ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C"

Transkript

1 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 1 af 23 ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C PROPORTIONALITET INDEKSTAL OMVENDT PROPORTIONALITET INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Oversigt - formelsamling... side 2 1 Ligefrem proportionalitet (indledende opgaver)... side 3 2 Ligefrem proportionalitet, standardmetoder... side 4 3 Ligefrem proportionalitet. Opgaver med tabeller... side 5 4 Ligefrem proportionalitet. Supplerende opgaver udtrykt i tekst... side 7 5 Indekstal, standardmetoder... side 8 6 Indekstal. Simple eksamensopgaver side 9 7 Indekstal. Sammensatte eksamensopgaver side 11 8 Omvendt Proportionalitet (Indledende opgaver)... side 14 9 Omvendt proportionalitet. Standardmetoder tabeludfyldning... side Omvendt proportionalitet. Tekstopgaver... side Eksamensopgaver , proportionalitet, omvendt proportionalitet, indekstal... side 21

2 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 2 af 23 Oversigt formelsamling Ligefrem proportionalitet, y = a x (eller: proportionalitet) ( Ligefrem) proportionalitet y = a x eller y = k x Grafen er en ret linje gennem (0,0) Formlerne for lineær funktion, y=a x + b kan bruges, idet man sætter b=0, dvs. Omformning af y = a x : x x 1 x 2 y y 1 y 2 Desuden gælder for to graf- eller tabelpunkter (x 1, y 1 ) og (x 2, y 2 ) (Idet a=a) y x y x ( strikkepind ) Indekstal (Basisår) Størrelse y 1 y 2 Index 100 i Indekstal er proportionale med størrelserne y y y2 100 fås f. eks. i 100 i y Af 1 2 ( strikkepind ) Indekstal respekterer de procentiske ændringer, der er i de oprindelige tal. 1 Omvendt proportionalitet, 1 y b x f (x 1, y 1 ) Omvendt proportionalitet y k x eller y b x eller y b 1 eller x Grafen er en hyperbel. y b x Formlerne for potens-sammenhæng y b x kan a (x 2, y 2 ) bruges (se side 7), idet man sætter a=-1. Man kan omforme til: Omformning af : -0.5 Desuden gælder for to graf- eller tabelpunkter (x 1, y 1 ) og (x 2, y 2 ) (Idet b=b) x1 y1 x2 y2

3 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 3 af 23 Ligefrem proportionalitet (indledende opgaver) 101 Mellem de variable x : vægt af oksesteg (kg) y : pris (kr.) er der følgende sammenhæng (en ligefrem proportionalitet) y = 150 x a) Bestem y, når x=3.2 b) Bestem x, når y = c) Tegn grafen for sammenhængen, idet du forklarer at den er en ret linje gennem (0,0) Indtegn og check resultaterne af a) og b) Mellem de variable x : vægt af laks (kg) y : pris (kr.) er der følgende sammenhæng (en ligefrem proportionalitet) y = a x Det oplyses, at y =120, når x=3 a) Bestem proportionalitetskonstanten a b) Bestem y, når x=2 c) Bestem x, når y = 123

4 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 4 af d) Tegn grafen for sammenhængen, idet du forklarer at den er en ret linje gennem (0,0) Indtegn og check resultaterne af b) og c) Ligefrem proportionalitet. Standardmetoder 103 Mellem de variable x : vægt af ostestykke (kg) y : pris (kr.) er der ligefrem proportionalitet y = a x Det oplyses, at y =104, når x=1.6 a) Bestem y, når x=1.25 Løsning metode 1 (ved at bestemme værdien af a) Den kendte oplysning indsættes i sammenhængen y = a x 104= a =. = 65 Så regnes på den nye x-værdi: y = a x = = x (kg ost) y (pris, kr.) 104 Løsning metode 2 (uden at bestemme værdien af a) = Denne udregning giver samme værdi for proportionalitetskonstanten a for det kendte punkt (1.6, 104) som ved den nye x-værdi, 1.25 = (*). =. Af denne ligning findes = Efterskrift: = 1.25 Hvis man vender begge brøkerne på hovedet i (*) gælder lighedstegnet stadig:. =. Og resultatet for y bliver det samme som før (anvendes i afsnit om indekstal).

5 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 5 af 23 b) Bestem y, når x=0.85 ved hjælp af metode 2 c) Bestem x, når y = 140 ved hjælp af metode d) Tegn grafen for sammenhængen, idet du forklarer at den er en ret linje gennem (0,0) e) Indtegn og check resultaterne af a), b) og c) Ligefrem proportionalitet. Opgaver med tabeller 201 Ved et mobilselskab (uden opkaldstakst) er der proportionalitet mellem samtale-længde og pris. Udfyld de tomme felter samtalelængde (min.) pris (kr.) Hr. Hansen går aftenture ad forskellige ruter. Der er proportionalitet mellem turen længde og dens varighed Længde (km) 2.2 Varighed (min.)

6 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 6 af Forbruget af maling er proportionalt med arealet af den væg der skal males Udfyld de tomme felter: Areal (m 2 ) Mængde maling (L) Tekstens længde (antal sider) er proportionalt med antallet at ord. Udfyld de tomme felter: antal ord antal sider (brug metode 2 fra opgave 103) Dieselforbruget er proportionalt med bilturens længde: Udfyld de tomme felter: Turens længde (km) Dieselforbrug (L) Arbejdslønnen for en opgave er proportional med arbejdstidens længde. Udfyld de tomme felter: Arbejdstid (timer) Løn (kr.)

7 Ligefrem Proportionalitet. Opgaver med tekst Fra Supplerende opgaver til TRIP s matematiske GRUNDBOG En printer kan printe 12 sider pr. minut. a) Beskriv sammenhængen mellem tid og antal printede sider med en matematisk formel. x : y : Formel y = b) Hvor mange sider kan printeren printe i løbet af 150 sekunder? c) Hvor lang tid vil printeren være om at printe 200 sider? 0302 Overvej at formlen for trekantens areal udtrykt ved grundlinje og højde blandt andet indeholder oplysning om at arealet er proportionalt med både grundlinjen og højden. a) Tegn tre trekanter med grundlinje 5 og forskellige højder. Beskriv for trekanter med grundlinje 5 sammenhængen mellem areal og højde med en matematisk formel. x : y : Formel y = b) Afbild sammenhængen i et koordinatsystem (0301s ) a) Bestem en ligning for sammenhængen mellem x og y, når det oplyses at y og x er proportionale og at når x er 5 er y 58. b) Hvad er y, når x er 17? c) Hvad er x, når y er 548?

8 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 8 af 23 Indekstal (standardmetoder) Eksempel 1 (tal fra ) BNP pr. indbygger i 2007 Hele Danmark Region hovedstaden kr indeks 100 i Indekstallet betyder, at man skifter måleenhed. De kr. (for hele Danmark; basis ) svarer til 100 af de nye enheder. Når vi skal finde ud hvad kr. svarer til, udnytter vi at der er proportionalitet. Af = finder vi = = Indekstallet for Region hovedstaden er Eksempel 2 Hvordan mon det så ud 7 år tidligere? BNP pr. indbygger i 2000 Hele Danmark Region hovedstaden kr B indeks a) Hvad var BNP pr. indbygger i Region hovedstaden i år 2000? Løsning: Der er proprotionalitet mellem BNP og indeks Af = finder vi =. = BNP pr. indbygger var ca kr. i år 2000 b) Er forskellen i BNP pr. indbygger mellem hovedstaden og hele landet blevet større eller mindre i løbet af de syv år fra 2000 til 2007 Svar: I år 2000 var BNP pr. indbygger i region hovedstaden 20.7% større end landsgennemsnittet. I 2007 var den 24.1% større end landsgennemsnittet. Forskellen er altså vokset i de syv år. Eksempel 3 (tal fra ) Persontransport efter transportmiddel. Her cykel og knallert (30 km/t) Cykel og knallert(30) mio. person-km indeks 100 i a) Bestem indekstallet for år 200, idet indeks for 1 sættes til 100. (1 er basisår ). Løsning: Da der er proportionalitet mellem antal person-km og indekstallet fås: =, hvoraf vi finder : = = 3.5 Svar: Indekstallet for år 2008 er 93.5 Fortolkning: Indeks for antal person-kilometer kørt på cykel/knallert er i perioden 1998 til 2008 faldet fra 100 til Et fald på 6.5% (p= = 6.5 idet udgangspunktet er 100 ) Bemærk at årstallene, 1998 og 2008, ikke indgår i beregningerne.

9 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 9 af 23 Eksempel 4 med opgave: Persontransport efter transportmiddel. Her personbiler og varebiler under 2000 kg. Person- og varebiler mio. personkm indeks 100 a) Bestem indekstallet for 2008, idet 1998 er basisår. b) (se eksempel 3 på forrige side og eksempel 4 her) Beskriv udviklingen i omfanget af både cykeltransport og persontransport i person- og varebiler under 2000 kg i årene Er det samlede transportomfang steget eller faldet? Indekstal. Simple eksamensopgaver fra årene Tabellen viser antallet af cykeltyverier, som blev anmeldt til politiet. År Antal anmeldte cykeltyverier indeks a) Beregn indekstallet for antallet af anmeldte cykeltyverier i 1999 med basisår Tabellen viser indekstal for prisen på ejerlejligheder (basis: 1. kvartal 1996). Tidspunkt 4. kvartal kvartal 1997 Indekstal 107,9 123,8 En ejerlejlighed kostede kr. i 4. kvartal a) Beregn, hvilken pris dette svarede til i 4. kvartal 1996.

10 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 10 af Skemaet viser indeks for høstudbyttet af hvede i Danmark (basisår 1995). År Indeks 86,0 108,0 Det oplyses, at høstudbyttet af hvede i 1990 var 3953 tusinde tons. a) Beregn høstudbyttet af hvede i Tabellen viser indekstal (basisår 1990) for antallet af børn, der var indskrevet i børnehave i Danmark. År Indekstal 103,5 141,4 I år 2000 var der indskrevet børn i børnehave. a) Hvor mange børn var der indskrevet i børnehave i 1992? 405 Størrelsen af biltrafikken i Danmark opgøres i milliarder kørte kilometer. Nedenstående tabel viser indekstal for biltrafikken med 1984 som basisår. År Indekstal I 1989 blev størrelsen af biltrafikken opgjort til 35 milliarder kørte kilometer. a) Beregn størrelsen af biltrafikken i 2001.

11 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 11 af 23 Indektal. Sammensatte eksamensopgaver fra årene Tabellen viser indekstal for antallet af sengepladser på sygehusene i Danmark. År Indekstal ,8 78,9 73,1 I 1990 var der sengepladser. a) Hvor mange sengepladser var der i 1985? b) Beregn det gennemsnitlige årlige procentvise fald i antallet af sengepladser fra 1990 til (Vink: brug metode fra eksponentielle sammenhænge : Løs. = 3.1 og beregn = ( 1) 100 ) c*) Beregn indekstallet for 1995, når indekstallet for 1990 sættes til Tabellen viser indekstal for forbruget af drikkevand i Frederiksborg Amt. Indekstallene er beregnet med 1991 som basisår. År Indekstal 101,3 93,0 80,1 a) Beregn det gennemsnitlige årlige procentvise fald i forbruget af drikkevand i Frederiksborg Amt i perioden Forbruget af drikkevand i Frederiksborg Amt i 1995 var 31,0 millioner kubikmeter. b) Beregn indekstallet for 1999, når det oplyses, at forbruget af drikkevand i Frederiksborg Amt i 1999 var 26,1 millioner kubikmeter. c)* Beregn indekstallet for 1992, når indekstallet for 1998 sættes til 100.

12 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 12 af Figuren ovenfor viser indekstal for biografbilletpriserne og forbrugerpriserne i perioden a) Beregn den gennemsnitlige årlige procentvise stigning i billetpriserne i denne 9-årsperiode. I 1999 var den gennemsnitlige billetpris 49,03 kr. b) Hvad var den gennemsnitlige billetpris i 1990? c) Hvad ville den gennemsnitlige billetpris have været i 1999, hvis billetpriserne havde fulgt forbrugerprisindekset fra 1990 til 1999?

13 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 13 af Nedenstående tabel viser indekstal for verdens befolkning i 1970, 1990 og Indekstallene er beregnet med 1990 som basisår. År Indekstal I år 2000 var verdens befolkning 6057 mio. a) Hvor stor var verdens befolkning i 1970? En prognose fra FN viser, at verdens befolkning i år 2050 vil være 9322 mio. b) Beregn indekstallet for verdens befolkning i år c)* Beregn indekstallet for verdens befolkning i år 2050 med år 2000 som basisår. 505 Nedenstående tabel viser antal rapporterede tilfælde af gonorré i Grønland i 1987 og i År Gonorré-tilfælde a) Bestem indekstallet for antal gonorré-tilfælde i 2002, når indekstallet i 1987 var 242. Nedenstående tabel viser indekstal for antal rapporterede tilfælde af tuberkulose i Grønland i 1992 og i År Indekstal for tuberkulose I 2002 var der 87 tilfælde af tuberkulose. b) Hvor mange tilfælde var der i 1992? c) Bestem den gennemsnitlige årlige procentvise stigning i antal tuberkulosetilfælde i perioden Kilde:

14 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 14 af 23 Omvendt Proportionalitet (Indledende opgaver) 601 Til en fest er der nogle priser, der ofte ligger fast uanset deltager antal. Til en ungdomsfest. bestilte man bus, forsamlingshus og discotek. Prisen for de tre dele var på 6000 kr. Nu manglede man bare at finde ud af, hvor mange der kom med, og hvad prisen for de tre dele blev pr. person. Der kan maksimalt komme 150 med. Antal deltagere Pris pr. deltager Udfyld ovenstående sildeben og tegn det grafiske billede til oplysningerne. Pris pr. deltager Deltagere Hvad kan man fortælle til ovenstående?

15 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 15 af Omvendt proportionalitet. Benzinforbrug. Benzinbiler af forskellige kendte mærker. Variable: x : antal kilometer på literen y : antal liter benzin for at køre 100 km. a) Vælg 6-8 biler, både nogle økonomiske biler, nogle benzinslugere, og nogle midt i mellem og udregn og skriv deres y-værdier i nedenfor. b) Angiv beregningsmetode (formel) for tallet y udtrykt ved x. x Brænd- Brændstof Bil (*) Årgang stof- forbrug (km/l) Audi A3 1,4 TFSI 2009 benzin 16,7 Bentley Continental Flying Spur 2009 benzin 5,8 BMW 1er 116i 2009 benzin 17,2 Cadillac BLS 2,0 T 2009 benzin 12 Citroën C1 1,0i 2009 benzin 22,2 Ferrari California 2009 benzin 7,6 Fiat 500 1,2 aut benzin 21,3 Ford Ka 1,2 SE 2009 benzin 19,6 Mazda 2 1,3 Low Power 2009 benzin 19,2 Mercedes-Benz C 180 Kompressor BE 2009 benzin 15,4 Opel Agila 1, benzin 20 Porsche Boxster PDK 2009 benzin 11,2 Skoda Fabia 1, benzin 16,9 Toyota IQ 1, benzin 23,3 Volkswagen Polo 1, benzin 17,2 Volvo C30 1, benzin 14,3 Fra y Liter pr. 100 km (2 decimaler) x y c) Udregn tallene i kolonnen x y for de 6-8 biler. Er værdien den samme for dem alle? Hvorfor?

16 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 16 af 23 d) Plot (x,y) for de 6-8 udregnede punkter i koordinatsystemet (anfør bilnavn ved hvert punkt), og kommenter grafen. y Liter pr. 100 km km på literen x 603 Omvendt proportionalitet. Pris pr. times TV-kiggeri Hos TeleDanmark - TDC - kan man købe forskellige pakker til kabel-tv. Man kan bl.a. købe en grundpakke til 586 kr. pr. kvartal (90 dage). Ud fra ovenstående kan man jo sige, at time-prisen bliver billigere jo mere man ser fjernsyn. a) Udfyld nedenstående sildeben og sæt tallene ind i koordinatsystemet på næste side. x: Antal timer fjernsynet er tændt pr. kvartal y: Pris pr. time b) Angiv beregningsmetode (formel) for tallet y udtrykt ved x.

17 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 17 af y: pris pr. time x: timer TV-brug Omvendt proportionalitet. Standardmetoder ved tabeludfyldning 701 Færgeoverfart for bil med passagerer koster det samme, uanset hvor mange der sidder i bilen. De variable x og y er omvendt proportionale, hvor x : antal personer i bilen y: færgeudgift pr. person x y Opgave a) Udfyld tabellens tomme felter. Løsning, metode 1 Den omvendt proportionale sammenhæng udtrykkes ved en ligning af typen = (eller skrevet anderledes: = ) Proportionalitetskonstanten, b, kan findes ved hjælp af talsættet (, ) = (3, 120) med følgende formel: =, dvs b = 3 120= 360 y-værdien for x=1 og x=2 (første to tomme felter) findes med formlen = x=1 giver: = = 360 = 360 x=2 giver: = = 360 =.. (OBS: UDFYLD!) x-værdien for y=72 (sidste tomme felt) findes med formlen = y=72 giver: = = = 5

18 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 18 af 23 Løsning, metode 2 (samme spørgsmål) Vi benytter følgende sammenhæng, der gælder for to vilkårlige punkter ved omvendt proportionalitet: = Som det ene punkt bruges hver gang (, ) = ( 3, 120) (hvor både x og y er kendte) Det andet kaldes blot (x, y) og man indsætter, det man kender i = x=1 giver 1 = hvoraf = = 360 x=2 giver 2 = hvoraf = =. (UDFYLD! ) y=72 giver 2 = hvoraf = =. (UDFYLD! ) 702 Der er omvendt proportionalitet mellem størrelserne x og y, Udfyld de tomme felter. x y Der er omvendt proportionalitet mellem størrelserne x og y, Udfyld de tomme felter. x 2.52 y

19 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 19 af Der er omvendt proportionalitet mellem størrelserne x og y, Udfyld de tomme felter. x y Der er omvendt proportionalitet mellem størrelserne x og y, Udfyld de tomme felter. x y Bilturens varighed, t (minutter) er omvendt proportionalt med gennemsnitshastigheden, v (km/t). Udfyld de tomme felter: v (km/t) t (minutter) (*Og hvor lang er strækningen?) 707 Styrken af magnetfeltet B, (målt i mtesla) fra en lang lige ledning med en bestemt strømstyrke, er omvendt proportional med afstanden, r, (målt i mm) fra ledningen. Udfyld de tomme felter. r (mm) B (mtesla)

20 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 20 af 23 Omvendt proportionalitet. Opgaver formuleret i tekst (nedenstående tre opgaver fra Supplerende opgaver til TRIP s matematiske GRUNDBOG ) 801 Et jordstykke på m 2 skal udstykkes til parcelhusgrunde. Beskriv sammenhængen mellem den gennemsnitlige grundstørrelse og antallet parcelhusgrunde med en matematisk formel. x : y : Sammenhæng (formel): 802 Beskriv sammenhængen mellem gennemsnitshastighed og tid for 100-meterløb med en matematisk formel. x : (målt i...) y : Sammenhæng (formel): (målt i.) 803 a) Bestem en ligning sammenhængen mellem x og y, når det oplyses at y og x er omvendt proportionale og at når x er 3 er y 45. b) Hvad er y, når x er 9? c) Hvad er x, når y er 270?

21 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 21 af 23 Eksamensopgaver i proportionalitet, omvendt proportionalitet og indekstal 901 På en guitar ændrer man den svingende strengs længde og dermed tonens frekvens ved at sætte en finger på strengen. Tonens frekvens er omvendt proportional med den svingende strengs længde. a) Udfyld et skema som nedenstående, og begrund svarene. Længde(cm) Frekvens(Hz) I en lokaltelefonbog kan man købe spalteannoncer. Prisen for en sort/hvid spalteannonce er proportional med højden, som måles i millimeter. En 50 mm høj sort/hvid spalteannonce koster 3450 kr. a) Hvad koster en 70 mm høj sort/hvid spalteannonce? Hvor høj en sort/hvid spalteannonce kan man få for 8970 kr.? Mod yderligere betaling af 2710 kr. kan man få en spalteannonce trykt med to farver. b) Opstil en formel til at beregne prisen for en x mm høj spalteannonce med to farver. 903 En panfløjte består af nogle rør, som har forskellig længde, og som har hver sin grundtone. Frekvensen af grundtonen er omvendt proportional med rørets længde. Et rør med længden 9,4 cm har en grundtone med frekvensen 880 Hz. a) Hvor langt skal et rør være for at have en grundtone med frekvensen 588 Hz?

22 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 22 af Størrelserne p og V er omvendt proportionale. p 2 4 V a) Udfyld en tabel som ovenstående. 905 Størrelserne x og y er proportionale. a) Udfyld tabellen. x y Nedenstående tabel viser indekstal for prisen på isen Kung Fu i 1994 og År Indekstal ,7 I 2005 kostede en Kung Fu is 13 kr. a) Hvad kostede en Kung Fu is i 1994? 907 Nedenstående tabel viser indekstal for, hvor mange motorcykler der blev nyregistreret i Danmark. År Indekstal 68, ,2 Det oplyses, at der i 1995 blev nyregistreret 2263 motorcykler i Danmark. a) Hvor mange motorcykler blev der nyregistreret i 2005?

23 Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 23 af Nedenstående tabel viser oplysninger om danskernes samlede forbrug af vin og spiritus, dels målt i mia. kr., dels angivet som indekstal med år 2000 som basisår. Årstal Forbrug af vin og spiritus (mia. kr.) 7,3 9,4 Indekstal a) Bestem forbruget i Bestem indekstallet for b) Hvor mange procent er forbruget af vin og spiritus i gennemsnit vokset om året i perioden ? 909 Tabellen viser antallet af hf-kursister i Danmark i 1996 og År Antal hfkursister a) Omregn tabellens oplysninger til indekstal med 1996 som basisår. Nedenstående tabel viser indekstal for antallet af gymnasieelever i årene Basisåret er År Indekstal for gymnasieelever 113,9 111,6 105,7 101,9 100 b) Undersøg, om antallet af hf-kursister eller antallet af gymnasieelever er faldet procentvis mest fra 1996 til 2000.

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-37-4

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-32-9 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret.

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret. JG s matematikkompendium Nyttige links: http://www.eduap.com/wordmat/ - Tilføjelse til Word. Et rigtig godt hjælpeværktøj til matematikken. http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Funktioner. Ib Michelsen

Funktioner. Ib Michelsen Funktioner Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Tegning af Niels Bo Bojesen, Jyllands-Posten, 13-9 2006. Version 1.01 (18-11-07 23:41) D:\AppServ\www\c\bog2_s.odt Indholdsfortegnelse Sammenhænge mellem

Læs mere

Eksamensspørgsmålene til mundtlig eksamen ses sidst i dette dokument.

Eksamensspørgsmålene til mundtlig eksamen ses sidst i dette dokument. Kære selvstuderende i hf matematik C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Eksamensspørgsmålene til mundtlig eksamen ses sidst i dette dokument. Link til fagets

Læs mere

K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner

K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner www.if.dk Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner Forord Redaktør Hagen Jørgensen År

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

vækst trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

vækst trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst, trin 2 ISBN: 978-87-92488-05-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere