Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 1 & Fase 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 1 & Fase 2"

Transkript

1

2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 1 & Fase 2 Projektet er et omfattende vestjysk og tværkommunalt projekt med det formål at udvikle fødevareproducerende virksomheder til også at levere oplevelser. Dels gennem business to business aktiviteter, der har nedbrudt det manglende kendskab indbyrdes mellem virksomhederne. Dels gennem markedsførings- og produktudviklende aktiviteter, hvor fødevareproducenter har fået værktøjer til at ændre deres forretning fra fødevareproducent til oplevelsesvirksomhed, og hvor der skabes netværk gennem mærkningsordning og markedsføringstiltag. Aktiviteterne har styrket udviklingen af nye produkter, processer og services samt skabt en ny lokal fødevareidentitet baseret på mangfoldighed, kvalitet og den gode historie. Ifm. gennemførelse af projektet har der været gennemført aktiviteter i de enkelte kommuner og der er etableret foreningen Regional Madkultur Vestjylland, som har flere medlemmer i Struer Kommune - såsom Venø Lam og Kartofler, Ausumgaard, CF Kitchen og Cafe Humlum DKK LAGerne i Struer, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing Skjern Kommunerne Region Midtjylland DKK ,00 kr ,00 kr.

3 Nye tiltag på Humlum Camping og Fiskerleje Humlum Fiskerleje & Camping har etableret en udsigtsterrasse, så turister og lokalbefolkning kan opleve den smukke natur i Humlum. Terrassen er placeret overfor legepladsen, fodboldbanen og minigolfbanen, så der er skabt sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter på campingpladsen. Fra terrassen har man udsigt over naturområdet, Hundeøen samt udsigt over vandet til Venø. Humlum Fiskerleje & Camping her derudover etableret en ny minigolfbane til glæde for turister og lokalbefolkning. Udsigtsterrassen bliver flittigt brugt af både turister og lokale ikke mindst skoler, klubber og børnehave ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Arboehus.dk - Lokalt forankret ejendomsmægler Projekt Arboehus.dk er opstart af en ny lokalfunderet, privatejet og uafhængig ejendomsmæglerforretning i landdistriktet, der skal bidrage til områdets udvikling og skabe lokale arbejdspladser. Ejendomsmæglerforretningen er indtil videre indrettet i en privatbolig på ejerens nedlagte landbrug, men hensigten er at lave kontor med mødelokale i et tilknyttet udhus, hvilket kommunen har givet tilladelse til. Der er god gang i forretningen og en af succeshistorierne er salg af en helsårsejendom til et tysk ægtepar på Jegindø ,00 DKK ,65 DKK ,50 DKK

4 Resenborghus Hesteopstaldning Gården Resenborghus har gennem længere tid beskæftiget sig med opstaldning af heste til socialt og sportslig brug. Resenborghus har opført en ridehal, stald og udendørs ridebane på egne jorde til erstatning for de utidssvarende faciliteter, der fandtes på gården. Resultatet er et attraktivt samlingssted for mennesker med interesse for heste. Interessen for stedet er øget betydeligt. Der tilbydes nu undervisning flere gange om ugen, stedet tiltrækker heste til tilridning fra hele Østjylland og bruges også af ryttere, hvis egne heste ikke står i Resenborghus stald. LAG ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Ressourceorienteret fysioterapi på Jegindø På den lille ø Jegindø er der skabt en mikrovirksomhed. Kirsten Stokholm Kjer har på sin ejendom indrettet et 20 kvm. stort kliniklokale, inklusive nødvendigt udstyr, til ressourceorienteret fysioterapi. Metoden egner sig specielt til behandling af stress, uro i kroppen, spændingssmerter m.v. Der er tale om en videnskabeligt dokumenteret behandlingsform. Klinikkens naturskønne beliggenhed med strand og natur som en naturlig forlængelse af klinikkens lokaler er med til at underbygge den ro, der er nødvendig i behandlingen af stress. Anden finansiering ,00 kr ,00 kr ,00 kr.

5 Strejf fra verden Formålet med projekt Strejf fra verden har været at skabe en arbejdsplads gennem etablering af en butik på 110 kvm. i en eksisterende staldbygning. Stedet hvor butikken er etableret er oplagt centralt placeret, trods sin landlige beliggenhed fordi det er tæt på hovedfærdselsåren mellem Struer og Thisted. Butikken er også tæt på Lemvig og på trampestierne rundt om Kilen I butikken sælges et strejf fra verden i form af unikt brugskunst, kunsthåndværk, tøj og smykker fra hele verden et attraktiv varesortiment ikke mindst for turister. Besøgende har tillige mulighed for at få en kop kaffe m.m. ude og inde samt mulighed for at betragte stedets dyr og nyde butikkens smukke beliggenhed ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Hop og Rul - Legeland Hop og Rul - legeland er et aktivitetssted med mange udfoldelsesmuligheder. Aktiviteterne omfatter bl.a. hoppeborge, rutschebane, sumobrydning, mega-bordfoldbold m.m. Gennem nærværende projekt er spektret af muligheder øget gennem udvidelse af de eksisterende bygninger og tilbud om leje af forskelligt aktivitetsudstyr til byfester, dyrskuer og skoler. Hop og Rul Legeland er en ny aktivitet i lokalområdet, som tiltrækker turister og gør området mere attraktivt for lokalbefolkningen og mennesker, der påtænker at flytte til området. - skriv Hop og Rul Legeland ,72 DKK ,00 DKK 393,116,72 DKK

6 Mobile faciliteter Struer Kommune, Struer Turistforening, Struer Sanser og Struer Land har anskaffet telte, borde, stole, toiletvogn, trailer og mobil scene som står gratis til rådighed for kommunens foreninger. De mobile faciliteter har øget mængden af arrangementer af større og mindre art, som ellers ikke ville kunne lade sig gennemføre. Eksempelvis er teltene og scenen brugt til eventet Limfjorden rundt , Sansefestivalen m.m. Foreninger i Struer Kommune har mulighed for at leje faciliteterne uden beregning. På den måde er projektet med til at styrke generel fælles aktivitet i kommunen og hermed også turismen. - Kommunaldirektøren Struer Turistbureau Struer Kommune s kommunale budgetramme ,70 DKK ,00 DKK ,88 DKK ,00 DKK Galleri og værksted på Struer Havn På havnen i Struer har en lokal billedkunstlærer, Britt Fage, og kunstner Iben Laursen, skabt et galleri-værksted som er et oplevelsespræget rum, hvor der udbydes kurser, kunst, brugskunst og oplevelser i form af et arbejdende værksted. Formålet med projektet har været, at skabe en attraktion til både lokale og turister og også at skabe arbejde til ansøgeren. Elementerne er kursusvirksomhed, lokal nicheproduktion af unikaprodukter, turistevents og galleridrift. Kernegruppen af kunder og brugere er kvinder mellem 20 og 70 og der har været så stor succes, at initiativtageren har opsagt sit deltidsjob for helt at hellige sig værkstedet. - søg efter Britt Tranekær Fage Værkstedsgalleri Anden finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

7 FDF Sejlcenter Limfjord Jegindø Havn er blevet sejlcenter for børn og unge. En lokal landmand har stillet en hal til rådighed som vinteropbevaringsplads for både og en lokal fister har stillet et gratis undervisningslokale til rådighed. Formålet med projektet er at lære unge at færdes på vandet og i naturen; at give unge, der har det svært i skolen, mulighed for at få succesoplevelser i naturen og endelig at give handicappede børn og unge oplevelser. Ifm. projektet er der bl.a. etableret shelters, bålhytte m.m. Friluftsrådet ,27 DKK ,63 DKK ,75 kr ,89 DKK ,00 DKK Interaktiv historieskrivning på Struer Museum Byskriveren er en fysisk enhed i tilknytning til museets udstillinger, som muliggør, at gæsterne selv kan bidrage aktivt til arbejdet med at skrive historie og videreformidle den lokalhistoriske kulturarv. Det foregår i praksis ved at deres egne beretninger indtelefoneres, og beretningerne er inspireret af at museets besøgende, på en stor trykfølsom skærm, kan navigere rundt i en række emner og se lyd, billeder, film og tekst om udvalgte emner. At lade gæsterne selv bidrage til den lokale historieskrivning er et vigtigt demokratisk element som tilstræbes af mange kulturhistoriske museer i disse år ,78 DKK ,89 DKK ,89 DKK

8 Lyngs Mølle får nyt liv En gruppe initiativtagere fra Thyholm har sørget for, at den gamle Lyngs Mølle bevares gennem at skabe nyt indhold i aktiviteterne i møllen. Møllen er blevet renoveret og indrettet, så den kan bruges til kunst- og kulturudstillinger, mødested og andre aktiviteter. Ændringerne er sket til gavn for turismen, aktiveringen af lokalbefolkningen og samfundsudviklingen, idet møllen er et kulturhistorisk billede på samfundets udvikling. Foruden de indendørs forandringer er også et udendørsområde med bl.a. shelter, bålplads, turistfaciliteter og aktivitetsplads etableret Det har givet gode servicemuligheder for cykelturister, der anvender de 2 cykelruter, som er beliggende tæt på møllearealet. - søg efter gruppen Lyngs Mølle ,41 DKK ,20 DKK 7.199,21 DKK ,00 DKK Ny facade til Humlum Tennishal Lokale- og Anlægsfonden støttede i 2002 opførelsen af en tennishal med halmvægge til Humlum Tennisklub i Struer Kommune. Halmballevæggene har vist sig at give et godt indeklima med gode lydforhold og en frostfri grusbane hele året rundt, men på trods af omfattende forundersøgelser af pudsningsmetoder, er halmen begyndt at skalle af og ydervæggene langsomt begyndt at korrodere. For at sikre hallen en forlænget levetid, et pænt udseende og tennisklubben en brugbar hal, er det planen at beklæde ydervæggene med stålplader. Projektet har bidraget til at gøre hallen til en mere attraktiv servicefacilitet for nuværende brugere såvel som fremtidige inklusive tilflyttere, der interesserer sig for tennis. - søg efter gruppen Humlum Tennis Klub Lokale og Anlægsfonden ,32 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,32 DKK

9 Windsurfingklubben Windys fremtid sikret Den populære windsurfingklub Windy med udgangspunkt i Struer Havn stod og manglede fysiske rammer om klubben, da deres lejemål blev sagt op. Klubben har nu fået etableret klubfaciliteter i en bygning der har til huse på en grund stillet til rådighed af Struer Sejlklub og Struer Kommune. En privat virksomhed finansierede den pavillon, der nu er klubbens tilholdssted, og i tilkøb hertil byggede frivillige et skur til opbevaring af udstyr. Så klubben har fået gode faciliteter med alle nødvendige funktioner på et unikt sted i forhold til udøvelsen af sporten - Struer Havn. Struer Kommune ,92 DKK ,92 DKK ,00 DKK ,00 DKK Bade/bådebro ved Søndbjerg Strand Formålet med etablering af en bade og bådebro ved udmundingen af Søndbjerg Strandvej var at gøre det naturskønne område endnu mere attraktivt ikke mindst for mulige tilflyttere. Broen er siden indvielsen blevet flittigt brugt ikke mindst af eleverne på den nærliggende efterskole, der har benyttet broen hver dag i badesæsonen. Også en del kano og kajaksejlere har brugt broen som anløbssted. Søndbjergforeningen soendbjergforeningen/ Privat finansiering ,95 DKK ,00 DKK ,95 DKK ,00 DKK

10 Udvikling af Tambohus Kajakklub Tambohus ligger i et udpræget turistområde. Projektet Tambohus Kajakklub som bindeled mellem lokalbefolkningen og turismen har arbejdet for, at klubben er blevet til et sted, hvor lokalbefolkningen, landsbyens beboere, sommerhusfolket og generelt turisterne mødes. Det er sket gennem målrettet øgning af klubbens tilbud af aktiviteter især kajaksejlads. Effekten er tydelig. Klubben har fået 30 nye medlemmer, flere aktive ledere, flere turister der benytter klubbens faciliteter og generelt mange flere fra lokalbefolkningen der er involveret i foreningens aktiviteter. Der er også afholdt flere events, og som afledt effekt har den lokale kro fået større omsætning ,55 DKK ,00 DKK ,00 DKK Datastue i Thyholm Et tiltag for at gøre borgere i Thyholm bedre klædt på til at modtage kommunale og statslige informationer digitalt er gennemført. Projektet har været en succes både mht. antallet af tilmeldte og antallet af instruktører. Projekt datastue har bevirket øgede kompetencer blandt ældre beboere som gennem kurserne i datastuen er blevet fortrolige med den digitale informations og kommunikationsteknologi som er så vigtig, ikke mindst på landet. Der er kort sagt skabt bedre levevilkår i Thyholm for ældre. Foreningen Mandag Struer Kommune ,90 DKK ,95 DKK ,00 DKK 1.411,95 DKK

11 Hjerm Bypark -rekreation, kultur En gruppe ildsjæle i Hjerm Borgerforening, med stor forståelse for egnens behov og udviklingsstrategi, har skabt Hjerm Bypark. Gruppes visioner var at give børn og unge en øget naturforståelse. På et kvm. stort område (hvoraf de kvm er dyrket agerjord) er der etableret et naturpræget område med sø, skov, vandløb, krat og eng. Floraen er rekonstrueret så den afspejler områdets naturlige tilstand. Centralt i projektet har været mulighederne for at opholde sig i, og bevæge sig rundt i området, hvorfor stier, bænke og belysning har haft høj prioritet. Naturhuset er en del af parken et formidlingshus og centrum for et væld af friluftsaktiviteter. Grønne Partnerskaber Lokale og Anlægsfonden ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Tambohus Naturhavn Med anlæggelse af en natursti langs fjorden fra Tambohus Havn og til Tambosundbroen som det vigtigste element, er der skabt en række sundhedsfremmende tiltag for befolkningen og turisterne i området. Stien fører brugerne ud til Tambosundbroen et yndet udflugtsmål - hvor man kan se fisk og sæler boltre sig i gennemstrømningen. Langs stien er der, over en strækning på 150 m., etableret en ikke røre jordenforhindringsbane for børn og unge. Hertil kommer anlæggelse af en naturlegeplads med klatre-, balance og legeredskaber samt petanquebane med bænke og borde. Privat finansiering ,77 DKK ,88 DKK ,89 DKK ,00 DKK

12 Stisystemer og shelters i Resen Gennem en indsats fra beboerforeningen, friskolen og udviklingsselskabet er der i og omkring Resen skabt gang-, cykel- og ridestier, anlagt græsrabatter, plantet træer og opført trafikdæmpende barrierer. Formålet har været at skabe et område med nogle faciliteter, som er tiltrækkende for såvel nuværende som nye borgere og ikke mindst turister, lystfiskere m.fl. Friluftsrådet Privat finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Forskønnelse af Humlum Fiskerleje Humlum Bådelaugs overordnede formål med projekt Forskønnelse af Humlum Fiskerleje har været en kombination af forbedrede funktioner, forskønnelse og bevarelse af det helt unikke miljø, der findes på stedet. Et centralt element i projektet har været ombygning af et eksisterende fiskerhus og indretning af det med to toiletter, hvoraf det ene er handicapvenligt. For projektpengene er der også skabt en hjemmeside og brochuremateriale. Havnen er gennem projektet blevet mere brugervenligt for både bådfolket og de mange turister, der kører eller går tur på havnen. Lokale og Anlægsfonden ,83 DKK ,42 DKK ,00 DKK ,42 DKK

13 Aktivitetsplads i Humlum En gruppe frivillige i Humlum har taget initiativ til etablering af en ny legeplads i landsbyen. Pladsen er for alle beboere i området. Den er blevet et sted, hvor beboerne mødes, som samtidig danner ramme om leg og motoriske udfordringer, hygge og nærvær. På baggrund af en kæmpe indsats fra mange frivillige er der bygget multibane, gynger og klatrestativ. Der kommer også petanquebane, grill og flisebelægning. Den frivillige arbejdsindsats har været så stor, at der er sparet penge i forhold til det ansøgte beløb. Aktivitetspladsen er hyppigt benyttet og har styrket Humlums image som en lille by i udvikling. Gruppen Humlum på VKR Fonden Nordea Fonden Struer Kommune LOA Fonden ,90 DKK ,95 DKK 5.000,00 DKK ,00 DKK 5.000,00 DKK DKK ,95 DKK ,00 DKK Leg og fordybelse i Resen Resen Friskole og Naturbørnehave har gjort en indsats for at skabe flere bevægelsestilbud, med udgangspunkt i et allerede etableret aktivitetshus, ikke kun for børnene men for hele lokalsamfundet. Det primære resultat er etablering af el og vand, depotrum og vindsejl i huset, som nu er blevet et centralt samlingspunkt. Til det formål er der etableret sti med belysning fra friskolen, og sti fra P pladsen, til huset alt sammen for at øge adgangen for de beboere, der ikke normalt kommer på friskolen og i børnehaven. Filosofien bag tiltaget er at flere bevægelsestilbud vil give sundere, gladere børn, unge og voksne, øge motorik- og koncentrationsevne, forebygge mobning og konflikter og give en bedre indlæring. Profilen Resen Friskole på Privat finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

14 Forbedringer i hytten Lyngtoppen Lejrhytten Lyngtoppen, ejet af Thyholm FDF, danner en væsentlig ramme om klubbens børneog ungdomsarbejde. Hytten lejes desuden ud til andre, der vil nyde lejrlivet i den smukke thyholmske natur, inklusive til private fester. Hytten har fået en nødvendig renovering for forbedring, så den nu fuldt lever op til de krav brugere i dag stiller til en lejrhytte. Der er bygget en helt ny fløj indeholdende handicaptoilet med pusleplads, to baderum med hvert to individuelle bad-kabiner, toilet, rengøringsrum, depotrum m. tørreskab og to soverum. Forbedringerne fremtidssikrer Lyngtoppen og dens fortsatte brug af mange forskellige målgrupper. Den vil hermed også fortsat være et vigtigt aktiv for livet i området. Lokale og Anlægsfonden ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Samlingssted til Jegindboen Foreningen Jegindboen på Jeginø skaber mulighed for et socialt og aktivt liv for alle interesserede på øen og fungerer som koordinerende netværk for alle interesserede foreninger. Foreningens hus er blevet forbedret gennem anlæggelse af nyt gulv med isolering i to rum. Frivillige har lagt tæppefliser på det nye gulv. Kvaliteten af huset er øget, da det ikke længere er fodkoldt. Jegindboen Telefon: ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

15 Motionscenter i Langhøjhallen Formålet med ombygning og forbedringer af motionscenteret i idrætshallen Langhøjhallen i Struer, er at udvide mulighederne og komforten for brugerne af hallen. Nogle af de konkrete forbedringer er at to rum er lagt sammen, en kvist er bygget på taget, ventilationssystem er indrettet og der er opsat solgardiner og varmerør. Lyskilderne er moderniseret og der er installeret et elektronisk nøglesystem, så brugerne selv kan låse sig ind. Målgruppen er foreningerne i lokalområdet. Projektet er et delprojekt af en større plan for Langhøjhallen og området ,32 DKK ,86 DKK ,46 DKK Aktivitetsplads i Uglev Uglev og omegns borgergruppe har etableret en aktivitetsplads på et grønt område midt i Uglev by. Pladsen er først og fremmest et rekreativt grønt bytorv med mulighed for fysisk udfoldelse i trygge rammer. Den rummer bålplads og boldbane. Brugernes egen fantasi, aktivitetsniveau og virketrang, skaber indholdet i den fysiske udfoldelse og hermed aktivitetspladsens anvendelsesmuligheder. Målgrupperne er både byens indbyggere og folk udefra. Sommerhusbeboere på egnen bruger pladsen ligesom den også tiltrækker ungdomsskoleelever, efterskole og friskoleelever og børn fra de lokale børneinstitutioner. Uglev og Omegns Borgerforening Sundhedscenter Thyholm Privat finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK 7.875,00 DKK ,00 DKK

16 Samlingssted i Ølby Fousing Ølby-Fousing Borgerforening har skabt et samlingssted ved navn Oasen. Stedet, som er etableret med toiletfaciliteter og et køkken er beregnet til både lokale beboere og turister. Samlingsstedet er blevet etableret på den gamle sportsplads i Fousing og understøtter de aktiviteter, der allerede foregår der, som den velbesøgte Sct. Hans fest, familiedag, rengøringsog oprydningsdag og en række sportsaktiviteter. Huset bliver brugt flittigt af såvel lokale borgere m.fl. til børnefødselsdag og grill fester m.m. Imellem 500 og borgere og forbipasserende drager fordel af de nye faciliteter. Ølby-Fousing Borgerforening under Struer Kommune Lokale og Anlægsfonden ,69 DKK ,35 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,34 DKK Hal til Struer Søspejdere Struer Søspejdere er en gruppe under Det Danske Spejderkorps, med 28 medlemmer, og med adresse på Havnen i Struer. Forårsklargøringen af jollerne, heriblandt bevaringsværdige Ålborgjoller, er tidligere foregået ved at låne plads i gamle utætte ladebygninger, hvor der er blevet slebet og malet i omgivelser, der slet ikke er tidssvarende. Bådene er også blevet flyttet rundt på kreative måder, der ikke lever op til den sikkerhedsmæssige standard, der er gældende for i dag, så der var et stort behov for de nye halfaciliteter. Effekten af projektet er, at der nu er skabt sikre og ordentlige faciliteter for søspejdere og ledere, så unge mennesker også i fremtiden har mod på, og lyst til, spejderarbejde til søs. Struer Kommune Nordea Fonden Privat finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

17 Genoplivning af Toftum Bjerge Toftum Bjerge Camping har skiftet ejere efter at have været til salg i en årrække uden at være blevet vedligeholdt. Pladsens nye ejere vil gennemføre en større renovering, hvilket de nu har fået mulighed for gennem dette projekt. Blandt hovedaktiviteterne i projektet har det været reetablering af stor legeplads, som er offentlig tilgængelig, etablering af scene og talerstol til stor terrasse, etablering af internetforbindelse i Toftum Bjerge samt færdiggørelse af cafeens køkken, så der bliver spisemulighed i Toftum. Projektet støtter udviklingen af turisme i lokalområdet, og det forventes på kort sigt at give flere arbejdspladser ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Ungdomsmiljø Thyholm Midtpunktet er Thyholms eneste fritids og kulturcenter men et velbesøgt sted af unge mennesker, især de velfungerende. De faciliteter som midtpunktet rummer er blevet suppleret med fodboldbord, 50 tommer fladskærm med wii, Playstation 3 og Karaokeeanlæg, diverse spil, to stationære computere og et bobspil. Initiativet har fastholdt kredsen af de unge brugere, men også tiltrukket unge, der ikke er medlemmer af foreninger eller dyrker sport. Der er skabt et fællesmiljø, hvor alle kan hygge sig på tværs, uanset om de er sportsudøvere eller ej ,66 DKK ,33 DKK ,33 DKK 2.000,00 DKK

18 Det Grønne Hjørne: Helligkilde Det Grønne Hjørne er en succesfuld etablering af et rekreativt område på 4 ha. med muligheder for oplevelser og formidling af natur. Der er på grunden etableret oplevelsesoaser med bl.a. hønsegård, dyrefolde til geder, får, ponyer og grise. Der er lavet bede til dyrkning af afgrøder, urter, frugt og bær nogle af disse er gamle og utraditionelle. Hertil kommer legeplads, motorikbane, børnebyggeplads, bålhus, udekøkken og aktivitetsstier, der ændrer karakter afhængigt af årstiden. Endelig er der bygget café med aktivitetsrum, køkken, toilet og badefaciliteter samt shelters. Målgruppen turister og lokale, især børn har allerede givet stedet fine skudsmål. Friluftsrådet ,69 DKK ,25 DKK ,00 DKK ,44 DKK Nordvest 360 Lemvig-Thyborøn Turistforening og Struer Turistforening har sammen etableret portalen med henblik på at igangsætte turistaktiviteter, der er aktuelle hele året rundt deraf navnet 360. Projektet skal endvidere sikre produkterne synlighed gennem nye markedskanaler. Produkterne er fremkommet i et samarbejde mellem turistaktører i et større geografisk område og tilbydes som fleksible pakketilbud til turisten. Varerne kan bookes gennem webportalen Projektet er led i en bestræbelse på at produktudvikle, styrkelse af markedsføring og branding af Nordvestjylland. Midtjysk Turisme Privat finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

19 Shelters ved FDF-huset i Hjerm I forbindelse med FDF s kredshus i Hjerm har FDF Hjerm for 5 år siden plantet en skov på ca m2. I denne skov blev der anlagt en lille lysning, hvor der nu bygges to shelters og et spisebord. FDF Hjerm har ønsket at gøre området mere anvendeligt og attraktivt for såvel FDF erne som andre brugere af skoven. Hovedaktiviteten i projektet har været, at give mulighed for at FDF Hjerm bedre kan udnytte området i forbindelse med de ugentlige mødeaftener med børn og unge. Sekundært har hensigten også været at området nu kan anvendes af byens borgere eller turister på Marqueriteruten, som ønsker primitiv overnatning i det fri. Friluftsrådet A.P. Møllers Almenfond ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Ausumgaard som oplevelsesherregård Ejerne af herregården Aasumgaard mellem Struer og Holstebro vil med dette projekt udvikle Ausumgaaard i retning af også at være en oplevelsesskabende virksomhed. Oplevelserne skal dels bygge på besøg inde i bygningerne, dels bestå i genoplivning af nogle af de aktiviteter, som er afprøvet og gennemført på herregården i flere århundreder. Konkret ønsker Lundgaardfamilien at forbedre besøgsfaciliteterne bl.a. for gæster der vil se de særligt fremavlede Aasumgaardgrise - og at udvikle deres gårdbutik ,04 DKK ,00 DKK ,04 DKK

20 Galleri Kilen - oplevelser på Østersgård Tre arvinger til gården Østersgaard vil omdanne dele af gården til galleri. Gården er usædvanligt smukt beliggende i det naturfredede område Kilen, og det er hensigten at føre gårdens udseende tilbage til det oprindelige, så gæster kan tilbydes en autentisk oplevelse af en firlænget jysk gård fra omkring Der skal etableres galleri, fordybelsesrum, café, sansested samt formidling af naturen på fuglenes dag og blomsternes dag. Hertil kommer værksted for keramik, raku og maleri/ tegning. er søgt om ,26 DKK ,63 DKK ,63 DKK ,00 DKK Kurbadet Limfjorden Formålet med projekt Kurbadet Limfjorden er skabelse af et multifunktionelt koncept, der foruden luxuriøse oplevelser, som kropspleje og velværeaktiviteter, også vil være genoptræning og motion. På den måde vil kurbadets faciliteter bedre kunne udnyttes alle ugens dage: Weekender afsættes til spa og wellness mens resten af ugen er til genoptræning og motion. Tanken er at etablere både et stort varmtvandsbassin og saunaer, dampbad, Hamam, koldtvandskar og behandlerrum til massage, ansigtspleje, manicure, kropspleje, lounge og hvilerum. Projektet skal tiltrække flere turister, især endagsturister ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

21 Godsekspeditionen Struer Museum ønsker at bevare DSB s gamle godsekspedition, der ligger på havnen i Struer lige nord for banelegemet og gøre den til en kulturhistorisk og turistmæssig attraktion. Struer Museum ønsker at få renoveret bygningen, hvorved den vil bliver særdeles velegnet til udstillingsformål. Struer Museum vil derefter stille bygningen til rådighed for først og fremmest kulturhistorisk interesserede foreninger med særlig tanke på Støtteforeningen for Jernbanemuseet i Struer. Dermed bygningen vil få et særdeles velegnet og autentisk lokale til udstilling af samlingen af jernbanemateriel. Udstillingen vil være til glæde for lokale og turister, og vil trække mange mennesker til byen og til havnen. Støtteforeningen for Jernbanemuseet i Struer på Anden finansiering ,25 DKK ,12 DKK ,13 DKK ,00 DKK Servicefacilitet for gæster i Humlum Spar i Humlum ønsker at udvide deres nuværende butiksareal og derigennem skabe bedre forhold for kunder og personale. Et område tænkes anvendt som et sted, hvor byens borgere og turister kan finde informationer om arrangementer, turistattraktioner, servicemeddelelser mm. Der placeres desuden enkelte caféborde, som kan benyttes af turister eller lokale borgere, der evt. ønsker at styrke eller reklamere for et lokalt arrangement. Foruden brochurer og opslag påtænkes at inddrage en fladskærm, hvorpå der reklameres for byen, arrangementer og turistattraktioner. Projektet skal gøre Humlum til et mere attraktivt sted at bosætte sig, og det forventes at omsætningen hos Spar Humlum bliver øget betragteligt, så der på sigt vil kunne ansættes yderligere et par medarbejdere. Søg efter Super Spar Humlum på ,01 DKK ,50 DKK ,51 DKK

22 Herregården Hindsels Slægten Overgaard ejer herregården Hindsels, som er en af Thyholms store natur og kulturperler. Ejerne ønsker at åbne herregården for offentligheden, ikke mindst turister. Haven bliver tilgængelig, og her vil der kunne nydes kaffe. En tidligere staldbygning skal skabes om til festlokale med anretterkøkken. Der skal indrettes flere udlejningsværelser, og et tårnrum skal indrettes til galleri. På herregården skal der også skabes tilbagevendende aktiviteter som alternativ messe, Spirituel Festival og Havens dag. I første omgang søges kun om tilskud til at åbne haven op ,00 DKK 30,820,00 DKK 30,820,00 DKK Struer Rideklub udvider kapaciteten Struer rideklub har 150 aktive medlemmer og mange forskellige aktiviteter. Her er både tilbud om undervisning ved uddannede beridere men også et rigt klubliv omkring afvikling af stævner, ridelejrskole og andre sociale arrangementer. Klubben ønsker at udvide opstaldningsfaciliteterne med 7 nye udebokse, da det er indtægter fra disse, der giver økonomi i virksomheden, så de andre aktiviteter kan fortsætte. Klubben vil også nedtage en gammel fodergang, så de nye bokse opfylder myndighedernes krav om boksstørrelse. Struer Kommune ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK 6.539,00 DKK

23 Bevægelsesanlægget Hvidbjerg Stadion Projektet Bevægelsesanlægget Hvidbjerg Stadion har til formål at skabe aktivitetsområder med fokus på børns, unges og voksnes lyst til at udfordre sig selv, og i fællesskab med andre, i nye utraditionelle fysisk rammer. Her skal være plads til sjov, leg, boldspil, udendørs fitness og parkour. Det overordnede mål er at få sundere, klogere og gladere børn ved at inspirere dem til at have en mere aktiv hverdag med masser af bevægelse i nærmiljøet og naturen ,250,00 DKK ,00 DKK Offentlige og private fonde m.m ,00 DKK Cykelturismen i Limfjordsområdet Netværk Limfjorden er et tværkommunalt initiativ med det formål at gå sammen om at styrke cykelturismen i hele Limfjordsområdet. Alle områdernes lokale aktionsgrupper, med undtagelse af Aalborgs, forventes at indstille projektet med lige store beløb pr. kommune. Projekt Cykelturisme i Limfjordsområdet skal udvikle og optimere cykelturismen i Limfjordslandet. Der vil blive udarbejdet nyt kortmateriale for cykelturer i Limfjordsområdet, udarbejdet cykelferietilbud og nyt informationsmateriale samt en app, som henvender sig såvel både til danske og udenlandske turister. Det forventes at projektet vil være med til at øge omsætningen i turismebranchen i området. Henrik Sommer Tlf , Via LAGerne i Holstebro, Viborg, Struer, Lemvig, Jammerbugt-Himmerland, Thy-Mors og Skive ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

24 Den Blå Lagune Bremdal Borger og Grundejerforening har omdannet den naturligt forekommende strand Den Blå Lagune - en del af Bremdal Strand - om til en unik naturperle, der forener naturoplevelser og aktiviteter til lands og til vands. Målgruppen er lokalbefolkningen og besøgende fra nær og fjern især børn og unge. En særlig målgruppe er handicappede. Den blå lagune skal skabe livsglæde og sundhed. Der er udført et nyt rekreativt naturområde med stisystem, der indeholder forskellige udfoldelsesmuligheder og anlægge en unik dobbelt badebro, hvori indgår en handicapbadebro. En sådan badebro findes ikke i Danmark i dag. Badebroen er mere end en badebro det er fremtidens friluftsbad, et vådt værested og et bademiljøaktivitetscenter. Bremdal Borger og Grundejerforening Struer Kommune, Lokale og Anlægsfonden samt Friluftsrådet Diverse fonde m.m. og egenfinansiering ,50 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,50 Sundhed og livsglæde for alle i Langhøj Mellem Langhøjskolen og hallen ligger et område, som netværket Langhøj i bevægelse ønsker at omskabe til et aktivitetsområde. Området er omdannet til at rumme en række tilbud som et område med overdækket udendørs fitness og en multibane. Hertil kommer en tarzan/motorikbane, bålhytte, goalbox og petanquebane og der skal også anlægges opholds og trappetribuner. Det overordnede formål er, at få lokale til at dyrke mere motion. Det skal ske ved, at brugen af aktiviteterne er gratis og kan tilgås på alle tidspunkter af døgnet. Gruppen Langhøj i bevægelse på Struer Kommune Lokale og Anlægsfonden Friluftsrådet Diverse fonde m.m. og egenfinansiering ,75 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,75 DKK

25 Netværksdannelse imellem lokalsamfundene samt udarbejdelse af lokale udviklingsplaner til styrkelse af bosætningen i Struer Kommune har gennemført dette projekt, som har haft flere delmål: at binde lokalsamfundene igennem et virtuelt netværk, hvor vidensdeling bliver formidlet mellem de enkelte lokalsamfund i kommunen og på nationalt plan i alle anliggender i forbindelse med landdistriktsudvikling og dermed synliggøre hvad der foregår i landdistrikterne i kommunen. At bidrage til at de deltagende områder får udarbejdet en lokal udviklingsplaner, som kan være med til at styrke udviklingen og bosætningen i alle landdistrikterne i Struer Kommune og ikke nok med det de kan også være input til udarbejdelse af kommuneplanen. De lokale udviklingsplaner er en del af det virtuelle netværk og med til at skabe en udvikling, som er lokalt forankret i de enkelte lokalsamfund, hvor borgerne føler ejerskab til de planer, som bliver udarbejdet og de projekter, som igangsættes efterfølgende. De lokale udviklingsplaner er et godt redskab for de lokale ressourcepersoner i de enkelte lokalsamfund til det videre udviklingsarbejde, som er med til at skabe den fortsatte udvikling. Derudover er projektet ligeledes med til at give de ressourcepersoner, som arbejder med landdistriktsudvikling i landdistrikterne i Struer Kommune den nødvendige kompetence til det videre arbejde. Og ikke mindst, er projektet med til at styrke bosætningen i hele Struer Kommune med de aktiviteter, som vil blive igangsat efterfølgende ,00 DKK Yderligere information: Merethe Juul Thysen - Tlf Landdistriktspuljen ,00 DKK ,00 DKK Enjoy Limfjorden - Grøn Vækst Limfjorden Limfjordsområdet har allerde en betydelig turisme men der er et stort uudnyttet potentiale, der især knytter sig til en forlængelse af sæsonen og til et højere døgnforbrug. Turismeprdoukterne med tilknytning til Limfjordsområdet er både attraktive og prismæssigt konkurrencedygtige, men de er i alt for begrænset omfang tilgængeligte på de internationale markeder, og de er stort set heller ikke bundet sammen på en sådan måde, at man kan tale om samlede oplevelsestilbud. En væsentlig indsat i projektet handler om at modne produkterne til de internationale markeder og om at gøre dem salgbare over for et internationalt publikum samt at synliggøre de salgbare produkter på de digitale platforme, som i stadig stigende grad anvendes af turismen. Yderligere Information LAGerne i Lemvig, Holstebro, Skive, Struer og Småøernes LAG Lemvig, Holstebro, Skive og Struer Kommune Region Midtjylland Privat finansiering DKK DKK DKK DKK DKK

26 Styrkelse af udviklingen i Struer Kommune Med Lokale Ressourcers kraft - nye veje i Struer Kommune er ved at gennemføre ovennævnte projekter i samarbejde med Struer Kommune. Det en projekt, arbejder for at få belyst behovene og ikke mindst udarbejdet udviklings- og handleplaner med henblik på at igangsætte projekter, som er med til styrke det gode liv, og det såvel frivillige liv som erhvervslivet i landdistrikterne i Struer Kommune. Indenfor det frivillige liv, vil der blive sat fokus på foreningslivet, kulturlivet for såvel børn, unge, de voksne som den ældre generation har brug for at blive styrket. Indenfor erhvervslivet, vil der blive sat fokus på oplevelsesøkonomien, som er en vigtig faktor specielt i landdistrikterne. Målgruppen er borgerne i Struer Kommune - men også borgere, som kommer på besøg udefra i og med at formålet er at styrke kommunen yderligere for at få flere tilflyttere til området. Det forventes at projektet vil bidrage til igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke udviklingen i områderne og dermed også tiltrække nye borgere til Struer Kommune. Samtidig forventes det at de lokale borgere, som deltager i projektet bliver klædt på til at være ambassadører for deres område - således at de alle kan bidrage til styrkelse af området. Det andet projekt vil udfordre og inddrage lokale frivillige ressourcer i nytænkning af den offentlige service i tre lokalsamfund i Struer Kommune, at igangsætte pilotforsøg og ikke mindst styrke den lokale sammenhængskraft og udvikling. Målgruppe ifm. gennemførelse af projektet er borgerne i de deltagende lokalområder, som igennem diverse processer vil blive inddraget i og få den nødvendige kompetence til at videreføre de aktiviteter, som igangsættes ifm. projektet. Det forventes at ca borgere vil blive ambassadører og fortsætte de igangsatte aktiviteter i lokalområderne. Samtidig forventes det at aktiviteterne vil brede sig til andre områder i kommunen. Yderligere information: Merethe Juul Thysen tlf Madlandet i Vest Projektet Madlandet i Vest har til formål at øge synligheden af de vestjyske fødevarer igennem forbedrede førdevareoplevelser. Madlandet i Vest opretter oplevelsesruter og deltager i en række megaevents i Vestjylland, som i dag ikke er madrelaterede - for at sætte fokus på vestjyske fødevarer og for at indsamle erfaringer, der gør, at vestjysk mad fremover let kan være på menukortet ved store begivenheder i og udenfor Vestjylland DKK Via LAGerne i Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Småøernes LAG Kommunerne Region Midtjylland DKK DKK DKK

27 Nye faciliteter og dæk til færgen Venøsund Med projektet har Venøsund Færgelaug bevaret den gamle Venø færge som øens livlinje samtidig med at Venøsund bliver et aktiv for lokalområdet og Venø havn. Målgruppen for projektet er såvel den lokale befolkning som turister, som ønsker at få en oplevelse i området. Hovedaktiviteterne har været at etablere en overdækning på den gamle Venø færge, toilet, landgang og montering af sliddæk i norsk fyr. Effekten er at færgen kan medvirke til at gøre turismen i Struer og omegn mere attraktiv samt med sit unikke mix med Venø Færgefart at skabe gode rammer for bosættelse på Venø ,50 DKK Yderligere information: Småøernes LAG Landdistriktspuljen A.P. Møller fonden s kommunale budgetramme Anden finansiering ,11 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,39 DKK

28 Alle projekter i dette katalog er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og den lokale aktionsgruppe i Struer Kommune -

Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013. Lokal udvikling i årene 2007-2013 med Landudvikling Slagelse

Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013. Lokal udvikling i årene 2007-2013 med Landudvikling Slagelse Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013 Lokal udvikling i årene 2007-2013 med Landudvikling Slagelse Udgiver Landudvikling Slagelse Tekst og Layout Jan Salha Berg Fotografier Borreby teater

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17

Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17 Projektbeskrivelse Kernen Ølstrups nye samlingssted Juni 2015 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Landsbyen Ølstrup... 3 Projektets idé... 3 Mål... 4 Målgruppe... 5 Projektet... 5 Delprojekt 1: Børnehuset

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 1 Motivation Ansøgning Skive Kommune søger hermed Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere