KIG. Konservative i Gentofte. nr. 6 Dec årgang. Læs om: Valgsejr Klimakommissær Kommunalbestyrelse Den offentlige sektor...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIG. Konservative i Gentofte. nr. 6 Dec. 2009 27. årgang. Læs om: Valgsejr Klimakommissær Kommunalbestyrelse Den offentlige sektor..."

Transkript

1 Konservative i Gentofte KIG nr. 6 Dec årgang Læs om: Valgsejr Klimakommissær Kommunalbestyrelse Den offentlige sektor... og meget mere Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i Gentofte Kommune

2 Forsidefoto: Konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen Connie Hedegaard Kor fra julefest KIG Konservativ i Gentofte Udgiver: Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune. Fortsat konservativ Hjemmeside: Redaktionsudvalget: Birthe Philip, ansv. redaktør. Tlf Erik Ringvad Henrik C. Winkel Allan Andersen KIG udkommer: 5-6 gange årligt. Oplag: stk. Sats og tryk: AU-Kommunikation Næste udgave af KIG: Uge Deadline: 15. januar 2010 Materiale til bladet bedes sendt til: AU-Kommunikation Snogegårdsvej Gentofte Tlf Vælgerforeningens ledelse/forretningsudvalg: Birthe Philip, formand Niels Christian Hansen, næstformand og sekretær Jette Kyed, kasserer Jesper Marcus Birgitte Dember Vælgerforeningens kontor: Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune v/hanne Weng, Postboks 61, 2820 Gentofte, tlf/fax: Kontortid: Mandag-torsdag kl Også ved dette kommunalvalg ville vælgerne sikre kommunens fortsatte stabile udvikling ved at stemme på Hans Toft og den konservative liste. 10 konservative medlemmer ud af kommunalbestyrelsens 19 mand (eller skulle jeg sige kvinder) store forsamling sikrer os endnu en gang det absolutte flertal og borgmesterposten. Valget blev også en markering af et fortsat godt samarbejde mellem venstre og konservative mens de øvrige nu kun 3 partier (Gentoftelisten røg ud) er i klar opposition til vores borgmester. Valget var resultatet af en flot gennemført valgkamp, men også en anerkendelse fra vælgerne af en utrættelig indsats fra Hans Toft, i 4 års perioden. Fra vælgerforeningens side en stor tak til Hans Toft og hans dygtige kandidater. Aldrig tidligere har vi haft så kvalificerede kandidater, der i valgkampen utrætteligt arbejdede for at sikre os et godt valg. Og uanset at vejret i hele perioden har været det værst tænkelige sås vore kandidater, nye såvel som erfarne overalt i gadestrøgene, ligesom de mange smilende ansigter fra lygtepælene lyste op i novembermørket. Alle kandidaterne havde deres selvstændige profil men med samme tydelige C-brand. En flot kampagne, hvor også Allan Andersen indsats for at sikre at alt materiale var i orden og på pletten bør nævnes. Alle gjorde en indsats, der bidrog til det gode resultat. Det lover godt for fremtiden. Vi er langt det største parti i Gentofte, fordi vi har en sammenhængende politik og den bedste ledelse. Når vælgere er klar over det, er det bl.a. fordi vores budskab er kendt. Det kræver en stadig indsats ikke kun fra politikerne, men også fra vore medlemmer. Derfor en stor tak til vore medlemmer, der på mange måder, ved bidrag eller aktiv medvirken, ved snak over hegnet eller ved læserbreve bidrog til at vores budskab kom ud. Nu går kommunen ind i en ny 4-års periode med 12 genvalgte og 7 nyvalgte medlemmer. Udfordringerne er store og mange, men Hans Toft og hans gruppe har erfaring og visionerne. De vil også fremover have foreningens fulde opbakning og støtte. Good luck. Godt nytår Birthe Philip Det grønne er godt for øjnene og haven Kom ind og gå en plantetur Jægersborg Allé 172 (v. Jægersborg Hotel) EKSPEDITION: 2820 Gentofte Mandage-fredage Lør.-søn.- og helligdage Telf KIG december 2009

3 KV09 Ny valgsejr og nye mål Af Hans Toft, borgmester Valget er overstået og vi kan endnu en gang glæde os over et godt konservativt resultat. Endnu et konservativt mandat, så vi nu er 10 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Igen absolut konservativt flertal på trods af alle oppositionspartiers ihærdige forsøg på at fravriste os den absolutte konservative indflydelse. Og vi har nu en konservativ kommunalbestyrelsesgruppe med både erfaring, fornyelse og foryngelse. I de mange statestikker efter valget kan vi bl.a. også notere, at vi konservative i Gentofte blandt alle partier i alle kommuner i hele landet placerer os med den 9. største stemmeandel, at vi i Gentofte har den kommunalbestyrelse, som har den 10. laveste gennemsnitsalder ud af de 98 kommuner og at vi i øvrigt stadig er den kommune, som har den største andel af kvindelige medlemmer; 11 ud af 19 eller ca. 58%. Resultaterne tæller En valgkamp vindes ikke på de fire uger inden valgdagen. Her ved årsskiftet kan vi igen se tilbage på et år med en fantastisk aktivitet i vores kommune. Som andre kommuner har også vi været presset på økonomien. Men vi har formået at fastholde vort høje serviceniveau på alle kerneområder for de små børn, skolebørnene, for de ældre og for idræts- og fritidsområdet. Samtidig er de store anlægsinvesteringer fortsat med vel nok det højeste aktivitetsniveau, vi har set på et år. Alle skoler er nu om- og udbygget, så kun Skovgårdsskolen mangler og vil stå færdig efter sommerferien næste år. Vi er netop i gang med den store modernisering af klubbyggerierne på Skovshoved Havn. De nye bygninger på vestsiden langs Kystvejen er opført og den næste etape med nyopførelse og udvidelse af de gamle bygninger er igangsat og vil stå færdig inden sommerferien næste år. Samtidig starter den endelige planlægning for udarbejdelse af helhedsplanen for Skovshoved Havn i det hertil nedsatte specielle udvalg, som både består af brugere, kommunalbestyrelsesmedlemmer og både eksterne og interne rådgivere. Også infrastrukturprojektet med kabellægning og den nye gadebelysning fortsatte i året, der gik. Den omfattende modernisering af kommunens bygninger fortsatte. Og renoverings- og moderniseringsprojektet i Kildeskovshallen svømmehal blev afsluttet, så vi nu har en fuldt moderne svømmehal. Første fase af Gentofte Sportspark er ligeledes igangsat med bl.a. den nylige indvielse af de nye klublokaler til Jægersborg Boldklub. Året kom i øvrigt til at stå i idrættens tegn. Gentofte Kommune er i samarbejde med Team Danmark eliteidrætskommune, og i november kunne vi så modtage meddelelse om, at vi sammen med seks andre kommuner er udnævnt til Breddeidrætskommune. Og i december kunne vi så for tredje år i træk modtage meddelelse om, at vi sammen med to andre kommuner igen er nomineret til at blive Årets Idrætskommune spændigen herom udløses i det store DR TV-show i Herning den 9. januar. Også øvrige priser blev det til i løbet af året. Mange af vore skole- og idrætsprojekter blev præmieret. Og i november vandt vi i konkurrence med 18 nominerede projekter fra hele EU den prestigefyldte europæiske digitaliseringspris for den bedste e-løsning, målrettet borgerne. EU s ministermøde var rammen om uddelingen af prisen, som blev givet for kommunens Genvej projekt. Og vi sluttede så af i december, hvor kommunen modtog prisen Bedst på Nettet Videnskabsministeriets årlige kåring af den bedste hjemmeside blandt alle landets kommuner og regioner. Nye udfordringer Gentofte Kommune har et af landets højeste serviceniveauer og samtidig laveste personskat og laveste grundskyld blandt alle landets kommuner. Vi fremstår i dag som en af landets bedste og mest moderne kommuner med en effektiv drift, høj kvalitet og tidssvarende faciliteter, og vi har dermed et godt udgangspunkt for den nye kommunalbestyrelses kommende arbejde. Men verden står ikke stille. Som hele den offentlige sektor har også Gentofte Kommune udfordringer. Især den ændrede økonomi og et øget pres på de offentlige ydelser har skabt en anden situation end for blot få år siden. Derfor skal vi tænke nyt og anderledes, hvis vi fortsat skal sikre den høje service for børn, unge og ældre og samtidig sikre lav skat. Vi skal være åbne overfor nye metoder og nye teknologier. Jeg ønsker alle et godt nytår. Hans Toft KIG december

4 Tak Connie ny klimakommisær Den 24 november kl tikkede følgende meddelelse ind fra statsministeriet: Regeringen har indstillet klima-og energiminister Connie Hedegaard til ny EU-kommissær. I forbindelse med udpegningen sker der følgende ændringer i regeringen: Prorektor Lykke Friis udnævnes til klima-og energiminister. Connie Hedegaard udnævnes til minister fra FNs klimakonference i København i Min umiddelbare reaktion var: elegant! Connie kan fortsætte med sin klimakonference og dernæst et stort tillykke-tillykke til den spændende opgave i EU. Men derefter en erkendelse af et stort tab for vores parti, der mister en politisk kapacitet på den hjemlige front og et markant talerør for klimaet (oven i købet til en dygtig venstrekvinde) og ærgerligt for vores vælgerforening, hvor finder vi en, der kan matche Connie, nu hvor vi er så længe har nydt godt at Connies intellekt, politiske tæft og eminente strategiske tænkning. Vi må i stedet glæde os over i så mange år at have haft Connie som en spændende og udfordrende samarbejdspartner. Der skal derfor lyde en stor, stor tak for din tid som vores repræsentant på Tinge. Good Luck til en stor udfordring. Birthe Philip Tak til verdens bedste Kære konservative partifæller i Gentofte I skrivende stund sidder jeg begravet i COP-forhandlinger til op over begge ører det går stærkt og der er tusinde ting, der skal nås, hvis vi skal lande en global, ambitiøs og bindende aftale d. 18. december her i København. De fleste af forhandlingerne kan være meget bureaukratiske og embedsmandsprægede med tusind papirer, der skal holdes styr på. Men ind i mellem får man også nogle oplevelser, som sætter tingene i perspektiv. Det gjaldt f.eks. da Maldivernes præsident i en vanskelig forhandling i plenarsalen skar igennem og forklarede, at procedurespørgsmål muligvis var interessante for andre, hans bekymring var sådan set, at hans land stod til at forsvinde. For mig som konservativ gør det i hvert fald et stærkt indtryk. Tænk, hvis vi havde computermodeller, som viste, at Danmark inden for to-tre generationer ikke længere ville være på landkortet. Forhåbentlig klimakommisær Efter COP en forlader jeg dansk politik for forhåbentligt at blive kommissær for klima. Jeg skriver forhåbentligt, fordi jeg først skal gennem en høring i EU-Parlamentet, som i sidste ende skal godkende mit kandidatur. Det kommer til at kræve en del forberedelse, som selvfølgelig er blevet lidt forsinket af klimakonferencen, men jeg håber da, at det går. Jeg ser i hvert fald utrolig meget frem til at kaste mig over opgaven som kommissær for klima. Det er tanken ikke mindst hos Præsident Barosso at klima skal være et strategisk omdrejningspunkt i hele Kommissionens arbejde, forstået således, at klima skal tænkes ind i alle relevante politikområder. En øvelse, der minder meget om, det jeg har arbejdet med i Danmark som klima- og energiminister, hvor CO2-reduktioner er tænkt ind i transportforliget, skattereformen, landbrugsudspillet grøn vækst osv. Det er klart, at mit arbejde med COP en har givet mig en stor interesse for international politik, og lyst til at fortsætte i det spor. Jeg tror, at, den måde vi håndterer klimaudfordringen på, kommer til at definere Europas position i verden i det 21. århundrede både strategisk og økonomisk. Selv skeptikere kan se, at når vi i 2050 skal være 9 mia. mennesker på kloden, så får vi brug for at kunne anvende 4 KIG december 2009

5 Galleri Ottesen folketingskreds de knappe ressourcer mere effektivt, øge mængden af vedvarende energi, og være uafhængige af fossile brændsler i form af olie og gas fra diverse regimer i Mellemøsten og Rusland. De lande og regioner, som bedst forstår at omstille sig til et grønt og bæredygtigt energiforbrug vil blive vindere i morgendagens globaliserede verden. Jeg mener Danmark og EU skal være vindere. Jeg ser derfor utrolig meget frem til at kaste mig over de mange udfordringer, som Europa står over for på dette område. Tak til Gentofte Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for indsatsen til alle jer som gennem de sidste fem år har knoklet for at hjælpe mig som folketingskandidat og for at holde partiets fane højt i kredsen. Jeg kan ikke ikke betone nok, hvor glad jeg bliver, når I - ofte med kort varsel - er klar til at træde til med en hjælpende hånd. Også tak til debatkredsen, jeg har sat meget pris på vores heller, hvor vi har kunne diskutere konservativ politik, og hvor I ofte er kommet med helt konkrete input til partiets linie og politik. Også selv om jeg som folketingskandidat nok ikke har været den, der har deltaget i flest møder sådan er det nok, når man er mininster, og tilmed med temmelig mange rejsedage. Tak for det! En helt særlig tak skal lyde til Birthe Philip. Det er bare utroligt, hvad Birthe sammen med de andre i forretningsudvalget får udrettet. Alene det jævnligt at invitere alle nye medlemmer til møde i sit eget private hjem siger vel det hele. Det er et sjældent stærkt engagement og er jo den slags det danske demokrati lever af. KU skal også have en særlig tak. Det er fantastisk, at det kom op at stå og tak for jeres hjælp i mørke og kolde (!) valgkampe, Og så har Hans jo sørget for, at det stadig er en konservativ kommune, jeg bor i. Men helt farvel er det ikke, da jeg jo stadig vil være et af vælgerforeningens mange medlemmer, og planen er da også, at vi bliver boende i Gentofte, og så tager jeg hjem fra Bruxelles i weekenderne. Jeg vil derfor ikke sige farvel og tak, men blot tak for mange gode timer sammen, tak for støtte og hjælp og ikke mindst for gode tanker, debatter og synspunkter Uden det er politikere ikke meget værd. Med alle ønsker om en glædelig jul og et godt nytår. Connie Hedegaard Bolig One Time Vision / / Sv. Michelsen Chokolade KIG december

6 Erhverv Omfattende forenkling og større handlefrihed i den offentlige sektor Af økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen Ansvar over for de svageste har altid været et af de væsentligste elementer ved Konservatismen. Ansvar over for de syge, de ældre og børnene. Ansvar for, at enhver, der måtte have behov for det, får den hjælp, støtte og pleje, der er nødvendig. Af denne grund har en stærk og velfungerende offentlig sektor altid været en politisk hovedmålsætning for os Konservative. For vi kender værdien af en effektiv offentlig service. Vi ved, hvor betydningsfuldt det er, at vores børn bliver uddannet, at vores syge bliver behandlet, og at vores ældre får den rette pleje. Og vi ved, at ethvert samfund skal måles på sin evne til at hjælpe dem, der har behov for hjælp. Unødvendige regler og kontroller skal fjernes Af samme grund skal vi hele tiden sørge for, at de offentligt ansatte har de bedst mulige arbejdsvilkår. At de har rammerne til at gøre det, de er bedst til - nemlig at tage sig af borgerne. Vi må aldrig havne i en situation, hvor bureaukrati og regeltyranni erstatter fokus på det enkelte menneske. Tværtimod skal vi fjerne alle unødvendige regler og bureaukratisk kontrol, der forhindrer de ansatte i at bruge deres kræfter og kvalifikationer bedst muligt. Vi skal kort sagt slippe kræfterne løs i den offentlige sektor. Allerede for flere måneder siden meldte jeg derfor ud, at der var behov for en ændring af arbejdsgangene i den offentlige sektor. En ændring, der skulle bygge på begreberne frihed og tillid. Tillid til, at de offentligt ansatte udmærket kan passe deres arbejde. Og frihed til at give dem lov til at gøre det. Ny Forenklingspakke medfører større borgerservice og mindre administration I forlængelse af disse tanker har regeringen netop fremlagt en Forenklingspakke, der skal sikre en smidig og effektiv offentlig sektor med mindre bureaukrati. Forenklingspakken giver de offentlige ledere og ansatte større frihed til selv at beslutte, hvordan opgaverne løses. De får bedre muligheder for at målrette indsatsen i forhold til dem, der har brug for den. Og de aflastes for unødvendige administrative byrder. Eller sagt på en anden måde: Den sikrer mere pleje og mindre papir for skattekronerne. Regeringens plan indeholder forenklingsforslag på de største velfærdsområder, herunder folkeskolen, dagtilbud, arbejdet med udsatte børn og unge samt ældre- og handicapområdet. Den afskaffer 105 regler og frigør 900 mio. kroner, som flyttes fra administration til borgernær service. Og den giver i det hele taget en mere enkel offentlig sektor med færre krav, regler og indberetninger. Som eksempler kan nævnes: Vi vil forenkle kravene til de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne Vi vil forenkle reglerne om sprogvurdering af 3-årige Vi vil give skolerne mulighed for at afprøve andre måder at arbejde med elevplaner på 6 KIG december 2009

7 Biludan Nybolig v/peter Norvig A/S KFI Holding A/S KFU-konsulenterne Sterling Polish Company A/S Malerfirma Arne Valling Lundorff Rasmussen A/S Vi vil lette kravene til handleplaner for udsatte børn og unge Vi vil lave enklere regler for tilsyn på ældreområdet Lettere at være offentligt ansat Hele denne øvelse vil være til gavn for offentligt ansatte, der vil opleve en hverdag med færre regler og mere tid og frihed til at passe deres arbejde. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg personligt er utroligt glad for de initiativer og hele den tankegang, forenklingspakken rummer. Som regeringsbærende parti har vi Konservative et særligt ansvar for, at der bliver taget hånd om de svage grupper i samfundet, og at vores offentlige service er på højeste niveau. Forenklingspakken er med til at fremtidssikre velfærdssamfundet med ansvar over for både borgerne og skattekronerne. Det er god konservativ politik. Disse tanker har heldigvis vundet genklang hos vor regeringspartner Venstre samt hos Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, og i begyndelsen af november lykkedes det at indgå forlig med disse partier herom. Dette vil herefter i den kommende tid blive omsat i praksis. Hellerup Elektrikeren Café Jorden Rundt EDC Mæglerne Hjort Bente Kjølhede J. Brock & Søn Anlægsgartnermester KIG december

8 Byråd Efter valget er De konservative i Gentofte repræsenteret med følgende 1. Hans Toft Borgmester, Formand for Økonomiudvalget mail 2. Pia Nyring 910 Medlem af Økonomiudvalget, Medlem af Børneog Skoleudvalget, Medlem af Lokalrådet mail 3. Kirsten Kierkegaard 502 Medlem af Økonomiudvalget, Medlem af Socialudvalget mail 8. Lise Rovsing 457 Medlem af Teknisk udvalg, Medlem af Kulturog Fritidsudvalget, Medlem af Socialudvalget mail 5. Michael Fenger 451 Medlem af Byplanudvalget, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Børne- og Skoleudvalget mail 14. Andreas Karberg 334 Medlem af Byplanudvalget, Medlem af Teknisk udvalg, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget mail 6. Lisbeth Winther 326 Medlem af Teknisk udvalg, Medlem af økonomiudvalget mail 4. Marianne Zangenberg 286 Medlem af Byplanudvalget, Medlem af Socialudvalget mail 10. Karen Riis Kjølbye 275 Medlem af Byplanudvalget, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Børne- og Skoleudvalget mail 17. Thomas Christensen 208 Medlem af Børne- og Skoleudvalget, Medlem af Socialudvalget mail og dem, der ikke kom ind denne gang 7. Thomas Rostrup Britta Riis Ulrik Borch Lili Vallebo Peter Bech Andersen Christian Buje Tingleff Ida Seehusen Anders H. Høiris Kai W.Bested Igor Tomaszewski Karen Marie Sandgren Rasmus Haahr Niels Jørgen Langkilde 50 Regionsvalg Til regionsvalget, der fandt sted samtidig med kommunalvalget blev følgende valgt til region Hovedstaden: 1. Benedikte Kiær, Helsingør Hans Toft, Gentofte Karsten Skawbo-Jensen, Frederiksb Per Tærsbøl, Helsingør Nina Berrig, Vallensbæk Lene Kaspersen, Lyngby 2078 Det betyder at Gentofte ved Hans Toft er godt repræsenteret i regionsrådet. Lidt valgstatistik Konservative i Gentofte fik listestemmer og i alt stemmer. Konservativ fremgang på landsplan med en stemmeandel på 11 % mod 10,3 i Det betyder så også en fremgang på 8 pladser i forhold til sidste valg (landets byråd) svarende til 10,7 % af pladserne, så nogle af positionerne var dyrtkøbte. Til gengæld blev der en fremgang i konservative borgmesterposter, fra 10 til 13, således at der nu er konservative borgmestre i alle 5 regioner. Redaktionen 8 KIG december 2009

9 Tak for indsatsen To markante kommunalpolitiker forlader med årets udgang kommunalbestyrelsen: Steen Mogensen og André Lublin. Steen Mogensen satte sig for første dag for 12 år siden i stolen som formand for skoleudvalget og kom dermed til at præge den udbygning og modernisering af skolevæsenet, som var nødvendig for at kunne klare børnetal og ændrede krav til undervisningssektoren. Steen forvaltede den krævende opgave med entusiasme, overblik og indsigt og må ofte have følt det urimeligt, når den letkøbte kritik blev rettet mod ham personligt. Resultatet er jo tværtimod, at skolerne i dag nyder forældrenes fulde opbakning, at børnen er glade for at gå der og de pædagogiske resultater er i top. Projektet er nu så godt som færdigt og Steen kan forlade opgaven med et eksamensresultat: bestået med udemærkelse. André Lublin har i de 8 år, han har siddet i kommunalbestyrelsen primært beskæftiget sig med de tekniske og byplanmæssige områder, men også hans indsigt i sportens verdenblev naturligt en del af hans politiske virkefelt. Overordnet var Lublins interesse at holde skatterne i ro og dermed omkostningsniveauet i ave. RÅDGIVENDE INGENIØRER HELLERUP G. Strømann A/S Aut. VVS-installatør Jægersborg Allé Charlottenlund Vælgerforeningen skylder jer begge to en stor tak for, at I i så mange år har arbejdet aktivt for kommunen og den konservative sag. I har dermed i høj grad medvirket til, at Gentofte fortsat er den kommune vi kan lide at bo i. Redaktionen Ny folketingskandidat Kandidatudvalg skal nedsættes Med Connies udpegning til klimakommisær mangler vi en folketingskandidat. Derfor benytter vi mødet med Erik Norman Svendsen den 21. januar 2010 til efterfølgende at afholde et kort Hovedbestyrelsesmøde med ét punkt på dagsordenen: nedsættelse af kandidatudvalg. Birthe Philip KIG december

10 Mød Erik Norman Svendsen Torsdag den 21. januar kl kommer Københavns tidligere biskop, kgl. konfessionarius Erik Norman Svendsen på besøg ved vor vælgerforenings åbne hovedbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset. Alle medlemmer er velkomne til at deltage Erik Norman Svendsen er kendt som Københavns biskop gennem næsten 20 år og ikke mindst som den, der har forestået de kirkelige handlinger i kongehuset siden vielsen af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary i I 2008 blev han udnævnt til kongelig konfessionarius, hvilket betyder, at han er dronningens personlige sjæle-sørger samt kongehusets egen præst. Erik Norman Svendsen er ligeledes kendt som en aktiv debattør i forhold vedrørende den danske folkekirke, ligesom han aktiv har taget del i spørgsmålet om folkekirkens tilhørsforhold til den danske stat. NB: Med valget af Connie Hedegaard til kommisær pr vil der i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet blive nedsat et kandidatudvalg. Julemiddagen Torsdag den 10. december var der på Strandlund julemiddag, og ca. 40 af vælgerforeningens medlmmer mødte op i julehumør medbringende dejlige gaver til aftenens lotterispil. Efter en god julemiddag med flæskesteg og ris-a-lamanda kom et kor på ca. 20 piger fra Gentofte Musikskole og sang dejlige sange for os, mens vi nød kaffen. Det er en utrolig fin ting med en kommunal musikskole. Det giver børnene dejlige timer sammen og god underholdning for de, der gerne vil have glæde af børnenes kunnen. Inden aftenens lotterispil kom borgmester Hans Toft forbi og takkede for støtte i årets løb. Kvindekredsens bestyrelse ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for dejlige stunder i året, der snart er gået. ÅBNINGSTIDER: mandag-fredag kl hver lørdag kl Ordrupvej 60 Købmand Lars Petersen KIG december 2009

11 Urmager Henrik Werner Hellerupvej Hellerup Telefon Advokaterne Arup og Hvidt Nørre Voldgade København K DANSK DATANET SECURIDAN LYNGBY EL SERVICE A/S SIF BELYSNING El siden 1918 SIF Gruppen A/S Transformervej Herlev Tlf EL-vagten i Gentofte Tlf KIG december

12 Kalenderen Januar Torsdag den 21. kl Folkekirkens fremtid i Rådhusets kantine. Oplæg ved Københavns afgåede biskop, kgl. konfessionarius Erik Norman Svendsen. Der vil efterfølgende være et hovedbestyrelsesmøde, med nedsættelse af kandidatudvalg. Læs omtale på side 10 inde i bladet Lørdag den 30. Kvindekonference på Christiansborg. Program kan senere får hos Hanne Weng på kontoret Februar Mandag den 1. kl konservative kvinder i Gentofte årsmøde i Restauranten på Strandlund. Dagsorden udsendes direkte til medlemmerne. Efter årsmødet taler tidligere generalsekretær og kirkeminister Torben Rechendorff om sine spændende og vigtige arbejdsopgaver med udgangspunkt i sin bog Glimt af et jævnt og muntert virksomt liv. Alle medlemmer er velkomne til at overvære Torben Rechendorffs foredrag, der finder sted kl Der vil blive serveret en kop kaffe med sandwiches til en pris af kr. 60. Tilmelding til vælgerforeningens kontor Tirsdag den 9. kl Hovedbestyrelsesmøde i Rådhusets kantine Forberedelse af generalforsamling. Marts Torsdag den 11 kl Generalforsamling i Rådhusets kantine i.h.t. vedtægterne Indkaldelse i KiG nr Adgang til Rådhuset er fremover normalt fra Emmasvej. Evt. tilmelding eller spørgsmål om møderne, kontakt vælgerforeningens kontor. tlf eller Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår ID nr Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune v/hanne Weng Postboks Gentofte

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 14-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.05 Tilstede: Hans Toft, Jesper Kampmann (stedfortræder

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 1 Feb. 2010 28. årgang

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 1 Feb. 2010 28. årgang Læs om: Indkaldelse til generalforsamling Læger i Afghanistan Biskop i kantinen... og meget mere Konservative i Gentofte KIG nr. 1 Feb. 2010 28. årgang Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag...

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag... OBS! fra kalenderen Tirsdag d. 28. jan. kl. 19.30 Hovedbestyrelsesmøde Torsdag d. 20. feb. kl. 19.30 Generalforsamling Mandag d. 17. feb. kl. 17-19 Årsmøde i konservative kvinder Søndag d. 23. marts kl.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 April 2009 27. årgang

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 April 2009 27. årgang Læs om: Hans Tofts indlæg på Generalforsamling Formandens beretning Præsentation af kommunalbestyrelsesmedlemmer Konservative i Gentofte KIG nr. 2 April 2009 27. årgang Medlemsblad for Den konservative

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

KIG. Indkaldelse til GENERAL- FORSAMLING. Konservative i Gentofte. nr. 1 feb årgang. Læs om: Indkaldelse til

KIG. Indkaldelse til GENERAL- FORSAMLING. Konservative i Gentofte. nr. 1 feb årgang. Læs om: Indkaldelse til Konservative i Gentofte KIG nr. 1 feb. 2009 27. årgang Indkaldelse til GENERAL- FORSAMLING Læs om: Indkaldelse til generalforsamling Præsentation af kommunalbestyrelsesmedlemmer Medlemsblad for Den konservative

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

C. Det konservative Folkeparti. 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg

C. Det konservative Folkeparti. 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg Læs om: KV-Kandidaterne Udflugt GKUV C. Det konservative Folkeparti 1. Hans Toft 2. Pia Nyring 3. Kirsten Kierkegaard 4. Marianne Zangenberg 5. Michael Fenger 6. Lisbeth Winther 7. Thomas Rostrup 8. Lise

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 28-08-2017 17:30 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:35 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring (deltog i behandling

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

i Køge - Nyhedsbrev august 2012

i Køge - Nyhedsbrev august 2012 KANDIDATER OG FRIVILLIGE TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET af Bodil Sø, formand for Venstre i Køge Opstillingsmøde d. 11. sep. i Køge kredsen Køge-Kredsen (der dækker Køge og Lejre Kommuner) skal vælge ny

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg!

NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg! NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg! Erhvervsminister Brian Mikkelsen startede fredagen kl. 7 på banegården sammen med de konservative kandidater. Der blev tid til at dele foldere

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Ungepolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for Ungepolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Ungepolitik Mødetidspunkt 22-10-2015 19:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21.00 Tilstede: Peter Michael Fenger,

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen. Bornholmsk valgkamp i topform. 1. november 2011

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen. Bornholmsk valgkamp i topform. 1. november 2011 1. november 2011 Oven på valgsejren har en enig radikal folketingsgruppe valgt ny gruppeledelse. Margrethe Vestager er fortsat politisk leder, og Marianne Jelved bliver gruppeformand. Derudover bliver

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Leder Så blev valget udskrevet, valget vi vidste, skulle komme, og valget vi vel alle har ventet på. I lang tid har der hersket noget, der lignede kaos i den

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 Der er valg til november Få indflydelse Tænker du af og til: Hvis bare jeg havde indflydelse på de beslutninger, som træffes om forhold, der vedrører 60+ årige i Odense? Så har

Læs mere

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats 1. marts 2012 Radikale Venstres Uffe Elbæk har haft et mål, lige siden han satte sig i kulturministerstolen i oktober 2011: at bidrage til, at kunsten og kulturen bliver sat afgørende på det samfundsmæssige

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO Indhold Næste afdelingsmøde Næste medlemsmøde 2 Sundhedskampagnen 3 Repræsentantskabsmøde i regionen 3 Valgkampen nærmer sig - måske Fodbold starter igen 5 4 Torsdag d. 21. juni Mandag kl. d. 19.30 20.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Nedsatsyn.dk ønsker alle vore læsere et godt og lykkebringende nytår.

Nedsatsyn.dk ønsker alle vore læsere et godt og lykkebringende nytår. Nyhedsbrev Januar 2017 Nedsatsyn.dk ønsker alle vore læsere et godt og lykkebringende nytår. Vi har fokus på forskellige aktiviteter i 2017 2017 bliver året hvor Nedsatsyn.dk for alvor kommer ud til alle

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere