Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi"

Transkript

1 Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

2 OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab. Selskabet består typisk af entreprenøren, finansieringsselskabet og driftsselskabet. 2 offentlig-privat partnerskab

3 Mere kvalitet for pengene Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er kvalitetsmæssigt den bedste løsning, når der skal opføres nye offentlige bygninger og anlæg. OPP bygger på en meget tæt dialog mellem partnerne. Med baggrund i den offentlige bestillers viden om bygningens formål bliver ønsker og forventninger på et tidligt stadie afstemt med de private deltagere i partnerskabet, som hver især anvender al deres viden for at opnå det bedst mulige resultat. På den måde sikrer partnerskabet mellem den offentlige bestiller og det private konsortium en langsigtet, totaløkonomisk, tidssvarende og kvalitetsmæssigt optimal løsning på det ønskede byggeri eller anlæg. Med OPP er det derfor slut med løsninger, der er kostbare på længere sigt. Attraktivt at tænke i totaløkonomi OPP-udbudsformen betyder, at alle parter har et fælles ansvar for at minimere risici, og alle skal forholde sig til at stå for drift og vedligeholdelse i en lang kontraktperiode. Derfor er tidssvarende løsninger og gennemtænkte materialevalg den eneste vej at gå, og det giver kvalitet for pengene. Med OPP bliver det attraktivt for entreprenøren at vælge løsninger og materialer, der er dyrere her og nu, men som på lang sigt vil betyde, at udgifterne til drift og vedligeholdelse bliver lavere. På den måde giver det totaløkonomisk mening at tænke brugsværdi, energiforbrug, rengøring og vedligeholdelse ind i byggeriet helt fra begyndelsen. OPP kan anvendes både i forbindelse med enkeltstående projekter og til at løse flere bygge- og anlægsopgaver på OPP sikrer os en bygning af høj kvalitet. Konsortiet står jo ikke kun for at opføre bygningen, men også for at drive og vedligeholde den i de næste godt 30 år. Derfor har konsortiet en naturlig tilskyndelse til at bruge de bedste og mest holdbare materialer, så det fremover kan spare penge på den daglige drift. For os som kommune betyder det i det her tilfælde, at vi har sikret vores børn en skole, som vil holde høj kvalitet i mange år frem. Jørgen Christiansen, kommunaldirektør i Langeland Kommune, som har fået opført Ørstedskolen i OPP, Teknik & Miljø marts 2012 én gang. Ved at samle flere opgaver og få dem opført og vedligeholdt under samme OPP-kontrakt, er der store totaløkonomiske gevinster at hente. Klar ansvarsfordeling OPP er den sikreste måde at undgå nedslidte offentlige bygninger i fremtiden. Byggeri, drift og vedligeholdelse er placeret i et selskab, som har ansvaret for, at rammerne fungerer som aftalt i hele kontraktperioden. Partnerskabet sikrer en høj kvalitet og kontinuerlig vedligeholdelse af byggeriet, så det fremstår sundt og velholdt i hele kontraktperioden. Den offentlige part kan derfor fokusere på dét, som den er god til. For en kommune, der bestiller et skolebyggeri, kan byråd og skoleforvaltning således koncentrere sig om at tage ansvar for de aktiviteter, rammerne skal danne grundlag for. Offentlig-privat partnerskab 3

4 Et stærkt samarbejde til glæde for alle Der skal overordnet set tre professionelle partnere til at finansiere, opføre og drive det OPP-byggeri eller anlæg, som den offentlige part bestiller. Hver af de tre partnere tilfører projektet al den erfaring, de har på hvert deres område og løser deres del af den store opgave i den aftalte kontraktperiode, som typisk er på 20 til 30 år. Den finansielle partner er en bank eller et finansieringsselskab, som sørger for risikovurderinger og den totale økonomi i hele kontraktperioden Entreprenøren er som regel krumtappen i hele processen og står for selve opførelsen af OPP-projektet. Entreprenøren samler holdet af rådgivere til opførelsen af projektet en totalentreprise Driftsselskabet eller facility management partneren står for den efterfølgende drift og vedligeholdelse i hele kontraktperioden Bestillerens rolle OPP giver den offentlige part, som bestiller opgaven, meget bedre rammer for innovativt kvalitetsbyggeri end den traditionelle udbudsproces med en arkitektkonkurrence og en efterfølgende licitation. Med OPP kan bestilleren indbyde til en prækvalifikation og ofte en efterfølgende udbytterig og konkurrencepræget dialog, hvor projektet tager form ved hjælp af alle deltag ende parters idéer og erfaring. Med OPP er udgangspunktet for dialogen helt klart bestillerens ønsker til byggeriets funktion og arkitektur. Hvis en kommune ønsker et nyt skolebyggeri med udgangspunkt i, at skolen skal rumme op til 700 elever, og der skal være god plads til sportslige aktiviteter, er der med OPP også god plads til innovation gennem dialogen mellem alle deltagerne. Bestilleren kan desuden se frem til muligheden for at kunne overtage byggeriet i god og velholdt stand og til en aftalt sum når kontrakten udløber efter 20 eller 30 år. 4 offentlig-privat partnerskab

5 Finansiering Aktiekapital, ansvarlig lånekapital og garantier Offentlig part OPP-aftale OPP-selskabet Entreprenør Drift og vedligehold Entreprenørens rolle Entreprenøren er typisk den, der tager initiativet til sammensætningen af de private partnere i projektet, som arkitekter, ingeniører og andre rådgivere, og tager sig af etableringen af selve OPP-selskabet. Entreprenøren bliver med andre ord sin egen bygherre med de forpligtelser over for projektet, som det indebærer. Entreprenøren anvender her al sin kompetence på området og sørger for en strømlinet proces. Størstedelen af entreprenørens arbejde består i at planlægge og opføre byggeriet i den bedst mulige kvalitet set i et totaløkonomisk perspektiv. Driftsselskabets rolle I et OPP-samarbejde er driftsselskabet med allerede i planlægningsfasen og kan med sin erfaring vurdere, hvad det vil koste at drive og vedligeholde bygningerne eller anlæggene i hele kontraktperioden. Det betyder, at der fra begyndelsen i dialogen om projektet er mulighed for at justere på tegninger og på anvendelsen af materialer til gavn for en sikker drift og Roller i et OPP-projekt Den offentlige part bestiller byggeriet eller anlægget hos det private OPP-selskab, der står for drift og vedligeholdelse. Projektet bliver finansieret af en bank eller et finansieringsselskab, der er specialister i OPP-projekter med en løbetid på år. en hensigtsmæssig vedligeholdelse. Det bliver dermed også til gavn for brugerne. Den finansielle partner Den finansielle partner er med til at tage sin del af ansvaret for byggeriet eller anlægget samt en eventuel økonomisk risiko. Det giver til gengæld også adgang til at rådgive i hele processen. Den finansielle partner får dermed en helt anderledes indsigt i og ejerskab af projektet. Offentlig-privat partnerskab 5

6 Med OPP gør hver især, hvad de er bedst til Det giver følgende fordele: Kvalitet OPP Opgaverne varetages af dem, der er bedst til netop den opgave: Byggeriet eller anlægget opføres af entreprenøren Drift og vedligeholdelse varetages af driftsselskabet Langsigtet finansiering varetages af bank eller finansieringsselskab Bestiller og bruger koncentrerer sig om aktiviteterne i byggeriet Traditionelt År Bedre kvalitet og værdi for brugerne i hele levetiden Ingen uforudsete driftsudgifter i år Velholdt byggeri til overtagelse eller salg bagefter Den offentlige myndighed opnår stor budgetsikkerhed samtidig med, at man først begynder at betale, når man ibrugtager projektet. Derudover kommer der sammenhæng mellem design, anlæg samt vedligeholdelse og drift herunder energioptimering. En OPP-leverandør har med andre ord et incitament til at bygge på en måde, så den fremtidige drift og vedligeholdelse bliver økonomisk hensigtsmæssig. Signe Primdal Rahbek, chef for kontorprojekter i Bygningsstyrelsen, i Teknik & Miljø marts 2012 Den samlede standardmodel skulle gerne betyde, at en offentlig myndighed kan spare en god pose penge i opstartsfasen, da myndigheden ikke i samme omfang vil have brug for ekstern rådgivning og bistand. Line Nørbæk, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for offentlig-privat samarbejde, i Teknik & Miljø marts 2012 Hjælp at hente Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har iværksat nogle initiativer, der skal være med til at fremme OPP og på den måde få gang i flere projekter. Standardmodellen Tidligere var der store omkostninger til ekstern rådgivning og bistand forbundet med at opstarte et OPP-samarbejde. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har med baggrund heri udviklet en standardmodel for OPP for på den måde at minimere startomkostningerne for de offentlige myndigheder. Standardmodellen er en form for gennemarbejdet guideline til OPP, der indeholder svar på alle de spørgsmål, der måtte være om OPP. Modellen indeholder også en standardkontrakt, der er udarbejdet af Kammeradvokaten. Den samlede standardmodel betyder derfor, at den offentlige bestiller sparer mange penge i opstartsfasen. Læs mere om standardmodellen på kfst.dk/opp Kontaktpunkt med danske erfaringer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oprettet et OPPkontaktpunkt. Her kan myndigheder og virksomheder få oplysninger om OPP, herunder om de danske erfaringer på området. På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan man udfylde en kort formular, hvorefter man i løbet af tre arbejdsdage vil blive ringet op af en medarbejder. 6 offentlig-privat partnerskab

7 MT Højgaard en professionel og erfaren partner MT Højgaard er landets mest erfarne samarbejdspartner inden for byggeri i Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Blandt vores OPP-projekter er Tinglysningsretten i Hobro, et parkeringshus ved Regionshospitalet Randers samt skolebyggerier i Vildbjerg i Herning Kommune, i Rudkøbing på Langeland og i Frederikshavn. Kvalitet ned til mindste detajle Disse og andre projekter er skabt i et tæt samarbejde med den offentlige bestiller og de øvrige private partnere. Sammen har vi gennem hele processen nøje besluttet, hvordan vi kunne opføre bygningerne i en sådan kvalitet, at de fremtidige omkostninger til drift og vedligeholdelse kommer til at være så lave som muligt. I den beslutningsproces har alle parter haft en innovativ tilgang til udviklingen af det endelige byggeri. Den tankegang har eksempelvis betydet, at vi i skolebyggerier typisk vil vælge et ekstra slidstærkt gulv for at sikre, at det kan holde til de mange fødder og den daglige rengøring. På den måde betaler vi lidt mere for at opføre bygningen, men set over de næste 30 år ender det med at blive billigere set ud fra et totaløkonomisk perspektiv. Med MT Højgaard får du en samarbejdspartner, som ikke kun er fortrolig med OPP, men også har evnen til at føre de ønskede tanker ud i livet. Vores erfaringer fra flere OPP-projekter har vist, at vi er i stand til at indgå i den vigtige og nødvendige dialog, der skal til for at skabe et godt fundament for et frugtbart samarbejde mellem den offentlige bestiller og de private partnere. Fast kontaktperson følger dig hele vejen Samarbejdet kommer til at løbe gennem en kontraktperiode på typisk 20 eller 30 år, og det gør det ekstra vigtigt, at samarbejdet fungerer optimalt. Som bestiller hos os får du en fast kontaktperson, som følger dig hele vejen, og som oftest også fortsætter med ind i ledelsen af OPP-selskabet, så kontinuiteten og engagementet forankres i hverdagen med henblik på at skabe et godt, tæt og gnidningsfrit samarbejde. Alle projekter, vi har deltaget i, er blevet afleveret til tiden og til prisen, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra den offentlige bestiller. Offentlig-privat partnerskab 7

8 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej Søborg mth.dk/opp

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af Emil Schjødt Hamelsvang Vejleder: AMHE - Anne Marie Herforth VIA University College, Campus Aarhus Dato for aflevering: 27.03.2015 TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) DKK FTF LO STK juni 2007 Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) 1. Indledning Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på, om samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder kan indrettes

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering

LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering Indhold 3 Forord 4 En letbane på tværs af København 7 Hvad er OPP? 10 Økonomivurdering af traditionel udførelse og OPP 16 OPP-model med kort driftsperiode

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Partnerskab i bygge- og anlægssektoren

Partnerskab i bygge- og anlægssektoren 4-4-2014 7. SEMESTER SPECIALE OPP OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB Partnerskab i bygge- og anlægssektoren Bygningskonstruktør uddannelsen VIA University College Aarhus N Vejleder: Anne Marie Herforth Michael

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere