HVIDOVRE RÅDHUS - ØVERSTE ETAGE ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM. UDKAST Dato: EXO.EAU-MØDE Pkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE RÅDHUS - ØVERSTE ETAGE ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM. UDKAST Dato: 08.06.2010. EXO.EAU-MØDE 22.06.10 Pkt. 03.01"

Transkript

1 EXO.EAU-MØDE Pkt HVIDOVRE RÅDHUS - ØVERSTE ETAGE ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM UDKAST Dato: SITE A/S Arkitekter Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS

2 Indholdsfortegnelse og sagens parter Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 1 Indholdsfortegnelse Sagens parter Indholdsfortegnelse og sagens parter... 1 Generel beskrivelse... 2 Kravspecifikation... 2 Disponering... 3 Bygningsdele... 7 Akustik og belysning... 9 Energioptimering Budget og tidsplan Bilag 1 og Bygherre: Hvidovre Kommune - Teknisk Forvaltning Høvedstensvej Hvidovre Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, Valby Kontaktperson: Jesper Prip Sindberg Arkitekt og totalrådgiver: SITE A/S arkitekter Tuborg Havnevej Hellerup Kontaktperson: Martin Løkkegaard Ingeniør: (installationer og energi) Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Godthåbsvænget Frederiksberg Kontaktperson: Betina Carstensen Ingeniør: (konstruktioner): Anders Christensen Rådgivende Ingeniører ApS Kongevejen Holte Kontaktperson: Dan Vöge SITE A/S Arkitekter Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS

3 Generel beskrivelse, kravspecifikation og disponering Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 2 Generel beskrivelse Hvidovre Rådhus består af flere bygninger, hvoraf den højeste indeholder 6 etager og fremstår som bygningsanlæggets markante element. Ombygningen skal tage hensyn til bestående arkitektoniske kvaliteter, og nye ønsker om lys, luft og udsigt. Bygningen er oprindeligt opført i med Schønnemann og Brandi som arkitekter og fremstår som et arkitektonisk tidstypisk og veldisponeret Rådhus. Klimaskærmen herunder vinduer og døre er utæt og med utilstrækkelig varmeisoleringsevne. Udvendig metaltagbeklædning er nedbrudt. Klimaskærmen ønskes efterisoleret og tagbelægningen udskiftet. Den øverste etage (5. sal) er en tilbagetrukket penthouseetage med et samlet etageareal på 280 m2 og med en omkringliggende terrasse på 150 m2. Etagen indeholder i dag mødelokaler til brug for rådhusets medarbejdere og gæster. Nye krav til etagens disponering samt ønsket om en tiltrængt istandsættelse er udgangspunktet for nærværende byggeprogram. Hele eller dele af inventaret skal fornys, og skiltningen ligeledes. Navngivning af mødelokalerne skal indgå i overvejelserne. De er i dag navngivet med venskabsbyernes navne. Tekniske installationer skal tilpasses og fornys i nødvendigt omfang. Dette vil indeholde fornyelse af dele af ventilationsanlægget, nye integrerede el-, belysnings- og AV-installationer samt tilpassede IT-installationer Kravspecifikation Der ønskes en tidssvarende og præsentabel indretning med en varieret og fleksibel ruminddeling. Ét møderum skal kunne rumme 40 personer og øvrige 5 møderum skal have forskellig størrelse. Ét mellemstort møderum ønskes anvendt som kommunikativt eksperitarium/projektværksted og to møderum skal fremstå som executive møderum (et stort og et mindre). Varmeanlægget bevares i videst muligt omfang og vand- og afløbsinstallationer tilpasses eksisterende hovedledninger. Som servicefunktion til møderummene, skal der indrettes et anretterkøkken med plads til service, køleskabe (heraf ét industrikøleskab), komfur, kaffemaskine og opvaskemaskine. Adgangsforhold til etagen ændres ikke, men der ønskes indrettet et nyt handicaptoilet som et af i alt to toiletrum på etagen. Plan, eksisterende forhold

4 Generel beskrivelse, kravspecifikation og disponering Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 3 Der ønskes foretaget en energioptimering i forbindelse med ombygningen, og denne ses gerne at være synlig i forhold til omverdenen (signalværdi). Disponering Etagen adskiller sig på flere måder fra den øvrige bygning - funktionelt, konstuktivt og materialemæssigt. Denne forskel søges forstærket i den nye disponering i kraft af materialevalg, dagslysforhold og møblering. døråbninger markeres, og af de i alt 2 toiletter, der etableres på etagen, skal ét toilet indrettes med særlig handicapvenlig indretning. Nyt anretterkøkken skal betjene etagen i forlængelse af rådhusets centrale kantinefunktion. Der henvises til bilagene nr. 1 og 2 (plan- og snittegninger). Der etableres rumlig fleksibilitet ved at adskille enkelte møderum med mobilvægge. I den nordlige del af etagen indrettes to rum til executive møderum. Det største rum møbleres med både traditionel mødeborde/stole og loungegruppe. I den sydlige del af etagen indrettes et større rum til kommunikativt eksperimentarium. Dette rum har adgang til anretterkøkkenet og kan sammenlægges med det store møderum. Eksisterende stålkonstruktion bevares I dag anvendes etagen af maksimalt 100 personer samtidigt. Dette forventes fastholdt, idet udvidelse af flugt- og adgangsveje vil være forbundet med store økonomiske omkostninger. Ny rumdisponering Bygningens rationelle struktur med stor fleksibilitet i forhold til rumopdeling, gør det muligt at ændre den nuværende indretning af etagen uden at skulle ændre på de bærende og afstivende konstruktioner. Stålkonstruktionen med søjler i et fast mønster bevares uændret, hvorimod de lette skillevægge ændres til en ny rationel og rumligt optimeret indretning. Tilgængeligheden for handicappede til etagen via trappe og elevatorer fastholdes i den nuværende situation. På etagen skal der være niveaufri adgang til alle rum og døråbninger skal have en fri bredde på min. 77 cm i henhold bygningsreglementet. Af hensyn til svagtseende kan ganglinier og Ny tæt og isoleret klimaskærm

5 Generel beskrivelse, kravspecifikation og disponering Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 4 Møderumsafsnit med to lukkede mobilvægge Afslappet lounge møbelgruppe Flere møbeltyper i et rum SITE A/S Arkitekter Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS

6 Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 5 Møderumsafsnit med én åben mobilvæg Spredte loungestole, fleksibelt Bevægelse og dynamik SITE A/S Arkitekter Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS

7 Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 6 Møderumsafsnit med to åbne mobilvægge Mobilvægge med whiteboardoverflade Det uformelle og fleksible SITE A/S Arkitekter Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS

8 Bygningsdele Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 7 Tag og ydervægge Eksisterende tag- og ydervægskonstruktion ønskes efterisoleret udvendigt med ca. 200 mm mineraluld, der beklædes med ny metaltagbeklædning (evt. zink eller genbrugsaluminium). Konstruktionen udføres vind- og damptæt og med en U-værdi på makismalt 0,20 W/m2 K. Nye vinduer og døre etableres i bygningens modul og med solvarmeafvisende energiruder i klart glas. Udvendig solafskærmning etableres med elektrisk styring. Gulve Eksisterende træ- og linoleumsgulve ønskes erstattet med nye lyse træ- eller bambusgulve med lakeret overflade. Nye gulvbelægninger skal være certificeret bæredygtige. Terrasse Terrassen omkring tagetagen efterisoleres og den vandtætte membran udskiftes. Ny terrassegulvbelægning ønskes udført som træriste som eksisterende. Nye terrassegulvbelægninger skal være certificeret bæredygtige. Ved gavlen mod vest (tæt på udgangsdøren) ønskes etableret et halvtag til ophold for rygere. Lofter Lofter i mødelokalerne skal være akustisk dæmpende i henhold til lovkrav og belysning og ventilationsarmaturer kan indbygges i lofterne og/eller væggene. Konstruktioner Bærende og afstivende konstruktioner med påboltet skjult træunderkonstruktion bevares uændret, og der ændres ikke på anvendelse og last. Indvendige vægge Nye skillevægge og mobilvægge skal udføres med R w 48dB, som giver en god lydisolering mellem møderummene og mod gangarealet. Nye indvendige døre udføres som lyddøre (35 db) og som branddøre (BD-30). Eksisterende messingdørgreb ønskes genanvendt hvis det er muligt, da de indgår i en sammenhæng med rådhusets øvrige etager. Profilering af nye dørindfatninger kan eventuelt genetableres som de eksisterende med et langsgående spor i midten. Dette vil markere adgangen til møderummene og indgår som en del af flere hensyn til svagtseende. Søjle som ikke kan fjernes Væg som ikke kan fjernes Bærende og afstivende elementer

9 Bygningsdele Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 8 El-installationer Eksisterende el- og belysningsinstallationer ombygges og tilpasses den nye indretning. For at begrænse el-forbruget ønskes anvendt lavenergiarmaturer, evt. LED, og hårde hvidevarer skal være lavenergiklasse A. Se endvidere under afsnittet Energioptimering. Der installeres smartboards i hvert møderum, og der skal være én overheadprojektor på etagen som kan tilsluttes i alle møderum efter behov. tværgående stænger eller lignende der vanskeliggør gulvrengøringen. I det kommunikative eksperimentarium ønskes møbleringen i særlig grad at kunne ændres efter behov (hæve/sænkeborde og hjul under borde og stole) og vægfladerne beklædt med whiteboardoverflade. Rummets særlige funktion bør tydeligt fremgå af rummets indretning og karakter, farvesætning og lyssætning. Der ønskes en inspirerende, innovativ og kreativ indretning som fremmer samspil og fælles processer i forbindelse med møder. Ventilation Eksisterende ventilationsanlæg ombygges og tilpasses ny indretning. Se endvidere under afsnittet Energioptimering. Indretningen skal understøtte det formelle såvel som det uformelle møde. VVS-installationer Der etableres nye vandinstallationer, herunder sanitet og armaturer, i nyt anretterkøkken og nyt handicaptoilet. I handicaptoilettet installeres vandudtag under vasken. Der ønskes anvendt vandbesparende sanitet og armaturer, evt. med sensor. Eksisterende varmeanlæg kan bibeholdes i videst muligt omfang. Skiltning Der ønskes installeret en oversigtsfladskærm (info om bookning mv.) og en tv-fladskærm på væggen i hall en ved elevatorer og trappe. Ved hvert møderum ønskes installeres en mindre fladskærm med oplysning om rummets navn og booking. Møbler Etagens møbler er nedslidte og forventes erstattet delvist med nye. Enkelte mødeborde kan genanvendes. Nye møbler skal være fleksible. Mødeborde bør kunne opstilles i flere kombinationer og i de mindre møderum kan de evt. sammenstilles til runde borde. Der ønskes ikke stole med lavtsiddende Kommunikativt eksperimentarium/ Projektværksted

10 Akustik, belysning og kunst Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 9 Det er afgørende vigtigt for mødelokalernes funktion, at de er akustisk regulleret, og at belysningen er tilpasset funktionen og understøtter rumligheden og indretningen. Akustik Vægge og døre skal sikre lydisolering mellem mødelokalerne, og for at opnå en tilfredsstillende lydisolering skal skillevægge og modulvægge udføres med R w 48dB og døre som 35 db lyddøre. Generel- og effektbelysning Lofter og vægpaneler skal virke lydabsoberende, og møderummene skal som minimum leve op til kravene om lydabsoption, efterklangstid mv. i bygningsreglementet Belysning Belysningen skal bestå af en grundbelysning i henhold til DS 700 samt en nøje funktionstilpasset effektbelysning. Effektbelysningen ønskes installeret i områder, der kræver særligt fokuseret lys som eksempelvis kommunikative elementer (whiteboards, skilte, kunst mv.) samt steder, der af rumlige og indretningsmæssige hensyn ønskes belyst specielt. Belysningen skal ikke hindre brug af projektor eller være i vejen for synsfeltet mod lærreder, skærme mv. Lysdæmpning af belysningen ønskes i møderummene. Kunst I det omfang at der ønskes kunstnerisk udsmykning på etagen, er det en fordel at kunstneren indgår i planlægningsprocessen fra starten. Smartboard

11 Energioptimering Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 10 Klimaskærmen (tag og ydervægge) efterisoleres, og der etableres en tæthed af klimaskærmen i henhold til bygningsreglement Nye vinduer bør forsynes med energiruder med lave U-værdier, og der skal etableres udvendig solafskærmning samt indvendig mørklægningsgardiner. Både solafskærmning og mørklægningsgardiner bør kunne styres automatisk men også fra fast tryk på vægge. Derved nedbringes varmeforbruget betydeligt (ca. 2/5 af det nuværende varmeforbrug), og indeklimaet forbedres (mindre kuldenedfald og jævne rumtemperaturer). Der ønskes etableret ovenlys bagerst i mødelokaler, for dermed at forøge tilgang af dagslys. Derved nedsættes el-forbrug til kunstig belysning. Der kan også af energibesparelseshensyn etableret lysstyring af den kunstige belysning i møderummene. Eksisterende ventilationsanlæg ønskes udbygget hvis muligt, og der installeres CO2 følere/styring og evt. varmegenvinding. En optimering af ventilationsanlægget ved udskiftning af ventilatorer og bedre brugerstyring, vil give en reduktion på ca. ¼ af det nuværende forbrug. Der ønskes installeret et solcelleanlæg hvis muligt indenfor budgettets ramme. Et anlæg med maksimal installeret effekt på 6 kw, og med en forventet effektivitet på cellerne på ca. 130 W/m2 giver et max. solcelleareal på 46 m2 hvilket giver en samlet elproduktion på ca kwh pr. år. Synlighed evt. ved montering af synlig måler der viser dagens optjente/ sparedeforbrug af el, evt. ved indikation af at lys om aftenen er optjent om dagen, evt. lyskunst. Når sollyset opfanges af solcellemodulerne, produceres jævn-strøm. Strømmen ledes via samleboksen til inverteren der omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til 230 Volt vekselstrøm. Vekselstrømmen ledes herefter ud til eget forbrug eller til det eksisterendene el-net. Solcellerne ønskes, hvis muligt, integreret i taget.

12 Budget og tidsplan Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 11 Budget Håndværkerudgifter inkl. uforudseelige udgifter Teknisk rådgivning og bistand Omkostninger I alt ekskl. moms, kr Hvidovre Rådhus, Rådhushatten Tidsplan Projekteringstidsplan (uger) Dato: / Forslag Etablering af projekteringsgrundlag Besigtigelse Illustreret byggeprogram Aflevering af illustreret byggeprogram Projekt Forprojekt Fremsende ansøgning om byggetilladelse Hovedprojekt Udbud Kontraktforhandling Udførelsestidsplan (uger) 2010/ Byggeplads Nedrivning og stillads/overdækning Byggeri (klimaskærm og terrasse) Aptering Møblering og indflytning

13 Bilag 1, side 1 Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 12 Nord Kommunikativt eksperimentarium 5. salsplan, ny indretning med lukkede mobilvægge, mål: 1:125 Executive møderum

14 Bilag 1, side 2 Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 13 Rumopdeling med én åben mobilvæg, mål: 1:125 Rumopdeling med begge mobilvægge åbne, mål: 1:125

15 Bilag 2 Hvidovre Rådhus, øverste etage Side 14 Snittegning, mål 1:100

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Programoplæg for renovering / ombygning af Rådhuset i Frederikshavn samt nybyggeri på Værkergrunden Rev. 12-12-2007 Indholdsfortegnelse Bærende principper

Læs mere

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: 08.12.2011 PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 BOLIGER 01 RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 havde slidt klimaskærm og stort energiforbrug samt boliger uden bad. Ejendommen er totalistandsat og maksimalt energioptimeret med respekt

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Varde Kommune Åbent Referat til Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants

Læs mere

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning SKOLEN VED BÜLOWSVEJ - Nybygning og ombygning INDHOLD INDLEDNING TEAM En Grøn Skole... Vægtning... Færdiggørelse af karréen... 04 05 06 Lounge... Projektrum... BÆREDYGTIGHED 52 53 Entreprenør: Arkitekt.:

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Energioptimering af kontorbygninger

Energioptimering af kontorbygninger Energioptimering af kontorbygninger Introduktion 3 Bygningstyper 4 Oversigt 5 Varmeakkumulering 6 Vinduesareal 7 Solafskærmning 8 9 Ventilation 1 Køling 11 og udstyr 12 Superoptimering 13 Efterskrift I

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Udbudsforløbet... 2 2. Bedømmelsesarbejdet... 4 2.1 Bedømmelsesudvalget... 4 2.2 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

KONCEPTANALYSE ODENSE KOMMUNE DEN GRØNNE HAL - STIGE Ø

KONCEPTANALYSE ODENSE KOMMUNE DEN GRØNNE HAL - STIGE Ø G7 GRUPPEN - MUNKE MOSE ALLÉ 9-5000 ODENSE C - TLF 65 66 00 00 - E-MAIL INFO@G7.DK - WEB WWW.G7.DK JIMMI NIELSEN & PEDER ØSTERGAARD, 5BK B - E2012, ERHVERVSAKADAMIET LILLEBÆLT KONCEPTANALYSE ODENSE KOMMUNE

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf. Rapportnr: 134 Firmanr: 58 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.nr 23241157 BOLIGEJER Dorthe

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere