MANDØ MULIGHEDERNES Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANDØ MULIGHEDERNES Ø"

Transkript

1 1 HANDLINGSPLAN MANDØ MULIGHEDERNES Ø MANDØ FÆLLESRÅD APRIL 2010

2 2 INDHOLDS- FORTEGNELSE Forord og indholdsfortegnelse - 2 Vision 2 Handlingsplanen 4 Baggrund - 4 Lidt om Mandø s historie - 9 Arbejdet med handlingsplanen -11 Ø-Handlingsplaner - 13 Samarbejde med Aktionsgruppen - 14 Landbruget på Mandø - 15 Åbenhed i processen - 16 Hjemmearbejdspladser - 17 Nationalparken i Vadehavet - 18 Ung og gammel på Mandø - 19 Andre forslag 20 Klar, parat, start - 23 UDVIKLING OG ARBEJDSPLADSER PÅ MANDØ Udgivet af Mandø Fællesråd, april 2010 Redaktion: Seniorkonsulent Henrik Ingemann: Foto: Jeff Nielsen, Morten Priesholm, Henrik Ingemann og Preben Bech Jørgensen Hjemmeside: Styregruppe: Birgit Pedersen, Preben Bech Jørgensen, Charlotte Buchwaldt, Benny Thomsen, Karin Fredskild, Claus H. Christensen og Jesper H. Larsen ISBN Oplag: 200 eksemplarer MANDØ - MULIGHEDERNES Ø Fra nær og fjern valfarter folk ad Låningsvejen til Mandø for at opleve vores unikke ø, bag digerne, 7 km. ude i Vadehavet. En ø med specielle adgangsforhold, hvor månens faser gennem tidevandet bestemmer døgnets rytme. Mandø lever to liv. Om sommeren med de mange tusinde turister - og resten af året, hvor der kun er lys i ganske få huse hos de fastboende på øen. Uden fastboende og et liv hele året, bliver Mandø en kulisse. Derfor har Mandø Fællesråd sat fokus på udviklingen af Mandø som et levende og aktivt helårssamfund. Vi skal fastholde øens nuværende beboere og tiltrække nye. Men det kræver, at vi udnytter nuværende muligheder for at skabe indtægter og desuden laver nye tiltag på øen. I denne handlingsplan giver vi nogle bud på, hvad der skal til, således at Mandø også fremover bliver et samfund, hvor mennesker lever og trives året rundt. Mandø Fællesråd vil gerne takke Småøernes Aktionsgruppe for den økonomiske støtte til udarbejdelsen af handlingsplanen - øboere og fritidsboere, som har lagt et kæmpe arbejde i projektets styregruppe samt alle andre, som har vist interesse for øens fremtid ved at deltage i møderne undervejs i processen. Handlingsplanen kan købes i boghandelen. Pris: 50 kr. Mandø Fællesråd og Nørtoft Trivsel Claus H. Christensen Formand, Mandø Fællesråd

3 3 VISION FOR MANDØ Fællesrådet og projektets styregruppe har formuleret følgende visioner for Mandø: Bevarelse af øens særkende og kultur. Et velfungerende helårssamfund på en ø i Vadehavet, afhængig af naturens kræfter. Et sted, hvor mennesker bor, lever og holder fri. Et godt fællesskab mellem fastboende og fritidsboende. Ro, frit udsyn og højt til loftet. Fri adgang til naturen, nænsom landbrugsdrift og beskyttelse af naturen. Fastholdelse af øens nuværende befolkning og en øget tilflytning indenfor de kommende år med 2-3 nye beboere, samt skabelse af 1-2 nye arbejdspladser på øen. HANDLINGSPLANEN Danmark er rapporternes land! Der er udarbejdet tusinder af rapporter, som er endt på støvede hylder. Det er også sket på Mandø flere gange. Derfor er det vigtigt for Mandø Fællesråd, at den handlingsplan, vi nu har fået mulighed for at udarbejde, fører til konkrete resultater - til gavn for øen. Vi har lagt vægt på, at inddrage alle i arbejdet. Det er øboerne, som er eksperterne i denne sag. Og det er lykkedes. Der har været et stort engagement omkring arbejdet på en ø, hvor vi må erkende, at vi har ryggen mod muren, hvis Mandø fortsat skal være et velfungerende helårssamfund. Der har naturligvis været mange diskussioner undervejs og de er bestemt ikke tilendebragt. Handlingsplanen er ikke alene den rapport, du nu sidder med i hænderne processen har været ligeså vigtig, en proces, hvor alle er blevet sporet ind i en fremtidstænkning omkring egen situation - og det samarbejde og fællesskab som er nødvendigt, hvis der skal tænkes og skabes nyt på Mandø. Ildsjæle og øens foreninger m.fl., vil fortsætte arbejdet i de kommende år gennem konkrete projekter, ligesom planen løbende vil blive taget op og evalueret i Mandø Fællesråd. Vi er overbeviste om, at de nødvendige frø nu er sået på Mandø. Handlingsplanen er øboernes bud på en bæredygtig fremtid for Mandø. Vi håber at myndighederne, først og fremmest Esbjerg Kommune, vil bruge vores tanker, idéer og engagement i et konstruktivt samarbejde, når kommunen senere i 2010 går i gang med at udarbejde en Landsbyplan for Mandø.

4 4 HANDLINGPLANEN KORT OG PÅ LANGT SIGT I forbindelse med handlingsplanen på Mandø, er der fremkommet en mængde gode idéer til udviklingen af øen. På Mandø er der 40 fastboende. Derfor kan alt ikke lade sig gøre her og nu, selv om øen har en stor gruppe, aktive fritidsboende, som gerne giver en hånd med. I første omgang er der derfor foretaget en prioritering af de mange forslag i følgende kategorier: Igangværende projekter på Mandø. Projekter, hvor der har meldt sig frivillige til at arbejde videre med idéerne. Projekter, som kan og bør iværksættes på længere sigt. Igangværende projekter beskrives på side 4. Projekter, hvor der har meldt sig frivillige til at arbejde videre med idéerne, beskrives på side 5, 6 og 7. Projekter, som kan og bør igangsættes på længere sigt beskrives på side 19. BAGGRUND Mandø er en flad opdyrket og inddiget marskø på 7,63 km2 med op til 12 meter høje klitter mod vest. Fra Vester Vedsted er øen tilgængelig ved ebbe via Låningsvejen, som blev anlagt i Efter kommunalreformen er øen blevet en del af Esbjerg Kommune. Hovederhvervene på Mandø er landbrug og turisme. Den overvejende del af markerne ligger som græsningsenge. Som forpost i Vesterhavet er Mandø en ø, som i høj grad er afhængig af naturens luner. Befolkningsudvikling Siden 1950 er antallet af fastboende på øen faldet fra ca. 180 til kun ca. 40 øboere i I 2008 var 56,5 % af de fastboende øboere fyldt 50 år, hvilket ligger langt over landsgennemsnittet på 35,5 %. Alder Mandø Andre småøer 0-7 år 8-17 år år Danmark 6,5 % 5,9 % 9,6 % 10,9 % 10,2 % 12,6 % 6,5 % 3,6 % 7,9 % år år år 6,5 % 4,2 % 12,6 % 13,1 % 16,9 % 21,8 % 23,9 % 34,9 % 22,1 % Mandø mod Vesterhavet. Foto: Henrik Ingemann ,6 % 24,5 % 13,4 % Kilde: Ø-Sammenslutningen.

5 5 Igangværende projekter på Mandø MANDØ-CENTRET Mandø-Centret har fået støttemidler til et forprojekt vedr. ombygning af centret. Videre er der givet midler til udvikling af forskellige nye turisttilbud. Initiativtager: Mandø-Centret. Finansiering: Ø-støttemidler, Småøernes Aktionsgruppe og turistfremmemidler. BRUGSEN Befolkningsudvikling på Mandø Brugsen er i gang med at planlægge et større renoveringsarbejde med forbedrede og handicapvenlige adgangsforhold, udskiftning af vinduer og energibesparende foranstaltninger. Initiativtager: Brugsen. Finansiering: Ø-støttemidler. CAMPINGPLADSEN Nye faciliteter på campingpladsen er under planlægning, bl.a. et fællesrum og nye toiletfaciliteter, hvilket vil betyde at campingpladsen vil få endnu en stjerne. Initiativtager: Brugsen. Finansiering: Ø- støttemidler, LAG-midler. VADEHAVSFESTIVAL I samarbejde med Vadehavsfestivalen, planlægges et større kunstnerarrangement på Mandø i efteråret Initiativtager: Vadehavsfestivalen. Finansiering: Småøernes Aktionsgruppe og Kulturregion Vesterhavet. HØ-HOTEL Et Hø-Hotel for rideturister er under etablering og udvikling på øen. Initiativtager: Privat. Finansiering: Privat og Ø-støttemidler. Fysisk planlægning Kilde: Ø-Sammenslutningen. I 1983 udarbejdede den daværende Ribe Kommune en lokalplan for Mandø By, som fastlagde rammerne for fremtidig bebyggelse på øen. Lokalplanen (10.10) gav tilladelse til opførelse af ca. 30 nye huse på Mandø, samt etablering af campingplads og indretning af vandrerhjem eller efterskole i forbindelse med skolebygningen på øen. Alle nye huse skal opføres som helårshuse, idet der bliver stillet særlige krav, således at udformningen af nybyggede huse sker på en måde, som er i overenstemmelse med øens særlige bygningskultur Lokalplanen i 1983 forbød opførelse af flere sommerhuse på øen, hvor der udenfor bygrænsen på daværende tidspunkt var opført ca. 30 sommerhuse i klitterne. Det nævnes i lokalplanen, at den daværende Ribe Kommune ikke ville stille krav om bopælspligt i helårsboliger på Mandø.

6 6 Projekter, hvor der har meldt sig frivillige, som vil arbejde videre med idéerne VELKOMSTCENTER PÅ MANDØ Ved en eventuel kommende P-plads for Traktor-busserne, bør der bygges et Velkomstcenter, eventuelt som et sekseller ottekantet glashus med overdækket terrasse. Velkomstcentret præsenterer en permanent udstilling om Mandø, herunder en skalamodel af øen. Velkomstcentret bør bemandes med en turistkoordinator, som kan servicere øens gæster og også fungere som IT-Hus for hjemmearbejdende og skolebørn. Initiativtager: Arbejdsgruppe under Fællesrådet. Finansiering: Offentlige og private fonde. KAREN AF MANDØ Den gamle Vadehavsbåd Karen af Mandø findes fortsat på øen. En arbejdsgruppe er gået i gang med at finde en blivende plads og funktion til båden, som fortæller om øens maritime historie. Initiativtager: Arbejdsgruppe. Finansiering: LAG-midler og fonde. Nybyggede huse på øen kan således godt anvendes som sommerhuse, blot de er bygget som helårshuse! I de forløbne 27 år er bygningsmassen på Mandø i vid udstrækning blevet renoveret, men der er kun blevet opført ganske få nye huse. Ved den sidste ændring i den landsdækkende planlov, er der åbnet mulighed for yderligere sommerhusbebyggelse rundt om i landet. På denne baggrund har Esbjerg Kommune i 2009 udarbejdet og godkendt endnu en lokalplan (10.22) for Mandø, hvorefter der udlægges 3 nye sommerhusområder på øen med mulighed for at bygge i alt 20 nye sommerhuse. Kommunens argument for at tillade det nye sommerhusbyggeri på Mandø er, at det skaber liv på øen, støtter dagligvarehandelen, udvikler turismen, samt skaber nye arbejdspladser på øen. KOGRÆSSER-LAUG Der etableres et Kogræsserlaug på Mandø. En landmand på øen får indtægt ved at passe køerne. Græsningen etableres gennem naturgenopretning. Området bliver etableret med adgang for turister. Initiativtager: Arbejdsgruppe under Fællesrådet. Finansiering: Privat. Gadeskiltet Æ Towt (Toften), præget af den stride vind, som også er en del af Mandø. Foto: Henrik Ingemann.

7 7 FORSKØNNELSESUDVALG Der nedsættes et lille forskønnelsesudvalg på øen, som vil stå for forskellige, mindre projekter på øen og påskønne private for tiltag som på den ene eller anden måde forskønner øen. Initiativtager: Arbejdsgruppe under Fællesrådet. Finansiering: Privat og fonde. HAVN VED SLUSE Igennem en årrække har der været talt om en lille havn ved slusen på Mandø. En arbejdsgruppe vil se på idéen igen og undersøge om det er realistisk at arbejde videre med planerne. Initiativtager: Arbejdsgruppe under Fællesrådet. Finansiering: Offentlige og private fonde. NYE ARBEJDSPLADSER PÅ MANDØ En arbejdsgruppe vil undersøge mulighederne for at skabe lokale arbejdspladser på øen, f.eks. ansættelse af en lokal turistkoordinator, vejmand, naturplejer og ø-guider på Mandø. Initiativtager: Arbejdsgruppe under Fællesrådet. Finansiering: Ø-støttemidler, LAG-midler, Nationalparken, Friluftsrådet og private fonde. BOSTED PÅ MANDØ En arbejdsgruppe undersøger mulighederne for at der kan indrettes et bosted på Mandø for børn, som trænger til fred og ro. En mulig lokalisering af et bosted er de fire ledige handicapboliger på øen. Et bosted på Mandø vil give mulighed for 2-3 lokale jobs på øen. Initiativtager: Privat. Finansiering: Privat. Natur Mandø har et enestående fugleliv med flere tusinde par ynglende fugle. Der er ræve og mosegrise, som man forsøger at begrænse antallet af pga. deres underminering af digerne. Af vildt er der harer på øen. Fra diget i det sydvestlige hjørne af øen, kan man se ud over det enestående naturområde: Koresand, som er Nordeuropas største sandbanke med ynglende sælkolonier. Seværdigheder Foruden den unikke natur har øen en mølle, der i løbet af de seneste år har gennemgået en stor restaurering. Kulturarvsstyrelsen har fredet møllen, der er den ældst bevarede hollandske mølle i Jylland. Desuden har øen kirke, et lille lokalt museum og redningsstationen som turistattraktioner. Mandø-Centret Mandø-Centret er indrettet på den tidligere skole på øen. Centret er en selvejende institution med stor lokal opbakning. Driften sker via en forpagter og centret er i sommermånederne øens største arbejdsplads med 4 ansatte, omregnet til fuldtidsstillinger. Mandø-Centret har lejrskolefaciliteter og tilbyder også overnatning til turister i en hotelafdeling med 12 værelser til en rimelig pris. Desuden er der flere større lokaler, hvor der kan bespises op til ca. 100 personer. Centrets café servicerer endagsturister og overnattende gæster. I forbindelse med centret er der en lille udstilling om øens natur og kultur. Mandø- Centret er omdrejningspunktet for de fleste af sommerens endagsturister, som typisk ankommer til øen kl med Traktor-busserne for igen at forlade øen omkring kl Hurtigt ind, hurtigt ud!

8 8 FUGLETÅRN/VAGTSKUR Som en turistattraktion bør der opsættes et udsigtstårn på Mandø, specielt for fugleinteresserede turister. Tårnet kunne f.eks. placeres ved diget ud mod Koresand. Der er også tanker om at genopføre det gamle vagtskur ved Mandø- Centret, hvor man tidligere holdt vagt ved stormvarsler. Initiativtager: Arbejdsgruppe under Fællesrådet. Finansiering. Friluftsrådet og private fonde. TURISTKURSUS På gode dage kan der godt ankomme endagsturister på en gang, så der er trængsel i centrets caféområde. Erfaringsmæssigt lægger endagsturisterne ikke så mange penge på øen. Samlet set giver flerdagsturisterne en bedre økonomi for øen i forhold til indkøb i Brugsen osv. Skal flerdagsturismen udbygges og skal turisterne komme mere end én gang - er forudsætningen, at der etableres nogle flere aktivitetstilbud på øen. I samarbejde med Danske Værter afholdes et 4-dages turistkursus for alle turistaktører på Mandø. Kurset afholdes efteråret 2010 på øen. Initiativtager: Arbejdsgruppe under Fællesrådet.. Finansiering: Privat. OMFARTSVEJ OG P-PLADS FOR TRAKTOR-BUSSERNE Der bør etableres en P-plads for biler og Traktor-busserne, samt en omfartsvej øst for Mandø By. De nuværende P-pladser er ikke velegnede og bliver opkørt i vådt vejr. Muligheden for koordinering af kørslen til øen skal undersøges. Initiativtager: Arbejdsgruppe under Fællesrådet. Finansiering: Esbjerg Kommune. VANDRETURE PÅ MANDØ Turanvisningerne på Mandø bør opdateres og skiltene opmales. Der kan eventuelt fremstilles og sælges et stort postkort med turene indtegnet. Intitiativtager: Arbejdsgruppe under Fællesrådet. Finansiering: Nationalparken. Mandø-Centret er omdrejningspunktet for de mange endagsturister, som besøger øen. Foto: Henrik Ingemann. Mandø-Centret har i 2009 fået tilskud fra forskellig side til markedsføring og en forundersøgelse i forbindelse med udbygning af aktivitetstilbuddene og faciliteterne på centret. Belægningsgraden på centret, såvel i hotelværelserne som i lejrskoledelen, kan udnyttes bedre. Turisme Mandø besøges anslået af ca turister årligt, hvoraf hovedparten er endagsturister. Størstedelen af turiserne transporteres til og fra øen med Traktor-busserne.

9 9 FAKTA: Lidt om Mandøs historie Mandø var kronens gods indtil 1741, hvor øboerne købte øen for 864 rigsdaler, hvorefter øboerne selv blev forpligtet til at betale præstens løn og vedligeholde kirken. I 200 år var søfarten af stor betydning på øen. Erfaringerne fra fiskeriet gjorde, at mændene tog job som matroser, styrmænd og kaptajner på skibe, hvorefter landbruget på øen blev overladt til kvinderne. De mange storme medførte en kraftig sandflugt fra klitterne mod vest. Kvinderne byggede derfor et dige omkring et 60 ha stort område øst for byen, som et værn mod de gentagende oversvømmelser. Efter stormfloden i 1881, som gennembrød Toftegårdsdiget, voksede ønsket om et højere og mere stabilt bydige og i 1887 blev der inddæmmet yderligere ca. 150 ha. Opførelsen af bydiget bevirkede, at indbyggertallet steg. Omkring 1890 havde den lille vadehavsø en købmand, en kromand, to smede, en bager og en snedker. Fra 1870 gik en post to gange ugentlig til fastlandet og i 1874 blev denne ordning udvidet med daglig postforbindelse til Vester Vedsted. Postvæsenet forpligtede sig til at have en båd i reserve, så højvandet ikke blev en forhindring. Kilde: Wikipedia Køreturen med busserne er i sig selv en oplevelse ud over det sædvanlige. På øen er der mulighed for at købe souvenirers o.lign. i Brugsen, i den gamle smedje og i den tidligere redningsstation. Uanset om endagsturisterne bruger Traktor-busserne eller selv kører over til øen i egen bil, får man den første information om øen ved opslagstavlerne ved busholdepladsen nær Vadehavscentret i Vester Vedsted. Informationerne om øen med de mange opslag virker ret uoverskuelig. Man bør overveje om man kan forenkle og tydeliggøre informationsformen ved busholdepladsen på en lidt mere enkel og informativ måde. Nye turisttiltag I forbindelse med denne handlingsplan er der fremkommet en række forslag til nye turisttiltag på Mandø, bl.a.: pakketilbud til turister, kursus og seminar på Mandø, østersplukning, fællesbillet til museum og mølle, hestevognskørsel, rideturisme, lokal turistkoordinator, turistportal på internettet, turistkoordineringsgruppe, Mandø som bryllupsø, udlejning af kajakker, besøg af samarbejdspartnere på turistområdet, afløserteam af unge om sommeren, bedre afmærkning af stier og kursus for de øboere som lever af turisme mv. Brugsen Alt andet ufortalt er turisterne grundlaget for at opretholde Brugsen på Mandø. Det er livsnødvendigt, at øen har en dagligvarebutik, om end Brugsen er verdens mindste. Mandø-Lam. Foto: Jeff Nielsen. Bevarelse og udbygning af Brugsen handler bl.a. om fortsat fokus hos øboerne og fritidsboende m.fl. om at handle i øens eneste butik. Hertil er der behov for en langsigtet investeringsplan med modernisering af

10 10 butikken samt en udvidelse af service og sortimentet mv. Brugsen arbejder på en moderniseringsplan, bl.a. med udskiftning af gulve og vinduer, bedre tilgængelighed for mennesker med handicap, samt udskiftning af et nedslidt varmeanlæg mv. På Mandø er der når det kræves stor opbakning omkring øens dagligvarebutik. I vinteren 2009/10 havde Brugsen likviditetsproblemer. I løbet af få dage gik øboerne og fritidsboere m.fl. ind og gav en kapitaltilførelse på kr. for at sikre Brugsens overlevelse. - Dette initiativ er et godt eksempel på den lokale overlevelsesenergi, som findes på Mandø. Sommerhusudlejning, B&B og Mandø Kro Der er en del privat udlejning af sommerhuse på øen. Dette sker især gennem Brugsen. Mandø har også en meget velbesøgt B&B med 6 gode lejligheder. I en periode har Mandø Kro været delvist lukket. Nye ejere er kommet til og der er store forventninger til, at øen igen får spise- og overnatningsfaciliteter på kroen. Sælen Fra Mandø er der mulighed for at komme på traktortur til Koresand en 25 km2 stor sandbanke syd for øen. I markedsføringen af Mandø, bør man tydeliggøre denne mulighed, da der er tale om et helt specielt oplevelsestilbud, som ikke findes andre steder i Danmark. Infrastruktur Offentlige veje på Mandø er asfalterede og rimelig velholdte. Der mangler P-pladser til de turister, som besøger øen i egen bil. Omkring infrastrukturen til og fra øen er der specielt et kardinalpunkt, som man bør se nærmere på. Solnedgangen over Vesterhavet, set fra Mandø. Foto: Henrik Ingemann. Campingpladsen En væsentlig forudsætning for økonomien i Brugsen er den tilknyttede campingplads. Igennem årene er campingpladsen blevet udvidet ad flere omgange. I forbindelse med campingpladsen er der også udarbejdet et projekt til udvidelse af servicebygningen med opholdsrum mv. En sådan udvidelse vil betyde, at campingpladsen kan tildeles endnu en stjerne og dermed gøres endnu mere attraktiv for flerdagsbesøgende campister/turister. Parkeringsforholdene for de store, ca meter lange traktortræk, kan virke kaotisk. Den ene bustransportør holder ved Brugsen, den anden ved kroen. Mandø Kirke med klokkestabelen. Foto: Henrik Ingemann.

11 11 FAKTA: Arbejdet med handlingsplanen Mandø Fællesråd udpegede en styregruppe til at varetage arbejdet med handlingsplanen, bestående af seks medlemmer, heraf tre fastboende og tre fritidsboere. Desuden deltog Fællesrådets formand ad hoc i styregruppen. Endvidere blev LAG-konsulent Jesper H. Larsen, Esbjerg tilknyttet styregruppen, som for alvor trak i arbejdstøjet i oktober/november I januar 2010 gennemførte styregruppen individuelle samtaler med alle fastboende på Mandø omkring følgende temaer: 1) Landbrug, 2) Turisme, 3) Hjemmearbejdspladser, og 4) Ø-service. 95% af beboerne på øen tog vel imod invitationen. I februar 2010 blev der afholdt et møde med alle foreningerne på Mandø (formænd og næstformænd) for at høre, hvilke tanker og idéer foreningerne har gjort sig om øens fremtid og for at få et overblik vedrørende kommende initiativer på øen. Dette koordinerende møde mellem øens foreninger, vil fremover blive en fast årlig tradition på Mandø. Der er også afholdt møder med forskellige eksterne samarbejdspartnere. I februar 2010 blev der afholdt et beboermøde på Mandø med 50 deltagere fastboende, fritidsboende og andre med interesse for Mandø. På mødet præsenterede styregruppen alle de tanker og idéer, som er kommet frem i samtalerne med øboerne og med andre som har tilknytning til Mandø. Projektet blev afsluttet med endnu et møde den 3. april Her kunne interesserede tilmelde sig forskellige arbejdsgrupper, som arbejder videre med de mange idéer på Mandø. Den ældste hollandske mølle i Jylland, står nyrestaureret på Mandø. Foto: Henrik Ingemann. På Mandø er der et stort ønske om at få reguleret p-forholdene for traktorbusserne gerne ved etablering af en omfartsvej øst om byen og en fælles p-plads for almindelige biler og begge bustransportører. I forbindelse med denne p-plads kunne der etableres et Velkomstcenter med forskellige faciliteter, f.eks. information om øen, udstillinger, turistservice og overdækkede områder, hvor turisterne kan spise deres medbragte mad og søge ly i dårligt vejr mv. En gammel Mandøbåd Karen af Mandø er bevaret på øen og kunne blive en del af udstillingen ved et kommende Velkomstcenter på øen. For beboerne på Mandø er det vigtigt, at en omfartsvej, p-pladser til biler og en fælles p-plads for traktorbusserne samt et Velkomstcenter indgår som forslag i den Landsbyplan, kommunen udarbejder i 2010.

12 12 Tegning og projektering af et Velkomstcenter, kan eventuelt ske som en eksamensopgave fra en af arkitektskolerne. Omkring Låningsvejen er der et generelt ønske om en bedre vedligeholdelse, herunder en eventuel forhøjelse af vejen, også af hensyn til traktorbusserne. Vej- og Park i Esbjerg Kommune varetager en række vedligeholdelsesopgaver på øen. Mange af disse opgaver kunne udføres af en lokal beboer på øen som vejmand og dermed give et job til en fastboende og i sidste ende også en besparelse for kommunen i forhold til de mange mandskabstimer Vej og Park bruger til transport frem og tilbage fra øen. Traktor-busserne To konkurrerende bustransportører betjener Mandø. Det er ikke en hemmelighed, at der gennem en årrække har været et noget anspændt forhold mellem de to transportører. En vis form for koordinering mellem transportørerne og kørslen til Mandø ville være hensigtsmæssig, f.eks. i forhold til koordinering af aftenture til Mandø og afgange, som kunne sikre turisterne et længere ophold på øen. Ved festlige lejligheder bruger kvinderne på øen fortsat den smukke Mandø-dragt. Foto: Jeff Nielsen. Offentlig transport til og fra øen Esbjerg Kommune betaler skolebuskørslen til og fra Mandø. Kørslen er udliciteret til en privat transportør. Pt. er der 5 skolesøgende børn på Mandø. Skolebussen starter fra fastlandet, hvilket vil sige, at skolebussen skal afvente lavvande inden den kører til Mandø og afhenter eleverne. Set fra Mandø giver det en unødvendig spildtid, ligesom det betyder, at skolebørnene mister uforholdsmæssig mange undervisningstimer på den konto. Der er et stort ønske på øen om at omlægge skolebuskørslen, således at skolebussen udgår fra øen. Denne problematik kendes også fra andre småøer, hvor der er færgen, som man ønsker hjemmehørende på øen. I beskæftigelsesmæssig sammenhæng vil en hjemmehørende skolebus på Mandø også have den fordel, at kørslen kunne give et deltidsjob til en øbo. Endvidere er det et ønske, at skolebussen også kan medtage mindre børn til og fra pasningsordninger på fastlandet. (Vester Vedsted). For nærværende bruger småbørnsfamiler på øen ca. 2 timer dagligt på at bringe og hente deres børn til og fra pasningsordninger på fastlandet. Øens ældre har også et ønske om, at skolebussen f.eks. en gang om ugen lægger ruten ind til Ribe, således at der bliver mulighed for at handle og gå til tandlæge osv. Øens unge har yderligere et stort ønske om ugentlig aftentur til Ribe, hvor de kan deltage i fritidsaktiviteter og møde deres kammerater. Dag- og aftenture til Ribe kunne planlægges som en Tele-Bus, der skal forudbestilles, og som kun kører, hvis der er forudbestillinger.

13 13 FAKTA: Ø-Handlingsplaner Fem danske småøer Venø, Stynø, Omø, Lyø og Mandø har fået mulighed for at udarbejde handlingsplaner for øernes fremtid. Småøernes Aktionsgruppe har i denne forbindelse dækket udgifter til møder, konsulenthjælp, analyser, seminarer og rapportskrivning mv. Indtil nu har øboerne klaret sig uden de her foreslåede serviceforbedringer. Men skal øen fremover tiltrække nye beboere, specielt børnefamilier, er det nødvendigt, at udvide og forbedre den offentlige trafikbetjening af øen. Omkring trafikforholdene er der yderligere stillet forslag om, at Låningsvejen forhøjes, således at tidsrummet for adgang til øen udvides i forhold til højvandet. Småøernes Aktionsgruppe har lagt vægt på, at handlingsplanerne blev udarbejdet i en åben og demokratisk proces. Temaet for handlingsplanerne var bosætning og helårsliv og de emner, man arbejder med, skulle have væsentlig betydning for hele øen. Den daværende Mandø Beboerforening ansøgte og fik et tilskud til handlingsplanen: Hjemmearbejdspladser på Mandø, som lagde hovedvægten på etablering internetbaserede arbejdspladser på øen - for fastboende og tilflyttere. På dette tidspunkt blev seniorkonsulent Henrik Ingemann, Nørtoft Trivsel tilknyttet som ekstern konsulent på handlingsplanen på Mandø. I sommeren 2009 blev der lagt op til at de to beboerforeninger på øen: Mandø Beboerforening og Mandø Borgerforening blev lagt sammen i én forening: Mandø Fællesråd. Mandø Beboerforening blev som aftalt nedlagt - og bevillingen til handlingsplanen blev herefter overført til det nye Mandø Fællesråd. Fællesrådets bestyrelse så gerne, at arbejdsgrundlaget for handlingsplanen blev udvidet, således at den blev mere omfattende, og at man lagde større vægt på de nuværende beboere på øen og deres fastholdelse. Dette godkendte Småøernes Aktionsgruppe. Mandø Borgerforening er fortsat eksisterende, men har skriftligt givet udtryk for, at de ikke ønsker at deltage i et samarbejde omkring handlingsplanen på Mandø. Vadehavet og Mandø er et af de vigtigste raste- og fødeområder for Europas vadefugle. Foto: Jeff Nielsen. Ø-guider Vadehavscentret i Vester Vedsted har en række aktiviteter som er rettet mod Mandø, bl.a. arrangerer centret endagsekskursioner til øen. Det er en udbredt holdning på Mandø, at de aktiviteter Vadehavscentret arrangerer, burde have en langt bedre sammenhæng og synergi til Mandø og komme øen mere til gode. Mandø og Vadehavet tiltrækker mange naturinteresserede turister. For øen handler det om at få disse turister til Mandø, hvor de gerne må opleve et højvande, - med en eller flere overnatninger på øen - og dermed et indtægtsgivende ophold på øen. For denne udvalgte turistgruppe, der søger særlige naturoplevelser, er der pt. ingen interne tilbud på øen man må derfor gå på opdagelse på egen hånd.

14 14 FAKTA: Samarbejde med Småøernes Aktionsgruppe og de fire andre øer Som nævnt har fem danske småøer fået mulighed for at udarbejde en handlingsplan. Undervejs har der været et givende og inspirerende samarbejde mellem de fem øer. Mandø har derfor et behov for at få ansat sin egen ø guide med base og bopæl på øen og dermed endnu et job på øen. Det vil give mulighed for at øens turistbærende erhverv i et samarbejde - kan tilbyde pakkearrangementer med deltagelse af en lokal guide. Endvidere vil lejrskolerne på Mandø-Centret kunne få et væsentligt kvalitetsløft, hvis man også kan tilbyde en faglig, kvalificeret natur- og kulturundervisning til skoleklasser. I september 2009 mødtes styregrupperne til et opstartsseminar på Strynø, hvor man udvekslede erfaringer og gode idéer. Dette seminar blev fulgt af et internt seminar for styregruppen på Mandø - over en weekend, hvor det lokale projektforløb blev planlagt i detaljer. Her deltog også Kirsten Malling Olsen, som er koordinerende konsulent for de fem øer. I slutningen af januar 2010 mødtes de fem øer endnu engang til et weekendseminar, denne gang på Lyø, hvor der blev foretaget en midtvejsstatus. Isvinter på Låningsvejen. Foto: Jeff Nielsen. Hvis der bliver økonomisk mulighed for det, er det tanken, at styregrupperne fra de fem øer mødes endnu engang i 2011 for at følge op på handlingsplanerne og vurdere effekten af det arbejde, der er igangsat på de fem øer. Om alt går vel holdes det afsluttende seminar på Mandø, hvor vi glæder os til at byde vore kollega-øer velkommen. Turisterne er på vej til øen med Traktorbusserne. Foto: Jeff Nielsen.

15 15 LANDBRUGET PÅ MANDØ Foruden turismen er landbruget det bærende erhverv på Mandø. Der er næppe anden landbrugsjord i Danmark som er pålagt flere restriktioner. Landmænd på Mandø fungerer i allerhøjeste grad også som naturforvaltere på vegne af staten og myndighederne et ø-landbrug, som aldrig bliver konkurrencedygtigt på konventionelle vilkår. Øen er bl.a. omfattet af: EU-Habitatsområde, Ramsarområde, Fuglebeskyttelsesområde, Særlig Følsom Landbrugsområde, SLF-område (naturområde), ligesom søterritoriet omkring hele øen er fredet. Hertil kommer strand, sø- og åbeskyttelseslinier mv. Og for at gøre det hele komplet, så afgræsses øen af mange tusinde gæs, som har fået en særlig forkærlighed for græsset på Mandø, hvilket gør, at det ikke længere er muligt at dyrke kornafgrøder på øen. I 1950 var der ca. 50 selvstændige landbrugsbedrifter på Mandø. I dag er der fire tilbage, hvor hovedvægten er lagt på dyrehold: kreaturer og får. Dyreholdet på øen er særdeles vigtigt. Hvis øen og digerne ikke afgræsses, vil øen meget hurtigt springe i pil og krat. Tyrekalve og limosinekvæg, som opfedes på Mandø, sælges bl.a. til Dansk Supermarked. Lam fra Mandø er en stor delikatesse, dyrene spiser det saltholdige græs og urter på øen. Ribe Amts Familiebrug har foretaget en sammenligning mellem en kvægbedrift på Mandø contra en gennemsnitlig, dansk konventionel kvægbedrift. Det viser sig, at landmændene på Mandø kun har en indtægt svarende til 50 % af en konventionel kvæglandmand - målt pr. aflønnet time efter finansiering. Staten er jordejer på øen. Det undrer beboerne på Mandø, at disse arealer udforpagtes til landmænd, der ikke er bosat på øen. Generelt har de økonomiske vilkår for det danske landbrug i de senere år været under pres. Med dobbelt effekt på Mandø, hvor landbruget af naturhensyn er underlagt de mange begrænsninger i landbrugsdriften på øen. Salg fra egen dør Med kunder (turister) lige uden for døren, vil landbrugets indtjening og dækningsbidrag på Mandø kunne forbedres væsentligt, hvis produkterne afsættes direkte til kunderne gennem en Ø-Butik (gårdbutik). I dag er forbrugerne villige til at betale ekstra for kvalitetsprodukter og den gode historie. Mandø har både Høhøsten bringes i hus.. - og så er det hjem til høet og en lun stald. Foto: Jeff Nielsen

16 16 kvaliteten og den gode historie! FAKTA: Åbenhed i processen Mandø Fællesråd og styregruppen har lagt stor vægt på offentlighed og åbenhed i processen omkring udarbejdelsen af handlingsplanen på Mandø. Handlingsplanens baggrund har undervejs været tilgængelig for alle på hjemmesiden: hvor man har kunnet følge med i forløbet gennem referater fra møderne i styregruppen mv. I arbejdsprocessen har der været knapt besøgende på projektets hjemmeside. Handlingsplanens hjemmeside er som dokumentation nu lagt ind under Fællesrådets nye hjemmeside på: Foruden møder med beboerne på Mandø eksterne aktører, øens foreninger, og to beboermøder Der sker allerede en markedsføring af områdets kulinariske produkter gennem foreningen Vadehavsprodukter, men Mandø bør markere sin egenart i et fælles varemærke: Mandø-Lam, Mandø-Oksekød osv. Det er en uoverkommelig opgave for enkeltpersoner på Mandø at igangsætte et sådant projekt - og det er naturligvis også kapitalkrævende. Et forslag kunne være, at der på Mandø etableres et andelsselskab (amba), hvor man samarbejder om en Ø-Butik, produktudvikling, distribution, markedsføring og et fælles, godkendt produktionslokale mv. I forbindelse med et sådant forslag, peges også på et samarbejde med Småøernes Fødevarenet. En Ø-Butik på Mandø kunne også sælge andre, specielle og lokale produkter, f.eks. baseret på kveller, (Salturt) som også er speciel for Mandø. Sortimentet i Ø-Butikken kunne suppleres med fødevareprodukter fra andre danske småøer. har styregruppen og projektets konsulent i tre omgange været til at træffe i et lille projektkontor på Mandø i løbet af vinteren 2009/ 10, hvor der har været ca. 20 besøg af øboere og fritidssboende. Udadtil har arbejdet med handlingsplanen også været omtalt flere gange i dagspressen. I forbindelse med arbejdet og udarbejdelse af handlingsplanen, er der ydet mere end 500 timers frivilligt og ulønnet arbejde i styregruppen og ved øboernes deltagelse i møder mv. Mandø-bøffer står i kø! Foto: Jeff Nielsen. Afsætning af lam og kød fra Mandø kan også ske gennem et Kogræsserlaug, som er kendt flere steder i landet. Allerede om foråret bestiller og betaler medlemmerne af lauget kødet: 1 lam, ¼, ½ eller et helt kreatur. Om efteråret afhenter medlemmerne selv kødet på slagteriet.

17 17 Internetbaseret dørsalg HJEMMEARBEJDSPLADSER Flere og flere mennesker handler i dag over internettet. Det er oplagt, at bruge internettet i den kundeskabende kontakt gennem en fælles hjemmeside om Mandø-produkter, hvor det også er muligt at bestille og betale produkterne direkte og online. Børnene på øen har forstået budskabet, og har skabt deres egne hjemmearbejdspladser på øen. Foto: Henrik Ingemann. Mandø har sin egen bygningskultur en af de gamle gårde med stald i den ene ende af bygningen. Foto: Jeff Nielsen. Da Mandø Beboerforening ansøgte om støtte til at udarbejde handlingsplanen, var hovedtemaet hjemmearbejdspladser: Muligheden for at fastboende, nuværende eller tilflyttende, kan arbejde hjemmefra via internettet. Flere og flere har i dag muligheden for at arbejde helt eller delvist hjemmefra gennem en direkte IT-opkobling til deres arbejdsplads. Der findes en række job, hvor det i dag er muligt, f.eks. telemarketing, booking, sekretærarbejde, konsulentarbejde, regnskab og revision osv. Der er fugle overalt på Mandø. Foto: Jeff Nielsen. I samtalerne på Mandø har det vist sig, at der umiddelbart ikke er interesse for sådanne hjemmearbejdspladser blandt de nuværende beboere på øen, alene af den grund, at ingen af de nuværende beboere har den fornødne baggrund og uddannelse til sådanne job. Hjemmearbejdspladser baseret på ITteknologi er forsat en god idé, men målgruppen på Mandø må blive eventuelle tilflyttere, som der jo også er brug for på øen. Ad Låningsvejen lige før det bliver for sent. Foto: Jeff Nielsen. Forudsætningen for at skabe job og tilflytning på øen gennem hjemmearbejdspladser er dog helt grundlæggende at der etableres en bedre og

18 18 mere kraftig bredbåndsforbindelse til øen, ligesom mobilforbindelsen til øen også er for svag. NATIONALPARKEN I VADEHAVET På statsligt niveau arbejdes der for tiden med problematikken vedrørende bredbåndsforbindelser til ydrekantsområder, og man må håbe, at de danske småøer også medtages i denne forbindelse. Så længe forudsætningerne på Mandø ikke er til stede gennem den nødvendige teknologi og bredbåndstilgang, kan IT-hjemmearbejdspladser på øen endnu ikke opfattes som et særligt fokusområde. På længere sigt er hjemmearbejdspladser dog fortsat en mulighed, specielt i forhold til at tiltrække nye helårsbeboere til Mandø. IT-Hus En IT-hjemmearbejdsplads er for mange en god måde at arbejde på. Arbejdsformen har også nogle negative sider, da det kan blive et ensomt job uden fællesskab med andre mennesker. Hvis de danske småøer skal fokusere på lokal jobskabelse gennem IT-bårne hjemmearbejdspladser, bør man overveje, om det kan ske gennem etablering af små IT-huse på øerne. I disse IT-huse tilbydes faciliteter til hjemmearbejdende øboere, således at det nødvendige IT-udstyr - og forbindelsen til omverdenen er til rådighed, ligesom der bør tilbydes en mulighed for et fællesskab og dagligdag med andre hjemmearbejdende ø- boere. På Mandø vil et sådant IT-hus kunne blive en del af det Velkomstcenter, som der foreslås bygget på øen - og som også kan huse hjemmearbejdende øboere. Strandskader på en Tagryg. Foto: Jeff Nielsen. Som andre steder i landet har forslagene om nationalparker givet anledning til en del debat. Specielt blandt lodsejere, som frygter yderligere restriktioner i rådighedsretten over egen jord. På Mandø er sådanne restriktioner ikke et ukendt begreb det har man levet med i mange år. I forbindelse med debatten om Nationalparken har det yderligere været en frygt, at det sårbare Vadehav fremover vil blive oversvømmet af turister. På Mandø har man også i mange år levet med turiststrømmen, og til trods for de mange turister, så er der opnået en rimelig balance mellem tilstrømningen og de hensyn, som må tages til den sårbare natur på øen. - Og turisterne kommer jo alligevel i et stort tal mere eller mindre af sig selv med eller uden Nationalpark. Nationalparken i Vadehavet får i henhold til vores oplysninger ikke konsekvenser for bevaringsværdige kulturmiljøer eller Vadehavets særlige kystlandskab. Ligeledes får Nationalparken heller ikke mulighed for at indføre nye regler omkring landbrugsdrift og ændringer i afvandingsvilkårene.

19 19 Udvikling af Nationalparken skal bygge på frivillige aftaler, og man kan derfor ikke ekspropriere eller indføre erstatningsfrie reguleringer samt hindre muligheden for at opføre driftsbygninger eller få landzonetilladelser jf. den nuværende lovgivning. Og endelig kan Nationalparken ikke indføre særlige jagtregler ud over den regulering som allerede findes i Vadehavsbekendtgørelsen. Nationalparken i et udviklingsperspektiv Alt andet lige så vil Nationalparken, der forventes indviet i sommeren 2010, også give nye muligheder på Mandø, specielt i forbindelse med finansiering af naturrettede tiltag på øen. Med Nationalparken følger en pæn pose penge. Det er helt op til Mandø at bruge denne nye mulighed nogle forslag kunne være: forskellige mindre naturprojekter på øen, stisystemer, informations- og foldermateriale, shelters og ansættelse af en naturplejer- og opsynsmand på øen osv. UNG OG GAMMEL PÅ MANDØ Mandø mangler tilflyttere. For udenøs er det en stor beslutning at flytte til en lille ø. Man skal give afkald på noget, men man får meget mere igen. Mandø er et godt sted for alle også for børn, unge og ældre. De ældre giver udtryk for, at det er trygt at blive gammel på øen. Som en af de få småøer får Mandø besøg af en læge en gang ugentligt. Der er hurtig helikopter-assistance om nødvendigt, ligesom der er mulighed for hjemmehjælp og udbringning af varer og varm mad. Dertil den særlige ø-kultur, hvor man passer på hinanden og holder øje med hinanden på en positiv måde, hvilket gør, at Mandø er et fantastisk sted at blive gammel. Og, hvis man ønsker at blive en del af sammenholdet på øen, ja, så er det svært at undgå det! Dét som øboerne lever med på rygraden: Adgangsforholdene med ebbe og flod, kan virke som en hindring, når man ikke er vant til det. Men det bliver hurtigt en del af ens tilværelse, hvor man tilpasser sig og accepterer der er ikke anden mulighed. Det naturgivne har jo også sin charme. For børn og unge er Mandø også mulighedernes ø. Øen vil gerne have flere børnefamilier. Det er klart, at man som tilflytter ser på adgangsforholdene i forhold til børnenes skolegang osv. Stormflodssøjlen. Foto: Henrik Ingemann. Et fremtidsønske på Mandø er, at der i forbindelse med et Velkomstcenter/ IT-hus på øen ligeledes indrettes en lille skolestue, hvor skolebørnene via en direkte internetopkobling til skolen kan følge undervisningen i de timer, de er fraværende på grund af højvandet.

20 20 ANDRE FORSLAG, SOM KAN OG BØR IGANGSÆTTES PÅ MANDØ Ø-BUTIK & CAFÉ En Ø-Butik eventuelt med en lille tilhørende café vil blive en attraktion på Mandø. I Ø-Butikken sælges lokalt fremstillede Mandø-produkter, f.eks. Mandølam, marmelade osv. Der kunne også sælges andre produkter, produceret på de danske småøer. Initiativtager: Privat. Finansiering: Privat og Ø-støttemidler. LYSTFISKERSØ Der er stillet et forslag om en lystfiskersø på Mandø (Put and Take). Søen vil kunne etableres først på øen - ved overkørslen, på diget. Forslaget kræver Digelaugets medvirken. Initiativtager: Privat. Finansiering: Privat. FÆLLESBILLET TIL MUSEUM OG MØLLE På et beboermøde på Mandø den 27. februar 2010, blev øboernes idéer - som blade sat på dette Idétræ, Træet får en blivende plads ved Brugsen på Mandø. Foto:Preben Bech Jørgensen. Gennem samtaler med alle øboerne og forskellige eksterne aktører, er der yderligere fremkommet en række gode og spændende idéer til fastholdelse af øens nuværende serviceniveau og en fremtidig udvikling på øen. Hertil også idéer, som på længere sigt kan være med til at øge erhvervsmulighederne og dermed tilflytningen til øen. Det er klart, at det hele ikke kan gøres på en gang - og at en del af projektforslagene afhænger af private initiativer og økonomi. Disse forslag vil fortløbende bliver taget op til drøftelse i Mandø Fællesråd og vil indgå i udviklingsinitiativerne på længere sigt. Det bør være muligt, at købe en fællesbillet til både museet og møllen, eventuelt som en familiebillet. Det kræver dog, at museet og møllen koordinerer deres åbningstider. Initiativtager: Museum og Mølle. Finansiering: Ingen. TURISTPORTAL PÅ INTERNETTET Der bør være en fælles turistportal for Mandø på flere forskellige sprog. Gennem turistportalen kan der linkes direkte til de efterhånden mange hjemmesider, som omhandler Mandø. Initiativtager: Mandø Fællesråd. Finansiering: Ingen. BESØG AF TURISTAKTØRER Som et led i markedsføringen af Mandø inviteres medarbejdere fra turistbureauer o.lign. til Mandø, således, at de ved noget om øen, når de får henvendelser om Mandø. Initiativtagere: Turistaktørerne på Mandø. Finansiering: Privat.

21 21 PAKKETILBUD TIL TURISTER Der bør udvikles og tilbydes forskellige pakketilbud til turisterne af flere dages varighed eller weekends med overnatning og bespisning. Pakkerne kan have forskellige temaer: Østersweekend, Fugle på Mandø, Natur og Kultur i Vadehavet, Gourmet-weekend med mad fra Mandø osv. Pakketilbuddene udvikles i et samarbejde mellem flere turistaktører på øen. Pakketilbud kan også udvikles i samarbejde med landsdækkende organisationer, f.eks. Dansk Cyklistforbund: På cykel til Mandø. Initiativtager: Turistaktørerne på Mandø. Finansiering: Privat og turistfremmemidler. Redningsstationen på Mandø. Foto: Henrik Ingemann. KURSUS OG SEMINAR PÅ MANDØ Et stort uudnyttet marked på Mandø er erhvervsturisme: kursus og seminar. For kursusudbydere vil Mandø været et unikt sted at afholde kursus - og de nødvendige faciliteter er til stede på Mandø-Centret, eventuelt suppleret med de øvrige overnatningssteder på øen. Initiativtager: Mandø-Centret. Finansiering: Privat og Turistfremmemidler. REDNINGSSTATIONEN Redningsstationen er overgivet til Museet. På længere sigt bør man overveje om Redningsstationen kan indgå i den kulturhistoriske præsentation af Mandø - med særlig vægt på øens maritime historie. Den tidligere Redningsstation kunne også bruges til skiftende kunstudstillinger o.lign. Initiativtager: Mandø Museum. Finansiering: Fonde. LEJRSKOLER MED UNDERVISNINGS- OG AKTIVITETSTILBUD I forbindelse med lejrskoler på Mandø bør der tilbydes en undervisnings- og aktivitetspakke med en lokal ø-guide som underviser. Hovedtemaet i undervisningen er øens natur, men der kunne også tilrettelægges undervisning og aktiviteter i forbindelse med museet og møllen. Initiativtager: Mandø-Centret. Finansiering: Privat. MANDØ SOM BRYLLUPS-Ø Mandø kunne tilbyde en pakke med kirkebryllup, bryllupsmiddag og overnatning mv. Initiativtagere:? Finansiering: Turistfremmemidler. ØSTERSPLUKNING Mandø er vel det eneste sted i Danmark, hvor man kan plukke sine egne østers. Mandø kunne blive kendt som Øen med østers på samme måde som Læsø er kendt for jomfruhummer og sydesalt. Initiativtagere: Turistaktørerne på Mandø. Finansiering: Turistfremmemidler. AFLØSERTEAM AF UNGE OM SOMMEREN Om sommeren er det svært at skaffe unge afløsere til Mandø-Centret, Kroen, B&B og Brugsen. I et samarbejde kunne man etablere et afløserteam, hvor 5-6 unge kommer til øen i sommerperioden med fælles indkvartering og arbejde hos de forskellige aktører. Initiativtagere: Turistaktørerne på Mandø. Finansiering: Ingen.

22 22 UDLEJNING AF KAJAKKER Det foreslås, at der bliver mulighed for at leje kajakker på Mandø. Initiativtager: Privat. Finansiering: Ø-støttemidler, LAG. SHELTERS Det foreslås, at der etableres et 2-3 shelters på øen (primitiv overnatningsmulighed). Initiativtagere: Privat eller Fællesrådet. Finansiering: Friluftsrådet m.fl. HESTEVOGNSKØRSEL En tur rundt på Mandø i hestevogn kunne blive en stor attraktion på øen. Initiativtager: Privat. Finansiering: Privat. Mandø-Huset, øens lille, men spændende museum. Foto: Henrik Ingemann. HJEMMEARBEJDSLADSER/ ERHVERVSMENTOR-GRUPPE En forbedring af øens bredbåndsforbindelse og mobildækning, vil give mulighed for at oprette hjemmearbejdspladser på Mandø. Der kunne etableres et IT-Hus, hvor man kunne deles om IT-udstyr og have et kollegialt samvær med andre. IT- Huset kunne blive en del af et Velkomstcenter på Mandø. I denne forbindelse foreslås også, at øen etablerer en erhvervsmentor-gruppe, bestående af erhvervsfolk, som vil sparre øen i forhold til at oprette nye job på Mandø. Initiativtager: Arbejdsgruppe. Finansiering: Ø-støttemidler, Aktionsgrupperne og private fonde. MANDØ-LAM Lam fra Mandø sælges som marsklam. Øen bør markedsføre sine egne lam: Mandø-Lam. Kødet kan sælges fra øens egen butik eller via en internetside. Direkte salg til kunderne giver højere dækningsbidrag og dermed en større rentabilitet i produktionen for et landbrug, som er hårdt presset på afsætningspriserne. Initiativtagere: Privat. Finansiering: Privat. ANDRE NICHEPRODUKTER Andre nicheprodukter fra Mandø kunne være: marmelade, salt, strikkevarer af Mandø-uld, filtede produkter, kunsthåndværk osv. Initiativtagere: Privat. Finansiering: Privat. FÆLLES PRODUKTIONSLOKALE I forbindelse med nicheprodukter fra Mandø, kunne der være et behov for at der på øen indrettes et produktionslokale, som overholder fødevaremyndighedernes krav til produktionslokaler. Et fælles produktionslokale på øen vil kunne forøge kapaciteten og mængden af de produkter som produceres på øen også i en mængde, hvor der kan afsættes produkter til specialbutikker på fastlandet. Initiativtagere: Privat. Finansiering: Ø- støttemidler, LAG og privat kapital. SKOLEBUS FRA MANDØ Der er et stort ønske på Mandø om at få vendt skolebussen, således at den kører ud fra øen. Initiativtager: Fællesrådet. Finansiering: Esbjerg Kommune.

23 23 TRANSPORT AF FØRSKOLEBØRN Ligeledes er der et ønske om, at børn i førskolealderen kan medtages i skolebussen til og fra pasningsordninger i Vester Vedsted. Initiativtager: Fællesrådet. Finansiering: Esbjerg Kommune. UGENTLIG BUSTUR TIL RIBE Øens ældre giver udtryk for, at de gerne vil have mulighed for at bruge skolebussen til en ugentlig tur til Ribe i forbindelse med tandlægebesøg osv. Initiativtager: Fællesrådet. Finansiering: Esbjerg Kommune. TELETURE MED SKOLEBUSSEN Øens unge giver udtryk for, at de også gerne vil have en ugentlig aftentur med skolebussen, så de kan deltage i forskellige aktiviteter sammen med deres skolekammerater. Initiativtager: Fællesrådet. Finanisering: Esbjerg Kommune. TILSKUD TIL EFTERSKOLEOPHOLD FAKTA: Handlingsplan: Klar, parat, start.. Planen og de mange gode idéer er nu blevet præsenteret. Nu skal der handling til! Ved et afsluttende beboermøde den 3. april 2010 på Mandø, blev de forskellige idéer gennemgået endnu engang. Tanken var, at fastboende og fritidsboere skulle plukke et eller flere blade af Idétræet, som de nu vil arbejde videre med på frivillig basis. Træet blev ikke helt tømt for blade, men der blev tyndet godt ud. Ca. 15 øboere og fritidsboere tilkendegav, at de tager udfordringen op og indgår i en eller flere af de arbejdsgrupper, som fortsætter arbejdet, koordineret af Mandø Fællesråd. Inden sommerferien 2010 mødes arbejdsgrupperne til en workshop, hvor der bl.a. sættes fokus på forskellige muligheder for at finansiere de mange, gode idéer til fremtidig udvikling på Mandø. Genindførelse af 100% tilskud til efterskoleophold for øens unge. Det har særlig stor betydning, at de unge fra øerne kommer på efterskole. Initiativtager: Fællesrådet. Finansiering: Esbjerg Kommune. TILFLYTNINGSINITIATIVER Mandø bør gøre et mere bevidst arbejde for at få tilflyttere til øen, f.eks. holde Åben Ø en gang om året, udarbejde en lille folder om livet på øen, samt præsentere muligheden for et ø-liv på relevante hjemmesider mv. Initiativtager: Fællesrådet. Finansiering: Fællesrådet. I vinterkulden har vandrefalken fundet den eneste pæl ved Låningsvejen, som sin hvileplads ved Mandø. Foto: Morten Priesholm.

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt MANDØ s FREMTID Turisme og Erhverv. 6. april 2009 Borgmester Johnny Søttrup Rådhuset Torvegade 74 6700 Esbjerg. Ang. Mandø s Fremtid

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj 2013 - KU Småøernes udviklingsplaner mere end et katalog af enkeltprojekter? v/kirsten Malling Olsen Småøernes udviklingsplaner

Læs mere

Mandø turisme på stedets præmisser. Informationsmøde på Mandø mandag den 4. juni 2012

Mandø turisme på stedets præmisser. Informationsmøde på Mandø mandag den 4. juni 2012 Mandø turisme på stedets præmisser Informationsmøde på Mandø mandag den 4. juni 2012 Program Velkomst Idéen bag projektet Inspirationsoplæg ved Christina Olsen og Helene Plet Præsentation af de tre delprojekter

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier. MANDØ rundt på cykel

OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier. MANDØ rundt på cykel OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier MANDØ rundt på cykel Vestervej Følg ruten og oplev hele MANDØ Klitvej Mandø Mølle Nytoftevej Mandø Byvej Østre Toftevej Nedenom Nørrevej Mandøhuset Tager I cyklen

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

MANDØ-TURISME PÅ STEDETS PRÆMISSER ny ankomst som sikrer Mandø by i fremtiden

MANDØ-TURISME PÅ STEDETS PRÆMISSER ny ankomst som sikrer Mandø by i fremtiden MANDØ-TURISME PÅ STEDETS PRÆMISSER ny ankomst som sikrer Mandø by i fremtiden Projektidéen Vision Fremtidssikring af Mandø by, med turisme på stedets præmisser, er projektets overordnede målsætning. I

Læs mere

Mandø turisme på stedest præmisser

Mandø turisme på stedest præmisser Mandø turisme på stedest præmisser Hvorfor er projektet vigtigt? (hvad er målene) Stedets præmisser: - et godt sted at bo - sikre og forbedre eksistens grundlaget - tiltrække flere besøgende og forbedre

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Projekt Landskabsgang Øster Vedsted

Projekt Landskabsgang Øster Vedsted Projekt Landskabsgang Øster Vedsted Projektbeskrivelse april 2016 Øster Vedsted Fællesråd/arbejdsgruppen 1. Udvikling af landskabsgang i Øster Vedsted. Øster Vedsted Fællesråd har en vision om at skabe

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Naturpark Nakskov Fjord

Naturpark Nakskov Fjord Naturpark Nakskov Fjord Fra idé til handling et visionsoplæg 10. januar 2009 Naturpark Nakskov Fjord Vision Naturpark Nakskov Fjord udvikler sig løbende til at være et komplet område, hvor natur, kulturmiljø

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Nextstop small islands. Stockholm den 12. marts, 2015

Nextstop small islands. Stockholm den 12. marts, 2015 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Nextstop small islands Stockholm den 12. marts, 2015 Projektets

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

TILLÆG DEBATOPLÆG VENØ UDVIKLINGSPLAN 2009-2012. Oktober 2009

TILLÆG DEBATOPLÆG VENØ UDVIKLINGSPLAN 2009-2012. Oktober 2009 Oktober 2009 TILLÆG DEBATOPLÆG VENØ UDVIKLINGSPLAN 2009-2012 et med debatoplægget er at fremlægge en sammenfatning af de idéer og forslag, der er fremkommet ved august- og septembermøderne på Venø om udviklingsplanen.

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision...4 Målsætninger...5 Livet på øerne i dag...6 Transport og besejling...7 Erhverv...10 Turisme... 13 Bosætning...16

Læs mere

Tale Stenbjerg den

Tale Stenbjerg den 1 Tale Stenbjerg den 22.8 2008 Allerførst vil jeg gerne takke for invitationen til at tale her i Stenbjerg. Det er en stor ære at være med til at markere åbningen af Danmarks første nationalpark, og jeg

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm Ideer til nationalparkplanen udarbejdet i samarbejde mellem: DN Esbjerg (http://www.dn-esbjerg.dk) Vadehavsudvalget http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR

3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR 3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR 01 ARQUIPA TIL TAQUILE I hentes af en minivan og køres den korte strækning

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø

VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø Torsdag den 29. september Sune Abelgren Nielsen og Britta Leth Hvordan kommer man i gang? Hvad virker? Samarbejde er afgørende? Hvordan tiltrækkes turister

Læs mere

Lokalgruppe skovbrug c/o Skovdyrkerforeningen Fyn Lombjergevej 1 6262 4747 5750 Ringe ffn@skovdyrkerne.dk

Lokalgruppe skovbrug c/o Skovdyrkerforeningen Fyn Lombjergevej 1 6262 4747 5750 Ringe ffn@skovdyrkerne.dk En gruppe skovbrugere har dannet en lokalgruppe i regi af Nationalpark i Det Sydfynske øhav. Indbudte er medlemmer af Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningen Fyn, Hede Danmark FYN samt private skovrådgivere.

Læs mere

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Kort/billede Beskrivelse af forslaget - hvad går det ud på? Hvad er formålet med indsatsen? Hvornår kan forslaget realiseres?

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB Kære Sponsor Hirtshals den 28. januar 2015 Hirtshals Rideklub har brug for en håndsrækning I Hirtshals Rideklub er vi 130 medlemmer, heraf 65 unge mennesker mellem x og y år. Klubben blev grundlagt i 1971,

Læs mere