PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015"

Transkript

1 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner og offentlige aktører i et velfungerende triple-helix-samarbejde med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som omdrejningspunkt. Målet er at skabe innovation, vækst og arbejdspladser, herunder at bidrage til, at de nordjyske IKT-virksomheder og kompetencer bliver synliggjort og anerkendt nationalt og internationalt, så den nordjyske IKT-klynge anerkendes som en af de mest attraktive og velfungerende IKT-klynger i Europa. BrainsBusiness er baseret på et nært samarbejde med deltagelse af erhvervslivet organiseret i BrainsBusiness medlemsnetværk med 149 betalende medlemmer -, Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Business Region North Denmark. BrainsBusiness opnåede i 2013 EU s guldcertificering som klynge, i alt 6 danske klynger er guldcertificeret. Certificeringen tildeles velfungerende og resultatskabende klynger og åbner en lang række døre for internationale samarbejdsinitiativer og funding. Målet med dette projekt er at videreudvikle BrainsBusiness som en understøttende og værdiskabende faktor for det nordjyske IKT-miljø. Det inkluderer bl.a. at bidrage til udviklingen af SmartCity Aalborg samt at udnytte den europæiske guldcertificering til at forblive en af Europas mest velfungerende klynger til gavn for hele det nordjyske IKT-miljø. Dette realiseres via følgende fokusområder: Internationalisering Markedsføring og branding, nationalt og internationalt Smart Society Service design/design thinking som konkurrenceparamenter Netværksaktiviteter, generel Hvordan bidrager idéen til Aalborg Kommunes Erhvervsplan ? Erhvervsplanen har samarbejde og netværk (herunder klynger) som et af sine strategiske tiltag. Projektet støtter endvidere op om styrkepositionen IKT & Sundhedsteknologi, hvor IKTklyngen BrainsBusiness har været og er omdrejningspunktet for indsatsen på IKT-området. Erhvervsafdeling Boulevarden Aalborg

2 Baggrund og Problemstilling Nordjylland har et IKT-miljø, som hører til de absolut stærkeste i Danmark. Der er vækstvirksomheder, stor iværksætterlyst, Danmarks største IKT-universitet (AAU) mht. både forskning og uddannelse - og offentlige myndigheder med tradition for og vilje til at satse på digitalisering. I perioden har BrainsBusiness arbejdet med at videreudvikle IKT-klyngen og har gennem sine resultater demonstreret, at der fortsat er et meget stærkt vækstpotentiale i dette miljø. Resultaterne i perioden inkluderer bl.a.: Etablering af et stærkt klyngecommunity med 149 betalende medlemmer 11% medlemsfremgang i 2014 Guldcertificering som klynge. Etablering af i alt 20 fokusnetværk, der udgør faglige fora inden for en række relevante emner Etablering af en solid og aktiv tilstedeværelse på de sociale medier; 1665 følgere på Facebook og 400 på LinkedIn Etablering af en velbesøgt BrainsBusiness jobportal, hvor medlemsvirksomheder kan annoncere ledige jobs 21% fremgang i antal besøgende på fra 2013 til 2014 og 80% fremgang sammenlignet med % fremgang i antal modtagere af nyhedsbrev/arrangementskalender fra 2010 til pt modtagere Etablering af et solidt, databaseret videngrundlag for klyngens videre udvikling gennem årlige surveys, analyser og statistik Forankring af klyngen og dens aktiviteter i medlemsvirksomhederne gennem styregruppe, bestyrelse og branding board Partnerskab i det landsdækkende innovationsnetværk for IT, InfinIT Partnerskab i det internationale klyngesamarbejde CLiNES, der har til formål at udvikle teknologier til Smart Society vha. indlejrede systemer Funding via BSR Innovation Express til internationaliseringsaktiviteter ift. det norske og tyske marked. Optagelse i det internationale Business Roaming Agreement-samarbejde, der letter de nordjyske virksomheders kontakt til andre klynger Omfattende forskning og internationale erfaringer viser, at succesfuld klyngeudvikling er et instrument, der kræver en langsigtet opbakning fra erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Erfaringerne viser også, at det er muligt for klyngeinitiativer at skabe markante effekter i form af øget innovation, vækst og jobskabelse. Men det kræver en vedholdende indsats og et stærkt fokus på at skabe og dokumentere resultater. Denne ansøgning har til formål at sikre, at udviklingen af IKT-klyngen kan fortsætte i perioden Yderligere vil dette projekt fokusere indsatsen på at udvikle flere målrettede services med kommerciel værdi for virksomhederne, at styrke internationaliseringen af virksomhederne i klyngen samt at bidrage til flere innovative projekter. Målgruppe Primære målgrupper er: IKT-virksomheder i Nordjylland IKT-relaterede forsknings- og uddannelsesmiljøer i Nordjylland Regionale og lokale offentlige myndigheder 2/6

3 Aktiviteter BrainsBusiness arbejder for at skabe værdi for klyngen og medlemmerne. Der arbejdes ud fra en gennemprøvet forretningsmodel med fire niveauer af services og aktiviteter, som alle er understøttende for projektets vision. Niveaudelingen er illustreret i figuren nedenfor og danner rammen for konkrete klyngeserviceydelser og -aktiviteter. Open service Her skaber vi rammerne for klyngen. Dette niveau udgør basisfundamentet for vores klyngearbejde. Vi arbejder med at forbedre rammebetingelser, laver benchmark af klyngen, udarbejder strategi og analyser - herunder det årlige IT- Barometer i samarbejde med IT-Branchen - har fokus på generel markedsføring og branding af klyngen samt afholder branding arrangementet BrainsBusiness Award, der gentagne gange har sikret national medieopmærksomhed for både BrainsBusiness og vinderne af prisen. Vi afholder også åbne netværksarrangementer og udsender hver anden uge vores arrangementskalender samt jævnlige nyhedsbreve, der byder på relevante nyheder fra BrainsBusiness, medlemsvirksomheder, AAU og Aalborg Kommune. BrainsBusiness har desuden aktive sider på Facebook og LinkedIn, som anvendes til bl.a. annoncering af arrangementer og nyheder fra medlemsvirksomhederne og AAU. Aktiviteterne på dette niveau er tilgængelige for hele klyngen uanset medlemskab eller ej. Community Her skaber vi rammerne for klyngens netværksdannelse og har fokus på relationsopbygning samt erfaringsudveksling og videndeling. Vi afvikler netværksmøder, fortager medlemsbesøg og er i dialog/kontakt med medlemmerne på mange platforme (fx mail, telefon, web, sociale medier). Aktiviteterne på dette niveau er primært rettet mod vores betalende medlemmer og er for det meste ydelser uden ekstrabetaling. Community+ - Her skaber vi rammerne for mere snævre/fokuserede og skræddersyede services og produkter til vores medlemmer baseret på aktiviteterne og tillids- og relationsopbygningen opnået på Community- og Open Service-niveauet. Vi opbygger fokusnetværk, afholder kompetenceudviklingsforløb, fokuserer på matchmaking og erfaringsudveksling. Aktiviteterne på dette niveau er primært betalingsydelser. Co-creation Her skaber vi rammerne for partnerskabelse. På dette niveau kræver det stor involvering og engagement, da det ofte er større samarbejdsprojekter vi arbejder med på dette niveau som fx teknologisamarbejde eller udvikling af nye forretningsområder samt salg på nye markeder. Aktiviteterne på dette niveau er primært betalingsydelser. I perioden vil BrainsBusiness arbejde med nedenstående fokusområder, som alle vil blive udmøntet på alle fire niveauer i servicepyramiden ovenfor. 3/6

4 Fokusområder: 1. Internationalisering 2. Markedsføring og branding 3. Smart Society 4. Service design/design thinking 5. Netværksaktivitet, generel Fokusområde 1: Internationalisering Internationalt orienteret klyngeledelse Internationalt orienterede medlemmer - herunder konsortiedannelse til systemeksport International branding og synlighed Skabe direkte merværdi for medlemmerne Hovedaktiviteter - internationalisering: Klynge-klynge samarbejde (internationalt) Styrkelse af virksomhedernes internationale kompetencer (workshops, fokusnetværk) Konsortiedannelse (BB skal skabe rammerne for konsortiedannelse). Fokusområde 2: Markedsføring og branding Fastholde den fælles identitet i IKT-klyngen Være rollemodel for andre klynger Rekruttere flere medlemmer samt deltagere i klyngens aktiviteter Intern synliggørelse af klyngens kompetencer med henblik på samarbejde mellem medlemmerne International synliggørelse af klyngens kompetencer Fortsat bidrage til at brande Region Nordjylland som en attraktiv højteknologisk region (place branding) med det formål at tiltrække og fastholde virksomheder og højtuddannet arbejdskraft Medvirke til at gøre Nordjylland til Danmarks Silicon Valley Hovedaktiviteter markedsføring og branding: Afholdelse af BrainsBusiness Award Aktiviteter til videreførelse af national og især international branding af klyngen Aktiviteter til styrkelse af virksomhedernes markedsføringskompetencer Fokusområde 3: Smart Society Fremme den digitale omstilling i samfundet gennem innovative og ressourceoptimernede løsninger Bringe potentielle partnere sammen som kan indgå i projektsamarbejder om konkrete løsninger Hovedaktiviteter smart society: Open Data Lab (udvikle platform for open data i samarbejde med Aalborg kommune) Temamøder og workshops om Big Data forretningspotentiale, produktforbedring og bedre brugeroplevelse Etablere innovationsplatforme for smart society løsninger 4/6

5 Fokusområde 4: Service design/design thinking Bibringe medlemmerne viden om service design/design thinking som konkurrenceparameter. Styrke virksomhedernes konkurrencedygtighed. Hovedaktiviteter service design/design thinking: Tema møderække om service design/design thinking Gennemføre kompetenceudviklingsforløb Etablering af fokusnetværk Fokusområde 5: Netværksaktivitet Skabe infrastrukturen for et bredt og dynamisk IKT-netværk, som kan danne basis for aktiviteter længere oppe i pyramiden/værdikæden. Fastholde og udvikle det allerede etablerede medlemsbaserede community. Hovedaktiviteter Netværksaktivitet, generel: Afholdelse af 8-10 netværksmøder pr. år Forventede resultater Den overordnede vision er, at BrainsBusiness skal bidrage til at den nordjyske IKTklynge anerkendes som en af de mest attraktive og konkurrencedygtige IKT-klynger i Europa. Forventede effekter af de igangsatte aktiviteter: Stigende omsætning på eksportmarkeder. Internationalisering af virksomhederne vil udover et kompetenceløft også gøre virksomhederne mere attraktive ift. tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft. Øget synlighed af klyngens kompetencer, nationalt og internationalt. Partnerskaber omkring bl.a. smart society. Kompetenceudvikling af virksomhederne, herunder ift. service design m.v. Fundraising til innovationsprojekter (Interreg, Cosme, BSR Innovation Express, Horizon 2020, Industriens Fond, Inno+, EU Regionalfonden m.fl.). Igangsættelse af innovationsprojekter og samarbejder både nationalt og internationalt. Projektdeltagere/partnere Aalborg Universitet Erhvervsnetværket ICTNORCOM Business Aalborg/Aalborg Erhvervsråd/Business Region North Denmark Interessenter Udover partnerkredsen er det primært samarbejdspartnere, som kan bidrage til at styrke initiativets gennemslagskraft f.eks.: Region Nordjylland De regionale IT-Fora IT-Branceforeningen 5/6

6 DI-ITEK Væksthusene, herunder Væksthus Nordjylland Enterprise Europe Network, Danmarks Eksportråd, Invest in DK, Norddanmarks EUkontor Øvrige klynger og netværk i Danmark (Der eksisterer i dag en løbende erfaringsudveksling med andre klyngeintiativer, særligt BioMed Community, HubNorth og Flexenergi). Business Broen: Norddanmark-Norge Projektperiode Startdato: 1. januar 2016 Slutdato: 31. december 2020 Projektets udgifter pr. år Aktiviteter Beløb Løn Konsulentbistand Revision Andet 0 Indirekte omkostninger (18% - flatrate) Samlet udgiftsbudget Projektets finansiering pr. år Bevillingsgivere / medfinansiering fra: Beløb Vækstforum Aalborg Universitet Business Region North Denmark Aalborg Erhvervsråd Aalborg Kommune (Open Data Lab) Kontingenter fra medlemsvirksomheder Finansiering i alt / samlet budget Finansiering Det ansøgte beløb fra Aalborg Erhvervsråd ( pr. år i 5 år) vil blive gearet, idet projektet i den langsigtede forretnings- og finansieringsplan frem mod 2020 lægger gradvist øget fokus på at tiltrække finansiering fra både nationale og internationale finansieringskilder samt opskalering af privat finansiering i form af kontingenter og betalingsservices. Bl.a. indstilles det til godkendelse på ICTNORCOM erhvervsnetværkets generalforsamlingeni at medlemskontingenter skal stige med ca. 30% pr. 1/ /6

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne... 4 Produktion og Innovation.. 6 Tiltrækning af internationale specialister.6 Fra ufaglært til faglært.6 Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...6 Kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov.7 Kortlægning

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 April 2014 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI) Regional

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget

Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Vækstaftale 3: Viden ud i virksomhederne styrket innovation

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16. EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland

ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16. EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16 EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland Handlingsplan 2015-16 Region Sjælland og de 17 kommuner har vedtaget tre nye store strategier,

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere