ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax Tlf Rebekkavej 24, st.tv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv."

Transkript

1 forevist nødvendig anbefales sælgeroplysn. ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax Tlf V U R D E R I N G af forbedringer og løsøre i andelsboligen Grundlag for vurderingen: Arkitektfirma Per Nygaard Andersen januar 2011 I omhandlede andelslejlighed har jeg efter anmodning foretaget vurdering af forbedringer og løsøre mm. Grundlaget for min vurdering er de oplysninger, som er oplyst af og modtaget fra andelshaver. Det er således alene andelshaver (sælger), der indestår for oplysningernes rigtighed samt de udførte arbejders og installationers lovlighed. På baggrund af de modtagne oplysninger og mine observationer i lejligheden, har jeg udført vurderingen efter bedste skøn og overbevisning samt i overensstemelse med bestemmelserne i Andelsbolig loven 5 og de retningslinier, der er besevet i "ABF HÅNDBOGEN for private andelsboliger 2010", kapitel E, afsnit 1.3. samt bilagene 4.1 og 4.2. Mindre ubetydelige mangler er set, registreret og indregnet i vurderingen. Der er ikke i min vurdering foretaget nogen former for byggesagsbehandling eller kontrol af lovlighed af byggearbejde og af installationer der æves udført af autoriserede installatører. Vurderingen er foretaget visuelt og der ikke er lukket op for kontrol af skjulte konstruktioner og installationer. Vurderingen omfatter ikke bygningsdele og installationer, der var utilgængelige ved besigtigelsen p.gr. af manglende adgang til rum eller dækket af nedsænkede lofter, tæpper, møbler, fast inventar m.v.. Detaljeret gennemgang af VVS-, afløbs-, og el- installationer er ikke foretaget. Ved ombygningsarbejde, beklædninger af vægge og lofter mm der æver anmeldelse af arbejdet til kommunen eller ved installationsarbejde der æves udført af autoriseret VVS- / El-installatør og der ikke er fremlagt dokumentation herfor, er vurderingen alene foretaget efter mit skøn over indretningens eventuelle lovlighed. Dette skøn har ingen forpligtende retsgyldighed over for bygningsmyndighederne. Lejlighedens vedligeholdelsesstand er bedømt i henhold til Andelsboliglovens bestemmelser og praksis, der er derfor ikke udført egentlig mangeleftersyn i andelslejligheden, hverken ved de udførte forbedringer eller i lejligheden generelt. Det er alene den fraflyttende andelshaver, der har det fulde ansvar for lovligheden af alle arbejder, installationer, indretninger og løsøre i lejligheden. ANDELSBOLIGFORENINGEN: ANDELSBOLIGEN: Adresse: TILSTEDE VED BESIGTIGELSEN: Fra A/B: Frederik Falbe-Hansen ABF: Sælger: Andelsboligforeningen Fra sælger: Frederik Falbe-Hansen Jr.nr.: Købsdato: ikke oplyst Tidl. Vurdering: 03. sept Besigtiget: 23. september 2011 Vurderingsmand: Per Nygaard Andersen ANDELENS VEDLIGEHOLDELSESSTAND: FORBEDRINGER UDFØRT?: ANMELDELSER, GODKENDELSER AF OMBYGNING OG INSTALLATIONER UDFØRT VED SÆLGER: Vedligeholdelsesstand i henhold til Andelsboligloven Særlig godt vedligeholdt Normalt vedligeholdt Særlig dårlig vedligeholdt Ja Nej af sælger af tidl. andelshaver Ombygningsarbejde: VVS- & gasinstallation: Elinstallation: intet ombygningsarbejde udført intet Gas- og VVS- instalationsarbejde udført El- installationseftersyn skal udføres ved en autoriseret installatør VÆRDI AF FORBEDRINGER OG LØSØRE: Beløb er overført fra side 3 m.fl. Opgørelse over forbedringsværdier MANGLER OG MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE: Beløb er overført fra side 2 "Mangler og manglende vedligeholdelse" FORBEDRINGER OG TILPASSET LØSØRE KR. SKAL overtages af køber LØSØRE KR. KAN overtages af køber MANGLER KR Beløbet tilbageholdes indtil sælger har udbedret manglerne eller fratrækkes købsprisen, hvorefter køber snarest skal udbedre manglerne. Beløbet er skønnet, hvorfor det anbefales at indhente konete priser fra håndværkere før arbejdet igangsættes og afregning med sælger foretages. VURDERING FREMSENDT TIL: Adm.: A/B: Sælger: Advokat Finn Roger Nielsen - mail: fmd Frederik Falbe-Hansen - mail: Faktura 5.350,00 incl. moms er vedlagt og stilet til rekvirenten, sædvanligvis andelsboligforeningen, som bedes sørge for betaling af fakturaen inden 10 dage. Per Nygaard Andersen Arkitekt og ABF-vurderingsmand 5. oktober 2011 Vurderingen er gældende i 3 måneder Rebekkavej 24, st.tv. - VURDERING III side 1 af 5 Arkitektfirma Per Nygaard Andersen

2 ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax Tlf BEMÆRKNINGER: 1. Andelslejligheden er i flg. fmd. Frederik Falbe-Hansen overtaget af andelsboligforeningen, efter at andelshaveren er blevet ekskluderet af foreningen grundet misligholdelse af sine forpligtelser som andelshaver. Lejligheden fremtræder generelt meget tilsmudset og i dårlig vedligeholdelsesstand. Flere køkkenelementer og flere forsatsrammer på vinduesfag er defekte. Der forekommer mørke misfarvninger flere steder på vægge og vinduesfag, hvilket kunne tyde på tilstedeværelse af skimmelsvamp. O.B.S. Det anbefales at der bliver foretaget en laboratorieundersøgelse for evt tilstedeværelse af skimmelsvamp og i beæftende fald en efterfølgende forsiftsmæssig afrensning af skimmelsvamp. 2. Installationseftersyn af El-installationer med erklæring om installationernes lovlighed skal udføres ved en autoriseret El-installatør da der ikke er fremlagt nogen erklæring om El- installationernes lovlighed fra en autoriseret El- installatør som det var anført i den tidligere vurdering af lejligheden dateret d. 03. sept Efter udført installationseftersyn skal bemærkninger til installationerne iagttages og efterkommes. Ikke komplette installationer skal færdiggøres, ringe udførte installationer skal rettes, ulovlige installationer skal lovliggøres og alle følgearbejder skal udføres. Installationsarbejdet skal udføres af autoriseret installatør. 3. Der er ikke fremlagt "Anmeldelse af byggearbejde" og efterfølgende "Kvittering for anmeldelse af byggearbejde" fra Københavns kommune vedr det nedsænkede loft i wc-baderum som det var anført i den tidligere vurdering af lejligheden dateret d. 03. sept Det nedsænkede loft skal lovliggøres ved fremsendelse af "Anmeldelse af byggearbejde" til Københavns kommune og evt påbud og supplerende arbejder for godkendelse af loftet fra Københavns kommune skal efterkommes og udføres. 4. Iflg fmd Frederik Falbe Hansen vil andelsboligforeningen formidle rengøring foretaget af lejligheden. MANGLER OG MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE: skønnede beløb (håndværkerpriser) incl moms 1. El-installationseftersyn skal udføres ved en autoriseret installatør. Det skønnede beløbet er alene for installationseftersynet, evt. udgifter til supplerende arbejder for lovliggørelse af installationerne er ikke medregnet Gebyr til Københavns kommune for sagsbehandling vedr lovliggørelse af det nedsænkede loft i wc-baderum Fradrag for generel nedslidt og manglende malervedligeholdelse Fradrag for defekte forsatsvinduer Fradrag for løse/defekte låger og skuffer ved køkkenelmenter i køkken Taphane under køkkenvask til tidl opvaskemaskine skal afproppes forsiftsmæssig af autoriseret installatør 500 MANGLER OG MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE - BELØBET OVERFØRES TIL SIDE 1 I ALT KR Rebekkavej 24, st.tv. - VURDERING III side 2 af 5 Arkitektfirma Per Nygaard Andersen

3 Skønnet værdi Værdi ved overtagelse ABF-medl.nummer: Journal nr.: Besigtigelsesdato: 23. september 2011 Andel: Sælger: Købsdato: Andelsboligforeningen ikke oplyst FORBEDRINGER OG LØSØRE OVERTAGET/KØBT FRA TIDLIGERE ANDELSHAVER(E): P E R N Y G A A R D A N D E R S E N A R K I T E K T F I R M A VINGÅRDS ALLÉ HELLERUP fax: tlf: Arkitektfirma Per Nygaard Andersen jan og løsøre overtaget fra tidligere andelshaver(e), opstillet rum for rum. Generelle forbedringer er samlet i eet emne/beløb KØKKEN: 1 Køkkenelementer og -bordplader monteret % 3 Div VVS-arbejde % Div ombygning/nedrivning, flytning af dørhul % 40 5 Laminerede gulvplader 0% Låger og skuffer incl beslag monteret ved eksist % 1.00 køkkenelementer Opsætning af glasfilt på loft % 72 8 Gorenje gaskomfur incl montering % WC-BADERUM: 1 Håndvask opsat % 42 Montering af wc-kloset og blandingsbatteri med % 2.50 bruser-garniture 3 Vægspejl opsat % Glasfilt opsat % 55 5 Nedsænket loft med gipsplader % 2.25 El- installation og indbygget belysning udført i % 1.60 nedsænket loft Værdien ar ekstraordinært afsevet p.gr af ringe stand Ingen værdi p.gr.af ringe udført tilpasning til fodpaneler og dørtrin Værdien er ekstraordinært afsevet p.gr. af meget ringe stand Værdien er excl malerbehandling der betragtes som almindelig vedligeholdelse Værdien er ekstraordinært afsevet p.gr. af ringe stand Værdien er under forudsætning af at det nedsænkede loft og belysning godkendes ved Kbh. kom-mune og El- installationseftersyn Rebekkavej 24, st.tv. - VURDERING III side 3 af 5 Arkitektfirma Per Nygaard Andersen

4 Skønnet værdi Værdi ved overtagelse og løsøre overtaget fra tidligere andelshaver(e), opstillet rum for rum. Generelle forbedringer er samlet i eet emne/beløb ENTRE-GANG: % 66 STUER: % 66 VÆRELSE: % 66 DIVERS ARBEJDER: 1 Omlægning af El % 50 2 Isolering af vinduesbrystninger % Forsatsvinduer % 40 4 Ny El-tavle, HPFI-relæ og installation til opvaskemaskine i køkken % Ny dør sikkerhedslås monteret % Dørgreb monteret på indv. døre % Værdier er afsevet, ringe monteret VÆRDI AF FORBEDRINGER OG LØSØRE OVERTAGET/KØBT FRA TIDLIGERE ANDELSHAVER(E) Rebekkavej 24, st.tv. - VURDERING III side 4 af 5 Arkitektfirma Per Nygaard Andersen

5 Fakturaer - Bilag Eget arbejde ja - nej Timeantal Timepris i alt Materialepris FORBEDRINGER OG LØSØRE UDFØRT VED SÆLGENDE ANDELSHAVER: og løsøre oplyst og udført af sælger opstillet rum for rum. Generelle forbedringer er samlet i eet emne/beløb SÆLGERS EGET UDFØRTE ARBEJDE KØKKEN: ENTR-GANG: WC-BADERUM: STUER: VÆRELSE: DIV. VVS- OG EL-INSTALLATIONER: VÆRDI AF FORBEDRINGER OG LØSØRE UDFØRT VED SÆLGENDE ANDELSHAVER 0 SAMLET VÆRDI OG GODKENDT SALGSPRIS AF FORBEDRINGER OG LØSØRE ECL. FRADRAG FOR EVT. MANGLER SOM ANFØRT PÅ SIDE 2 5. oktober 2011 I ALT KR Rebekkavej 24, st.tv. - VURDERING III side 5 af 5 Arkitektfirma Per Nygaard Andersen

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERINGSRAPPORT PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER FRIB ORG +OG LAS VED A R K I T E K T F I R M A E T FRIBORG OG LASSEN A/S SEN A/S ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S VESTERBROGADE 124B D

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Andelsboligforeningen: Lejlighedens Adresse: VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG Vurdering af forberinger og løsøre samt evt. fejl og mangler A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Vulkangade 7, st. tv 2200 København

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Jesper Grenaa Eilertsen Dato 21-06- 2014 Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag 1-1121 - 5007-2 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr.

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Tåsingegade 35, st.tv 21 København Ø Andelsboligforeningen: AB Venneminde 21 København Ø Administrator: Boligexperten

Læs mere

Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I

Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I Lejlighedsvurdering AB Strandbo I 12.03.2015 Generelt Vurdering fortaget : 09.03.2015 Vurdering rekvireret af : Sælger Ved vurderingen var følgende til stede: Niels Rønsholdt Sælger - Køber - AB Strandbo

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 37B, st.th 22 København V Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 København V Administrator:

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-3 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Hyltebjerg Alle 9, 2.tv. 272 Vanløse Andelsboligforeningen: AB Lindegaarden 272 Vanløse Administrator: Boligexperten

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-5 Specifikation af løsøre side 6 Grundlag for vurdering side

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

vurderingaf andelslejlighed

vurderingaf andelslejlighed Gitte Kenneth Der Der Dør vurderingaf andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand er normal Fejl og mangler

Læs mere

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 18.01.2013 J.nr. 61515-1007-4 Navn Keld Skovsgaard Axelsen Ref. avs Rev. 24.01.2013 Gade Amagerbrogade 173, 3. tv. Postnr. by 2300 København S Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER Vurdering udført Myndighedstilladelser forevist for: af arkitekt : Henrik Lind nej Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende:

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende: Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Jyllingevej 53, 2. th Besigtiget den: 15.09.2014 Besigtiget med: Sælger Nor Taskin Køber Kendes ikke Faktura fremsendt til:

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard

VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Høgholtvej 26, 2. tv Besigtiget den: 13.05.2014 Besigtiget med: Ejner Larsen og Jarle Stubager Sælger Køber Kendes ikke

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

VURDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården

VURDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården Besigtigelse af lejligheden: Hovedvejen 158, 3. sal, lejl nr. 21 Besigtiget den: 17.02.2015 Besigtiget med: Thomas Klenø og Jarle Stubager Sælger John

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives.

Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives. Nedskrivninger Principper Der gælder følgende grundlæggende principper mht. nedskrivninger: Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives. Vægge, gulv- og loftskonstruktioner,

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere