Studieordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning"

Transkript

1 Studieordning Autoteknolog Erhvervsakademigrad Automotive Technology AP Degree Version 2.4 Revideret 16. september 2014 e Side 0 af 26

2 Indhold Fælles del Indhold Fælles del Studieordningens rammer Studieordningens ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Læringsmål Uddannelsens kerneområder Indhold og læringsmål for Teknologi og design Indhold og læringsmål for Optimering og reparation Indhold og læringsmål for IT-håndtering Indhold og læringsmål for Rådgivning og formidling Indhold og læringsmål for Kommunikation Indhold og læringsmål for Salg og service Indhold og læringsmål for Drift og økonomiledelse Indhold og læringsmål for Personaleledelse Indhold og læringsmål for Kvalitet og sikkerhed Indhold og læringsmål for Dokumentation Obligatoriske uddannelseselementer Indhold og læringsmål for Ledelse, kommunikation, drift og teknik Bedømmelse Innovation, teknologi og design, læringsmål obligatorisk uddannelseselement 2 19 Bedømmelse Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Praktik Læringsmål for praktik Det afsluttende eksamensprojekt Krav til det afsluttende eksamensprojekt Formulerings- og staveevne Side 1 af 26

3 6.3. Bedømmelse Oversigt over prøverne Merit Merit for valgfrie uddannelseselementer Forhåndsmerit Dispensationsregler Godkendelse Studieordningens rammer 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2014, og fællesdelen er fælles for følgende institutioner: Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademiet Dania Erhvervsakademiet Sjælland Erhvervsakademiet Lillebælt Overgangsordninger Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2014 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den fælles del af studieordningen fra september 2013 ophæves med virkning fra den 31. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2014, afsluttes efter denne fælles del af studieordningen senest 31. august semestre. 2. Optagelse på uddannelsen 2.1. Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Side 2 af 26

4 Adgang til uddannelsen gives efter BEK nr. 223 af 11. marts 2014 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelsen kan findes på retsinfo.dk Læringsmål Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en studerende skal opnå i uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens læringsudbytte/ afgangsniveau er opnået, jf. bilag 1 i BEK nr. 690 af dato for uddannelsen: Autoteknolog. Side 3 af 26

5 Den uddannede har: Viden om teknologi og design på produkt- og komponentniveau Viden om konstruktions- og materialeforståelse Viden om elektroniske principper og systemer Viden om køretekniske systemer og køretøjsdynamik Viden om IT-systemer som redskab for fejlfinding og diagnosticering Viden om salg og service med fokus på kundepleje Viden om drifts- og økonomiledelse Viden om personaleledelse Den uddannede kan: Anvende sin autoteknologiske viden i forbindelse med diagnosticering, fejlfinding, reparation og optimering af køretøjer, samt i forbindelse med den faglige kommunikation med importør og producent Udvælge og anvende korrekt og avanceret måleudstyr og værktøj i forhold til en given opgave Formidle opgaver, løsningsforslag og teknologisk viden til dem, der skal udføre de tekniske arbejdsopgaver Udarbejde dokumentation i forhold til skader, service, reparation og reklamationsbehandling på såvel dansk som engelsk Anvende et brancherelateret fremmedsprog i den daglige kommunikation med kunder og andre i branchen Den uddannede kan: Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for fagområdet Selvstændigt håndtere teknisk kompleks fejlfinding Systematisk håndtere komplekse teknologiske problemstillinger i forbindelse med lokalisering af komplekse fejl og i forbindelse med optimering af køretøjer i racingteams Foretage mekanisk og elektronisk optimering af et køretøjs køreegenskaber Håndtere systemer og metoder til effektivisering af service og fejlfinding Håndtere overordnet ledelse, drift, økonomistyring, kvalitetsstyring og sikkerhedsstyring af værkstedet, herunder varetage administrative og uddannelsesmæssige personaleforhold Håndtere kundeservice, salg og formidling af autotekniske produkter på en sådan måde, at der skabes gode kunde- og leverandørforhold Side 4 af 26

6 3. Uddannelsens kerneområder Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: 1. Teknologi og design (20 ECTS) 2. Optimering og reparation (10 ECTS) 3. IT-håndtering (5 ECTS) 4. Rådgivning og formidling (5 ECTS) 5. Kommunikation (5 ECTS) 6. Salg og service (4 ECTS) 7. Drift og økonomiledelse (5 ECTS) 8. Personaleledelse (5 ECTS) 9. Kvalitet og sikkerhed (3 ECTS) 10. Dokumentation (3 ECTS) I alt 65 ECTS 3.1. Indhold og læringsmål for Teknologi og design Vægt: 20 ECTS Indhold Konstruktion Materialeforståelse Design Læringsmål Den studerende har: Tilegnet sig udviklingsbaseret naturvidenskabelig viden om og forståelse for praksis og metoder vedrørende køretøjers opbygning og ombygning inden for gældende retningslinjer Forståelse for praksis og centralt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for køretøjers mekaniske og elektroniske systemer knyttet til teknologi og design på produkt og komponentniveau Anvende centrale metoder og redskaber i forbindelse med konstruktion og design Teknisk og vurdere konsekvenser og muligheder ud fra praksisnære teknologiske problemstillinger Gennem illustrationer opstille og vælge løsningsmuligheder knyttet til materialevalg i forbindelse med konstruktioner Side 5 af 26

7 Formidle praksisnære mekaniske, hydrauliske, pneumatiske samt termo- og aerodynamiske problemstillinger og formidle løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med teknologi og design Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til løsning af avancerede teknologiske problemstillinger i forbindelse med opbygninger kompetencer i relation til konstruktion og materialevalg 3.2. Indhold og læringsmål for Optimering og reparation Vægt: 10 ECTS Indhold Køretøjsdynamik Performanceanlæg Netværk og datakommunikation Læringsmål Den studerende har: Tilegnet sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder knyttet til optimering af køretøjers egenskaber, som køretekniske systemer og køredynamik Forståelse for praksis og et centralt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for arbejdet med elektroniske principper og systemer Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til udlæsning af køretøjets data i forbindelse med diagnosticering, fejlfinding, reparation og optimering af køretøjer Vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller for arbejdet med mekanisk/elektronisk optimering af køretøjes køreegenskaber Formidle praksisnære autoteknologiske problemstillinger og løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere Side 6 af 26

8 Håndtere udviklingsorienterede situationer knyttet til teknisk avanceret fejlfinding Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til løsning af avancerede teknologiske problemstillinger i forbindelse med lokalisering af fejl og i forbindelse med optimering af køretøjer kompetencer i relation til effektivisering af service og fejlfinding 3.3. Indhold og læringsmål for IT-håndtering Vægt: 5 ECTS Indhold IT-værktøj Egen diagnose Analyse og diagnose teknik Læringsmål Den studerende har: Tilegnet sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder knyttet til diagnosticering af tekniske og elektroniske systemer Forståelse for praksis og et centralt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for arbejdet med diagnosticering af elektroniske principper og systemer Viden om etablering og udnyttelse af viden-netværk Anvende centrale metoder og IT-redskaber, der knytter sig til egen diagnose, data-registrering, data-opsamling og -bearbejdning, samt driftssimulering af køretøjets systemer Vurdere og analysere praksisnære problemstillinger og vælge korrekt måleudstyr i forhold til en given opgave Formidle praksisnære autoteknologiske problemstillinger og løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere Håndtere udviklingsorienterede situationer knyttet til teknisk og elektronisk avanceret fejlfinding, samt udvikle kompetencer inden for anvendelse af IT til kommunikation og dokumentation Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til løsning af avancerede teknologiske problemstillinger, i forbindelse med lokalisering af fejl og i forbindelse med optimering af køretøjer Side 7 af 26

9 kompetencer i relation til anvendelse af IT som værktøj til fejl-diagnosticering af køretøjer 3.4. Indhold og læringsmål for Rådgivning og formidling Vægt: 5 ECTS Indhold Læring og kompetenceudvikling Læreprocesser og individuelle læringsstile Metodik og diktaktik Formidlingsmedier/vidensdeling Deltagerforudsætninger Læringsmål Den studerende har: Tilegnet sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder, knyttet til rådgivning og formidling til og af enkeltpersoner og grupper, samt formidling gennem formidlingsmedier og vidensdelingsnet, ud fra forskellige deltagerforudsætninger Forståelse for praksis og et centralt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for arbejdet med formidling og motivering af enkeltpersoner og grupper, ud fra forskellige deltagerforudsætninger Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til rådgivning og formidling gennem vidensdeling Vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller i form af metodiske og didaktiske overvejelser for arbejdet med rådgivning og formidling Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere på motiverende og pædagogisk vis Kan via træning, kurser, oplæg og lign. formidle sin teknologiske viden til enkeltpersoner og grupper, med hensyntagen til de forskelligrettede deltagerforudsætninger og individuelle læringsstile Håndtere udviklingsorienterede situationer knyttet til læring og kompetenceudvikling ud fra forskellige deltagerforudsætninger og individuelle læringsstile Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til løsning af forskelligartede rådgivning og formidlingsopgaver Side 8 af 26

10 kompetencer i relation til effektivisering af rådgivning og formidling 3.5. Indhold og læringsmål for Kommunikation Vægt: 5 ECTS Indhold Faglig mundtlig kommunikation Faglig skriftelig kommunikation Læringsmål Den studerende har: Tilegnet sig udviklingsbaseret viden om praksis og metoder knyttet til psykologiske og kommunikative redskaber, som kan anvendes til kommunikation Forståelse for praksis og centralt udvalg af anvendt teori og metoder til kommunikation med medarbejdere, kunder og leverandører Anvende centrale metoder og redskaber i forbindelse med faglig kommunikation med eksempelvis importør og producent Dokumentere praksisnære problemstillinger og valgte løsningsmuligheder Anvende et brancherelateret fremmedsprog til at formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til kunder og andre i branchen Håndtere mundtlig og skriftelig kommunikation Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på et brancherelateret fremmedsprog kompetencer til kommunikation med kunder og andre i branchen 3.6. Indhold og læringsmål for Salg og service Vægt: 4 ECTS Indhold Salgsteknik Kundepleje Markedsføring Side 9 af 26

11 Den studerende har: Tilegnet sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder knyttet til salg og service med fokus på kundepleje Tilegnet sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder knyttet til garanti og kulancesager Forståelse for praksis og et centralt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for arbejdet med salg og service med fokus på loyalitet og indtjening Forståelse for praksis og et centralt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for arbejdet med markedsføring Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til salg og service med hensyntagen til de forskellige persontyper Vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller for arbejdet med indvendinger Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmodeller til kunder og samarbejdspartnere ud fra behovsrelateret samtalestruktur Anvende centrale metoder og redskaber til formidling og opstilling af løsningsmodeller til markedsføringstiltag Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med kundeservice og salg af autotekniske produkter med fokus på loyalitet og indtjening Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til koordinering af salg og servicearbejde med fokus på kundetilfredshed, loyalitet og øget indtjening kompetencer i relation til markedsføring 3.7. Indhold og læringsmål for Drift og økonomiledelse Vægt: 5 ECTS Indhold Drift og ledelse af autorelateret virksomhed Administration Økonomi Læringsmål Den studerende har: Tilegnet sig udviklingsbaseret viden om fagområdets centrale anvendte teori og metode vedrørende drift og økonomiledelse Side 10 af 26

12 Forståelse for praksis og et bredt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for arbejdet med drift, regnskab og afrapportering i forhold til en brancherelateret virksomhed Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til drift af en autorelateret virksomhed Vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller for arbejdet med administrative forhold omkring værkstedets produkter, ydelser og generelle opgaver Formidle praksisnære økonomiske problemstillinger og løsningsmuligheder til kunder og samarbejdspartnere Håndtere udviklingsorienteret overordnet ledelse, drift og økonomistyring af et værksted Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang omkring drift og ledelse af en autorelateret virksomhed kompetencer i relation til arbejdet med økonomiske analyser og prognoser vedr. intern drift og optimering 3.8. Indhold og læringsmål for Personaleledelse Vægt: 5 ECTS Indhold Personaleledelse Personale administration Coaching Analysemodeller Læringsmål Den studerende har: Udviklingsorienteret viden om erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode knyttet til personaleledelse og personaleadministration Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i forbindelse med coaching og analysemodeller Side 11 af 26

13 Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til rådgivning af den enkelte mekaniker og hele værkstedet/teamet eller racingteamet i forhold til både tekniske og personalemæssige problemstillinger Vurdere praksisnære personalemæssige problemstillinger og opstille samt udvælge løsningsmuligheder hertil Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til personale, leverandører og kunder i en coachingbaseret kontekst. Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med personaleledelse Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i tilknytning til administrative og uddannelsesmæssige personaleforhold I en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis inden for personaleadministration 3.9. Indhold og læringsmål for Kvalitet og sikkerhed Vægt: 3 ECTS Indhold Kvalitetsstyringsstyringssystemer Certificeringer Evalueringer Audit Miljø- og arbejdsmiljøforhold (AMO og APV) Læringsmål Den studerende har: Tilegnet sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder knyttet til kvalitets- og sikkerhedsstyring af virksomheder Forståelse for praksis og et centralt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for arbejdet med kvalitetssikring og arbejdsmiljøforhold på alle styringsniveauer Anvende centrale metoder, modeller, redskaber og styringsværktøjer, der knytter sig til arbejdet med kvalitetssikring og arbejdsmiljøforhold på alle styringsniveauer Vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller for arbejdet med, og evaluering af, kvalitetssikring og arbejdsmiljøforhold Side 12 af 26

14 Kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere i forbindelse med kvalitetssikringsprocedure og arbejdsmiljøforhold Håndtere udviklingsorienterede situationer knyttet til kvalitetssikring og arbejdsmiljøforhold, herunder også auditor funktioner og evalueringsarbejde Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til løsning af kvalitetsprocedurer samt deltage i arbejdsmiljøorganisationer og arbejdspladsvurderinger kompetencer i relation til kvalitetssikring og arbejdsmiljøforhold Indhold og læringsmål for Dokumentation Vægt: 3 ECTS Indhold Skadesopgørelse Reklamationsbehandling Brancherelaterede sager Konstruktion på komponent- og produktniveau Læringsmål Den studerende har: Tilegnet sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder knyttet til udarbejdelse af brancherelateret dokumentation Forståelse for praksis og et centralt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for arbejdet med brancherelateret dokumentation i forbindelse med arbejdsopgaver Forståelse for praksis og et centralt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for arbejdet med henvisning til brancherelateret dokumentation i forbindelse med rapportering Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til udarbejdelsen af dokumentation i forhold til skadesopgørelser, service og reparationsopgaver samt reklamationsbehandling Vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller for arbejdet med dokumentation Via dokumentation formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere Side 13 af 26

15 Formidle og dokumentere praksisnære problemstillinger og løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere via henvisning til dokumentation Håndtere udviklingsorienterede situationer knyttet til udarbejdelse af dokumentation i forbindelse med brancherelaterede opgaver og rapportering Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til løsning af dokumentationsopgaver i forbindelse med rapportering, skadesopgørelser og reparationsomfang kompetencer i relation til effektivisering af dokumentationsarbejdet 4. Obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: 1. Ledelse, kommunikation, drift og teknik (50 ECTS) 2. Innovation, teknologi og design (15 ECTS) I alt 65 ECTS De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes begge med en prøve Indhold og læringsmål for Ledelse, kommunikation, drift og teknik Vægt: 50 ECTS Indhold Økonomi og jura Personaleledelse Kommunikation og service Kvalitet Rådgivning og formidling Innovation, optimering, teknologi og designforståelse IT, analyse og diagnoseteknik Sikkerheds og SRS systemer Komfort, performance og teleudstyr Gear og transmission Side 14 af 26

16 Læringsmål Den studerende har: metode for konstruktion og materialeforståelse omkring køretøjer Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for design af køretøjer på komponent- og produktniveau metode for køretøjsopbygning og optimering metode for fremdriftssystemer og drivline metode for køreegenskaber Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for elektroniske systemer i køretøjer Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for komfort udstyr i køretøjer metode inden for reparation af køretøjer metode for diagnosticering af køretøjer Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for brug af IT som værktøj til diagnosticering Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for aktiv og passiv sikkerhed på køretøjer Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for brug og oprettelse af videns netværk metode om salg og service med fokus på kundepleje Forstå praksis og central anvendt teori og metode for kommunikation med eksterne parter metode for kommunikation metode for markedsføring metode for rådgivning modeller til formidling og motivering Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for drift af en virksomhed Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for håndtering af arbejdsmiljøforhold metoder for personaleledelse Side 15 af 26

17 Udviklingsbaseret viden om erhvervets praksis og centralt anvendt teori og metoder for kvalitetssikring metode for reparation af gear og transmission systemer Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til løsning af teknologiske problemstillinger Formidle praksisnære problemstillinger omkring teknologi og design til samarbejdspartnere og brugere Vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende reparation af køretøjer samt opstille og vælge løsningsmuligheder Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til diagnosticering og optimering af køretøjer Fagområdets centrale metoder og redskaber i forbindelse med teknologi og design Vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende materialevalg i forbindelse med konstruktioner samt opstille og vælge løsningsmulighed Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber i forbindelse med komfortsystemer Formidle praksisnære problemstillinger omkring komfortsystemer til samarbejdspartnere og brugere Vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende anvendelse af værktøj og måleudstyr, samt opstille og vælge løsningsmulighed Vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende ECU ens indvirkning på emission samt opstille og vælge løsningsmulighed Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber inden for IT til dataregistrering og drift-simulering af køretøjer Formidle praksisnære problemstillinger omkring IT ved hjælp af forskellige læringsstile til samarbejdspartnere og brugere Vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende markedsføring, samt opstille og vælge løsningsmulighed Vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende arbejde med indvendinger samt opstille og vælge løsningsmulighed Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til koordinering af brancherelaterede sager Formidle praksisnære problemstillinger ved hjælp af teknisk viden til samarbejdspartnere og brugere Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til kommunikation af brancherelaterede sager Formidle praksisnære problemstillinger omkring salg og service på et fremmedsprog til samarbejdspartnere og brugere Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber inden for ledelsesstile til optimering af salg og service Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til vurdering af forskellige mennesketyper Side 16 af 26

18 Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til økonomiske analyser af branchens virksomheder Vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende juridiske problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed Formidle praksisnære problemstillinger vedrørende drift og økonomi til medarbejdere og samarbejdspartnere Vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende personalesager samt opstille og vælge løsningsmulighed Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til ledelse af personale Formidle praksisnære problemstillinger vedrørende personalesager til medarbejdere og samarbejdspartnere Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til kvalitetsstyring Vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende arbejdsmiljø-sager samt opstille og vælge løsningsmulighed Formidle praksisnære problemstillinger vedrørende arbejdsmiljøsager til medarbejdere og samarbejdspartnere i forbindelse med audit Formidle dokumenterede praksisnære problemstillinger til medarbejdere og samarbejdspartnere Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til at arbejde med funktion og teknologiske problemstillinger på gear og transmissions systemer Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af tekniske systemer med en professionel tilgang kompetencer inden for teknologi og design Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med innovation kompetencer i forbindelse med rådgivning af kunder og medarbejdere omkring sikkerheds- og SRS-systemer Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring optimering af processer i forbindelse med arbejde med motorstyringer med en professionel tilgang Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med avanceret teknisk fejlfinding kompetencer i forbindelse med anvendelse af IT til dataregistrering på køretøjer Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring optimering af processer til analyse og diagnoseteknik med en professionel tilgang Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse avanceret elektronisk fejlfinding kompetencer i forbindelse med anvendelse af IT til kommunikation og dokumentation Side 17 af 26

19 Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med opbygning af relationer til kunder og medarbejdere Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med salg og kundeservice Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring ledelse med en professionel tilgang Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i en arbejdsmiljøorganisation og ved udarbejdelse af APV med en professionel tilgang kompetencer i forbindelse med styring af kvalitet og sikkerhed Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med evaluering og audit Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring ekstern kommunikation fra en virksomhed med en professionel tilgang kompetencer inden for kommunikation Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring økonomi og jura med en professionel tilgang Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med salg og service ved hjælp af sin viden om forskellige læringsstile kompetencer om salg og service Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med drift af en virksomhed Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring drift og økonomiledelse af en virksomhed med en professionel tilgang kompetencer omkring optimering af både drift og økonomi i en virksomhed Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med kvalitetsikring i en virksomhed Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring personaleledelse med en professionel tilgang kompetencer omkring ledelse af personale Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med effektivisering af service og fejlfinding Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring kvalitetssikring med en professionel tilgang Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse rådgivning omkring gear og transmissionssystemer Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring fejlfinding på gear og transmissionssystemer med en professionel tilgang kompetencer inden for gear og transmissionssystemer Side 18 af 26

20 Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 50 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen Innovation, teknologi og design, læringsmål obligatorisk uddannelseselement 2 Vægt: 30 ECTS Indhold Innovation, optimering, teknologi og designforståelse Karosseri og struktur Dokumentation Læringsmål Den studerende har: Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for løsning af teknologiske problemstillinger vedrørende karosseri og struktur metode omhandlende konstruktion og materialeforståelse Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode vedrørende elektroniske systemer og principper i køretøjer metode vedrørende teknologi og design på produkt og komponentniveau metode vedrørende køreegenskaber Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for løsning af teknologiske problemstillinger vedrørende køretøjsdynamik Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode for håndtering og dokumentation af brancherelevante sager Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode til rapportering metode for dokumentering af økonomiske og juridiske forhold i forbindelse med drift af en autorelateret virksomhed Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode til faglig dokumentation Side 19 af 26

21 Vurdere praksisnære miljømæssige problemstillinger i forbindelse med reparationer på karrosseri og enkelt-komponenters overflader, herunder efterbehandling med henblik på korrosionsbekæmpelse Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder samt teknologisk viden til medarbejdere og samarbejdspartnere Vurdere praksisnære problemstillinger i forbindelse med teknologi og design på køretøjer samt opstille og vælge løsningsmuligheder Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til at udarbejde dokumentation omkring teknologiske problemstillinger Vurdere praksisnære problemstillinger i forbindelse med valg af metodik til problemløsning samt valg og anvendelse af værktøj til opgaven Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til at optimere køretøjer Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til at diagnosticere køretøjer Formidle praksisnære problemstillinger vedrørende diagnosticering og optimering af køretøjer til medarbejdere og samarbejdspartnere Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber i forbindelse med dokumentation Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til dokumentation af brancherelaterede sager Vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende dokumentation samt opstille og vælge løsningsmuligheder Deltage i fagligt og tværfagligt innovativt samarbejde omkring udvikling af teknologi og design med en professionel tilgang kompetencer inden for teknologi og design Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af tekniske systemer med en professionel tilgang Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med rådgivning omkring teknologi og design på køretøjer kompetencer inden for elektroniske principper og systemer Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring fejlfinding og optimering af køretøjer med en professionel tilgang Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med rådgivning og formidling og udvikle tilhørende dokumentation Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med dokumentation af brancherelaterede sager Side 20 af 26

22 Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen og har et omfang af 15 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med én prøve. Se oversigt over uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøver. Oversigt over ECTS sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannelseselementer illustreres i nedenstående tabel. Tabel: Oversigt sammenhæng mellem kerneområder og obligatoriske elementer Obligatoriske uddannelseselementer Kerneområder Ledelse, kommunikation, drift og teknik Innovation, teknologi og design ECTS i alt Teknologi og design Optimering og reparation IT-håndtering Rådgivning og formidling Kommunikation Salg og service Drift og økonomiledelse Personaleledelse Kvalitet og sikkerhed Dokumentation I alt 50 ECTS 15 ECTS 65 For beskrivelse af læringsmålene inden for de enkelte fag/moduler/projekter/temaer henvises til uddannelsens semesterplan, hvor læringsmålene for de enkelte fag/moduler/projekter/temaer er præciseret. 5. Praktik Vægt: 15 ECTS Side 21 af 26

23 Praktikken afsluttes med en prøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøveform og prøvens tilrettelæggelse er fastsat af den enkelte institution og er beskrevet i institutionsdelen af studieordningen Læringsmål for praktik Den studerende har: Viden om erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode Forståelse for de forventninger erhvervet har til den studerendes viden, færdigheder og kompetencer Anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere Håndtere udviklingsorienterede situationer Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang I en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet Med udgangspunkt i og indenfor ovennævnte læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende, virksomheden og vejlederen fra uddannelsen i fællesskab konkrete mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Side 22 af 26

24 6. Det afsluttende eksamensprojekt Afsluttende eksamensprojekt har et omfang af 15 ECTS Krav til det afsluttende eksamensprojekt Det afsluttende eksamensprojekt evalueres ved en ekstern prøve. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Projektet, som udgør den skriftlige del af prøven, skal indeholde følgende: Forside med titel Indholdsfortegnelse Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler Baggrund, teori, metode, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af eventuel empiri 1, til besvarelse af problemformuleringen Konklusion (husk, at der skal være sammenhæng mellem indledningen og konklusionen. De to skal i princippet kunne forstås uden at læse baggrunds- og analyseafsnittene) Perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Det afsluttende eksamensprojekt skal som maksimum fylde anslag. Det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes individuelt af hver studerende og den studerende deltager individuelt i eksamen Bilag er uden for bedømmelse. Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bilag 1 i BEK 690 for autoteknolog uddannelsen Formulerings- og staveevne 1 Empiri er materiale, som er genstand for undersøgelse og som der kan refereres til (iagttagelser, data, udsagn, tekster, kilder). Rienecker L. & Jørgensen P.S Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Side 23 af 26

25 Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest fire uger før prøvens afvikling Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 15 ECTS. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 7. Oversigt over prøverne Oversigt over alle uddannelsens prøver. Prøve 120 ECTS fordelt på Bedømmelse prøverne 1. Studiestartsprøve 2 - Bestået/ikke bestået 2. Førsteårsprøve trins skala 3. Valgfagsprøve/er trins skala Semester prøve trins skala 5. Praktikprøve trins skala 6. Afsluttende eksamensprojekt trins skala 8. Merit 2. En eventuel studiestartsprøve vil være beskrevet i den institutionelle studieordning. 3. Valgfag med tilhørende prøve(r) er beskrevet i den institutionelle studieordning. Side 24 af 26

26 Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf i nærværende studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trinsskalaen ved den institution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt fag i nærværende studieordning, overføres karakteren. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i beregning af karaktergennemsnittet. Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som "bestået". Den studerende har pligt til at oplyse om tidligere beståede uddannelseselementer, som må antages at kunne give merit Merit for valgfrie uddannelseselementer Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som andre uddannelser Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen Dispensationsregler Uddannelsesinstitutionen kan fravige, hvad institutionen eller institutionerne selv har fastsat i studieordningen, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne som udbyder autoteknologuddannelsen samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. Side 25 af 26

27 9. Godkendelse Denne fælles del af studieordningen er vedtaget og godkendt af uddannelsesnetværket for autoteknologuddannelsen. For Erhvervsakademi Aarhus Dato / Underskrift For Erhvervsakademi Dania Dato / Underskrift For Erhvervsakademi Sjælland Dato / Underskrift For Erhvervsakademi Lillebælt Dato / Underskrift Side 26 af 26

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordningens rammer Optagelse på uddannelsen Uddannelsens kerneområder Obligatorisk uddannelseselement Praktik...

Studieordningens rammer Optagelse på uddannelsen Uddannelsens kerneområder Obligatorisk uddannelseselement Praktik... Indhold Studieordningens rammer... 4 Optagelse på uddannelsen... 4 Uddannelsens kerneområder... 5 Obligatorisk uddannelseselement... 9 Praktik... 13 Det afsluttende eksamensprojekt... 14 Oversigt over

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Autoteknolog AK Erhvervsakademi Dania Campus Viborg

Studieordning for uddannelsen. Autoteknolog AK Erhvervsakademi Dania Campus Viborg Studieordning for uddannelsen Autoteknolog AK 2016-2018 Erhvervsakademi Dania Campus Viborg September 2016 Studieordning for uddannelsen til Autoteknolog ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af rektor på

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi Studieordning for Autoteknolog ErhvervsAkademi Sjælland Campus Næstved Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September 2016. Side 0 af 28 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Studieordning for Autoteknolog

Studieordning for Autoteknolog Just version 060411 Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for autoteknologi Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Studieordning 2014 fælles del

Studieordning 2014 fælles del Studieordning 2014 fælles del Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor of Software Development Version 2.0 Revideret 1. juli 2014 Side 0 af 13 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2.

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 38 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Godkendelse...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed August 2015 Indhold Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger...

Læs mere

Studieordning Fællesdel. Byggekoordinator. AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator

Studieordning Fællesdel. Byggekoordinator. AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Studieordning 2016 Fællesdel Byggekoordinator AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret September 2016 Indhold Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Generelt... 3 Forord... 3 (5 ECTS)... 10 ECTS)... 11

Generelt... 3 Forord... 3 (5 ECTS)... 10 ECTS)... 11 Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for autoteknoloa ogi August 2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Munke Mosee Allé 9, 5000 Odense C sfortegnelse Generelt... 3 Forord...

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Multimediedesignuddannelsen 2

Multimediedesignuddannelsen 2 1 Multimediedesignuddannelsen 2 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Multimediedesigner. Studieordning 2016

Multimediedesigner. Studieordning 2016 Multimediedesigner Studieordning 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 1 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 2 2 Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017 Teknisk manager offshore Studieordning 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1 Uddannelsen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Uddannelsens opbygning og omfang.... 3 1.3 Ikrafttrædelsesdato:...

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

September Professionsbachelor i Export and Technology Management

September Professionsbachelor i Export and Technology Management September 2015 Professionsbachelor i Export and Technology Management Indhold 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang... 4 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse... 4 1.2 Kerneområdet Produktudvikling,

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for byggekoordinatoruddannelsen. Gældende for studiestart efterår 2016

Studieordning for byggekoordinatoruddannelsen. Gældende for studiestart efterår 2016 Byggekoordinatoruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebaelt August 2016 Studieordning 2016 for byggekoordinatoruddannelsen Gældende for studiestart efterår 2016 Revision af 25.08.2016 Indhold Fælles

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del Dokumentdato: 15. maj 2014 Dokumentansvarlig: JCK Senest revideret: 4. juni 2014 Senest revideret af: JCK Sagsnr.: Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer... 2

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1 Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2014 Opdaterett 25. august 1 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer... 5 1.1. Studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2 1.0 Studieordningens rammer 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere