Fondsfinansiering af udviklingsprojekter i Søndervig og Hvide Sande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsfinansiering af udviklingsprojekter i Søndervig og Hvide Sande"

Transkript

1 Fondsfinansiering af udviklingsprojekter i Søndervig og Hvide Sande

2 Projek9inansiering Egenfinansiering Lånefinansiering Fondsfinansiering Privat finansiering + øget kontrol og hur.ghed + øget chance for andre skyder penge ind egne midler skal anvendes frem for andre der kan skaffes eksternt reduk.on i likviditet / øget gældsbyrde + fleksibel likviditet øgede renteomkostninger + kapital.lførsel uden krav om.lbagebetaling supplerende formål skal opfyldes langsommere implementering + delt risiko + langsigtet strategisk partner afgivelse af kontrol

3 Fonde og puljer

4 Realdania 5 programmer: Rum for alle; Yderområdernes poten.aler; Innova.on i byggeriet; Den levende bygningsarv; Byer for mennesker. Små og store projekter Yderområdernes poten.aler: Kampagnen Stedet Tæller Projekteksempler: Nørre Vorupør, Blokhus, Klitmøller Vorupør Landingsplads - Kystkulturens Oplevelsescenter Bygningsrenovering med henblik på at bevare kulturarven i det gamle fiskerleje. Øget kvalitet i Blokhus Blokhus Bæk fritlægges, rydning, s.er, ny beplantning og belægning samt etablering af mindre træbroer Det gode liv ved Kysten Klitmøller Et nyt foreningshus og en 400 m lang strandpromenade - Hummerhuset og Foreningsvejen,

5 Landdistriktspuljen Tre indsatsområder: Forsøgsprojekter; Forsknings- og informa.ons- projekter; Ø- stø[e Hvad? Fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fri.dsak.viteter i landdistrikterne, skabelse og bevarelse af arbejdspladser. Fokusområder er turisme og oplevelsesøkonomi eller sundhed i landdistrikterne. At projektet bidrager.l vækst og jobskabelse. Stø[en ydes ikke.l anlægsak.viteter eller almindelige vedligeholdelsesopgaver. Stø[en ydes ikke.l egentlig erhvervsak.vitet. Hvem? Enkeltpersoner, foreninger, ins.tu.oner og virksomheder Hvor meget? kr. /50-75% Hvornår? 13. december 2013 Eksempel: kr..l Konsor.e ved Stevns Turisborening, i forbindelse med projektet Både, fiskeri og turisme på Rødvig Havn.

6 Grøn ordning Hvad? Ordning under lov om fremme af vedvarende energi. Ini.a.vet re[es mod kommuner, der investerer i grøn energi. Ordningen giver.lskud.l: Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekrea.ve værdier i kommunen. Kulturelle og informa.ve ak.viteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af og udny[else af vedvarende energikilder i kommunen. Hvem? Kommune, forening eller lign. projekter med et offentligt formål. Hvor meget? Min kr. /op.l 100%. Øverst på.lgodelisten står Ringkøbing- Skjern (knap 15 mio. kroner). Hereher følger blandt andet Lemvig, Billund og Kalundborg, Nyhedsbladet Dansk Energi, september Hvornår? Løbende Eksempler: Renovering af vandmølle, publikumsfaciliteter i skov, renovering af forsamlingshus, naturs.er, m.v.

7 10 gyldne regler Vejen gennem Glskudsjunglen

8 # 1 Den poligske indkøber køber effekter Projektejer går eher egne resultater, mens fondene går eher effekter Miljø, sundhed, beskæhigelse, livskvalitet, osv. Hvad koster effekten? (.lskud > < ønsket effekt) HUSK! Adressér, sandsynliggør og kvangficér effekterne.

9 # 2 Tal fondenes sprog og Gl deres strategi / prioriteter Jo større match, der er mellem fondens formål og projektets sigte, jo større er sandsynligheden for at opnå stø[e. Fondene anvender ohe begreber, henviser.l bestemte metoder, og har et sprogbrug, som ansøgningen helst skal spejle sig i. HUSK! Projektet beskrives og refererer Gl fondenes strategier og prioriteter.

10 # 3 Nyhedsværdi Gammel vin Resultater, ak.viteter, metoder, der ikke er afprøvet i samme kontekst Fx nyt produkt, ny målgruppe, samarbejde i utradi.onelt partnerskab HUSK! Beskriv og underbyg, hvori nyhedsværdien består.

11 # 4 Gå e]er projektet ikke pengene Vejen.l.lskud kan være lang og omstændelig Evt. fase 1 uden.lskud Konsulentprojekter eller kassetænkningsprojekter bliver ohe gennemskuet og opnår ikke.lskud. HUSK! Gå ikke for langt e]er Glskudsmidler

12 # 5 Indled dialog med fondene på et Gdligt Gdspunkt Ressourcekrævende ansøgningsarbejde Ram rig.gt første gang ved at indgå i dialog med fondene på et.dligt.dspunkt. Overvej nøje hovedelementerne i projektet, projektets match med fondens formål, og beskriv det på 1-2 sider. Tag et møde eller få en telefonsamtale mhp. på at få en førstehåndvurdering og afdæk sam.dig fondenes usagte prioriteter. HUSK! Brug ressourcerne rigggt og gå i dialog på et Gdspunkt hvor projektets grundelementer er gennemtænkt.

13 # 6 Start i god Gd og læg en finansieringsplan Fra idé.l udbetaling kan der gå 2-12 måneder. Risiko for at få afslag, og blive slået.lbage.l start. HUSK! Læg en finansieringsplan og vent ikke for længe med at søge Glskud.

14 # 7 Søg først lokalt/regionalt, dere]er nagonalt og internagonalt Hur.ghed, mindre bureaukra., enklere formularer og mindre beløb fra lokale/regionale fonde. HUSK! Undgå bureaukrag, lange behandlingsgder og større krav ved at søge disse fonde først, evt. Gl en fase 1 i projektet.

15 # 8 Tænk i faseopdeling, anlæg og dri] Det kan være le[ere at få finansieret et projekt, der er opdelt i fx en analyse- og en realiseringsfase. At andre fonde stø[er et projekt, styrker projektets chancer. Afdæk finansieringen.l begge faser Sandsynliggør drihens bæredyg.ghed gennem fx en markedsvurdering, en business case og/eller en forretningsplan. Vær opmærksom på momsforhold og fondsskat i budgetlægningen. HUSK! Faseopdeling kan gøre projektet ledere at realisere med fondsmidler

16 # 9 ProjektorganisaGonen og partnerskaber er afgørende succesfaktorer Projek[eam og ledelse > eksekvering > succes Fondene vurderer den kapacitet og de kompetencer, som projektorganisa.onen og partnerskabet repræsenterer. HUSK! Argumentér for de enkelte partneres/personers rolle i forhold Gl projektakgviteterne og deres særlige styrker i forhold hergl.

17 # 10 Formalia skal være i orden Mange ansøgninger afvises fordi formalia ikke er overholdt. Herunder resdig indlevering, udfyldelse af alle punkter i et ansøgningsskema, underskriher, o.l. Selv mindre fejl og mangler i en ansøgning, trækker ned på helhedsindtrykket. HUSK! Læs ansøgningsvejledninger og bilag nøje igennem og vær sikker på at alle formalia er overholdt.

18 Projektbudget og finansieringsplan Anlægsbudget (bygninger, maskiner, udstyr, rådgivere, m.v.) Dri]sbudget (indtægter, udgi]er) Finansieringsplan (anlæg + evt. dri]sunderskud) Overvej fondsfinansiering i forhold Gl projekt/fondsmatch, projek9aser, beløbsstørrelser, ansøgningsfrister, m.v.

19 Projektbudget og finansieringsplan

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING KURSUS ONSDAG D. 3. SEPTEMBER 2014

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING KURSUS ONSDAG D. 3. SEPTEMBER 2014 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISING KURSUS ONSDAG D. 3. SEPTEMBER 2014 OM MIG Underviser Oplægs- holder Forfa5er FUNDRAISING Fagekspert Projekt- udvikler PROGRAM 1. Velkomst og

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOREDRAG

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOREDRAG HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISING FOREDRAG RYSLINGE INNOVATIONSHØJSKOLE HØJSKOLEN 1-5856 RYSLINGE, MANDAG DEN 22. OKTOBER 2013 PROGRAM Kl. 16.00 Netværk og Velkomst, Hanne Kl.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP

BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP VÆR SKARP Når ansøgningen lander hos en fondsmedarbejder skal det fra de første linjer stå klart, hvorfor projektet er støtteværdigt. Hvilket problem bidrager projektet til at løse? Hvorfor er I som organisation

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Gode Råd. - om at søge projektmidler fra eksterne kilder. Den innovative idé gør forskellen!

Gode Råd. - om at søge projektmidler fra eksterne kilder. Den innovative idé gør forskellen! Gode Råd - om at søge projektmidler fra eksterne kilder Den innovative idé gør forskellen! INDHOLDSFORTEGNELSE HVORFOR DENNE FUNDRAISING HÅNDBOG? 1 HVAD ER ET GODT PROJEKT 2 FUNDRAISINGSTRATEGIEN ER VIGTIG

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere