Børn for alt i verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn for alt i verden"

Transkript

1 Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet og udsyn, hvilket bedst sker i en barndom kendetegnet ved tryghed. Derfor vil Det Radikale Venstre satse massivt på at skabe bedre vilkår for børnene. Det gælder alle børn. Der er brug for en ny og langt mere gennemgribende indsats over for de socialt udsatte børn. Med 10 forslag vil Det Radikale Venstre give alle børn muligheden for et bedre børne- og voksenliv. Gode rammer om børnelivet 1. Bedre tid og mere kvalitet i daginstitutionerne Det Radikale Venstre ønsker at indføre nye minimumsrammer for daginstitutionernes arbejde. Der skal være grænser for, hvor mange børn en voksen kan tage sig af i vuggestue og børnehave ligesom vi kender det fra folkeskolen. Rammerne skal fastsættes efter behovene i den enkelte institution, ud fra kriterier som alder, sociale forhold i lokalområdet og sprogbarrierer. De institutioner, der har mest behov, skal have flest ressourcer. Til gengæld ønsker vi fuld frihed for pædagoger og forældre til selv at indrette den enkelte institution inden for de overordnede rammer, så Folketinget ikke begynder at detailregulere børnehaverne, som man har gjort med folkeskolen. Udgift i 2007: 500 mio. kr. Daginstitutioner opfordres til at arbejde med kunst og kultur. Styrkelse af kulturelle kompetencer er en afgørende faktor i bekæmpelsen af den negative sociale arv. Udgift i 2007: 50 mio. kr. Der er et stort behov for efteruddannelse blandt pædagogerne, hvis kvaliteten skal løftes. Der bør derfor afsættes midler til udvikling af det pædagogiske arbejde og efteruddannelse. Udgift i 2007: 50 mio. kr. 2. Sunde børn i sunde institutioner Alle børn i alle institutioner og skoler skal have adgang til sund kost. Derfor ønsker Det Radikale Venstre at etablere køkkener og forældrebetalte madordninger i alle skoler og daginstitutioner. Forældre med friplads i daginstitutionerne opnår fri madordning både i daginstitution og skole. Etableringsudgifter i 2007: 200 mio. kr., fuldt ud indfasede driftsudgifter: 810 mio. kr. (nås ikke i 2007) Fedme er et stigende problem. Derfor skal pædagoger og lærere have de kompetencer, der skal til for at sikre, at børnene får mere motion i skoler og daginstitutioner. Udgift i 2007: finansieres af kommunerne. Forbrugerombudsmanden skal styrkes, så han har flere ressourcer til at overvåge, at markedsføring overfor børn og unge ikke sker i strid med markedsføringsloven. Udgift i 2007: 2,5 mio. kr. 3. En ny folkeskole til en ny tid Hver enkelt folkeskole laver en 5-årig handlingsplan for at sikre mere rummelighed i skolen og bedre muligheder for de socialt udsatte elever. Målet er, at skolerne i fremtiden skal være læringsmiljøer for fremtiden for alle elever. Skolerne skal inddrage ny national og international forskning og udviklingsarbejde, der fremmer arbejdet i skolerne. Der afsættes 120 mio. kr. årligt over en 5 års periode, primært til efteruddannelse. Udgift i 2007: 120 mio. kr. Alle skoler skal kunne trække på en udvidet adgang til fagkonsulenter, der er forankret i centre for videregående uddannelse. Alle Børn skal ha en chance 4. Tidlig indsats overfor alle udsatte børn børn fødes årligt ind i familier, der bl.a. er belastet af misbrug eller psykisk sygdom. Børnene har ofte medfødte skader, men forsøg med åbne familieambulatorier for misbrugsmødre viser, at der er gode muligheder for at forebygge skaderne. Derfor skal der 1

2 etableres åbne ambulatorier i hele Danmark, der kan støtte alle former for udsatte familier fra graviditet til skolealder. Det Radikale Venstre støtter muligheden for tvang over for mødre med misbrug, hvis moderen selv har indvilliget heri. Udgift i 2007: 90 mio. kr. Børn fra meget udsatte familier, der starter i dagtilbud mv. skal have ekstra hjælp og støtte i dagtilbuddet. Derfor foreslås det, at der igangsættes en efteruddannelsesindsats for pædagoger og sundhedsplejersker, der kommer i kontakt med de udsatte børn blandt andet som erstatning for de skolelæger, som det er svært at rekruttere i øjeblikket. Udgifter i 2007: 25 mio. kr. 5. Bedre retssikkerhed for de børn, der tvangsfjernes Børn, der fjernes fra hjemmet ender for ofte med at blive kastet rundt mellem plejeforældre, institutioner og de biologiske forældre. De har krav på en langt bedre retssikkerhed og på at deres interesser sættes højere end både forældrenes og systemets. Det Radikale Venstre foreslår, at alle udsatte børn med risiko for at blive fjernet fra hjemmet får ret til en uvildig bisidder. Udgift i 2007: 170 mio. kr. Den endelige beslutning om en tvangsfjernelse skal ikke tages i kommunerne, der måske kun behandler en eller to tvangsfjernelsessager om året. De radikale foreslår derfor at flytte den endelige afgørelse i de sager til en central og økonomisk uafhængig enhed. Udgiftsneutralt Det skal være barnets interesse, og ikke kommunal kassetænkning, der afgør om et barn fjernes fra hjemmet. Kommunernes egenbetaling i forbindelse med tvangsfjernelser skal derfor fastholdes på det nuværende niveau. Udgiftsneutralt 6. Akut indsats overfor børn på krise- og asylcentre Kommunerne yder alt for sjældent den nødvendige støtte til børn på krise- og asylcentre, der har været udsat for meget store belastninger. Derfor bør disse børns rettigheder sikres i serviceloven, ligesom de bør tilgodeses under dette års SATS-puljeforhandlinger. Udgift i 2007: 50 mio. kr. 7. Målrettet hjælp til børn og unge med psykiske problemer Børn og unge rammes i stigende grad af psykiske lidelser som fx spiseforstyrrelser. Samtidig er der kommet større fokus på medfødte handicaps som ADHD, autisme mv. Dette har skabt et stærkt pres på de psykiatriske systemer i Danmark, der blandt andet overbelastes, fordi mange unge fejlvisiteres til psykiatrien. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at der oprettes åbne, tværfagligt bemandede psykologiske ambulatorier i alle kommuner, der kan tage sig af de mindre tunge tilfælde, og visitere de unge, der har behov for det, videre. I første omgang søges midler til en forsøgsordning ved dette års SATS-puljeforhandlinger. Udgifter i 2007: 25 mio. kr. 8. Bedre tilgængelighed for børn med handicap og deres forældre Forældre med handicappede børn har behov for støtte til at orientere sig i det sociale system. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at der etableres en uafhængig rådgivningsinstans, der skal bistå forældre med handicappede børn. Udgifter i 2007: 10 mio. kr. FN s komité for barnets rettigheder fastslår at tilgængeligheden for danske børn med handicap er dårlig i daginstitutioner og folkeskoler. Derfor skal tilgængeligheden for børn og unge med handicap forbedres markant i daginstitutioner og skoler. Udgifter i 2007: 90 mio. kr. 9. Aktivering af det frivillige Danmark Frivillige, der selv har haft problemerne tæt inde på livet, har stor gennemslagskraft i forhold til udsatte børn og unge, og kan spille en afgørende rolle, når det professionelle system stopper sin behandling. Derfor skal det frivillige Danmark i langt højere grad på banen, bl.a. gennem udbredelse af netværksgrupper og selvhjælpsgrupper med professionel backup. Udgifter i 2007: 25 mio. kr. Styrk forældrenes ansvar også i skilsmisser 10. Styrkelse af forældrenes ansvar for at blive enige Et barn har behov for forældre, der løfter ansvaret også selv om man bliver skilt eller ikke lever sammen. Det Radikale Venstre ønsker at ændre begrebet forældremyndighed til forældreansvar. Som udgangspunkt skal der være fælles forældreansvar uanset civilstand, og domstolene skal i 2

3 særlige tilfælde kunne pådømme fællesansvar. I særligt ubehagelige konflikter skal børnene have ret til en bisidder. jf. forslag 5. I forhold til de økonomiske vilkår ønsker de radikale, at der udarbejdes bedre statistikker og forskning samt en udredning af den delte families økonomi, som foreslået af den netop afgivne betænkning på området. Endelig bør børnesagkyndige inddrages i langt højere grad end i dag og tillægges betydning, ligesom der skal sættes flere midler af til mægling og rådgivning af forældrene. Udgifter i 2007: 20 mio. kr. Finansiering De følgende udgifter er indprioriteret i Det Radikale Venstres finanslovsforslag, hvoraf 1 mia. kr. finansieres ved at give kommunerne mulighed for at hæve forældrebetalingen til 33 pct. i daginstitutioner igen. Indførelse af minimumsrammer for daginstitutioner Drift af madordninger i daginstitutioner. Kunst og kultur integreres i daginstitutionerne Professionalisering af daginstitutionernes arbejde med pædagogiske læreplaner. Mere motion i skoler og daginstitutioner. Etablering af madordning i kommunerne og fripladser for madordning i skoler. Efteruddannelse af de pædagoger og sundhedsplejersker, der har størst kontakt med de udsatte børn, Etablering af uvildig bisidderordning til særligt udsatte børn Forslagene vedr. bedre støtte til handicappede børn og unge Styrkelse af forbrugerombudsmandens indsats over for børn. Handlingsplaner og efteruddannelse i folkeskolen. Bedre mægling og rådgivning af forældre ved skilsmisser Udgifter i alt 1,4 mia. kr. i 2007, fuldt ud indfaset i 2012 er udgifterne på i alt 1,7 mia. kr. Heraf finansierer øget forældrebetaling 1 mia. kr. Endelig søges SATS-puljefinansiering til følgende forslag: Etablering af familieambulatorier Indsats for børn på asyl- og krisecentrene Etablering af psykiske ambulatorier, der fokuserer på børn- og unges problemer Støtte til det frivillige Danmark I alt 190 mio. kr. 3

4 Gode Rammer om børnelivet Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. Børn er en sårbar gruppe, der ikke selv kan kæmpe for deres rettigheder og ikke kan stemme til valg. Derfor komme de ofte i klemme, når der skal prioriteres i kommuner og stat. Det er imidlertid under al kritik, at forholdene gennem de senere år er forringet kraftigt: der er færre voksne pr. barn i daginstitutionerne, madordningerne er blevet udsultet og de fysiske forhold er blevet dårligere. Den udvikling har medvirket til, at alt for mange børn har fået en dårligere start på livet. Det offentlige har sit ansvar for at prioritere børnene, men det har forældrene også. En stor del af den offentlige opgave er at give forældrene mulighed og rammer til at løfte denne opgave, også i de socialt udsatte familier. Til gengæld har alle forældre det primære ansvar for at åbne verden for deres børn uanset om bor sammen eller ej. Børn skal udrustes med selvtillid, kreativitet og udsyn, og det sker bedst i en barndom kendetegnet ved tryghed. Det er måske den vigtigste opgave, vi voksne har. 1. Bedre tid og mere kvalitet i daginstitutionerne Mere tid til børnene Daginstitutionernes udfordringer er vokset kraftigt i takt med at andelen af tosprogede og socialt udsatte børn i institutionerne er steget, 1 og at nye administrative opgaver er kommet til. Der er ikke samtidig blevet ansat flere pædagoger tværtimod. Og det er gået udover kvaliteten. Pædagogerne har fået mindre overskud til at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov, og der er blevet mindre tid til spontane og kreative aktiviteter. Det har også begrænset institutionernes muligheder for at tage hensyn til de særligt udsatte børn, selvom al forskning viser, at netop daginstitutionerne kan spille en vigtig rolle når den sociale arv skal brydes. For at bremse den udvikling foreslår det Radikale Venstre, at der i Serviceloven fastsættes minimumsrammer for, hvor mange børn en voksen kan tage sig af, afhængig af vilkårene i den enkelte kommune og område. De fastsatte normeringer bør således være afhængige af kriterier som alder, antallet af børn med sprogproblemer, socialt udsatte mv. De institutioner, der har mest behov, skal have flest ressourcer. Det Radikale Venstre vil i de kommende måneder arbejde med en model for at fastsætte sådanne kriterier, men arbejder indtil videre med, at de nye normeringer vil øges med flere pædagoger på landsplan fra Det vil medføre merudgifter for ca. 500 mio. kr. årligt. Kreativitet og kultur ind i daginstitutionerne 1 Bente Jensen (2005): Kan Daginstitutionerne gøre en forskel? En Undersøgelse af daginstitutioner og social arv, SFI. Anne-Dorthe Hestbæk & Mogens Nygaard Christoffersen (2002): Effekter af dagpasning - en redegørelse for nationale og internationale forskningsresultater, arbejdspapir, SFI. 4

5 Det er afgørende, at børn stimuleres kunstnerisk og kulturelt helt fra 2-års alderen, så deres menneskelige, sociale og faglige kompetencer bliver udviklet. Kunst og kultur kan åbne verden for børnene og give dem redskaber til at fortolke verden og deres egen situation. Samtidig er man efterhånden blevet opmærksom på, at styrkelsen af kulturelle kompetencer er en afgørende faktor i bekæmpelsen af den negative sociale arv. Hvis vi ønsker at bryde den negative sociale arv, er det ikke nok at bekæmpe den materielle fattigdom. Vi må også bekæmpe den kulturelle fattigdom. Derfor mener Det Radikale Venstre, at kunst og kultur skal være en del af alle børns hverdag. Børnene skal både stifte bekendtskab med professionel kunst og selv arbejde med deres kreativitet. I samarbejde med billedkunstnere, musikere, skulptører og dansere skal pædagogerne sørge for at børn møder professionel kunst som en del af deres hverdag. Der afsættes 50 mio. kr. til formålet. Bedre efteruddannelse Daginstitutionerne er forpligtet til hele tiden at udvikle deres pædagogiske arbejde, blandt andet gennem de såkaldte pædagogiske læreplaner. Det Radikale Venstre mener, at der er brug for mere kvalitet i daginstitutionerne, men i modsætning til regeringen mener vi også, det kræver flere ressourcer, hvis læreplanerne skal styrke kvaliteten i daginstitutionerne og sikre, at der er fokus på de udsatte børn. Det er fx afgørende, at der afsættes de nødvendige midler til efteruddannelse, hvis ikke planerne bare skal forvandle sig til endnu en papirtiger. Det Radikale Venstre foreslår derfor at der afsættes i alt 50 mio. kr. til implementering af læreplanerne og efteruddannelse af pædagogerne. Størstedelen af midlerne skal anvendes til efteruddannelse af pædagogerne, så de hele tiden er fagligt opdaterede på deres felt. 2. Sunde børn i sunde institutioner Fedme har udviklet sig til en folkesygdom i Danmark. Og der er en markant social skævhed i problemet, så der er langt flere overvægtige børn blandt socialt dårligt stillede end blandt socialt velstillede børn. Derfor skal vi allerede fra de tidligste år lære børnene sundere bevægelsesmønstre og kostvaner. Madordning til alle børn Skal vi bekæmpe overvægten blandt børn og unge, skal de spise sundere mad. Stort set alle børn - fra de er 1 år til de er 16 er i vuggestue, børnehave eller skole i mere end halvdelen af deres vågne timer. Og de spiser mindst et hovedmåltid og op til flere mellemmåltider, mens de er i offentlig pasning eller skole. Derfor ønsker Det Radikale Venstre, at der etableres madordninger i alle skoler og daginstitutioner, dog undtaget fritidsordningerne. Madordningerne skal inddrages i skolernes undervisning, så børnene samtidig med, at de laver mad, lærer om sund kost og livsstil, lærer at læse opskrifter, at måle og veje, lærer at drive madordningerne som en lille virksomhed på skolen med mere. Madordninger kan med fordel indgå i et partnerskab med de lokale handlende. Hvis børnene får lært om den sunde mad og motionen så lærer de også deres forældre om det! Madordningerne skal være gratis for de børn, som i forvejen får fripladser i daginstitutionerne. Samme kriterier skal gælde for folkeskolen. Men som hovedregel skal madordningerne betales af forældrene for det er forældrenes ansvar, at børnene får en 5

6 sund og god kost 2. Således gøres madordningerne obligatoriske for alle børn i daginstitutioner. Staten skal bistå med etablering af ordningerne, med at udvikle undervisningsmaterialer og koncepter, sikre erfaringsopsamling, forskning og formidling af viden. Der afsættes årligt en statslig pulje på 200 mio. kr. til etablering af køkkener mv. i vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner og skoler, indtil alle køkkener er etableret. Fripladserne i madordningerne for daginstitutioner og skoler finansieres over kommunernes bloktilskud, jf. Det Radikale Venstres forslag til finanslov for Styrkelse af forbrugerombudsmanden på børneområdet Børn og unge er i stigende grad en interessant målgruppe for erhvervslivet, fordi de har stor indflydelse på forældrenes indkøb, og fordi teenagerne selv har mange penge til rådighed. Samtidig er det er svært for forældre at beskytte dem, fordi børn og unge møder markedsføring mange andre steder end de voksne. Det kan være på nettet, på mobiltelefonen eller i radioen. Børn og unge er generelt dårligere til at gennemskue markedsføring og reklamer end de voksne alene på grund af deres alder. Samtidig er de mere følsomme overfor produkter med et skadeligt indhold af alt fra hormonlignende stoffer til tobak og alkohol. For Det Radikale Venstre er det vigtigt, at lovgivningen beskytter børnene mod skadelige produkter samt aggressiv og skadelig markedsføring. Det Radikale Venstre mener at der i særlig grad bør være fokus på om lovgivningen overholdes, når det gælder børn og unge. Det Radikale Venstre foreslår derfor, at forbrugerombudsmanden styrkes på børneområdet. Det skal sikre, at der er hele tiden er fokus på om markedsføringsloven overholdes i forhold til børn og unge og at de virksomheder, der ikke tager de nødvendige hensyn, retsforfølges. Der afsættes årligt 2,5 mio. kr. til driften. Mere motion Børn og unges muligheder for fysisk udfoldelse skal derfor forbedres. Der skal være bedre adgang til fysisk udfoldelse i folkeskolen, i skolefritidsordningerne og i børnehaverne. Derfor ønsker Det Radikale Venstre, at de forsøg, der i øjeblikket kører for at få flere udsatte børn til at blive aktive, udbredes til landsskala, når vi ved, hvilke ordninger, der er mest effektive. Det er lige så vigtigt at børn bruger kroppen som at de får dansktimer. Ja forskningen viser, at der er en tæt sammenhæng mellem børns fysiske udfoldelse og deres evne til at lære. Samtidig vil bedre muligheder for fysisk udfoldelse kunne medvirke til at nedbringe antallet af overvægtige børn og unge. Kommunerne opfordres derfor til at sikre at pædagoger og lærere har de kompetencer der skal til for motivere børnene til at dyrke langt mere motion end i dag. 3. En ny folkeskole til en ny tid Alle skoler skal - i stedet for at spændes ind i centralstyring - lave en 5-årig handlingsplan for at sikre mere rummelighed i folkeskolen og bedre muligheder for de socialt udsatte elever. Handlingsplanerne skal også give den enkelte skole mulighed for i højere grad at etablere en selvstændig profil, f.eks. i forhold til idræt, musik eller sprog. Målet er, at skolerne i fremtiden bliver læringsmiljøer for fremtiden for alle elever. Skolerne skal inddrage ny national og international forskning og udviklingsarbejde, der fremmer 2 Hvis staten skulle betale for mad til alle børn ville de samlede omkostninger beløbe sig til 3,2 mia. kr. årligt. 6

7 arbejdet i skolerne. Skolerne skal i langt højere grad have mulighed for at trække på konsulenter, der kan bidrage til skolens faglige og pædagogiske udvikling. Dette netværk kan udvikles med udgangspunkt i Amtscentrene for undervisning, der nu placeres på CVU'er, hvor lærerne uddannes - og der kan derfor skabes en god dynamik allerede i forbindelse med selv lærernes grunduddannelse. Konkret bør alle forældre allerede når deres børn er mellem 3 og 4 år inviteres til det første møde med skolen om hvilke krav og forventninger, deres børn vi blive mødt med, og hvad der bliver forældrenes rolle, når børnene bliver skoleelever. Kommunerne kan stille skolekonsulenter til rådighed, der kan rådgive forældre om skolestart og skoleparathed. Med strukturreformen har kommunerne og dermed folkeskolen fået ansvaret for al specialpædagogik. Mange kommuner vælger at løse opgaverne selv frem for at trække på den ekspertise, der er opbygget i specialinstitutionerne. Det stiller store krav til den enkelte skole, der både skal rumme alle de normalt fungerende børn, samtidig med at der skal tages hensyn til de børn, der har stærke specialpædagogiske behov. Derfor er der et akut behov for efteruddannelse af lærere, støttelærere og inddragelse af pædagoger i skolens arbejde. Og det er helt nødvendigt at der afsættes midler til denne indsats. Alle skoler skal i samspillet mellem handlingsplanen, fagkonsulenter, efter- og videreuddannelse m.v. sikre at skolen er et udviklende læringsmiljø. Der er en stor mængde af forskning og erfaring, der bør bringes i spil så skolerne har et udviklende læringsmiljø. Læringsmiljøet kan udvikles i samspil mellem forskere, praktikere og skolens omgivelser, f.eks. andre institutioner, kultur- og foreningsliv, erhvervsliv m.fl. Skolens læringsmiljø udvikles i samspillet mellem undervisningsmiljøet som sådan og den faglige og pædagogiske indsats. Det Radikale Venstre vil i sit finanslovsforslag afsætte 600 mio. kr. over 5 år til handlingsplanerne, midlerne skal især gå til efteruddannelse. 7

8 Alle børn skal ha en chance I Danmark lever mellem og børn og unge i familier med alkohol og stofmisbrug eller psykisk sygdom. Konsekvenserne for de børn er ofte vidtrækkende, fordi risikoen for selv at udvikle et misbrug eller en psykisk sygdom øges væsentligt, hvis man som barn er vokset op i en udsat familie. På trods af det har de børn, der tidligt mødes af pædagoger, lærere og socialrådgivere, der støtter dem i at unytte deres ressourcer frem for at fokusere på deres problemer, gode chancer for at udvikle sig til velfungerende og ressourcestærke voksne. Desværre får alt for få den rette støtte i tide, blandt andet på grund af manglende viden i skoler og daginstitutioner og manglende samarbejde mellem de forskellige involverede instanser i det offentlige system. For det Radikale Venstre er det helt afgørende, at de udsatte børn også får del i vores nye store satsning på børnene. Vi foreslår derfor en langt mere systematisk indsats over for de socialt udsatte børn en indsats der skal fokusere på, hvad børnene kan i stedet for at stemple dem som sociale tabere. 4. Tidlig indsats overfor alle udsatte børn Af de børn, der årligt kommer til verden i Danmark, fødes ca ind i familier med massive misbrugsproblemer, psykisk sygdom eller svære sociale belastninger. Mange af børnene udsættes for omsorgssvigt, mishandling, overgreb og medfødte skader, og familierne gør ofte ikke brug af samfundets tilbud til dem (graviditetsundersøgelser, sundhedsplejerske, børneundersøgelser, daginstitutioner mv.). Derfor møder mange af de børn, der har det allerstørste behov, først nogen fra social- eller sundhedssystemet når de når skolealderen. Og så er det ofte for sent! Åbne familieambulatorier Det Radikale Venstre foreslår, at der etableres åbne familieambulatorier i alle regioner, der henvender sig specielt til misbrugere, psykisk syge og andre gravide med en alvorlig livssituation. Familieambulatorierne opbygges efter den model, der med bemærkelsesværdige resultater er afprøvet på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. På de hospitaler er det bl.a. lykkedes at reducere antallet af for tidligt fødte børn i risikogruppen fra 20% til 7%, antallet af børn med for lav fødselsvægt fra 31% til 7%, og antallet af børn med behandlingskrævende abstinenser fra 85% til 60%. Ambulatorierne skal tilknyttes hospitalssystemet - ikke det sociale system. Det er helt afgørende at ambulatorierne får skabt en god kontakt til de gravide så tidligt som muligt i forløbet. Derfor skal der være let adgang til ambulatorierne, så ingen skræmmes væk af lange ventetider eller bureaukratiske sagsgange, ligesom der også vil være behov for at ambulatorierne aktivt opsøger de gravide i risikogrupperne. Ambulatorierne bemandes med en tværfaglig personalegruppe bestående af socialrådgivere, psykologer, sekretærer, jordemødre og læger. Det tværfaglige team, der hele tiden holder fokus på barnets behov, støtter forældrene i at løse deres helbredsmæssige, sociale, og psykologiske problemer før fødslen. Efter fødslen følger teamet barnet helt frem til skolealderen, så familiens problemer hele tiden bliver tacklet så hurtigt som muligt. I flere amter er der etableret lignende ordninger for gravide misbrugere. Det er væsentligt at disse erfaringer tages med i regionernes arbejde, og at målgruppen overalt udvides til alle udsatte grupper, ligesom perioden, hvor man følger op på barnet, rækker frem til skolealderen. Regionerne kan ligeledes overveje at etablere centre for de børn, hvor forældrene i en periode ikke kan løfte forældreansvaret. 8

9 Det Radikale Venstre støtter, at der kan anvendes tvang over for misbrugsmødre for at beskytte de ufødte børn, men den kræver som forudsætning, at moderen på et tidligere tidspunkt selv har indvilliget skriftligt i en sådan tvang. Det vurderes at forslaget vil medføre årlige udgifter for ca. 90 mio. kr. Finansieringen vil i første omgang blive søgt i årets SATS-puljeforhandlinger, men der arbejdes på at finde en mere permanent finansieringsmodel. Videns- og erfaringsopbygning Hvis de udsatte børn starter i et offentligt tilbud, er det af afgørende betydning, at medarbejderne også her har tilstrækkelig viden til at kunne tackle problemerne. Ikke mindst er det et stort problem, at det i dag ikke er muligt at rekruttere læger til kommunerne, hvorved muligheden for en stor forebyggende indsats går tabt. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at der igangsættes en systematisk efteruddannelsesindsats for de sundhedsplejersker og daginstitutioner, der i særlig grad har kontakt med de udsatte børn, så de i en vis udstrækning kan overtage den rolle som blandt andet skolelægerne havde i gamle dage i forhold til at identificere og forebygge sociale problemer og sundhedsproblemer. Efteruddannelsen skal fokusere på håndtering af børn af forældre med stofmisbrug, psykiske lidelser, sundhedsproblemer og andre former for sociale problemer. Det er desuden vigtigt at alle, der tager en pædagogisk uddannelse får en grundlæggende viden om hvordan man tackler særligt udsatte børn. Derfor skal der også udvikles materialer om denne gruppe børn til de ordinære pædagoguddannelser. Der afsættes i alt 25 mio. kr. til formålet. 5. Bedre retssikkerhed for de børn, der tvangsfjernes Den forebyggende indsats lykkes desværre ikke altid, og derfor er ca børn i dag anbragt uden for hjemmet. I Danmark fjerner vi sjældent børn under 6 år, og børn er i gennemsnit 13 år gamle når de fjernes fra hjemmet. Det siger sig selv, at mange af de børn har været udsat for store omsorgssvigt i store dele af deres barndom. Når de fjernes fra hjemmene oplever alt for mange desværre at blive kastet rundt mellem de biologiske forældre, plejefamilier og døgninstitutioner. Samtidig tages der kun sjældent hensyn til hvordan børnene kan undgå skoleskift og andre nederlag, selvom al forskning viser at det ville kunne være med til at opveje de nederlag, som anbragte børn ellers har med i bagagen. 3 Det Radikale Venstre mener derfor, at det er på høje tid, at børnenes interesser bliver taget alvorligt, også selvom det sker på bekostning af de biologiske forældres ønsker eller medføre større omkostninger i kommunerne. Når kommunerne skal vurdere om et barn skal fjernes fra hjemmet, eller om der skal iværksættes andre foranstaltninger, indleder de i princippet en såkaldt 38-undersøgelse. Undersøgelsen skal bidrage til at kortlægge hvilke behov barnet og familien har for en social indsats. Desværre viser evalueringen af serviceloven, at der ikke altid foretages en sådan undersøgelse selv for meget svage børn, og at undersøgelserne fører heller ikke altid til den rigtige, gennemgribende beslutning for barnet. Vi foreslår derfor, at alle børn får ret til en bisidder i forbindelse med de undersøgelser. Det vil betyde, at de børn og unge, der har behov for særlig hjælp og støtte, bliver hjulpet af en socialrådgiver eller psykolog, som alene skal varetage barnets interesser; ikke forældrenes, ikke kommunens og ikke statens. 3 Tine Egelund og Anne-Dorthe Hestbæk (2003): Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet en forskningsoversigt, Socialforskningsinstituttet. 9

10 Bisidderen skal kunne anke alle afgørelser direkte til Ankestyrelsen. Dette vil både skabe en bedre retssikkerhed for børnene, og øge fokus på hvor vigtig god sagsbehandling i denne type sager er. Forslaget vurderes at medføre meromkostninger på ca. 170 mio. kr. For at øge retssikkerheden i anbringelsessagerne foreslår Det Radikale Venstre desuden, at alle sager om tvangsanbringelser placeres i en national enhed. I Danmark er der kun ca. 200 tvangsanbringelsessager 4, hvilket svarer til to sager pr. kommune om året. Derfor er der risiko for, at de kommunale sagsbehandlere ikke opnår den nødvendige ekspertise. Vi foreslår at behandling af tvangsanbringelsessagerne samles i en national enhed f.eks. under Ankestyrelsen eller Socialministeriet, som får til opgave at sikre både børnenes og forældrenes retssikkerhed. Størstedelen af alle anbringelser er imidlertid frivillige, og små børn anbringes hvert år uden for hjemmet med forældrenes samtykke. 5 Det Radikale Venstre ønsker også fremover at de frivillige anbringelsessager behandles i bopælskommunen, der både har kendskab til barnet og til den samlede sociale indsats. Det Radikale Venstre finder det dog stærkt foruroligende, at kommunalreformen betyder, at kommunerne fremover risikerer at betale over 1 mio. kr. årligt for anbringelse af et enkelt barn. For at undgå, at kommunerne tvinges til at prioritere økonomiske hensyn over hensynet til barnet, vil vi stille forslag om, at den maksimale kommunale medfinansiering af anbringelser fastholdes på maksimalt kr. årligt. 6. Akut indsats overfor børn på krise- og asylcentre Der bor ca. 700 børn på asylcentre og 1700 børn på krisecentre. De har alle været udsat for så ekstremt belastende forhold, at de er i overhængende fare for at udvikle livslange og stærkt invaliderende psykiske og sociale problemer. Hvis børnene skal udvikle sig til velfungerende voksne er det helt afgørende, at de får tilbudt hjælp og støtte så tidligt som overhovedet muligt. Det fremgår af krisecentrenes årsstatistik, at kommunerne kun alt for sjældent opfylder deres forpligtigelse til at føre tilsyn med børn på krisecentrene, og derfor ikke får kendskab til alle de børn og unge, der har behov for hjælp og støtte. Derfor tog krisecentrene i 2005 selv initiativ til at bede kommunerne om støtte til 850 af de mest udsatte børn. Alligevel valgte kommunerne kun at tilbyde psykologbistand, familiebehandling eller andre foranstaltninger til 220 af børnene. Når børnene flytter fra krisecentrene er der mange, der sammen med moren flytter tilbage til den mand, der har udøvet volden. Selvom kommunerne altså ved, at de børn flytter tilbage til en voldelig familie, bliver under halvdelen dem tilbudt nogen form for støtte. Også forholdene for børn i de danske asylcentre er under al kritik. Ca. 700 børn opholder sig på de danske asylcentre. Af disse har 220 opholdt sig der i mere end 3 år. Livet for børnene i asylcentrene er præget af midlertidighed og af usikkerhed omkring fremtiden. Ingen ved hvor længe de kommer til at blive i Danmark eller hvad der venter dem hvis de bliver sendt hjem. Det er utroligt stressende for både børnene og deres forældre. Mange af børnene har oplevet både krige og flugt, mange har forældre, som er psykisk syge - enten som følge af oplevelserne i hjemlandet eller som følge af flugten og den usikre situation i asylcenteret. Hvis der er tale om børn af afviste asylansøgere så er det en bevidst politik fra 4 Ankestyrelsen: Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kvartalsstatistik 2006:1 5 Grundtakstovervågningen: 10

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet.

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet. SMÅBØRNSALLIANCEN De små børns læring og livsduelighed i Danmark Formålet med dette overbliksnotat er at sikre et fælles vidensgrundlag for drøftelserne i Småbørnsalliancen. Notatet giver således en introduktion

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE

BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Stormgade 2-6 1470 København K 16. januar 2006 BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE Jeg skal hermed takke

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt. Jill Mehlbye AKF

Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt. Jill Mehlbye AKF Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt Jill Mehlbye AKF Hvorfor er styrkelsen af indsatsen nødvendig? Lige muligheder for alle børn Den sociale arv slår stadig stærkt igennem

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Børne- og skoleudvalget

Børne- og skoleudvalget Børne- og skoleudvalget Mandag den 12. januar 2015 CBUs Administration CBU CBU s Administration: FrontTeamet Sagsbehandlere 8 heraf 2 i vagt i Rådmandshaven Forebyggende rådgivere 2 på skolerne Teamchef

Læs mere

Børnerådet - Høringssvar

Børnerådet - Høringssvar Side 1 af 8 Socialministeriet Børne -og familieenheden BØRNERÅDETS KOMMENTARER TIL HØRING OM UDKAST TIL LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL SERVICE OG LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE

Læs mere

Socialpolitik. Børn og unge

Socialpolitik. Børn og unge Socialpolitik Børn og unge Indledning Dette program omfatter børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra normalområdet. Fælles for CenterPartiets politiske programmer på det sociale område

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Aftale om Barnets Reform

Aftale om Barnets Reform Aftale om Barnets Reform Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser med forældre, som støtter dem gennem opvæksten. Desværre er dette ikke tilfældet for alle børn. Nogle børn

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Socialrådgiver Bente Juul Röttig 1 Handicapkonventionen artikel 23,2 Børnekonventionen artikel 3 og

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING

POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING FORORD En person, der har været udsat for mobning i sin barndom eller ungdom, risikerer at blive påvirket af det hele livet. Det

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Konkrete input fra dagen:

Konkrete input fra dagen: Og en appel til forældrene: Kære forældre. Vær jeres rolle voksen. Tag ansvar for dit barn, dets opdragelse, dannelse og værdier. Stå fast, vær konsekvent og fralæg dig ikke ansvaret ved at lægge det over

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED Ulighed i sundhed er et stigende problem i Danmark. Dansk

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

COK Social. Kompetencer til social velfærd på børn/unge og voksenområdet

COK Social. Kompetencer til social velfærd på børn/unge og voksenområdet COK Social Kompetencer til social velfærd på børn/unge og voksenområdet Konferencer på det sociale område I COK afholder vi hvert år en række konferencer på det sociale område, bl.a. i samarbejde med KL

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere