Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antallet af private job er vokset i alle landsdele"

Transkript

1 Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker jobfremgangen. Det seneste er beskæftigelsen i den private sektor faktisk vokset i alle landsdele. Selv om det er gået frem i alle landsdele, er fremgangen i Vest- og Sydsjælland fortsat meget svag. Derudover er der en tendens til, at industrien klarer sig bedre i Jylland end på Sjælland. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. april 2015 Analysens hovedkonklusioner Lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor er vokset med personer det seneste. Lønmodtagerbeskæftigelsen er i den private sektor det seneste vokset i alle landsdele. Hidtil har det ellers især været hovedstaden, som har trukket jobfremgangen, men resten af landet er kommet bedre med. Det seneste har lidt over halvdelen af jobfremgangen i den private sektor været udenfor hovedstadsområdet. Ser man på brancher er det specielt inden for erhvervsservice, at der har været en fremgang, men flere steder er eksempelvis industrien også kommet bedre med. Det gælder specielt i Jylland. Kontakt Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 flere lønmodtagere i den private sektor det seneste Det private arbejdsmarked har herhjemme vist pæne takter det seneste. Samlet er lønmodtagerbeskæftigelsen fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 vokset med personer. Dermed er den private beskæftigelse på sit højeste niveau siden sensommeren Det fremg af figur 1. Figur 1. Udviklingen i antallet af lønmodtagere i den private sektor Antal lønmodtagere i den private sektor Antal lønmodtagere i den private sektor Antal lønmodtagere i den private sektor Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Det seneste er jobfremgangen på det private arbejdsmarked blevet mere bredt funderet. Både i forhold til brancher, men også i forhold til landsdele. Det er således ikke længere kun omkring hovedstaden, at der er fremgang. Det seneste er beskæftigelsen i den private sektor faktisk vokset i alle landsdele. Det fremg af tabel 1. Det er fortsat i og omkring hovedstadsområdet, at jobfremgangen på det private arbejdsmarked er stærkest, men de andre landsdele er kommet betydeligt bedre med. Samlet har lidt over halvdelen af jobfremgangen på det private arbejdsmarked været uden for hovedstadsområdet det seneste. De jyske landsdele, som Sydjylland og Vestjylland har det seneste haft en jobfremgang på ca. 2 pct. på det private arbejdsmarked, men også Fyn, som har været meget hdt ramt af krisen, har det seneste haft en fremgang på 1,3 pct. i lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor. Østsjælland har også haft en fremgang på 1½ pct. det seneste. Derimod halter Vest- og Sydsjælland fortsat. Fremgangen på det private arbejdsmarked har her været på 0,2 pct. set over det seneste, svarende til knap 300 flere lønmodtagere. 2

3 Tabel 1. Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor fordelt på landsdele Det seneste Pct. Siden foret 2013 Pct. Byen København , ,1 Københavns omegn , ,1 Nordsjælland , ,6 Bornholm 225 2, ,1 Østsjælland 832 1, ,1 Vest- og Sydsjælland 299 0, ,8 Fyn , ,2 Sydjylland , ,3 Østjylland , ,3 Vestjylland , ,0 Nordjylland , ,4 I de følgende afsnit ses på udviklingen indenfor de vigtigste private hovedbrancher, som bygge- og anlæg, industrien og privat service for at få et billede af, hvilke brancher der har trukket jobfremgangen i de enkelte landsdele. I de fleste landsdele er det specielt indenfor erhvervsservice, som dækker alt fra rengøringsjob, vikarjob til højtbetalte konsulenter, som ingeniører, økonomer mfl., at der er skabt flere arbejdspladser. Derudover er der dog også fremgang at spore i industrien flere steder i landet. Industrien har ellers haft det hdt under krisen, men flere steder oplever man nu en jobfremgang. Det er specielt i Jylland, at industrien er begyndt at opleve en jobfremgang, mens industrien på Sjælland flere steder fortsat er i tilbagegang. 3

4 København I landsdelen København, er det specielt inden for bygge- og anlægsbranchen, at beskæftigelsen er vokset. Mange af de private serviceerhverv har dog også oplevet fremgang. Det gælder erhvervsservice, som igennem længere tid har trukket jobfremgangen på arbejdsmarkedet, men brancher som information og kommunikation, handel og transport er også begyndt at røre på sig. Industrien i København, har derimod haft en tilbagegang på 657 lønmodtagere det seneste, svarende til en tilbagegang på 5,1 pct. Tabel 2. Udviklingen i København Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg , ,8 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed , ,3 Handel og transport mv , ,7 Information og kommunikation , ,5 Finansiering og forsikring 171 0, ,6 Ejendomshandel og udlejning -39-0, ,2 Erhvervsservice , ,4 Københavns omegn Jobfremgangen i Københavns omegn er meget bredt funderet i de private hovederhverv. Det seneste har der således været fremgang i alle brancher på nær i information og kommunikation. Fremgangen har været mest markant indenfor erhvervsservice og bygge- og anlægsbranchen, men industrien har faktisk også oplevet en fremgang på knap personer, svarende til en fremgang på 4,2 pct. det seneste. Tabel 3. Udviklingen i Københavns omegn Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg , ,1 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed , ,4 Handel og transport mv , ,9 Information og kommunikation , ,3 Finansiering og forsikring 46 0, ,6 Ejendomshandel og udlejning 43 0,9 79 1,7 Erhvervsservice , ,9 4

5 Nordsjælland De private hovederhverv, der har trukket jobfremgangen i Nordsjælland det seneste er industrien samt handel og transport. Indenfor finansiering og forsikring opleves dog tilbagegang. Tabel 4. Udviklingen i Nordsjælland Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg 97 1,1 86 1,0 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 282 1, ,8 Handel og transport mv , ,5 Information og kommunikation 80 2, ,0 Finansiering og forsikring , ,7 Ejendomshandel og udlejning 19 0,8 71 3,1 Erhvervsservice 46 0, ,5 Bornholm På Bornholm har jobfremgangen på det private arbejdsmarked æret trukket af handel og transport samt industrien. Fremgangen i beskæftigelsen på Bornholm er generelt ikke så bredt funderet endnu. En del brancher oplever således fortsat tilbagegang. Tabel 5. Udviklingen på Bornholm Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg 3 0, ,8 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 53 3,0 20 1,2 Handel og transport mv. 77 2,1 46 1,2 Information og kommunikation -25-5, ,7 Finansiering og forsikring -8-4, ,8 Ejendomshandel og udlejning 0 0,1-3 -1,6 Erhvervsservice , ,4 5

6 Østsjælland I antal er det specielt serviceerhvervet, handel og transport, der det seneste har trukket jobfremgangen i de private erhverv i Østsjælland. Fremgangen på det private arbejdsmarked er i Østsjælland hovedsageligt trukket af de private serviceerhverv samt byggeriet. Industrien derimod har haft en faldende beskæftigelse på ca. 600 personer det seneste. Tabel 6. Udviklingen i Østsjælland Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg 134 2, ,8 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed , ,1 Handel og transport mv , ,7 Information og kommunikation 22 1,2-3 -0,2 Finansiering og forsikring 12 0,7 7 0,5 Ejendomshandel og udlejning 71 6,3 70 6,2 Erhvervsservice 275 3, ,7 Vest- og Sydsjælland Vest- og Sydsjælland er den landsdel i Danmark, som har haft den mest beskedne jobfremgang på det private arbejdsmarked set over det seneste. Ser man særskilt på de vigtigste private hovederhverv, har fremgangen ligget indenfor information og kommunikation samt en lille fremgang i industrien. Erhverv som erhvervsservice samt handel og transport, som flere steder ellers har haft fremgang det seneste, har i Vest- og Sydsjælland oplevet tilbagegang. Tabel 7. Udviklingen i Vest- og Sydsjælland Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg -31-0, ,8 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 172 0,7 93 0,4 Handel og transport mv , ,4 Information og kommunikation 210 8, ,0 Finansiering og forsikring , ,4 Ejendomshandel og udlejning 64 2,4 99 3,8 Erhvervsservice -43-0, ,5 6

7 Fyn Fyn har været meget hdt ramt af krisen, men det seneste er beskæftigelsen på det private arbejdsmarked vokset relativt pænt. Ser man på de vigtigste private hovederhverv, har fremgangen været trukket af handel og transport samt af industrien. Derudover synes fremgangen på Fyn at være relativt bredt funderet. Af de vigtigste private hovederhverv, har det således kun været finansiering og forsikring, som har haft en tilbagegang det seneste. Tabel 8. Udviklingen på Fyn Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg 166 1, ,6 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 541 2, ,7 Handel og transport mv , ,2 Information og kommunikation 212 4, ,9 Finansiering og forsikring -85-2, ,4 Ejendomshandel og udlejning 17 0,7 52 2,2 Erhvervsservice 141 0, ,9 Sydjylland I Sydjylland er det handel- og transport, erhvervsservice og industrien, som har oplevet jobfremgang det seneste. Specielt er industrien i Sydjylland indenfor det seneste kommet bedre med, og har haft en fremgang på godt personer. Bortset fra finansiering og forsikring har der det seneste været jobfremgang i alle de vigtigste private hovederhverv. Tabel 9. Udviklingen i Sydjylland Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg 522 2, ,4 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed , ,1 Handel og transport mv , ,8 Information og kommunikation 273 6, ,5 Finansiering og forsikring , ,3 Ejendomshandel og udlejning 6 0,2-3 -0,1 Erhvervsservice , ,6 7

8 Østjylland I Østjylland er det erhvervsservice, industrien samt handel og transport, som har trukket jobfremgangen indenfor de private serviceerhverv. Bygge- og anlægsbranchen har dog indenfor det seneste også oplevet en pæn fremgang på 4,4 pct. Dog kniber det fortsat indenfor information og kommunikation samt finansiering og forsikring i Østjylland. Tabel 10. Udviklingen i Østjylland Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg 872 4, ,7 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed , ,4 Handel og transport mv , ,4 Information og kommunikation , ,5 Finansiering og forsikring -91-1, ,5 Ejendomshandel og udlejning 22 0,4 89 1,8 Erhvervsservice , ,6 Vestjylland Industrien klarer sig rigtig pænt i Vestjylland og har siden opsvinget tog fart været en vigtig jobmotor for det private arbejdsmarked. Der er dog også fremgang at spore indenfor de private servicefag samt i byggeriet. Ligesom i mange af de andre landsdele er der dog tilbagegang indenfor finansiering og forsikring. Tabel 11. Udviklingen i Vestjylland Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg 129 1, ,1 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed , ,7 Handel og transport mv , ,6 Information og kommunikation 151 5, ,2 Finansiering og forsikring , ,8 Ejendomshandel og udlejning 97 4, ,2 Erhvervsservice 120 0, ,3 8

9 Nordjylland Nordjylland har haft vanskeligt ved at rejse sig fra krisen, og beskæftigelsen på det private arbejdsmarked ligger da også fortsat langt under før krise-niveauet, men også i Nordjylland er beskæftigelsen på det private arbejdsmarked begyndt at vokse. Det gælder særligt indenfor erhvervsservice og industrien. Bygge- og anlæg, finansiering og forsikring samt information og kommunikation oplever dog fortsat tilbagegang i Nordjylland. Tabel 12. Udviklingen i Nordjylland Pct. Siden foret 2013 Pct. Bygge og anlæg , ,0 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 469 1, ,4 Handel og transport mv. 57 0, ,3 Information og kommunikation -55-0, ,9 Finansiering og forsikring , ,5 Ejendomshandel og udlejning 185 6, ,5 Erhvervsservice 377 1, ,8 9

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere