Notat. Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg"

Transkript

1 Notat Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Annagade 5 A 3000 Helsingør Tlf Mob. * Dato ver. 02 Sagsbeh. Rasmus Børner Projektleder Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg Indledning Beslutningsoplægget belyser de fire Sundhedshusmodeller med hensyn til indhold, totaløkonomi, finansiering samt fordele og ulemper, som skal danne grundlag for beslutningen om: Valg af model Valg af finansieringsmodel anlæg eller Offentlig Privat Model (OPM) Valg af beliggenhed Esrumvej eller Nørrevej Godkendelse af 5 mio. kr. til den videre proces til bl.a.: o udarbejdelse af dispositionsforslag o udarbejdelse af trafikanalyse o udgift til ekstern rådgivning som f.eks. Ernst & Young o.lign. Der er udarbejdet anlægsforslag Hvorfor skal Helsingør Kommune investere i et sundhedshus? Helsingør Kommune står overfor en stor investering med etableringen af et sundhedshus. Det er en investering i det nære sundhedsvæsen. Kommunen har ansvaret for den borger- og patientrettede forebyggelse, der finder sted, når en borger ikke er til behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. I et sundhedshus er det muligt at sikre sammenhæng og kvalitet i de ydelser, som kommunen er forpligtet til at give. I et fælles sundhedshus med regionen, læger og øvrige sundhedsprofessionelle vil det være muligt at gøre det tværsektorielle samarbejde smidigt og effektivt, så borgerne oplever sammenhæng i ydelserne. Beslutningen om at etablere et sundhedshus i Helsingør nu skal ses i sammenhæng med udviklingen af Supersygehuset i Hillerød, som forventes klart i 2020 og Helsingør Kommunes behov for at sikre effektiv ressourceudnyttelse i takt med at flere opgaver skal løses i kommunen. Hertil kommer at den demografiske udvikling med at flere ældre borgere vil give udfordringer med stigninger på medfinansiering til sundhedsydelser og stigninger generelt på kommunale sundheds- og plejeindsatser. Side 1 af 6

2 Sagsfremstilling Tabel 1 beskriver overordnet de fire mulige scenarier der er i spil; fra model 1 (0- løsningen) beskriver den mindst omfattende løsning til model 4, som anses for den mest omfattende. Tabel 1 - De 4 modeller er: Model Benævnelse Beskrivelse af scenariet Model 1 0-løsning Renovering, til- og ombygning af Poppelgården samt etablering af 75 døgnforløbspladser, placeret Nørrevej 95 i Snekkersten Model 2 Reduceret Sundhedshus Minimum af kommunale sundhedsopgaver og etablering af 75 døgnforløbspladser samt regionen med samme indhold som i det nuværende sundhedshus i Murergade, placeret Nørrevej 95 i Snekkersten Model 3 Sundhedshus Kommunale sundhedsopgaver og etablering af 75 døgnforløbspladser samt regionen, praksis og speciallæger, placeret Esrumvej 145 (gamle hospitals behandlerbygning) Model 4 Administration og Sundhedshus Hele den kommunale administration og sundhedshus med de kommunale sundhedsopgaver og etablering af 75 døgnforløbspladser samt region, praksis og speciallæger, placeret Esrumvej 145 (gamle hospitals sengeafsnits- og behandlerbygning) Side 2 af 6

3 Tabel 2 giver et samlet overblik over, hvad de fire modeller indeholder af henholdsvis Kommunal administration og den Kommunale sundhedsdel. Tabel 2 - Indholdet af de 4 modeller: Emne Model 1 (0-løsning) Model 2 (Reduceret Sundhedshus) Model 3 (Sundhedshus) Model 4 (Administration 1 og Sundhedshus) Kommunal administration Kommunal sundhedsdel Region - HRT 2 Nej Nej Nej - TMK - SSI - KIB - DS - SO - BUF - BID - JU - EPO - ØE - HRT - 75 døgnpladser 4 - Hjemmepleje inkl. akutteam - Forebyggelse & visitation - Ambulant vedligeholdende- og genoptræning - Løse arb. pladser 3-75 døgnpladser 4 Nej Ja Region bliver i Samme indhold som i Murergade Murergade HRT 2 - HRT 2 - Hjemmepleje inkl. - Hjemmepleje inkl. akutteam akutteam - Forebyggelse & - Forebyggelse & visitation visitation - Ambulant - Ambulant vedligeholdende- og vedligeholdende- og genoptræning genoptræning - Tandplejen - Sundhedstjenesten - Anonym - BUR misbrugsrådgivning - Tandplejen - Løse arb. pladser 3 - Anonym - 75 døgnpladser 4 misbrugsrådgivning - 75 døgnpladser 4 Ja Ja med forventet udvidet med forventet regionsdel 6 udvidet regionsdel 6 Praksis Nej Nej Ja Ja Speciallæger Nej Nej Ja Ja 1) Byrådssal og mødefaciliteter bibeholdes på Rådhustorvet 2) Helsingør Rehabilitering og Træningscenter (Poppelgården) 3) Løse arbejdspladser til SSI og JU 4) Der eksisterer i øjeblikket 58 stk. døgnforløbspladser: Montebello (3 stk.), Bøgehøjgård (9 stk.) og HRT (46 stk.). Dvs. samlet forøgelse af døgnforløbspladser er 17 stk. 5) Eksisterende regionsindhold: Akutklinik Klinisk biokemi Billeddiagnostik Jordmoderkonsultation hjælpemiddeldepot (indlevering) og ambulatorier (lunge, kardio, endokrinologi og reumatologi). 6) Samme indhold som i Murergade, 5), plus yderligere: Specialiseret rehabilitering (regionale forløbsprogrammer, rygestop, fysioterapi) Ambulatorier (gastromedicin, ortopædkirurgi, infektionsmedicin/vaccine) samt diverse samarbejder om: Overvægtsambulatorie, tidlig indsats for sårbare gravide, palliation, f.eks. udkørende team. Side 3 af 6

4 Værdien af et sundhedshus og bedre udnyttelse af ressourcerne Fordele / Ulemper ved modellerne sammenholdt med den faglige synergi/vision samt skønnet ressourcebesparelse ved at samle funktioner i et sundhedshus kan ses i Bilag 1: Faglig synergi og mulige ressourcebesparelser ved at samle funktioner i et sundhedshus. Finansiering Overordnet er der to finansieringsmuligheder. En kommunal finansiering (Anlæg) eller en privat finansiering kaldet OPM Offentlig Privat Model. OPM er en tilpasset privat finansieringsmodel, som kan være en kombination mellem den kendte OPP, OPS eller leje finansieringsform tilpasset Helsingør Kommunes ønske/behov (mulighederne skal nærmere undersøges). Finansiering over anlægsrammen: Anlægsrammen for årene 2016, 2017 og 2018 er grundlæggende set fyldt ud. (Der er ikke disponerede midler for ca. 20 mio. kr.). Nye anlægsforslag skal derfor afvente til 2019 eller finansieres på en anden måde. I 2019 vurderes der at være en ledig anlægsramme på ca. 80 mio. kr. KL skøn for anlægsniveau i 2016 er 16,9 mia. kr. sv.t 181 mio. kr. for Helsingør (bloktilskudsnøgle). Finansiering med OPM : Hvis OPM vælges, vil det ikke påvirke anlægsrammen, men der skal deponeres ét beløb svarende til anlægssummen i år 2017, 2018 og Hvis OPM vælges, kan der søges puljer for delvis* deponeringsfritagelse, ligesom anlæg der kan henføres til energiforbedringer fritages. * Vedrørende eventuelt deponeringsfritagelse er den umiddelbart eneste mulighed at ansøge den såkaldte OPP pulje. I år 2015 var den på i alt 150 mio. kr., og skal således deles mellem alle kommuner der søger. Puljen for 2016 eller senere er ikke udmeldt endnu og således heller ikke ansøgningsfrister. Der bliver hvert år samlet ansøgt for markant mere end de 150 mio. kr. og fordelingen bliver prioriteret blandt andet på hvor skarp og konkret ens projekt er set i forhold til alle andre ansøgninger. Derfor er det vigtigt, at projektet er skarpt og konkret før Helsingør Kommune (HK) ansøger puljen, hvis HK skal komme i betragtning. Af pressemeddelelser fra OIM kan ses, at i årene 2014 og 2015 har f.eks. Holbæk Kommune fået deponeringsfritagelse til Holbæk Arena ad to omgange på henholdsvis 30 mio. kr. (år 2014) og 45 mio. kr. (år 2015). Tabel 4 samler et overblik de forventede udgifter, som kun vedrører sundhedsdelen, mens tabel 5 samler overblik over meget administrationen forventes at koste. Tabel 4: Sundhedshus Mio. kr., ekskl. moms Udgift Salgsindtægter Model 1 (0-løsning) - Nørrevej Model 2 (Reduceret sundhedshus) Nørrevej Model 3 (Sundhedshus) - Esrumvej Model 4 (Sundhedshus - stor løsning) Esrumvej Side 4 af 6

5 Model 1 (0-løsning) er udgifterne til at renovere Helsingør Rehabilitering og Træningscenter (HRT) samt udbygge HRT med 29 ekstra døgnforløbspladser (75 døgnforløbspladser i alt samlet på én lokation). Ovenstående tal er afrundede nøgletalsberegninger, som er under videre afklaring. Salgsindtægterne er vurderede og kan derfor godt blive højere (og lavere). Side 5 af 6

6 Tabel 5: Administration Mio. kr., ekskl. moms Udgift Salgsindtægter Ny administrationsbygning (model 4) - Esrumvej Ombygning af Prøvestenen Ombygning af Prøvestenen - er udgifterne til at renovere Prøvestenen og udbygge til aktivitetsbaserede arbejdspladser mhp. at kunne flytte TMK ind i Prøvestenen. Ny administrationsbygning (model 4) - Forudsætter en dispensation til etablering af ikke stationsnære kontorarbejdspladser. På baggrund af tidligere forespørgsler forventes det, at Naturstyrelsen vil se positivt på at give en dispensation. En endelig afgørelse kræver dog at henvendelsen om dispensation tager udgangspunkt i et konkret projekt. Ovenstående tal er afrundede nøgletalsberegninger, som er under videre afklaring. Salgsindtægterne er vurderede og kan derfor godt blive højere (og lavere). Trafikanalyse Ved model 3 Sundhedshus, Esrumvej har man tidligere vurderet, at en genetablering af linje 801A mellem Helsingør station og nyt Sundhedshus (Esrumvej) skal genetableres i frekvensen: 15-min. drift hverdag og lørdag i dagtimerne 30-min. drift alle aftener samt lørdag eftermiddag og søndag i dagtimerne Timedrift søndag morgen samt at det vil tage mellem 4-6 måneder at iværksætte en udvidelse af linje 801A Når endeligt valg af model foreligger anbefales det, at der udarbejdes en overordnet trafikanalyse for valgte modelområde som også ser på trafikudfordringen under hensynstagen til områdets samlede byudviklingspotentiale. Skønnet tidslinje Dispositionsforslag: 6-8 måneder Indflytningsklart hus: 3½-4 år o Hvis OPM-model 1-1½ år yderligere grundet tidskrævende udbudsproces. Side 6 af 6

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

Praksisfællesskaber 2012

Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Indholdsfortegnelse 1. PRAKSISFÆLLESSKABER I REGION HOVEDSTADEN... 3 2. ETABLERING AF PRAKSISFÆLLESSKABER - EN FÆLLES OPGAVE... 5 3. ETABLERING

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 06. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram

Læs mere

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Nr. Dato: 12.08.08 1000 kr. 2009 2010 2011 2012 Økonomiudvalget (Skattefinansieret) Note: anlægsønsker er angivet i prioriteret rækkefølge 1 Rådhusudbygning -35.000-35.000-10.000

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Region Midtjylland Att. Regionsrådet Skottenborg 26 8800 Viborg Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Holstebro Kommune og

Læs mere

Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold.

Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold. Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. På Amtsrådsmødet d. 27. juni 2005 besluttedes, at der i overensstemmelse med lovgivningen, skal etableres et hospice med 12 pladser. Hospice ønskes

Læs mere