Vedligeholdelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup

2 Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr Udført af: Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Projektleder: Ann-Mette Tønnesen Tlf.: Fax: Kvalitetssikring: JKL

3 Side 3 af 29 Indhold 1 Indledning Omfang af besigtigelsen Orientering af ejendommen Rapporten TAG FACADER OGOKLER VINDUER UDVENDIGE DØRE UD- OG INDVENDIGE TRAPPER , 12, 13, 14 OG 16 VVS-INSTALLATIONER EL-INSTALLATIONER SKURE I TERRÆN Vedligeholdelse generelt Konklusion Vedligeholdses udgifter over en periode på 10 år...29

4 Side 4 af 29 1 Indledning Nærværende vedligeholdelsesplan er udarbejdet på foranledning af AB Fritz Hansensvej / Amtsvej v/maria Bruun. Gennemgangen er foretaget i uge 4, Omfang af besigtigelsen Det er aftalt med andelsboligforeningen, at følgende bygningsdele skal registreres: 01 Tag 03 Facader og sokler 04 Vinduer og udvendige døre 06 Ud- og indvendige trapper VVS-installationer / afløb 17 El-installationer 19 Skure i terræn Bygningsdelene er opdelt efter et såkaldt 20-punktsskema. I rapporten er der overordnet beskrevet de konstaterede problemområder (vedligeholdelsesefterslæb) i bebyggelsen, herunder forslag til hvorledes de kan afhjælpes, samt en afsluttende konklusion, der anviser en prioriteret rækkefølge for udbedring/afhjælpning af de konstaterede mangler og skader. Der er ikke foretaget indgreb for kontrol af tilstand inde i konstruktioner eller bygningsdele. Myndighedspåbud eller kontrol af udførelser i forhold til tidligere tilladelser er ikke gennemgået. Besigtigelsen af de enkelte bygningsdele er baseret på stikprøvekontrol. 1.2 Orientering af ejendommen Bygningsdata, beliggenhed og arealer Ejendommen matr. nr. 3P, 61 og 3AM beliggende Fritz Hansensvej og Amtsvej 12-14, 3450 Allerød, er en boligejendom opført i 1938 og består af 5 opgange med 3 etager og med kælder. I 1985 blev der fortaget ombygning af ejendommen. Der er 29 lejligheder med eget køkken og bad, fordelt på henholdsvis 2 og 4 værelses lejligheder. Grundareal for ejendommen: 1792 m² Samlet etageareal: 520 m² Samlet klæder areal: 520 m² Samlet boligareal: 1560 m²

5 Side 5 af 29 De to bygninger er opført i røde mursten, tag er manzardtag med røde teglsten og med tagpap på den øverste flade del. Bygningen mod Frits Hansensvej har manzardtag rundt på gavl hvorimod bygningen på Amtsvej har muret gavltrekant som afsluttes med brandkarm. Vinduer er af træ og med termo glas med undtagelse af kælder- og trappeopgangsvinduer, enkelte vinduer er skiftet. Kviste i mansardtaget er ligeledes at træ og zink. Hoveddøre i opgangen er af træ og med side parti af glas. Overflader i trappeopgange er med linoleum, indgangs repos af terrazzo og vægge som malet, trappen er udført i træ. Adgang til loft sker via loftlem på øverste repos i trappeopgang. Der er dørtelefonanlæg. Hele ejendommen opvarmes med centralvarmeanlæg med naturgasbrænder. Kælder er delvis opvarmet. Inden for de sidst par år er der i hver lejlighed skiftet faldstammer, brugsvandsinstallation og der er udført ventilation med tilslutning af emhætter og kontrolventiler i badeværelser, ligesom der er monteret udluftningsventil i hvert køkkenvindue. El-installationer for fællesområderne har fået HPFI-relæ tilsluttet. I de to bygningers kælder er der pulterrum til hver enkelt lejlighed samt fællesvaskeri og tørrerum.

6 Side 6 af 29 2 Rapporten TAG Tag konstruktion med undertag af brædder. Brandkarm på gavl, Amtsvej Skorsten på Fritz Hansensvej med afkast fra gasanlæg. Træliste med zinkinddækning, er ujævn. Manzardag med røde teglsten på gavl og facader. Fritz Hansensvej. Tag ses fra afstand, Fritz Hansensvej 17-21

7 Side 7 af 29 Tagpap på Fritz Hansensvej Tagpap på Amtsvej Tagryg på Fritz Hansensvej Tagryg på Amtsvej Lapning omkring faldstammeudluftning. Samlinger på tagpappet er enkelte steder sluppet.

8 Side 8 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Tagbelægning Tagpap Brandkam Taginddækninger Taghætter etc. Antenner Den skrå del af tagene på begge ejendommene er udført i røde teglsten, flade del med tagpap. På ejendom mod Amtsvej er gavl ført helt op til gavltrekant. Teglsten fremstår, i det omfang den kunne registreres, i god stand, dog sås der lidt grønne algebelægninger men ellers intet at bemærke. Tagpappen er ligeledes i god stand, dog var der en del mosbelægning og fugle møg på taget hvor antenne er placeret. Undertaget er med krydsfinerplader og er i god stand, det samme er tagkonstruktionen. Tagpappen er ligeledes i god stand, dog var der en del mosbelægning og fugle møg på begge tage, specielt omkring placering af antenne, det vurderes at den inden for de næste 5 år bør gennemgås for evt. revner og gennembrydninger. Der er kun brandkam på den ejendom som ligger ud mod Amtsvej, det blev oplyst, at den er renoveret i Brandkarme og zinkinddækninger i god stand. Overgang mellem teglsten og tagpap er udført med vindskede og zinkinddækning. Træet er medtaget af vind og vejr, og kun delvis malet. Zinken sås flere steder løsnet. Der er registreret taghætter og udluftningsventiler etc. i taget. Er udført i zink og udskiftet i forbindelse med etablering af nye tekniske installationer i Der er tagantenner på begge ejendomme. Det blev oplyst at de ikke er i funktion mere. Det kunne ikke præcist oplyses hvornår tagbelægningen er udskiftet. Derfor vurderes tagbelægningen ud fra en levetidsmæssig betragtning. Det vurderes, at de røde teglsten er i god stand, der sås ingen form for slidtage. Tagpappen er ligeledes i forholdsvis god stand, svejsninger var enkelte steder sluppet, bør eftergås. Der var en del belægninger på det område hvor antennerne er placeret, som skal fjernes. Tagpappens samlinger eftergås og mosbelægninger fjernes. Anslået mængde. Anslået pris 0-2 år Intet at bemærke. Vindskeder og zinkinddækninger eftergås, udskiftes i nødvendig omfang og vindskeder males. Anslået pris. Anslået pris 0-2 år Intet at bemærke. Antenner nedtages i forbindelse med rengøring af tagpappen. 2 stk. x kr år 2.400

9 Side 9 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Skorstene Der er 2 stk. skorstene på Fritz Hansensvej, er i god stand, dog bør de eftergås i forbindelsen med udskiftning af tagpap. Skorsten på Amtsvej er nedtaget. Intet at bemærke. Konklusion Hele tagkonstruktionen er i en forholdsvis godt stand, de røde teglsten er intakte, så de bør kunne holde op til 20 år endnu. Når tagpappen rengøres og antenner nedtages, bør den ligeledes holde i over 15 år endnu. Inddækninger samt træværk i form af vindskeder, skal inden for en kortere årrække eftergås. 01 TAG i alt kr

10 Side 10 af FACADER OGOKLER Amtsvej mod gade (med vindrue plante) Amtsvej mod have Fritz Hansensvej mod have (med vindrue plante) Fritz Hansensvej mod skur. Sokkel som er sluppet Revne i sokkel

11 Side 11 af 29 Sokkel som er sluppet Sokkel sluppet og fugtskjolder på underfacade. Sålbænk med delvis reparation (samt mørtel fuge omkring vinduer er smuldret væk) Sålbænk med ødelagt fuge reparation. (silikone fuge under vindue.)

12 Side 12 af 29 Nedløbsrør med revner i samling. Nedløbsrør, samlet med bitumen Gavl på Fritz Hansensvej 17-21, registreret sætningsrevne. Beplantning op ad facade, Amtsvej.

13 Side 13 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Kr. Facader Generelt Facader fremstår i blankt murværk af røde mursten og skrabe fuger, sokkel i grå puds. Facaden som helhed fremstår i god stand og uden nævneværdig vedligeholdelse, udover enkelte reparationer, i form af en sætningsskade på gavlen, samt revner i sokkel. Facaden er opdelt i nedenstående punkter som der henvises til. Revner Sokkel Kælderydervægge Sålbænke Nedløbsrør Der blev registreret en sætningsrevne på gavlen på Fritz Hansensvej 17-21, samt små revner i soklen. Sokkel er pudset og har varieret højde, er revnet flere steder og enkelte steder er den helt sluppet. Sokkel er delvis repareret i Flere steder sås der er fugtskjolder i form af sluppet puds på indersiden af kælderydervæggene. Sålbænke er af støbt beton med overflade af små sten, er flere steder sluppet i mørtlen. Der er i alt 6 stk. Fremstår af pvc, bør eftergås og udskiftet i nødvendigt omfang. Der blev registreret at flere nedløb var gået fra i samlingerne, delvis revnet. Det er vigtig at holde øje med om revne / sætning udvikler sig. Bør udbedres med ilægning af fugearmeringsjern og efterfølgende omfugning omkring revnen. 10 m² x kr år De pudsede sokler gennemgås og udbedres i nødvendig omfang, samt males. De steder hvor de helt er sluppet bør de ommures. Det er vigtig at terræn hælder væk fra bygningen og at beplantning op ad facaden fjernes. Mængde anslået. 100 lbm x kr. 400 = 0-2 år Der bør udføres omfangsdræn således at vand bliver ledt væk fra kælderydervægge og opfugtning mindskes. Medregnes: Opgravning, omfangsdræn med drænbrønde, afrensning, fugning, filtsning, asfaltering, opsætning af drænplader på kælderydervæg. Mængde anslået. 100 lbm x kr år Defekte/revnede sålbænke udskiftes til nye samt omfuges hvor mørtel er helt eller delvis sluppet. Anslået beløb: kr år Der anbefales en udskiftning af nedløb til zink, hvor de 2 sidste meter mod gade udføres i LORO-X rør. 60 lbm x kr. 400 = 0-2 år Konklusion Facaderne er i forholdsvis pæn stand, dog fremstår de med enkelte små skader som løbende skal udbedres. Det bør overvejes om beplantningen op ad facaden skal fjernes, for at få en længere levetid på facade, vinduer og kælderydervæggene.

14 Side 14 af FACADER & SOKLER i alt kr

15 Side 15 af VINDUER Facadevindue og sålbænk, fuge under vindue mangler. Trappevindue Køkkenvindue Kældervindue Kvistvinduer Kvistvinduer

16 Side 16 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Vinduer Kvistvinduer Kældervinduer Trappevinduer Vinduer er 2 og 3 fags trævinduer med sprosser og termoglas, er meget medtaget grundet vind og vejr og manglende vedligeholdelse. Fuger er en blanding af mørtel og silicone, er i dårlig stand enkelte steder. Malingen er sprød og afskallet flere steder, specielt bundramme står ubeskyttet. Enkelte sålbænke var revnet. Kvistvinduer er af træ og meget nedslidte, malingen er sprød og afskallet, inddækning er nedslidte og gennemtæret. Kældervinduer er meget nedslidte og malingen er sprød og afskallet. Enkelt lag glas. Trappevinduer er meget nedslidte og malingen er sprød og afskallet. Enkelt lag glas. Det vurderes at samtlige vinduer trænger til en istandsættelse og snedkergennemgang. Udskiftning af råddent træværk, glaslister, kit og fuger. Afhøvling af rammer så de let åbner og lukker, samt eftergang af beslag, hængsler, hasper m.m. Afrensning af løs maling samt slibning, maling af vinduer udvendig og indvendig samt på kant og fals, samt omfugning af fuger. Sålbænke eftergås 2 fagsvinduer: 36 stk. x kr år fagsvinduer: 20 stk. x kr år fagsvinduer: 36 stk. x kr år fagsvinduer: 20 stk. x kr år Alt træværk, zink- og bly inddækninger eftergås, samt snedkergennemgang og maling af kvistvinduer. 2 fags kvistvinduer: 18 stk. x kr år fags kvistvinduer: 10 stk. x kr år fags kvistvinduer: 18 stk. x kr år fags kvistvinduer: 10 stk. x kr år Snedkergennemgang og maling af kældervinduer. Kældervinduer: 25 stk. x kr = 0-2 år Kældervinduer: 25 stk. x kr = 7-10 år Snedkergennemgang og maling af samtlige trappevinduer. Trappevinduer: 5 stk. x kr = 0-2 år Trappevinduer: 5 stk. x kr = 7-10 år Stillads Opstilling af 4 facader. Opstilling og nedtagning af stillads. 0-2 år (82,14*300m²*4 ) = Leje af stillads ca. 4 uger. 0-2 år Leje pr. dag =1,24 * 45 dage *300m³ Opstilling og nedtagning af stillads år Leje af stillads ca. 4 uger år Konklusion Det vurderes, at med løbende vedligeholdelse af vinduerne, kan vinduesudskiftningen udskydes. Det anbefales, at de i stedet udskiftes løbende efter behov. Træværk eftergås jævnlig og skal males hvert 7. år. Vinduespriser er kun på vedligeholdelse af vinduerne. 04 VINDUER i alt kr

17 Side 17 af UDVENDIGE DØRE Sideparti af udvendig hoveddør Hoveddør med dørpumpe Indgangsrepos Halvtag over hoveddør Kælderdør

18 Side 18 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Døre: generelt Halvtag Udvendig indgangsrepos Hoveddøre med sidepart og kælderdøre er af træ og i bevaringsværdig stand. Malingen er sprød og afskallet flere steder, specielt bundrammer står ubeskyttede. Dørpumpe er i fin stand.. Fuger er af mørtel. Over hoveddøre er der et letbeton halvtag, støbt ind i facaden og med zinkinddækning. Er støbt beton og meget medtaget. Øverste pudslag slipper på alle indgangsrepos. Samtlige døre trænger til en istandsættelse og snedkergennemgang, udskiftning af råddent træværk og afhøvling af rammer så de let åbner og lukker, samt eftergang af beslag, hængsler, hasper, dørpumper, sparkelister m.m. Afrensning af løs maling samt slibning, maling af døre udvendig og indvendig samt på kant og fals, samt gennemgang af fuger. Hoveddøre: 5 stk. x kr = 0-2 år Kælderdøre: 4 stk. x kr = 0-2 år Hoveddøre: 5 stk. x kr = 7-10 år Kælderdøre: 4 stk. x kr = 7-10 år Samtlige halvtage skal eftergås, der sås revner i taget og løse inddækninger. Halvtag: 5 stk. x kr = 0-2 år Det anbefales at samtlige reposer udskiftes med nye støbte reposer incl. riste. Repos: 5 stk. x kr = 0-2 år Konklusion Samtlige døre er i forholdsvis god stand, dog skal de stadigvæk vedligeholdes. Træværk, beslag mv. eftergås jævnlig og skal males hvert 7. år. 05 DØRE i alt kr

19 Side 19 af UD- OG INDVENDIGE TRAPPER Nedslidt trin Nedslidt trappeløb Ødelagt rækværk / trappeløb Meget nedslidt linoleum Trappetrin fra kælder til stueetage, nedslidt Svindrevner i væg ved dør til lejlighed

20 Side 20 af 29 Fugt på vægge ved indgangrepos Kældertrappe Beton kant på kældertrappevæg

21 Side 21 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Hovedtrapper: De 5 hovedtrapper er udført i træ, med linoleumsbelægning og terrazzo på indgangsreposer. Rækværk er ligeledes udført i træ, er løst enkelte steder. Vægge er malet, enkelte steder under indgangsrepos og på vægge ved hoveddør sås fugtudblomstringer. Enkelte steder kunne der konstateres svindrevner ved døre til lejlighederne. Hovedtrapperne trænger til istandsættelse. Linoleum / trinforkanter Vægge Rækværk Indvendig kældertrappe Udvendige kældertrapper Linoleumsbeklædningen er meget nedslidt, flere steder sås en meget ujævn overflade. Trinforkanter er nedslidte og med messing liste. Maling er slidt og der er revner flere steder, fremstår i det hele taget som slidt. Rækværk er udført i træ. Enkelte steder virker rækværket lidt løst. Som øvrig hovedtrappe. Udvendig kældertrappe er udført i beton. Rækværk er hvidmalet og afskallet, grundet vind og vejr. Betonvæg omkring trappenedløb er nedslidt, fugtig og afskallet, trænger til istandsættelse. Afløb i bunden af trappe er tilstoppet med blade. Det anbefales at eksisterende linoleum fjernes og trappetrinforkanter slibes ned og lakeres, samt messingliste eftergås og udskiftes i nødvendig omfang. Opgange: 5 stk. af kr år Vægge og lofter istandsættes med nyt glasfilt og efterfølgende malerbehandles, samt revner udbedres. Fugt i stueetagen, kan evt. stamme fra at kælderydervægge ikke er fugtsikret. Tages med under facade og sokler pkt. 03. Opgange: 5 stk. af kr år Rækværk eftergås og udbedres i nødvendigt omfang og males i forbindelse med maling af vægge. Opgange: 5 stk. af kr = 0-2 år Er medtaget i de øvrige punkter. Indvendig kældertrappe: 3 stk. Betonkant repareres, rækværk afrenses og males, samt blade jævnligt fjernes fra afløb. Kældernedgange/trapper 4 stk. 4 stk. af kr = 2-5 år Konklusion Det anbefales at hovedtrapperne istandsættes med nyt linoluem og vægge males. samt betonkant på udvendigkældertrappe renoveres. 06 UD- OG INDVENDIGE TRAPPER i alt kr

22 Side 22 af , 12, 13, 14 OG 16 VVS-INSTALLATIONER 11 VARMEANLÆG 12 AFLØB 13 KLOAK 14 VANDINSTALLATIONER 16 VENTILATION Varmeanlæg Gasbrænder Forsyning af varme fra Armtsvej Afløb i kælder Afløb i støbejern og pvc, brandmanchet i etageadskillelsen

23 Side 23 af 29 Varmtvandsbeholder Brugsvand installation med isogena og afmærkning Brandisoleret ventilation og faldstamme udluftning

24 Side 24 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris 11 Varmeanlæg Varmecentral er placeret i kælder under Fritz Hansensvej 21. Opvarmnings kilde er centralvarme med naturgasbrænder. 2- strengssystem og med gamle støberjerns radiatorer i lejlighederne. 12 Afløb Samtlige faldstammer er udskiftet til støbejern i Kloak Det blev oplyst at i forbindelse med udskiftningen af faldstammerne, blev kloakken delvis udskiftet. 14 Brugsvand Brugsvand installationerne er ligeledes udskiftet i forbindelse med faldstammerne. Er udskiftet til rustfri stålrør, samt isoleret i kælderen med isogena kappe. 16 Ventilation Der er etableret nyt ventilationsanlæg i hele ejendommen med udsugning i køkken og bad, ventilation er ført i skorsten til boksventilatorer på loftet, hvor rør er isoleret. I alle køkkenvinduer er der monteret friskluftsventiler for at forbedre luftcirkulationen. Der er forholdsvis god ventilering i kældrene, sker via kældervinduer. Intet at bemærke. I kælder sås et pvc afløbsrør ført igennem etagedækket. Der kunne umiddelbart ikke ses nogen form for brandmanchet. Bør tjekkes om der er monteret brandmanchet og udbedres. Montering af brandmanchet. 0-2 år Kloakinstallationerne er delvis udskiftet inde for de sidste 4 år. Inden for de næste 10 år bør den øvrige del af kloakken undersøges, for at klarlægge dens stand. TV-inspektionen udføres for at klarlægge, om der er installationer der kræver delvis reperation og/eller udskiftning. Det er KUN udførelsen af TVinspektionen som er prissat i dette punkt. TV-inspektion: kr , år Intet at bemærke. Intet at bemærke. Konklusion Største delen af VVS installationer er udskiftet inden for de sidste 4 år, derfor er det vigtig at de vedligeholdes iht. drift- og vedligeholdelses vejledningen. Foreningen bør overveje at få installeret brugsvandsmåler i hver enkelt lejlighed for at mindske vandforbruget mest muligt. 11, 12, 13, 14 OG 16 VVS-INSTALLATIONER i alt kr

25 Side 25 af EL-INSTALLATIONER Loftbelysning Belysning på opgange El-kabler / luftledninger på facaden El-kabler på facade

26 Side 26 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris El-installationer generelt Trappeopgange Kælder Loft: Udvendige Ejendomsmåler er med HFI relæ placeret i kælder under Amtsvej. I forbindelse med nye tekniske installationer, blev el-tavle opdateret. Herefter har der ikke været problemer med ejendommens el- installationer. Elinstallationer i lejligheder er ikke besigtiget. Der er registreret kuglelamper på hver repos som belysning på hovedtrappe samt røgalarm. El installationer i kælder er en blanding af nye og ældre installationer. Der er forholdsvis god belysning i "opholdsrum" og i kælder. Dog mangler der belysning i enkelte rum. Skrotlamper ved kælderdøre. På loft er der etableret belysning i forbindelse med udskiftning af de tekniske installationer. Der er registreret telefonkabler på facaden samt udvendig belysning over hovedtrapperne. DONG har opsat midlertidige el-kabler på gavl. I forbindelse med istandsættelsen af hovedtrappen, bør det overvejes at få udskiftet samtlige lamper til nye opdateret. Post er ikke medtaget. Belysning bør eftergås og udbedres i nødvendigt omfang. Anslået beløb afsættes. Kælder: i alt kr ,- 2-5 år Ingen arbejder. Gamle telefonledninger fjernes i det omfang de ikke er i brug. Midlertidige el-kabler på gavl forudsættes nedtaget af DONG. Post er ikke medtaget. Skur Der er etableret belysning i skur. Ingen arbejder. Konklusion Generelt er el-installationerne i forholdsvis god stand på fællesarealerne. For en god ordens skyld anbefales det, at alle lejligheder eftergås og der udføres HPFI-relæ hvor der ikke er HFI-relæ, da det fra 1. juli 2008 er et lovkrav, at alle eltavler skal indholdehpfi- eller HFI-relæ. 17 EL-INSTALLATIONER i alt kr

27 Side 27 af SKURE I TERRÆN Skur Tagnedløb på skur, er gået fra ved tagrende. Skur som bruges til cykler, depot mv. Tag på skur

28 Side 28 af 29 Bygningsdel Registrering og tilstand Vedligeholdelses forslag Udføres Pris Skur generelt Tagrender og nedløb Facader Tag Træskuret er placeret langs facade og gavl ved ejendom på Fritz Hansensvej. Er et malet træskur med låste og uaflåste rum, benyttes som opbevaring, cykelskur, skraldskur mv. Tag er af bølge plader og pvc tagrender og nedløb. PVC tagrender trænger til en gennemgang, enkelte steder sås der revner og samlingerne var gået fra. Træværket er i god stand. Et enkelt sted sås der et par brædder med råd. Ellers intet at bemærke. Tagplader er eternitbølgeplader og er i god stand. Dog sås der en del begroninger. Samtlige tagrender og nedløb eftergås og udskiftes i nødvendigt omfang til pvc. Blade og kviste fjernes. Anslået i lbm. 20 m af kr. 350,- 0-2 år Alm. vedligeholdelse som maling af træværk, udskiftning af brædder med råd Afsat beløb: kr år Afsat beløb: kr år Alm. vedligeholdelse, begroninger afvaskes og tagpladerne eftergås og udskiftes i nødvendigt omfang. Afsat beløb: kr år Konklusion Generelt er skuret i god stand, men det er stadigvæk vigtig at det jævnligt vedligeholdes, så som træværk, beslag og tagplader eftergås. Skuret skal males ca. hvert 7. år. Taget, tagrender og nedløb renses for nedfaldende blade mv. mindst én gang om året. 18 SKURE I TERRÆN i alt kr

29 Side 29 af 29 3 Vedligeholdelse generelt Der er vanskeligt at forudse, hvornår behovet for vedligeholdelse / udskiftning af f.eks. vinduer eller taget blive akut. Det er derfor afgørende at ejeren fortsat holder sig ajour med forholdende i ejendommen og sikrer at opstående skader hurtig bliver udbedret. Det skal bemærkes, at de beskrevne aktiviteter er generelle anvisninger. De kan derfor ikke anvendes direkte som fyldestgørende arbejdsbeskrivelser for en evt. entreprenør. 4 Konklusion De to bygninger fremstår i dag i god vedligeholdelsesmæssig stand, tagkonstruktionen burde kunne holde i mange år endnu. Vinduerne er generelt i god stand, men mangler alm. vedligeholdelse i form af snedkergennemgang og maling, samt gennemgang af fuger. Hvis dette blive gjort ca. hvert 7. år vil det ikke være nødvendigt at skifte samtlige vinduer på en gang, men kan i stedet for tages enkeltvis når der er behov. Facaderne er i god stand, dog bør det overvejes om man vil bibeholde den beplantning, som vokser op af facaderne. Den er b.la. med til at svække kælderydervæggene med sine rødder, samt træværk på vinduerne. Hovedtrapperne er meget nedslidte, og disse skal inde for en kort periode renoveres med nyt linoleum, eftergang af rækværk samt maling af vægge og lofter. Størstedelen af ejendommens VVS-installationer er udskiftet inden for de sidst par år og derfor er der ikke den store udskiftning på dette område. Dog skal foreningen være opmærksom på, at disse også kræver vedligeholdelse. Her henvises der til evt. drift- og vedligeholdelsesvejledninger. Den del af kloaksystemet som endnu ikke er udskiftet, bør få foretaget en TVinspektion for at få klarlagt, om der evt. er brud på ledningerne som i så fald skal udbedres. For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at det er et lovkrav fra Sikkerhedsstyrelsen, at el-tavler i hver enkelt lejlighed inden d. 1. juli 2008 skal være forsynet med HPFI- eller HFI-relæ. Forslag til prioriteret rækkefølge for vedligeholdelsesarbejder. 1. Malingbehandling og snedkergennemgang af vinduer 2. Renovering af hovedtrapperne 3. Fugtsikring af kælderydervægge 4. Vedligeholdelses af tagpap

30 Side 30 af 29 5 Vedligeholdses udgifter over en periode på 10 år. Bygningsdel Udgifter i alt kr. 0-2 år 2-5 år 5-7 år 7-10 år 01 TAG FACADER & SOKLER VINDUER DØRE UD- & INDVENDIGE TRAPPER VVS-INSTALLATIONER EL-INSTALLATIONER SKURE I TERRÆN Håndværksudgifter excl. moms Alle priser er excl. moms og byggepladsomkostninger. Prisniveau januar 2008.

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé YGNINGSELSKORT : Vinduer ygning nr. Vesterbrogade 183 / akkegårds llé 1 og 3 Eksist.. Forhold / tilstand : ktivitet og interval : ktuel tilstand: Eemærkninger : 1 Vinduer- generel beskrivelse Vinduer i

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere