Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset"

Transkript

1 Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø, d. 17. november, 2009 Punkt 5.2 rettet 23. november, 2009 Referat for menighedsrådsmøde d. 3. november _Referat_rettet side 1 af 6

2 Dagsorden: Referat: 1. Velkomst, sang Formanden bød velkommen. Vi sang: I går stod hveden moden. 2. Godkendelse af referat fra møde den 6. oktober 2009 Annie Lunde har gjort indsigelse imod referatet til punkt 8,2 og 8,4, men formanden forsikrer, at referatet er i overensstemmelse med protokollen. Alle andre godkendte referatet. 3. Godkendelse af dagsordnen Vi godkendte dagsorden. 4. Punkter fra formanden 1. Valg. Følgende personer skal vælges med gyldighed for næste år: a. Formand b. Næstformand c. Kirkeværge d. Kasserer e. Sekretær f. Kontaktperson g. Bygningskyndig h. En person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån. Vi skulle vælge følgende personer med gyldighed for næste år: Formand: Per Eldon blev genvalgt med 4 stemmer for, 1 imod. Næstformand: Jette Porting blev genvalgt med 4 stemmer. 1 blank stemme. Kirkeværge: Lene Hansen blev genvalgt med 5 stemmer. 1 blank. Kasserer: Ole Nielsen blev genvalgt med 6 stemmer. Sekretær: Kirsten Schmidt blev genvalgt med 4 stemmer. 2 blanke. Kontaktperson: Lene Hansen blev genvalgt med 5 stemmer. 1 blank. Bygningskyndig: Annie Lunde ønskede ikke at genopstille. Ole Nielsen blev valgt med 5 stemmer. 1 blank. Underskriftbemyndiget person: Ole Nielsen blev genvalgt med 5 stemmer. 1 stemte blank. Valg efter lov om menighedsråd Menighedsvisionsmøde Detaljer om afviklingen visionsmødet Eventuelle ekstra beslutninger omkring visionsmødet Menighedsvisionsmøde. Annonceret i kirkebladet og ved plakater. Ole Nielsen fortæller om økonomien, formanden om arrangementer og visioner i 2009 og fremover. Jette Porting er ordstyrer. Referat for menighedsrådsmøde d. 3. november _Referat_rettet side 2 af 6

3 3. Menighedsrådet har fået egen adresse. Før den tages i brug, skal vi aftale regler for brugen af denne 'postkasse'. Formanden redegjorde for menighedsrådets fælles e- mail adresse, som skal i brug i 2010 efter at det er annonceret i kirkebladet. Jeg foreslår: * Al post til denne adresse videresendes til menighedsrådets faste medlemmer. * Kun formanden eller personer bemyndiget hertil af formanden eller af menighedsrådet besvarer mail. * På vores hjemmeside og i kirkebladet beskrives brugen af denne -adresse, bl.a. oplyses at samtlige medlemmer vil få kopi af alle mails. * -adressen tages i brug i 2010 og offentliggøres i kirkebladet forinden. Beslutning om brug af og retningslinjer for menighedsrådets -konto. 4. Julekoncert: En koncert er blevet glemt i al travlheden, det drejer sig om 'Cor Cantus' (Tine Hagedorns kor), der er planlagt til 6. december, og diskuteret på MR måde i april. Beslutning om evt. annoncering af Cor Cantus julekoncerten d. 7. april. 5. Ydre mission Jeg har fået papirer om ydre mission fra Karin Frederiksen. Jeg foreslår, at vi beslutter i 2010 at lave et møde om ydre mission, helst ved at gennemgå et konkret projekt. Yderligere vil jeg foreslå, at man laver en indsamling søndagen før eller efter eller evt. begge dage i kirken Eventuel beslutning om afholdelse af møde angående ydre mission. Eventuel beslutning om indsamling til ydre mission. 6. Generelt om referat Da der ar været lidt tvivl om, hvad godkendelse af referatet er, vil jeg pointere: Referatet er en afskrift af protokollen. Godkendelse af referatet drejer sig om at godkende, at denne afskrift er korrekt. Godkendelse af referatet er ikke en godkendelse af protokollen. Protokollen godkendes på de enkelte menighedsrådsmøder, hvor den bliver læst op og man har mulighed for at gennemlæse den. Godkendelse af protokollen gives, ved at man underskriver den. Vi annoncerer Cor Cantus koncert, der er planlagt til 6. december kl. 15,00 ved plakater samt hjemmeside. Efter koncert kaffe i Kirkehuset. Formanden sender program til Gogo. Ydre mission. Vi besluttede at lave et møde om Ydre mission i 2010, med indsamling i kirken. Formanden redegjorde for forskellen mellem referat og protokol. Referat for menighedsrådsmøde d. 3. november _Referat_rettet side 3 af 6

4 7. Vejkirker Vil vi være med i vejkirker 2010? - pris 1500 kr. + moms Eventuel beslutning om medlemskab af Vejkirker Post mm. Gennemgang af post mm. 9. Nyt fra formanden Information om løbende sager Vi besluttede fortsat at være med i Vejkirker Jette Porting kigger vores brochure om Orø Kirke igennem for forslag om oversættelse til engelsk eller andet. Formanden fremlagde postlisten. Formanden sender Kirkeministeriets følgebrev til os alle i sin fulde ordlyd. Vi havde en god dag med Hans Anker Jørgensens foredrag. 5. Punkter fra præsten 1. Orientering fra Sammenslutningen af danske småøers seminar på Orø. 2. Konfirmandtræffet torsdag d. 19. november kl Pizza i Roskilde efter træffet. Hvis Lene og Jette kan køre og vil deltage, sparer vi at skulle aflønne en hjælpelærer. Men vi skal over Holbæk, for vi skal hente Hjembæk-konfirmanderne, som kommer med tog fra Jyderup samt sognebåndsløserkonfirmanden. 3. Jeg vil gerne have lov at bestille "Teologisk Stat, kirkelig håndbog 2009" udgivet af Den danske Præsteforening Pris: 1595,00 kr. Den nyeste, jeg har er fra 2000, så det er på tide at få den udskiftet. Prisen er kun gældende ved forudbestilling og -betaling. Forsendelse og netadgang til hele værket er inkluderet i prisen. Eventuel beslutning o anskaffelse af "Teologisk Stat, kirkelig håndbog 2009" 4. Orientering om biskoppens holdning til at holde Julesøndag d. 27/12 som færgegudstjeneste pga. de mange gudstjenester i julen. 5. Nyt fra præsten Jeg har lavet kuk i gudstjenestelisten i kirkebladet, men først i januar. Jeg har angivet, at 1. Søndag efter Hellig 3 Konger er d. 8. januar, det er først d. 10. januar, men jeg har glemt d. 3. januar, som er Hellig tre kongers søndag. Jeg vil forsøge at få næste kirkeblad ud i ugen mellem jul og nytår og gøre kraftigt opmærksom på fejlen. Præsten orienterede om Sammenslutningen af danske småøers seminar på Orø. Præsten informerede om konfirmandtræffet i Roskilde. Annie Lunde ville have ført til protokols, at hun var utilfreds med, at vi ikke bruger en lokal vognmand. Præsten må bestille Teologisk Stat, kirkelig håndbog 2009 til pris 1595,00 kr. Biskoppen har gennem provsten givet tilladelse til at menighedsråd må lave en alternativ gudstjeneste i juledagene, eller endog helt aflyse en. Præsten sender en kopi af provstens mail til samtlige menighedsrådsmedlemmer. Præsten har lavet aftale med ø-kontoret om at få næste kirkeblad ud mellem jul og nytår. 6. Punkter fra kasserer Referat for menighedsrådsmøde d. 3. november _Referat_rettet side 4 af 6

5 1. Nyt fra kassereren Den eksterne kasserer har renskrevet budgettet, som vi lagde d. 22. oktober. Formand og kasserer underskrev budgettet. Kirkerne i Vipperød er nu gået med ind i regnskabssamarbejdet. Graver og kirkeværge kommer på kursus i kirkegårdsregnskab, så vi kan få vore ting tilbage fra Holbæk. Smeden i Tjebberup har givet tilbud på rørarbejdet i præstegården på ,00 kr., så det tilslutter vi os. Vi underskrev fuldmagter for de to kasserere til Nordea. 7. Punkter fra kontaktperson 1. Nyt fra kontaktperson De nye overenskomster og organisationsaftaler skal på som punkt på næste møde. Lene Hansen har to punkter, der skal med som punkter på lukket møde. Kontaktpersonen indhenter tilbud på en lille vandvarmer til gamle længe. 8. Punkter fra kirkeværge 1. Status på telefonabonnement Eventuel beslutning om hvad vi gør med telefonabonnementerne Kirkeværgen orienterede om status på telefonabonnementet. Vi besluttede, at der ikke skal være TV signal i Kirkehuset. 2. Nyt fra kirkeværge Intet nyt fra kirkeværgen. 9. Punkt fra Annie Lunde Hansen I den offentlige debat drøfter man i øjeblikket kirkeklokkeringning d i forbindelse med klimatopmødet i Danmark Da det er et politisk spørgsmål, som jeg ikke mener hører til Kirkens regi, vil jeg foreslå at Orø`s MR ikke foretager denne klokkeringning. Beslutning: ikke at følge Danske Kirkers Råd og Roskilde Biskop`s opfordning til at gennemføre citat" 350 klokkeringninger til "alarm, håb og handling" " 10.Punkt fra formanden Diskussionen er foregået under punktet ovenfor, jeg vil dog give mulighed for alternativ beslutning. Beslutning: At følge Danske Kirkers Råd og Roskilde biskops opfordring til at gennemføre citat: 350 klokkeringninger til "alarm, håb og handling" 11.Eventuelt Derefter er mødet lukket. Annie Lunde Hansen orienterede om sit standpunkt m.h.t. klokkeringning d. 13. december. Vi tog diskussionen og sluttede med en afstemning. For Annie Lundes forslag stemte 3, imod stemte 3, det betyder, at vi ikke ringer. Punktet bortfaldt Vi vil gerne have kirkebilen tilbage i kirkebladet, hvis den kører. Leif Bahn har afleveret en pose med ringbind og papirer om Kirkehuset. Referat for menighedsrådsmøde d. 3. november _Referat_rettet side 5 af 6

6 Alle underskrev hele protokollen efter det lukkede møde: Per Eldon Annie Lunde Hansen Lene Hansen Ole Nielsen Jette Maja Porting Kirsten Schmidt Referat for menighedsrådsmøde d. 3. november _Referat_rettet side 6 af 6

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Forretningsorden for Farum Menighedsråd Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster. 1 Administrationschefen

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november 2014. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 1 januar/februar 2011 20. årg. Hvorfor gør vi sådan?

Orø Kirkeblad. Nr. 1 januar/februar 2011 20. årg. Hvorfor gør vi sådan? Orø Kirkeblad Nr. 1 januar/februar 2011 20. årg. Hvorfor gør vi sådan? Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad marts/april 2011 er d. 1. februar.

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST:

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST: REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Nina Jensen (nr. 117), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne:

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere