BÆK FOLKEBLAD MAZDA GAVNYE TRÆNINGSDRAGTER. ;t(dl(erkifackt1(/1" Rffl"i æi & o;fal(ri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÆK FOLKEBLAD MAZDA GAVNYE TRÆNINGSDRAGTER. ;t(dl(erkifackt1(/1" Rffl"i æi & o;fal(ri"

Transkript

1 BÆK FOLKEBLAD ;t(dl(erkifackt1(/1" Rffl"i æi & o;fal(ri April ÅRG ANG MAZDA GAVNYE TRÆNINGSDRAGTER Autoforhandler Kurt Vestcrgaard har skænket RIF's juniorhold nye spil lcdrag tcr. Dragterne der har Mazda bomærket på ryggen er så flotte at de også kan bruges uden for idrætsanlæget, hvad de unge mennesker uden tvivl også vil gøre. På billed erses Eva og Kurt Vcstergaard, samt træner Per Bøgh og holdleder Torben Sørensen sammen med hele ho ldet. Fodboldholdene i Idrætsforeningen ser frem til en god sæson og alle glæder sig til at komme på grønsværen og kæmpe for de rød -hvide farver. Sidste sæson rykkede serie seks holdet jo op til serie fem. Så vor lokale fodboldklub kan nu præstere to hold i serie fcm. Vi håber at vi i næste nummer kan bringe en o versigt over holdenes hjemmekampe.

2 Gudstjenester., -.,i;!. 12. april Id ~i~'h~' ; 16. april kl ", 'r~' 19. april k! ~. 20. apnl kl :1'-, 3. maj. kl Konlirmation " Rørbæk Folkeblad. A. gade 7, RØrbæk, 9500 Hobro Brugsen Rørbæk GENERALFORSAMLING Torsdag d kl I forsamlin gshuset Smørrebrød, kaffe og underholdning Dagsorden Iflg. vedtægterne Udgiver. Støtteforeningen Målet Redaktion og Annoncer Mona Høegh Alice Østergaard Marianne Jensen Niels Mølgaard Finn Jsagcr Torben Sørensen Grethe Ch ristensen Søren Jørgensen Ansva rshavend e Mona Høegh Fotograf. teo Hansen Forbe hold for trykfejl Redaktionen har intet ansvar for materiale der er indsendt uopfordret. Oplag. ca. 300 eks. Sats. KE Skilte & Reklame Tryk. Hobro Lyntryk Formanden og Gemalen ønskes hjertelig tillykke med Sølvbryllupsdagen. onsdag den Ønskes af Cykelkl ubben 2

3 1 ~t:. ~1 Al Tirsdag d. 7. april kl er de r lysbilledforedrag på Engpa rken. Emnet for foredraget er.. Fra Vesterhavet til Kattegat" Arrangøren e r Pensionistforeningen og Rørbæk Me nighedsråd. At der måske er noget i gærde med hensyn til fusioner. dennegang er det ikke firm afusioner. men derimod samme nlægning af 10 byer. Der har i nog le dage stået ikke mindre end 10 byskilte ved indkørselen til Rørbæk fra syd. nem lig vort eget Rørbækskih men så sandelig også et fra Døstrup. del næste bliver vel al" Del indre marked " skal lægge i Rørbæk. Al det nu også ser ud til at de aktive fodboldspillere i RIF nu også vil blive tilb udten bilordning. Iig denderkerer med succes i Sortebakke n HK. så sel vom fodbolden ikke kommer til al kø re godt. så gør spilleme del. og del er jo da rart. At Rørbæk - Mcjlby Husmandsforening havde et godt dilettant. Forestill ingen blev vist to ga nge i forsa mli ngs huset og derefter på Engparken og på plejehjemmet i Nørager. At Gunnar Krogh. meget aktiv mand i RIF. havde tænkt sig al smutte en lille tur til Polen med Arbejd ernes Radio og Fjernsynsklub. men han havde fejlagtig t planlagt ferien i byfest-ugen og den går ikke. man kan da ikke arraneere e bvfest uden Gunnar og Lilly. For god ordens skyld skal det nævnes at det ikke var Gu nnar der havde ta ecr fejl af datoerne men derimod Byfesten der er blevet flyttet. Gunnar er en god. mand for Rørbæk. han bliver hjemme. At Johs. Andersen. der er bidt af en gal folke racer. meget mod sin vilje ikke kan deltage i åbningslebe t på banen i Nysum der er fastsar til den 3. maj. Sagen stiiler sig således. at Johs. Rørbæks svar på Senna. skal til konfirmation og del skal jo også passes. At de læsere der går og funderer ove r hvad en se mandsmissionær går rund t og laver i Hobro. kan få s var på delle spørgs mål i Rørbæk præstegård den 7. maj.hvor sømands missio nær Klaus Jensen fortæller om sit arbejde. At hvis du ønsker at få lidt med i de t næste nummer af Danmarks mindste loka lavis, så skal de l ligge i postkassen, Aagade 7. senest den 27.apri l, du er selvfølgelig også velkommen til at ringe, se telefonlisten på side 2. 3

4 RØRBÆK FORSAMLINGSHUS tiileverer()f/efa ~ ~ ti!iif)gf)i1flltf.fff HENVENDELSE TLF RØRBÆK OLIEFYRSERVICE Hovedeftersyn, O.R. fyrtest, reparationer, økonomiprøve, serviceabonnement, nyt oliefyr. 30 dages garanti på udfort arbejde. NATURGAS ERNST LAUERSEN Autoriseret VVS-instalat ør RØRBÆK TLF I I I, -et vannt sted i en kold tid.. RØRBÆK SOLCENTER Eva Myrup, Stikvejen l, Rørhæk TIf.9855i 779 I i I I I SVEND CHRISTIANSENS MURERFORRETNING APS. Alt i nybygning, tilbygning og reparation. N vangsvej 13, Rørbæk, 9500 Hobro, Tlf

5 En god vin er vejen til en vellykket fest Bryllup Kobberbryllup Sølvbryllup Guldbryllup Æ.dIt~ Barnedåb Kontinuation Reception Fødselsdagsfest eller måske har du bare lyst til at nyde en god rødvin med vennerne så husk at Franske vine til hverdag ogfest _ fra Himmerlands Vinimport er bedst, Smag vinen inden du køber ingen risiko du løber aftal tid, køb billigt vi vejleder villigt Vi sælger ægteslotsvine, importeret på flasker direkte fra Frankrig Spar mellemhandler ogdetailavancen ogoplevsamtidig, hvordan dn får mere kvalitet for pengene Aftal tid for en heltgratis vinsmagningpå til HIMMERLANDS VINIMPORT v. Anne Marie 11Jøgersen Løgslørvej 145 DK 9610 Nørager TIl Fax

6 INYRØGEDE I 'ØRREDER SÆLGESHVERLØRDAG FORMIDDAG BESTILLI NG KISTVAD DAMBRUG 00STRUPVEJ HOBRO TLF RØRBÆK ANDELSMEJERI UJEMMELIG UYGGE Vi har alt Næsten... D ØGNEKEN TLF I 622

7 I I Kom ind og P!!'Vekør en Mazda lij;=?1 : ~ Thurøvej Hobro. TIl Attentrt Si Sparekassen Rørbæk Filial af Sparekassen Hobro Tlf Tøj til piger i alle aldre! ~/~!lst E NSE N == BREDGADE 30, 9610 NORAGEH Kig også ind j vor afde ling j Hobro... TLF , Qørviks fxsiok tapi _. J Alt indenfor fysioterapi, f.eks. rygproblemer. idrætsskader og genoptræning. Lægehuset. Korsgad e g, Hobro, Tlf

8 Mejl by _~10 A, c!eft Tele'on il! es 12 OD Rort>æk Kobt" f M lon!la SS Bru~sen i Rørbæ k DAKO EN FRISK BUTIK POULA & L. (SAGER RØRBÆK TLF HOBRO SORTEBAKKEN.' ~~~Iks : : ; : ; " ; " " Normalt skulle harpiks være klæbende, men det var ikke tilfældet for herrenes serie et hold fra Sortebakken. Holdet skulle spille mod Mldnhy om oprykning til jyllandsserien og den første kamp blev spillet i Sortebakkehallen. En virkelig spændende kamp, som von lokale hold vandt med [Q mål, efter at have været bagud med fem mål. Midt i kampe n måtte en afsortebakkens kanonskytter forlade banen i to minutter, da han spillede med harpiks på hænderne. det er ikke tilladt. Man skulle tro at man bliver klog af skade, men ved returkampen i Thy. måtte tre af vore loka le helte forlade banen, hånd i hånd, de kunne næsten ikke slippe hinanden, og man skal selvfølgelig også Slå sammen, men alligevel, må del være en lidt klam fornemmelse at sidde og kigge på al den resterende del af holdet, fire mand. må kæmpe på hælene i to minutter på grund af mangel på omtanke. Del vil vel ikke være ulogisk at antage al spilleme fra Miduhy, havde indviet dom merne i Son ebakkens hang til ulovlig harpik s. Vi får en chance mere for al rykke op, grib den og vis hvad i dur til. KE 8

9 F gfo å toppe Vort lokale tøm rerfirma er klar til at gå på Laget. Igennem et landsdæk kende samarbejde har Lars og Søren Norup videre uddannet sig. så de roligt kan kalde sig specialister også hvad angår nyt tag. Det er Dansk Eternit der har fores tået uddannelsen og grunden til dette skridt skal ses ~ lyset af at statistikken si ger alder pen oden 199()..94 skal der udski ftes ca. 15 mill kvm. tag i Danmark. Det er selvfølgelig en lille del heraf der er placeret i vores område, men iflg. Lars og Sørcn Norupcr der dog cn del der trænger til at blive reno veret. Vores lokale tagspecialister har de r for sendtet brev til husejere. hvor der måske kunne komme en tagrenovering på tale og i brevet opfordres de til at få tagets tilstand gået efter og måske få et uforbindende tilbud på en eventuel tag uds kiftning. Husejerne bør også være opmærksomme på at der netop nu er mulighed få at opnå et statstilskud på 7000 kr. ved forbedring af boligen. Grat is TAG TJEK Kan dit hus tåle regnvejr? Spørg en fagmand. Få din tømrer til at se taget efter ~ sø mmene. Et TAG-TJEK kan spar e dig for mange ubehageli ge oplevelser. Tal med tøm'ren om et GRATIS TAG-TJEK. ~!!Æ L Lars og Søren Norup S Grendatsvej 11, Rørbæk Hobro 9"55 n<j.> T0MRER- OG SNEDKERFORRETNING 9

10 Sortebakken HK takker for sæsonen Det er ved at være slut med håndboldsæso nen, men vor lokal e klu b kan se tilbage på en god sæson. I ungdomsafdelingen fik 5 af 6 mulige hold absolutlc topplaceringer og det sjette hold blev nummer fem i deres kreds. Derudover har microern, de helt små. dra get til stæ vner og leget håndbold med jæ vnaldre nde drenge og piger. Som de fleste sikkert er bekendt med har herreholdene også klaret sig fremragende, serie et holdet skal spille om oprykning til jyllandsserien, 2. holdet har sikret sig oprykning til serie to mens tredie holdet SLAGTNING & N0DSLAGTNING Dyr modt ages/ afhentes til slagtning og partering, hver mandag og torsdag. Nødslagt ning modtages alle ugens dage. Halve grise laves i pålæg. Slagtervarer kan købes i Rørbæk Bru gs SNÆBUM SLAGT ERFORRETNING G. & H. HØJBJERG, SNÆBUMVEJ 40 TLF tilkæmpede sig en fjerdeplads, men des værre måtte 4. holdet rykke ned, i den forbindelse udtaler holdet at det bliver sjov t at vinde igen. Man må ikke glemme "Old boys holdet". de spillerjo kun formationens skyl, men alligevel drager holde t til landsdelsmesterskabet. Dameholdene levede ikke helt op til for ventningerne, men serie 2 og 3 holdet placerede sig dog henholdsvis som num mersyv og fem. Her ved afslutningen på sæsonen sender foreningen en varm lak til trænere, ledere og de mange hjælpere. specielt takker man Solveig Hansen og Cla us Gartner der altid har været klar til at give en hjælpende hånd. FIRMAREGNSKABER LANDBRUGSREGNSKABER SKATIEOPGØRElSER Udfærdiges påeget moderne EDB anlæg. Flnancerings og investenngsrådghl1ing (ff;; ~ l~~~: ~ :: Bankuddaneeenerkoncm., ~,.<"1... ", I '-'I fland f ',',1\::', ', r:."j,',].! Mnl ema anes oretungen ~ _ '~ f; aff('\isorcr, URU. Revlsionsflrmaet jenssvetstrup Damgård SkO\IDOSevCj 45, Rørbæk 9500Hobro, TIL IO

11 RøRBÆK TELTUDLEJNING.e ~~ td4huio<fmu~ ~ TELTE GULVE BORDE STOLE BÆNKE ~ ~. TLF Grøndalsvej 2, Rørbæk 11

12 Bestyrelsen i forsamlingshuset konstitueret Efter Genera lforsamlingen den ll. marts kan vi præse ntere den nye bestyrelse i Rørbæ k forsa mlingshus. Formanden er Inna Jensen, næstformandsposten besættes af Klaus Myrup, der for øvrigt blev gen valgt på generalforsamlingen. Påpengekassen sidder Ingrid Myrup, der er nyvalgt til bestyrelsen, hvilket ogsågælder Lena Nielsen. som rosinen i pølseenden har vi Jens Krogh. Konfi rmander 1992 Søndag den 3. maj er der konfinnation i Rørbæk og konfirmanderne er Lars Christensen, Stenild, Martin Damgaard Larsen, Syrenvej 3. Je ns Aage Overvad Mathiasen. Grynde rup, Lis Mikkelsen, Skovmosevej 49, Anette Hellerup Nielsen, Kjcmtrup, Dorte Nielsen, Hobro. Henrik Nielsen, Allestrup og Trine Wulff Pedersen, Hanncrup. Casper Betzcr konfirmeres i Stenild Kirke d. l O. maj. Generalforsamling i Brugsen D. 23. april k!. 20. afholder Rør bæk Brugsforening Generalforsam ling i Forsamlingshuset.Det er bestyrelsens håb at mange vil møde op til generalforsamlingen og som "Brugs Bjarne" udtrykker det: Det er nu så hyggeligt. Efter Generalforsamlingen er dcr underholdning. Uden at komme d irekte ind på ind holdet, specielt i kasserens beretning, kan vi da godt oplyse at det har været et godt år i vor lokale brugsforen ing og deler jo herligt. APRIL 1992 De heldige vindere er: l. pr. nr. 67,2. pr. nr. 36, 3-4 pr. nr. 19, 72, 5-8 pr. nr. 7, , 84 Tillykke. Støtteforeningen " Målet" RØRBÆK I Tlf l VOGNMANDSFORRETNING Harly Schm idt Grøndalsvej 3, Rørbæk, 9500 Hobro 12

BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger

BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl RdlJæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger BÆK FOLKEBLAD ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1 Maj 1992 2.ARGANG En rigtig bestyrelse Disse beslutsomme og stoute herre er muligvis en bestyrelse for Husmandsforeningen. Den eneste hjælp vi kan

Læs mere

RØRBÆK FOlKEBlAD. ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl. Der var engang.. 2. ÅRGANG JANUAR 1992

RØRBÆK FOlKEBlAD. ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl. Der var engang.. 2. ÅRGANG JANUAR 1992 RØRBÆK FOlKEBlAD ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl JANUAR 1992 2. ÅRGANG Der var engang.. Her ved indgangen til det nye år vil det måske være interessant at kaste et blik tilbage i tiden. Dette

Læs mere

RØRBÆK FOLKEBLAD. ;tfål(~rkjlalet 1(1~

RØRBÆK FOLKEBLAD. ;tfål(~rkjlalet 1(1~ RØRBÆK FOLKEBLAD ;tfål(~rkjlalet 1(1~ NOVEMBER 1991 RI!~Jæf CIj o;lal(i 1.ARGANG Fem Generationer Lille Jesper på 7 måneder har noget som ikke mange kan prale med, en tipoldefar. På Billedet er familien

Læs mere

RØRBÆK. 1III IIIItlllllllllll Nov. 1995-5. Årgang FOLKEBLAD. Ny Køkkenchef.

RØRBÆK. 1III IIIItlllllllllll Nov. 1995-5. Årgang FOLKEBLAD. Ny Køkkenchef. RØRBÆK FOLKEBLAD 1III IIIItlllllllllll Nov. 1995-5. Årgang Billederne erfra Receptionen i forbindelse med Anjas sum i f orsamlingshuset.!foto: Helge Olsen) Ny Køkkenchef. Så fik R ørbæk Forsamlingshus

Læs mere

RØRBÆK FC ZULU KOMMER TRADS TINA. FOLKEBLAD - bladet for Rørbæk & opland. Uddelerskifte. i Lokal Brugsen MAJ 2007-16 ÅRG.

RØRBÆK FC ZULU KOMMER TRADS TINA. FOLKEBLAD - bladet for Rørbæk & opland. Uddelerskifte. i Lokal Brugsen MAJ 2007-16 ÅRG. RØRBÆK MAJ 2007-16 ÅRG. FOLKEBLAD - bladet for Rørbæk & opland FC ZULU KOMMER FC De Røde Hunde møder TV2 Zulu på Rørbæk Stadion fredag den 1. juni kl. 19. Fodbold for sjov, og med Rørbæk cheerleaders i

Læs mere

KLUBBLADET 31. ÅRGANG FEBRUAR 2007

KLUBBLADET 31. ÅRGANG FEBRUAR 2007 KLUBBLADET 31. ÅRGANG FEBRUAR 2007 Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 e-mail: raly@post.tele.dk Næstformand Lars Hansen Tlf. 48 21 07 72 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

Nr. 2 - august 2010 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY

Nr. 2 - august 2010 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Nr. 2 - august 2010 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Tank billigt og støt samtidig Boldklubben B65 Du kan støtte Boldklubben B65, hver gang du

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

HUGin. Årets Hylke Borgerere 2004 21. ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen.

HUGin. Årets Hylke Borgerere 2004 21. ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen. HUGin Årets Hylke Borgerere 2004 Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen. 21. ÅRG. NR. 2 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders

Læs mere

VÆRUM GF - en forening med mere end 100 år på bagen..! KLUBBLAD 2015 www.vaerum.net

VÆRUM GF - en forening med mere end 100 år på bagen..! KLUBBLAD 2015 www.vaerum.net VÆRUM GF - en forening med mere end 100 år på bagen..! KLUBBLAD 2015 www.vaerum.net VÆRUM 2 Værum Forsamlingshus Står du og mangler et sted til din fest eller møde - så har vi pladsen til dig. Stor sal

Læs mere

V.I. talitet. Vigerslev Idrætsforening. Indvielse af det nye. Friluftsbad. Lørdag den 1. juni. 33. årgang maj / 2002 nr.3

V.I. talitet. Vigerslev Idrætsforening. Indvielse af det nye. Friluftsbad. Lørdag den 1. juni. 33. årgang maj / 2002 nr.3 V.I. talitet 33. årgang maj / 2002 nr.3 Vigerslev Idrætsforening Indvielse af det nye Friluftsbad Lørdag den 1. juni 2 Minisport. Minisportssæsonen sluttede udendørs med orienteringsløb og ridning. Vi

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

HammerNyt. Læs om Grindsted mejeri. Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton

HammerNyt. Læs om Grindsted mejeri. Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton Grindsted Uggerhalne & omegn Maj 2010 13. årgang nr. 52 Læs om Grindsted mejeri Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton Referat fra Borgerforeningens generalforsamling

Læs mere

Hva ska jeg gøre? Bjert-Stenderup får nyt VVS-firma Læs side 7. 65 år - og igen herre i eget firma Læs side 5. Læs side 3

Hva ska jeg gøre? Bjert-Stenderup får nyt VVS-firma Læs side 7. 65 år - og igen herre i eget firma Læs side 5. Læs side 3 Nummer 3, 17. årgang, marts 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Hva ska jeg gøre? Læs side 3 Bjert-Stenderup får nyt VVS-firma Læs side 7 65 år - og igen herre

Læs mere

Nyt. Hammer. for Grindsted, Uggerhalne & Omegn. Maj 2007 10. årgang Nr. 40. Kaptajn Kaper i Kattegat...

Nyt. Hammer. for Grindsted, Uggerhalne & Omegn. Maj 2007 10. årgang Nr. 40. Kaptajn Kaper i Kattegat... Hammer Udgiver: Borgerforeningen Menighedsrådet for Grindsted, Uggerhalne & Omegn Inde i bladet: Nyt fra Borgerforeningen side 3 og 4 Quiz om navne side 21 Nyt fra GSK-fodbold side 26, 27 og 28 Nyt fra

Læs mere

HOVEDSTØDET NR. 1 - MARTS 2010

HOVEDSTØDET NR. 1 - MARTS 2010 HOVEDSTØDET NR. 1 - MARTS 2010 Nielstrup-Voldum Ungdoms- og Idrætsforening Kirsten Bonde modtager en check på 5000 kr. Ildsjæl! Det er ildsjælene, der holder hjulene i gang! Det er kendt for de fleste.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet.

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Nors-Tved Tidende Indhold: To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Referater generalforsamlinger. Armiga Oversvømmelser på egnen... Mærkedage. Nors Gokartcenter ræser derudaf. Nors Gokartcenter Skolejubilæum.

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 6-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

Nr. 2 21. årgang Maj 2015

Nr. 2 21. årgang Maj 2015 Nr. 2 21. årgang Maj 2015 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn Side: 3: Borgerforeningen Side: 4: Sinding Forsamlingshus Side: 5, 6, 7, 8, 9 og 10: Kirkesiderne Side: 11, 12, 13 og 14: æ Sinding daw Side:

Læs mere