VEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A."

Transkript

1 VEDTÆGTER for CEMAT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cemat A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. 3. Aktiekapital 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr ,36 fordelt på stk. aktier á kr. 0,02. Aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og er udstedt gennem VP Securities A/S. 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 3.3 Bestyrelsen har på selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2013 fået tildelt følgende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital. 3.3 A Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 22. april 2018, at forhøje kapitalen ad én eller flere gange ved nytegning med indtil 200 mio. stk. nye aktier á kr. 0,25. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling. Tegningen skal ske med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte udbud, herunder tegningskursen. 3.3 B Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 22. april 2018, at forhøje kapitalen ad én eller flere gange ved nytegning med indtil 200 mio. stk. nye aktier á kr. 0,25. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller apportindskud. Aktierne skal udstedes til markedskurs og tegningen skal ske uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter de øvrige vilkår for aktietegningen ved de enkelte udbud. 3.3 C Den nominelle kapitalforhøjelse, bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af vedtægternes punkt 3.3 A og 3.3 B, kan samlet ikke overstige kr., det vil sige, at der i henhold til bemyndigelserne i punkt 3.3 A B maksimalt kan tegnes 200 mio. stk. nye aktier á kr. 0,25. Side 1 af 43

2 3.4 For de nye aktier, jf. punkt 3.3 A og 3.3 B, skal i enhver henseende gælde samme regler, som er fastsat for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt bemærkes, at de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, og at aktierne skal udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i fordelingen af udbytte for det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer af vedtægterne, som er nødvendige som følge af kapitalforhøjelsen. 3.5 Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange, inden den 25. april 2017, at udstede warrants i selskabet til ledende medarbejdere i koncernen, herunder til direktionen, med ret til at tegne op til nominelt ,00 kr. aktier i selskabet svarende til 40 mio. stk. aktier á 0,25 kr. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for warrants. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. For de nye aktier, jfr. dette pkt. 3.5, skal i enhver henseende gælde samme regler, som er fastsat for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt bemærkes, at de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, og at aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i fordelingen af udbytte for det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt. Såfremt der forinden udnyttelsen af warrants i henhold til dette pkt. 3.5 generelt er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af disse warrants dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet. De nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S og skal noteres på Nasdaq Copenhagen A/S. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med nominelt indtil ,00 kr. svarende til 40 mio. stk. aktier svarende á 0,25 kr. mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af Side 2 af 43

3 warrants efter dette pkt Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres som følge af bemyndigelsen. Såfremt vilkårene for udstedte warrants måtte medføre en regulering af antallet af warrants, er bestyrelsen bemyndiget til at foretage en tilsvarende forøgelse af den dertil hørende kapitalforhøjelse. 3.5.A Bestyrelsen har den 26. april 2012 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 1 og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. 3.5.B Bestyrelsen har den 26. april 2012 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 2 og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. 3.5.C Bestyrelsen har den 23. april 2013 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 1 med de ændringer, der følger af bilag 1.A og bilag 1C og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. 3.5.D Bestyrelsen har den 23. april 2013 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 2 med de ændringer, der følger af bilag 2.A og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. 3.5.E Bestyrelsen har den 29. april 2014 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 1 med de ændringer, der følger af bilag 1.B og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. 3.5.F Bestyrelsen har den 29. april 2014 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 2 med de ændringer, der følger af bilag 2.B og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. Side 3 af 43

4 3.5.G Bestyrelsen har den 27. april 2015 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 1 med de ændringer, der følger af bilag 1.D og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. 3.5.H Således indeholder bemyndigelsen i punkt 3.5 tilladelse til udstedelse af 0 stk. warrants. 3.6 Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange, inden den 28. april 2019, at udstede warrants i selskabet til ledende medarbejdere i koncernen, herunder til direktionen, med ret til at tegne op til nominelt ,00 kr. aktier i selskabet svarende til 40 mio. stk. aktier á 0,25 kr. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for warrants. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. For de nye aktier, jfr. dette pkt. 3.6, skal i enhver henseende gælde samme regler, som er fastsat for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt bemærkes, at de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, og at aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i fordelingen af udbytte for det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt. Såfremt der forinden udnyttelsen af warrants i henhold til dette pkt. 3.6 generelt er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af disse warrants dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet. De nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S og skal noteres på Nasdaq Copenhagen A/S. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med nominelt indtil ,00 kr. svarende til 40 mio. stk. aktier svarende á 0,25 kr. mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants efter dette pkt Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. I øvrigt fastsætter Side 4 af 43

5 bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres som følge af bemyndigelsen. Såfremt vilkårene for udstedte warrants måtte medføre en regulering af antallet af warrants, er bestyrelsen bemyndiget til at foretage en tilsvarende forøgelse af den dertil hørende kapitalforhøjelse. 3.6.A Bestyrelsen har den 27. april 2015 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 1 med de ændringer, der følger af bilag 1.D og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. 3.6.B Bestyrelsen har den 27. april 2015 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 2 med de ændringer, der følger af bilag 2.D og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. 3.6.C Bestyrelsen har den 3. maj 2016 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 1 med de ændringer, der følger af bilag 1.E og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. 3.6.D Bestyrelsen har den 3. maj 2016 besluttet at udstede warrants. Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedhæftet disse vedtægter som bilag 2 med de ændringer, der følger af bilag 2.E og udgør en integreret del af nærværende vedtægter. 3.6.E Således indeholder bemyndigelsen i punkt 3.6 tilladelse til udstedelse af stk. warrants. 3.7 Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange, inden den 25. april 2021, at udstede warrants i selskabet til ledende medarbejdere i koncernen, herunder til direktionen, med ret til at tegne op til nominelt ,00 kr. aktier i selskabet svarende til 40 mio. stk. aktier á 0,25 kr. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for warrants. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige Side 5 af 43

6 begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. For de nye aktier, jfr. dette pkt. 3.7, skal i enhver henseende gælde samme regler, som er fastsat for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt bemærkes, at de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, og at aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i fordelingen af udbytte for det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt. Såfremt der forinden udnyttelsen af warrants i henhold til dette pkt. 3.7 generelt er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af disse warrants dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet. De nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S og skal noteres på NASDAQ OMX Copenhagen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med nominelt indtil ,00 kr. svarende til 40 mio. stk. aktier svarende á 0,25 kr. mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants efter dette pkt Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres som følge af bemyndigelsen. Såfremt vilkårene for udstedte warrants måtte medføre en regulering af antallet af warrants, er bestyrelsen bemyndiget til at foretage en tilsvarende forøgelse af den dertil hørende kapitalforhøjelse. 3.8 Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen. Disse retningslinjer er vedtaget af selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside. 4. Aktierne 4.1 Aktierne er omsætningspapirer. 4.2 Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Bestyrelsen kan lade en af selskabet valgt ejerbogsfører føre selskabets ejerbog. Selskabets ejerbogsfører er Computershare A/S, CVR nr , Kongevejen 418, 2840 Holte. 4.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Side 6 af 43

7 4.4 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 4.5 Ingen aktier har særlige rettigheder. 5. Mortifikation 5.1 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler herom. 6. Udbytte 6.1 Så snart årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, udbetales udbytte af aktierne ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S. 6.2 Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabets reservefond. 7. Generalforsamlinger 7.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Frederikssund eller i København. 7.2 Generalforsamlingen er åben for pressen. 7.3 Den ordinære generalforsamling skal holdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Den reviderede og godkendte årsrapport skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen indsendes til Erhvervsstyrelsen. 7.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det påkrævet. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. 7.5 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel jf. punkt 17. Aktionærer, som under angivelse af deres adresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger, bliver indkaldt ved , jf. punkt Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Samtidig med indkaldelsen fremsendes til Side 7 af 43

8 aktionærerne - så vidt muligt - de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport forsynet med direktions- og bestyrelsesmedlemmernes underskrifter. 7.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag fra aktionærer, der er modtaget senere end 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, kan optages som selvstændige punkter på dagordenen, såfremt bestyrelsen vurderer, at forslagene er fremsat i så god tid, at emnerne kan optages på dagsordenen. 7.7 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling, herunder forhandlingerne, stemmeafgivning og resultat heraf. 8. Dagsorden 8.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1) Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6) Valg af revisor. 7) Eventuel bemyndigelse efter selskabslovens 198 til bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag mellem 0 kr. og op til Side 8 af 43

9 10% over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs. 8) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 9. Møderet og stemmeret 9.1 Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, jf. nedenfor, besidder aktier i selskabet i overensstemmelse med kravene dertil, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har anmodet om adgangskort til sig selv og sin eventuelle rådgiver. 9.2 Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 9.3 Den, der har erhvervet aktier på anden måde end ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin ret senest på registreringsdatoen, som ligger en uge før afholdelsen af generalforsamlingen. 9.4 Hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme. 9.5 Stemmeret kan udøves gennem fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. 10. Majoritet og repræsentation 10.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven kræver særlig kvalificeret majoritet. 11. Bestyrelsen 11.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-6 medlemmer blandt aktionærerne eller uden for disses kreds. Herudover vælger medarbejderne op til 3 bestyrelsesmedlemmer, jfr. de til enhver tid gældende regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Side 9 af 43

10 11.2 Bestyrelsesmedlemmer udtræder automatisk af bestyrelsen på den først kommende generalforsamling efter de fylder 70 år De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges Bestyrelsen, der selv vælger sin formand og næstformand, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 12. Direktion 12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét eller flere medlemmer. 13. Tegning 13.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens næstformand og et bestyrelsesmedlem. 14. Revision 14.1 Revision af selskabets årsrapport foretages af en statsautoriseret revisor, som vælges for 1 år ad gangen. 15. Regnskabsår 15.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 16. Årsrapport 16.1 Årsrapporten består af en ledelsesberetning inklusive ledelsespåtegning, samt et årsregnskab og opgøres således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet Beslutning om fordeling af det overskudsbeløb, der er til disposition efter årsrapporten, træffes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen. Side 10 af 43

11 16.3 Årsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter generalforsamlingens godkendelse, dog så den er Styrelsen i hænde senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. 17. Elektronisk kommunikation 17.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til punkt 17.2 og 17.3, jf. selskabslovens Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til aktionærerne via . Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside under Investorer Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside under Investorer. Vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 5. august 2016 og ændret ved bestyrelsesbeslutning den 2. november 2016 i forbindelse med kapitalforhøjelse ved medarbejderes udnyttelse af warrants. Side 11 af 43

12 Bilag 1 til selskabets vedtægter Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.5 grundet vedtægtsændring den 29. april 2014] vedtaget følgende nye bestemmelser vedrørende udstedelse af warrants til medlemmer af den øverste ledelse og udvalgte nøglemedarbejdere ("Warrantindehaver") ("Warrants"). Bestyrelsen har besluttet at udstede op til Warrants i Selskabet til tegning af op til aktier til kr. 0,25 (nominelt kr ,50) i henhold til vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.5 grundet vedtægtsændring den 29. april 2014]. Aftalen er del af en incitamentsordning i henhold til hvilken medlemmer af den øverste ledelse og udvalgte nøglemedarbejdere tilbydes muligheden for at få tildelt Warrants i Selskabet med henblik på at sikre, at Selskabet og Warrantindehaverne har en fælles interesse, og at alle således gør en indsats for, at Selskabets værdi udvikler sig bedst muligt. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Warrantindehaveren tiltræder automatisk ændringer i Selskabets vedtægter, i det omfang betingelserne for en beslutning om vedtægtsændringer er til stede. Tegning af Warrants har fundet sted ved underskrivelse af individuelle warrantaftaler ("Warrantaftaler"), som indeholder Warrantindehaverens navn og antal tildelte Warrants. Warrants berettiger Warrantindehaveren til at tegne aktier på de nedenfor anførte betingelser. 2. Tildeling af Warrants Warrantindehaveren tildeles hermed warrants i Selskabet ("Warrantene") i henhold til betingelserne i denne Aftale og i Selskabets vedtægter. Warrants tildeles vederlagsfrit. Hver Warrant berettiger Warrantindehaveren til at tegne 1 aktie à nominelt kr. 0,25 i Selskabet i henhold til de relevante bestemmelser anført i punkt 3-5 til den i punkt 6 fastsatte tegningskurs. Side 12 af 43

13 I forbindelse med Selskabets ejerbog skal der føres en fortegnelse over samtlige udstedte Warrants. 3. Almindelig udnyttelse af Warrants Warrants kan udnyttes i perioden fra 26. april 2015 til og med 26. april 2017 ("Udnyttelsesperioden") i de i punkt 3.2 anførte udnyttelsesvinduer. Warrants, der ikke er udnyttet på eller før sidste dag af Udnyttelsesperioden, bortfalder automatisk uden yderligere varsel og/eller kompensation til Warrantindehaveren. Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants udnyttes to gange om året i et 4 ugers udnyttelsesvindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten Selskabets årsregnskab eller halvårsregnskab. Warrantindehaveren er berettiget til at udnytte alle eller en del af sine Warrants. Warrantindehaveren kan dog ikke udnytte mindre end 25 procent ad gangen af det samlede antal Warrants, der er blevet tildelt Warrantindehaveren i henhold til Aftalen. Uanset antallet af tildelte Warrants kan Warrantindehaveren under denne Warrantaftale maksimalt udnytte Warrants svarende til en samlet fortjeneste på 300% af Warrantindehaverens årsløn, før skat, på tildelingstidspunktet. Når en fortjeneste på de udnyttede Warrants overstiger de førnævnte 300% af Warrantindehaverens årsløn, før skat, på tildelingstidspunktet, bortfalder alle resterende ikke udnyttede Warrants tildelt i henhold til denne Warrantaftale automatisk og uden betaling af kompensation til Warrantindehaveren. 4. Ekstraordinær udnyttelse af Warrants Udover den almindelige udnyttelse af Warrants i henhold til punkt 3 kan Selskabets bestyrelse efter eget skøn beslutte, at en ekstraordinær udnyttelse af Warrants kan finde sted, herunder i overensstemmelse med - men ikke begrænset til - bestemmelserne i punkt Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om likvidation af Selskabet, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. Side 13 af 43

14 Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at fusionere Selskabet, og fusionen medfører, at Selskabet ophører, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Selskabet skal håndtere Warrantindehaverens meddelelse således, at aktierne er registreret i Warrantindehaverens depot senest fem handelsdage forud for sidste handelsdag for Selskabets aktier. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. I tilfælde af, at der afgives et frivilligt eller pligtmæssigt overtagelsestilbud i henhold til 31 og 32 i lov om værdipapirhandel, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, skal Warrants og Aftalen fortsat være fuldt ud gældende. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. Efter gennemførelse af et frivilligt eller pligtmæssigt overtagelsestilbud i henhold til 31 og 32 i lov om værdipapirhandel skal bestyrelsen træffe beslutning om, at Warrants kan udnyttes inden for en 4 ugers periode. Selskabet skal give Warrantindehaveren skriftligt besked herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse og denne Aftale. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. Såfremt der indledes en tvangsindløsning af Selskabets aktier i henhold til selskabsloven, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter gennemførelsen af tvangsindløsningen af Selskabets aktier i henhold til selskabsloven. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om at afnotere Selskabet fra Nasdaq Copenhagen A/S, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Selskabet skal håndtere Warrantindehaverens meddelelse således, at aktierne er registreret i Side 14 af 43

15 Warrantindehaverens depot senest fem handelsdage forud for sidste handelsdag for Selskabets aktier. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden kompensation, efter at Selskabet er blevet afnoteret. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. Efter gennemførelse af Selskabets afnotering fra Nasdaq Copenhagen A/S skal bestyrelsen træffe beslutning om, at Warrants kan udnyttes to gange om året inden for (den resterende del af) Udnyttelsesperioden. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. Såfremt Selskabet beslutter at sælge de mest rentable og væsentligste af Selskabets aktiver, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, skal Warrants og Aftalen fortsat være fuldt ud gældende. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og Praktisk udnyttelse af Warrants Warrantindehaverens meddelelse om udnyttelse af warrants skal ske skriftligt til Selskabet. Meddelelsen skal være Selskabet i hænde inden udløbet af Udnyttelsesperioden. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvor mange aktier der ønskes tegnet. Samtidig med at give meddelelse om udnyttelse af Warrants skal Warrantindehaveren indbetale et kontantbeløb til Selskabet svarende til det relevante tegningsbeløb fastsat i henhold til punkt 6. Warrantindehaveren kan alene give meddelelse om udnyttelse af warrants én gang i Udnyttelsesperioden. 6. Tegningskurs for aktier ved udnyttelse af Warrants Hver Warrant giver Warrantindehaveren ret til at tegne 1 aktie à nominelt kr. 0,25 i Selskabet til en tegningspris på kr. 0,40 plus 8% p.a. fra tildelingstidspunktet og indtil udnyttelsestidspunktet ("Tegningskursen"). Tegningskursen kan reguleres som anført i Aftalen. 7. Regulering af vilkår for Warrants ved visse definerede ændringer i Selskabets kapitalforhold Side 15 af 43

16 Såfremt der gennemføres visse definerede ændringer i Selskabets kapitalforhold, som indebærer en reduktion eller en forøgelse af værdien af de tildelte Warrants, skal der foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, således at værdien af Warrants forbliver uændret med de undtagelser, der er gældende i henhold til Aftalen. Tegningskursen kan dog ikke fastsættes til under nominel værdi. Herudover er det en betingelse for reguleringen af antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, at Selskabets bestyrelse har fået tildelt den nødvendige bemyndigelse af generalforsamlingen til at udstede et sådant yderligere antal aktier i Selskabet. Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at udstede fondsaktier (f.eks. udbytte i form af fondsaktier), inden Warrantindehaveren har udnyttet sine Warrants, skal Tegningskursen multipliceres med følgende faktor: A ( A B) og antallet af aktier med 1 hvor: A: er Selskabets nominelle aktiekapital før udstedelse af fondsaktier, B: er den nominelle værdi af de fondsaktier, der udstedes. Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at forhøje Selskabets aktiekapital ved tegning af nye aktier til en kurs, der er lavere end markedskursen, inden Warrantindehaveren har udnyttes sine Warrants, skal Tegningskursen multipliceres med følgende faktor: ( A k) ( B ( A B) k t) og antallet af aktier med 1 hvor: A: er Selskabets nominelle aktiekapital forud for kapitalforhøjelsen, B: er den nominelle forhøjelse af aktiekapitalen, k: er aktiernes markedskurs forud for kapitalforhøjelsen t: er Tegningskursen på de nye aktier. Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at ændre aktiernes nominelle værdi i forbindelse med en beslutning, hvorved Selskabets aktiekapital nedsættes ved Side 16 af 43

17 hensættelse til en særlig fond og/eller til dækning af underskud, inden Warrantindehaveren har udnyttet sine Warrants, skal der hverken ske ændringer i Tegningskursen eller antallet af aktier. Warrantindehaveren beholder således sin ret til at tegne det samme antal aktier til Tegningskursen. Hver Warrant skal dog berettige Warrantindehaveren til at tegne 1 aktie med den nye nominelle værdi, der er blevet besluttet af Selskabets kompetente instanser. Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at ændre aktiernes nominelle værdi (uden samtidige ændringer i Selskabets aktiekapital), f.eks. i situationer, der ikke er omfattet af punkt 7.4, inden Warrantindehaveren har udnyttes sine Warrants, skal Tegningskursen multipliceres med følgende faktor: A B og antallet af aktier med 1 hvor: A: er den nominelle værdi af hver enkel aktie efter ændring af aktiernes nominelle værdi, B: er den nominelle værdi af hver enkel aktie før ændring af aktiernes nominelle værdi. Såfremt Selskabet i et hvilket som helst år beslutter at udbetale dividende, skal det pågældende beløb betragtes som udbetaling til aktionærerne, hvilket vil indebære en regulering af Tegningskursen som følger: TK1 = TK - u ( D 1) D hvor: TK: er Tegningskursen for Warrants forud for udbetaling af dividende, u: er det totale dividendebeløb, D: det totale antal aktier i Selskabet. Såfremt Selskabets aktiekapital nedsættes ved udbetaling til aktionærerne til en højere kurs end markedskursen, skal Tegningskursen beregnes som følger: TK1 = TK - B ( t k) A hvor: Side 17 af 43

18 TK: er Tegningskursen for Warrants forud for nedsættelse af aktiekapitalen, A: er Selskabets nominelle aktiekapital forud for nedsættelsen af aktiekapitalen, B: er den nominelle nedsættelse af aktiekapitalen, k: er aktiernes markedskurs forud for kapitalnedsættelsen, t: er kursen på de aktier, hvormed aktiekapitalen nedsættes. Såfremt Selskabets aktiekapital nedsættes ved udbetaling til aktionærerne til en lavere kurs end markedskursen, skal Tegningskursen beregnes således: TK1 = TK + B ( k t) A hvor: TK: er Tegningskursen for Warrants forud for nedsættelsen af aktiekapitalen, A: er Selskabets nominelle aktiekapital forud for nedsættelsen af aktiekapitalen, B: er den nominelle nedsættelse af aktiekapitalen, k: er aktiernes markedskurs forud for kapitalnedsættelsen, t: er kursen på de aktier, hvormed aktiekapitalen nedsættes. Såfremt Selskabet fusionerer som det fortsættende selskab, foretages ingen regulering af Tegningskursen eller af antallet af aktier, der kan tegnes. Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at spalte Selskabet, skal Warrantindehaveren efter spaltningen have et antal Warrants med ret til at tegne aktier i det fortsættende selskab, som Warrantindehaveren er eller ville have været ansat i. Antallet af Warrants skal give Warrantindehaveren adgang til potentielt samme ejerandel, som en udnyttelse af alle Warrants forud for spaltningen ville have givet, justeret med forholdet mellem værdien af de forskellige fortsættende selskaber. Herudover skal vilkårene for de fortsættende Warrants være de samme som anført i denne Aftale. I andre tilfælde, hvor Selskabets kapitalforhold ændres, herunder ved udstedelse af warrants, konvertible gældsbreve eller lignende, således at værdien af de udstedte Warrants påvirkes, skal Tegningskursen for de tildelte Warrants så vidt muligt reguleres, således at værdien ikke forringes eller forøges, jf. dog punkt 7.14 forneden. Tegningskursen kan ikke reduceres til en lavere værdi end aktiernes nominelle værdi (kurs pari). Såfremt en regulering af Warrants, de skal sikre disses værdi, medfører, at kursen skal reduceres til under kurs pari, bortfalder Warrants, medmindre Warrantindehaveren accepterer, at Tegningskursen forhøjes til kurs pari uden kompensation. Side 18 af 43

19 Såfremt aktiekapitalen nedsættes til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som Warrantindehaveren kan tegne ved udnyttelse af Warrants, reduceres (nedrundet) i et forhold svarende til forholdet mellem den nominelle kapitalnedsættelse og Selskabets samlede nominelle aktiekapital før nedsættelsen. Ved følgende ændringer i Selskabets kapitalforhold skal der ikke foretages regulering af Tegningskursen eller antallet af aktier, som Warrantindehaveren kan tegne: (i) Forhøjelse eller nedsættelse af Selskabets aktiekapital til markedskurs, herunder udstedelse af aktier i henhold til punkt 3.3 i Selskabets vedtægter. (ii) Udstedelse af aktier, optioner, warrants eller lignende til medarbejdere af Selskabet eller medarbejdere af et koncernforbundet selskab og/eller af disses helejede selskaber til enkelte eller flere medarbejdere, eventuelt til en favørkurs, herunder, men ikke begrænset til udstedelse af aktier i henhold til punkt 3.4 og 3.6 [nu 3.4, 3.5 og 3.6 grundet vedtægtsændring den 29. april 2014] i Selskabets vedtægter vedrørende warrants. Såfremt antallet af nye aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, forøges i overensstemmelse med dette punkt 7, skal Selskabets højeste aktiekapital forøges tilsvarende. 8. Omsættelighed De enkelte Warrants er ikke-omsættelige instrumenter. Enhver form for overdragelse, pantsætning eller anden afståelse af en Warrant kan kun finde sted, hvis der indhentes forudgående skriftligt samtykke fra Selskabets bestyrelse, og kan blive tilladt, nægtet eller blive gjort betinget alt efte r bestyrelsens absolutte skøn (med undtagelse af overdragelse i tilfælde af Warrantindehaverens død, i hvilket tilfælde bestyrelsen skal godkende overdragelse til Warrantindehaverens nærmeste slægtninge). Warrants kan ikke underkastes nogen form for tvangsfuldbyrdelse og må ikke stilles som sikkerhed over for tredjepart. 9. Vilkår for nye aktier udstedt ved udnyttelse af Warrants Følgende vilkår skal være gældende for nye aktier tegnet ved udnyttelse af Warrants under denne Aftale: (i) for de nye aktier gælder der ikke fortegningsret for de eksisterende aktionærer, (ii) de nye aktier udstedt på grundlag af udnyttede Warrants indbetales kontant samtidig med fremsendelse af Udnyttelsesmeddelelse, Side 19 af 43

20 (iii) de nye aktier skal udstedes på navn og skal registreres i Warrantindehaverens navn i Selskabets ejerbog, (iv) de nye aktier skal være omsætningspapirer, (v) de nye aktier skal være frit omsættelige, (vi) for de nye aktier skal der ikke gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser, (vii) de nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for den relevante kapitalforhøjelses registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (viii) i tilfælde af generelle ændringer i aktiernes rettigheder skal de nye aktier give samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet, og (ix) Selskabet skal afholde omkostningerne i forbindelse med udstedelse af Warrants i henhold til Aftalen og omkostningerne forbundet med efterfølgende udnyttelse af Warrants. Selskabets omkostninger i forbindelse med udstedelse af Warrants i henhold til Aftalen og den dertil hørende kapitalforhøjelse anslås til at andrage højst kr Kapitalforhøjelse ved udnyttelse af Warrants Såfremt Warrantindehaveren giver rettidig meddelelse om udnyttelse af Warrants, skal Selskabet gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Størstebeløbet af den kapital, der kan tegnes på grundlag af Warrants skal beregnes på baggrund af punkt 2.1 og 2.3. Størstebeløbet kan forøges eller reduceres i henhold til bestemmelserne om regulering i punkt Omkostninger i forbindelse med udstedelse af aktier Selskabet bærer samtlige omkostninger forbundet med Warrantindehaverens udnyttelse af Warrants. Side 20 af 43

21 12. Ophør af ansættelsesforholdet Samtlige Warrants bortfalder automatisk og uden kompensation i tilfælde af, at Warrantindehaveren opsiger sin stilling eller opsiges af Selskabet forud for udnyttelsen af Warrants. 13. Insiderhandel Salg af aktier, der er tegnet gennem udnyttelse af Warrants er underlagt de til enhver tid gældende bestemmelser om insiderhandel, herunder Selskabets interne regler om handel med Selskabets værdipapirer. 14. Skattemæssige forhold Warrantindehaverens skattemæssige behandling er Selskabet uvedkommende. Warrantindehaverne er kraftigt opfordret til at søge skattemæssig rådgivning i forbindelse med indgåelsen af Warrantaftalerne. Side 21 af 43

22 Bilag 2 til selskabets vedtægter Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.5 grundet vedtægtsændring den 29. april 2014] vedtaget følgende nye bestemmelser vedrørende udstedelse af warrants til medlemmer af den øverste ledelse og udvalgte nøglemedarbejdere ("Warrantindehaver") ("Warrants"). Bestyrelsen har besluttet at udstede op til Warrants i Selskabet til tegning af op til aktier til kr. 0,25 (nominelt kr ,50) i henhold til vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.5 grundet vedtægtsændring den 29. april 2014]. Aftalen er del af en incitamentsordning i henhold til hvilken medlemmer af den øverste ledelse og udvalgte nøglemedarbejdere tilbydes muligheden for at få tildelt Warrants i Selskabet med henblik på at sikre, at Selskabet og Warrantindehaverne har en fælles interesse, og at alle således gør en indsats for, at Selskabets værdi udvikler sig bedst muligt. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Warrantindehaveren tiltræder automatisk ændringer i Selskabets vedtægter, i det omfang betingelserne for en beslutning om vedtægtsændringer er til stede. Tegning af Warrants har fundet sted ved underskrivelse af individuelle warrantaftaler ("Warrantaftaler"), som indeholder Warrantindehaverens navn og antal tildelte Warrants. Warrants berettiger Warrantindehaveren til at tegne aktier på de nedenfor anførte betingelser. 2. Tildeling af Warrants Warrantindehaveren tildeles hermed warrants i Selskabet ("Warrantene") i henhold til betingelserne i denne Aftale og i Selskabets vedtægter. Warrants tildeles vederlagsfrit. Hver Warrant berettiger Warrantindehaveren til at tegne 1 aktie à nominelt kr. 0,25 i Selskabet i henhold til de relevante bestemmelser anført i punkt 3-5 til den i punkt 6 fastsatte tegningskurs. Side 22 af 43

23 I forbindelse med Selskabets ejerbog skal der føres en fortegnelse over samtlige udstedte Warrants. A. 3. Almindelig udnyttelse af Warrants Warrants kan udnyttes i perioden fra 26. april 2015 til og med 26. april 2017 ("Udnyttelsesperioden") i de i punkt 3.2 anførte udnyttelsesvinduer. Warrants, der ikke er udnyttet på eller før sidste dag af Udnyttelsesperioden, bortfalder automatisk uden yderligere varsel og/eller kompensation til Warrantindehaveren. Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants udnyttes to gange om året i et 4 ugers udnyttelsesvindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten Selskabets årsregnskab eller halvårsregnskab. Warrantindehaveren er berettiget til at udnytte alle eller en del af sine Warrants. Warrantindehaveren kan dog ikke udnytte mindre end 25 procent ad gangen af det samlede antal Warrants, der er blevet tildelt Warrantindehaveren i henhold til Aftalen. B. Uanset antallet af tildelte Warrants kan Warrantindehaveren under denne Warrantaftale maksimalt udnytte Warrants svarende til en samlet fortjeneste på 100% af Warrantindehaverens årsløn, før skat, på tildelingstidspunktet. Når en fortjeneste på de udnyttede Warrants overstiger de førnævnte 100% af Warrantindehaverens årsløn, før skat, på tildelingstidspunktet, bortfalder alle resterende ikke udnyttede Warrants tildelt i henhold til denne Warrantaftale automatisk og uden betaling af kompensation til Warrantindehaveren. C. 4. Ekstraordinær udnyttelse af Warrants Udover den almindelige udnyttelse af Warrants i henhold til punkt 3 kan Selskabets bestyrelse efter eget skøn beslutte, at en ekstraordinær udnyttelse af Warrants kan finde sted, herunder i overensstemmelse med - men ikke begrænset til - bestemmelserne i punkt Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om likvidation af Selskabet, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. Side 23 af 43

24 Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at fusionere Selskabet, og fusionen medfører, at Selskabet ophører, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Selskabet skal håndtere Warrantindehaverens meddelelse således, at aktierne er registreret i Warrantindehaverens depot senest fem handelsdage forud for sidste handelsdag for Selskabets aktier. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. I tilfælde af, at der afgives et frivilligt eller pligtmæssigt overtagelsestilbud i henhold til 31 og 32 i lov om værdipapirhandel, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, skal Warrants og Aftalen fortsat være fuldt ud gældende. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. Efter gennemførelse af et frivilligt eller pligtmæssigt overtagelsestilbud i henhold til 31 og 32 i lov om værdipapirhandel skal bestyrelsen træffe beslutning om, at Warrants kan udnyttes inden for en 4 ugers periode. Selskabet skal give Warrantindehaveren skriftligt besked herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse og denne Aftale. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. Såfremt der indledes en tvangsindløsning af Selskabets aktier i henhold til selskabsloven, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter gennemførelsen af tvangsindløsningen af Selskabets aktier i henhold til selskabsloven. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5 og 6. Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om at afnotere Selskabet fra Nasdaq Copenhagen A/S, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Side 24 af 43

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S 5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen & Horneman A/S. 1.2 Selskabet driver virksomhed under følgende binavne: a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GES Wind Development

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 3. marts 2015 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere