Tirsdag Morgen nr Glædelig jul! Et barskt efterår. Leder ved Nich Bendtsen, Kommunaldirektør. Christmas comes this time each year Beach Boys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag Morgen nr. 4-2008. Glædelig jul! Et barskt efterår. Leder ved Nich Bendtsen, Kommunaldirektør. Christmas comes this time each year Beach Boys"

Transkript

1 Glædelig jul! Et barskt efterår (Foto: Niels Brandt) Torsdag den 11. december om eftermiddagen gik 51 børn fra Toftevangskolens SFO Luciaoptog i Administrationsbygning Ebeltoft, til stor glæde for både de ansatte og de besøgende borgere. Børnene blev trakteret med juice og småkager, inden de tog bussen tilbage til skolen. Leder ved Nich Bendtsen, Kommunaldirektør Christmas comes this time each year Beach Boys Så er det jul igen det kan for enkelte af os komme som en overraskelse, men som Beach boys synger i en af deres sange: Julen plejer jo at komme hvert år på denne tid af året. Jeg vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul. Det har været et barskt og udfordrende efterår i Syddjurs Kommune for mange af os. Vi fik et budget for 2009 igennem, der var præget af en den meget dårlige økonomiske situation som kommunen står i. Syddjurs Kommune har en stor økonomisk udfordring fordi kommunen blev født med en meget lav kassebeholdning. Dertil kommer de generelt stramme økonomiske rammer som aftalerne mellem regeringen og KL giver for alle kommuner i disse år. Kassebeholdningen er nu brugt, og vi har derfor fået tre år i en aftale med Velfærdsministeriet til at genopbygge vores kassebeholdning og de nødvendige økonomiske reserver en kommune af vores størrelse skal have. Det betød en barsk budgetproces i forhold til budget 2009, og konsekvenserne er nu ved at sætte sig igennem på de mange forskellige kommunale arbejdspladser. Vi har måttet sige farvel til mange værdifulde kolleger. Det samt den usikkerhed det naturligvis medfører, har præget Syddjurs Kommune de sidste par måneder. Vi har løbende drøftet situationen i vores HovedMED-udvalg og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde her og generelt i hele organisationen En tak til de mange ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter og alle medarbejdere, der har udført og udfører et stort stykke arbejde for at få tingene til at hænge sammen. 1

2 Et godt samarbejde er en nødvendighed for os alle, hvis vi skal bevare og videreudvikle Syddjurs Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Men det er altid dejligt at opleve, at den positive tilgang til at løse opgaver og betjene borgerne bedst muligt er i centrum - også i situationer, hvor det kan føles svært og lidt op ad bakke. Lige så snart et budget er i hus, starter arbejdet på det næste. Byrådet besluttede i bemærkningerne til budget 2009, at vi i forarbejdet til budget 2010 skal gå videre med at undersøge muligheder for strukturændringer og effektiviseringer i de kommende år. Det arbejder vi med på en lang række områder. Det er nødvendigt for at få vores økonomi til at hænge sammen i de kommende år. Men det er også nødvendigt fordi vi ved, at vi på trods af krisen kommer i skarp konkurrence om medarbejdere i de kommende år. Derfor skal vi bevare og udvikle Syddjurs Kommune som en attraktiv arbejdsplads. En del af det at opleve sin arbejdsplads som attraktiv, er at få mulighed for at udføre sit arbejde i en kvalitet, som man kan være stolt af og føler giver mening. Derfor er det væsentligt at vi henter de stordriftsfordele vi kan. Vi skal grundigt undersøge, om vi kan ændre arbejdsgange og måder vi udfører vores arbejde på. Vi skal se på om vi har den mest effektive organisation, om vi kan samle eller omorganisere funktioner som stadig udføres, som da vi var fire mindre kommuner. Ikke fordi stordrift er et mål i sig selv, men fordi det giver god mening, at spare de ressourcer vi kan et sted, når vi ved, at der er rigtig meget brug for dem et andet sted i vores store og meget forskelligartede virksomhed. Vi er nået et godt stykke med at sammenlægge og fusionere i vores kommune på de første to år. Fase et er i hus nu starter en ny fase, hvor vi kender vores nye organisation og derfor kan udvikle de muligheder, vi står med i Syddjurs Kommune endnu mere. Vi kom fra julen. Julen er glæde og lys og meget mad. Forleden var ca. 850 mennesker samlet i Ebeltoft for at blive introduceret til DR s program By på skrump, der løber af stablen i Ebeltoft i det næste halve års tid. DR producerer med udgangspunkt i Ebeltoft ti programmer der bringes i efteråret 2009, der sætter fokus på motion og sund levevis. Det er at spændende projekt, der sætter Syddjurs Kommune i fokus. Det vil give mange muligheder for at fortælle positive historier om Syddjurs kommune, og vi vil i foråret arbejde med hvordan vi kan brede det sundhedspolitiske budskab rundt til hele kommunen. Så nyd den gode julemad, vi vender tilbage i i 2009 med tilbud om motion og sundhedsfremmende initiativer. Og apropos gaver: Husk personalegode messen i Rønde d. 14 januar. Her kan du få information om personalegode ordningerne, ligesom du også vil få tilsendt materiale inden messen. Endnu engang glædelig jul til dig og din familie. Vi ses i 2009 til et nyt arbejdsår. 2

3 God mad med et smil på læben Medarbejderne har indflydelse Madservice er kendt for gode arbejdspladser, der lykkes med at fastholde medarbejderne, og give dem stor arbejdsglæde og afveksling i arbejdet. Og området har noget at lokke nyt personale med: Lise Petersen, sikkerhedsrepræsentant, Rønde Plejecenter, Lisbeth Skipper, sikkerheds- og tillidsrepræsentant, Lyngparken, Knebel, Mona Carøe Jensen, leder for Madservice og Jytte Andersen, sikkerhedsrepræsentant, Hornslet. Her i køkkenet ved Rønde Plejecenter. Tirsdag Morgen har talt med Mona Carøe Jensen, leder for Madservice, og sikkerhedsrepræsentanter for cafékøkkenet i Lyngparken i Knebel, og produktionskøkkenerne i Rosengården, Hornslet, og ved Rønde Plejecenter. Af Søren Petersen Områdets medarbejdere holder fanen højt på trods af udfordringer med at skaffe faglærte og unge medarbejdere til pleje- og serviceområderne, en beskeden løn, og så det faktum at køkkenerne fyrer op under gryderne allerede kl. 6:30. Hertil kommer at de tre køkkener både ved at være godt slidte, og for små i forhold til de mængder mad, og den standard der kræves nu. Og derfor er et nyt storkøkken på tegnebrættet i samarbejde med Norddjurs Kommune med opstart i Auning i Vi skal gøre os attraktive, fordi vi er et godt fællesskab!, konkluderer Mona Carøe Jensen, leder for Madservice siden sammenlægningen. Lige som mange af hendes kolleger har hun lang erfaring indenfor området. Maden i Syddjurs håndteres nemlig ofte af meget rutinerede hænder der bliver ved og ved med at tage fat med stort engagement. Det skyldes ifølge Mona Carøe Jensen, at området satser meget på team-arbejde, der giver medarbejderne sammenhold og medindflydelse og lyst til at blive: Mona Carøe Jensen fortæller; Det er vigtigt at være et team, så man ikke går alene på arbejde. Og det er vi generelt meget gode til. Vi tager godt imod nye folk på arbejdspladserne. Der er for tiden 34 fuldtidsstillinger fordelt på 44 medarbejdere i Madservice, inklusive chauffører til madudbringning. Køkkenpersonalet er fordelt på økonomaer, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed og ufaglærte. Langt størstedelen af medarbejderne er faglærte. Ifølge Jytte Andersen, Rosengården i Hornslet, afspejler arbejdsglæden sig i en høj arbejdsmoral: Vi har generelt et lavt sygefravær. Vi kommer på arbejde, hvis vi overhovedet kan. Og det er jo fordi folk er glade for at være her. Man skal virkelig have det dårligt for ikke at møde ind! Man ved jo, at så skal de andre bare løbe stærkere. Én af udfordringerne for medarbejderne er netop, at faciliteterne ikke længere er tidssvarende i forhold til den mad køkkenerne skal levere, og det kan give problemer i hverdagen. Og ifølge Mona Carøe Jensen er hun og sikkerhedsrepræsentanterne hele tiden opmærksomme på APV-arbejdet: Mona Carøe Jensen fortæller: Vi holder fokus på arbejdsmiljøet og ændrer om nødvendigt arbejdsforholdene indenfor rammerne. Køkkenarbejde er tungt og derfor er det vigtigt at vi lytter til personalets problemer og ønsker. 3

4 Lise Petersen, Rønde Plejecenter, tilføjer: Vi lytter til medarbejderne. Hvis en maskine eksempelvis skal flyttes for at lette arbejdet, så gør vi det. Kvalitet og arbejdsglæde hænger sammen Mad til udbringning er kun en del af de opgaver Madservice tager sig af. Køkkenet i Knebel står eksempelvis for cafémad, og ud over at servicere caféerne på plejecentrene, klarer man også personlige bestillinger fra pensionisterne fra lagkager til julefrokoster på centrene m.m. Madservice har en meget direkte kontakt til borgerne, og derfor er det vigtigt at kvalitet og service er i orden ikke mindst af hensyn til medarbejderne selv. Mona Carøe Jensen siger: For os er det meget vigtigt at vi leverer kvalitet i vores arbejde. Det betyder jo meget for den faglige stolthed og arbejdsglæden. I aktion ved pakkemaskinen i Rønde: middagsportionerne gøres klar til udbringning. Medarbejderne i Madservice får den direkte respons fra brugerne, og den er i langt de fleste tilfælde meget positiv. Ifølge en undersøgelse området har fået udarbejdet svarer over 88% at de er meget tilfredse eller tilfreds med maden fra madudbringningen. Jytte Andersen supplerer: Den direkte kontakt med brugerne er vigtig! Det gør jo, at det er et givende arbejde, og så bliver man glad, og så kan man lidt mere. En anden vigtig kilde til sammenhold og arbejdsglæde er den gode humor, og lysten til at fortælle den gode historie, der præger personalet i Madservice. Lisbeth Skipper, sikkerheds- og tillidsrepræsentant fortæller: Humor er vigtig på arbejdspladsen. Og vi griner hver dag! Humoren bærer en stor del af arbejdet. Fremtiden for Madservice Den næste store omstrukturering står for døren: arbejdet med det nye storkøkken tager fart i Det nye køkken giver en form for fremtidssikring og bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Når det står færdigt, bliver køkkenet i Knebel lukket, og cafémaden vil i stedet blive produceret i Rønde, der er det bedste af de eksisterende produktionskøkkener. Det nye køkken overtager herefter hele produktionen af mad til udbringning til ældre, og det bliver i stand til at producere mere end 1600 middagsportioner om dagen. Den nye arbejdsplads bliver indrettet under nøje hensyntagen til personalet. Køkkenet skal udstyres med de nyeste maskiner, f.eks. lifte så man undgår tunge løft. Mona Carøe Jensen siger: Vi får stor indflydelse på indretningen af det nye køkken. Ikke mindst i forhold til sikkerheden og ergonomien i arbejdet. Vi får den helt rigtige indretning. Medarbejderne i Madservice er vant til omlægninger de er omstillingsparate, som man siger, og går til nye opgaver med gå på mod og uden brok i krogene. Og de ser frem til den nye udfordring som vil gøre arbejde og service lettere og bedre, og give samarbejde med mange nye kolleger. Lisbeth Skipper udtaler: Det er klart at med de mange omstruktureringer vi allerede har været igennem på området, så er vi efterhånden vant til det - og det betyder at vi ser frem til nye tiltag med åbent sind. Lise Petersen tilføjer: Hele personalet glæder sig til at komme i gang i det nye køkken! 4

5 SYD-Koret en syngende fornøjelse! i aften skal der synges White Christmas. Alle sangere går herefter i gang med første vers, hvorefter der synges på livet løs de næste par timer. Jeg havde indbudt Eva Simonsen og Christen Frost, musikskoleleder, til en lille snak om baggrunden og perspektiverne for Syd-Koret. Hvordan fik I ideen til at oprette et kor for medarbejdere i Syddjurs Kommune? CF: Efter vi i brobyggerprojektet havde indspillet syddjurssangen Danmarks skønneste plet, fik vi ideen til at føre den sangglæde, der her var opstået, videre i hverdagen. Det skete blandt andet på flere opfordringer fra medarbejdere, som synes, at det kunne være en god idé med et medarbejderkor. ES: I første omgang tænkte vi, at det kun skulle være for det administrative personale, men blev hurtigt klar over, at det burde være et tilbud til alle medarbejdere. En råkold aften i denne mørke vintertid var Tirsdag Morgen blevet indbudt til at deltage i Syd-Koret i Teatersalen på Hotellet i Rønde. Af Anita Søholm Vel inde i varmen i Teatersalen, bliver jeg budt velkommen af Eva Simonsen, en af initiativtagerne til SYD-Koret. Der er en afslappet og hyggelig stemning blandt de fremmødte korsangere denne aften. Eva fortæller, at der normalt kommer ca deltagere, men denne aften er der ca. 10 fremmødte. Efter 3 sanggange, har der samlet været ca medarbejdere med. Tine Friis, der er uddannet sangpædagog, er korleder for SYD-Koret. Tine er selv korsanger i acapella koret Vocal line og desuden korleder i Shanghai Akademiet. Tine starter med at varme de fremmødte op. Der bliver trukket lidt på smilebåndet og humøret stiger, mens alle siger uah og andre lignende lyde. Opvarmningen er en vigtig del af korsangen. Efter opvarmningen fortæller Tine, at Hvordan kan det økonomisk lade sig gøre at gennemføre? CF: Lad os sige, at der er interne sponsorer, der har dækket det, som egenbetalingen ikke kunne dække. ES: Ja vi kunne godt ønske en større opbakning til initiativet fra kommunens side af. En sådan opbakning fra kommunen kunne måske også give en større deltagelse. At synge giver jo energi og glæde, samt bidrager til et anderledes sundhedsaspekt, der kan smitte af arbejdsglæden. Hvad får medarbejdere og kommunen ud af at have et medarbejderkor? CF: Først og fremmest skaber det jo netop glæde og en god social oplevelse sammen med andre ansatte i kommunen. Dernæst kunne kommunen jo brande sig på at prioritere at støtte op om at have sit eget Syddjurs kor, og det sender jo også et godt signal til medarbejderne om, at man vil støtte det. ES: Ja vi har en god stemning, morskab, hygge og glæde, der blandt andet skabes ved hjælp af en engageret korleder. 5

6 Hvordan ser fremtiden ud for Syd-koret? CF: Vi ønsker at udvide antallet af faste korsangere, så vi meget gerne får en fast kerne. Herved kan vi måske få et fast repertoire, som vi måske kan stille op med ved officielle og/eller festlige lejligheder som f.eks. julefrokost mv. ES: Alle kan deltage i koret, men ind til videre har vi kun været kvinder, der har deltaget. Det ville da ikke være så ringe endda, hvis vi også kunne få nogle mænd med! Vi synger både kendte og nye sange, så der er noget for enhver smag også selvom man ikke har sunget før. CF: Ja ambitionen er at få nogle herrer med! ES: Desuden håber vi på økonomisk opbakning fra Syddjurs Kommune, så det er synligt, at der bakkes op om initiativet og det bliver prioriteret. Herved kan brugerfinansieringen holdes på et fornuftigt niveau. Udklip fra sangen: Begyndelse, der synges på kor aftener Det er så smukt at begynde betræde fremtidens rum. Langt før der er grund til at skynde og strides om hvem der var dum. Så lyst og let som en morgen i maj før nogen står op - de næste 100 år! Om 100 år er vi borte om 100 år er vi glemt måske kan vi sige vi når det måske bli r det hele for slemt. Men lige nu starter det hele og det vil enhver ku forstå - de næste 100 år! Øveaftener SYD-Koret 2009 Tirsdag den 27. januar 2009 kl Tirsdag den 24. februar 2009 kl Tirsdag den 24. marts 2009 kl Tirsdag den 28. april 2009 kl Tirsdag den 26. maj 2009 kl På Rønde Skole, Musiklokalet, Skrejrupvej 1, Rønde Marienhoffskolen et kig ind i en moderne folkeskole Tirsdag Morgen besøgte Marienhoffskolen i Ryomgård Af Søren Petersen På ydersiden ligner Marienhoffskolen en traditionel dansk folkeskole fra tiden omkring den gamle kommunalreform, men træder man ind ad døren, får man et kig ind i en gryende ny tidsalder på skoleområdet. Undervisningen har taget de første stor skridt ind i informationsalderen, og den notorisk ældre rektor, tronende i et fjernt kontor, som mange kan huske fra deres skoletid, er skiftet ud med en ung skoleleder med fingeren på it-pulsen. Claus Peter Olesen blev leder på skolen i december Han kan fortælle at en skoleleders opgaver i dag på mange måder ligner enhver anden administrativ leders. Han skal håndtere økonomi og personaleledelse, ved siden af skemalægning af undervisningen. Claus Peter Olesen fotæller: Det drejer sig om at træffe beslutninger og forsøge at være forudseende og gearet til udviklingen. Men Folkeskolen er alligevel en særpræget arbejdsplads: hvad der foregår i skoleregi berører både elever og forældre direkte. Og der er rigtig mange holdninger til skolen og dens fremtid. Claus Peter Olesen har sit eget bud: Hvad skal vi med Folkeskolen? Jeg mener det Folkeskolen kan tilbyde som ingen andre, det er fællesskabet på tværs af skel i samfundet. 6

7 I tråd med den generelle udvikling i samfundet er der i dag fokus på Folkeskolen på en helt anden måde end tidligere, og samtidig er kommunikationen omkring skolen blevet mere uigennemskuelig og mangfoldig. Claus Peter Olesen uddyber: Generelt er kommunikation blevet vigtigere. Og nu foregår det på mange forskellige måder. Det gælder også når skolen skal have sine budskaber ud. Man kan ikke bare udstede dekreter fra ledelsens side og regne med, at det når ud til alle. Skoleleder Claus Peter Olesen i gang på kontoret. Folkeskolen har som andre arbejdspladser også problemer med at tiltrække arbejdskraft, og desuden har der de seneste år været lav søgning til læreruddannelsen, så udbuddet af lærere er ikke så stort. Det er en udfordring at tiltrække lærere til skolen. Og for at det skal lykkes er vi nødt til at være meget tydelige, og sige det er det vi vil!. Der skal være tydelige forventninger til arbejdet og arbejdspladsen, fortæller Claus Peter Olsen. Claus Peter Olesen fortæller, at Marienhoffskolen gør meget for, at nye lærere kommer godt ind i jobbet. Det er eksempelvis vigtigt at lægge et godt undervisningsskema. Claus peter Olesen uddyber: Det kan være hårdt som nystartet lærer. Derfor har vi en føl-ordning, så de unge kan følge én med erfaring. Vi har et godt mix af erfarne og nye lærere, cirka en tredjedel er unge, en tredjedel er erfarne med 4-5 års undervisning bag sig og en tredjedel er ældre lærere. It i pædagogikken skole-it It-området udgør en anden udfordring for skolen. Marienhoffskolen er med i Skole-it projektet i Syddjurs Kommune. Alle folkeskoler i kommune skal kobles sammen i et netværk, og it skal indarbejdes mere i pædagogikken. Claus Peter Olesen fotæller: Skole-it havde sine børnesygdomme, men når de er overståede bliver det rigtig godt. Marienhoffskolen er eksempelvis koblet op med trådløst internet overalt. Og skole-intra benyttes allerede meget af elever, lærere og forældre. På Marienhoffskolen er det en stor udfordring at sikre at lærerne får den rette uddannelse i de forskellige it-systemer og programmer som de har brug for i arbejdet. Ifølge Claus Peter Olesen har børnene meget forskellige behov for undervisning. Derfor skal lærerne være meget opmærksomme på at få lagt undervisningen rigtigt tilrette. Nye måder at arbejde sammen på og netværk er også blevet vigtigere i takt med udviklingen, understreger han: Der kommunikeres på kryds og tværs i kommunen. Med internettet er det let for lærere og elever med de samme interesser at arbejde sammen. Både her og på andre skoler. Skolen er nødt til at åbne sig op, så eleverne kan tage en bærbar med udenfor skolen for at arbejde. Ung lærer i informationsalderen Jeg skal også lære, sådan er det bare, fortæller Martin Møller Thomsen - én af de unge lærere på Marienhoffskolen, og tilføjer: Marienhoffskolen er god til at tage imod nye lærere. Jeg fik lov til at prøve meget da jeg startede. Martin Møller Thomsen underviser i geografi og historie, dansk og samfundsfag. Han benytter flittigt de nye muligheder som it giver i undervisningen. Den klassiske sorte tavle hænger stadig i klasselokalerne, sammen med de velkendte landkort. Men nu suppleres de oftere og oftere med den elektroniske efterfølger, den interaktive tavle kaldet et smartboard. Indførelsen af interaktive tavler er også et led i Skole-it projektet. Tavlen er koblet op på nettet, og kan 7

8 Tirsdag Morgen nr bl.a. bruges til at søge informationer frem som så kan vises på skærmen. Lærere og elever har altså altid adgang til den mest aktuelle information. De traditionelle kort fra gamle dages Folkeskole hænger stadig i de fleste klasseværelser, men suppleres i stigende grad af den interaktive tavle der bringer nye itmuligheder til det pædagogiske arbejde. Martin Møller Thomsen demonstrerer hvordan han via tavlen også kan sende elevernes lektier af sted via skole-intranettet til deres personlige e-postkasse. Han kan også gemme tavlens indhold til en fil og gøre det tilgængeligt for børnene. Skolen stiller den påkrævede software til rådighed, som børnene kan disponere over, så kan de kommunikere med skolens it-system hjemmefra. På den måde tilføjes nye dimensioner til lærerens arbejde, og åbner mulighed for en bedre sammenhæng mellem børnenes skoledag og hjemmet. Martin Møller Thomsen har en ret lang transportvej, men han er meget tilfreds med forholdene på Marienhoffskolen, og har derfor ikke noget imod at pendle. Jeg kører 65 kilometer på arbejde hver dag, og det gør jeg fordi skolen giver mig gode arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, fortæller Martin Møller Thomsen. Hjælp til paragrafferne I direktionssekretariatet holder kommunens to paragrafryttere til. Juristerne Mette Leth Espersen og Bente Wantzin fortæller her lidt om sig selv og om hvad de kan tilbyde. Af Ole Bjarke Nielsen Kommunens to jurister er erfarne folk. Mette Leth-Espensen har med undtagelse af et et årigt ophold i statsamtet haft sin gang i Ebeltoft Kommune siden I Statsamtet har hun beskæftiget sig med tilsyn med kommunerne og i Ebeltoft Kommune med en bred vifte af sager, da hun i mange år var kommunens eneste jurist. Hun har mand og tre børn og bor i Ebeltoft. Bente Wantzin har haft en mere omrejsende karriere. Hun har arbejdet otte år i fødevareministeriet, tre år som fødevareattache i Washington DC og fem år som juridisk rådgiver i Arla Foods Amba. I dag har hun slået sig ned i Hornslet med mand og tre børn. 8

9 Fordeling af opgaver Kommunens opgaver dækker et stort juridisk felt. Derfor har Mette og Bente også delt nogen områder mellem sig, ud over den almindelige rådgivning i forvaltningsret og sagsbehandling. Mette fortæller om sit område: - Jeg har kommunalret og kommunalfuldmagten. Områdemæssigt rådgiver jeg om sager fra natur, teknik og miljø. Det er især byggesager og køb/salg af jord og ejendom. Desuden har jeg hegnssyn. Bente fortæller om sit område: pilotprojektet er afsluttet. Tovholdere er Jon Badstue Pedersen og Kirsten Busch Fra IT-afdelingen. Firmafodbold Søndag den 23. november 2008 afholdt Ebeltoft Firma- og Familieidræt Syddjurs Mesterskab 2008 i firmafodbold i Ebeltoft Idrætscenter. Desværre var der kun 2 hold fra Syddjurs Kommune der deltog og begge hold kom fra Syddjurs Ungdomsskole. Trods de manglende tilråb fra begejstrede tilskuere, lykkedes det alligevel Syddjurs Ungdomsskole at kapre både en flot 2. plads og en 4. plads Godt gået. - Jeg hjælper hele socialområdet med ældre, handicappede, familier og institutioner. Herudover kommer jobcenteret og visitationssager. Det er alt lige fra rådgivning til institutioner, der passer børn hvor forældre er i konflikt, til anbringelser, forældremyndighed og refusionsslagsmål med andre kommuner. Juristerne tilbyder Rådgivning om lovgivning og sagsbehandling. Sager overtages ikke, men hjælpes på vej. Tovholdere ved kommunens retssager. Gennemsyn af kontrakter. Hjælp ved klagesager. Undervisning i forvaltningsret, myndighedsudøvelse, god sagsbehandling, tavshedspligt, fysisk magtanvendelse, forældelsesloven og aktindsigt. Kun sager om hegnssyn og tilsyn med almennyttig boligbyggeri forankres hos juristerne. Juristerne yder ikke hjælp til borgere de varetager kun kommunens interesser og medarbejdernes praksis. Kort Nyt Projekt digital ledelsesinformation skal skabe overblik IT-afdelingen har i samarbejde med KMD startet et pilotprojekt på social og sundhedsområdet. Målet er at samle data fra de forskellige systemer der anvendes. Dataene skal samles til områdevis ledelsesinformation med fokus på økonomi og ressourcestyring. Projektet skal udbredes til hele kommunen når Personalegodemesse den 14. januar Personale og HR afholder personalegodemesse den 14. januar 2009 kl i Multisalen, Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9 B, 8410 Rønde. På messen kan du få praktisk information om ordningerne - tilmelding, betaling via løntræk, skattefordele etc. Alle fastansatte medarbejde får tilsendt materiale i ugen inden messen. Automatisk Brugeroprettelse i IT afdelingen IDM (Identity management) projektet betyder at i slutningen af januar 2009 automatiseres brugeroprettelsen i IT afdelingen, således at der ikke længere vil blive oprettet IT brugere manuelt i de centrale IT systemer. Fra dette tidspunkt vil hovedreglen være, at man som IT bruger i Syddjurs kommune, kun kan få adgang til kommunens IT Systemer, hvis man er oprettet både som lønmodtager og som IT bruger i kommunens lønsystem KMD OPUS Løn. Og da oprettelsen foregår automatisk, så betyder det faktisk at man som leder skal sørge for at nye medarbejdere er oprettet i KMD OPUS Løn, senest dagen før medarbejderen starter på arbejde, da vedkommende ellers ikke vil kunne få et login til kommunens IT netværk Er der yderligere spørgsmål til IDM projektet kan Frederik Mølgaard Thayssen kontaktes på mobil og mail Se også Intra. 9

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning Skoleåret 2010/2011 Indledning Skolens hverdag Jeg har ikke tænkt mig at fortælle om alt hvad der er sket på skolen, det ved I jo lige så godt som jeg, men der er dog en enkelt

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

nyhedsbrev Glædelig jul & godt nytår! Nu er det jul igen og nu er det jul igen... Hospitalsenheden Vest Staben

nyhedsbrev Glædelig jul & godt nytår! Nu er det jul igen og nu er det jul igen... Hospitalsenheden Vest Staben nyhedsbrev Nr. 12 16. december 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Glædelig jul & godt nytår! Nu er det jul igen og nu er det jul igen... Julehilsen Få ny adgangskode på SMS Brandkursus Nye takster for

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud Plejecenter Violskrænten & Grønnegårdens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs Kommune Udgivet: 29-10-2016 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud. For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune

Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud. For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune Udgivet: 17-03-2016 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt miljø på Plejecenter

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2016 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel Sørensen, Tirstrup Poul Andersen,

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever.

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Side 1 12 er centralt stillet spørgsmål, hvis svar bliver sammenlignet med svar fra 26 andre tekniske skoler. Side 13 50 er Hotel- og Restaurantskolens

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere