Referat af årsforsamling den 20. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af årsforsamling den 20. marts 2013"

Transkript

1 Referat af årsforsamling den 20. marts Velkomst v/erling Formanden for lokalrådet Erling Poulsen bød velkommen. Forsamlingen talte cirka 25 personer, hvilket han udtrykte glæde over. 1. Valg af dirigent Henrik Engedahl blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at årsforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. 2. Valg af stemmetællere Ib Lauritsen og Evald Asp blev valgt. 3. Lokalrådets beretning om det forløbne år Lokalrådets formand Erling Poulsen gennemgik indledningsvist lokalrådets grundliggende formål, som overordnet er at samle idéerne fra områdets interessenter. Samarbejde og fremsynethed er afgørende for at byde udviklingen velkommen. Realdania projektet har analyseret byen. Der er en forandringsproces i gang hen mod, at Bording primært skal være en bosætningsby. Samarbejdet med byrådet fungerer godt. Herefter fik de 3 nedsatte udvalg ordet. Trafikudvalget (Carsten Brix og Torben Jensen) Motorvejen er åbnet. Landevejens trafik er faldet til 10% (højst) af det tidligere niveau. Det overvejes at arbejde for hastighedsnedsættelse samt muligvis genåbning af de tidligere lukkede tilkørselsveje til landevejen. Fartdæmpning ved hallen i samarbejde med grundejerforeningen. Kommunen er i gang med et oplæg til en byport i form af fartdæmpning. Bording er blevet større byskiltet mod Kirkebyen er flyttet dog uden større effekt på bilernes hastighed ind i byen. Fortov til Ådalsvænget Cykelsti mod Kirkebyen. Bomme ved togoverskæring togene kører hurtigt igen. Dobbelbomme ønskes, men arbejdet i samarbejde med kommunen har ikke båret frugt endnu. 1

2 Natur- & fritidsudvalget (Lindvig Osmundsen, Eddie Sørensen og indsupplerede) Sti mellem Bording og Kirkebyen langs Bording Å. En del af området er et 3-område og skal derfor gennemgås med kommunale folk. Finansieringen til anlæg er på plads og stien forventes åbnet inden udgangen af Genslyngning af Bording Å til Bodholt bæk. Lokalplan 225 (området vest for hallen) herunder BMX-bane og adgangsveje til denne, afklaring og koordinering af områdets interessenter i form af bold, hest og hund samt indvirkningen af genslyngning af Bodholt bæk. Projekt med Mountain-bike bane har vundet Naturstyrelsens konkurrence om kr. og etableres meget snarest. Hundeskov Vestskoven er oplagt til placeringen af en hundeskov. Der er udarbejdet et projekt indeholdende 2-delt hundeskov for små og store racer - nærmeste eksisterende småhundeskov findes i Hampen. Endvidere broer over vandløb, indhegning, bevoksning og sti ved hegnet, tumleplads, naturforhindringsbane, bænke samt evt. bål-hytte. Kommunen har ikke særskilt finansiering til projektet. Det undersøges, om projektet må igangsættes på området med privat finansiering/fondsmidler. Budgettet er kr. for indhegning alene og kr. for den store løsning. Planerne kan evt. kollidere med andre ønsker for området herunder skolens Entreprenørskabs-projekt med tarzan-bane. Der burde dog kunne være plads til begge. Projekt solen og planetsti langs den nye sti til Kirkebyen Kunstværk med sol af glasmateriale og sokkel støttes af vandværket, der har 100 års jubilæum i efteråret. Der mangles dog en restfinansiering. Planeterne placeres i målestoksforholdet 1 : 2 milliarder, hvilket placerer den fjernest beliggende planet Neptun 2250 meter i luftslinje fra udgangspunktet ved varmeværket. Tidsplanen er, at kunstværket med solen er klar til efteråret, mens resten forhåbentligt inden udgangen af Byudviklingsudvalget (Erling Poulsen og Jens Karl Jensen) Lokalplan for bygrunde vest for Ådalsvænget Lokalplan Nord,som er vedtaget med 19 byggegrunde + kommunale midler til udvikling af projektet. 2

3 Byudvikling er vigtig med byens placering ved motorvej, fremtidig status som bosætningsby og Mascot-byggeriet ved Pårup. Petanque-bane ved varmeværket er lavet af pensionistforeningen. Ny købmandsforretning ønskes meget afgørelse herom forhåbentlig snarest. Lokalrådet har beskæftiget sig meget med Realdania-projektet. Forsamlingen havde følgende kommentarer til beretningen: Kan mountain-bane realiseres for kr.? Det mener initiativtagerne selv. Det vil være en fordel, hvis der er plads til fremtidige idéer på lokalplan 225s område. Fremsynethed vil også være udstykning til lav-energihuse og område forbeholdt huse uden fjernvarmetvang. Fjernvarme kan dog allerede undgås til lavenergihuse nu. Indtænk ændringer i den vestlige del af byen i fartdæmpning, så denne ikke skal flyttes. Evt. kan der etableres en midlertidig løsning. Støtte til genåbning af indfaldsveje mod landevejen og etablering af cykelbane med rumle-riller på landevejen. Genåbning af indfaldsveje bør kun ske efter høring af beboere, som berøres heraf. Henrik Engedahl orienterede om Vision-Bording (Realdania-projektet) Kun måske en tredjedel af projektet realiseres af Realdania resten må vi selv stå for. Visionerne kan ses som en fortsættelse af Visionsgruppens tanker i Der har været afholdt en møderække i efteråret. Projektet er samlet under overskriften Den familievenlige pendlerby med 5 hovedgreb formet som et metro-kort : Centrum, forbindelser, stoppesteder, landskabsringen + Broding Unite(d). Forslag til ny bystruktur i form af 24 underforslag blev gennemgået. Tidsplanen er: Igangsætning ultimo Fremover adopteres de enkelte underforslag af intersserede personer fra Bording herunder lokalrådet. 4. Lokalrådets reviderede årsregnskab for det forløbne år Foreningens kasserer, Eddie Sørensen, gennemgik regnskabet, der viste et underskud på kr. og en egenkapital på Fremover tildeles lokalrådet kr. fra kommunen årligt. Der henvises til det på hjemmesiden offentliggjorte regnskab. Forsamlingen havde følgende kommentarer: Regnskabet blev godkendt. 3

4 5. Aktuelle emner til debat Følgende emner blev debatteret: Visionsplaner er ligesom vindmølleplaner; alle er positive indtil, møllerne skal placeres. Derfor: Bak op! Realdania må ikke være sovepude finansieringsmæssigt fx kom kun 6 af 18 mio. til byfornyelsesprojektet i Nr. Snede fra kommunen. Er lokalrådet og visionsgruppen i samklang? Der er brug for begge dele. Lokalrådets arbejdsmetode er netop at samle trådene. Måske kommer lokalrådet til at hedde Bording Unite(d) på et tidspunkt? De ikke-realdaniastøttede projekter skal holdes i gang. 6. Forslag til afstemning Ingen forslag var modtaget. 7. Valg af personer til lokalrådet (lige år 4 på valg og ulige år 3 på valg) 3 personer på valg Eddie Sørensen, Torben Jensen og Carsten Brix. (alle modtager genvalg). Der var ingen kandidater fra salen. Valgt blev: Alle tre blev genvalgt. 8. Valg af 3 suppleanter Valgt til suppleant blev: 1. suppleant: Lone Jaszczak 2. suppleant: Martin Pedersen 3. suppleant: Kaj Bak Pedersen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Valgt til revisor blev: Jacob Lauridsen Valgt til revisorsuppleant blev: Erling Østergaard 10. Eventuelt Følgende blev behandlet: 20/4 er der åbning på Harrild Hede naturprojekt Bording Friluftsbad er en solstråle-historie Der er holdt statusmøde med deltagere Alt er baseret på frivillig arbejdskraft Der er mulighed for at leje badet inkl. livredder og rengøring for 800 kr. Arbejdsdag 4/5 kl Åbning 9/5 kl

5 Antal besøg i heraf offentlige og resten svømmeklub. Årets overskud for 2013 blev kr. Herefter afsluttede dirigenten årsforsamlingen. Bording, den 21. marts Kim Rune Christensen, referent 5

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Referat af ordinær generalforsamling den 26. marts 2014 Onsdag den 26. marts 2014 afholdt Grundejerforeningen Fredensborg Søpark sin 40. ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere