VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på energiteknologiske løsninger. Projekterne har til formål at: skabe rammerne for efterspørgselsdrevet teknologiudvikling sætte Inno-SE medlemmernes teknologier i spil i tværgående udviklingsforløb, der involverer en udfordringsejer knytte udfordringsejere eller kundevirksomheder tættere til Inno-SEs medlemmer afdække barrierer og mulige løsninger til komplekse værdikædeproblematikker udvikle nye efterspørgselsdrevne samarbejdsprojekter med inddragelse af Inno-SEs medlemmer. Inno-SEs støttebeløb til Technology Demands anvendes til at finansiere en proces, der har til formål at afdække, hvordan en bestemt type energiteknologisk efterspørgsel kan imødekommes, samt hvilke teknologiske, organisatoriske og reguleringsmæssige barrierer, der skal overkommes. De vigtigste erfaringer og konklusioner opnået i processen afrapporteres i en rapport, som deles i INNO-SE netværket. UDFORDRINGSEJER For at sikre, at Technology Demands tager udgangspunkt i konkret efterspørgsel, stilles der krav om, at én eller flere udfordringsejer(e) deltager i projektet. En udfordringsejer er en virksomhed, myndighed eller organisation, der besidder en kompleks energiudfordring, som skal tackles af en gruppe af forskellige aktører. En udfordringsejer kan f.eks. være: Forsyningsvirksomhed Produktionsvirksomhed Offentlig institution Festival Lokalsamfund Forening Fælles for udfordringsejerne er, at de står over for én eller flere komplekse energiteknologiske, som de har en potentiel interesse i at få løst. Innovationsnetværket Smart Energy C/O CLEAN Alsion Sønderborg

2 FORMELLE MINIMUMSKRAV HVEM ANSØGER? Alle projektansøgninger skal opfylde følgende nødvendige forudsætninger: Der skal som minimum deltage to SMVer og én udfordringsejer i projektets hovedaktiviteter. I ansøgningsprocessen sandsynliggøres dette igennem virksomhedstilsagn (brug evt. følgende skabelon), der medsendes som bilag til ansøgningen. Inno-SE s finansiering til Technology Demands skal matches af de involverede virksomheder i projektet. Det vil sige, at der som minimum skal være et 50/50 forhold imellem Inno-SEs finansiering og virksomhedernes egenfinansiering. Heraf skal udfordringsejer(ne) medfinansiere minimum DKK. Resten af medfinansieringen opnås gennem SMV-deltagelse i projektets hovedaktiviteter. Den private medfinansiering kan tage form af medgåede timer i projektet (standardsats 600 DKK / time) eller som kontant bidrag (inkl. værdi af materialer, udstyrsleje mv.). I tilfælde af, at den private medfinansiering udelukkende består af medgåede timer i projektet, betyder det, at udfordringsejer(ne) forpligter sig på at bidrage med minimum 84 timer i projektet, mens 8-10 SMV er deltager i projektets hovedaktiviteter med 20 timer. Ansøger(e) skal være medlem af Inno-SE (Indmelding kan ske i forbindelse med ansøgningen). Kun forsknings- og videninstitutioner, der deltager i Inno-SE, kan modtage midler. Det drejer sig om: Alexandra Instituttet DELTA Aalborg Universitet DTU Aarhus Universitet INNO-SE FOKUSOMRÅDER Inno-SE har særligt fokus på teknologiudvikling, der bidrager til at løse centrale samfundsmæssige udfordringer på det energiteknologiske område på tværs af de fire overordnede fokusområder nedenfor. Det er en fordel for ansøgere at placere sig på tværs af 2 eller flere af de nedenstående områder i forhold til den udfordring der ønskes løst ved et Technology Demand projekt. Innovative forretnings -modeller 1. Effektelektronik 2. Innovative Forretningsmodeller 3. Integrerede Energisystemer Intelligent byggeri og Energiadfærd Samfunds udfordringer Integrered e energisystemer 4. Intelligent Byggeri og Energiadfærd Effektelektronik Side 2 af 6

3 EVALUERINGSKRITERIER Ved evalueringen af ansøgningerne lægges der særlig vægt på projektets tilknytning til én eller flere udfordringsejere, samt projektets inddragelse af SMVer. Derudover vægtes projektets fokusområde, tidsplan og hovedaktiviteter, samt projektets forventede udviklingspotentiale enten i form af nye projektmidler eller på kommerciel basis. Projektets fokusområde falder ind under ét eller flere af INNO-SEs fokusområder. Projektet indeholder en klar udfordringsejer(kreds), som har tilkendegivet ved tilsagnsbrev, at de vil indgå i projektets hovedaktiviteter, samt har indvilliget i at medfinansiere projektet med minimum DKK (f.eks. 84 timer af 600 DKK). Projektet viser tydeligt, hvordan arbejdet vil komme danske teknologi-smver til gode Projektet har et betydeligt markedspotentiale Projektets tidsplan og hovedaktiviteter er tydeligt skitseret Nedenfor er en vejledende vægtning de centrale projektkriterier: Kriterier Vægt 1. Projektets fokusområde 10 % 2. Projektets tilknytning til udfordringsejerkreds 30 % 3. Projektets tilknytning til SMVer 30 % 4. Projektets udviklings- og markedspotentiale 20 % 5. Projektets tidsplan og hovedaktiviteter 10 % Side 3 af 6

4 ANSØGNINGSPROCESSEN Der er én årlig ansøgningsrunde for Technology Demand projekter, som finder sted i perioden maj-september. Ansøgninger evalueres én gang om året i forbindelse med Inno-SE Styregruppemøde i september måned. Ansøgningsfrister opdateres løbende på INNO-SEs hjemmeside. Ved afslag, er der ingen ankemulighed. Ansøgninger inkl. bilag 1 Økonomiskema sendes til Inno-SE sekretariatet, Leon Aahave Uhd, VED TILSAGN OM BEVILLING Hvis projektet bevilges, vil projektlederen modtage tilsagn umiddelbart efter det følgende Styregruppemøde. Efter tilsagnet er givet, har projektgruppen ca. en måned til at udfylde og returnere en projektaftale underskrevet af alle partnere. Skabelon til projektaftalen fremsendes i forbindelse med evt. tilsagn. VEJLEDNING FRA SEKRETARIATET Ansøgere opfordres at tage kontakt til sekretariatet ved spørgsmål til vejledningen og ansøgningsprocessen. Side 4 af 6

5 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA Inno-SE s ansøgningsskema for Technology Demand-projekter skal anvendes. Dette findes på Inno-SE s hjemmeside. Nedenstående sideangivelser er inklusiv skemaet. Det er tilladt at vedlægge virksomhedstilsagn, billedmateriale, diagrammer mv. i bilag. PROJEKTINDHOLD (1-1½ SIDER) Projektbeskrivelse: Giv en kort beskrivelse af projektets fokusområde samt sammenhæng med et (eller flere) af Inno-SE s prioriterede centrale samfundsmæssige udfordringer indenfor Smart Energy. Beskriv projektets tilknytning til én eller flere udfordringsejere. Sæt nogle ord på om, hvorfor udfordringsejer(ne) er interesseret i at deltage i projektet. Giv en kort beskrivelse af markedspotentialet for den type af efterspørgsel, som projektet fokuserer på. Reflektér gerne over, hvilke andre udfordringsejere end de involverede, som projektet kan have interesse for. Beskriv hvilke SMVer forventes at deltage i projektets hovedaktiviteter. Sæt samtidig nogle ord på, hvorfor SMVerne har en interesse i at deltage. Gør det samme for eventuelle andre interessenter (fx myndigheder, organisationer), der forventes at deltage i projektets hovedaktiviteter. Projektdeltagere: Angiv navn og kontaktoplysninger på projektleder samt kontaktperson(er) hos udfordringsejer(e). Der opfordres til at indhente tilsagn om deltagelse i projektets hovedaktiviteter fra de centrale projektdeltagere, herunder udfordringsejer(ne). Brug evt. følgende skabelon. Hovedaktiviteter og overordnet tidsplan: Angiv hvilke hovedaktiviteter, der skal gennemføres i projektets levetid for at indfri formålet. Hovedaktiviteter i et Technology Demand projekt kan f.eks. være: Interviewrunde(r) Workshop(s) Dialogmøde(r) Site visit(s) Afrapportering Evt. anden formidlingsaktivitet Angiv den forventede tidsramme for projektet bundet op på projektets hovedaktiviteter. BILAG 1 ØKONOMISKEMA Indsæt navne på projektets partnere og budgettet for deres aktiviteter. Side 5 af 6

6 Videninstitutioner dækker over de videninstitutioner mv., der deltager i Inno-SE og disse er de eneste, der kan modtage midler til dækning af timer fra Inno-SE. Privat medfinansiering er finansiering fra private virksomheder. Finansieringen opdeles på medgåede timer og kontant bidrag. Medgåede timer er omkostningen relateret til virksomhedens eget tidsforbrug i forbindelse med gennemførelse af projektet. For medgået tid anvendes en fast timerate på 600 kr. inkl. overhead. Det kontante bidrag inkluderer også værdien af eventuelle materialer, leje af udstyr m.v. Anden offentlig finansiering er eventuel finansiering fra offentlige virksomheder fx kommuner og myndigheder. Finansieringen angives som en sum af kontant bidrag og evt. medgået tid. For den private medfinansiering anvendes en fast timerate på 600 kr. inkl. overhead. Der skal som minimum være et 50/50 forhold i mellem Inno-SEs finansiering og virksomhedernes egenfinansiering. Side 6 af 6

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT FORMELLE MINIMUMSKRAV Alle projektansøgninger skal opfylde følgende nødvendige forudsætninger: Der skal deltage mindst to private virksomheder og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. Kilde: http://innovationsfonden.dk/innobooster/ InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Gode Råd. - om at søge projektmidler fra eksterne kilder. Den innovative idé gør forskellen!

Gode Råd. - om at søge projektmidler fra eksterne kilder. Den innovative idé gør forskellen! Gode Råd - om at søge projektmidler fra eksterne kilder Den innovative idé gør forskellen! INDHOLDSFORTEGNELSE HVORFOR DENNE FUNDRAISING HÅNDBOG? 1 HVAD ER ET GODT PROJEKT 2 FUNDRAISINGSTRATEGIEN ER VIGTIG

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere