Gode minder fra dagene på. Sundvolden 2. ÅRG. NR. 3 AUGUST Til haveselskab hos Dronningen. Sundvolden. Økumenisme ~ Adventisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode minder fra dagene på. Sundvolden 2. ÅRG. NR. 3 AUGUST 2012. Til haveselskab hos Dronningen. Sundvolden. Økumenisme ~ Adventisme"

Transkript

1 2. ÅRG. NR. 3 AUGUST 2012 Gode minder fra dagene på Sundvolden Økumenisme ~ Adventisme Sundvolden 2012 Til haveselskab hos Dronningen NR. 3 AUGUST 2012 / 1

2 SENIORKONSULENTENS TANKER: Det var stort og fantastisk at lytte til sangen nr. 288 i vor salmebog Gud vær med os til vi ses igen, da vi afsluttede årets seniorstævne. Når 160 personer har været sammen i 5 dage, og skal sige farvel til hinanden efter nogle gode dage, dukker der både minder, hjemlængsel og fremtidshåb op i ens indre. Det er altid vemodigt at sige farvel, når man har været sammen med gode venner. FOTO: H. SÆTTEM Sangen dukkede op igen, da vi sad i bussen på vej hjem fra seniorstævnet. De fleste var allerede parat til at tilmelde sig næste års stævne på Skarrildhus. Heldigvis ved vi ikke på forhånd om alle disse klarer at være med, men ønsket er der. Sundvolden 2012 blev en god oplevelse. Minderne vil sikkert dukke op igen, når du læser dette blad, hvor stævnet er nærmere omtalt. Da vi sang afslutningssangen ved stævnet, stod vi hånd i hånd og gav udtryk for et ønske om, at Gud vil være med os på vandringen til himlen. Det bliver en befrielse at nå frem, men også en glæde at kunne være sammen ikke mindst med vor Frelser Jesus Kristus. Det bliver den største oplevelse vi kan få. Det bliver en befrielse fra en syndig jord. Det bliver en dag, hvor sorg og smerte er borte, og hvor døden ikke eksisterer mere, og frygten for at blive gammel vil være fjernet. Jeg tror, det vil være godt for os alle, en gang imellem at lade tankerne gå til den dag, hvor vi vil se Jesus og hans engle, der vil samle os sammen for at føre os til de himmelske boliger. Vi skal være der en tid. Vi skal indse, at Jesus er retfærdig, og så skal vi igen på rejse til den nye og genskabte jord, hvor der ikke længere findes savn, sygdom eller synd. Mit store ønske er, når vi læser dette blad, at vi alle har besluttet os for at tage imod den plads i Guds rige, som han tilbyder os allerede nu. De bedste hilsner Bent Nielsen AKTIVE SENIORER udgives af Foreningen for Danske Adventistseniorer. I 2012 sendes bladet til alle medlemmer i Adventistkirken, der er fyldt 60 år. Adventistseniorer i udlandet kan få det tilsendt, som pdf-fil via . Et årsabonnement koster for alle andre kr Redaktion: Walder Hartmann (ansvh.), tlf , Birthe Bayer, Harry Sættem Layout: Mediegruppen Tryk: Øko-tryk Forsidefoto: På vej mod toppen - H. Sættem Deadline for næste blad: 1. oktober 2012 Næste blad udkommer: November 2012 ISSN: / NR. 3 AUGUST 2012 FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER Formand: Bent Nielsen, tlf Næstformand: Walder Hartmann Kasserer: Hanne Essendrop Sekretær: Birthe Bayer Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Sonja Bäckström, Elbjørg Meiner-Madsen, John Petersen, John Ravnkilde og Harry Sættem

3 LÆR AT LEVE, MENS DU GØR DET I foråret tog Danmark afsked med én af sine rigeste borgere. Mærsk Mc Kinney Møller døde 98 år gammel. Et par dage senere var vi en gruppe seniorer på besøg i Christiansfeld, hvor guiden på Kirkepladsen kunne pege på de omliggende bygninger og fortælle, at flere var blevet restaureret for midler, der kom fra afdødes fond. Det handlede i virkeligheden om mange millioner. En rig mand havde delt ud af sin rigdom og alle beundrede ham for hans velgørenhed. Det modsatte var tilfældet med en mand i Bibelen.»Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«(Luk 12) Det hele begyndte med en arvesag, hvor én af Jesu tilhørere havde spurgt Jesus til råds i en tvist mellem ham og hans bror. Jesus tager ikke parti for nogen af dem, men advarer mod griskhed for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod. Mennesker er klar over, at de skal dø; men det er værre, at de meget ofte glemmer at leve! For nogle måneder siden spurgte DR nogle danskere, hvad de ønskede at nå, før de døde. Svarene var meget forskellige og særdeles interessante: Før jeg dør, vil jeg smide overflødige ting ud. Før jeg dør, vil jeg gerne sige tak for det, jeg fik. Før jeg dør, vil jeg prøve at forstå lidt mere af den verden, vi lever i. Før jeg dør, vil jeg giftes med en kineser, som har hovedrollen i en svensk krimi. Før jeg dør, vil jeg logge af Facebook og skrive GAME OVER. FØR JEG DØR, VIL JEG GERNE LÆRE AT LEVE Jeg vil gerne genfinde livsglæden i min tro. Jeg vil gerne lære at tage det rette med i bagagen på vejen frem. Jeg vil gene lære hjælpsomhed, klogskab, indsigt og venskab. Jeg vil gerne lære at være menneske. Jeg ønsker ikke at opleve, hvad legenden fortæller om en mand, der forventningsfuld kom til himlens port. Han ville gerne ind og blev spurgt, hvad han gerne ville genfinde derinde fra det liv, der havde været hans. Ingenting, svarede han, hvorefter han fik beskeden: Så gå først tilbage og lev det liv om, som du skulle forvalte. Jeg tilslutter mig Piet Hein, der udfordrende skrev: Husk at elske, mens du tør det, husk at leve, mens du gør det. Walder Hartmann NR. 3 AUGUST 2012 / 3

4 ØKUMENISME ~ ADVENTISME Uforenelige størrelser? eller fremtidig arbejdsmodel? Med jævne mellemrum dukker spørgsmålet om samarbejde med andre kirkesamfund op iblandt vore medlemmer. Hvordan stiller vi os til Kirkernes Verdensråd? Hvorfor er vi ikke medlemmer af Danske Kirkers råd? Burde vi være det? Hvilke netværk kan vi deltage i, som medlemmer af Adventistkirken? Læs nedenstående artikel og giv gerne udtryk for dine holdninger, som så vil blive offentliggjort i næste nummer af AS. Jordens befolkning udgør nu 7 milliarder mennesker. En tredjedel af disse ca 2,3 milliarder er kristne, som har fordelt sig i trossamfund bestående af 5 millioner lokale kirker og menigheder. De mange kirkesamfund og sekter er opstået på grund af forskellige opfattelser og bibelsyn præget af kultur, kirkefædre og traditioner. De repræsenterer alt fra det strengt ortodokse med ritualer og ceremonier til de mest karismatiske bevægelser med en meget afslappet gudstjenesteform og med et minimum af teologi og trospunkter. Midt imellem findes de fleste evangeliske kirkesamfund. En så stor splittelse synes at være kristendommens skandale. Alle bruger den samme bibel, tilbeder den samme Gud og tror på den samme frelser. Alligevel er de opdelt i utallige trosretninger, der ind imellem bekriger hinanden i deres fælles forsøg på at opleve vækst. Da syvende dags adventisterne kom på banen omkring 1850, anslås det, at der var omkring 700 forskellige sekter. Årsagen til de mange splittelser kan være af teologisk, etnisk, kulturel, organisationsmæssig, racemæssig eller sprogmæssig karakter; men det kan også være en følge af stærke personligheder, der bruger kirken til at promovere sig selv. Den største splittelse findes blandt karismatiske pinsegrupper, især på det afrikanske kontinent. 4 / NR. 3 AUGUST 2012

5 FORSØG PÅ AT FJERNE SKANDALEN For at afbøde skandalen har man søgt at forhandle sig frem til kirkefusioner mellem grupper, der følger de samme læresætninger og har de samme ritualer. Et eksempel på et sådant forsøg er samtaler mellem anglikanere og metodister. Det lykkes sjældent at opnå et positivt resultat, fordi få er villige til at opgive deres traditionelle kirke-struktur eller specielle læresætninger, selv om der fandtes bibelske alternativer til disse. Man har også forsøgt sig med tværkirkeligt samarbejde gennem såkaldte økumeniske bevægelser. Især missionsselskaberne indledte for godt 100 år siden et sådant samarbejde. Økumeni er arbejdet for at skabe forståelse blandt verdens forskellige kristne kirker og trossamfund; men også den teologiske disciplin, der beskæftiger sig med kirkens enhed og splittelse. Ordet stammer fra det græske udtryk oikouméne som betyder den beboede verden. Med økumeni forstås i dag sædvanligvis det samarbejde og de samtaler, der både globalt og lokalt finder sted mellem forskellige kristne kirkesamfund. KIRKERNES VERDENSRÅD Den største økumeniske sammenslutning er Kirkernes Verdensråd, der har hovedkvarter i Geneve, Schweiz. Kirkernes Verdensråd opfatter sin opgave som at få hele kirken til at bringe evangeliet til hele verden. Dette indebærer ikke alene kirkens organisation eller kristne doktriner, men har at gøre med hele kirkens liv, dens gudsdyrkelse og vidnesbyrd såvel som funktion i hele verden. (WCC, Role 1951). Den katolske kirke, med lidt over halvdelen af verdens kristne som medlemmer, er ikke medlem af nogen økumenisk sammenslutning. Det ligger dybt i denne kirkes teologi, at med paven som Kristi stedfortræder på jorden, kan kirken ikke underordne sig nogen som helst form for sammenslutning. Kirken er Guds sande kirke, og det eneste økumeniske tiltag, der kan anerkendes, er at andre kirker bøjer sig under Romerkirken og paven. ADVENTISTER ~ ØKUMENI Adventisterne blev organiseret for 150 år siden, men opstod ikke som et nyt kirkesamfund, idet de betragtede sig selv som reformatorer med et budskab til alle eksisterende kirker. Man havde studeret de bibelske profetier og advarede om, at Kristus snart ville komme igen. Samtidig ville man henlede opmærksomheden på den glemte sabbat, den betingede udødelighed, sund levevis samt andre bibelske sandheder. Det ligger tydeligt i kirkens grundlæggende eksistensberettigelse, at enhver form for økumeni var udelukket. Adventbevægelsen var den fuldkomne opfyldelse af den sande økumeniske bevægelse. Alle sande kristne hørte hjemme og blev indbudt til at tilslutte sig adventbevægelsen. Et økumenisk samarbejde var udelukket af tre årsager: Bibelens sandheder. I økumeniske bevægelser er man mere eller mindre enige om at bekende Jesus som Gud og frelser, men at nedtone spørgsmål om barnedåb, voksendåb, nadver, kirkestruktur, åndelige gaver etc. Som adventister føler vi os kaldet til at understrege de bibelske sandheder og krav. De var ikke rede til at holde lav profil, når det gjaldt disse trospunkter. Om sådanne forsøg på ensretning i trosspørgsmål skriver Sørine Godtfredsen i Kristeligt Dagblad: Hvis man mest af alt brænder for at udligne religiøse forskelle, risikerer man at stå tilbage med tom luft og oven i købet bortrøve andre det, de troede de havde. Kirkevækst og sjælevinding. Den økumeniske tanke er baseret på at alle, der bekender Kristus, er Guds sande børn. Det vil derfor være upassende at overtale andre kristne til at skifte medlemskab. Adventisternes hovedopgave er imidlertid at kalde folk ud og slutte sig til den sidste menighed (Åb 18,4). Selv om der er forståelse for at folk ønsker at skifte kirkesamfund, Fårene vil jo altid gå derhen, hvor føden er bedst, vil vor indsats for at kalde folk ud fra Babylon* ikke blive betragtet med velvilje. Missionsmarken. Økumenisk sammensluttede missionsselskaber arbejder ud fra tanken om, at man opnår en mere effektiv og økonomisk udbredelse af det kristne budskab, når man opdeler missionsfeltet i distrikter, så hver medlemskirke har sit begrænsede område at missionere i. For adventisterne er en sådan ordning uacceptabel, for adventbudskabet skal forkyndes for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk (Åb 14,6). KAN MAN SAMARBEJDE OM NOGET? Kristus gjorde opmærksom på, at vi ikke er af verden, men dog er i verden (Joh 17,11-14). Den oprindelige betydning af ordet økumeni er den beboede verden. For en kristen verdensborger indbefatter det både religiøse, politiske og sociale områder, men også spørgsmål om menneskerettigheder, udvikling og NR. 3 AUGUST 2012 / 5

6 velfærd. I disse sidste borgerlige tiltag er adventisterne generelt parat til at yde en positiv indsats og at finde sin plads i samfundet. Adventistkirken anbefaler sine medlemmer at deltage positivt i sådanne samfundsforhold som gælder uddannelse, sundhed, sikkerhed og retsvæsen. Selv på forsvarsområdet deltager vi dog som ikke våbenbærende værnepligtige. Globalt er vort skolesystem tilgængeligt for alle, og vore hospitaler og klinikker hjælper mange mennesker. På det lokale plan skulle adventister være rede til sammen med andre kristne at deltage i aktiviteter, der er neutrale og uforpligtende. Vi kan samarbejde på mange områder endog med økumeniske kirker uden at være registreret som medlem. I dag kan man f.eks. forestille sig, at alle kristne må stå sammen imod Islamismens ofte urimelige krav til moderne vestlige samfund. ADRA I SAMARBEJDE ADRA er Adventistkirkens bidrag på det globale velfærds- og udviklingsområde. ADRA blev oprettet på linje med andre kirkelige hjælpeorganisationer, men er uafhængig af disse. ADRA er parat til samarbejde med andre organisationer, der også arbejder for at forbedre livskvaliteten for mennesker. Der er imidlertid også en paragraf i ADRA s grundlov, der siger, at man vil kommunikere de kristne værdier, som Adventistkirken står for, dog uden på nogen måde at gøre dette til en betingelse for at modtage hjælp (GC Working Policy p. 370). Paralelt med ADRA aflægger Adventistkirkens skoler, hospitaler og klinikker også et vidnesbyrd om en kirke, der har hjerte for mennesker i nød. Disse institutioner er dog også engageret i direkte forkyndelse. FORSLAG TIL RETNINGSLINJER Adventistkirkens verdensledelse har ikke udstedt nogen officielle erklæringer om forholdet til økumeniske tiltag. Det ligger dybt i mange syvende dags adventisters forståelse af kirkens kald og eksistensberettigelse, at man afstår fra bindende medlemskaber på det økumeniske område. Det betyder dog ikke, at kirken skal isolere sig. Lokale prædikanter opmuntres til at vise samarbejdsvilje overfor kolleger i andre kirker, moskéer og synagoger, dog indenfor de rammer samfundet står for. Er man i tvivl bør man søge råd hos ansatte, der arbejder med religionsfriheds og offentlige forhold i konferenser og unioner. Vigtigst af alt skal man sørge for, at man har baglandet (flertallet af menighedsmedlemmer) med sig. Et økumenisk samarbejde, der forårsager splittelse i menigheden, er forfejlet. Det er aldrig værd at skade menighedens enighed gennem et mindretals engagement i alternative foretagender. Intet samarbejde må heller være forpligtende for fremtiden. Bindende aftaler bør undgås. Man behøver ikke at føle sig isoleret ved at tage stilling imod økumenisme, for andre trossamfund har den samme indstilling som Adventistkirken, og flertallet af kristne er aktive i kirker, der står udenfor økumeniske forbund. Måtte den kærlige Gud, der har både vor frelse og vor velfærd i tanke, blive æret i alt, hvad vi foretager os. Børge Schantz 6 / NR. 3 AUGUST 2012

7 Dagen i dag... GODE TILBUD TIL DIG! Dagen i dag den er din! Dagen i dag er en mærkedag den er din! Dagen i går slap ud af dine hænder, den kan ikke få andet indhold end det, du allerede har givet den. Dagen i morgen har du ikke noget løfte på. Dagen i dag har du, det er det eneste, du kan være sikker på, du kan fylde den med, hvad du vil. Benyt dig af det! I dag kan du glæde et menneske. I dag kan du hjælpe en anden. I dag kan du leve sådan, at måske en i aften kan takke for, at du er til. Dagen i dag er en betydningsfuld dag. Den er din! NY CD KOMMER DU EI SNART Med Jesu genkomst som gennemgående tema, har Triangelos-koret fra Oslo netop indspillet en CD med 13 kendte og elskede salmer i nye og friske arrangementer. I det medfølgende indlæg kan du læse alt om Triangelos, om Matteson som pioner i arbejdet med adventist-salmer og om hver enkelt af de 13 sange på CD en. CD en kan bestilles hos pris kr Skrevet af en indisk vismand og indsendt af John Ravnkilde LÆKKER LOMMEKALENDER 2013 I SKIND M. LOGO kan allerede nu købes, så du holder styr på næste års aftaler. Kalenderen vil blive solgt ved seniorernes julemiddage i hhv Nærum og Ll Nørlund, men hvis du vil sikre dig den nu, kan du bestille den hos pris kr. 30. Glæd dig selv og støt seniorarbejdet ved at sikre dig disse tilbud! NR. 3 AUGUST 2012 / 7

8 Sundvolden 2012: GENSYNSGLÆDE, NATUROPLEVELSER, ÅNDELIG INSPIRATION FOTOS FRA STÆVNET: HARRY SÆTTEM 160 seniorer mødtes fem dage i juli på samme sted, som gennem 350 år har draget prinser, politikere og kulturpersonligheder, men også ganske almindelige mennesker. Hvert eneste besøg har sat spor efter sig. Årets seniorstævne blev ingen undtagelse. Deltagerne hyggede sig sammen med både gamle og nye venner. For nogle af de danske deltagere begyndte årets seniorstævne allerede mandag morgen den 23. juli. De første stod på bussen i Randers kl. 7.00, hvorefter der var opsamling af forventningsfulde deltagere i Aarhus, Daugård, Odense, Roskilde og Nærum. Ved målet for første dags køretur: Hotel Fars Hatt i Kungälv, Sverige, ventede den sidste deltager i fællesrejsen på at slutte sig til det hyggelige selskab. Stemningen i bussen var hele tiden god. Aage Bechs hyggelige kommentarer og John Ravnkildes historier og harmonikaspil fik de mange kilometer til at glide umærkeligt forbi. Fællesrejsens deltagere får således otte stævnedage i stedet for fem, en bonus, som flere danske deltagere burde overveje at sikre sig ved fremtidige stævner. SUNDVOLDEN HOTEL levede til fulde op til den lovede standard. Smukt beliggende ved Steinsfjorden, bare tre kvarters 8 / NR. 3 AUGUST 2012

9 kørsel fra Oslo, lå hotellet badet i sol fra en næsten skyfri himmel, da 160 norske og danske seniorer i løbet af tirsdag eftermiddag den 24. juli checkede ind til Seniorstævne De fleste af deltagerne havde nok stadig mindet om Sundvolden som opsamlingssted for ofrene fra Utøya og deres familier et år tidligere i hukommelsen. Selv havde jeg på rejsen frem læst bogen: Jeg lever, Far, som beskriver hele det følelsesregister som Siri Marie Seim Sønstelie og hendes far måtte igennem, før de sent på aftenen bliver genforenet på Sundvolden Hotel. Næste morgen skriver hun: Det var en enorm befrielse at kunne forlade området, hvor mit og mange andre unges værste mareridt havde fundet sted. Samtidig er jeg stadig bange, da vi omsider er hjemme, selvom vi låser hoveddøren efter os. For seniorstævnets deltagere blev Sundvolden imidlertid rammen om et ferieophold, der bød på både afslapning, fællesskab og inspirerende møder. Tanker om verdens ondskab blev stuvet af vejen i fem dage. GENSYNSGLÆDE Seniorstævnerne er efterhånden blevet en fast tradition. Hultafors, Diget, Skogli, Skarrildhus hører med til den bagage, som mange af deltagerne bringer med til Sundvolden, og meget betegnende kalder flere det for årets højdepunkt, som prioriteres højere end årsmøder og generalforsamlinger. Gensynet med venner er en del af dette højdepunkt. Gensynsglæden på Sundvolden blev også stor. Evelyn Ipsen fra Nærum traf gamle skolekammerater fra tiden på Onsrud. Til at begynde med havde hun lidt svært ved at genkende dem, men efter få timers samvær, føltes det, som om de sidst var sammen i går. For afgangsklassen på Vejlefjord i 1954 blev det også et glædeligt gensyn. Kari og Jan Paulsen, Marit Berglund, Birthe Bayer, Uffe Jørgensen og Noomi Krusholm kunne genopfriske minder fra den fælles dansk/norske tid på Vejlefjord. Flere andre kunne på tværs af klassetrin trække på snart 60-årige oplevelser, selv om de mellemliggende år er tilbragt i NR. 3 AUGUST 2012 / 9

10 Dystre minder om Utøya. Afgangsklassen fra Vejlefjord 1954 blev genforenet. forskellige skandinaviske lande eller endog på begge sider af Atlanterhavet. NATUROPLEVELSER Norske og danske stævnedeltagere kan til enhver tid udfordre hinanden med nationale følelser for deres respektive landes natur. Nordmænd elsker dette landet og danskere elsker de grønne lunde. Alle var dog enige om, at stævnets udflugter bragte deltagerne til usædvanligt smukke steder. Ringerike viste sig fra sin allerkønneste side med fjeld og li og fjord. Bønsnes kirke bragte tankerne tilbage til en tid, hvor lutherdommen brød igennem i Norge, mens udsigten fra Utvika over mod Utøya bringer os tilbage til virkeligheden igen på én gang betagende og tankevækkende. Turen videre til Kongens udsikt bliver heller ikke glemt. I alt fald ikke af Henning Jakobsen, der sej og udholdende klarede spadsereturen hele vejen til toppen ÅNDELIG INSPIRATION Mange af seniorstævnets timer blev tilbragt i kongressalen, hvor skiftende talere på bedste vis forsøgte at tage udgangspunkt i stævnemottoet: Hvor går vejen? Jagten på Identitet. Kari og Jan Paulsen fremhævede Guds ledelse i deres fælles vandring og indsats, der har ført dem fra Norge over Afrika og England til Adventistkirkens hovedsæde i Washington DC. Lynn og Reidar J. Kvinge sang, spillede, talte og deklamerede sig ind i alles hjerter med det underliggende budskab, at også andre kristne hører til Guds børn. Rolf Andvik og Finn Eckhoff formåede hver på sin måde at minde os om, at selv om tilværelsen somme tider bliver ramt af tilfældigheder, formår Gud at mage det hele, så det vil ende med et gensyn i Guds rige. Rolf Kvinge fik understreget betydningen af sabbatshelligholdelse, som en væsentlig del af vor gudsdyrkelse, og undertegnede havde det privilegium hver formiddag at kunne præsentere sider af adventisternes historie, hvor vi har udviklet os fra bevægelse til kirkesamfund. Det blev understreget, at hver tid har haft sine kampe og identitetskriser, og at dette sikkert vil fortsætte, indtil Gud samler alle sine børn i et himmelsk rige. Vi har imidlertid intet at frygte for i fremtiden, når blot vi husker, hvordan Gud har ledet alle ting i tiden, der gik. SENIORSTÆVNET 2012 ER NU HISTORIE På vej i bussen hjem fra Sundvolden var flere af de danske deltagere enige om, at disse sommerstævner bliver stadig bedre og bedre. Hver gang føler man, at her oplever man en lille forsmag på Himlen. En oplevelse som kan bære gennem dagligdagen i de hjemlige oplevelser. Næste år vil historien gentage sig denne gang på Skarrildhus i Danmark. På gensyn! Tid til en hyggesnak. Walder Hartmann 10 / NR. 3 AUGUST 2012

11 GODE MINDER fra dagene på Sundvolden ELINOR LARSEN: På vej hjem i bus fra seniorstævnet på Sundvolden vil jeg gerne udtrykke min tak. For mig var et af højdepunkterne Reidar Kvinges møde kombineret med hustruen Lynn s recitation af Sl 139. Jeg nød også den dejlige sang og musik. Jeg takker dig underfulde er dine gerninger (Sal 139,14) LINDY HANSEN: Det er altid dejligt at møde så mange rare mennesker, modtage et kærligt knus og føle, at selv nye venner har man kendt i mange år. En dejlig oplevelse. HANNE SCHANTZ: Mine to bedste minder fra Sundvolden er Lynns recitation af Sl 139 og Kari Paulsens vidnesbyrd. Begge nåede helt ind. KIRSTEN THOMSEN: Mine bedste stunder på Sundvolden var Rolf Kvinges møde og Kari Paulsens levnedsbeskrivelse. Derefter glæden ved at træffe kendte og at lære nye mennesker at kende, knytte venskaber. På gensyn! LEONHARD FLINKER: Forventningen til at hilse på gamle venner er altid stor. I år gjorde det også stort indtryk at møde så megen venlighed og hjælpsomhed hos Sundvoldens personale. Et uudsletteligt indtryk gjorde filmen om Hiram Edson, der blev vist lørdag eftermiddag. Det var stærkt at se skuffelsen, der stod malet i ansigterne hos de skuffede, da midnat indtrådte den 22. oktober Tak for den oplevelse. BIRTHE BAYER: Da jeg kom ud fra mødesalen, fik jeg et stort knus af en ukendt sammen med hilsenen: Hvor er det dejligt at se dig! Jeg genkendte stemmen, den tilhørte jo en af mine bedste venner, som pludselig dukkede op. Gensynsglæden efter mange er var helt fantastisk. NOOMI KRUSHOLM: Mødet med gamle venner fra Kurbadet i Oslo, Skodsborg og Vejlefjord var et privilegium. 60 år har forandret os, men ikke vort fællesskab i Jesus Kristus. Vi blev mindet om vor identitet, fornyet i troen og håbet og glæder os til vi skal ses igen. ELDBJØRG MADSEN: Jeg mindes tidligt og sent Reidar Kvinges tale, og det han fremførte sammen med sin hustru. Det var både nyt og anderledes, i forhold til det, jeg tidligere har hørt. Reidars fine måde at bevæge sig blandt andre kristne gjorde indtryk på mig. Lærerigt. NR. 3 AUGUST 2012 / 11

12 FOTO: CHRISTIAN MEYER, KONGEHUSET Artiklens forfatter kom ganske tæt på dronningen. TIL HAVESELSKAB HOS DRONNINGEN ADRA s deltagere ankommer til haveselskabet. FOTO: KELD NAVNTOFT, SCANPIX I juni måned var 800 mennesker indbudt til haveselskab ved Fredensborg slot. 10 af disse repræsenterede ADRA Danmark. Elinor Larsen deler her sine indtryk fra selskabet med AKTIVE SENIORERS læsere, hvor bl.a. et håndtryk fra Kronprinsesse Mary var én af de helt store oplevelser. Det blev mit privilegium at få en invitation til Dronning Margrethes Haveselskab på Fredensborg slot i juni måned. Kongehuset havde givet ADRA mulighed for at indbyde ti frivillige, som alle havde en eller anden ulønnet opgave indenfor ADRA s rammer. Idet jeg har gået i Hjælpeaktion i nogle af mine distrikter i mere end 40 år, fik jeg et brev fra Amalienborg Slot med en indbydelse til at være med. Det var en meget stor fest og rigtig spændende alt sammen! Men først må jeg fortælle, at jeg var syg og havde fået lungebetændelse. I dagene før tænkte jeg mange gange, om jeg nu ville være rask nok til at komme med. Jeg bad Gud om hjælp, og han hørte min bøn. Der var indbudt omkring 800 mennesker. Fra kongehuset var der dronning Margrethe, prinsgemalen, og kronprinsesse Mary, prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Benedikte. Havefesten blev holdt i den smukke park omkring Fredensborg slot, og vejret var strålende. 12 / NR. 3 AUGUST 2012

13 Et hornorkester spillede, og vi fik dejlig mad, smørrebrød, kager, masser af frisk frugt, og så blev der budt på vine fra prinsens slot i Frankrig og også rabarbersaft! De kongelige kom gående ind samlet, og dronningen og prinsgemalen satte sig ved hver sit runde bord, hvor forskellige, der var udpeget af hoffet, fik mulighed for at tale med dronningen og prins Henrik. De andre fra kongehuset stod rundt poolen og talte med forskellige. Jeg stod bag kronprinsesse Mary, mens hun talte med to handicappede i kørestol. Pludselig vendte kronprinsessen sig omkring og rakte mig hånden. Hvor er vores kronprinsesse et meget sødt menneske! Jeg fortalte hende om vores u-landshjælp, og vi talte om verdens nød. Derpå gav hun mig et kærligt klap på armen og ønskede mig alt det bedste. En uge efter denne store oplevelse kørte jeg til mit gamle distrikt i Middelfart og Strib for at gå i Hjælpeaktion igen. Jeg fortalte mine venner der om mit møde med de kongelige. Det havde de jo også andel i, for havde de ikke givet deres bidrag i disse mange år, var jeg aldrig fortsat med at gå. Jeg møder så mange venlige og gavmilde mennesker. Jeg fortalte en advokat om min samtale med kronprinsessen. Hun plejer at give kr. 400,-, sidste år dog kr. 500,-. Men da jeg havde fortalt hende om min samtale med vores søde kronprinsesse, skrev hun en check på kr og sagde: Jeg glæder mig til at se dig til næste år. Det er kun lidt, jeg gør for at lindre andres nød. Må Gud hjælpe os alle til at være med til at ændre verden et liv ad gangen. JAN PAULSEN FÅR FORTJENSTORDEN Den tidligere verdensleder for Adventistkirken, nordmanden Jan Paulsen, modtog lørdag den 2. juni ordenstegnet for Den Kongelige Norske Fortjenstorden. Det var ambassadør Knut Vollebæk, højkommissær for nationale minoriteter i organisationen OSSE, der fæstede det blå silkebånd med ordenskorset om halsen på den nyslåede Kommandør af Den Kongelige Norske Fortjenstorden. - Jeg er fuldstændig overvældet. Det er en så stor ære, at jeg knapt har ord for mine følelser, sagde Paulsen efter ceremonien, hvor han modtog ordenstegnet og det medfølgende diplom. For Paulsen var det specielt, at det var Knut Vollebæk, som foretog overrækkelsen. De to har kendt hinanden siden Vollebæk i 2001 kom til Washington DC som ambassadør for Norge. Den norske ambassade ligger bare nogen få kilometer fra Adventistkirkens hovedkontor, hvor Jan Paulsen i mange år har haft sit kontor. Vollebæk, som er en af forslagsstillerne overfor den norske konge, udtrykte stor glæde over, at han fik denne ærefulde opgave, selv om han ikke længere er stationeret i USA. Jan Paulsen modtager ordenen for fortjenstfuldt virke, der er kommet menneskeheden til gode. Den anden forslagsstiller, Oslos biskop, Ole Chr. Kvarme nævnte den store betydning af Paulsens engagement for at styrke højere uddannelse i Vestafrika, hvor Paulsen underviste i teologi på et præsteseminarium i Ghana og senere blev rektor i Nigeria. I årene var både Kvarme og Paulsen deltagere i samtalerne mellem Det lutherske Verdensforbund og Adventistkirken. Tor Tjeransen FOTO: TOR TJERANSEN Elinor Larsen NR. 3 AUGUST 2012 / 13

14 OS I MELLEM UORGANISEREDE MEN TROFASTE ADVENTISTER I Kina er der søstre og brødre, som tror på Jesus Kristus, holder sabbat, betaler tiende, tror på Ellen G. White som Guds sendebud, sundhedsreform m.m. De er bare ikke medlemmer af den globale adventistkirke. I Kina kan intet trossamfund være medlem af, have administrativ kontakt med eller være under ledelse af nogen udenfor Kinas grænser. Katolikkerne må for eksempel ikke regne paven som deres kirkes overhoved. I løbet af de sidste tredive år har kommunist regeringen i takt med den kolossale økonomiske udvikling tøvende accepteret kristendommen som en religion. Imidlertid skal alle kirker skal være under fuld kontrol af staten. Det betyder, at der ikke findes nogen metodist-, baptist-, luthersk-, pinse- eller nogen anden kristen kirke. De forskellige menigheder er hver især en selvstændig enhed og hører direkte under en af de tre af staten oprettede departementer: Three-Self Patriotic Movement, Chinese Catholic Patriotic Association eller China Christian Council. De adventtroende er organiseret under the Three Self-Patriotic Movement, som er protestantisk. NAVNET ANGIVER TRE PRINCIPPER: 1. selv-styre, 2. selv-støtte (finansiel) og 3. selv-vidnetjeneste (mission drives kun af kinesere). Kinas regering meddeler, at der er 14 millioner TAK FOR HJÆLPEN Ved stævnet på Skarrildhus sabbaten den 30. juli 2011 fik jeg mulighed for i fem minutter at fortælle om mit frivillige arbejde hvert år på Heri Adventist Hospital i Tanzania. Den efterfølgende kollekt til hospitalet, indbragte med løfter, der senere er indfriet, over kr. De indgik i et beløb på kr., som jeg overførte, lige inden jeg den 8. januar i år fløj til Hospitalet. Resten af de kr kom fra gaver og donationer givet til støtteforeningen for Landsbyhospitalet Heri. Pengene var i første omgang beregnet på nye regnvandsbeholdere, som skulle stilles op ved hospitalsbygningerne for at sikre vandforsyningen i tørke månederne august til oktober. Vi fik indkøbt 19 regnvandsbeholdere og bestilt og betalt yderligere 10 store beholdere, som jeg regner med nu er på plads ved husene. De fleste kom op at stå med fundamenter, forbindelsesrør og tagrender, inden vi rejste hjem. De var allerede fyldt med regnvand, enkelte med 3000 og 4000 liter, men de fleste på 2000 liter. De var forsynet med haner forneden, så vandet let kan tappes af. Vi havde penge stående derude fra sidste år, og vi fik også påbegyndt renoveringen af hospitalets 14 / NR. 3 AUGUST 2012

15 kristne i landet. Tallet er dog nok nærmere 70 millioner, d.v.s. 5% af en befolkning på 1,4 milliarder. Der findes i tillæg til de registrerede kirker i tusindvis af uregistrerede hus menigheder. De adventister tilhører omkring 40 større menigheder med utallige tilknyttede grupper. Blandt de adventtroende er op mod 70% kvinder. Disse kvinder er meget aktive i menigheden og kirkens vækst skyldes uden tvivl deres indsats. Det var min opgave på Filippinerne, for 12 siden, at undervise en kinesisk kvinde, (prædikant) som var meget aktiv i en gruppe i Shanghai. Nogle af søstrene er på fuld løn, andre får et mindre honorar, medens mange gør en frivillig indsats. Da trofast tiendebetaling er en del af programmet, og der ikke findes en national enhed med embedsmænd m.m., forvaltes tienden lokalt. Det har været antydet, at den store fremgang også er accelereret af den enkelte menigheds selvbestemmelsesret og lokale finansielle ansvar. Man er ikke bundet til en overorganiseret og dyr administration, som vel nok for ofte findes i vestlige menigheder. Der findes naturligvis en ikke-officiel forbindelse med Generalkonferensen. Officielt er tilknytningen den, at der tilfældigvis eksisterer en kristen gruppe i republikken Kina, der har den samme tro som Adventistkirken. Kontakten går gennem kontoret i Hong Kong, som er en del af Kina, dog med en liberal selvstændig lokal regering. I Kina er 20 kvinder ordinerede adventist præster. Den specielle positive og udfordrende situation kræver det. Ordinationen er et lokalt anliggende. Nogle af disse kvinder er ordineret ved håndspålæggelse af lokale medlemmer, andre er blevet ordineret af ordinerede prædikanter, mens enkelte er ordinerede af ledere i Three Self bevægelsen. I samtaler jeg har haft med folk, der har besøgt disse menigheder, fik jeg oplyst, at de kinesiske adventister har meget strenge krav for dåb. Man lever op til en høj doktrinær standard, og vi må betragte denne specielle situation, som Helligåndens opmuntrende gerning. (Rapporten er baseret på samtaler med lærere og senior studenter under undervisningen på Samyook Universitet i Korea, korrespondance med divisionen og unionen, som uofficielt har ansvaret for arbejdet i Kina samt undervisningen af en kvindelig præst fra Shanghai). Børge Schantz laboratorium til fremstilling af væsker til intravenøst brug. Det gamle laboratorium var kasseret af myndighederne, og det betyder meget for hospitalet at kunne fremstille sine egne produkter for på den måde at spare mange penge. I september sendte vi en 40 fods container ud til hospitalet. Den nåede derud i november, og indeholdt blandt meget andet en del udstyr til en kommende tandklinik på hospitalet. Den nærmeste ordentlige klinik er mange hundrede kilometer borte. Vi fik et hus stillet til rådighed, som vi kan indrette til tandklinik, og en del af huset kan også bruges som øjenklinik. Desværre er der hverken døre eller vinduer i bygningen, og heller ingen lofter eller installationer. Vi skal derfor ud at skaffe mindst kr. til at færdiggøre denne bygning, der har stået tom i årevis og ikke blev gjort færdig af dem, der forærede hospitalet bygningen. Det går godt med at rejse pengene, men der er stadig lang vej til målet er nået. Der er stadig brug for hjælp, men tak for den støtte I gav til vandbeholderne. De er blevet til stor glæde og gavn for hospitalet. Når vi har en færdigindrettet tandklinik, bliver det muligt at trække frivillige tandlæger fra Danmark og eventuelt andre land derud. Den første fra Sønderjylland har allerede henvendt sig, og vi er samtidig på udkik efter en afrikansk ung mand eller kvinde fra lokalområdet, som har lyst til at uddanne sig til tandlæge i Tanzania, og som vi i givet fald kan støtte. Marianne og Morten Øster PS: DU KAN ALTID LÆSE NYT FRA HOSPITALET PÅ VORES HJEMMESIDE: NR. 3 AUGUST 2012 / 15

16 Dansk Bogforlag, Concordiavej 16, DK-2850 Nærum DU ER VELKOMMEN TIL FLG. ARRANGEMENTER: SABBATEN 29. SEPTEMBER 2012 ADVENTKIRKEN I ØSTERVRÅ Bibelstudium John Pedersen Gudstjeneste Børge Schantz Fællesspisning Tema: Hvor går vejen anno 2012 Lokalt nationalt globalt SABBATTEN 6. OKTOBER 2012 ADVENTKIRKEN I NÆRUM Bibelstudium arr. lokalt Gudstjeneste Walder Hartmann Fællesspisning Tema: Hvor år vejen anno 2012 Lokalt nationalt globalt SØNDAG 11. NOVEMBER 2012 ADVENTKIRKEN I NÆRUM Vi mødes til før-julemiddag kl. 12 og fortsætter med sang, musik, grønlandsindtryk v. John Pedersen, hygge og meget mere. Pris pr. deltager kr Tilmelding til Hanne Essendrop eller Bent Nielsen SØNDAG 18. NOVEMBER 2012 ADVENTKIRKEN I LL. NØRLUND Vi mødes til før-julemiddag kl. 12 og fortsætter med hygge, sang, musik, festligt juleprogram m.v. Pris pr. deltager kr Tilmelding til Birthe Bayer eller Bent Nielsen / NR. 3 AUGUST 2012

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke Når man siger farvel til nogen, man holder af, som man ikke skal se i lang tid, er det sjældent nok bare at sige farvel eller hej. Der må noget mere til. En eller anden form for berøring, et kys, et håndtryk,

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Ikke vores, men Guds frugt!

Ikke vores, men Guds frugt! Ikke vores, men Guds frugt! Luk 14,1-11 Salmer: 16-448-13-54-439/476-731 Kollekt: Seidelin, s. 107 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 733 Skyerne gråne 87 - Det første lys 84 Gør døren høj 83 - Glæd dig Zion, glæd dig jord 439 O, du Guds lam 81 v. 7 af Fryd dig du Kristi brud 74

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE MARTS 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE MARTS 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE MARTS 2015 Derpå sagde Gud: Lad grønne planter, der bærer frø, spire frem af jorden, og frugttræer, som bærer frugt med kerner, så de kan formere sig, hver efter sin art! Og sådan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed?

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 8. maj 2016 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh 17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 267 * 262,2 * 264 LL: 257 * 251 * 254 * 267 * 262,2 * 264 Sidste søndag

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig?

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? HVAD er tiende? Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang med Abraham (1 Mos 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Helligtrekongers søndag 3. januar 2016

Helligtrekongers søndag 3. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (med kirkekaffe) Tema: Verdens lys Salmer: 749, 362, 25; 136, 138 Evangelium: Joh. 8,12-20 "Jeg er verdens lys", siger Jesus. Hvad betyder det? Hvad lys betyder for vores liv, véd

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere