Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE"

Transkript

1 sanalyser Bygningsdele

2 Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV TERRÆNDÆK INDVENDIG SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV TERRÆNDÆK UDVENDIG / GÅRD SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV KÆLDERVÆGGE SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING

3 2 LYD FUGT ØVRIGE KRAV UDVENDIGE VÆGGE / GÅRD SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV YDERVÆGGE / FACADEVÆGGE SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV TAG / 45 GRADER SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV TAG / FLADT SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV ETAGEDÆK SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED... 23

4 BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV HEMS TAGLEJLIGHEDER SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV VÆGGE TRAPPEOPGANG SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV INDVENDIGE DØRE SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV UDVENDIGE DØRE SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV LEJLIGHEDSDØRE / ENTRÉDØRE SKITSER UDSEENDE

5 4 FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV VINDUER FACADE SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV VINDUER TAG SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV INDERVÆGGE RUMADSKILLENDE SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV INDERVÆGGE VÅDRUM SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV INDERVÆGGE LEJLIGHEDSADSKILLENDE... 34

6 SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV VINDUESPARTIER V. ALTAN SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV VINDUESPARTIER V. TRAPPEOPGANG SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV ALTANDÆK SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV LOFTER SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT

7 6 ØVRIGE KRAV GULVE TOILET SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV GULVE KØKKEN SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV GULVE ØVRIGE RUM SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV TRAPPER SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV AFSATSER TRAPPEOPGANG SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING... 43

8 LYD FUGT ØVRIGE KRAV TRAPPE GÅRD SKITSER UDSEENDE FUNKTION STYRKE / STIVHED BRAND ISOLERING LYD FUGT ØVRIGE KRAV

9 8 Yder fundamenter Ansvar: MT SfB kode: Ingen krav Bærende bygningsdel til husets bærende vægge, samt fugtspær. Fundamentets opgave er at bære vægten af husets bærende og stabiliserende vægge og tagkonstruktionen, så huset ikke synker sammen (sætter sig). Samtidig skal fundamentet forhindre fugt fra den underliggende jord i at trænge op i husets vægge. 35 MPa Se refererende dokument, med last beregninger. 7BKF12_R_CAL_01 7BKF12_R_CAL_02 Ingen krav Linjetab Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 C.0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme.0,20 BR 10 (7.6 stk. 1) Ingen krav Fundament skal være fugt Omfangsdræn etableres. Dansk standard

10 bestandig Passiv miljø Passiv miljø klasse for dræning. DS 436 Radonsikring Radonsikring imellem alle samlinger ved fundament, etableres. mellem Leca nødderne skal der luft tryk udlignes, evt. passivt sug, ved hjælp af forbindelse til omfangsdrænet. 9

11 10 Inder fundamenter Ansvar: MT SfB kode: Ingen krav Bærende bygningsdel til husets bærende vægge, samt fugtspær. Fundamentets opgave er at bære vægten af husets bærende og stabiliserende vægge og tagkonstruktionen, så huset ikke synker sammen (sætter sig). Samtidig skal fundamentet forhindre fugt fra den underliggende jord i at trænge op i husets vægge. 35 MPa Se refererende dokument, med last beregninger. 7BKF12_R_CAL_01 7BKF12_R_CAL_02 Linjetab Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 C.0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme.0,20 BR 10 (7.6 stk. 1) Passiv miljø Passiv miljø klasse

12 klasse Radonsikring Radonsikring imellem alle samlinger ved fundament, etableres. 11

13 12 Terrændæk indvendig Ansvar: MT SfB kode: Ingen krav Udføres som selvbærende. Uden varme i gulv. Egenlast og nyttelast. Fællesrum skal kunne benyttes af max. 50 samtidige personer. Teknikrum skal kunne bærer alle tekniske installationer iht. Teknisk analyse Selvbærende (egen last), samt nyttelast Kategori A - Bolig Eurocode Overfladekrav K 1 10 B-s1, d0 (D fl -s1 flugtvej) sikring af byggeri 0,20 W/m2K Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. Er det anbefalet at benytter 0,10 W/m2K BR10 (7.6 stk. 1) Trinlyds dæmpende Trinlyd, klasse C. 58 db DS490

14 Skal være fugt transporterende Udføres med kapilar brydende lag BR Radonsikring Udføres med radonsikring ved alle samlinger. BR

15 14 Terrændæk udvendig / Ga rd Ansvar: MT SfB kode: Udføres som selvbærende. Selvbærende (egen last), samt nyttelast Skal være fugt transporterende

16 Kældervægge Ansvar: MT SfB kode: Ingen krav Bærende bygningsdel. Samt isolerende mod jord Udføres med kapilarbrydning mod jord, samt omfangsdræn ved fundament. Søjlefunktion. Egenlast, jordlast samt linjelast. Se refererende dokument. 7BKF12_R_CAL_01 7BKF12_R_CAL_02 Min. R 60 Udføres som bærende element. Samt klasse 2 indv. beklædning. A2-s1,d0 sikring af byggeri 0,30 W/m2K Anbefalet 0,15 W/m2K BR10 (7.6 stk. 1) Ingen krav 15

17 16 Sikres mod fugt indtrængning i konstruktionen Væggen berappes evt. på udvendig side ved tjære, for at stoppe indtrængning af fugt. Ligeledes beskyttes isoleringen med en dug

18 Udvendige vægge / Ga rd Ansvar: MT SfB kode: 17

19 18 Ydervægge / Facadevægge Ansvar: MT SfB kode: Facadeudtryk som omkringliggende bygninger Kommuneplan Selvbærende samt bærende for dæk og overliggende konstruktioner Nyttelaster, Linjelaster, samt vindlast Statisk analyse Skal kunne bære laster Nyttelast til bolig sættes til 1,5 KN/m 2 (2,0 KN/m 2 ) inkl. Indervægge. Eurocodes s.20 Min. R 60 For bygninger med gulv i øverste etage beliggende højst 12,0 m over terræn Bygningsdel klasse R 60 A2-s1,do [BS-bygningsdel 60]. sikring af byggeri 0,30 W/m2K Anbefalet 0,15 W/m2K BR10 (7.6 stk. 1) 58 db Ydervæggen skal kunne overholde en luflydisolation på 58 db fra trafik og fælles adgangsvej. DS490 klassifikation for boliger s.7

20 Fungere som klimaskærm Væggen skal være udført, så der opnås tæthed mod indtrængen af regn og smeltevand fra sne. Væggen sikres mod skadelig akkumulering af kondensfugt som følge af fugttransport fra indeluften. BR10 Kap 4 19

21 20 Tag / 45 grader Ansvar: MT SfB kode: 0,20 W/m2 K Det er vigtigt, at kuldebroer holdes på et så lavt niveau som muligt eller helt undgås. Af hensyn til maksimal isoleringsevne er det vigtigt, at isoleringen bliver udført med tætte samlinger. I områder hvor isolation mod udefrakommende støj er nødvendig, bør loft, skråvægge og skunkvæggebeklædningen bestå af to lag gipsplader eller anden lydteknisk tilsvarende beklædning. Loftpladerne skal slutte tæt til alle vægge, også gavlvæggene og eventuelt forsegles med fugemasse for at give den nødvendige tæthed. BR10 Konstruktionerne skal konstrueres, så der ikke sker skadelig opfugtning

22 og kondensation. isolering i tagkonstruktioner foregår primært ved, at der monteres dampspærre eller klimamembran på den varme side af isoleringen. Dampspærren/klimamembranen kan dog med fordel placeres op til 1/3 inde i isoleringen, så den ligger godt beskyttet samtidig med, at der kan monteres kabler, varmerør mv. uden at dampspærren/klimamembranen gennembrydes. For at undgå skadelig fugtpåvirkning og for at overholde kravet til lufttæthed er det vigtigt, at samlinger mellem baner tapes omhyggeligt med et overlæg på min. 100 mm, ligesom afslutninger mod konstruktioner og gennemføringer fuges/tapes. For at sikre en korrekt funktion af både diffusionsåbne og -lukkede undertage, er der vigtigt, at der anvendes en dampspærre, og at denne monteres korrekt og slutter tæt til tilstødende bygningsdele. Herved hindres fugtig rumluft i at trænge op i tagkonstruktionen. 21

23 22 Tag / fladt Ansvar: MT SfB kode:

24 Etagedæk Ansvar: MT SfB kode: Skal kunne bære egenvægt samt nyttelast i boliger Min. REI 60 A2-s1,d0 Luftlydisolation, R' w + C db Trinlydniveau, L' n,w + C I, db 23

25 24

26 Hems taglejligheder Ansvar: MT SfB kode: 25

27 26 Vægge trappeopgang Ansvar: MT SfB kode:

28 Indvendige døre Ansvar: MT SfB kode: 27

29 28 Udvendige døre Ansvar: MT SfB kode: Max. 1,80 W/m 2 K

30 Lejlighedsdøre / Entre døre Ansvar: MT SfB kode: Max. 1,80 W/m 2 K 29

31 30 Vinduer facade Ansvar: MT SfB kode: Max. 1,80 W/m 2 K For vinduer og glasydervægge må energitilskuddet ikke være mindre end -33 kwh/m² pr. år. Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,06 W/mK

32 Vinduer tag Ansvar: MT SfB kode: Max. 1,80 W/m 2 K For ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre end -10 kwh/m² pr. år. Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler. 0,20 W/mK 31

33 32 Indervægge rumadskillende Ansvar: MT SfB kode:

34 Indervægge va drum Ansvar: MT SfB kode: 33

35 34 Indervægge lejlighedsadskillende Ansvar: MT SfB kode:

36 Vinduespartier v. altan Ansvar: MT SfB kode: 35

37 36 Vinduespartier v. trappeopgang Ansvar: MT SfB kode:

38 Altandæk Ansvar: MT SfB kode: 37

39 38 Lofter Ansvar: MT SfB kode:

40 Gulve toilet Ansvar: MT SfB kode: 39

41 40 Gulve køkken Ansvar: MT SfB kode:

42 Gulve øvrige rum Ansvar: MT SfB kode: 41

43 42 Trapper Ansvar: MT SfB kode:

44 Afsatser trappeopgang Ansvar: MT SfB kode: 43

45 44 Trappe ga rd Ansvar: MT SfB kode:

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer ... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer Redaktionsgruppe: Jens Erik Gram, ArkiGram Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS Jesper Ditlev, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld 21 konstruktionsforslag Postbox 1 3400 Hillerød tlf. 48 14 11 88 fax. 48 14 11 85 Forord Fra 1. august 2008 gælder bestemmelserne i BR08.

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet. Synopsis: Tema: Bygningens konstruktion og energiforbrug

Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet. Synopsis: Tema: Bygningens konstruktion og energiforbrug Bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg Sohngaardsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 84 84 Fax 99 40 85 52 http://civil.aau.dk Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet Tema: Bygningens

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse 1. udgave, 2002 1 2 Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse Jørgen Munch-Andersen Søren Aggerholm Erik Brandt Mogens Buhelt Torben Valdbjørn

Læs mere