Vedligeholdelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup

2 Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr Udført af: Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Projektleder: Ann-Mette Tønnesen Tlf.: Fax: Kvalitetssikring: JKL

3 Side 3 af 29 Indhold 1 Indledning Omfang af besigtigelsen Orientering af ejendommen Rapporten TAG FACADER OGOKLER VINDUER UDVENDIGE DØRE UD- OG INDVENDIGE TRAPPER , 12, 13, 14 OG 16 VVS-INSTALLATIONER EL-INSTALLATIONER SKURE I TERRÆN Vedligeholdelse generelt Konklusion Vedligeholdses udgifter over en periode på 10 år...29

4 Side 4 af 29 1 Indledning Nærværende vedligeholdelsesplan er udarbejdet på foranledning af AB Fritz Hansensvej / Amtsvej v/maria Bruun. Gennemgangen er foretaget i uge 4, Omfang af besigtigelsen Det er aftalt med andelsboligforeningen, at følgende bygningsdele skal registreres: 01 Tag 03 Facader og sokler 04 Vinduer og udvendige døre 06 Ud- og indvendige trapper VVS-installationer / afløb 17 El-installationer 19 Skure i terræn Bygningsdelene er opdelt efter et såkaldt 20-punktsskema. I rapporten er der overordnet beskrevet de konstaterede problemområder (vedligeholdelsesefterslæb) i bebyggelsen, herunder forslag til hvorledes de kan afhjælpes, samt en afsluttende konklusion, der anviser en prioriteret rækkefølge for udbedring/afhjælpning af de konstaterede mangler og skader. Der er ikke foretaget indgreb for kontrol af tilstand inde i konstruktioner eller bygningsdele. Myndighedspåbud eller kontrol af udførelser i forhold til tidligere tilladelser er ikke gennemgået. Besigtigelsen af de enkelte bygningsdele er baseret på stikprøvekontrol. 1.2 Orientering af ejendommen Bygningsdata, beliggenhed og arealer Ejendommen matr. nr. 3P, 61 og 3AM beliggende Fritz Hansensvej og Amtsvej 12-14, 3450 Allerød, er en boligejendom opført i 1938 og består af 5 opgange med 3 etager og med kælder. I 1985 blev der fortaget ombygning af ejendommen. Der er 29 lejligheder med eget køkken og bad, fordelt på henholdsvis 2 og 4 værelses lejligheder. Grundareal for ejendommen: 1792 m² Samlet etageareal: 520 m² Samlet klæder areal: 520 m² Samlet boligareal: 1560 m²

5 Side 5 af 29 De to bygninger er opført i røde mursten, tag er manzardtag med røde teglsten og med tagpap på den øverste flade del. Bygningen mod Frits Hansensvej har manzardtag rundt på gavl hvorimod bygningen på Amtsvej har muret gavltrekant som afsluttes med brandkarm. Vinduer er af træ og med termo glas med undtagelse af kælder- og trappeopgangsvinduer, enkelte vinduer er skiftet. Kviste i mansardtaget er ligeledes at træ og zink. Hoveddøre i opgangen er af træ og med side parti af glas. Overflader i trappeopgange er med linoleum, indgangs repos af terrazzo og vægge som malet, trappen er udført i træ. Adgang til loft sker via loftlem på øverste repos i trappeopgang. Der er dørtelefonanlæg. Hele ejendommen opvarmes med centralvarmeanlæg med naturgasbrænder. Kælder er delvis opvarmet. Inden for de sidst par år er der i hver lejlighed skiftet faldstammer, brugsvandsinstallation og der er udført ventilation med tilslutning af emhætter og kontrolventiler i badeværelser, ligesom der er monteret udluftningsventil i hvert køkkenvindue. El-installationer for fællesområderne har fået HPFI-relæ tilsluttet. I de to bygningers kælder er der pulterrum til hver enkelt lejlighed samt fællesvaskeri og tørrerum.

6 Side 6 af 29 2 Rapporten TAG Tag konstruktion med undertag af brædder. Brandkarm på gavl, Amtsvej Skorsten på Fritz Hansensvej med afkast fra gasanlæg. Træliste med zinkinddækning, er ujævn. Manzardag med røde teglsten på gavl og facader. Fritz Hansensvej. Tag ses fra afstand, Fritz Hansensvej 17-21

7 Side 7 af 29 Tagpap på Fritz Hansensvej Tagpap på Amtsvej Tagryg på Fritz Hansensvej Tagryg på Amtsvej Lapning omkring faldstammeudluftning. Samlinger på tagpappet er enkelte steder sluppet.

8 Side 8 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Tagbelægning Tagpap Brandkam Taginddækninger Taghætter etc. Antenner Den skrå del af tagene på begge ejendommene er udført i røde teglsten, flade del med tagpap. På ejendom mod Amtsvej er gavl ført helt op til gavltrekant. Teglsten fremstår, i det omfang den kunne registreres, i god stand, dog sås der lidt grønne algebelægninger men ellers intet at bemærke. Tagpappen er ligeledes i god stand, dog var der en del mosbelægning og fugle møg på taget hvor antenne er placeret. Undertaget er med krydsfinerplader og er i god stand, det samme er tagkonstruktionen. Tagpappen er ligeledes i god stand, dog var der en del mosbelægning og fugle møg på begge tage, specielt omkring placering af antenne, det vurderes at den inden for de næste 5 år bør gennemgås for evt. revner og gennembrydninger. Der er kun brandkam på den ejendom som ligger ud mod Amtsvej, det blev oplyst, at den er renoveret i Brandkarme og zinkinddækninger i god stand. Overgang mellem teglsten og tagpap er udført med vindskede og zinkinddækning. Træet er medtaget af vind og vejr, og kun delvis malet. Zinken sås flere steder løsnet. Der er registreret taghætter og udluftningsventiler etc. i taget. Er udført i zink og udskiftet i forbindelse med etablering af nye tekniske installationer i Der er tagantenner på begge ejendomme. Det blev oplyst at de ikke er i funktion mere. Det kunne ikke præcist oplyses hvornår tagbelægningen er udskiftet. Derfor vurderes tagbelægningen ud fra en levetidsmæssig betragtning. Det vurderes, at de røde teglsten er i god stand, der sås ingen form for slidtage. Tagpappen er ligeledes i forholdsvis god stand, svejsninger var enkelte steder sluppet, bør eftergås. Der var en del belægninger på det område hvor antennerne er placeret, som skal fjernes. Tagpappens samlinger eftergås og mosbelægninger fjernes. Anslået mængde. Anslået pris 0-2 år Intet at bemærke. Vindskeder og zinkinddækninger eftergås, udskiftes i nødvendig omfang og vindskeder males. Anslået pris. Anslået pris 0-2 år Intet at bemærke. Antenner nedtages i forbindelse med rengøring af tagpappen. 2 stk. x kr år 2.400

9 Side 9 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Skorstene Der er 2 stk. skorstene på Fritz Hansensvej, er i god stand, dog bør de eftergås i forbindelsen med udskiftning af tagpap. Skorsten på Amtsvej er nedtaget. Intet at bemærke. Konklusion Hele tagkonstruktionen er i en forholdsvis godt stand, de røde teglsten er intakte, så de bør kunne holde op til 20 år endnu. Når tagpappen rengøres og antenner nedtages, bør den ligeledes holde i over 15 år endnu. Inddækninger samt træværk i form af vindskeder, skal inden for en kortere årrække eftergås. 01 TAG i alt kr

10 Side 10 af FACADER OGOKLER Amtsvej mod gade (med vindrue plante) Amtsvej mod have Fritz Hansensvej mod have (med vindrue plante) Fritz Hansensvej mod skur. Sokkel som er sluppet Revne i sokkel

11 Side 11 af 29 Sokkel som er sluppet Sokkel sluppet og fugtskjolder på underfacade. Sålbænk med delvis reparation (samt mørtel fuge omkring vinduer er smuldret væk) Sålbænk med ødelagt fuge reparation. (silikone fuge under vindue.)

12 Side 12 af 29 Nedløbsrør med revner i samling. Nedløbsrør, samlet med bitumen Gavl på Fritz Hansensvej 17-21, registreret sætningsrevne. Beplantning op ad facade, Amtsvej.

13 Side 13 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Kr. Facader Generelt Facader fremstår i blankt murværk af røde mursten og skrabe fuger, sokkel i grå puds. Facaden som helhed fremstår i god stand og uden nævneværdig vedligeholdelse, udover enkelte reparationer, i form af en sætningsskade på gavlen, samt revner i sokkel. Facaden er opdelt i nedenstående punkter som der henvises til. Revner Sokkel Kælderydervægge Sålbænke Nedløbsrør Der blev registreret en sætningsrevne på gavlen på Fritz Hansensvej 17-21, samt små revner i soklen. Sokkel er pudset og har varieret højde, er revnet flere steder og enkelte steder er den helt sluppet. Sokkel er delvis repareret i Flere steder sås der er fugtskjolder i form af sluppet puds på indersiden af kælderydervæggene. Sålbænke er af støbt beton med overflade af små sten, er flere steder sluppet i mørtlen. Der er i alt 6 stk. Fremstår af pvc, bør eftergås og udskiftet i nødvendigt omfang. Der blev registreret at flere nedløb var gået fra i samlingerne, delvis revnet. Det er vigtig at holde øje med om revne / sætning udvikler sig. Bør udbedres med ilægning af fugearmeringsjern og efterfølgende omfugning omkring revnen. 10 m² x kr år De pudsede sokler gennemgås og udbedres i nødvendig omfang, samt males. De steder hvor de helt er sluppet bør de ommures. Det er vigtig at terræn hælder væk fra bygningen og at beplantning op ad facaden fjernes. Mængde anslået. 100 lbm x kr. 400 = 0-2 år Der bør udføres omfangsdræn således at vand bliver ledt væk fra kælderydervægge og opfugtning mindskes. Medregnes: Opgravning, omfangsdræn med drænbrønde, afrensning, fugning, filtsning, asfaltering, opsætning af drænplader på kælderydervæg. Mængde anslået. 100 lbm x kr år Defekte/revnede sålbænke udskiftes til nye samt omfuges hvor mørtel er helt eller delvis sluppet. Anslået beløb: kr år Der anbefales en udskiftning af nedløb til zink, hvor de 2 sidste meter mod gade udføres i LORO-X rør. 60 lbm x kr. 400 = 0-2 år Konklusion Facaderne er i forholdsvis pæn stand, dog fremstår de med enkelte små skader som løbende skal udbedres. Det bør overvejes om beplantningen op ad facaden skal fjernes, for at få en længere levetid på facade, vinduer og kælderydervæggene.

14 Side 14 af FACADER & SOKLER i alt kr

15 Side 15 af VINDUER Facadevindue og sålbænk, fuge under vindue mangler. Trappevindue Køkkenvindue Kældervindue Kvistvinduer Kvistvinduer

16 Side 16 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Vinduer Kvistvinduer Kældervinduer Trappevinduer Vinduer er 2 og 3 fags trævinduer med sprosser og termoglas, er meget medtaget grundet vind og vejr og manglende vedligeholdelse. Fuger er en blanding af mørtel og silicone, er i dårlig stand enkelte steder. Malingen er sprød og afskallet flere steder, specielt bundramme står ubeskyttet. Enkelte sålbænke var revnet. Kvistvinduer er af træ og meget nedslidte, malingen er sprød og afskallet, inddækning er nedslidte og gennemtæret. Kældervinduer er meget nedslidte og malingen er sprød og afskallet. Enkelt lag glas. Trappevinduer er meget nedslidte og malingen er sprød og afskallet. Enkelt lag glas. Det vurderes at samtlige vinduer trænger til en istandsættelse og snedkergennemgang. Udskiftning af råddent træværk, glaslister, kit og fuger. Afhøvling af rammer så de let åbner og lukker, samt eftergang af beslag, hængsler, hasper m.m. Afrensning af løs maling samt slibning, maling af vinduer udvendig og indvendig samt på kant og fals, samt omfugning af fuger. Sålbænke eftergås 2 fagsvinduer: 36 stk. x kr år fagsvinduer: 20 stk. x kr år fagsvinduer: 36 stk. x kr år fagsvinduer: 20 stk. x kr år Alt træværk, zink- og bly inddækninger eftergås, samt snedkergennemgang og maling af kvistvinduer. 2 fags kvistvinduer: 18 stk. x kr år fags kvistvinduer: 10 stk. x kr år fags kvistvinduer: 18 stk. x kr år fags kvistvinduer: 10 stk. x kr år Snedkergennemgang og maling af kældervinduer. Kældervinduer: 25 stk. x kr = 0-2 år Kældervinduer: 25 stk. x kr = 7-10 år Snedkergennemgang og maling af samtlige trappevinduer. Trappevinduer: 5 stk. x kr = 0-2 år Trappevinduer: 5 stk. x kr = 7-10 år Stillads Opstilling af 4 facader. Opstilling og nedtagning af stillads. 0-2 år (82,14*300m²*4 ) = Leje af stillads ca. 4 uger. 0-2 år Leje pr. dag =1,24 * 45 dage *300m³ Opstilling og nedtagning af stillads år Leje af stillads ca. 4 uger år Konklusion Det vurderes, at med løbende vedligeholdelse af vinduerne, kan vinduesudskiftningen udskydes. Det anbefales, at de i stedet udskiftes løbende efter behov. Træværk eftergås jævnlig og skal males hvert 7. år. Vinduespriser er kun på vedligeholdelse af vinduerne. 04 VINDUER i alt kr

17 Side 17 af UDVENDIGE DØRE Sideparti af udvendig hoveddør Hoveddør med dørpumpe Indgangsrepos Halvtag over hoveddør Kælderdør

18 Side 18 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Døre: generelt Halvtag Udvendig indgangsrepos Hoveddøre med sidepart og kælderdøre er af træ og i bevaringsværdig stand. Malingen er sprød og afskallet flere steder, specielt bundrammer står ubeskyttede. Dørpumpe er i fin stand.. Fuger er af mørtel. Over hoveddøre er der et letbeton halvtag, støbt ind i facaden og med zinkinddækning. Er støbt beton og meget medtaget. Øverste pudslag slipper på alle indgangsrepos. Samtlige døre trænger til en istandsættelse og snedkergennemgang, udskiftning af råddent træværk og afhøvling af rammer så de let åbner og lukker, samt eftergang af beslag, hængsler, hasper, dørpumper, sparkelister m.m. Afrensning af løs maling samt slibning, maling af døre udvendig og indvendig samt på kant og fals, samt gennemgang af fuger. Hoveddøre: 5 stk. x kr = 0-2 år Kælderdøre: 4 stk. x kr = 0-2 år Hoveddøre: 5 stk. x kr = 7-10 år Kælderdøre: 4 stk. x kr = 7-10 år Samtlige halvtage skal eftergås, der sås revner i taget og løse inddækninger. Halvtag: 5 stk. x kr = 0-2 år Det anbefales at samtlige reposer udskiftes med nye støbte reposer incl. riste. Repos: 5 stk. x kr = 0-2 år Konklusion Samtlige døre er i forholdsvis god stand, dog skal de stadigvæk vedligeholdes. Træværk, beslag mv. eftergås jævnlig og skal males hvert 7. år. 05 DØRE i alt kr

19 Side 19 af UD- OG INDVENDIGE TRAPPER Nedslidt trin Nedslidt trappeløb Ødelagt rækværk / trappeløb Meget nedslidt linoleum Trappetrin fra kælder til stueetage, nedslidt Svindrevner i væg ved dør til lejlighed

20 Side 20 af 29 Fugt på vægge ved indgangrepos Kældertrappe Beton kant på kældertrappevæg

21 Side 21 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Hovedtrapper: De 5 hovedtrapper er udført i træ, med linoleumsbelægning og terrazzo på indgangsreposer. Rækværk er ligeledes udført i træ, er løst enkelte steder. Vægge er malet, enkelte steder under indgangsrepos og på vægge ved hoveddør sås fugtudblomstringer. Enkelte steder kunne der konstateres svindrevner ved døre til lejlighederne. Hovedtrapperne trænger til istandsættelse. Linoleum / trinforkanter Vægge Rækværk Indvendig kældertrappe Udvendige kældertrapper Linoleumsbeklædningen er meget nedslidt, flere steder sås en meget ujævn overflade. Trinforkanter er nedslidte og med messing liste. Maling er slidt og der er revner flere steder, fremstår i det hele taget som slidt. Rækværk er udført i træ. Enkelte steder virker rækværket lidt løst. Som øvrig hovedtrappe. Udvendig kældertrappe er udført i beton. Rækværk er hvidmalet og afskallet, grundet vind og vejr. Betonvæg omkring trappenedløb er nedslidt, fugtig og afskallet, trænger til istandsættelse. Afløb i bunden af trappe er tilstoppet med blade. Det anbefales at eksisterende linoleum fjernes og trappetrinforkanter slibes ned og lakeres, samt messingliste eftergås og udskiftes i nødvendig omfang. Opgange: 5 stk. af kr år Vægge og lofter istandsættes med nyt glasfilt og efterfølgende malerbehandles, samt revner udbedres. Fugt i stueetagen, kan evt. stamme fra at kælderydervægge ikke er fugtsikret. Tages med under facade og sokler pkt. 03. Opgange: 5 stk. af kr år Rækværk eftergås og udbedres i nødvendigt omfang og males i forbindelse med maling af vægge. Opgange: 5 stk. af kr = 0-2 år Er medtaget i de øvrige punkter. Indvendig kældertrappe: 3 stk. Betonkant repareres, rækværk afrenses og males, samt blade jævnligt fjernes fra afløb. Kældernedgange/trapper 4 stk. 4 stk. af kr = 2-5 år Konklusion Det anbefales at hovedtrapperne istandsættes med nyt linoluem og vægge males. samt betonkant på udvendigkældertrappe renoveres. 06 UD- OG INDVENDIGE TRAPPER i alt kr

22 Side 22 af , 12, 13, 14 OG 16 VVS-INSTALLATIONER 11 VARMEANLÆG 12 AFLØB 13 KLOAK 14 VANDINSTALLATIONER 16 VENTILATION Varmeanlæg Gasbrænder Forsyning af varme fra Armtsvej Afløb i kælder Afløb i støbejern og pvc, brandmanchet i etageadskillelsen

23 Side 23 af 29 Varmtvandsbeholder Brugsvand installation med isogena og afmærkning Brandisoleret ventilation og faldstamme udluftning

24 Side 24 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris 11 Varmeanlæg Varmecentral er placeret i kælder under Fritz Hansensvej 21. Opvarmnings kilde er centralvarme med naturgasbrænder. 2- strengssystem og med gamle støberjerns radiatorer i lejlighederne. 12 Afløb Samtlige faldstammer er udskiftet til støbejern i Kloak Det blev oplyst at i forbindelse med udskiftningen af faldstammerne, blev kloakken delvis udskiftet. 14 Brugsvand Brugsvand installationerne er ligeledes udskiftet i forbindelse med faldstammerne. Er udskiftet til rustfri stålrør, samt isoleret i kælderen med isogena kappe. 16 Ventilation Der er etableret nyt ventilationsanlæg i hele ejendommen med udsugning i køkken og bad, ventilation er ført i skorsten til boksventilatorer på loftet, hvor rør er isoleret. I alle køkkenvinduer er der monteret friskluftsventiler for at forbedre luftcirkulationen. Der er forholdsvis god ventilering i kældrene, sker via kældervinduer. Intet at bemærke. I kælder sås et pvc afløbsrør ført igennem etagedækket. Der kunne umiddelbart ikke ses nogen form for brandmanchet. Bør tjekkes om der er monteret brandmanchet og udbedres. Montering af brandmanchet. 0-2 år Kloakinstallationerne er delvis udskiftet inde for de sidste 4 år. Inden for de næste 10 år bør den øvrige del af kloakken undersøges, for at klarlægge dens stand. TV-inspektionen udføres for at klarlægge, om der er installationer der kræver delvis reperation og/eller udskiftning. Det er KUN udførelsen af TVinspektionen som er prissat i dette punkt. TV-inspektion: kr , år Intet at bemærke. Intet at bemærke. Konklusion Største delen af VVS installationer er udskiftet inden for de sidste 4 år, derfor er det vigtig at de vedligeholdes iht. drift- og vedligeholdelses vejledningen. Foreningen bør overveje at få installeret brugsvandsmåler i hver enkelt lejlighed for at mindske vandforbruget mest muligt. 11, 12, 13, 14 OG 16 VVS-INSTALLATIONER i alt kr

25 Side 25 af EL-INSTALLATIONER Loftbelysning Belysning på opgange El-kabler / luftledninger på facaden El-kabler på facade

26 Side 26 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris El-installationer generelt Trappeopgange Kælder Loft: Udvendige Ejendomsmåler er med HFI relæ placeret i kælder under Amtsvej. I forbindelse med nye tekniske installationer, blev el-tavle opdateret. Herefter har der ikke været problemer med ejendommens el- installationer. Elinstallationer i lejligheder er ikke besigtiget. Der er registreret kuglelamper på hver repos som belysning på hovedtrappe samt røgalarm. El installationer i kælder er en blanding af nye og ældre installationer. Der er forholdsvis god belysning i "opholdsrum" og i kælder. Dog mangler der belysning i enkelte rum. Skrotlamper ved kælderdøre. På loft er der etableret belysning i forbindelse med udskiftning af de tekniske installationer. Der er registreret telefonkabler på facaden samt udvendig belysning over hovedtrapperne. DONG har opsat midlertidige el-kabler på gavl. I forbindelse med istandsættelsen af hovedtrappen, bør det overvejes at få udskiftet samtlige lamper til nye opdateret. Post er ikke medtaget. Belysning bør eftergås og udbedres i nødvendigt omfang. Anslået beløb afsættes. Kælder: i alt kr ,- 2-5 år Ingen arbejder. Gamle telefonledninger fjernes i det omfang de ikke er i brug. Midlertidige el-kabler på gavl forudsættes nedtaget af DONG. Post er ikke medtaget. Skur Der er etableret belysning i skur. Ingen arbejder. Konklusion Generelt er el-installationerne i forholdsvis god stand på fællesarealerne. For en god ordens skyld anbefales det, at alle lejligheder eftergås og der udføres HPFI-relæ hvor der ikke er HFI-relæ, da det fra 1. juli 2008 er et lovkrav, at alle eltavler skal indholdehpfi- eller HFI-relæ. 17 EL-INSTALLATIONER i alt kr

27 Side 27 af SKURE I TERRÆN Skur Tagnedløb på skur, er gået fra ved tagrende. Skur som bruges til cykler, depot mv. Tag på skur

28 Side 28 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Skur generelt Tagrender og nedløb Facader Tag Træskuret er placeret langs facade og gavl ved ejendom på Fritz Hansensvej. Er et malet træskur med låste og uaflåste rum, benyttes som opbevaring, cykelskur, skraldskur mv. Tag er af bølge plader og pvc tagrender og nedløb. PVC tagrender trænger til en gennemgang, enkelte steder sås der revner og samlingerne var gået fra. Træværket er i god stand. Et enkelt sted sås der et par brædder med råd. Ellers intet at bemærke. Tagplader er eternitbølgeplader og er i god stand. Dog sås der en del begroninger. Samtlige tagrender og nedløb eftergås og udskiftes i nødvendigt omfang til pvc. Blade og kviste fjernes. Anslået i lbm. 20 m af kr. 350,- 0-2 år Alm. vedligeholdelse som maling af træværk, udskiftning af brædder med råd Afsat beløb: kr år Afsat beløb: kr år Alm. vedligeholdelse, begroninger afvaskes og tagpladerne eftergås og udskiftes i nødvendigt omfang. Afsat beløb: kr år Konklusion Generelt er skuret i god stand, men det er stadigvæk vigtig at det jævnligt vedligeholdes, så som træværk, beslag og tagplader eftergås. Skuret skal males ca. hvert 7. år. Taget, tagrender og nedløb renses for nedfaldende blade mv. mindst én gang om året. 18 SKURE I TERRÆN i alt kr

29 Side 29 af 29 3 Vedligeholdelse generelt Der er vanskeligt at forudse, hvornår behovet for vedligeholdelse / udskiftning af f.eks. vinduer eller taget blive akut. Det er derfor afgørende at ejeren fortsat holder sig ajour med forholdende i ejendommen og sikrer at opstående skader hurtig bliver udbedret. Det skal bemærkes, at de beskrevne aktiviteter er generelle anvisninger. De kan derfor ikke anvendes direkte som fyldestgørende arbejdsbeskrivelser for en evt. entreprenør. 4 Konklusion De to bygninger fremstår i dag i god vedligeholdelsesmæssig stand, tagkonstruktionen burde kunne holde i mange år endnu. Vinduerne er generelt i god stand, men mangler alm. vedligeholdelse i form af snedkergennemgang og maling, samt gennemgang af fuger. Hvis dette blive gjort ca. hvert 7. år vil det ikke være nødvendigt at skifte samtlige vinduer på en gang, men kan i stedet for tages enkeltvis når der er behov. Facaderne er i god stand, dog bør det overvejes om man vil bibeholde den beplantning, som vokser op af facaderne. Den er b.la. med til at svække kælderydervæggene med sine rødder, samt træværk på vinduerne. Hovedtrapperne er meget nedslidte, og disse skal inde for en kort periode renoveres med nyt linoleum, eftergang af rækværk samt maling af vægge og lofter. Størstedelen af ejendommens VVS-installationer er udskiftet inden for de sidst par år og derfor er der ikke den store udskiftning på dette område. Dog skal foreningen være opmærksom på, at disse også kræver vedligeholdelse. Her henvises der til evt. drift- og vedligeholdelsesvejledninger. Den del af kloaksystemet som endnu ikke er udskiftet, bør få foretaget en TVinspektion for at få klarlagt, om der evt. er brud på ledningerne som i så fald skal udbedres. For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at det er et lovkrav fra Sikkerhedsstyrelsen, at el-tavler i hver enkelt lejlighed inden d. 1. juli 2008 skal være forsynet med HPFI- eller HFI-relæ. Forslag til prioriteret rækkefølge for vedligeholdelsesarbejder. 1. Malingbehandling og snedkergennemgang af vinduer 2. Renovering af hovedtrapperne 3. Fugtsikring af kælderydervægge 4. Vedligeholdelses af tagpap

30 Side 30 af 29 5 Vedligeholdses udgifter over en periode på 10 år. Bygningsdel Udgifter i alt kr. 0-2 år 2-5 år 5-7 år 7-10 år 01 TAG FACADER & SOKLER VINDUER DØRE UD- & INDVENDIGE TRAPPER VVS-INSTALLATIONER EL-INSTALLATIONER SKURE I TERRÆN Håndværksudgifter excl. moms Alle priser er excl. moms og byggepladsomkostninger. Prisniveau januar 2008.

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A -23.10.2013 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt... 2 01. Tag... 3 02. Kælder/Fundering... 4 03. Facader...

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere