Resultaterne fra skorstensprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultaterne fra skorstensprojektet"

Transkript

1 I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen Resultaterne fra skorstensprojektet

2 Projektdeltagere FAU GI projekt DGC DONG HNG Naturgas Midt-Nord Sikkerhedsstyrelsen Naturgas Fyn Københavns Energi

3 Indhold Formål med projektet Resultat af projektet Projektrapport Et revideret og udvidet afsnit 5 Implementering af arbejdet Sikkerhedsstyrelsen The GRES-2 Power Plant in Ekibastuz, Kazakhstan

4 Projektets formål Fælles retningslinjer gasselskaberne imellem Tolkning af højde- og afstandskrav i B4 i forskellige situationer Udarbejde vejledning om hvordan anlæggene skal udformes Særlig fokus på højde og afstandskrav

5 Skorstenshøjder jf. eks. afsnit 5 i GR-B4 Aftrækssystemer

6 Indhold i det reviderede afsnit 5 i GR-B4 Ordliste med definitioner Dimensioneringsgrundlag CE mærkning og standarder Metode for bestemmelse af skorstenshøjder Fællesaftræk Brandsikring af gennemføringer Afslutning over tag Kondensat og afløbsforhold Materialer Spiralfalsede rør

7 Dimensioneringsgrundlag Dimensionering af skorstene og aftrækssystemer bygger på: bestemmelse af den nødvendige skorstenshøjde af forureningsmæssige hensyn beregning af hensyn til trækforholdene valg af materialer med hensyn til temperatur og korrosion bestemmelse af nødvendig isolering af hensyn til berøringssikkerhed og brandsikkerhed - herunder kontakt til relevante myndigheder

8 CE-mærkning og standarder Fra 1. april 2005 skal alle skorstenstyper, der er omfattet af godkendte, harmoniserede CEN-standarder, være CEmærkede CE-mærket er et fælleseuropæisk mærke, der skal anbringes på produktgrupper, som er omfattet af et EU direktiv Formålet med CE-mærkningen er dels at stille krav om sunde og sikre produkter, dels at reducere antallet af tekniske handelshindringer i EU

9 CE-mærkning og standarder CE-mærkningen er funktionsbestemt og angiver skorstenens egenskaber mht.: Temperatur Trykklasse Våd/tør drift Korrosionsbestandighed Tilladeligt brændsel Materiale Sodild Afstand til brændbart materiale

10 CE-mærkning og standarder Standard CE-mærkning mulig CE-mærkning obligatorisk Standard-nummer Skorstene - Krav til metalskorstene - Del 1: Produkter til systemskorstene Skorstene - Krav til metalskorstene - Del 2: Foringer og forbindelsesstykker af metal Skorstene - Systemskorstene med plastforinger - Krav og prøvningsmetoder Fritstående skorstene - Del 7: Produktspecifikation af cylindriske stålfabrikationer anvendt i enkeltvægs stålskorstene og stålbeklædning Skorstene og luftledte kanalsystemer for rumforseglede ildsteder - Krav og prøvningsmetoder - Del 1: Vertikale terminaler til C-6 type ildsteder DS/EN : DS/EN : DS/EN 14471: DS/EN : DS/EN :2007

11 CE-mærkning og standarder Liste over godkendte harmoniserede standarder findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: Vælg Liste over standarder og derefter gruppen Skorstene M105

12 CE-mærkning for system stålskorsten

13 CE mærkning fritstående skorstene

14 Eksempel på CE-mærkning af fritstående skorsten

15 Eksempel på CE-mærkning af fritstående skorsten

16 Certificate of factory control

17 Certificate of factory control

18 Specialskorstene Special- og særlige enkeltstyksproducerede skorstene og aftrækssystemer er ikke omfattet af kravet om CEmærkning. Disse skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen samt af kommunale eller regionale godkendelsesmyndigheder, herunder beredskabsforvaltningen. For special- og enkeltstyksproducerede skorstene og aftrækssystemer skal der foreligge en flowberegning efter anerkendte standarder eller metoder, eksempelvis DS/EN eller -2.

19 Skorstenshøjde?

20 Skorstenshøjder Generelle forhold Energianlæg Procesanlæg Udvidelser samt flere skorstene Afslutning over tag

21 Skorstenshøjder generelle forhold Bestemmelse af skorstenshøjder mht. forureningsmæssige forhold foretages jævnfør Miljøstyrelsens gældende vejledning om begrænsning af lugt og luftforurening fra virksomheder Skorstenshøjder bestemmes ved OML-beregning, hvis spredningsfaktoren S overstiger 250 m 3 /s. Er spredningsfaktoren mindre end 250 m 3 /s føres skorstenen 1 m lodret over tag jf. bilag 12

22 Spredningsfaktoren, kildestyrke og B-værdi S B G værdi S (m 3 /s) Spredningsfaktor G (mg/s) Kildestyrke. Maksimal tilladelig emission over en driftstime og udregnes som produktet af emissionsgrænseværdi og maksimal røggasmængde. B-værdi Maksimalt tilladeligt bidrag for tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften. Værdier findes i B-værdivejledningen fra Miljøstyrelsen.

23 Skorstenshøjder for energianlæg iflg. Luftvejledningen Anlægstype Skorstenshøjde Gasmotorer og -turbiner Fyringsanlæg mindre end 120 kw Fyringsanlæg over 120 kw men mindre end 5 MW OML-beregning Gasreglement og Bygningsreglement Gasreglement og Bygningsreglement eller OML-beregning Fyringsanlæg over 5 MW men mindre end 50 MW OML-beregning Fyringsanlæg over 50 MW OML-beregning

24 Skorstenshøjder for energianlæg Indfyret effekt som funktion af NOx-indhold ved S = 250 m3/s Indfyret effekt [kw] NOx-indhold i røggas [mg/m3 ved 10 % O2]

25 Skorstenshøjder for energianlæg

26 Procesanlæg Skorstenshøjder bestemmes på baggrund af beregning af sprednings-faktor jf. afsnit Ved OML-beregning dimensioneres skorstenshøjden efter det forurenende stof, der har den største spredningsfaktor. Ved kombination af proces- og energianlæg beregnes spredningsfaktoren for virksomhedens samlede udledning af et stof fra både proces- og energianlæg, herunder evt. gasmotorer. Emissionsgrænseværdier skal overholdes for de enkelte proces- og energianlæg.

27 Udvidelser samt flere skorstene

28 Udvidelser samt flere skorstene

29 Afslutning over tag

30 Afslutning over tag

31 Afslutning over tag

32 Afslutning over tag

33 Fælles aftræk Godkendelse?

34 Fælles aftræk Det kombinerede aftrækssystem for en kaskadeløsning skal være opbygget af elementer fra et CE-godkendt aftrækssystem kombineret med en træktabsberegning efter: DS/EN Skorstene Termiske og strømningstekniske beregningsmetoder Del 2: Skorstene med mere end ét ildsted.

35 Fællesaftræk Ved overtryksanlæg skal hver enkelt kedel forsynes med sikring mod tilbagestrømmende røggas eller det skal dokumenteres, at der ikke kan forekomme tilbageslag af røggas. Kedel og tilbagestrømningssikring skal være godkendt som en enhed.

36 Brandsikring og gennemføringer Skorstene, aftrækssystemer og røgrør skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, forgiftning og sundhedsmæssige gener. Information om brandtætning og brandsikring af kanaler kan findes i: Brandteknisk vejledning 31, Brandtætninger Brandtætning af gennembrydninger for installationer DS 428, Dansk Ingeniørforenings norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg SBI-anvisning 159, Brandsikring af ventilationsanlæg

37 Kanaler af stål Rektangulære kanaler kan brandisoleres med 50 mm mineraluld opsat i to lag fastholdt med clips og trådvæv. Cirkulære kanaler kan brandsikres med 60 mm mineraluld opsat i ét lag fastholdt med clips og trådvæv. Tæthed mod røgspredning via gennemføringen skal sikres f.eks. ved anvendelse af egnede kraver, bøsninger, stopning og fugning.

38 Brandsikring af kanaler af plast Gennemføring af plastaftræk kan brandsikres jf. Brandteknisk vejledning 31 ved én eller flere af nedenstående metoder: anvendelse af godkendte brandmanchetter eller pakninger inddækning i EI 60 konstruktion, eksempelvis 2 lag brandgipskartonplade opsat på stållægter/-profiler Brandisolering med 50 mm rørskåle af mineraluld fastholdt med rundjern, stålbåd og kabelbøjler

39 Brandsikring af kanaler af plast

40 Brandsikring af kanaler af plast

41 Spiralfalsede rør Spiralfalsede rør må kun anvendes i procesindustri, dvs. ved installationer med direkte kontakt mellem røggas og materiale. Fabrikantens krav til maksimale temperaturer skal følges, dog aldrig højere end 150 ºC. Der skal installeres udstyr til sikring mod høje temperaturer, dvs. overhedningssikringer og/eller trækafbrydere. Spiralfalsede rør må ikke anvendes i systemer med kondenserende drift eller hvor der på anden måde er risiko for kondensat i kanalsystemet.

42 Spiralfalsede rør Der bør være undertryk i hele aftrækssystemet, dvs. blæser/ventilator bør monteres sidst i kanalsystemet. Rørsystemet skal isoleres, så krav i gældende Bygningsreglement overholdes. Aftrækssystemet skal overholde tæthedsklasse C jf. DS 447 Norm for ventilationsanlæg. Leverandøren af det gasforbrugende udstyr skal godkende anvendelsen.

43 Anvendelse af resultaterne fra skorstensprojektet Det reviderede afsnit 5 udgives som en meddelelse på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Meddelelser fra SIK skal forefindes i kvalitetsstyringssystemet

44

45 Anvendelse af resultaterne fra skorstensprojektet Ved senere revision af B4 reglementet implementeres resultaterne fra skorstensprojektet Mindre detaljeringsgrad - funktionsreglement Suppleres formentlig med vejledninger? Det er ikke pligtigt at følge en vejledning men så skal man bevise, at det man gør er lige så godt

46 Tak for opmærksomheden!

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer 07-09-2010 1 af 15 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi 5.1.1. Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT. Myndighedsbehandling af store gasinstallationer. Projektrapport Juli 2014

RAPPORT. Myndighedsbehandling af store gasinstallationer. Projektrapport Juli 2014 Myndighedsbehandling af store gasinstallationer Grænseflader mellem myndigheder samt pligter og krav til sagsbehandling og dokumentation Projektrapport Juli 2014 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr.

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene PRODUKTGuide Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Velkommen til GRAMETA GRAMETA s historie rækker helt tilbage til 1904 hvor virksomheden etablerede sig indenfor traditionelt blikkenslagerhåndværk.

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie November 2010 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Produktoversigt Installationsvejledning 50mm S M leret atur Højiso fladetemper SKKT n e d u r e e Lav ov t til montag d n Godke

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler rændeovne Gas iobrændsel Olie Sept. 06 Sf (28)iy Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse PlanAction Aps Klamsagervej 32 8230 Åbyhøj Tel. 29 43 74 45 Faaborg-Midtfyn Biogas Ansøgning om miljøgodkendelse Biogasanlæg Rev. 1: Generel revision efter aftale med Faaborg Midtfyns Kommune Dato: 29.

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Energibranchen.dk. Sikkerhedsstyrelsen 4 147 virksomheder politianmeldt

Energibranchen.dk. Sikkerhedsstyrelsen 4 147 virksomheder politianmeldt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 4 December 2009 Sikkerhedsstyrelsen 4 147 virksomheder politianmeldt Nyt fra Erhvervs- og byggestyrelsen 8 Regler for aftræk

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere