KIG. Konservative i Gentofte. nr. 6 Dec årgang. Læs om: Valgsejr Klimakommissær Kommunalbestyrelse Den offentlige sektor...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIG. Konservative i Gentofte. nr. 6 Dec. 2009 27. årgang. Læs om: Valgsejr Klimakommissær Kommunalbestyrelse Den offentlige sektor..."

Transkript

1 Konservative i Gentofte KIG nr. 6 Dec årgang Læs om: Valgsejr Klimakommissær Kommunalbestyrelse Den offentlige sektor... og meget mere Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i Gentofte Kommune

2 Forsidefoto: Konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen Connie Hedegaard Kor fra julefest KIG Konservativ i Gentofte Udgiver: Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune. Fortsat konservativ Hjemmeside: Redaktionsudvalget: Birthe Philip, ansv. redaktør. Tlf Erik Ringvad Henrik C. Winkel Allan Andersen KIG udkommer: 5-6 gange årligt. Oplag: stk. Sats og tryk: AU-Kommunikation Næste udgave af KIG: Uge Deadline: 15. januar 2010 Materiale til bladet bedes sendt til: AU-Kommunikation Snogegårdsvej Gentofte Tlf Vælgerforeningens ledelse/forretningsudvalg: Birthe Philip, formand Niels Christian Hansen, næstformand og sekretær Jette Kyed, kasserer Jesper Marcus Birgitte Dember Vælgerforeningens kontor: Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune v/hanne Weng, Postboks 61, 2820 Gentofte, tlf/fax: Kontortid: Mandag-torsdag kl Også ved dette kommunalvalg ville vælgerne sikre kommunens fortsatte stabile udvikling ved at stemme på Hans Toft og den konservative liste. 10 konservative medlemmer ud af kommunalbestyrelsens 19 mand (eller skulle jeg sige kvinder) store forsamling sikrer os endnu en gang det absolutte flertal og borgmesterposten. Valget blev også en markering af et fortsat godt samarbejde mellem venstre og konservative mens de øvrige nu kun 3 partier (Gentoftelisten røg ud) er i klar opposition til vores borgmester. Valget var resultatet af en flot gennemført valgkamp, men også en anerkendelse fra vælgerne af en utrættelig indsats fra Hans Toft, i 4 års perioden. Fra vælgerforeningens side en stor tak til Hans Toft og hans dygtige kandidater. Aldrig tidligere har vi haft så kvalificerede kandidater, der i valgkampen utrætteligt arbejdede for at sikre os et godt valg. Og uanset at vejret i hele perioden har været det værst tænkelige sås vore kandidater, nye såvel som erfarne overalt i gadestrøgene, ligesom de mange smilende ansigter fra lygtepælene lyste op i novembermørket. Alle kandidaterne havde deres selvstændige profil men med samme tydelige C-brand. En flot kampagne, hvor også Allan Andersen indsats for at sikre at alt materiale var i orden og på pletten bør nævnes. Alle gjorde en indsats, der bidrog til det gode resultat. Det lover godt for fremtiden. Vi er langt det største parti i Gentofte, fordi vi har en sammenhængende politik og den bedste ledelse. Når vælgere er klar over det, er det bl.a. fordi vores budskab er kendt. Det kræver en stadig indsats ikke kun fra politikerne, men også fra vore medlemmer. Derfor en stor tak til vore medlemmer, der på mange måder, ved bidrag eller aktiv medvirken, ved snak over hegnet eller ved læserbreve bidrog til at vores budskab kom ud. Nu går kommunen ind i en ny 4-års periode med 12 genvalgte og 7 nyvalgte medlemmer. Udfordringerne er store og mange, men Hans Toft og hans gruppe har erfaring og visionerne. De vil også fremover have foreningens fulde opbakning og støtte. Good luck. Godt nytår Birthe Philip Det grønne er godt for øjnene og haven Kom ind og gå en plantetur Jægersborg Allé 172 (v. Jægersborg Hotel) EKSPEDITION: 2820 Gentofte Mandage-fredage Lør.-søn.- og helligdage Telf KIG december 2009

3 KV09 Ny valgsejr og nye mål Af Hans Toft, borgmester Valget er overstået og vi kan endnu en gang glæde os over et godt konservativt resultat. Endnu et konservativt mandat, så vi nu er 10 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Igen absolut konservativt flertal på trods af alle oppositionspartiers ihærdige forsøg på at fravriste os den absolutte konservative indflydelse. Og vi har nu en konservativ kommunalbestyrelsesgruppe med både erfaring, fornyelse og foryngelse. I de mange statestikker efter valget kan vi bl.a. også notere, at vi konservative i Gentofte blandt alle partier i alle kommuner i hele landet placerer os med den 9. største stemmeandel, at vi i Gentofte har den kommunalbestyrelse, som har den 10. laveste gennemsnitsalder ud af de 98 kommuner og at vi i øvrigt stadig er den kommune, som har den største andel af kvindelige medlemmer; 11 ud af 19 eller ca. 58%. Resultaterne tæller En valgkamp vindes ikke på de fire uger inden valgdagen. Her ved årsskiftet kan vi igen se tilbage på et år med en fantastisk aktivitet i vores kommune. Som andre kommuner har også vi været presset på økonomien. Men vi har formået at fastholde vort høje serviceniveau på alle kerneområder for de små børn, skolebørnene, for de ældre og for idræts- og fritidsområdet. Samtidig er de store anlægsinvesteringer fortsat med vel nok det højeste aktivitetsniveau, vi har set på et år. Alle skoler er nu om- og udbygget, så kun Skovgårdsskolen mangler og vil stå færdig efter sommerferien næste år. Vi er netop i gang med den store modernisering af klubbyggerierne på Skovshoved Havn. De nye bygninger på vestsiden langs Kystvejen er opført og den næste etape med nyopførelse og udvidelse af de gamle bygninger er igangsat og vil stå færdig inden sommerferien næste år. Samtidig starter den endelige planlægning for udarbejdelse af helhedsplanen for Skovshoved Havn i det hertil nedsatte specielle udvalg, som både består af brugere, kommunalbestyrelsesmedlemmer og både eksterne og interne rådgivere. Også infrastrukturprojektet med kabellægning og den nye gadebelysning fortsatte i året, der gik. Den omfattende modernisering af kommunens bygninger fortsatte. Og renoverings- og moderniseringsprojektet i Kildeskovshallen svømmehal blev afsluttet, så vi nu har en fuldt moderne svømmehal. Første fase af Gentofte Sportspark er ligeledes igangsat med bl.a. den nylige indvielse af de nye klublokaler til Jægersborg Boldklub. Året kom i øvrigt til at stå i idrættens tegn. Gentofte Kommune er i samarbejde med Team Danmark eliteidrætskommune, og i november kunne vi så modtage meddelelse om, at vi sammen med seks andre kommuner er udnævnt til Breddeidrætskommune. Og i december kunne vi så for tredje år i træk modtage meddelelse om, at vi sammen med to andre kommuner igen er nomineret til at blive Årets Idrætskommune spændigen herom udløses i det store DR TV-show i Herning den 9. januar. Også øvrige priser blev det til i løbet af året. Mange af vore skole- og idrætsprojekter blev præmieret. Og i november vandt vi i konkurrence med 18 nominerede projekter fra hele EU den prestigefyldte europæiske digitaliseringspris for den bedste e-løsning, målrettet borgerne. EU s ministermøde var rammen om uddelingen af prisen, som blev givet for kommunens Genvej projekt. Og vi sluttede så af i december, hvor kommunen modtog prisen Bedst på Nettet Videnskabsministeriets årlige kåring af den bedste hjemmeside blandt alle landets kommuner og regioner. Nye udfordringer Gentofte Kommune har et af landets højeste serviceniveauer og samtidig laveste personskat og laveste grundskyld blandt alle landets kommuner. Vi fremstår i dag som en af landets bedste og mest moderne kommuner med en effektiv drift, høj kvalitet og tidssvarende faciliteter, og vi har dermed et godt udgangspunkt for den nye kommunalbestyrelses kommende arbejde. Men verden står ikke stille. Som hele den offentlige sektor har også Gentofte Kommune udfordringer. Især den ændrede økonomi og et øget pres på de offentlige ydelser har skabt en anden situation end for blot få år siden. Derfor skal vi tænke nyt og anderledes, hvis vi fortsat skal sikre den høje service for børn, unge og ældre og samtidig sikre lav skat. Vi skal være åbne overfor nye metoder og nye teknologier. Jeg ønsker alle et godt nytår. Hans Toft KIG december

4 Tak Connie ny klimakommisær Den 24 november kl tikkede følgende meddelelse ind fra statsministeriet: Regeringen har indstillet klima-og energiminister Connie Hedegaard til ny EU-kommissær. I forbindelse med udpegningen sker der følgende ændringer i regeringen: Prorektor Lykke Friis udnævnes til klima-og energiminister. Connie Hedegaard udnævnes til minister fra FNs klimakonference i København i Min umiddelbare reaktion var: elegant! Connie kan fortsætte med sin klimakonference og dernæst et stort tillykke-tillykke til den spændende opgave i EU. Men derefter en erkendelse af et stort tab for vores parti, der mister en politisk kapacitet på den hjemlige front og et markant talerør for klimaet (oven i købet til en dygtig venstrekvinde) og ærgerligt for vores vælgerforening, hvor finder vi en, der kan matche Connie, nu hvor vi er så længe har nydt godt at Connies intellekt, politiske tæft og eminente strategiske tænkning. Vi må i stedet glæde os over i så mange år at have haft Connie som en spændende og udfordrende samarbejdspartner. Der skal derfor lyde en stor, stor tak for din tid som vores repræsentant på Tinge. Good Luck til en stor udfordring. Birthe Philip Tak til verdens bedste Kære konservative partifæller i Gentofte I skrivende stund sidder jeg begravet i COP-forhandlinger til op over begge ører det går stærkt og der er tusinde ting, der skal nås, hvis vi skal lande en global, ambitiøs og bindende aftale d. 18. december her i København. De fleste af forhandlingerne kan være meget bureaukratiske og embedsmandsprægede med tusind papirer, der skal holdes styr på. Men ind i mellem får man også nogle oplevelser, som sætter tingene i perspektiv. Det gjaldt f.eks. da Maldivernes præsident i en vanskelig forhandling i plenarsalen skar igennem og forklarede, at procedurespørgsmål muligvis var interessante for andre, hans bekymring var sådan set, at hans land stod til at forsvinde. For mig som konservativ gør det i hvert fald et stærkt indtryk. Tænk, hvis vi havde computermodeller, som viste, at Danmark inden for to-tre generationer ikke længere ville være på landkortet. Forhåbentlig klimakommisær Efter COP en forlader jeg dansk politik for forhåbentligt at blive kommissær for klima. Jeg skriver forhåbentligt, fordi jeg først skal gennem en høring i EU-Parlamentet, som i sidste ende skal godkende mit kandidatur. Det kommer til at kræve en del forberedelse, som selvfølgelig er blevet lidt forsinket af klimakonferencen, men jeg håber da, at det går. Jeg ser i hvert fald utrolig meget frem til at kaste mig over opgaven som kommissær for klima. Det er tanken ikke mindst hos Præsident Barosso at klima skal være et strategisk omdrejningspunkt i hele Kommissionens arbejde, forstået således, at klima skal tænkes ind i alle relevante politikområder. En øvelse, der minder meget om, det jeg har arbejdet med i Danmark som klima- og energiminister, hvor CO2-reduktioner er tænkt ind i transportforliget, skattereformen, landbrugsudspillet grøn vækst osv. Det er klart, at mit arbejde med COP en har givet mig en stor interesse for international politik, og lyst til at fortsætte i det spor. Jeg tror, at, den måde vi håndterer klimaudfordringen på, kommer til at definere Europas position i verden i det 21. århundrede både strategisk og økonomisk. Selv skeptikere kan se, at når vi i 2050 skal være 9 mia. mennesker på kloden, så får vi brug for at kunne anvende 4 KIG december 2009

5 Galleri Ottesen folketingskreds de knappe ressourcer mere effektivt, øge mængden af vedvarende energi, og være uafhængige af fossile brændsler i form af olie og gas fra diverse regimer i Mellemøsten og Rusland. De lande og regioner, som bedst forstår at omstille sig til et grønt og bæredygtigt energiforbrug vil blive vindere i morgendagens globaliserede verden. Jeg mener Danmark og EU skal være vindere. Jeg ser derfor utrolig meget frem til at kaste mig over de mange udfordringer, som Europa står over for på dette område. Tak til Gentofte Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for indsatsen til alle jer som gennem de sidste fem år har knoklet for at hjælpe mig som folketingskandidat og for at holde partiets fane højt i kredsen. Jeg kan ikke ikke betone nok, hvor glad jeg bliver, når I - ofte med kort varsel - er klar til at træde til med en hjælpende hånd. Også tak til debatkredsen, jeg har sat meget pris på vores heller, hvor vi har kunne diskutere konservativ politik, og hvor I ofte er kommet med helt konkrete input til partiets linie og politik. Også selv om jeg som folketingskandidat nok ikke har været den, der har deltaget i flest møder sådan er det nok, når man er mininster, og tilmed med temmelig mange rejsedage. Tak for det! En helt særlig tak skal lyde til Birthe Philip. Det er bare utroligt, hvad Birthe sammen med de andre i forretningsudvalget får udrettet. Alene det jævnligt at invitere alle nye medlemmer til møde i sit eget private hjem siger vel det hele. Det er et sjældent stærkt engagement og er jo den slags det danske demokrati lever af. KU skal også have en særlig tak. Det er fantastisk, at det kom op at stå og tak for jeres hjælp i mørke og kolde (!) valgkampe, Og så har Hans jo sørget for, at det stadig er en konservativ kommune, jeg bor i. Men helt farvel er det ikke, da jeg jo stadig vil være et af vælgerforeningens mange medlemmer, og planen er da også, at vi bliver boende i Gentofte, og så tager jeg hjem fra Bruxelles i weekenderne. Jeg vil derfor ikke sige farvel og tak, men blot tak for mange gode timer sammen, tak for støtte og hjælp og ikke mindst for gode tanker, debatter og synspunkter Uden det er politikere ikke meget værd. Med alle ønsker om en glædelig jul og et godt nytår. Connie Hedegaard Bolig One Time Vision / / Sv. Michelsen Chokolade KIG december

6 Erhverv Omfattende forenkling og større handlefrihed i den offentlige sektor Af økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen Ansvar over for de svageste har altid været et af de væsentligste elementer ved Konservatismen. Ansvar over for de syge, de ældre og børnene. Ansvar for, at enhver, der måtte have behov for det, får den hjælp, støtte og pleje, der er nødvendig. Af denne grund har en stærk og velfungerende offentlig sektor altid været en politisk hovedmålsætning for os Konservative. For vi kender værdien af en effektiv offentlig service. Vi ved, hvor betydningsfuldt det er, at vores børn bliver uddannet, at vores syge bliver behandlet, og at vores ældre får den rette pleje. Og vi ved, at ethvert samfund skal måles på sin evne til at hjælpe dem, der har behov for hjælp. Unødvendige regler og kontroller skal fjernes Af samme grund skal vi hele tiden sørge for, at de offentligt ansatte har de bedst mulige arbejdsvilkår. At de har rammerne til at gøre det, de er bedst til - nemlig at tage sig af borgerne. Vi må aldrig havne i en situation, hvor bureaukrati og regeltyranni erstatter fokus på det enkelte menneske. Tværtimod skal vi fjerne alle unødvendige regler og bureaukratisk kontrol, der forhindrer de ansatte i at bruge deres kræfter og kvalifikationer bedst muligt. Vi skal kort sagt slippe kræfterne løs i den offentlige sektor. Allerede for flere måneder siden meldte jeg derfor ud, at der var behov for en ændring af arbejdsgangene i den offentlige sektor. En ændring, der skulle bygge på begreberne frihed og tillid. Tillid til, at de offentligt ansatte udmærket kan passe deres arbejde. Og frihed til at give dem lov til at gøre det. Ny Forenklingspakke medfører større borgerservice og mindre administration I forlængelse af disse tanker har regeringen netop fremlagt en Forenklingspakke, der skal sikre en smidig og effektiv offentlig sektor med mindre bureaukrati. Forenklingspakken giver de offentlige ledere og ansatte større frihed til selv at beslutte, hvordan opgaverne løses. De får bedre muligheder for at målrette indsatsen i forhold til dem, der har brug for den. Og de aflastes for unødvendige administrative byrder. Eller sagt på en anden måde: Den sikrer mere pleje og mindre papir for skattekronerne. Regeringens plan indeholder forenklingsforslag på de største velfærdsområder, herunder folkeskolen, dagtilbud, arbejdet med udsatte børn og unge samt ældre- og handicapområdet. Den afskaffer 105 regler og frigør 900 mio. kroner, som flyttes fra administration til borgernær service. Og den giver i det hele taget en mere enkel offentlig sektor med færre krav, regler og indberetninger. Som eksempler kan nævnes: Vi vil forenkle kravene til de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne Vi vil forenkle reglerne om sprogvurdering af 3-årige Vi vil give skolerne mulighed for at afprøve andre måder at arbejde med elevplaner på 6 KIG december 2009

7 Biludan Nybolig v/peter Norvig A/S KFI Holding A/S KFU-konsulenterne Sterling Polish Company A/S Malerfirma Arne Valling Lundorff Rasmussen A/S Vi vil lette kravene til handleplaner for udsatte børn og unge Vi vil lave enklere regler for tilsyn på ældreområdet Lettere at være offentligt ansat Hele denne øvelse vil være til gavn for offentligt ansatte, der vil opleve en hverdag med færre regler og mere tid og frihed til at passe deres arbejde. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg personligt er utroligt glad for de initiativer og hele den tankegang, forenklingspakken rummer. Som regeringsbærende parti har vi Konservative et særligt ansvar for, at der bliver taget hånd om de svage grupper i samfundet, og at vores offentlige service er på højeste niveau. Forenklingspakken er med til at fremtidssikre velfærdssamfundet med ansvar over for både borgerne og skattekronerne. Det er god konservativ politik. Disse tanker har heldigvis vundet genklang hos vor regeringspartner Venstre samt hos Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, og i begyndelsen af november lykkedes det at indgå forlig med disse partier herom. Dette vil herefter i den kommende tid blive omsat i praksis. Hellerup Elektrikeren Café Jorden Rundt EDC Mæglerne Hjort Bente Kjølhede J. Brock & Søn Anlægsgartnermester KIG december

8 Byråd Efter valget er De konservative i Gentofte repræsenteret med følgende 1. Hans Toft Borgmester, Formand for Økonomiudvalget mail 2. Pia Nyring 910 Medlem af Økonomiudvalget, Medlem af Børneog Skoleudvalget, Medlem af Lokalrådet mail 3. Kirsten Kierkegaard 502 Medlem af Økonomiudvalget, Medlem af Socialudvalget mail 8. Lise Rovsing 457 Medlem af Teknisk udvalg, Medlem af Kulturog Fritidsudvalget, Medlem af Socialudvalget mail 5. Michael Fenger 451 Medlem af Byplanudvalget, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Børne- og Skoleudvalget mail 14. Andreas Karberg 334 Medlem af Byplanudvalget, Medlem af Teknisk udvalg, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget mail 6. Lisbeth Winther 326 Medlem af Teknisk udvalg, Medlem af økonomiudvalget mail 4. Marianne Zangenberg 286 Medlem af Byplanudvalget, Medlem af Socialudvalget mail 10. Karen Riis Kjølbye 275 Medlem af Byplanudvalget, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Børne- og Skoleudvalget mail 17. Thomas Christensen 208 Medlem af Børne- og Skoleudvalget, Medlem af Socialudvalget mail og dem, der ikke kom ind denne gang 7. Thomas Rostrup Britta Riis Ulrik Borch Lili Vallebo Peter Bech Andersen Christian Buje Tingleff Ida Seehusen Anders H. Høiris Kai W.Bested Igor Tomaszewski Karen Marie Sandgren Rasmus Haahr Niels Jørgen Langkilde 50 Regionsvalg Til regionsvalget, der fandt sted samtidig med kommunalvalget blev følgende valgt til region Hovedstaden: 1. Benedikte Kiær, Helsingør Hans Toft, Gentofte Karsten Skawbo-Jensen, Frederiksb Per Tærsbøl, Helsingør Nina Berrig, Vallensbæk Lene Kaspersen, Lyngby 2078 Det betyder at Gentofte ved Hans Toft er godt repræsenteret i regionsrådet. Lidt valgstatistik Konservative i Gentofte fik listestemmer og i alt stemmer. Konservativ fremgang på landsplan med en stemmeandel på 11 % mod 10,3 i Det betyder så også en fremgang på 8 pladser i forhold til sidste valg (landets byråd) svarende til 10,7 % af pladserne, så nogle af positionerne var dyrtkøbte. Til gengæld blev der en fremgang i konservative borgmesterposter, fra 10 til 13, således at der nu er konservative borgmestre i alle 5 regioner. Redaktionen 8 KIG december 2009

9 Tak for indsatsen To markante kommunalpolitiker forlader med årets udgang kommunalbestyrelsen: Steen Mogensen og André Lublin. Steen Mogensen satte sig for første dag for 12 år siden i stolen som formand for skoleudvalget og kom dermed til at præge den udbygning og modernisering af skolevæsenet, som var nødvendig for at kunne klare børnetal og ændrede krav til undervisningssektoren. Steen forvaltede den krævende opgave med entusiasme, overblik og indsigt og må ofte have følt det urimeligt, når den letkøbte kritik blev rettet mod ham personligt. Resultatet er jo tværtimod, at skolerne i dag nyder forældrenes fulde opbakning, at børnen er glade for at gå der og de pædagogiske resultater er i top. Projektet er nu så godt som færdigt og Steen kan forlade opgaven med et eksamensresultat: bestået med udemærkelse. André Lublin har i de 8 år, han har siddet i kommunalbestyrelsen primært beskæftiget sig med de tekniske og byplanmæssige områder, men også hans indsigt i sportens verdenblev naturligt en del af hans politiske virkefelt. Overordnet var Lublins interesse at holde skatterne i ro og dermed omkostningsniveauet i ave. RÅDGIVENDE INGENIØRER HELLERUP G. Strømann A/S Aut. VVS-installatør Jægersborg Allé Charlottenlund Vælgerforeningen skylder jer begge to en stor tak for, at I i så mange år har arbejdet aktivt for kommunen og den konservative sag. I har dermed i høj grad medvirket til, at Gentofte fortsat er den kommune vi kan lide at bo i. Redaktionen Ny folketingskandidat Kandidatudvalg skal nedsættes Med Connies udpegning til klimakommisær mangler vi en folketingskandidat. Derfor benytter vi mødet med Erik Norman Svendsen den 21. januar 2010 til efterfølgende at afholde et kort Hovedbestyrelsesmøde med ét punkt på dagsordenen: nedsættelse af kandidatudvalg. Birthe Philip KIG december

10 Mød Erik Norman Svendsen Torsdag den 21. januar kl kommer Københavns tidligere biskop, kgl. konfessionarius Erik Norman Svendsen på besøg ved vor vælgerforenings åbne hovedbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset. Alle medlemmer er velkomne til at deltage Erik Norman Svendsen er kendt som Københavns biskop gennem næsten 20 år og ikke mindst som den, der har forestået de kirkelige handlinger i kongehuset siden vielsen af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary i I 2008 blev han udnævnt til kongelig konfessionarius, hvilket betyder, at han er dronningens personlige sjæle-sørger samt kongehusets egen præst. Erik Norman Svendsen er ligeledes kendt som en aktiv debattør i forhold vedrørende den danske folkekirke, ligesom han aktiv har taget del i spørgsmålet om folkekirkens tilhørsforhold til den danske stat. NB: Med valget af Connie Hedegaard til kommisær pr vil der i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet blive nedsat et kandidatudvalg. Julemiddagen Torsdag den 10. december var der på Strandlund julemiddag, og ca. 40 af vælgerforeningens medlmmer mødte op i julehumør medbringende dejlige gaver til aftenens lotterispil. Efter en god julemiddag med flæskesteg og ris-a-lamanda kom et kor på ca. 20 piger fra Gentofte Musikskole og sang dejlige sange for os, mens vi nød kaffen. Det er en utrolig fin ting med en kommunal musikskole. Det giver børnene dejlige timer sammen og god underholdning for de, der gerne vil have glæde af børnenes kunnen. Inden aftenens lotterispil kom borgmester Hans Toft forbi og takkede for støtte i årets løb. Kvindekredsens bestyrelse ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for dejlige stunder i året, der snart er gået. ÅBNINGSTIDER: mandag-fredag kl hver lørdag kl Ordrupvej 60 Købmand Lars Petersen KIG december 2009

11 Urmager Henrik Werner Hellerupvej Hellerup Telefon Advokaterne Arup og Hvidt Nørre Voldgade København K DANSK DATANET SECURIDAN LYNGBY EL SERVICE A/S SIF BELYSNING El siden 1918 SIF Gruppen A/S Transformervej Herlev Tlf EL-vagten i Gentofte Tlf KIG december

12 Kalenderen Januar Torsdag den 21. kl Folkekirkens fremtid i Rådhusets kantine. Oplæg ved Københavns afgåede biskop, kgl. konfessionarius Erik Norman Svendsen. Der vil efterfølgende være et hovedbestyrelsesmøde, med nedsættelse af kandidatudvalg. Læs omtale på side 10 inde i bladet Lørdag den 30. Kvindekonference på Christiansborg. Program kan senere får hos Hanne Weng på kontoret Februar Mandag den 1. kl konservative kvinder i Gentofte årsmøde i Restauranten på Strandlund. Dagsorden udsendes direkte til medlemmerne. Efter årsmødet taler tidligere generalsekretær og kirkeminister Torben Rechendorff om sine spændende og vigtige arbejdsopgaver med udgangspunkt i sin bog Glimt af et jævnt og muntert virksomt liv. Alle medlemmer er velkomne til at overvære Torben Rechendorffs foredrag, der finder sted kl Der vil blive serveret en kop kaffe med sandwiches til en pris af kr. 60. Tilmelding til vælgerforeningens kontor Tirsdag den 9. kl Hovedbestyrelsesmøde i Rådhusets kantine Forberedelse af generalforsamling. Marts Torsdag den 11 kl Generalforsamling i Rådhusets kantine i.h.t. vedtægterne Indkaldelse i KiG nr Adgang til Rådhuset er fremover normalt fra Emmasvej. Evt. tilmelding eller spørgsmål om møderne, kontakt vælgerforeningens kontor. tlf eller Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår ID nr Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune v/hanne Weng Postboks Gentofte

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag...

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag... OBS! fra kalenderen Tirsdag d. 28. jan. kl. 19.30 Hovedbestyrelsesmøde Torsdag d. 20. feb. kl. 19.30 Generalforsamling Mandag d. 17. feb. kl. 17-19 Årsmøde i konservative kvinder Søndag d. 23. marts kl.

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 1 Feb. 2010 28. årgang

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 1 Feb. 2010 28. årgang Læs om: Indkaldelse til generalforsamling Læger i Afghanistan Biskop i kantinen... og meget mere Konservative i Gentofte KIG nr. 1 Feb. 2010 28. årgang Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen OBS! fra kalenderen Kommunens byplanlægning Søndag d. 28. okt. kl. 16-18 Mennesker i Europa Søndag 25. nov. kl. 16-18 Connie Hedegaard: EU og Klima, Torsdag 15. nov. kl. 18-19 Amerikanske valgkamp Søndag

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 juni 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 juni 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen OBS! fra kalenderen Sensommertur til Bjørn Wiinblads hus Onsdag d. 28. august kl. 11 Gentoftes skoler Onsdag d. 4. september kl. 19.30 Vangede Festival Lørdag d. 7. september kl. 11-16... se mere på bagsiden

Læs mere

C. Det konservative Folkeparti. 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg

C. Det konservative Folkeparti. 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg Læs om: KV-Kandidaterne Udflugt GKUV C. Det konservative Folkeparti 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg 5. Michael Fenger 6. Lisbeth Winther 7. Thomas Rostrup 8. Lise

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Konservative Nr. 2 2010 16. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Oplev Fremtiden er konservativ Vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck side 2 Connie Hedegaard,

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2013 19. årgang Forår, sommer og efterår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Kommunalvalg den 19. november 2013 Vi stiller op for byens parti Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2009 15. årgang Forår & Sommer www.frederiksberg-konservative.dk Frederiksberg på sikker kurs mod målet! Af Jørgen Glenthøj, borgmester Hvedebrødsdage går som

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR Medlemsblad for Konservative i København Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Det nye hold i BR Medlemsinddragelse som middel til fremgang og konservativ fornyelse! Velfærden i fare?: Højreekstremister

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. gang For, sommer & efter www.frederiksberg-konservative.dk Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 2 2009 15. årgang Efterår & Vinter www.frederiksberg-konservative.dk Slaget om hovedstadens grønne hjerte! Af Jørgen Glenthøj, borgmester Nu er vi for alvor trukket

Læs mere

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13 Nr. 2 september 2006 1. årgang Socialdemokraten Læs bl.a. om: 2 I vadestedet 13 Kommunesammenlægning set fra en ansats synsvinkel 3 Et år er snart gået 14 Jakob går fra borde! 4 Nu prøver jeg at blande

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 8November 2002. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Martin Lidegaard om metroen.

Radikal Dialog. I dette nr.: 8November 2002. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Martin Lidegaard om metroen. 8November 2002 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Martin Lidegaard om metroen Kend Kandidaten: Gitte Krasiknikoff 25 udfordringer for BR-gruppen Naja

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 2 Maj 2007. Indhold:

RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 2 Maj 2007. Indhold: RA V N E N Det Radikale Venstre i Nordjylland Indhold: Redningsaktion Fogh og sandheden TEMA: Den anden vej - Velfærd - Folkeskolen - Velfærd i Nyborg Romtraktaten 50 år Wikipedia Trafikinvesteringer Sygehuse

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere