Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!"

Transkript

1 Nyhedsbrev Kbh. 5. jan Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft 11 måneder i træk med positive afkast, og 2014 sluttede med flotte afkast på mellem 9,2 % - 11,2 % i vores 3 afdelinger. Med en inflation på kun ca. 0,3 %, har der igen i år været masser af købekraft i afkastene. Forbedret købekraft er i sidste ende vigtigere end selve afkastet! Det er specielt de voldsomt faldende renter, der overrasker i Selv de største eksperter er gået helt galt i byen, når de inden for de senere år har spået om renten. Bekymringer om kurstab på obligationer, som følge af stigende renter, er blevet gjort til skamme. Det viser, hvor svært det er at spå om renteudviklingen. Konflikten med Rusland overraskede også i Specielt hvor meget EU's sanktioner mod Rusland i løbet af året faktisk har ramt væksten i Europa som en boomerang. Endelig vil 2014 også blive husket for den tiltagende stærke økonomi i USA, der om nogen skal drive den globale vækst i Med en vækst på 5 % i slutningen af året må man anerkende, at den amerikanske centralbanks lempelige pengepolitik har haft en særdeles positiv effekt. Obligationsopkøbene stoppede i oktober, og USA står nu over for den første rentestigning i Timingen og hastigheden i rentestigningerne vil få en afgørende indflydelse på markedsudviklingen i 2015, og vi må forvente en del udsving som følge heraf. Slutteligt må styrtdykket i olieprisen i 2. halvår ligeledes siges at være meget overraskende. Det kan skabe uønsket deflation i Europa, men samtidig udskyde den første rentestigning i USA til sent på året. 1

2 2014 et kort overblik Faldende renter 2014 har budt på voldsomme fald i renterne som følge af lavere vækst i Europa og generelt lavere inflationsforventninger. Nedenfor ses udviklingen i de 10 årige renter i Tyskland (blå), Italien (grøn), Spanien (rød) og USA (grå). Note: Udviklingen i de tyske (blå), italienske (grøn), spanske (rød) og amerikanske (grå) 10 årige renter i Kilde: SIX Edge. I takt med de faldende renter har vi i overensstemmelse med vores strategi reduceret rentefølsomheden for at fremtidssikre afdelingerne og gøre dem mere robuste. Lavvækst i Europa og forventning om opkøb fra ECB har fået renterne i gældsplagede lande som Italien og Spanien til at ligge under den amerikanske rente samtidig med, at den 10 årige rente i Tyskland er helt nede på 0,5 %. Europæiske statsobligationer er på de nuværende renteniveauer for risikofyldte, hvorved vi i et vist omfang erstatter dem med danske realkreditobligationer med lavere rentefølsomhed. 2

3 Rentefølsomheden har nu ramt vores nedre grænse, og den vil derfor ikke blive reduceret mere. Den vil blive øget igen, når renterne begynder at stige fra deres nuværende niveau. Faldende EURUSD 2014 har budt på en stærkt stigende dollar og en svækket euro som følge af stærk vækst i USA og lavvækst i Europa. Se faldet i eurokursen i forhold til amerikanske dollar i nedenstående figur. Note: Kursudviklingen i EURUSD i Kilde SIX Edge. I takt med den faldende euro har vi i overensstemmelse med vores strategi øget andelen af euro i forhold til dollar, så amerikanske dollar nu udgør ca. 15 % - 20% i Optimal VerdensIndex og Optimal Livscyklus og ca. 5 % - 10 % i Optimal Stabil. Andelen af USD har nu ramt vores nedre grænse og vil derfor ikke blive reduceret mere. Den vil blive øget igen, når EURUSD begynder at stige fra det nuværende niveau. Faldende oliepris 2014 gav ligeledes en voldsom faldende oliepris, se figuren på næste side. 3

4 Note: Udviklingen olieprisen i Kilde: SIX Edge. Olieprisen blev til stor overraskelse halveret i 2. halvdel af Tidligere var markedet præget af stor efterspørgsel og begrænset udbud. Men en kombination af lavere efterspørgsel fra Kina og Europa og et øget udbud fra skiferolie i USA, tjæreolie i Canada og mere grøn energi fra bl.a. USA og Tyskland har fået prisen til at falde betydeligt. Vinderne af olienedturen er lande som USA, Kina, Japan og det meste af Europa, mens taberne er lande som Rusland, Venezuela, Brasilien, Norge, Iran og det arabiske oliebælte, samt olierelaterede aktier som f.eks. BP, Mærsk og Vestas hvad bliver afgørende Overordnet set må vi være beherskede optimister for Lave renter og inflation samt lempelig pengepolitik fra Eurozonen, Storbritannien, Japan og Kina er med til at understøtte aktiemarkedet. På de nuværende renteniveauer ved vi positivt, at afkastet på statsobligationer bliver begrænset i år, mens vi kan håbe på lidt mere afkast fra højrente- og Emerging Markets obligationer. Den ekstrem lave inflation gør dog, at lavere afkast i 2015 end i 2014 stadig er brugbare, da købekraften hermed alligevel forbedres. Vi har set lidt på de forhold, der alt andet lige vil have indflydelse på

5 Rentestigninger i USA I Europa forventes renterne først at stige i 2017 eller senere. Men i USA nærmer den første rentestigning sig. Når den første rentestigning kommer eller når vi får klare signaler om, at nu begynder rentestigningerne, så kan det give uro på aktiemarkederne verden over, som vi så i sommeren 2013, da FED annoncerede en snarlig reduktion i obligationsopkøbene. Det er ikke sikkert, at reaktionen bliver størst i USA. Emerging Markets er tidligere blevet ramt hårdt, når FED strammer pengepolitikken. Stigende renter er dog et økonomisk sundhedstegn, hvorved aktiemarkederne burde blive understøttet på længere sigt. Deflation i Europa Der kan komme deflation i Europa som følge af lav vækst, høj arbejdsløshed og en faldende oliepris. ECB ser ud til at være klar med massive obligationsopkøb for at skabe inflation, så de europæiske aktiemarkeder bliver understøttet. Sandsynligheden taler for opkøb af både realkredit-, erhvervs- og statsobligationer, selv med Tysklands modvilje mod køb af statsobligationer. Rusland Den russiske økonomi er hårdt presset af både sanktioner og den lave oliepris, og frygten for at Rusland løber tør for penge kan påvirke investorerne i Rusland forventes af få en inflation på % i 2015 og en negativ vækst på 4 %. Derfor ville det være fantastisk for russisk og europæiske økonomi, hvis en aftale kunne landes, så sanktionerne bliver ophævet. Olieprisen En faldende oliepris er godt for forbrugerne og for verdensøkonomien og dermed for aktiemarkedet. Men hvis olieprisen fortsætter med at falde i 2015, så vil det ramme olieindustrien og de olieproducerende lande meget hårdt. Nedturen i olieindustrien og risikoen for at oliestater misligholder deres forpligtelser kan føre til nervøsitet for en dominoeffekt og store tab i den finansielle sektor. Det kan ødelægge stemningen på aktiemarkedet. 5

6 Gældskrisen blusser op igen Grækenland skal til valg snart og meningsmålingerne tyder på, at partier, der vil ændre Grækenlands reformkurs, kommer til magten. Grækenlands gæld er igen så stor, at det næppe nogensinde vil være muligt at betale den tilbage. Hvis den politiske situation ændrer sig, er det heller ikke sikkert, at Grækenland vil betale gælden tilbage. Nervøsiteten kan hurtigt sprede sig til Italien. Den italienske økonomi har det ikke godt med høj gæld, ingen vækst og utilstrækkelige reformer. Hvis investorerne bliver bange for, at Italien bliver det næste Grækenland, så kan gældskrisen hurtigt blusse op igen. Derfor er det overraskende, at investorerne har handlet renterne i Italien langt ned og under de amerikanske. Og så bør man ikke glemme, at der altid kan opstå uforudsigelige begivenheder, hvorved risikospredning og en investeringsstrategi, der er afmålt med tidshorisonten, er at foretrække. Der vil som i 2014 komme udsving i specielt aktiekurserne, hvorved vores budskab om en investering/opsparing, der er afstemt med tidshorisonten/risikoprofilen, som altid er aktuel og brugbar. Prissætning af aktier og obligationer Aktierne er faldet i prissætning i alle regioner i december og fremstår mere billige i forhold til obligationer end ved indgangen til Pris i forhold til indtjening (P/E prisen for 1 indtjeningskrone) bliver p.t. handlet i 17,36 mod 17,54 i slutningen af november. Dermed handler aktierne stadig over det historiske P/E niveau på ca. 16,7 bl.a. pga. de lave renter og forventning om øget indtjening i virksomhederne. Når renterne er lave er investorerne villige til at betale mere for en indtjeningskrone, da obligationer er et alternativ til aktier. Tabellen på næste side giver et overblik over, hvad 1 kr. indtjening koster p.t. 6

7 P/E: November Ændring Globalt: 17,38-0,16 Nordamerika: 19,21-0,13 Europa 16,38-0,87 Pacific: 15,62-0,09 Emerging Markets 13,17-0,08 Danmark 20,72-1,54 Her fremgår det af skemaet, at alle regioners aktier er faldet i pris i forhold til indtjeningen, og specielt usikkerheden i Europa har kostet (også i Danmark). Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, der måler forskellen på afkastet på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10 årige amerikanske statsrente (grøn linje i nedenstående graf), er de globale aktier i 2014 stadig relativt billigere ift. obligationer, og dermed mere attraktive, da forskellen er steget fra 2,82 % til 3,56 % (og slutter dermed året i det højeste niveau i løbet 2014). Med andre ord har aktier ikke været billigere i forhold til obligationer i løbet af Note: Yield Gap et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(e/p) og den 10 årige amerikanske statsrente. 7

8 Sådan læses grafen: Blå linje: Måler afkastet på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa. Rød linje: Måler den 10 årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativ korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa. Grøn linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2 % er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa. Afkaststatistik (i DKK) Afkast: December Nordamerikanske aktier: 3,4% 30,1% 26,3% 11,2% 3,5% Europæiske aktier: -1,0% 7,7% 20,6% 18,7% -9,9% Pacific aktier: 0,0% 8,9% 12,9% 12,7% -12,2% Emerging Markets aktier: -2,4% 9,4% -7,8% 15,4% -16,3% Erhvervsobligationer, dollar: 2,5% 22,0% -6,5% 11,5% 8,7% Erhvervsobligationer, euro: 0,7% 8,1% 2,0% 13,6% 3,7% Erhvervsobl., High Yield euro: -0,3% 3,5% 6,3% 22,6% -1,4% Realkreditobligationer, euro: 0,4% 7,5% 2,7% 12,0% 4,8% Statsobligationer, G7: 2,2% 12,5% -9,6% -1,0% 10,8% Statsobligationer, euro 1,2% 12,8% 1,9% 10,8% 3,2% Statsinflationsobl. globale : 1,3% 17,9% -9,7% 5,3% 14,5% Emerging Markets obligationer : -3,6% 7,7% -14,4% 12,2% 1,3% Nykredit Realkreditindeks 0,2% 5,2% 0,9% 4,3% 6,3% Afkast: December Dollar: 2,1% 11,4% -4,1% -1,9% 3,2% Yen: 1,6% -0,4% -26,5% -13,8% 8,0% Pund: 1,6% 5,9% -2,2% 2,1% 2,4% Afkast: December Optimal Stabil 0,3% 9,2% 6,1%* 12,4%* 3,0%* Optimal VerdensIndex 0,2% 11,2% 6,4% 9,6% 2,2% Optimal Livscyklus ,3% 11,1% 11,6%* 13,4%* -0,5%* Note: Historiske afkast *=Benchmark 8

9 Uro om olieprisen ramte generelt Emerging Markets valutaer og aktiver i december. Amerikanske aktier og obligationer står som de store vindere i 2014 godt hjulpet på vej af vækst og en stærk dollar. Derudover har statsobligationer klaret som godt pga. sikker havn effekt og lavere renter. Blandt taberne finder vi højrenteobligationer, der er blevet ramt af udvidet kreditspænd, og danske realkreditobligationer, der er blevet ramt af store konverteringer specielt i 4. kvartal. Optimal VerdensIndex har i 2014 klaret sig lidt bedre end de 2 andre afdelinger pga. en lidt højere andel af ikke euro eller danske aktiver og en lidt højere rentefølsomhed. De konstante fald i euroen og renterne gør, at vi ikke har slået benchmark i 2014, men vi er alligevel ganske godt tilfredse med afkastet og med den strategi, vi følger. Vores overordnede målsætning er, at give et betydeligt merafkast over tid i forhold til vores danske konkurrenter. Her går det fortsat rigtigt godt se afkasttal fra de første 4 år og 3 mdr. nedenfor for Optimal VerdensIndex. Note: Afkast efter emissionsomkostninger fra perioden 30/9-10 til 31/ Kilde: IFR Med andre ord har man fået ca kr. mere pr. million. 9

10 De 2 andre afdelinger har også klaret sig godt i 2014 i forhold til de ovennævnte konkurrenters ditto med tilsvarende risikoprofil. En historik på kun 1 år er dog for kort og nogle gange for tilfældig til at drage konklusioner ud fra. Derfor laver vi først sammenligninger som på forrige side på en senere tidspunkt, hvor historikken er længere. Husk at PAL-skat trækkes fra pensionsdepoterne i bankerne ultimo januar måned. I ønskes alle et godt nytår! Karsten Hannibal, Partner i Optimal Invest 10

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 27. januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Her i starten af 2015 tegner der

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere