Udkast Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir 2013-2017"

Transkript

1 Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 188 Offentligt Udkast Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir [Uofficiel oversættelse]

2 Resume Bangladesh er på mange måder et land i forandring. Landet kæmper fortsat for at overvinde udbredtfattigdom, overbefolkning og dårlig regeringsførelse, mens detsamtidig fremstår som en potentiel fremtidig global økonomi et af de såkaldte Next Eleven lande. De overordnede mål, som styrer Danmarks engagement i Bangladesh, er: 1) at bidrage til fattigdomsbekæmpelse, 2) at fremme demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincipper og god regeringsførelse, 3) at fremme kommercielt samarbejde mellem Danmark og Bangladesh, og 4) at styrkesamarbejdet om globale spørgsmål. Fattigdomsbekæmpelse og andre centrale udviklingsmæssige udfordringer er fortsatkernen i det danske engagement. Dette papir repræsenterer imidlertid samtidig et klart skifte væk fra et traditionelt donor-modtager forhold til et partnerskab. Kort over Bangladesh Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Danmark i Bangladesh en introduktion Udfordringer og muligheder i Bangladesh Danmarks målsætninger i Bangladesh Bidrage til fattigdomsbekæmpelse, vækst og bæredygtig udvikling Bidrage til demokrati, respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincipper og god regeringsførelse Fremme kommercielt samarbejde Samarbejde om globale udfordringer Annex 1: Økonomiske og social nøgletal Annex 2: Danmarks udviklingsaktiviteter i Bangladesh Annex 3: Fremskridt i Bangladesh i forhold til at nå 2015-målene Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 2

4 1. Danmark i Bangladesh en introduktion Danmark var blandt de første lande til officielt at anerkende Bangladesh efter uafhængigheden i På det tidspunkt var Bangladesh blandt de fattigste lande i verden, og på randen af at blive en fejlslagen stat. Fyrre år senereerbangladeshkarakteriseret ved imponerendeøkonomiske vækstrater, og fremstår som et ungt, men skrøbeligt demokrati. Bangladesh er et land i forandring med mange muligheder, men også med massive udfordringer.udbredt fattigdom, overbefolkning og dårlig regeringsførelse er blandt Bangladesh udfordringer på udviklingsområdet. Infrastrukturen er ude af stand til at følge med den økonomiske vækst, korruption er udbredt, og Bangladesh lider under følgerne af klimaforandringer. Dårlige arbejdsforhold og manglende arbejdstagerrettigheder er fortsat en stor bekymring. Samtidig er Bangladesh et af de såkaldte Next Eleven lande - en gruppe lande, der i kraft af deres høje vækstrater og store befolkningstal, har potentialet til at udvikle sig til næste generation af BRIK-lande. Bangladesh har været en af de primære modtagere af dansk udviklingsbistand siden landet fik sin selvstændighed. Fattigdomsbekæmpelse og fremme af menneskerettigheder og demokrati har været bærende principper for dette langsigtede samarbejde. Dette politikpapir markerer et klart skift fra et traditionelt donor-modtager forhold, til et mere afbalanceret forhold, hvor Danmark også forfølger egne interesser i forhold til at udvikle kommercielle relationer og skabe partnerskaber med Bangladesh om en række globale spørgsmål. Danmark har meget at tilbyde og vinde ved at fortsætte det stærke partnerskab med Bangladesh, som er opstået i årenes løb. Fattigdom er stadig udbredt i Bangladesh og uligheden er stigende. Danmark vil fortsat tilskynde til, at Bangladesh fortsætter sin imponerende proces hen imod udryddelse af fattigdom og skabelse af lige muligheder for alle. Udviklingsbistanden til Bangladesh har gjort en vigtig forskel, og Danmark er rede til at fortsætte sit engagement i Bangladesh, mens landet gradvist bevæger sig mod uafhængighed af udviklingsbistanden. Dettepolitikpapir vil tjene som overordnet retningslinje for Danmarks samlede engagement i Bangladesh i årene , både bilateralt såvel som gennem multilateralt samarbejde. Politikpapiret er i vid udstrækning baseret på fælles mål for det politiske, udviklingsmæssige og kommercielle samarbejde. Det er imidlertid ikke en fælles strategi, men en præsentation af Danmarks politiske prioriteter i og med Bangladesh. 2. Udfordringer og muligheder i Bangladesh Trods en imponerende social og økonomisk udvikling i de seneste år, står Bangladesh stadig overfor mange komplicerede politiske og udviklingsmæssige udfordringer på kort og langt sigt. Fattigdom og ulighed Samlet faldt fattigdommen fra 57 pct. i til 31,5 pct. i Faldet i fattigdom har været hurtigere i indeværende årti, end det forrige, og mere end 2,8 millioner mennesker om året er løftet ud af fattigdom. Bangladesh er dog stadig blandt de fattigste lande i verden, og Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 3

5 ranger nummer 146 ud af 187 i 2011 på FN s Human Development Index. Uligheden er stigende, og mange mennesker nyder ikke godt af den sociale og økonomiske udvikling. Ca. 25 pct. (40 millioner mennesker) er ekstremt fattige og bruger næsten hele deres indkomst på fødevarer uden at få opfyldt deres ernæringsmæssige minimumsbehov. Kvinder, børn og særligt kvindeligt ledede husholdninger, samt forældreløse børn, er særligt udsatte. Omkring 40 pct. af børnene og 30 pct. af kvinderne er fejlernærede. Etniske minoritetsgrupper lider ligeledes i høj grad under ekstrem fattigdom, især i regioner som Chittagong Hill Tracts, the Northern Plains, Mymensingh og Cox Bazar (som huser en stor gruppe af Rohingya-flygtninge fra Myanmar). Fattigdom monitoreres blandt andet af UNDP, fx i forbindelse med rapportering om FN s 2015-mål. Social udvikling Landet er blevet anerkendt globalt for sine fremskridt i retning af opfyldelse af FN s 2015-mål, især på områderne ligestilling mellem kønnene inden for uddannelse, bekæmpelse af HIV/aids, malaria og andre sygdomme, samt en markant reduktion af spædbarnsdødeligheden. Derimod er mødre- og neonatal dødeligheden fortsat uacceptabelt høj. Selvom det går fremad i forhold til ligestillings-indikatorer står mange kvinder fortsat overfor ekstrem social og økonomisk ulighed. Vold mod kvinder og piger er almindelig og berører hver anden kvinde. Bangladesh har desuden en af de højeste rater af børneægteskaber (og graviditeter)i verden. Politiske anliggender, god regeringsførelse og menneskerettigheder Bangladesh er et parlamentarisk demokrati og et sekulært land. Selvom Bangladesh er i en forholdsvis stabil periode i forhold til den politiske situation og sikkerheden, og regeringen i Bangladesh har etableret en ambitiøs økonomisk og social reformdagsorden, herunder stærkere internationalt og regionalt samarbejde, står landet stadig overfor udfordringer med at konsolidere demokratiet og retsstaten. Dette skyldes til dels den konfrontationspolitik, som har været praktiseret af de to største politiske partier i årtier og afspejler mangeårigt personligt fjendskab mellem lederne af henholdsvis Awami League og Bangladesh Nationalist Party. Det forventede parlamentsvalg i begyndelsen af 2014 bliver en lakmusprøve på, om demokratisk, sekulær regeringsførelse og retsstatsprincipper, kan konsolideres yderligere i Bangladesh. Dette kan have betydning for lande i Asien, Mellemøsten og Nordafrika, da Bangladesh i så fald vil styrke sin position som et succesfuldt, sekulær og civilt demokrati i et land med en overvejende muslimsk befolkning. Det komplekse politiske forhold mellem hæren og de to største politiske partier er en anden faktor, som i nogen grad risikerer at undergrave demokratiet i Bangladesh. Det lokale regeringssystem anses for svagt og med utilstrækkeligt mandat og ressourcer, og effektivdecentralisering, herunder decentralisering af beslutningsprocessen og ressourceallokering er en langsommelig proces. Styrkelse af de lokale myndigheder er afgørende for at forbedre den offentlige service til landets enorme befolkning, især for dem, der bor i mindre byer og landdistrikter. Bureaukratiet er ineffektivt og stærkt centraliseret, hvilket gør leveringen af effektive tjenesteydelser i praksis til en reel udfordring. Der har været positiv udvikling på en række områder, hvilket har bidraget til at styrke den demokratiske styring i landet. Dette omfatter den generelt godeafvikling af lokalvalg og parlamen- Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 4

6 tarisk suppleringsvalg i henholdsvis2011 og 2012, etableringen af en national menneskerettighedskommission, styrkelsen af kvinders rettigheder, herunder vedtagelsen af en ny uddannelsespolitik, som indførte sekulære undervisningselementer i madrassaernes undervisningsplaner, en ny national kvinde-udviklingspolitik (vedtaget trodsbetydelige offentlige demonstrationer fra islamisk konservative), en national børnepolitik, samt vedtagelsen af lovgivning om ret til information og oprettelsen af en informationskommission. Regeringen i Bangladesh har en erklæret politik om "nul-tolerance" mod krænkelser af menneskerettighederne. Det til trods sker der fortsat omfattende krænkelser af menneskerettighederne, herunder udenretslige drab foretaget aflovhåndhævendeaktører, dødsfald under arrest og ustraffet tortur, ulovlige arrestationer, vold mod kvinder, forskelsbehandling af oprindelige folk i spørgsmål om jord- og adgang til retfærdig retsbehandling, børnearbejde og manglenderespekt for fængsledes rettigheder etc. Årsagerne til dette er komplekse, men en væsentlig faktor er svage og angiveligt korrupte retssystemer og retshåndhævende myndigheder. Sikkerhedsspørgsmål Regeringen i Bangladesh er aktivt engageret i forhold til konkrete indsatser for at håndtere islamisk radikalisering, både på nationalt og internationalt plan, men kampen mod national og global terrorisme er fortsat en udfordring. Oprindelige folk og Chittagong Hill Tracts Fredsaftalen for Chittagong Hill Tracts (Chittagong Hill Tracts Peace Accord) blev underskrevet i 1997, men implementeringen har været langsom og anses ikke for tilfredsstillende af de oprindelige folkeller visse nationale og internationale observatører. Manglen på væsentlige fremskridt i implementeringen af Chittagong Hill Tracts fredsaftalen fører til en stigende frustration og desillusion blandt de oprindelige folk i regionen. Selvom situationen i området er rimelig sikker, er der spændinger og hyppige konfrontationer mellem oprindeligefolk ogbengalske bosættere fra resten af landet, primært forårsaget af konflikter over rettigheder og adgang til jord. Voldelige sammenstød mellem de politiske grupperinger blandt de oprindelige samfund forekommer ligeledes. Klimaforandringer og geopolitiske udfordringer De vigtigste nye udfordringer omfatter øget sårbarhed over for naturkatastrofer og klimatilpasning ledsaget af en hastigt voksende bybefolkning. Bangladesh er med sin beliggenhed i et lavtliggende delta og med en meget høj befolkningstæthed millioner mennesker på et areal, der er kun kvadratkilometer eller tre og en halv gange så stort som Danmark - ekstremt sårbar overfor naturkatastrofer, herunder oversvømmelser ogcykloner ofte med katastrofale konsekvenser. I de kommende årtier forventes den globale stigning af havene at oversvømme landområder i den sydlige del af landet og tvinge de mennesker, som lever langs kyster og floder samt i lavtliggende landområder, til at flytte. Manglende regulering og kontrol af massiv vand-, luft- og jordforurening i og omkring Dhaka og andre større byer er et voksende problem, der berører livsmulighederne og sundhedstilstanden for millioner af mennesker. I 2025 forventes det, at halvdelen af befolkningen vil leve i byområder, og Dhaka er i dag en af verdens hurtigst voksende såkaldte megacities. Jordressour- Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 5

7 cer er knappe og adgang til og ejerskab af jord er kendetegnet ved en høj grad af ulighed, stigendegrad af konflikter om jordrettigheder, samt udbredt land grapping eller tyveri af land. Imponerende økonomisk vækst - og begrænsninger Bangladesh har oplevet en stærk økonomisk udvikling i det seneste årti. Den økonomiske vækst er steget med en konstant hastighed på 5-6pct. om året i gennemsnit siden De to drivkræfter i økonomien er robuste pengeoverførsler (remitter) hovedsagelig fra Mellemøsten,samt eksporten, hvoraftekstilsektoren bidrager med to tredjedele. Virkningerne af den globale økonomiske krise har været relativt begrænsede, og udsigten til videreførelse af disse vækstrater er forholdsvis god. Bangladesh bruttonationalprodukt (BNP) er omkring en tredjedel af Danmarks. Selvom halvdelen af BNP skabes gennem servicesektoren, er landbruget med sin andel på 20 pct. fortsat den vigtigste sektor og beskæftiger halvdelen af den arbejdende befolkning. Økonomien er gradvis ved at udvikle sig fra landbrug til industriel produktion. Den største begrænsning ligger i dag i energiproduktionen, som er alt for utilstrækkelig til at kunne følge med væksten i landets industriproduktion.tekstilsektoren og den øvrige fremstillings- og industrielle produktiongiver gode muligheder for at skabe beskæftigelse og understøtte den økonomiske vækst, men det kræver strukturel og infrastrukturel støtte. Det anslås, at den årlige økonomiske vækst er 2 procent point lavere end potentialet på grund af utilstrækkelige energiressourcer. Tilstrømningen af udenlandske direkte investeringer er fortsat lille og ligger stabilt lige under USD 1 mia. Forbedringer i det generelle erhvervsklima, herunder bekæmpelse af korruption er en forudsætning for at sætte skub i de private investeringer. Udbredt korruption i den offentlige og private sektorerer stadig en stor udfordring. I 2011 rangerede Bangladesh nummer 120 ud af 183 på Transparency International s korruptionsindeks.særligt i retssektoren og politiet er korruptionen omfattende. Bangladesh har et af de laveste niveauer for skatteindtægter i verden, og der er et stort potentiale for forbedring af de offentlige indtægter ved at modernisere og forbedre skatteopkrævningssystemerne i landet. Arbejdsvilkår og arbejdstagerrettigheder Industriel vækst i Bangladesh har været en vigtig faktor i fattigdomsreduktionen, navnlig ved at skabe beskæftigelse i tekstilsektoren for kvinder. Det er dog fortsat et stort problem, at løn og sikkerhed på mange fabrikker er på et uacceptabelt niveau. Mindre end 5 pct. af arbejderne er organiserede, og de eksisterende fagforeninger er svage og fragmenterede især sammenlignet med de ofte velorganiserede og ressourcestærke arbejdsgiverorganisationer. Danske fagforeninger (LO / FTF og 3F) har i nogle år været aktivt engageret i at styrke fagforeningerne og arbejdstagerrettigheder. Mens regler og lovgivning er på plads i forhold til områder som brand- og bygningssikkerhed erselve overholdelsenaf internationale og lokale standarder et alvorligt problem. Regeringens Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 6

8 inspektører er underbemandede og mangler de nødvendige redskaber. Udbredt korruption gør det muligt for lovovertrædere at undslippe inspektion og sanktioner. Dette øger kun udenlandske køberes pligt til at styrke CSR og kontrolordninger for at kompensere for den ineffektive regeringskontrol og straffrihed. Bistand fra udviklingspartnere I de seneste år har den årlige bistandsstrøm til Bangladesh været på omkring USD 1,2 til 1,5 million. Verdensbanken, Den Asiatiske Udviklingsbank, Japan, Storbritannien, USA og EU er de størsteudviklingsdonorer i Bangladesh. I øjeblikket tegner udviklingsbistanden sig for cirka pct. af landets årlige udviklingsbudget, herunder social udvikling og udvikling af infrastrukturen. Bistanden forventes at stige i løbet af de næste fem år, hvor Storbritannien har annonceret en fordobling af sin bistand. Ud over de traditionelle multi-og bilaterale udviklingspartnere, er der også nye store udviklingspartnere som Kina og Indien, der leverer bistand hovedsagelig i form af kreditmuligheder og infrastrukturlån. Bangladesh er dog ikke et bistandsafhængigt land, da den samlede støtte udgør mindre end 2 pct. af BNP. 3. Danmarks målsætninger i Bangladesh Danmarks engagement i Bangladesh tager sit udgangspunkt i den komplekse politiske kontekst og de udviklingspolitiske udfordringer, men også i de mange muligheder, der findes i Bangladesh. Danmarks engagement er en del af en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik baseret på tankegangen, at ethvert menneske har ret til et liv uden fattigdom. Danmark har en rettighedsbaseret tilgang til udvikling, der sigter på at fremme politisk stabilitet, sikkerhed, demokrati og menneskerettigheder. Danmark støtter Bangladesh'regerings vision og dens nationale udviklingsplaner som formuleret i blandt andet Vision 2021, den tilhørende Perspektiv Plan , og i den 6. femårsplan for , såvel som i Joint Coorporation Strategy fra 2010 underskrevet af Bangladesh regering og 18 udviklingspartnere. Danmarks overordnede målsætninger er, at: Bidrage til fattigdomsbekæmpelse, vækst og bæredygtig udvikling, navnlig gennem prioriterede programmer på menneskerettigheder og god regeringsførelse, landbrug, vandforsyning og sanitet, samtgennem Danida business partnerships. Bidrage til fremme af demokrati, respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincipper og god regeringsførelse, og derigennem politisk stabilitet,via en styrkelse af centrale demokratiske institutioner inden for den offentlige forvaltning og i civilsamfundet. Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 7

9 Fremme kommercielt samarbejde mellem Danmark og Bangladesh. Samarbejdemed Bangladesh om globale spørgsmål som klimaændringer, terrorbekæmpelse, fredsbevarelse og handelspolitik. Målene er tæt forbundne, og påvirker hinanden på multi-dimensionelle måder.politisk stabilitet i et demokratisk politisk system, hvor retsstatsprincipper, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne er fremherskende betragtes som essentielle for en bæredygtig økonomisk vækst, og rettighedsbaseret og socialt inklusivfattigdomsreduktion. Økonomisk vækst og bedre beskæftigelsesmuligheder er i sig selv afgørende betingelser for fattigdomsbekæmpelse. Styrkelse af den private sektor gennem øget kommercielt samarbejde med andre lande vil støtte en sådan udvikling, men det vil også afhænge af tilstedeværelsen af et gunstigt erhvervsklima uden korruption. I denne henseende er en demokratisk og ansvarlig regering, der arbejder for god regeringsførelse en afgørende forudsætning. Samarbejde om globale spørgsmål er en integreret del af en aktiv udenrigspolitik og dermed et vigtigt redskab til at fremme danske udenrigs-og sikkerhedspolitiske prioriteter i udlandet. EU er en vigtig partner for Danmark i Bangladesh, og de danske politiske prioriteter og instrumenter er tæt koordineret med EU s. Danmark vil fortsat deltage aktivt i processen med at formulere EU s politik overfor Bangladesh, hvilket finder sted i et tæt samspil mellem EUdelegationen og EU-missioner i Dhaka, EU-hovedstæder og EU-Udenrigstjenesten (EEAS) i Bruxelles. Når det er muligt, vil Danmark arbejde for en koordineret EU-holdning med henblik på at maksimere indflydelsen og resultatet af EU s indsats i Bangladesh. En fuldt udbygget EUdelegation har resulteret i en tættere koordination mellem EU-missionerne og gjort EU mere synlig i Bangladesh. Danmarks engagement i Bangladesh gennem en integreret tilgang Politisk dialog samt det langsigtede kommercielle samarbejder og udviklingssamarbejde er hjørnestenene i Danmarks engagement i Bangladesh. Ligesom målene er indbyrdes forbundne, er de anvendte instrumenter tæt forbundne, og det er nødvendigt at anvende forskellige instrumenter og arbejde på forskellige niveauer med en bred vifte af interessenter. Anvendelsen af en integreret tilgang indebærer at vi følger målsætningerne i vores engegement baseret på en forståelse af, at der ikke er et simpelt årsag-virkningsforhold mellem, hvad vi gør, og hvad vi søger at opnå. Danmark anvender en rettighedsbaseret tilgang til udviklingssamarbejdet med Bangladesh for at sikre en systematisk inkludering og styrkelse af de mest sårbare befolkningsgrupper. Fattigdom handler om mere end økonomiske behov, og vækst-fokuseret udvikling må nødvendigvis søge at løse mere komplekse og fundamentale årsager til fattigdom og ulighed, som diskrimination, udnyttelse og misbrug. Danmark vil især gennem politisk dialog og udviklingssamarbejde fremme grundlæggende menneskerettigheder samt rettigheder til naturressourcer, jord, mad, drikkevand og sanitet. Den rettighedsbaserede tilgang er ligeledes tæt forbundet med kvinders og oprindelige folks rettigheder. Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 8

10 Bistandseffektivitet, tilpasning og harmonisering og fiduciaryrisks Det store antal donorer i Bangladesh og de forskellige implementeringsmodaliteter skaber udfordringer for donorkoordination og harmonisering. Arbejdsdeling blandt udviklingsparterne skrider langsomt fremad på grund af svagt nationalt lederskab og tilbageholdenhed hos udviklingsparterne i forhold til at fremme arbejdsdeling. Danmark vil fortsætte med at fremme bistandseffektivitet blandt regering, udviklingsparterne og NGO er. Med udgangspunkt i internationale erklæringer om bistandseffektivitet og Joint CooperationStrategy fra 2010, vil Danmark fortsat arbejde for at tilpasse vores udviklingsbistand til nationale systemer og harmonisere med andre udviklingspartnere. Mens der er sket modrate fremskrid i tilpasningen af udviklingsbistanden til de bangladeshiske udviklingsprioriteter, er tilpasningen til landets egne systemer og procedurer forstsat begrænset. Risikoen for at midler bruges til andre formål end tilsigtet (fiduciaryrisks) er fortsat en afgørende hindring for at arbejde gennem offentlige myndigheder i Bangladesh og hovedårsagen til, at stort set alle udviklingsparterne tøver med overhovedet at overveje generel budgetstøtte. Sektorbudgetstøtte forsøges kun i meget få sektorer, først og fremmest i sundhedssektoren, hvor processen kun netop er sat i gang. Indførelse af budgetstøtte i Bangladesh er imidlertid fortsat et langsigtet mål, der vil kræve såvel politisk vilje som en vedholdende indsats for at gennemføre reformer af den offentlige sektor i forhold til at sikre forbedrede resultater, overblik og gennemsigtighed. I den forbindelse vil Danmark fortsat gøre det til en hovedprioritet at bidrage til at skabe et gunstigt miljø for budgetstøtte i Bangladesh, herunder gennem sin støtte til styrkelse af offentlig finansiel administration gennem Strengthening Public Expenditure Management Programme (SPEMP). I forhold til bistandseffektivitet omfatter centrale resultater de seneste år blandt andet den i 2010 færdiggjorte Joint CooperationStrategy aftalt mellem regeringen og 18 udviklingspartnere, implementeringen af Aid Effectiveness Action Plan og National Development Results Framework, samt etableringen af en bistandseffektivitetsenhed i Bangladesh finansministerium. 4. Bidrage til fattigdomsbekæmpelse, vækst og bæredygtig udvikling Det væsentligste bidrag til fattigdomsbekæmpelse, vækst og bæredygtig udvikling vil ske gennem udviklingssamarbejde rettet mod fremme af vækst og beskæftigelse, vandforsyning og sanitet, og gennem den private sektor. Udviklingsprogrammerne omfatter specifikke eller mainstreamede aktiviteter til forbedring af ligestilling mellem kønnene og fremme af oprindelige folks rettigheder. Vækst og beskæftigelse Støtten til vækst og beskæftigelse indenfor landbruget er rettet mod landbrugsproduktion- og diversificering, forarbejdning af landbrugsprodukter og udvikling af landbrugets virksomheder. Programmet for vil være landsdækkende, og herunder dække Chittagong Hill Tracts. Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 9

11 Programmet vil bidrage til fattigdomsbekæmpelse, forbedret ernæring og generel økonomiske vækst gennem udvikling af integrerede landbrugsproduktionssystemer og udviklingen af landbrugsvirksomheder på lokalt, regionalt og nationalt plan. I programperioden vil 1 mio. kvindelige og mandlige medlemmer af husstande blive trænet i integreret landbrugsdrift og produktion af højværdiafgrøder, som vil omfatte markafgrøder, havebrugsafgrøder, husdyr og dambrug. Yderligere lokalt forankrede landbrugsorganisationer vil blive etableret og udviklet til lokale enheder for landbrugsvirksomhed, der vil være forbundet med landbrugsvirksomheder på lokalt, regionalt og nationalt niveau med fokus på såvel hjemmemarkedet som på eksportmarkederne. Manglende adgang til information er en generel begrænsning for fattige landmænd, og har især betydning for produktion og markedsføring af letfordærvelige- og højkvalitets produkter. Med dækning i hele landet og mere end 90 mio. mobilabonnementer kan information på landbrugsområdet formidles gennem brug af informations-og kommunikationsteknologi (ICT). Innovative og inklusive ICT-baserede tjenester vil blive udviklet i tæt samarbejde med den private sektor. For at skabe bedre forbindelser mellem den akademiske verden og den private sektor vil der blive etableret samarbejde med landbrugsuniversiteter i Bangladesh, samt mellem universiteter i Bangladesh og Danmark, om muligt gennem optagelsen af Bangladesh i forskningsstøtteprogrammet (Pilot Research Development Programme). Vandforsyning og sanitet Bistanden til vandforsyning og sanitet har til formål at reducere fattigdommen og forbedre sundheden gennem forbedret adgang til rent drikkevand og hygiejniske latriner. I programmet for vil 1,2 mio. landsbyboere få adgang til rent drikkevand og til hygiejniske latriner. Den danske støtte ydes primært gennem Hygiene, Sanitation and Water Fund (HYSAWA) som direkte støtte til de lokale myndigheder. Det er fortsat en prioritet at sikre teknisk og økonomisk bæredygtighed gennem en stærk mobilisering og inddragelse af lokalsamfund og lokalregeringer. Bangladesh har skabt imponerende resultater hvad angår udbredelse af rent vand og hygiejnisk sanitet, både i landdistrikter og byområder. Regeringen øger gradvist sin egen finansiering af investeringer i sektoren, og den nationale ekspertise om levering af vand og sanitet har udviklet sig meget gennem årene. Adskillige andre udviklingspartnere og civilsamfundet giver bistand i denne sektor. Den danske gavebistand til sektoren vil blive udfaset med henblik på at frigøre ressourcer til nye udfordringer på udviklingsområdet. Støtte til vandforsyning i byerne vil blive videreført med finansiering fra blandede kreditter. Grøn vækst Bangladesh står over for mange udfordringer, når det kommer til innovation indenfor bæredygtig energi, energieffektivitet, miljø og klimaforandringer. I vil Danmark undersøge mulighederne for bistand inden for grøn vækst i byområderne samt i Chittagong Hill Tracts. Grøn vækst er en integreret del af bæredygtig vækst. Grøn vækst fremmer generel økonomisk vækst og udvikling på en måde, der gør det muligt for miljøet i dag, såvel som i fremtiden, at levere de ressourcer og de miljømæssige services, som vores velfærd afhænger af. Grøn vækst Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 10

12 sætter gang i investeringer, innovation og jobskabelse, som ikke bare opretholder fortsat vækst, men også åbner op for nye økonomiske muligheder. Offentlig-private partnerskaber og innovative finansieringsmekanismer vil være en nødvendighed for at igangsætte samarbejde om teknologiudvikling og aktiviteter til reduktion af energiforbrug og forurening. Danmark besidder vigtig viden og ekspertise indenfor bæredygtig energi, energieffektivitet og miljøforvaltning. Grønne vækstinitiativer indenfor energi, miljø og klimaforandringer vil give synergieffekter mellem dansk støttede udviklings- og kommercielle aktiviteter i Bangladesh, samt mellem grøn vækst og vækst- og beskæftigelsesaktiviteter. Støtte til kommercielle partnerskaber Danida Business Partnerships (DBP) bidrager aktivt til at reducere fattigdommen ved at fremme vækst og beskæftigelse gennem støtte til partnerskaber mellem private virksomheder i Danmark og Bangladesh. Gennem sine aktiviteter sigter DBP mod at lette overførsel af teknologi, og derigennem skabe beskæftigelse og bedre arbejdsmiljø indenfor forskellige brancher. DBP støtter aktivt styrkelsen af virksomhedernes sociale ansvar (CSR) i de kommercielle partnerskaber, herunder forbedring af rettighederne og arbejdsvilkårene for børn, samt arbejdssikkerhed. Nogle af fokusområderne er ren teknologi, vedvarende energi, forarbejdning af fødevarer, skibsbygning, fiskeri, IT, fremstillingsvirksomhed og tekstiler. Danmark har ekspertise på alle disse områder, og der er gunstige muligheder for at yde støtte til disse sektorer. Den private sektor i Bangladesh er karakteriseret ved at være proaktiv, imødekommende og åben overfor udenlandske investeringer og samarbejde. Manglende politisk kontinuitet, korruption og lav kapacitet i regering i forhold til at styrke et gunstigt erhvervsklima er imidlertid fortsat en udfordring, når det kommer til at realisere det fulde potentiale af den private sektor i landet. Danmark vil: Fortsat sikre, at dansk udviklingsbistand er fattigdomsrettet, og at ligestilling mellem kønnene og oprindelige folks rettigheder bliver adresseret. Fortsat støtte bæredygtig produktion og leveveje indenfor landbrug, husdyrhold og dambrug, og i stigende grad fremhæveforbindelsen mellem små landbrug og producentgrupper, og større markeder. Støtte vandforsyning og sanitet frem til Fra 2016 lancere et nyt bistandsprogram indenfor grøn vækst. Fortsat være stærkt engageret i Chittagong Hill Tracts. Fremme grøn vækst i det kommercielle samarbejde. Fortsat udforske og styrke synergien mellem udviklingsbistand og kommercielt samarbejde, samt mellem bistandsprogrammerne. Indikatorer: I 2015 vil mennesker få adgang til rent vand og til hygiejniske latriner. I 2018 vil kvindelige og mandlige medlemmer af husstande have deltaget i Farmer Fields Schools, hvorved deres realindkomst pr. husholdning er forhøjet med 10 %. Et nyt program for grøn vækst vil blive opstartet i Handelsdelegationer vil blive gennemført indenfor prioriterede udviklingssektorer. Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 11

13 5. Bidrage til demokrati, respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincipper og god regeringsførelse Selv om den langsigtede tendens sandsynligvis vil være positiv, er der behov for at styrke de demokratiske institutioner, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne i Bangladesh. Der er behov for at forbedre det parlamentariske demokrati, sikre fuld uafhængighed og bekæmpe korruption. Hvilke budskaber til Bangladesh? Politisk dialog vil være et centralt instrument til at bidrage til den politiske stabilitet, demokrati og god regeringsførelse, menneskerettigheder og retsstatsprincipper i Bangladesh. Danmark vil opfordre regeringen i Bangladesh til at fortsætte sin politik til styrkelse af menneskerettighederne i landet. Danmark vil fortsat tilskynde politiske aktører og institutioner til at vise konstruktiv fleksibilitet og vilje til kompromis. Danmark vil også lægge vægt på fremskridt med hensyn til at styrke Bangladesh demokratiske institutioner: Bangladesh valgkommision, den nationale menneskerettighedskommission, informationskommissionen og kommissionen for korruptionsbekæmpelse. Støtte til menneskerettigheder og god regeringsførelse Danmark vil støtte menneskerettigheder og god regeringsførelse i Bangladesh gennem implementeringsperioden ved fortsat støtte til opbygning af demokratiske institutioner, og bekæmpelse af korruption vil også fremadrettet være afgørende for Bangladesh fortsatte vækst og udvikling. Det overordnede mål for den danske støtte til programmet for menneskerettigheder og god regeringsførelse er at bidrage til et gunstigt miljø, hvor mennesker vil deltage aktivt i de demokratiske processer, leve i et samfund med retssikkerhed og nyde godt af menneskerettigheder og social retfærdighed. Det forventes, at støtten vil resultere i et mere gunstigt miljø for fremme af demokratisk udvikling, styrkede regeringssystemer og systemer til levering af services, samt forbedrede menneskerettigheder. Succesen af støtte til menneskerettigheder og god regeringsførelse vil afhænge af regerings vilje til fortsat at gennemføre reformer på nøgleområder, og afstå fra at rulle disse tilbage, samt sikrede centrale demokratiske institutioners uafhængighed. Civilsamfundets organisationer er afgørende for yderligere fremskridt, og vil fortsat udgøre en væsentlig del af dansk støtte til Bangladesh på området menneskerettigheder og god regeringsførelse. Danmark vil fortsat lægge særlig vægt på, i samarbejde med Bangladesh regering og civilsamfundets parter, at bidrage til skabelsen af et samfund fri for kønsbaseret diskrimination og vold. Dette omfatter støtte til regeringens bestræbelser på at mobilisere statsapparatet til at behandle vold mod kvinder mere effektivt under det tværsektorielle program om vold mod kvinder (MSP-VAW). Danmark anser seksuelle og reproduktive rettigheder som en integreret del af kvinders grundlæggende menneskerettigheder, og det vil fortsat være et centralt punkt i den danske dialog med regeringen samt civilsamfundspartnere. Den generelle menneskerettighedssituation i Bangladesh blev evalueret under Menneskerettighedsrådets UPR-proces i april Danmark vil i samarbejde med EU og FN prioritere at støtte den bangladeshiske opfølgning på de anbefalinger, som kommer ud af gennemgangen. Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 12

14 Fremme arbejdstagernes rettigheder og sikkerhed I den politiske dialog med Bangladesh vil Danmark tale for arbejdstagerrettigheder, fælles overenskomster, anstændig løn, og effektive regulering af sikkerheden i industrien. Den danske ambassade i Dhaka vil tilbyde hjælp til danske virksomheder med at sikre overholdelse af internationale standarder (complience) og højere standarder for bangladeshiske samarbejdsvirksomheder. Danmark vil aktivt støtte ILO i deres arbejde med regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagere mod at lave en køreplan for god arbejdssikkerhed i Bangladesh. I denne forbindelse vil Danmark overveje at blive en finansieringspartner i et fremtidigt ILO Better Work Programme i Bangladesh. Danmark vil: Fortsætte den tætte politiske dialog og diplomati med relevante institutioner, samarbejdspartnere og interessenter inden for regeringen, de politiske partier, civilsamfundet, den private sektor og den akademiske verden. Fortsat støtte menneskerettigheder og god regeringsførelse, herunder støtte til institutioner for overvågning af demokratiet, anti-korruptionsinitiativer og rettighedsbaseret tilgang til udvikling. Fortsat støtte nogle af de vigtigste demokratiske institutioner, herunder parlamentet og retssektoren, samt decentralisering gennem kapacitetsudvikling af de lokale regeringer til at forbedre underprivilegerede gruppers adgang til basale services. Støtte vagtinstitutioner for menneskerettighederne og menneskerettighedsaktivisters organisationer til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne for at øge bevidstheden blandt rettighedshavere. Fremme kvinders rettigheder og bekæmpe vold mod kvinder. Aktivt fremme bedre arbejdsforhold og -sikkerhed i Bangladesh gennem politisk dialog, støtte til danske virksomheder og partnerskab med ILO. Indikatorer: I marts 2014 vil ca mennesker være i besiddelse af avanceret viden om korruptionsrelaterede spørgsmål og have deltaget i antikorruptionskampagner. I juni 2016 vil ca fattige og dårligt stillede mennesker (hovedsageligt kvinder), herunder oprindelige folk, have modtaget gratis retshjælp. I 2016 vil grupper repræsenterende personer have deltaget i deltagelsesorienterede planlægnings-og budgetteringsprocesser i udvalgte Union Parishads (laveste lag af lokalt selvstyre). I juni 2016 vil ca kvindelige voldsofre have modtaget integreret hjælp fra 7 One Stop Crisis Centres (OCC). 6. Fremme kommercielt samarbejde I de senere år er danske virksomheder i stigende grad blevet interesseret i at gøre forretninger i Bangladesh, både i form af outsourcing af produktionen og for at få adgang til det voksende Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 13

15 nationale marked. I de senere år har Danmark ydet støtte til mere end 100 forskellige succesfulde partnerskaber mellem danske og bangladeshiske private virksomheder. Små og mellemstore danske virksomheder er allerede godt etableret i Bangladesh. Især sektorerne green tech og energi, vand og sanitet, akvakultur, IT, marine tech og lægemidler synes at tilbyde et godt match for danske virksomheder. Samhandelen mellem Danmark og Bangladesh er i hastig vækst. Det forventes, at eksporten af bangladeshiske forarbejdede varer vil fortsætte med at stige, både på mellemlangt og langt sigt på grund af lempelsen af de europæiske oprindelses-regler, som tillader Bangladesh toldfri adgang til EU-markeder, også for varer, der delvist er fremstillet i andre lande. Som en af de sidste billige destinationer i Asien har Bangladesh potentiale til at overtage visse fremstillingsprocesser fra lande som Kina, Korea og Malaysia. Bangladesh tilbyder en række attraktive forretningsmuligheder, ikke mindst på grund af sin meget konkurrencedygtige og kompetente arbejdsstyrke. Færdigproducerede beklædningsgenstande udgør mere end 90 pct. af den bangladeshiske eksport til Danmark, men andre sektorer såsom skibsbyggeri, IT og fødevarer er i vækst. Dansk eksport til Bangladesh omfatter især mælkepulver og eksport af maskiner til brug for fremstillingssektoren er stigende, herunder udstyr til skibsbygningssektoren i Bangladesh. Green tech, luksus forbrugsgoder og lægemidler kan være vækstområderne for dansk eksport i fremtiden. Bangladesh er måske ikke altid et nemt marked. Kommerciel succes står over for andre udfordringer end dem, der kendes fra Danmarks traditionelle markeder. Kendskab til det politiske, sociale og kulturelle miljø er afgørende samtidig med at virksomhederne skal være klar til at håndtere udfordringer fra korruption og bureaukrati. Med henblik på at gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at etablere sig, blev et fælles nordisk handels- og industrikammer (Nordic Chamber of Commerce and Industry (NCCI)) oprettet i NCCI har som erklæret mål, at fremme videndeling blandt nordiske ligesindede virksomheder i Bangladesh, samt fungere som en vidensbank for nye virksomheder. Udenrigsministeriet vil fortsætte med aktivt at medvirke til at fremme handel og kommercielle aktiviteter mellem Danmark og Bangladesh, især for at hjælpe danske virksomheder med at eksportere til Bangladesh, både i form af varer og tjenesteydelser. Danmark vil fortsat samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og andre brancheforeninger med henblik på at styrke partnerskaber mellem danske og bangladeshiske virksomheder. Danmark vil: Løbende afsøge kommercielle muligheder for danske virksomheder i Bangladesh samt finansieringsmuligheder for store udviklingsprojekter i Bangladesh, som kunne være relevante for danske iværksættere og konsulenter. Fortsætte Danida Business Partnership Programme inden for strategiperioden. Aktivt støtte arbejdet i the Nordic Chamber of Commerce and Industry i Bangladesh. Aktivt være involveret i Verdenshandelsorganisationens (WTO) og EUs arbejde for at sikre optimale vilkår for EUs og Danmarks kommercielle relationer til Bangladesh. Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 14

16 Indikatorer: Invitere mindst 7-10 danske virksomheder til at aflægge besøg i Bangladesh hvert år. Støtte 4-6 projekter/pilotprojekter hvert år over Danida Business Partnership Programme. Sikre opgaver fra nye danske virksomheder/kunder hvert år. 7. Samarbejde om globale udfordringer Bangladesh forventes at blive stadig mere aktiv i forhold til de globale udfordringer. Bangladesh er som et demokratisk land og samtidig det største mindst udviklet land en potentielt stærk allieret for Danmark og omvendt. Bangladesh udenrigspolitik er formelt fokuseret på sikkerhed, bevarelse af suverænitet og søgen efter ressourcer til udvikling. Det understreges af det ofte gentagede slogan: Venskab mod alle og ondskab mod ingen. Traditionelt har Bangladesh været en forholdsvis marginal udenrigspolitisk aktør i betragtning af, at landet er den syvende mest folkerige nation i verden. Imidlertid har den fortsatte økonomiske vækst og relative politiske stabilitet, tilskyndet Bangladesh til at påtage sig en mere aktiv rolle i regionale og globale spørgsmål. Det forventes, at Bangladesh fortsat vil gøre sig gældende på den internationale scene som følge af sin store befolkningen, stabile demokrati, økonomisk vækst, og som en af de største nuværende bidragsyder af tropper til FNs fredsbevarende missioner. Som følge heraf har Bangladesh også påbegyndt en omfattende udvidelse af sin udenrigstjeneste i form af en planlagt fordobling af antallet af ambassader i udlandet, herunder åbningen af en ambassade i Danmark. For Danmark vil et internationalt mere selvsikkert og aktivt Bangladesh muliggøre øget samarbejde om globale spørgsmål som klimaforandringer, menneskerettigheder, terrorbekæmpelse, fredsbevarelse og handelspolitik. Især i FN og andre multilaterale fora kan et partnerskab mellem et stort udviklingsland og et lille udviklet land øge legitimiteten af en fælles sag. Danmark vil aktivt - som mulighederne opstår - søge at etablere partnerskaber med Bangladesh med henblik på at håndtere disse fælles udfordringer. Den bangladeshiske regerings omfattende anti-radikaliserings- og terrorbekæmpelses foranstaltninger udgør en særlig mulighed for samarbejde. Bangladesh har besluttet at styrke de regionale terrorbekæmpelsesaktiviteter, og Danmark er parat til at yde finansiel og teknisk støtte til dette. Initiativet rummer mulighed for at styrke et tiltrængt regionalt sydasiatisk samarbejde om terrorbekæmpelse. Sydasien er fortsat en af de mindst integrerede regioner i verden. Bangladesh har meget at vinde ved et øget regionalt samarbejde, især i forhold til forbedret infrastruktur og handel. Som et af de eneste lande med gode forbindelser med alle andre sydasiatiske lande kunne Bangladesh potentielt spille en konstruktiv rolle regionalt. Bangladesh forsøger at styrke sin regionale rolle for eksempel gennem SAARC (Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde). Traditionelt har fokus i det danske udviklingsengagement i Asien været på Sydasien suppleret, hvor det er muligt, med fremme af økonomisk samarbejde og handel. Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 15

17 Danmark vil: Aktivt udvikle partnerskaber med Bangladesh om globale udfordringer som klimaforandringer, menneskerettigheder, terrorbekæmpelse, fredsbevarelse og handelspolitik, især i multilaterale sammenhænge og når det er muligt i EU-regi. Støtte Bangladesh i yderligere at styrke sin rolle som en aktiv og ansvarlig aktør i Sydasien. Aktivt fremme bestræbelser på retshåndhævelse og regionale terrorbekæmpelsesaktiviteter. Indikatorer: Dialog på ministerniveau eller andet højniveaubesøg finder sted tre gange årligt. Mindst ét årligt konkret globalt/regionalt politisk initiativ taget af Bangladesh. Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 16

18 Unit Source Annex 1: Økonomiske og social nøgletal Area km WDR Population (2010) Million WDR GNI per capita (2010) USD 700 WDR Annual economic growth (GDP) (2011) % 6.7 WDR Ease of doing business (2012) Rank 122 (183) DB Foreign Direct Investments (2009) USD 674 WDF Millions Economic sectors: Value added (% of GDP) WDR Agriculture (2010) % 18,6 WDR Industry (2010) % 28,5 WDR Services (2010) % 53 WDR Development assistance per capita (2011) USD 10 WDR Foreign debt (2011) WDF Total foreign debt (EDT) USD 22,922 IMF Millions - of which, multilateral debt USD 19,609 IMF Millions Key social data Unit Population growth (annual average) ( ) % 1,6 WDR Life expectancy (2010) Years 69 WDR Infant mortality (number of deaths per 1000 births 38 WDR during the first year) (2010) Access to clean drinking water (percentage without % 17,7 WDR access) (2010) Number of doctors (per 100,000 inhabitants) (2010) 30 WHO People btw years living with HIV (2009) % 0,8 WDR Adult literacy rate (2010) % 56 WDR Primary education (percentage of children of school % 87,8 WDR age) (2009) Girls in primary education (percentage of girls of school age)(2009) % 93,1 HDR (UN MDG Data) Military expenditure (percentage of GDP) (2010) % 2.6 Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 17

19 Annex 2: Danmarks udviklingsaktiviteter i Bangladesh Støtte til menneskerettigheder og god regeringsførelse Det danske program for menneskerettigheder og god regeringsførelse (HRGG fase III) har til formål at muliggøre en effektiv parlamentarisk proces, almindelig lov og orden, offentlige service til gavn for befolkningen, et forbedret juridisk og retsligt system, styrkelse af lokale regeringer og skabelse af et korruption-frit samfund med social retfærdighed. De umiddelbare mål for programmet, som er på linje med både regeringen i Bangladesh og relevante danske strategier er: (1) Forbedring af den offentlige forvaltning med henblik på at øge gennemsigtighed, ansvarlighed og effektiv levering af services, og (2) Forbedring af retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne for sårbare grupper. Programmet har to komponenter med tre delkomponenter hver. Den første komponent fokuserer på og omfatter tre forskellige delkomponenter: i) offentlig finansiel forvaltning; ii) lokal regeringsførelse og iii) anti-korruption. Den anden komponent fokuserer på menneskerettigheder og er opdelt i tre delkomponenter: i) støtte til NGO'er, som arbejder som fortalere for menneskerettigheder, ii) støtte til den nationale menneskerettighedskommission, og iii) programmet til bekæmpelse af vold mod kvinder. Den samlede bevilling til dette program er DKK 190 mio. over fem år fra juli 2011 til juni Støtte til landbrugssektoren Danmark vil støtte programmet for vækst og beskæftigelse i landbruget (AGEP) med et samlet dansk bidrag på 330 mio. DKK. Udviklingsmålet med programmet er at bidrage til øget pro-poor og inklusiv vækst og bæredygtig jobskabelse for mandlige og kvindelige medlemmer af små og marginale landbrug. Programmet er fokuseret på landbrugsproduktionen samt udvikling af landbrugsfremstilling og landbrugsvirksomheder. AGEP har to komponenter: The Integrated Farm Management Component (IFMC) og Agro-business Development Component (ABDC).Det umiddelbare formål med IFMC er øget og diversificeret landbrugsproduktion for kvindelige og mandlige marginale og små landbrugshusstande gennem deltagelse i Integrated Farm Management Farmer Field Schools. Det umiddelbare formål med AGEP er, at styrke konkurrenceevnen i landbrugs-og landbrugsvirksomhedssektorer. Støtte til vand- og sanitetssektoren Den danske støtte til vandforsynings- og sanitetssektoren sigter mod at reducere fattigdommen gennem implementering af en Sector Development Plan og forbedret adgang til drikkevand og hygiejnisk sanitet. Den serviceleverende del af programmet gennemføres i tæt samarbejde med de lokale myndigheder, lokale partnere og lokalsamfund, mens politik- og strategidelen gennemføres sammen med det relevante line-ministry og andre sektorprogrampartnere. Programmet har et dansk bidrag på 200 mio. DKK over en fireårig gennemførelsesperiode ( ). Den danske gavebistand til sektoren vil blive udfaset med afslutningen af det nuværende program. Støtte til Grøn Vækst Støtte vil blive udvidet frem mod opstarten af et nyt Grøn Vækst-program fokuseret på bæredygtig energiproduktion og energieffektivitet, miljø og klimaforandringer. Det forventes at støtten vil begynde i Støtte til Danida Business Partnerskab Programme Det overordnede mål for Danida Business Partnerships (DBP) er at støtte bæredygtig udvikling og bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem vækst og beskæftigelse. Det umiddelbare mål for programmet er at overføre viden og teknologi fra danske til lokale partnere, herunder forbedring af arbejds- og levevilkår for de fattige, og styrke konkurrenceevnen hos lokale virksomheder. Dette gøres ved at støtte etablering af partnerskaber, der skaber værdi for virksomheder, mens de på samme tid tilfører samlet værdi for samfundet. Nogle af de sektorer, hvor programmet har spillet en afgørende rolle i at fremme Bangladesh er: Tekstil, IT og skibsbygning. Det nuværende fokus er blandt andet primært på vedvarende energi, cleantech, landbrug, fiskeri og landbrugsfremstillingssektorer. DBP-programmet modtager DKK millioner om året til forskellige projekter. Typisk støttes et projekt i en periode på 3-4 år. Anden støtte Danmark støtter projekter finansieret af blandede kreditter, blandt andet Saidabad Water Treatment Plant og opgradering af den internationale lufthavn, begge i Dhaka by. Finansiering af sådanne projekter via blandede kreditter vil fortsætte. Gennem Local Grant Authority er den danske ambassade i Bangladesh også i stand til at Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 18

20 reagere hurtigt på nye behov - uanset om disse er behov i forbindelse med en krisesituation eller innovative aktiviteter, der skal afprøves, før andre større programmer kan samle op, hvor pilotprojekterne stopper. Danmark giver ligeledes centrale midler til klimatilpasning og regionale sikkerhedsaktiviteter. Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 19

21 Annex 3: Fremskridt i Bangladesh i forhold til at nå 2015-målene MDG indicators Previous level Current level MDG objectives 2015 On Track, Will Be Achieved Before 2015 or Needs Attention to meet MDG goals Proportion of population below poverty line 56,0 % 38,7 % (2008) 29,0 % On Track Proportion of population that does not get minimum calories needed (1805 kcal) 28,0 % 19,5 % (2009) 14,0 % On Track Access to school Primary school completion rate 43,0 % 54,9 % (2008) 100 % Needs Attention Literacy rate of year-olds, women and men 36,9 % 58,3 % (2007) - Needs Attention Proportion of seats in national parliament occupied by women 12,7 % 19,0 % (2009) 33,0 % Needs Attention Mortality rate for children under 5 years old (per 1000 live births) ,8 (2008) 48 On Track Maternal mortality ratio, per 100,000 live births Proportion of births attended by skilled health personnel (2008) 144 Needs Attention 5,0 % 24,0 % (2009) 50,0 % Needs Attention HIV/Aids prevalence in population (per 100,000 population) Halting On Track Access to water in rural areas and in urban areas 78,0 % 86,0 % (2009) 89,0 % On Track Danmark-Bangladesh: Landepolitikpapir Side 20

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 105 Offentligt Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Denne synopsis er et arbejdspapir, som skal tegne strukturen i den kommende strategi, pege

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3 Konferencen om Udviklingsfinansiering Højniveau-møde i FN, 18-22 marts, 2002 Politikpapir for FN-forbundet pr. 17.1.2002 INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9

INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9 DANMARK BANGLADESH LANDEPOLITIKPAPIR 2013-2017 INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9 3 BIDRAG TIL FATTIGDOMSBEKÆMPELSE, VÆKST OG BÆREDYGTIG

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

9383/17 hsm 1 DG C 1

9383/17 hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9383/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9417/17 Vedr.:

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling)

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling) En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til og nyde godt af økonomisk, social, kulturel og politisk udvikling, hvori alle menneskerettigheder

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende?

Nyt lille Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? 28.05.14 Af Jesper Heldgaard, freelance-journalist Det 21. århundredes nye verdensorden stiller helt nye krav til udviklingssamarbejdet,

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 26. marts 2002 PE 309.074/1-18 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 Udkast til udtalelse Caroline Lucas Kommissionens

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere