r900 Hellerup , ~~""-:i!i!\.w0'j =~~~="'_''''''' Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r900 Hellerup , ~~""-:i!i!\.w0'j =~~~="'_''''''' Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon 88 33 2211 Telefax 88332222 kuben@kuben."

Transkript

1 LBF-nr ~Lægeforeningens Boliger cia Kuben Ejendomsadm, AJS Jarmers Plads 2,1551 København V Telefon Telefax evr-nr, Fra 1/72007: Dan-Ejendomme AIS Tuborg Boulevard 12 r900 Hellerup LBF-nr Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon Telefax Kommunenr. 101 :rilsvnsførende~ Københavns Kommune Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V Telefon Telefax ~~""-:i!i!\.w0'j =~~~="'_''''''' Boliger Familieboliger , , , ,0 Enkeltværelser 120, Matrikelnummer 1173 Udenbys Klædebo Kvarter BBR-ejendomsnr, Skæringsdato 1960/61 pvarmning Fjernvarme Varmeregnskab 1. januar - 31, december Tekniske installationer Ventilation Komfurer Antenneanlæg Beboerfaciliteter Vaskeri Selskabs- og mødelokale

2 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2005 Resultat Budget Budget Note Udgifter rdinære udgifter Nettokapitaludgifter ffentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme fællesarealer Fyringskontrol m.v til boligorganisationen Administiationsbidrag ti! boligorganisation ean uvv Administrationsbidrag til administrator ~,_,,""7'''-="'''-~~~~ Afdelingens pi:gtrnæssige bidrag tii byggefondsn A-Indskud G-Indskud ffentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse i5 Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse fornyelser Afholdte udgifter Heraf dækkes tidligere ~ Istandsættelse ved fraflytning m,v. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (402) Tab ved lejeledighed og fraflytning (405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2 af 14

3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2005 ~ 31. december 2005 Resultat Budget Budget Note Ekstraordinære udgifter Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder Afdrag (303.1) Renter m.v. Afskrivning på forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v ( Tab ved lejeledighed m.v. Konstateret tab Dækket af henlæggelse 130 Tab ved fraflytninger Konstateret tab Dækket af henlæggelse 71.87~ p.ndre renter Diverse renter Afvikling af underskud fra år (407.1) ~\.orrektioner vedr. år 137 Ekstraordinære udgifter alt ~ Udgifter i alt Side 3 af 14

4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2005 Resultat Budget Budget Note Indtægter rdinære indtægter: 20"j Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Lette Kollektivboliger Erhverv Garager Særlig lejeforhøjelse b Renter Andre ordinære indtægter Tilskud fra boligorganisationen n:::c:: ~ ",J,) Vaskeri i5 Fæiiesfaciliteter Selskabslokale Diverse rdinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære Indtægte: i alt 10ArS.3il 10, Årets underskud, der overføres til konto Indtægter og evt. underskud i alt Side 4 af 14

5 pr. 31. december 2005 Note Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 1/1-2005: kr. i , heraf grundværdi: kr Forbedringsarbejder m.v. Anlægsaktiver H.991 msætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1, Uafsluttede Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Kassebeholdning Kassebeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen Side 5 af 14

6 Note pr. 31. december Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning Indvendig vedligeholdelse B-ordning Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlæggelser i alt Underskud underskud Langfristet gæld Finansiering af anskaffelilsessum prindelig prioritetslån: 408 Realkreditlån 409 Beboeri ndskud Byggefondsi ndestående Finansiering af anskaffelsessum 413 Modernisering 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Deposita, erhverv Forhøjet indskud retableringspligt Deposita Deposita Deposita Garager Anden langfristet gæld 417 Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger 422 Mellemregning med fraflytter 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 425 Anden kortfristet gæld Afsluttede forbrugsregnskaber 425 Lån Lægeforeningens Boligers Fond 426 Kortfristet gæld i alt 430 Passiver i alt Side 6 af 14

7 Noter til Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2005 Note Nettokapital udg iftel' Prioritetsafdrag indeks. o Prioritetsrenter indeks Ydelser vedr.afv opriorit Vandafgift Vandafgift Renovation Renovation Miljøafgift Anden renovation, container Bidrag til boligorganisationen,~dministrationsbidrag, boligorganisation Honorar, Andet I,ollegier) Renholdelse Gårdmandsløn Sociale ydelser Personsøger, Telefon Boligtilskud ejendomsfunktionær Arbejdstøj, ejd.funktionærer Trappevask Vinduespolering Snerydning Rengø ri ngsarti kler Diverse Elbonnementer Bortkørsel af affald Diverse Almindelig vedligeholdelse 20 Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. verfladebelægninger 5. VVS-anlæg 6. El-anlæg 7. Inventar og udstyr 8, Øvrige bygningsdele og anlæg 9. Fraflytninger Resultat _-~----~.~ Budget Budget / Side 7 af 14

8 Noter til Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2005 Resultat Budget Budget Note i tusind Planlagt og periodisk vedligeholdels og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele verfladebelægninger VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige bygningsdele og anlæg Heraf dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Vaskeri Drift af fællesvaskeri Selskabslokale Drift møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Kontingent LL Antennekontingentlbidrag TV-licens 8 8 Mønttelefon/Alm Telefon Boligen Gebyrer PBS Kontingent grundejerforening Beboerkonsulent Uddannelse Abonnementer 7 5 Andre udgifter (kollegier ekstraordinære) 2 Diverse Beboersammenkomster Uforudsete udgiftstigninger Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse Henlæggelse til Drifts- & Vedligehoidelsesplan Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Arets henlæggelser Tab ved fraflytning og lejeledighed Arets henlæggelser Side 8 af 14

9 lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Noter til Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2005 D 31, december 2005 Note Korrektioner tidligere år Korrektion tidl. år Renter Rente, Indestående i Boligorganisation Rente, Andre Særlige aktiviteter Vaskeri Drift af fællesvaskeri Fællesfacilieter Andel af fællesfaciliteters drift Selskabslokale Drift af møde- og selskabslokaler Resultat 2005 i Budget Budget ,,,--",,-'<.-'-,.,"---,,~~ ri v Andre ordinære indtægter Andre indtægter Korrektioner tidligere år Korrektion vedr. tidl. år Side 9 af 14

10 Noter til balancen pr. 31. december 2005 Note 18 Ejendommens anskaffelsessum Saldo pr. 1/ Forbedringsarbejder m.v. Vinduer og elevatorer Saldo pr. 1/1 Tilgang Faldstammer Saldo pr 1/1 Afdrag/Afskrivninger Elevatorer Saldo pr,1/1 Afdrag Fraflytninger Fraflytninger Forbedringsarbejder m.v. alt Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttet antenneregnskab Andre debitorer Andre tilgodehavender Planlagt og periodisk vedligeholdelse Saldo pr. 1/1 Årets henlæggelse Anvendt i året Årets overskud Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Saldo pr. 1/1 Årets henlæggelser Anvendt i året Indvendig vedligehold ~ B-ordning Saldo pr. 1/1 Anvendt , i tusind kr ~-.~~= Side10af14

11 Noter til balancen pr. 31. december ,--=-",-~," Note i tusind kr Tab ved lejeledighed og ti'aflytning Saldo pr. 1/ Årets henlæggelser Anvendt i året, Tab ved lejeledighed (konto 129) Anvendt j året, Tab ved fraflytning (konto 30) i =,=""=~ Underskudssaldo Saldo pr. 1/1 44 Årets underskud Budgetmæssig afvikling af underskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Uafsluttet varmeregnskab Forbrug Varmeregnskab pkrævet Varmeregnskab ~._"-=~~~-.. =~-.-=o,-s_-=-,==,,,~.~_ Uafsluttet antenneregnskab Forbrug antenneregnskab 563 pkrævet antenneregnskab Skyldig omkostninger Skyldig A skat Skyldig feriepenge Skyldig ATP 895 Skyldig A.M Bidrag Skyldige omkostnings, Beboerrepræsentatioil 22 I{reditorer Andre skyldige Afs!!"~!tede forbrugsr:;:;gnskaber Afsluttet varmeregnskab Side 11 af 14

lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1

lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1 LBF-nr. 0820 lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 88 33 22 11 Telefax 88332222 kuben@ kuben.dk CVR-nr.15111615 LBF-nr. 00101 Afdeling 1 Nyborggade

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

17.610,40 279 279 "'~"~

17.610,40 279 279 '~~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:,Regnskab for afdeling 5501 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: 101 Københavns Kommune Lægeforeningens

Læs mere

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68 O~ -~,==--------- Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: V/Dan Ejendomme

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

l.r,.~~"-_=~=="._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk

l.r,.~~-_=~==._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk ~~ ~ "~"=~~~~ "~~~~ Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2009 31. december 2009 Boli organisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: Lægeforeningens

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2008 Til 30-09-2009

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2008 Til 30-09-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang/ Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL DER ER EN DIFF

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Boligorganisation: Administrator: Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 LBF nr. : 8027 Kommunenr. 185 Postfunktionærernes

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere