Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde"

Transkript

1 Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde BRK ansøger Vækstforum om et tilskud på maximalt kr af de Regionale Udviklingsmidler til medfinansiering af et et-årigt overgangsprojekt BedreBolig Bornholm. Projektet skal udvikle og forankre en samarbejdsmodel der sikrer uvildig energivejledning på Bornholm i et offentligt-privat samarbejde. Samarbejdsmodellen kan samtidig tjene som prototype på offentlig-private samarbejder om løsning af samfundsopgaver, der ligger i rummet mellem offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere. Opgaver, hvis løsning har stor samfundsmæssig værdi og værdi for virksomheder og kommunen, men hvor det er svært at placere et ansvar for løsningen. Det er fx tilfældet for mange opgaver omkring klimatilpasning og CO2-reduktion. I BedreBoligBornholm vil kommune og erhvervsvirksomheder samarbejde om at stille en tjeneste til rådighed for husejerne, der dokumenteret skaber omsætning hos virksomhederne og skatteindtægter til kommunen. Dokumentationen er nærmere gennemgået i bilag A, erfaringstal fra projekt Grønt Byggeri. Med så mange fordele for husejere, branche osv. kunne man stille spørgsmålet: Kan ordningen ikke køre uden finansiering? Eller: Hvorfor kan øens håndværksmestre ikke selv foretage vejledningerne? Erfaringer fra et lignende projekt i Sønderborg viser desværre, at aktiviteten vil ophøre, hvis ikke energi vejledningerne er uvildige og uafhængige af rådgivere og virksomheder. I Sønderborg har man over tre år kørt en lignende ordning for gratis uvildig vejledning med god effekt frem til foråret Siden har man efteruddannet og sidemandsoplært 9 af områdets håndværksmestre til selv at forestå vejledningerne. Dette har de gjort gratis, da de efterfølgende havde udsigt til den øgede efterspørgsel. Der er i oktober 2014, efter mere end et år, kun registreret et dramatisk fald fra tiden med uvildige vejledninger, hvor efterspørgslen som følge af ca. 350 vejledninger årligt lå på godt 26 mio. kr til en omsætning på kun 2 mio. kr. Og 7 ud af de 9 håndværksmestre er ophørt med at foretage vejledninger pga. den udeblevne efterspørgsel. Hvorfor ikke No cure no pay? Uvildig vejledning skal betales af andre end rådgiveren selv, således at der ikke er økonomiske interesser indblandet i den vejledning der gives. Så No cure no pay-finansiering ikke en mulighed. Men hvorfor så ikke lade branchen selv betale? Skulle branchen alene betale for vejledningerne ville omkostningerne blive for tunge, ikke mindst fordi hver håndværksmester med finansiering af uvildig vejledning ikke kan være sikker på at opgaven falder hos den der har betalt for vejledningen. Og hvis håndværksmestre indgik direkte aftaler med vejlederne, ville uvildigheden også gå fløjten. - eller husejeren?

2 Tilbage står husejerne, som man nok kunne forvente selv betalte for vejledningen qua den økonomiske gevinst de får i deres renoveringsprojekt - men her viser erfaringstal, at trods det at 65 % finder energiforbedringer i boligen interessant eller meget interessant, så mener 90 % ikke at de bor i et hus, hvor der er behov for energirigtig renovering. Der er dermed ikke udsigt til at boligejerne vil betale for en vejledning som de i udgangspunktet ikke mener de har brug for. Hvorfor BRK som driver? BRK er den organisation, der har flest direkte gevinster af ordningen både ift. beskæftigelse, bedre købekraft i lokalsamfundet, værdisikring af den bornholmske boligmasse, mere fleksibelt boligmarked og skatteindtægt samt indfrielse af den bornholmske energistrategis mål om reduktion af 10 % af forbruget til opvarmning af bygninger og øvrige almennyttige gevinster. Og særligt ift. økonomisk interesse i den øgede skatteindtægt er BRK eneaftager. Alle andre interessenter skal dele den generede omsætning af byggeprojekter, byggeprodukter og bankydelser. Derfor tillægges BRK at være den - af de mange interessenter - der har størst interesse i en fortsættelse af en BedreBolig ordning og dermed den mest sikre driver for ordningens succes. Hvorfor kan BRK så ikke betale hele ordningen? Der er mange interessenter, der har økonomisk interesse i ordningen, og mens ordningen ville være unødigt bekostelig for én aktør, vil den være overkommelig for alle i en fælles ordning. Dette gør også ordningen mere robust, og sikrer et fælles fokus på værdien af energibesparelser ved renovering. Budget og finansiering Projektet har et samlet budget på kr Heraf finansieres kr. af private virksomheder, kr. af Bornholms Forsyning og resten kr kr. søges som tilskud af de regionale udviklingsmidler. Indhold af ordningen BedreBolig Bornholm skal sikre 250 gratis uvildige energivejledninger årligt til bornholmske husejere. Og dermed videreføre den effektkæde, som er skabt i projekt Grønt byggeri. Der er dokumentation for, at hver vejledning (med en foreslået fremadrettet omkostning på 3.340) skaber omsætning for minimum kr. svarende til en omsætningsforøgelse på kr , 18 årsværk i byggebranchen og øgede kommuneskatteindtægter på kr Ved renovering af huse vil ordningen kunne imødekomme de 10 % energibesparelse til opvarmning af boliger, som er målsat i Bornholms Energistrategi, Skal målet nås i 2025, skal frekvensen dog forøges udover de 250 besøg om året. Projektet er også fuldstændig i tråd med visionen om Bright Green Island, hvor vi med få midler kan sikre grønne arbejdspladser, øge fremtidssikringen af de bornholmske boliger og skabe et bedre grundlag for en energiproduktion på vedvarende energi. Baggrund for ansøgningen BRKs direktion er af Business Center Bornholm og projekt Grønt byggeris bestyrelse blevet foreslået at indgå som driver og bidragyder i en interessentfinansieret (projektuafhængig)

3 ordning med navnet BedreBolig Bornholm. BRKs direktion finder effektkæden i ordningen ganske interessant, fordi hver vejledning skaber mindst i omsætning. Ved 250 vejledninger årligt: i omsætningsforøgelse i bygge- og anlægsbranchen - 18 arbejdspladser - mindre ledighed i kommuneskat Og dermed: - Bedre købekraft i det bornholmske samfund - Indfrielse af målet om reduktion af 10 % af forbruget til opvarmning af bygninger - Fremtidssikrede boliger, der kan imødekomme det elektrificerede samfund - Bedre værdisikrede boliger - Og i sidste ende tryggere tilflytning Den interessentfinansierede model, som BRKs direktion ønsker, at BRK skal indgå i, udfordrer BRKs almindelige forretningstænkning eller introducerer en ny forretningstænkning, hvor BRK indgår proaktivt i samarbejder som økonomisk og almennyttig interessent. Og i tilfældet BedreBolig Bornholm også med opgaveløsninger (direkte rådgivning af husejere i deres hjem), der ikke er BRKs kerneområde. Således ligger forslaget både udenfor mindset og arbejdsområde. Ejerskabet til den interessentfinansierede model hos BRK forudsætter derfor, at der startes op med et et-årigt overgangsprojekt, der støtter udviklingen af denne interessentfinansierede model og samtidig sikrer at den effekt der er skabt ifm. projekt Grønt byggeris energivejledninger (fremadrettet kaldet BedreBolig-vejledninger) fortsætter mens den politiske opbakning til medfinansiering af ordningen forefindes. Lykkedes det BRK i år 1 at skabe politisk opbakning til finansiering af det nye forretningsmæssige mindset og dermed den interessentfinansierede model, vil modellen og mindsettet kunne kopieres til andre lignende forretningsområder til gavn for både BRK, erhvervet, beskæftigelsen og samfundet som sådan. Målet for overgangsprojektet er således: - at skabe efterspørgsel i bygge- og anlægsbranchen svarende til 18 årsværk. - at der før udgangen af 2015 er skabt politisk opbakning og finansiering til, at BRK som interessent i interessentfinansierede modeller. - at der er skabt en relevant ordningsejer hos den mest relevante organisation på Bornholm; og dermed: - at der er skabt fuld projektuafhængig interessentfinansiering til ordningen BedreBolig Bornholm. En ordning der vil kunne køre projektuafhængigt, så længe interessenterne kan se grund til det. Hvorfor ikke vente til 2016? Det vurderes som helt afgørende for ejerskabet og prisbilligheden (og dermed realismen i en projektuafhængig interessentfinansieret model), at den fortsættes i direkte forlængelse af projekt Grønt byggeris afslutning, idet:

4 Boost af ressourcer fra projekt Grønt byggeri Projekt Grønt byggeri afsluttes til nytår og projektet har søgt og fået godkendelse til at bruge projektets sidste ressourcer på at booste igangsættelsen af BedreBolig Bornholm. Vi går glip af et års BedreBolig kampagne i de nationale medier Der kører i 2014, 2015 og 2016 en kampagne for BedreBolig i nationale medier. For hver måned og for hvert år der går uden at Bornholm har en BedreBolig ordning, vil det fulde potentiale af disse kampagner være mistet. Vi går glip af 18 årsværk I den netop overståede Strukturfondsperiode er udgiften til at skabe én arbejdplads udregnet til gennemsnitligt kr I det etårige overgangsprojekt er prisen kr pr. arbejdsplads (VF-bidraget kr pr. arbejdsplads) og med en fuldt dokumenteret effektkæde fra projekt Grønt Byggeris evalueringsresultater. Så hvorfor vente? Det er nu ejerskabet hos de private interessenter er skabt De øvrige interessenter er inddraget og har tilsluttet sig den interessentfinansierede model nu, hvor effekten er tilstede og målt - og det ikke er til at sige om de vil bidrage, hvis der indtræder et års pause. Ydermere vil det kræve mange måneders arbejde at skaffe fornyet tilslutning, hvis der er pause i aktiviteten. Det er nu kompetencerne i branchen er tilstede Derudover er vejledere, mestre og håndværkere efteruddannet og indstillet på fortsat at løse fuldt gearet til at løse opgaven fortsat. Ved en pause er der risiko for at disse kompetencer forsvinder fra øen, såfremt der ikke er behov for dem. Nemmere at tage beslutning om at bevare en effektfuld ordning end at skulle prioritere at starte den op Det vil være mere konkret for BRKs KB-medlemmer, hvis der er tale om en forsøgsordning der allerede kører, end en der først skal til at starte op. Uddybning af BedreBolig Bornholm: Baggrunden for BedreBolig Bornholm: Finanskrisen har haft sin tydelige virkning på bygge- og anlægsbranchen på Bornholm. Det er især det private renoveringsmarked, der er stagneret. Og selvom BRK, staten og forsyningsselskaberne har fremskrevet byggeopgaver for at modvirke krisen, var der iflg. Danmarks Statistik i 2012 kun 165 virksomheder tilbage på øen, hvor tallet i 2009 var 212. Branchen vækster nu igen, men langsommere end resten af Danmark og produktiviteten i de bornholmske virksomheder er kun 80 % af landsgennemsnittet efter krisen. (Tal fra undersøgelse i Dansk Byggeris projekt Fremtidens Byggeri på Bornholm, CRT, 2014).

5 Projekt Grønt byggeri har siden projektets begyndelse hvert halve år spurgt øens virksomheder til bl.a. deres omsætning og det var første gang i marts 2014, at virksomhederne generelt svarer, at de oplever vækst. Der er dog fortsat langt igen og ikke mindst oplever virksomheder fortsat, at bornholmerne forestiller sig ikke at kunne låne penge og at deres huse i øvrigt ikke har behov for energirenovering. En iagttagelse som understøttes af undersøgelser foretaget af Bolius og Dansk Byggeri. Trods det at 65 % finder energiforbedringer i boligen interessant eller meget interessant (iflg. Bolius Boligejeranalyse, 2013), så mener 90 % ikke, at de bor i et hus, hvor der er behov for energirigtig renovering (Dansk Byggeri, 2013). Fra energimærker på huse til salg på Bornholm ved vi dog, at 2/3 af alle huse har E, F og G- mærket, hvor der er særligt gunstige energirenoveringsprojekter og fra LB Analyses evaluering ved vi nu, at når folk får energivejledning, så vælger hver anden at igangsætte projekter for gennemsnitligt kr Alt tyder derfor på, at der er grund til at fortsætte energivejledningsaktiviteten også efter projektets udløb for dermed at sikre at den efterspørgselsgenerering som projektet har medført fortsætter. Energivejledninger giver effekt på omsætning m.m. Projekt Grønt byggeri har som del af projektet udført i alt 600 energivejledninger. Der er evalueret på effekten af de første 435 vejledningsbesøg og her er resultatet, at hver anden der får vejledning efterfølgende igangsætter renoveringsprojekter for gennemsnitligt kr og 2/3 af respondenterne overvejer at gå i gang eller gøre mere. I 80 % af projekterne bruges håndværkere. Kun 14 % er de der har fået energivejledning i projektet overvejer ikke at igangsætte en renovering. To energivejledninger (2x2.920 i alt altså kr ) bliver dermed til: i omsætning 0,143 årsværk på Bornholm i kommuneskat kwh/året 54 kwh/m 2 /året 2995 kg CO 2 /året Ved vejledning af huse (2/3 af formodet fremtidigt beboede helårsboliger med E, F eller G i energimærke) bliver dette til: 715 årsværk (18 om året ved 250 vejledninger pr. år) kr. i kommuneskat ( om året) kwh/året tons CO 2 /året Indfrielse af Energistrategiens mål for besparelser på opvarmning af boliger

6 Energiforbruget i boliger er i BRK s energistrategi beregnet til kwh/året og med godt kwh/året i besparelse indfrier ordningen 8,92 % og altså tæt på de 10 % i besparelse, som er målsat besparet til opvarmning af boliger i BRK s energistrategi fra Med blot 250 energivejledninger om året vil det dog tage længere tid end frem mod 2025 medmindre naboeffekt eller andre tiltag også fremskynder energirenoveringerne. Fortsat behov for finansiering af uvildig vejledning På den baggrund er det projekt Grønt byggeris anbefaling, at der fortsat er behov for en opmærksomhedsskabende vejledning, hvor både virkemidlerne uvildig og gratis er i spil - indtil naboeffekten for alvor sætter ind. Således er det også forestillingen, at der kun vil være behov for finansiering af ordningen i en begrænset årrække, da mund-til-mund-metoden angiveligt vil skabe opmærksomhed hos flere husejere, således at de i fremtiden selv vil efterspørge og betale for vejledningen. Fælles interessentfinansieret ordning - BedreBolig Bornholm Og da der er rigtig mange andre end branchen og husejerne der har økonomisk interesse i at fortsætte den efterspørgselsgenerering som er målt i projekt Grønt byggeri, er håbet at det er muligt at samle finansiering i fælleskab hos alle disse aktører. Projektet har derfor igangsat flere møderækker. Første møderække lå i vinter med 52 virksomheder, bygge- og anlægsklyngen, projektets styregruppe og byggeriets brancheorganisationer. Her blev der givet bredt grønt lys til at arbejde for en interessentfinansieret ordning, såfremt vejledningerne viste sig at give resultat. Ikke mindst meldte 48 ud af 52 besøgte virksomheder, at de gerne bidrog til en ordning, såfremt projektet kunne påvise effekt. Fra projekt Grønt byggeri til BedreBolig Bornholm: Ordningen sammensættes så den kompletterer den nationale BedreBolig ordning, som kører kampagner i de nationale medier de næste tre år; og desuden udbyder fælles kvalitetssikret uddannelse og afrapporteringssystem tilrettet bankernes behov for finansieringsvurdering. Projekt Grønt byggeri vil frem til projektets afslutning bidrage med: Produktion af kampagne integreret med BedreBolig ordningen: o Produktion af TV-reklamespot og visning i TV2 Bornholm, Færgen og lufthavnen i 2015 o Bagsideannonce i BRK s Boligforbedringsmagasin der husstandsopdeles i uge 12/2015 o Folder til udlevering ved forsyningsselskabernes husstandsbesøg og ved besøg hos banker og ejendomsmæglere o BedreBolig Bornholm hjemmeside integreret med nationale BedreBolig: o Bookingplatform o Tip-en-ven-mail-funktion o Streamere til håndværkernes biler

Bilag 1 - Notat til Sekretariatet for Bornholms Vækstforum 16 marts 2011 Endelig version.pdf

Bilag 1 - Notat til Sekretariatet for Bornholms Vækstforum 16 marts 2011 Endelig version.pdf Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2011 Projekt slut dato: 30-6-2013 Bevilling A: Bornholm: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Bilag 1 - Notat til Sekretariatet

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Møde i miljø- og trafikudvalget den 5. november 2014 Punkt nr. 1 -

Læs mere

Hvidbog. Arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi. 1: Mål og Baggrund... 2. 2: Nøgletal... 5

Hvidbog. Arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi. 1: Mål og Baggrund... 2. 2: Nøgletal... 5 Hvidbog Arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi 1: Mål og Baggrund... 2 2: Nøgletal... 5 3: Revidering af Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm... 7 3.1: Mere og renere fjernvarme... 8 3.2:

Læs mere

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning Rapport til Region Syddanmark, december 2012 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Læs mere

Evaluering af Convention Bureau Bornholm

Evaluering af Convention Bureau Bornholm Evaluering af Convention Bureau Bornholm december 2013 2 Evaluering af projekt Erhvervsturismesekretariat Convention Bureau Bornholm Udarbejdet for Business Center Bornholm af Anja Bach-Jensen, Center

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Indhold. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106. Postboks 2125 1015 København K. Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk

Indhold. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106. Postboks 2125 1015 København K. Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk Teknisk baggrundsnotat Byggeriets Energianalyse 2015 Indhold 1. Potentialer for energirenovering... 3 1.1. Energiforbrug i bygninger... 3 1.2. Bygningernes stand... 4 2. Fokus på sektorer... 6 2.1. Private

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Juni 2013 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN

Juni 2013 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN Juni 213 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN ISBN Elektronisk udgave: 978-87-9371-14-8 1 Indledning og sammenfatning Tilskudsordningen skrot dit oliefyr gav boligejere mulighed

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse Udarbejdet af Dansk Byggeri Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 Baggrund... 2 Leverancer og aktivitetsopgørelse... 3 Leverancer...

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Sort arbejde skal ud i lyset

Sort arbejde skal ud i lyset 2. Nr. årgang 7 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Juni 2010 2011 2010 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA SORT ARBEJDE Sort arbejde skal ud i lyset Hvert år bliver der udført sort arbejde i Danmark til en værdi

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

PSO 344-044: Udvikling og demonstration. incitamentsstruktur

PSO 344-044: Udvikling og demonstration. incitamentsstruktur 30-06-2014 PSO 344-044: Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur til energioptimering af erhvervsbygninger med lejemål Afrapportering Dansk Energi Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Regeringen har bebudet et nyt vækstudspil i løbet af foråret. Håndværksrådet vil derfor benytte lejligheden til at spille vores væsentligste vækstdagsorden ind i

Læs mere