At kunne læse og skrive? Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence med afsæt i en genrepædagogisk tænkning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At kunne læse og skrive? Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence med afsæt i en genrepædagogisk tænkning."

Transkript

1 Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence med afsæt i en genrepædagogisk tænkning CFU Sjælland 2012 Lene Herholdt At kunne læse og skrive? AIodning Læseforståelse FunkJonel læse- og skrivekompetence Literacy skrimkyndighed, tegnkyndighed KriJsk literacy A 1

2 FunkJonel læsekompetence At have funkjonelle læsekompetencer er at være i stand Jl at forsta, anvende og reflek- tere over skrevne tekster for gennem dete at opna sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og være i stand Jl at deltage i samfundslivet. Pisa 2009:22 Program Afsæt: Læseforståelse Hvorfor samspil mellem læsning og skrivning? Undervisning eksempler Hovedpunkter i en eksplicit undervisning i skrimsprog Pointer 2

3 Afsæt: læseforståelse Inferens / følgeslutninger Haller, Grænsebørn 3

4 For at forstå drager vi følgeslutninger - inferenser DefiniJon To informajoner inden for teksten kombineres. En informajon i teksten kombineres med en informajon uden for teksten. Komponenter i læseforståelse Bogstav lyd Viden om verden Ordforråd Viden om teksters funkjon, opbygning (struktur) og sproglige mønstre Viden om sprog - sprogsystem, betydning, sprogbrug Forståelsesstrategier og evne Jl at styre og regulere egen læsning (metaforståelse) 4

5 Hvorfor samspil mellem læsning og skrivning? SkriMsprog - skrimkyndighed Læsning og skrivning er to sider af samme skrimsproglige system. Der er tale om to funkjoner med udgangspunkt i det samme skrimsproglige system. Denne tænkning danner f. eks. baggrund for opdelingen i centrale kundskabs- og færdighedsområder ckf er i Fælles mål: Det skrevne sprog - læse og Det skrevne sprog skrive. 5

6 Skrivning i fag hvorfor? Skrivesituasjoner er ome koblet Jl faglig virksomhet. Fagenes skrivemåter gjenspeiler derfor deres egenart, indre logikk og arbeidsmåter. Berge, Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve: 8 h=p://folk.uio.no/kjellbe/skriving.pdf Skrivning fremmer læsning Graham og Hebert (2010): WriJng to read Eleverne skal skrive om de tekster de læser InterakJon med teksten skr.: nedskrive reakjoner, analysere og fortolke teksten Skrive resumeer af teksten Skrive noter Jl teksten Skr. besvare spørgsmål, eller skrive spørgsmål Jl teksten og besvare dem Undervis eleverne i skrivefærdigheder og kompetencer som indgår i det at producere en tekst Skriveproces Tekststrukturer Syntaks Stavning Eleverne skal skrive meget 6

7 Undervisning Eksempler Modeltekster Når man arbejder systemajsk med tekstens funk4on, type, struktur og sproglige mønstre er teksten letere at læse og forstå Og den kan bruges som modeltekst som afsæt for skrivning af hele faglige tekster. 7

8 NyhedsarJkel - struktur Chokolade gavner helbredet 14: marts Spis mørk chokolade for din sundheds skyld. Men lad være med at spise for meget. Chokolade er godt for helbredet. Chokolade giver lavere blodtryk og lavere risiko for at få et slagjlfælde eller et hjerteanfald. Det viser tysk forskning. Der skal ikke meget chokolade Jl, siger dr. Brian Buijsee fra det tyske insjtut for human ernæring Jl Videnskab.dk. Seks- ode gram er nok - Seks- ote gram om dagen er nok, fastslår han. Undersøgelsen er netop offentliggjort i det videnskabelige JdsskriM European Heart Journal. Forskerne har analyseret data fra en stor undersøgelse. Her har man fulgt cirka personer fra Personerne var mellem 35 og 65 år. Kakao er sund Forskerne mener, at det er kakaoen, som er sund. Den indeholder nemlig flavanoler. De frigør kvælstof- ilte, som får de små muskler i blodkarrene Jl at udvide sig. Det betyder, at blodtrykket sænkes. Kvælstof- ilten forbedrer også blod- pladernes funkjon, så blodet flyder letere. Pas på vægten Mørk chokolade indeholder mere kakao og flere flavanoler end lys chokolade. Andre undersøgelser har da også peget på, at det er den mørke chokolade, der er sundest. Selv om det er sundt at spise chokolade, skal man ikke gå amok i det. Chokolade indeholder nemlig vældig mange kalorier. Og det er rigjg usundt at være overvægjg. Oversigt over struktur i nyhedsarjklen Kernenyhed (Hyppigt i rubrik og mellemrubrik) SatelliTer med uddybning af kernenyhed Uddybning Årsager, konsekvenser Belæg for kernenyheden Kontekstualisering Vurdering Peter White

9 SJlladsering ved at bruge skeletekster Røde Kors: Sandholm har for mange beboere 12:04-8. april Der bor flere asylsøgere i Sandholm, end centret har plads 4l. Det skaber konflikter mellem beboerne, siger Røde Kors eler onsdagens knivdrab på centret. Asylcentret Sandholm i Nordsjælland er overfyldt. Røde Kors må nogle gange sende asylansøgere på hotel eller vandrehjem, fordi der ikke er plads Jl dem i Sandholm. Det siger generalsekretær for Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl. - Vi har oplevet at have 200 flere beboere på Center Sandholm, end der er plads Jl. Vi har i flere år prøvet at råbe de ansvarlige polijkere op for at få flere pladser, siger Anders Ladekarl. I sidste måned måte Røde Kors for eksempel lade 175 asylansøgere bo i feriehyter i Karrebæksminde. (Skriv en satellit som drejer sig om konsekvenser) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Røde Kors har selv del i ansvaret Karsten Lauritzen er integrajons- ordfører for Venstre. Han siger, at Røde Kors selv har en del af ansvaret for forholdene i Sandholm. - Røde Kors får et beløb for hver asylansøger Jl at drive asylcentrene. Røde Kors er også med Jl at amale hvor mange asylansøgere, der skal være plads Jl på centrene, siger Karsten Lauritzen. Men det er ikke rigjgt, siger Anders Ladekarl. - Det er slet ikke op Jl os i Røde Kors. Vi skal sørge for så gode forhold som muligt for de folk, der kommer herjl. Derfor presser vi også voldsomt på for at få flere pladser, siger Anders Ladekarl. ligejl.nu SJlladsering ved at bruge skeletekster Røde Kors: Sandholm har for mange beboere 12:04-8. april Der bor flere asylsøgere i Sandholm, end centret har plads 4l. Det skaber konflikter mellem beboerne, siger Røde Kors eler onsdagens knivdrab på centret. Asylcentret Sandholm i Nordsjælland er overfyldt. Røde Kors må nogle gange sende asylansøgere på hotel eller vandrehjem, fordi der ikke er plads Jl dem i Sandholm. Det siger generalsekretær for Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl. - Vi har oplevet at have 200 flere beboere på Center Sandholm, end der er plads Jl. Vi har i flere år prøvet at råbe de ansvarlige polijkere op for at få flere pladser, siger Anders Ladekarl. I sidste måned måte Røde Kors for eksempel lade 175 asylansøgere bo i feriehyter i Karrebæksminde. Drab hænger sammen med overbelægning Center Sandholm har plads Jl knap 600 beboere. Men i perioder er der over 800 beboere. Røde Kors mener, at onsdagens knivdrab på centret hænger sammen med overbelægningen. PoliJet må omere og omere Jlkaldes Jl voldsomme slagsmål mellem asylsøgerne. Onsdag blev en 30- årig asylansøger fra Afghanistan dræbt under et større slagsmål. Røde Kors har selv del i ansvaret Karsten Lauritzen er integrajons- ordfører for Venstre. Han siger, at Røde Kors selv har en del af ansvaret for forholdene i Sandholm. - Røde Kors får et beløb for hver asylansøger Jl at drive asylcentrene. Røde Kors er også med Jl at amale hvor mange asylansøgere, der skal være plads Jl på centrene, siger Karsten Lauritzen. Men det er ikke rigjgt, siger Anders Ladekarl. - Det er slet ikke op Jl os i Røde Kors. Vi skal sørge for så gode forhold som muligt for de folk, der kommer herjl. Derfor presser vi også voldsomt på for at få flere pladser, siger Anders Ladekarl. ligejl.nu 9

10 Hjælpeark 2 Jl novellestruktur Fupz Aakeson: Damen der elskede sin dreng i Endnu flere helt andre historier Novellens struktur Ro Ro brydes Uro Uro brydes Ro Hjælpeark Jl novellestruktur Ro Hvilken 4lstand eller orden går novellen ud fra som det givne? Ro brydes Hvad er begivenheden, det usædvanlige der bryder ind? 1. skæringspunkt Novellens struktur Uro Hvordan forløber mødet mellem begivenhed og orden? Uro brydes Og hvordan er reak4onen på begivenheden / 1. skæringspunkt? 2. Skæringspunkt = vendepunktet Ro Hvordan er udfaldet? 10

11 Hjælpeark 2 Jl novellestruktur Fupz Aakeson: Damen der elskede sin dreng i Endnu flere helt andre historier Ro Ro brydes Og når damen havde set sådan noget, gik hun rundt og vred hænderne og tænkte på sin lille dreng og at hun måde passe på ham, så der aldrig nogensinde skete noget med ham. Novellens struktur Uro Uro brydes Ro Skrivning kan udvikle læseforståelse og faglig viden Tænkeskrivning Bruges Jl: Organisere, huske, tænke, udforske, reflektere Kan være: Forskellige former for notatagning og grafiske fremsjllinger Jdslinje, resumé, referat, nummereret punkt- opsjlling, tankekort, taksonomier, trædiagram, kolonnenotater, årsag- følge- kort med pile, skemaer, billednotater PræsentaJonsskrivning Færdige tekster hvor man har en læser i tankerne gerne ud fra modeltekster 11

12 Hovedpunkter i en eksplicit undervisning i skrimsprog Lærerens eksplicite og sjlladserende undervisning Eksplicit undervisning Ved udtrykket eksplicit undervisning forstår jeg den undervisning som er konkret, og direkte viser eller forklarer hvad eleverne skal gøre, hvordan de skal gøre og hvorfor de skal gøre det. 12

13 SJlladsering Den midlerjdige støte som en lærer benyter for at vise eleven hvordan han kan gøre noget sådan at han selv senere kan gøre det på egen hånd. Det betyder at sjlladseringen er fremjdsretet og har Jl hensigt blot at give den nødvendige støte for at eleven udfordres Jlstrækkeligt Jl at lære nyt; og samjdig ligger der i begrebet at sjlladset xernes bid for bid når eleven mestrer det nye. Opbygning af et undervisningsforløb rækkefølge! I 4. klasse har de i nogen Jd arbejdet med forskellige genrer. Nu er de i gang med genren eventyr. Med det formål at opbygge læseforståelsesstrategier og skrivekompetence skal eleverne kende eventyrets opbygning (tekststruktur) og de sproglige mønstre i et typisk eventyr og kunne anvende dem Jl selv at skrive et eventyr. Arbejdet med eventyrgenren i 4. kl. tager afsæt i den viden eleverne allerede har om eventyr: Rammen er klassefællesskabet, lærer er ordstyrer og sekretær i en dialog hvor eleverne bidrager med deres viden som indgår i en fælles mindmap. Lærer nedskriver det formentlig hverdagssprog som eleverne bruger. 13

14 Anvendelse af viden varierede gentagelser Næste trin er at lærer er rollemodel i en fælles gennemgang hvor tekststruktur og sproglige mønstre fra elevernes fælles viden trækkes frem i et eventyr. Her bruger læreren elevernes vendinger og begynder samjdig at indføre faglige termer. I dag arbejder de i tomandsgrupper med at konstruere et spil om eventyrgenren. De skal anvende de faglige begreber de har lært, i spillet. Selve spillet skal konstrueres, og de skal skrive reglerne for spillet. HereMer byter de med et andet hold og afprøver deres spil. Til sidst melder de Jlbage Jl det andet hold hvordan det fungerede at bruge reglerne, hvordan det var at spille, og hvad de har lært. Elementer i en eksplicit, sjlladserende undervisning Før tydeliggøre hvad der skal foregå og vise hvordan Formål og program for dagen står på tavle/board, forklares kort, knytes sammen med hvad der skete sidst Lærer er rollemodel eller står for fælles undersøgende dialog så det vises og forklares hvad eleverne skal gøre. Under - sjlladsering af elevernes arbejdsprocesser Organisering, f.eks. CL- strukturer (møde på midten, giv én få én) StøTeark. Eks. strukturark Jl noveller, modeller Jl grafisk fremsjlling Lærerens guiding og spørgsmål EMer sjlladsering i forhold Jl at samle op på hvad eleven fandt ud /lærte 14

15 Elevernes dialogiske og undersøgende Jlgang Udvikling af forståelse og strategier kræver tænkning. Dialog skaber ressourcerne for tænkning fordi den giver mulighed for at sjlle spørgsmål, udforske og tydeliggøre koncepter, opsjlle hypoteser, foretage logiske slutninger og reagere på andres ideer (Gibbons 2002: 8-10, 14). I dialogen kan de faglige begreber og elevernes forståelse formuleres og reformuleres flere gange fordi både forskellige elever og læreren udtrykker sig undervejs, Undersøgelsen, læsningen, skrivningen og dialogen spiller sammen. Undervejs og afslutningsvis kan læreren samle op, pointere og understrege udtryk, begreber og ny viden som er skabt. Pointer Arbejd systemajsk med tekstens funk4on, type, struktur og sproglige mønstre Undervis konkret i læseforståelses- og skrivestrategier Skab mange forskellige sprogbrugssituajoner med skrim, (sam)tale, læsning, refleksion gennemtænkt rækkefølge og varierede gentagelse (lærer- og elevroller) Støt elevernes vej fra tale- Jl skrimsprog ved at undervise eksplicit i hvad eleverne skal gøre, og ved at sjlladsere udvikling af strategier helt konkret (Lærerroller) Lærers og elevers funkjoner og roller Lærerens eksplicite, sjlladserende undervisning før, under og emer læsningen Elevernes undersøgende og reflekterende Jlgang Organisering som skaber mulighed for dialog, faglig og sproglig udvikling (klassefællesskab, gruppe, par, individuelt) 15

16 Læs mere Graham, S. & Herbert, M. A. (2010): WriEng to read: Evidence for how wrieng can improve reading. A Carnegie CorporaEon Time to Act Report. Washington, DC: Illiance for Excellent EducaJon. htp://www.all4ed.org/files/wrijngtoread.pdf Hammond, Jennifer (2012): Mundtlig sprogudvikling som bro Jl literacy: SJlladsering af læring hos australske elever med engelsk som andetsprog. i Viden om læsning nummer 12, htp://www.videnomlaesning.dk/wp- content/uploads/hammond.pdf Herholdt, Lene (2012): Undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan. NaJonalt videncenter for læsning. htp://www.videnomlaesning.dk/viden- om/laesning- det- grundlaeggende/ laeseforstaaelse/ 16

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Af Lene Herholdt Artiklen diskuterer hvorfor det er nødvendigt at satse på netop læseforståelse

Læs mere

Hvad er academic literacy?

Hvad er academic literacy? Anmeldelse: Udfordr eleverne og understøt dem i at gå fra konkret hverdagssprog til abstrakt fagsprog English Learners. Academic Literacy and Thinking Learning in the Challenging Zone. Gibbons, Pauline:

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

Undervisning i læseforståelse Rapport over et treårigt projekt med casestudier i Helsingør og Ishøj. Af Lene Herholdt og Fie Høyrup

Undervisning i læseforståelse Rapport over et treårigt projekt med casestudier i Helsingør og Ishøj. Af Lene Herholdt og Fie Høyrup Undervisning i læseforståelse Rapport over et treårigt projekt med casestudier i Helsingør og Ishøj Af Lene Herholdt og Fie Høyrup Undervisning i Læseforståelse Rapport over et treårigt projekt med casestudier

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

her kan de sgu lege videre

her kan de sgu lege videre her kan de sgu lege videre Vinnie Lerche Christensen og Else Marie Okkels Læremiddel.dk/UC Syddanmark Som det fremgår af rapporten, er de resultater, der har været særligt synlige i relation til elevgruppen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Havbiologi i 2. klasse sprogbaseret undervisning i natur/teknik

Havbiologi i 2. klasse sprogbaseret undervisning i natur/teknik Havbiologi i 2. klasse sprogbaseret undervisning i natur/teknik Afgangsprojekt, PD læsning og skrivning Modulnummer: 203299 Trine Petz, Studienummer: Dip634 Vejleder: Ruth Mulvad Indledning... 3 Problemformulering.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning

Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning Af Dorit kjær hedegaard, lærer, læsevejleder, pd i læsning og skrivning, AnsAt i børne- ungerådgivningen i helsingør i et såkaldt

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ Resume De fleste er enige om, at vi lever og bevæger os i en globaliseret verden. En verden, der er under konstant forandring. Disse forandringer kræver at vi mennesker både har kundskab til og kan kommunikere

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Læsepolitik Vibeskolen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere