NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse /anc Lokalerne i det tidligere Holmegårdens Bibliotek ønskes anvendt til andet formål. Ved ændret anvendelse af en bygning skal der ansøges om byggetilladelse hertil. Ansøgning om byggetilladelse for ændret anvendelse af en bygning skal indeholde en beskrivelse af de ønskede fremtidige anvendelsesforhold, herunder hvor mange personer, der forventes at skulle anvende bygningen samtidig. Anvendelse af en bygning kategoriseres i BR10 (Bygningsreglementet 2010), kap i anvendelseskategorierne 1-6. Her ud over vil en ændret anvendelse også skulle overholde de krav, der er gældende til isolering af bygninger i henhold til BR10. Ved etablering af et kulturcenter til borgermøder mv. med bevarelse af en afleverings-/udlånsfunktion til kommunens biblioteker, vil ansøgning om dispensation for de nye isoleringskrav til bygningen eventuelt være muligt hvorimod en ombygning af bygningen med etablering af klasselokaler og grupperum vil skulle overholde de nye gældende krav til isolering. Undervisningslokaler tilhører anvendelseskategori 2 og forsamlingslokaler anvendelseskategori 3. Efterfølgende vil der kort orienteres om de krav, der er gældende for de to anvendelseskategorier samt øvrige BR10-krav, der er relevante - og hvilke arbejder dette medfører. Undervisningslokaler anvendelseskategori 2: Ved inddragelse af lokalerne til Holmegårdsskolen med etablering af 2 stk. klasselokaler og 1-2 grupperum vil følgende være gældende: Overflader skal overholde kravet til Klasse 1 beklædning. Dvs. at eksisterende træpanellofter skal ændres til pudsede lofter eller gipslofter. Billigste løsning vil være at etablere et gipspladeloft. Øvrige overflader vurderes at være i orden. Flugtsvejsforholdene skal overholde kravene i BR10. Det betyder, at der skal være 2 flugtvejsmuligheder i bygningen alt efter hvor personer befinder sig, og/eller etablering af flugtvej for hvert rum direkte til det fri, såfremt dette giver en bedre helhedsløsning. Dette krav betyder, at der som minimum skal etableres flugtvej og flugtvejstrappe fra den indskudte øverste etage, etablering af ekstra flugtvej i bygningen modsat den eksisterende indgang samt ekstra flugtvej fra rum ved te-køkkenfaciliteter. 1

2 Der skal etableres varslingsanlæg. Da Holmegårdsskolen ikke har et internt varslingsanlæg, skal det eksisterende kalde-/samtaleanlæg på skolen udvides til også at omfatte disse lokaler. BR10 stiller krav om lysindfald i rummene/arbejdsrum samt krav om, at vinduer er placeret således, at personer i rummene kan se ud på omgivelserne. Det betyder, at der skal etableres nye vindueshuller i murværk og montering af vinduer i alm. vindueshøjde, da de eksisterende højtsiddende vinduer ikke overholder kravet. Det vurderes ikke muligt at søge dispensation for dette krav. Herudover stiller BR10 krav om, at der skal etableres mekanisk ventilation med ind- og udblæsning, herunder varmegenindvinding i lokalerne. Mekanisk ventilation kan fraviges, såfremt der er mulighed for tværventilation/naturlig ventilation under forudsætning af, at der kan opretholdes et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Det vurderes kun muligt at etablere tilfredsstillende tværventilation i det ene af de ønskede skolelokaler (den del af bygningen, der ligger i plan med eksisterende terræn, hvor der er højt til loftet). Resterende bygning med det anden klasselokale og grupperum vil kun kunne overholde ventilationskravet ved etablering af mekanisk ventilation. Efterisolering af bygningen kan udføres ved udvendig isolering af tag inkl. etablering af ny tagbelægning samt efterisolering af facadepartier, herunder udskiftning af eksisterende gamle vinduespartier med nye. NB. Der gøres opmærksom på, at kælderlokalet med fri facade mod Plovheldvej ikke må anvendes til brug for personer/elever i mere end 1-2 timer. Dvs. kælderlokalet kan evt. anvendes til grupperum for begrænset ophold. Kulturcenter: Det er oplyst, at Kulturcentret bl.a. skal kunne anvendes til forskellige borgermøder mv. Der skal her skelnes mellem antal personer og der kan som udgangspunkt kun godkendes til max. 50 personer i alt. Såfremt man ønsker en godkendelse til max. 150 personer i alt øges kravene yderligere og igen hvis der skal kunne være mere end 150 personer, vil der blive stillet yderligere skærpede krav hertil: Max 50 personer: Skilte, brandslukningsudstyr (håndslukningsudstyr) og flugtveje, der er dimensioneret til 50 personer. Max 150 personer: Skilte, brandslukningsudstyr (håndslukningsudstyr) og flugtveje, der er dimensioneret til 150 personer. Mere end 150 personer: Slangevindere, flugtvejs- og panikbelysning, ABA- og varslingsanlæg, elsikkerhedsattester, driftmæssige flugtvejsplaner og alarmeringsinstrukser mv. og flugtveje, der er dimensioneret til mere end 150 personer. Flugtvejsdøre skal åbne i flugtvejsretningen og have en fribredde på mindst 12M (120 cm). Flugtsvejsforholdene skal overholde kravene i BR10. Det betyder, at der skal være 2 flugtvejsmuligheder i bygningen alt efter hvor personer befinder 2

3 sig, og/eller etablering af flugtvej fra hvert rum direkte til det fri, såfremt dette giver en bedre helhedsløsning. Dette krav betyder, at der som minimum skal etableres flugtvej og flugtvejstrappe fra den indskudte øverste etage, etablering af ekstra flugtvej i bygningen modsat den eksisterende indgang samt ekstra flugtvej fra rum ved te-køkkenfaciliteter. Overflader skal overholde kravet til Klasse 1 beklædning. Dvs. at eksisterende træpanellofter skal ændres til pudsede lofter eller gipslofter. Billigste løsning vil være at etablere et gipspladeloft. Øvrige overflader vurderes at være i orden. Herudover stiller BR10 krav om, at der skal etableres tilfredsstillende ventilation af rum til forsamlingslokaler. Det vurderes, at der kan etableres tværventilation/naturlig ventilation i rummene, der kan opfylde disse behov. Ventilationsforholdene skal behandles i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Efterisolering af bygningen kan udføres ved udvendig isolering af tag inkl. etablering af ny tagbelægning samt efterisolering af facadepartier, herunder udskiftning af eksisterende gamle vinduespartier med nye. I forbindelse med etablering af kulturcenter vurderes det dog muligt, at dette krav kan fraviges med en dispensationsansøgning, såfremt kulturcentret bevarer en afleverings-/udlånsfunktion til kommunens biblioteker Efterfølgende er opstillet to skemaer med overslagspriser for nødvendig ombygning og istandsættelse af lokalerne i det tidligere Holmegårdens Bibliotek ved ændret anvendelse til brug for Holmegårdsskolen eller til kulturcenter. 3

4 Lokaler til brug for Holmegårdsskolen Overslagspriser Etablering af 2 undervisningslokaler og 1-2 grupperum samt istandsættelse af overflader Træbeklædte lofter: Beklædning af lofter med gipsplader/akustiklofter Demontering/genmontering inkl. supplering af loftbelysning og elinstallationer i loft Ændring af diverse installationer i loft Flugtveje: Etablering af flugtvej i facade (lange facade) ) mod skolegård og fra tekøkken, inkl. ændring af radiatorrør Fjernelse/ombygning af en del af overdækning i skolegården pga. flugtvejskrav Etablering af flugtvej i facade på indskudt etage inkl. etablering af udvendig flugtvejstrappe Etablering af undervisningsrum og grupperum: Opbygning af væg til adskillelse af øverste forskudte etage Etablering af vinduer iht. BR10 i øverste forskudte etage Opbygning af væg i store rum (i plan med terræn) Etablering af vinduer iht. BR10 i store rum Fjernelse af eksisterende væg i nederste forskudte etage Opbygning af ny væg til grupperum, der overholder brandkrav Ændring af el-installationer pga. opbygning af nye vægge Ændring af loftbelysning inkl. nye armaturer i nye klasserum Etablering af ventilation iht. krav jf. BR10 Overflader; vægge, lofter, gulv: Murerreparationer Nødvendig renovering/omlægning af el-installationer Malerarbejde: vægge, lofter, træværk, radiatorer, vinduer mv. Malerarbejde: nyopbyggede vægge Malerarbejde: eksisterende vinduer Udskiftning af linoleum i nederste forskudte lokale Ekskl. moms kr Efterisolering af bygningen Håndværkerudgifter i alt Til ekstern bistand til udarbejdelse af projekt, ansøgning om byggetilladelse, indhentning af tilbud, kontrahering og tilsyn under arbejdets udførelse bør afsættes ca Til uforudsete udgifter bør afsættes ca. 15% af håndværkerudgifterne Samlet anlægssum NB. I ovenstående overslagspriser for istandsættelse af lokalerne til Holmegårdsskolen er det forudsat, at toilet- og te-køkkenfaciliteter anvendes som de er. Dvs. der er ikke indeholdt økonomi til evt. udskiftninger mv. 4

5 Kulturcenter Overslagspriser Istandsættelse af overflader Træbeklædte lofter: Beklædning af lofter med gipsplader/akustiklofter Demont./genmont. inkl. supplering af loftbelysning/el-installationer i loft Ændring af udsugnings-/ventilationsinstallationer i loft Flugtveje: Etablering af flugtvej i gavlfacade mod skolegård og fra te-køkken, inkl. ændring af radiatorrør Etablering af flugtvej i facade på indskudt etage inkl. etablering af udvendig flugtvejstrappe Ekskl. moms kr Ventilation: Etablering af naturlig ventilation 1 Overflader; vægge, lofter, gulv: Murerreparationer Nødvendig renovering/omlægning af el-installationer Maleristandsættelse af vægge, lofter, træværk, radiatorer, vinduer mv. Maleristandsættelse af vinduer Udskiftning af linoleum i nederste forskudte lokale Efterisolering af bygningen (ved dispensation herfor) 0 Håndværkerudgifter i alt Til uforudsete udgifter bør afsættes ca. 10% af håndværkerudgifterne Samlet anlægssum 8 NB. I ovenstående overslagspriser for istandsættelse af lokalerne til kulturcenter er det forudsat, at toilet- og te-køkkenfaciliteter anvendes som de er. Dvs. der er ikke indeholdt økonomi til evt. udskiftninger mv. 5

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stenaldervej Kollegiet Stenaldervej 221A 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,58 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,58 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolekobbel 42 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001746-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. december 2006 Sag 6620-35 /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

TAGBOLIGER1. - en vejledning

TAGBOLIGER1. - en vejledning TAGBOLIGER1 - en vejledning Tagboliger - en vejledning Tekst og redaktion: Realkredit Danmark, SBS Byfornyelse, Byfornyelse København, Plan & Arkitektur og Byggeri & Bolig, Københavns Kommune, 2003. Foto

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere