Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp"

Transkript

1 Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd)

2 Om din organisation» Land:» By:» Programmets navn:» Navn på den organisation som bruger dette program:» Navn på den person som udfylder denne formular:» adresse:» Telefonnummer (inklusiv international landekode):» Organisationens hjemmeside:» Programmet blev påbegyndt i år: Vores organisation er En lovmæssig organisation (f.eks. prøveløsladelse) En NGO / fund/ velgørenhed En privat virksomhed Andet: Vores arbejde er placeret i et Urbant område (f.eks. en større by) Landligt område Delvist urbant område (mindre by) Hvad kendetegner programmet Hvilke af de følgende typer af klienter arbejder du med, og på hvilken måde? Type af klient Deltaget i program (j/n) 1. Udøvere som har en straf fra domstolen, og hvor det er påkrævet at de skal deltage i jeres program som en del af deres samfundstjeneste 2. Udøvere som har en straf fra domstolen, som sidder i fængsel og deltager i jeres program, mens de sidder i fængsel 3. Udøvere som er henvist af socialforvaltningen/børneforsorgen 4. Udøvere som er henvist af familiedomstolen i forbindelse med sager om forældremyndighed/kontakt 5. Udøvere som selv har henvendt sig 6. Udøvere som er henvist fra anden side Beregnet omfang (%) Afkryds venligst hvor størstedelen af programmets finansiering kommer fra (der kan afkrydses mere end en boks) EU/national/regional/kommunal finansiering 1

3 Finansiering fra domstolene Finansiering fra civil domstol/børneforsorgen Finansiering fra de sociale myndigheder eller sundhedsvæsnet Bidrag fra klienter Privat finansiering (donationer osv.) Andet: Finansiering af arbejdet med gerningsmænd er Permanent Baseret på projekter Baseret på individuelle sager Andet: Tilbyder dit program/organisation anden hjælp inden for området af interpersonel vold, eller vold i hjemmet? (der kan afkrydses mere end en boks). Arbejde med udøvere af seksuel misbrug Arbejde med udøvere børnemisbrug Arbejde med unge mennesker som benytter sig af vold i forhold, eller børn til forældre vold Arbejde med kvindelige udøvere inden for vold i hjemmet Støtte til kvinder som er udsat for vold i hjemmet Støtte til børn som er udsat for vold, eller som har været vidne til vold Støtte til mænd som har været udsat for vold i hjemmet Andet: Er dit program... (Der kan afkrydses mere end en mulighed.) Godkendt eller anerkendt af en institution eller professionel instans? Hvilken? Medlem af en specifik professionel instans, eller national organisation? Hvilken? Ingen af ovenstående Indholdet af dit arbejde Hvilken af de følgende tilgange passer bedst på den tilgang som benyttes når der arbejdes med udøvere? (der kan afkrydses mere end en mulighed): Kognitiv adfærdsterapi (CBT) Psykoedukativ Duluth modellen (baseret på en kvindelig forståelse af vold i hjemmet) Systematisk/familieterapi Konstruktivist/narrativ Psykodynamik Andet: Hvad er de tre vigtigste mål for dit arbejde? 1. 2

4 2. 3. Hvilke af de følgende er de essentielle/vigtigste elementer af dit arbejde? (mere end en mulighed kan afkrydses) Typiske kønsroller og stereotyper (maskuline og feminine) Kønsbestemt kontrol Holdninger og meninger som understøtter vold Forklaring/ansvar for den voldelige adfærd Effekten som vold i hjemmet har på de udsatte/empati for de udsatte Forældrerollen og den effekt som vold i hjemmet har på børn Alkohol/stoffer og vold Høj-risikofyldte situationer (f.eks. en separation) Definition af vold/former for voldelig adfærd (f.eks. voldsspiralen) Rekonstruktioner af voldelig(e) handling(er) Konfrontation med begrundelser og minimale strategier Timeout Vredeshåndtering Personlig historik af vold (biografisk arbejde) Ligestilling Sociale evner (kommunikation/konfliktløsning) Selvbevidsthed, selvrefleksion og følelsesmæssige udtryksformer Sociale forhold (venskaber, omgangskredse) Andre: Benytter du nogen form for manual i dit arbejde med gerningsmænd? Ja, hvilke: Vores program tilbyder hovedsageligt... Individuel rådgivning (undtagen den indledende session) Grupperådgivning Både individuel og grupperådgivning Andet: Hvor mange sessioner vil dit program (normalt) tilbyde? sessioner Hvor lang tid varer dit program normalt (uden opfølgning)? måneder Hvor mange mænd blev henvist til dit program sidste år? Hvor mange har deltaget i minimum en session? Hvor mange har fuldført programmet? 3

5 Partner kontakt og støtte Kontakter du klienternes (tidligere) partner? Ja Inkluderer dit program støtte til jeres klienters (tidligere) partner? Ja, det leveres af vores organisation Ja, det leveres af en organisation vi samarbejder med Hvis ja, hvad inkluderer denne støtte? (mere end en mulighed kan afkrydses). Individuel støtte og hjælp Grupperådgivning og støtte Jævnlig støtte og hjælp, så længe klienten er en del af programmet Proaktiv kontakt (kontakten igangsættes af støttegruppen) Risikovurdering og sikkerhedsplanlægning Individuel støtte for børn som er udsat for, eller vidne til vold Grupperådgivning og støtte for børn som er udsat for, eller vidne til vold Andet: Ansatte i forbindelse med programmet Udfyld venligst antallet for fuldtidsansatte i hver stilling (f.eks. hvis du har en medarbejder som arbejder halvtid med udøvere, så vil denne skulle udfyldes med 0,5. Hvis du har en medarbejder som arbejder halvtid med udøvere, kombineret med en ekstra 10 timer af anden personel, så vil tallet være 0,70) Programleder (fuld/deltid): svarende til fuldtid Træningsleder/supervisor: svarende til fuldtid Ansatte som arbejder med udøvere: svarende til fuldtid Ansatte som hjælper partnere: svarende til fuldtid Klinisk supervisor: timer/måneder Kontekst af dit arbejde Samarbejder du med andre instanser/projekter? Mere end en mulighed kan afkrydses. Politiet Domstolene Civil/familiedomstolen Anklageren Statsforvaltningen 4

6 Socialforvaltningen Kvindelige rådgivningscentre Kvindehjem Centre som hjælper og støtter børn som har været udsat for, eller vidne til vold Børneforsorgen Praktiserende læger Behandlingscentre for alkohol- og/eller stofmisbrug Skadestuer Sygehuse Andet Er dit arbejde del af et samarbejde med en anden instans som arbejder for at stoppe vold i hjemmet? Med ovenstående menes der, et jævnligt/fast samarbejde hvor minimum to organisationer arbejder sammen for at skabe en fælles indsats mod vold i hjemmet (f.eks. fælles protokoller, arbejdsindsats osv.) Ja Vi er involveret i at udarbejde de nationale eller lokale strategier, som skal benyttes til at bekæmpe vold mod kvinder og piger, på følgende måder (mere end en mulighed kan afkrydses): Vi er en del af den nationale/lokale arbejdsgruppe som arbejder for at bekæmpe vold mod kvinder og piger Vi modtager finansiering gennem denne strategi Vi leverer data til regeringen Vi giver vores mening, baseret på de politikker og love som eksisterer Vi deler information med andre lokale instanser, i forhold til effekten af denne strategi Ingen af de ovenstående Andet: EKSTRA INFORMATION (afkryds de gældende muligheder) Vi har en lokal struktur for hvordan der skal deles information om mulig risiko i forbindelse med individuelle voldelige udøvere. Hvis en udøver er udpeget af domstolen til at deltage i vores program, og denne person stopper programmet, vil der være en hurtig reaktion fra domstolen, med mulige alvorlige konsekvenser for personen Måling og evaluering af resultatet Måler du resultatet af dit arbejde? Ja 5

7 Bemærk: Ved måling af resultatet menes der en indsamling af data fra resultatet af dit arbejde, f.eks. ændringer i brugen eller risikoen for vold, sikkerheden for de udsatte, de psykologiske symptomer og aspekter, færdiggørelse af behandling, osv. Hvilken form for information vil du mest benytte til at måle resultatet af dit arbejde? (Mere end en mulighed kan afkrydses.) Information fra facilitatorer (observation) Information fra klienter Information fra partner eller tidligere partner Information fra støttegrupper til de udsatte Information fra andre instanser (f.eks. socialforvaltningen, sundhedsvæsnet, osv.) Rapporter fra politiet eller domstolen Andet: Hvilket resultat måler du? (Mere end en mulighed kan afkrydses.) Ingen vold/reducering af vold Risiko for vold/reducering af vold Ændringer i klientens holdning og meninger som understøtter vold Forbedring af klientens evner indenfor kommunikation og konfliktløsning Forbedring af den psykologiske side (f.eks. depression, vrede, angst,...) Forbedring af klientens forældrerolle Forbedring af klientens livskvalitet Andet med dine klienter med (tidligere) partner Hvordan måler du resultatet? (Mere end en mulighed kan afkrydses.) Ved at gennemlæse notater, observationer og information Gennem en ustruktureret samtale Gennem en struktureret samtale Gennem et spørgeskema eller status Ved at benytte IMPACT toolkit med dine klienter med (tidligere) partner Hvornår måler du resultatet? (Mere end en mulighed kan afkrydses.) I starten af den indledende samtale (pre-test) Under programmet/halvvejs gennem programmet Når klienten fuldfører programmet med dine klienter med (tidligere) partner 6

8 Ved opfølgning 1 til 3 måneder efter afslutning af programmet Ved opfølgning 4 til 6 måneder efter afslutning af programmet Ved opfølgning 7 til 12 måneder efter afslutning af programmet Ved opfølgning 13 til 24 måneder efter afslutning af programmet Ved opfølgning 24 måneder efter afslutning af programmet Benytter du risikovurderingsværktøjer i starten af forløbet? (Mere end en mulighed kan afkrydses.) S.A.R.A. D.A. HCR-20 SVR-20 BSAFER Oasys CAADA-DASH PCL DV-MOSAIC DyRiAs Andet Hvilken dokumentations- og rapporteringssystem benytter du? (Mere end en mulighed kan afkrydses.) Standardiseret dokumentation af sociale statistiske data af klienterne Standardiseret sags-baseret dokumentation af arbejdet Sags-baseret, ikke-standardiseret dokumentation af arbejdet (f.eks. notater, osv.) Data ved afslutning og dropout Specifikt computersystem til administration af klient information (f.eks.: REDAMOS) Video eller lyd optagelse af sessioner Årlige statistikker Årlig aktivitetsrapport Andet Er dit program blevet evalueret? Ja uddyb venligst, og hvis muligt, inkluder en kopi af rapporten hvis muligt 7

9 Bemærk: Med evaluering mener vi en systematisk analyse af en samling af indsamlede data fra dit program, af en intern eller ekstern forsker, dette vil normalt blive udleveret som en rapport eller en offentliggjort artikel Mange tak du kan benytte denne information til at hjælpe med at udfylde din årlige rapport, ved hjælp af IMPACT toolkit rapporten proforma. Du bedes også indsende det udfyldte spørgeskema til WWP-EN network. 8

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL

BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL Side 23 Illustration af 3-trins samarbejdsmodel Projekt Tidlig Indsats Visitator Jordemoder eller jordemoderfaglig nøgleperson Visiterer den gravide ved

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer

Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer Sådan kan materialet bruges: Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Herre i

Læs mere

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til uddannelseslederen Ungdomsuddannelser Hovedundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet

Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet Beslutningsforslag nr. B 192 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV), Morten Østergaard (RV), Henrik Dam Kristensen (S), Maja Panduro (S), Astrid

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud Socialpædagogernes Landsforbund, Socialfaglig Afdeling KL, Afdeling for Velværd og Service Indholdsfortegnelse: Hvad skal vi

Læs mere

The PROMISE European Guidelines for training health and social care professionals in mental health promotion

The PROMISE European Guidelines for training health and social care professionals in mental health promotion The PROMISE European Guidelines for training health and social care professionals in mental health promotion HVAD ER PROMISE EUROPÆISKE RETNINGSLINIER FOR UDDANNELSE AF PERSONALE INDENFOR PSYKIATRIEN?

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN. Udviklingstendenser 2005 2010

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN. Udviklingstendenser 2005 2010 TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN Udviklingstendenser 2005 2010 TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN UDVIKLINGSTENDENSER 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Mødemateriale Færdig(heder) med hash Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015)

Læs mere