælges en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Muligheder ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist en oversigt over forskellige måder at skrive en meddelelse på. Aktivitetsmenu Du kan åbne aktivitetsmenuen fra stort set alle funktioner i telefonen, så du kan få vist og håndtere nye hændelser samt få adgang til bogmærker og genveje. Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Tryk på. 18 Lær din telefon at kende

19 Aktivitetsmenuens faner Nye hændels. f.eks. mistede opkald og meddelelser. Fanen vises på skærmen, når der indtræffer en ny hændelse. Tryk på for at afvise eller slette en hændelse under hændelsesfanen. Mine genveje programmer, der kører i baggrunden. Du kan tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Når du vælger en genvej og programmet åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Bogmærker dine internetbogmærker. Når du vælger et bogmærke, og browseren åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. } Indstillinger } fanen Generelt } Nye hændels. } Pop-up, hvis du ønsker, at nye hændelser skal vises som pop-up-tekst og ikke i aktivitetsmenuen. Filhåndtering Brug Filhåndtering til at håndtere objekter som f.eks. Billeder, Videoer, Lyde, Temaer, Websider, Spil og Programmer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på en Memory Stick PRO Duo. Flyt og kopier filer mellem telefonen, en computer og en Memory Stick. Opret undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. Spil og programmer kan kun flyttes mellem mapperne Spil og Programmer og fra telefonens hukommelse til en Memory Stick. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan vælge flere eller alle filer i en mappe på én gang, når du behandler filer, for alle objekter undtagen Spil og Programmer. Alle filerne gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Hvis telefonens hukommelse er fyldt, og der er isat en Memory Stick, gemmes filerne automatisk på Memory Stick. Hvis både telefonens hukommelse og Memory Stick er fyldt, kan der ikke gemmes filer, før der er fjernet indhold. Faner i menuen Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner med ikoner, som viser, hvor filerne gemmes. Alle alt indhold i telefonens hukommelse og på Memory. Telefon alt indhold i telefonens hukommelse. Memory Stick alt indhold på Memory Stick. Lær din telefon at kende 19

20 Filoplysninger Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være beskyttet af copyright. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. En DRM-beskyttet fil har et nøglesymbol. Du kan få vist filoplysningerne ved at markere det } Mere } Oplysninger. Sådan bruger du en fil fra filhåndteringen 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil } Mere. Sådan flyttes eller kopieres en fil til en Memory Stick eller til telefonens hukommelse 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil } Mere } Håndter filer } Flyt for at flytte filen eller } Mere } Håndter filer } Kopier for at kopiere filen. 3 Vælg at flytte eller kopiere filen til Memory eller telefonens hukommelse } Vælg. Sådan flytter eller kopierer du filer til en computer % 70 Overførsel af filer via USB-kablet. Sådan oprettes en undermappe 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 } Mere } Ny mappe, og indtast navnet på mappen. 3 } OK for at gemme mappen. Sådan markeres flere filer 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 } Mere } Marker } Marker flere. 3 Rul for at vælge filer, og tryk på Marker eller Fjern alle mark. Sådan markerer du alle filer i en mappe } Filhåndtering, og marker en mappe } Mere } Marker } Mark. alle for at markere alle filer. Sådan slettes en fil eller en undermappe fra Filhåndtering 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil eller undermappe } Mere } Slet. Formatering af en Memory Stick Du kan formatere en Memory Stick, hvis den er beskadiget eller for at slette alle oplysningerne på den. Sådan formateres en Memory Stick } Filhåndtering, og vælg fanen Memory Stick } Mere } Formater M.S. 20 Lær din telefon at kende

21 Opkald Opkald, videoopkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Sådan foretager og modtager du opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 7 Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald. Sådan foretages et videoopkald, % 23 Videoopkald. Net Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bruge et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale, der tillader dette. Dette kaldes roaming. Du kan selv vælge, hvilket net du vil bruge, eller du kan føje et net til din liste med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge, telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. Sådan vises de tilgængelige netindstillinger } Indstillinger, og brug eller til at rulle til fanen Forbindelser } Mobilnet. Sådan foretages et opkald 1 Indtast telefonnummeret (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 } Kald op for at foretage et taleopkald, eller tryk på for at foretage et videoopkald. } Mere for at få vist indstillinger. 3 } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og under kontakter, % 24 Kontakter og % 27 Opkaldsliste. Du kan også foretage opkald vha. din stemme, % 28 Talekontrol. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på, indtil et +-tegn vises. 2 Angiv landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret } Kald op for at foretage et taleopkald, eller tryk på for at foretage et videoopkald. Sådan kalder du et nummer op igen } Ja, hvis forbindelsen ikke oprettes, og Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Opkald 21

22 Sådan besvares eller afvises et opkald } Svar eller } Optaget. Mistede opkald Når aktivitetsmenu er valgt som standard, vises mistede opkald under fanen Nye hændelser i standby. Hvis pop-up er valgt som standard, vises Mistede i standby: Sådan kontrollerer du mistede opkald fra standby Hvis aktivitetsmenuen er valg som standard: Tryk på, og brug eller til at gå til fanen Nye hændelser og } Kald op for at foretage et taleopkald. Hvis pop-up er valgt som standard: } Opkald, og brug eller til at gå til fanen Mistede. Gå til eller og } Kald op for at kalde et nummer op. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på, og hold den nede. 2 Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. Sådan bruger du højttaleren under et taleopkald } Mere } Slå højttaler til eller Slå højttaler fra. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på for at øge eller reducere lydstyrken i højttaleren under et opkald. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et 3G- (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) } Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. 22 Opkald

23 Videoopkald Få en kontakt vist live på skærmen under opkald. Før du starter Når du foretager et videoopkald, skal både du og den, du ringer op, have et abonnement, der understøtter 3G. (UMTS), og du skal være inden for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde. 3G-tjenesten (UMTS) er tilgængelig, når 3G-ikonet vises på statuslinjen. Videodemotilstand Du kan bruge videoopkaldsfunktionerne uden at foretage et opkald, hvis du f.eks. vil forberede en visning og kontrollere, hvordan den kommer til at se ud, inden du kalder op. Tryk på og hold nede. De fleste videoopkaldsfunktioner kan bruges i videodemotilstand. Sådan foretages et videoopkald 1 Tryk på, når 3G-tjenesten (UMTS) er tilgængelig. 2 Indtast et telefonnummer } Opkald eller } Opkald... } Kontakter for at hente et telefonnummer, og } Opkald eller tryk på. 3 } Kamera for at skifte mellem frontog bagkamera og tilbage. Brug bagkameraet, hvis den, du taler med, skal have vist et fuldt billede af dine omgivelser. Sådan zoomes den udgående video ind eller ud Tryk på for at zoom ind på den udgående video, og tryk på for at zoome ud. Sådan accepterer du et indgående videoopkald } Svar. Sådan afsluttes et videoopkald, } Afb. opk. under et udgående videoopkald. Indstillinger for videoopkald Tryk på og for at vælge imellem følgende indstillinger: Stop kamera/start kamera sluk og tænd det udgående videokamera. Der vises et alternativt billede, når kameraet er slukket. Slå højttaler fra/slå højttaler til sluk og tænd den indgående lyd under et videoopkald. Opkald 23

24 Slå mikrofon fra/start mikrofon sluk og tænd mikrofonen under et videoopkald (denne indstilling er tilgængelig under opkald). Gem billede gem billedet i det store vindue. Skift billede vælg mellem at vise indeller udgående video i fuld størrelse. Skjul lille billede/vis lille billede skjul eller vis det lille billede. Avanceret: } Alternativt billede dette billede vises til den anden part, hvis du har slukket kameraet. } Svartilstand vælg, om frontkameraet skal være tændt eller slukket, når du besvarer et videoopkald. } Lydindstillinger vælg, om mikrofon, højttalertelefon eller begge skal være slået til eller fra, når der besvarer et videoopkald. } Lysstyrke juster lysstyrkeniveauet for det udgående billede. } Videokvalitet vælg billedkvalitet for indgående videoopkald. Ændringerne træder ikke i kraft under et igangværende opkald. } Spejlvend billede vis et spejlbilledet af billedet i kameraet. } Nat-tilstand brug denne, når lysforholdene er dårlige. Denne indstilling påvirker udgående video. } Kontakter vælg at få vist kontaktoplysninger, f.eks. for at kontrollere et nummer under et opkald. } Overfør lyd overfør lyden til eller fra håndfrit udstyr vha. Bluetooth. } Demoklip slå til eller fra. Kontakter Du kan gemme kontaktoplysninger i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet som navne og numre. Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger Kontakter eller SIM-kontakter der som standard skal vises. } Kontakter } Indstillinger for at få nyttige oplysninger og indstillinger. Standardkontakt Hvis du vælger at bruge Kontakter som standard, vises alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, for dine kontakter. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises kun navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, for dine kontakter. Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 Vælg Kontakter eller SIM-kontakter. 24 Opkald

25 SIM-kontakter Du kan gemme kontakter på SIM-kort med navn og nummer. Sådan tilføjes en SIM-kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret } OK } Gem. Telefonkontakter Gem kontakter i telefonen med navne, telefonnumre og personlige oplysninger. Du kan også føje billeder og ringesignaler til kontakter. Brug,, og til at rulle mellem fanerne og deres informationsfelter. Sådan tilføjes en telefonkontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret } OK. 4 Vælg en nummertype. 5 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Mere } Tilføj symbol, og vælg symbolet } Indsæt, hvis du vil tilføje symboler som 6 } Gem, når alle oplysninger er indtastet. Sådan slettes en kontakt } Kontakter, gå til en kontakt, og tryk på. Sådan slettes alle telefonens kontakter } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Ja og } Ja. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM, og vælg Til. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm. status. Brug af kontakter Kontakter kan bruges på mange måder. Nedenfor kan du se, hvordan du: Kalder op til telefonog SIM-kontakter. Sender kontakter til en anden enhed. Kopierer kontakter til telefonen og SIM-kortet. Opkald 25

26 Føjer et billede eller et ringesignal til en telefonkontakt. Redigere kontakter. Synkroniserer dine kontakter. Sådan kalder du op til en telefonkontakt 1 } Kontakter. Gå til, eller indtast det eller de første bogstaver i kontakten. 2 Tryk på eller for at vælge et nummer } Kald op, hvis kontakten er fremhævet, eller tryk på for at foretage et videoopkald. Sådan kaldes der op til en SIM-kontakt } Kontakter, og vælg navnet og nummeret på listen } Kald op, hvis SIM-kontakter er standard. } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter, og vælg navnet og nummeret på listen } Kald op, hvis Kontakter er valgt som standard. Sådan sendes en kontakt } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt, og vælg en overførselsmetode. Sådan sendes alle kontakter } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt., og vælg en overførselsmetode. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg et af alternativerne. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg et af alternativerne. Sådan føjes et billede eller ringesignal til en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg den kontakt, du vil føje et billede eller et ringesignal til } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg den relevante fane, og vælg derefter Billede eller Ringesignal og } Tilføj. 3 Vælg et billede eller en lyd og } Gem. Sådan redigeres en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Gå til den relevante fane, vælg feltet, der skal redigeres, og } Rediger. 3 Rediger oplysningerne } Gem. 26 Opkald

27 Sådan redigeres en SIM-kontakt 1 } Kontakter, og vælg navnet og nummeret, du vil redigere, hvis SIM-kontakter er standard. } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter, og vælg navnet og nummeret, du vil redigere, hvis telefonkontakter er standard. 2 } Mere } Rediger kontakt, og rediger navnet og nummeret. Synkronisering af kontakter Du kan tage sikkerhedskopi af og synkronisere dine kontakter med et kontaktprogram på internettet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Sådan synkroniseres kontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Synk. kontakter. 2 Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, du vil bruge } Vælg % 65 Synkronisering for at få flere oplysninger. Opkaldsliste Oplysningerne om de seneste opkald, du har foretaget, besvaret og mistet, findes under andre faner. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 } Opkald fra standby, og vælg den relevante fane. 2 Gå til det navn eller nummer, du vil kalde op } Kald op, eller tryk på og hold den nede for at foretage et videoopkald. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 3 } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan slettes opkaldslisten } Opkald, og vælg fanen Alle } Mere } Slet alt. Hurtigopkald Du kan gemme telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1-9 i telefonen. Sådan foretages hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby } Kald op. Opkald 27

28 Sådan redigeres hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Indstillinger } Hurtigopkald. 2 Gå til positionen } Tilføj eller } Erstat. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Kontakt netoperatøren vedrørende dit nummer til talemeddelelsestjenesten eller for at få flere oplysninger. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede. } Ja, og indtast nummeret, hvis du ikke har indtastet et nummer på talemeddelelsestjenesten. Sådan redigerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol Du kan håndtere opkald med stemmen ved at oprette talekommandoer til at: Foretage taleopkald kalde op til nogen ved at sige navnet. Aktivere talekontrol ved at sige et magisk ord. Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Inden et taleopkald Aktiver taleopkaldsfunktionen og optag dine talekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en talekommando. Sådan aktiveres taleopkald og indtales navne 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ja } Ny talekommando, og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det nummer, du vil føje talekommandoen til. Optag talekommandoen, f.eks. Johns mobil. 28 Opkald

29 3 Der vises en vejledning. Vent på tonen, og sig den kommando, du vil optage. Talekommandoen afspilles. 4 Hvis optagelyden er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3. For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Ny talekommando } Tilføj igen, og gentag trin 2-4 ovenfor. Navn på person, der ringer op Hør det indtalte kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slås navnet på den, der kalde op, til eller fra } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Afsp. opkaldernavn. Taleopkald Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri, Bluetooth hovedtelefoner eller ved at sige dit magiske ord. Sådan foretages et opkald 1 Tryk på og hold en af volumenknapperne nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretages et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed og hold den nede, eller tryk på knappen på Bluetooth hovedtelefonerne fra standby. Det magiske ord Optag og brug en talekommando som magisk ord for at aktivere talekontrol uden at trykke på nogen taster. Det magiske ord kan kun bruges sammen med håndfrit udstyr eller et Bluetooth headset. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Sådan aktiveres og optages det magiske ord 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Opkald 29

30 Talesvar Du kan besvare eller afvise indkommende opkald vha. stemmen, når du bruger håndfrit udstyr. Du kan kun bruge en MIDI-, WAV- (16 khz), EMY- eller IMY-fil som ringesignal i forbindelse med talesvar. Sådan aktiveres talesvar og optages talesvarkommandoer 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. 3 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Der vises instruktioner } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Optaget eller et andet ord. 5 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 6 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Sådan besvarer eller afviser du et opkald vha. talekommandoer Når telefonen ringer, skal du sige: Svar for at modtage opkaldet eller. Optaget for at afvise det. Sådan redigeres talekommandoer } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. Gå til den relevante fane. Sådan optages en talekommando igen 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Rediger navne. 2 Vælg en kommando } Mere } Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. % 33 Begrænsning af opkald. Telefonen har følgende indstillinger: Viderestil altid Alle opkald. Hvis optaget Hvis der allerede er et opkald i gang. Ikke kontakt Hvis telefonen er slukket, eller den ikke er inden for rækkevidde. Intet svar Hvis der ikke svares inden for et bestemt tidsrum. 30 Opkald

31 Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på Slå op for at finde en kontakt } OK. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Når tjenesten er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres eller deaktiveres tjenesten Opkald venter } Indstillinger } fanen Opkald vha. eller og } Håndter opkald } Opkald venter. Sådan foretages et nyt opkald 1 } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil kalde op } Mere } Kald op til. Modtagelse af taleopkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to taleopkald Hvis du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: } Mere } Skift for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at forbinde de to opkald. } Mere } Overfør opkald for at overføre de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. } Afb. opk. og } Ja, og hent det parkerede opkald. } Afb. opk. to gange for at afslutte begge opkald (operatørafhængigt). Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Opkald 31

32 Konferencer Du kan starte en konference ved at forbinde et igangværende og et parkeret opkald. Derefter kan du parkere konferencen for at kalde op til og tilføje op til fem deltagere, eller blot foretage yderligere et opkald. Der kan være yderligere gebyrer forbundet med opkald til flere personer. Kontakt netoperatøren for at få flere oplysninger. Sådan forbindes de to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjes en ny deltager 1 } Mere } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald, og ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencen. 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan kobles en deltager ud } Mere } Udkobl deltager, og vælg den deltager, du vil koble fra konferenceopkaldet. Sådan startes en privat samtale 1 } Mere } Tal med, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Du kan foretage særskilte opkald fra forskellige telefonnumre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Sådan vælger du en linje til udgående opkald } Indstillinger, og brug eller til at gå til fanen Opkald, og vælg linje 1 eller 2. Sådan ændres navnet på en linje } Indstillinger, og brug eller til at gå til fanen Display } Rediger linjenavn, og vælg den linje, du vil ændre. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre, og vælg en af indstillingerne. 32 Opkald

33 Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra visse telefonnumre. Hvis en indstilling for viderestilling Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene. Sådan føjes numre til listen over accepterede opkald 1 } Indstillinger og brug eller til at gå til Opkald fanen } Håndter opkald } Accepter opkald } Kun fra listen } Rediger } Tilføj. Vælg en kontakt. 2 } Grupper % 35 Grupper for at føje en gruppe kontakter til listen over accepterede opkald. Sådan accepteres alle opkald } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Alle opkald. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. ved roaming Alle indgående opkald, når du er i udlandet % 21 Net. Sådan aktiveres eller deaktiveres en opkaldsbegrænsning 1 } Indstillingerog brug eller til at gå til fanen Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald, og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, indtast dit password } OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Opkald 33

34 Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan aktiveres eller deaktiveres opkald til bestemte numre 1 } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald, og vælg Aktiver eller Deaktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK igen for at bekræfte. Sådan gemmes et fast nummer } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald } Faste opkald } Nyt nummer, og indtast oplysningerne. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed på skærmen. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Indstillinger og brug eller til at gå til fanen Opkald } Tid og pris } Opkaldstimer. Yderligere opkaldsfunktioner Tonesignaler Du kan bruge banktjenesterne eller betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler under et opkald. Tryk på tasterne, eller for at sende signaler. Tryk på for rydde skærmen, efter opkaldet. } Mere } Deaktiver toner eller Slå toner til for at slå signalerne til eller fra under et opkald. Notesblok Du kan indtaste et telefonnummer under et opkald. Når du afslutter opkaldet bliver nummeret stående på skærmen, så du kan kalde det op eller gemme det i telefonbogen. } Kald op for at kalde nummeret op. } Mere } Gem nummer, og vælg en kontakt for at gemme nummeret. } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt og gemme nummeret. Vise eller skjule eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. 34 Opkald

35 Sådan tillades det at eget nummer vises eller skjules 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Vis eller skjul nr. 2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. Grupper Du kan oprette en gruppe numre og -adresser, så du kan sende meddelelser til flere modtagere samtidigt % 36 Meddelelser. Du kan også bruge grupper (med numre), når du opretter lister over accepterede opkald, % 33 Accept af opkald. Sådan opretter du en gruppe numre og -adresser 1 } Kontakter } Indstillinger } Grupper } Ny gruppe } Tilføj. 2 Indtast et navn for gruppen } Fortsæt. 3 } Ny } Tilføj for at finde og vælge et kontaktnummer. 4 Gentag trin 3 for at tilføje flere numre. } Udført. Visitkort Du kan tilføje dit eget visitkort som en kontakt. Sådan tilføjer du dit eget visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort, og tilføj oplysningerne for dit visitkort } Gem. Sådan sender du dit visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort } Send mit visitkort, og vælg en overførselsmetode. Opkald 35

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere