Om#partnerskaber,#netværk#og#klynger# 4# Hvad#kan#man#lære#af#andre## og## hvad#kan#i#gøre?#

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om#partnerskaber,#netværk#og#klynger# 4# Hvad#kan#man#lære#af#andre## og## hvad#kan#i#gøre?#"

Transkript

1 Om#partnerskaber,#netværk#og#klynger# 4# Hvad#kan#man#lære#af#andre## og## hvad#kan#i#gøre?#

2 Hvorfor#Netmatch?# Suppor>unk?on# #art#paraplyorganisa?on# Målgruppe:## Understø)e*sekretariaterne* *typisk'få'ansa,e'med' begrænset'4d'4l'videndeling,'netværk'og'opbygning'af' kompetencer.'' Dialogpartner'med'Forsknings<'og'Innova4onsstyrelsen' om'udvikling'af'ordning'og'bidrag'4l'analyser.'' Formål:## Professionalisering' 'projektadministra4on,'ledelse'af' sekretariaterne,'matchmaking' Kompetenceudvikling' 'videndeling'om'konkrete'emner' og'på'tværs'af'medlemmerne.'' Interna4onalisering' 'hjælp'4l'interna4onalisering' (partnersøgning,'delega4oner,'studieture'mv.)'' Branding' 'formidling'om'erfaringer'og'muligheder.''

3 Fire#kriterier#for,#hvad#der#er#en#klynge/ netværk:## Skabe'vækst'og'videnbaseret'udvikling'for' en'erhvervsgruppe'med'et'fagfællesskab.'' Ak4v'og'central'deltagelse'af'triple'helix' aktører,'dvs.'både'virksomheder,' videnins4tu4oner'og'offentlige'aktører/ civilsamfundet.' Etableret'en'organisering'af'klyngen/ ak4viteterne,'der'har'ressourcer'4l'at' udbyde'services'og'ak4viteter'for' deltagerne,'og'der'sigter'på'en'langsigtet/ vedvarende'indsats.' Opnået'en'medlems<'og/eller' deltagerkreds'på'minimum'20.'' Hvad#er#en#klynge?#

4 Lige#over#50#modne#klynger#i#Danmark:## 22'innova4onsnetværk'(Inspire'er'ét'af' disse'netværk)'ellers'netværk'inden'for' energi,'fødevarer,'sundhed,' produk4onsmaterialer,'informa4ons<'og' kommunika4onsteknologi.'oversigt'på' Andre'klynger'fx'Copenhagen'Clean'Tech' Cluster,'Brains'Business.'Mange'klynger' med'meget'stor'regional'finansiering.' Nogle'med'stærkt'regionalt'fokus.'Andre' tværregionale.'' Oversigt'findes'her'<'' h,p://www.masterpiece.dk/uploadetfiles/ 11133/25/Temaopdelt_klynge< _og_netv_rksbeskrivelser(1).pdf.'# Hvem#hjælper#vi?#

5 Hvem#er#de?# Mindre#sekretariater:#Normalt'med'2<5' ansa,e' 'kan'være'fordelt'på'flere' del4dsansæ,elser'fx'med'gts ere'eller' forskere.'' Ledernes#profil:#Nogle'har'baggrund'fra' branchen.'andre'en'vidensbaggrund.'alle' med'et'stærkt'netværk'og'som'kan' kommunikere'og'facilitere.'ildsjæle.' LEDELSE#ER#EKSTREMT#VIGTIGT:# Netværksledernes'evne'4l'at'aflæse' medlemmerne'er'afgørende:'' Udvikling'af'organisa4onen'i'alle'faser.'' Udvikling'af'de'services,'så'de'matcher' virksomhedernes'behov.'#

6 Hvad#laver#en#klynge?# Ak?viteter# #kerneservices#for#de#fleste#netværk#og# klynger:# Matchmaking#og#videndeling# Seminarer,'konferencer'mv.' Tema4ske'netværk'omkring'særlige'faglige' emner.'' Matchmaking'mellem'medlemmerne' Idégenerering.'' Samarbejdsprojekter# Forprojekter' Innova4onsprojekter' Virksomhedssamarbejder' Kompetenceudvikling,#kurser#mm.' Sparring'4l'medlemmerne'' Matchmaking#og#videndeling# Kompetenceudvikling'og'kurser'

7 Det#har#vi#klaret!# Innova?onsnetværk'er'et'na4onalt'klyngeprogram'som'i'de'seneste'10'år'har' medfinansieret'udvalgte'klynger'i'danmark.'' Netmatch'blev'iværksat'for'4'år'siden'for'at'understø,e'klyngernes'arbejde.' I'de'seneste'4'år'er'netværkenes'performance'styrket'markant:' Langt#flere#virksomheder#indgår'i'netværkenes'ak4viteter' Flere#små#og#mellemstore#virksomheder#indgår'nu'i'langt'højere'grad'i' netværkenes'ak4viteter.'' Ak4viteterne'fører'4l'markant#flere#innova?oner'i'form'af'nye'services'og' produkter'i'bedriderne.' Klyngernes'interna?onaliseringsak?viteter#er#styrket#markant'i'de'seneste'to' år'(både'volumen'og'kvalitet).'' Betydeligt'mere'samarbejde'på'tværs'af'netværkene.' Performancemål#for#klyngeprogrammet#er#nået#1,5#år#før#deadline.## Ny#na?onal#klyngestrategi#udviklet'i'fællesskab'af'fællesskab'af'regionerne'og' ministerier' 'unikt!'

8 Giver#det# effekter#???!!!!#

9 Er#der#effekter?#

10 Effekt?#

11 Effekt?#JA!#

12 Mange#kilder#?l#finansiering#af#kilder:## Ren'privat'finansiering' 'enten'gennem' kon4ngenter'eller'ved'at'en'eller'flere'større' virksomheder'trækker'opgaven.'eller'at'der' opkræves'midler'for'services.'' Kommunal'finansiering' 'eksemplerne'findes,' men'det'er'ikke'den'mest'normale'vej'for' klynger'at'gå'i'deres'finansiering.'' Regional'finansiering' 'strukturfondsmidler' eller'andre'regionale'midler,'hvor'klyngen'har' enten'et'klart'regionalt'fokus'eller'klare' regionale'opgaver.'dog'også'eksempler'på' tværregional'finansiering.'' Interna4onale'muligheder'<'nye'programmer' Horizon'2020'eller'COSME'(virksomhedsre,et' program).'interreg'midler.''' Typisk' 'et'mix'af'finansieringskilder.'' Finansieringsmuligheder#

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Ansøgning Ny Nordisk Skole

Ansøgning Ny Nordisk Skole Ansøgning Ny Nordisk Skole Tværfaglig Ny Nordisk Skole- Netværksdannelse et helhedsorienteret udviklingsperspektiv målrettet børn og unge i Odenses Distrikt Øst. Ansøgere: Rising Ungdomsskole Tietgen Erhverv

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Inspirationskatalog. Matchmaking, videndeling og idégenerering

Inspirationskatalog. Matchmaking, videndeling og idégenerering Inspirationskatalog Matchmaking, videndeling og idégenerering 1 Styrelsen for Forskning og Innovation www.fi.dk De danske innovationsnetværk og partnerskaber Netmatch www.netmatch.nu Tekst og redaktion:

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over seneste erhvervspolitiske initiativer i Trekantområdet

Bilag 1. Oversigt over seneste erhvervspolitiske initiativer i Trekantområdet Bilag1. OversigtoversenesteerhvervspolitiskeinitiativeriTrekantområdet November2008 INDHOLD 1.Menneskeligeressourcer... 3 1.1.Samspilmellemuddannelsesinstitutionerogerhvervsliv... 3 1.2.Strategiskledelseogadgangtilprofessionelleledere...

Læs mere

4. NYE ORGANISATIONER

4. NYE ORGANISATIONER 4. NYE ORGANISATIONER MDI samarbejder med flere kommuner om udvikling af nye organiseringsformer, der respekterer og bibeholder selvejekulturen. Vores erfaringer er, at ledelsesforsøg lykkes de steder,

Læs mere

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget

Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Vækstaftale 3: Viden ud i virksomhederne styrket innovation

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere

At skabe gode relationer mellem elever og lærere. Motion og bevægelse som middel til at skabe relationer

At skabe gode relationer mellem elever og lærere. Motion og bevægelse som middel til at skabe relationer Modul 1 Next EUD 1: Intro Varighed og formål Varighed 3 dage Formål At skabe gode relationer mellem elever og lærere Motion og bevægelse som middel til at skabe relationer Den røde tråd - Next EUD forløbet

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE INNOVATIONSDØGNET 2009» DE POSITIVE AFVIGERE DIREKTIONENS FOKUS PÅ INNOVATION Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune 29. oktober

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere