Tirsdag Morgen nr Glædelig jul! Et barskt efterår. Leder ved Nich Bendtsen, Kommunaldirektør. Christmas comes this time each year Beach Boys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag Morgen nr. 4-2008. Glædelig jul! Et barskt efterår. Leder ved Nich Bendtsen, Kommunaldirektør. Christmas comes this time each year Beach Boys"

Transkript

1 Glædelig jul! Et barskt efterår (Foto: Niels Brandt) Torsdag den 11. december om eftermiddagen gik 51 børn fra Toftevangskolens SFO Luciaoptog i Administrationsbygning Ebeltoft, til stor glæde for både de ansatte og de besøgende borgere. Børnene blev trakteret med juice og småkager, inden de tog bussen tilbage til skolen. Leder ved Nich Bendtsen, Kommunaldirektør Christmas comes this time each year Beach Boys Så er det jul igen det kan for enkelte af os komme som en overraskelse, men som Beach boys synger i en af deres sange: Julen plejer jo at komme hvert år på denne tid af året. Jeg vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul. Det har været et barskt og udfordrende efterår i Syddjurs Kommune for mange af os. Vi fik et budget for 2009 igennem, der var præget af en den meget dårlige økonomiske situation som kommunen står i. Syddjurs Kommune har en stor økonomisk udfordring fordi kommunen blev født med en meget lav kassebeholdning. Dertil kommer de generelt stramme økonomiske rammer som aftalerne mellem regeringen og KL giver for alle kommuner i disse år. Kassebeholdningen er nu brugt, og vi har derfor fået tre år i en aftale med Velfærdsministeriet til at genopbygge vores kassebeholdning og de nødvendige økonomiske reserver en kommune af vores størrelse skal have. Det betød en barsk budgetproces i forhold til budget 2009, og konsekvenserne er nu ved at sætte sig igennem på de mange forskellige kommunale arbejdspladser. Vi har måttet sige farvel til mange værdifulde kolleger. Det samt den usikkerhed det naturligvis medfører, har præget Syddjurs Kommune de sidste par måneder. Vi har løbende drøftet situationen i vores HovedMED-udvalg og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde her og generelt i hele organisationen En tak til de mange ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter og alle medarbejdere, der har udført og udfører et stort stykke arbejde for at få tingene til at hænge sammen. 1

2 Et godt samarbejde er en nødvendighed for os alle, hvis vi skal bevare og videreudvikle Syddjurs Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Men det er altid dejligt at opleve, at den positive tilgang til at løse opgaver og betjene borgerne bedst muligt er i centrum - også i situationer, hvor det kan føles svært og lidt op ad bakke. Lige så snart et budget er i hus, starter arbejdet på det næste. Byrådet besluttede i bemærkningerne til budget 2009, at vi i forarbejdet til budget 2010 skal gå videre med at undersøge muligheder for strukturændringer og effektiviseringer i de kommende år. Det arbejder vi med på en lang række områder. Det er nødvendigt for at få vores økonomi til at hænge sammen i de kommende år. Men det er også nødvendigt fordi vi ved, at vi på trods af krisen kommer i skarp konkurrence om medarbejdere i de kommende år. Derfor skal vi bevare og udvikle Syddjurs Kommune som en attraktiv arbejdsplads. En del af det at opleve sin arbejdsplads som attraktiv, er at få mulighed for at udføre sit arbejde i en kvalitet, som man kan være stolt af og føler giver mening. Derfor er det væsentligt at vi henter de stordriftsfordele vi kan. Vi skal grundigt undersøge, om vi kan ændre arbejdsgange og måder vi udfører vores arbejde på. Vi skal se på om vi har den mest effektive organisation, om vi kan samle eller omorganisere funktioner som stadig udføres, som da vi var fire mindre kommuner. Ikke fordi stordrift er et mål i sig selv, men fordi det giver god mening, at spare de ressourcer vi kan et sted, når vi ved, at der er rigtig meget brug for dem et andet sted i vores store og meget forskelligartede virksomhed. Vi er nået et godt stykke med at sammenlægge og fusionere i vores kommune på de første to år. Fase et er i hus nu starter en ny fase, hvor vi kender vores nye organisation og derfor kan udvikle de muligheder, vi står med i Syddjurs Kommune endnu mere. Vi kom fra julen. Julen er glæde og lys og meget mad. Forleden var ca. 850 mennesker samlet i Ebeltoft for at blive introduceret til DR s program By på skrump, der løber af stablen i Ebeltoft i det næste halve års tid. DR producerer med udgangspunkt i Ebeltoft ti programmer der bringes i efteråret 2009, der sætter fokus på motion og sund levevis. Det er at spændende projekt, der sætter Syddjurs Kommune i fokus. Det vil give mange muligheder for at fortælle positive historier om Syddjurs kommune, og vi vil i foråret arbejde med hvordan vi kan brede det sundhedspolitiske budskab rundt til hele kommunen. Så nyd den gode julemad, vi vender tilbage i i 2009 med tilbud om motion og sundhedsfremmende initiativer. Og apropos gaver: Husk personalegode messen i Rønde d. 14 januar. Her kan du få information om personalegode ordningerne, ligesom du også vil få tilsendt materiale inden messen. Endnu engang glædelig jul til dig og din familie. Vi ses i 2009 til et nyt arbejdsår. 2

3 God mad med et smil på læben Medarbejderne har indflydelse Madservice er kendt for gode arbejdspladser, der lykkes med at fastholde medarbejderne, og give dem stor arbejdsglæde og afveksling i arbejdet. Og området har noget at lokke nyt personale med: Lise Petersen, sikkerhedsrepræsentant, Rønde Plejecenter, Lisbeth Skipper, sikkerheds- og tillidsrepræsentant, Lyngparken, Knebel, Mona Carøe Jensen, leder for Madservice og Jytte Andersen, sikkerhedsrepræsentant, Hornslet. Her i køkkenet ved Rønde Plejecenter. Tirsdag Morgen har talt med Mona Carøe Jensen, leder for Madservice, og sikkerhedsrepræsentanter for cafékøkkenet i Lyngparken i Knebel, og produktionskøkkenerne i Rosengården, Hornslet, og ved Rønde Plejecenter. Af Søren Petersen Områdets medarbejdere holder fanen højt på trods af udfordringer med at skaffe faglærte og unge medarbejdere til pleje- og serviceområderne, en beskeden løn, og så det faktum at køkkenerne fyrer op under gryderne allerede kl. 6:30. Hertil kommer at de tre køkkener både ved at være godt slidte, og for små i forhold til de mængder mad, og den standard der kræves nu. Og derfor er et nyt storkøkken på tegnebrættet i samarbejde med Norddjurs Kommune med opstart i Auning i Vi skal gøre os attraktive, fordi vi er et godt fællesskab!, konkluderer Mona Carøe Jensen, leder for Madservice siden sammenlægningen. Lige som mange af hendes kolleger har hun lang erfaring indenfor området. Maden i Syddjurs håndteres nemlig ofte af meget rutinerede hænder der bliver ved og ved med at tage fat med stort engagement. Det skyldes ifølge Mona Carøe Jensen, at området satser meget på team-arbejde, der giver medarbejderne sammenhold og medindflydelse og lyst til at blive: Mona Carøe Jensen fortæller; Det er vigtigt at være et team, så man ikke går alene på arbejde. Og det er vi generelt meget gode til. Vi tager godt imod nye folk på arbejdspladserne. Der er for tiden 34 fuldtidsstillinger fordelt på 44 medarbejdere i Madservice, inklusive chauffører til madudbringning. Køkkenpersonalet er fordelt på økonomaer, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed og ufaglærte. Langt størstedelen af medarbejderne er faglærte. Ifølge Jytte Andersen, Rosengården i Hornslet, afspejler arbejdsglæden sig i en høj arbejdsmoral: Vi har generelt et lavt sygefravær. Vi kommer på arbejde, hvis vi overhovedet kan. Og det er jo fordi folk er glade for at være her. Man skal virkelig have det dårligt for ikke at møde ind! Man ved jo, at så skal de andre bare løbe stærkere. Én af udfordringerne for medarbejderne er netop, at faciliteterne ikke længere er tidssvarende i forhold til den mad køkkenerne skal levere, og det kan give problemer i hverdagen. Og ifølge Mona Carøe Jensen er hun og sikkerhedsrepræsentanterne hele tiden opmærksomme på APV-arbejdet: Mona Carøe Jensen fortæller: Vi holder fokus på arbejdsmiljøet og ændrer om nødvendigt arbejdsforholdene indenfor rammerne. Køkkenarbejde er tungt og derfor er det vigtigt at vi lytter til personalets problemer og ønsker. 3

4 Lise Petersen, Rønde Plejecenter, tilføjer: Vi lytter til medarbejderne. Hvis en maskine eksempelvis skal flyttes for at lette arbejdet, så gør vi det. Kvalitet og arbejdsglæde hænger sammen Mad til udbringning er kun en del af de opgaver Madservice tager sig af. Køkkenet i Knebel står eksempelvis for cafémad, og ud over at servicere caféerne på plejecentrene, klarer man også personlige bestillinger fra pensionisterne fra lagkager til julefrokoster på centrene m.m. Madservice har en meget direkte kontakt til borgerne, og derfor er det vigtigt at kvalitet og service er i orden ikke mindst af hensyn til medarbejderne selv. Mona Carøe Jensen siger: For os er det meget vigtigt at vi leverer kvalitet i vores arbejde. Det betyder jo meget for den faglige stolthed og arbejdsglæden. I aktion ved pakkemaskinen i Rønde: middagsportionerne gøres klar til udbringning. Medarbejderne i Madservice får den direkte respons fra brugerne, og den er i langt de fleste tilfælde meget positiv. Ifølge en undersøgelse området har fået udarbejdet svarer over 88% at de er meget tilfredse eller tilfreds med maden fra madudbringningen. Jytte Andersen supplerer: Den direkte kontakt med brugerne er vigtig! Det gør jo, at det er et givende arbejde, og så bliver man glad, og så kan man lidt mere. En anden vigtig kilde til sammenhold og arbejdsglæde er den gode humor, og lysten til at fortælle den gode historie, der præger personalet i Madservice. Lisbeth Skipper, sikkerheds- og tillidsrepræsentant fortæller: Humor er vigtig på arbejdspladsen. Og vi griner hver dag! Humoren bærer en stor del af arbejdet. Fremtiden for Madservice Den næste store omstrukturering står for døren: arbejdet med det nye storkøkken tager fart i Det nye køkken giver en form for fremtidssikring og bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Når det står færdigt, bliver køkkenet i Knebel lukket, og cafémaden vil i stedet blive produceret i Rønde, der er det bedste af de eksisterende produktionskøkkener. Det nye køkken overtager herefter hele produktionen af mad til udbringning til ældre, og det bliver i stand til at producere mere end 1600 middagsportioner om dagen. Den nye arbejdsplads bliver indrettet under nøje hensyntagen til personalet. Køkkenet skal udstyres med de nyeste maskiner, f.eks. lifte så man undgår tunge løft. Mona Carøe Jensen siger: Vi får stor indflydelse på indretningen af det nye køkken. Ikke mindst i forhold til sikkerheden og ergonomien i arbejdet. Vi får den helt rigtige indretning. Medarbejderne i Madservice er vant til omlægninger de er omstillingsparate, som man siger, og går til nye opgaver med gå på mod og uden brok i krogene. Og de ser frem til den nye udfordring som vil gøre arbejde og service lettere og bedre, og give samarbejde med mange nye kolleger. Lisbeth Skipper udtaler: Det er klart at med de mange omstruktureringer vi allerede har været igennem på området, så er vi efterhånden vant til det - og det betyder at vi ser frem til nye tiltag med åbent sind. Lise Petersen tilføjer: Hele personalet glæder sig til at komme i gang i det nye køkken! 4

5 SYD-Koret en syngende fornøjelse! i aften skal der synges White Christmas. Alle sangere går herefter i gang med første vers, hvorefter der synges på livet løs de næste par timer. Jeg havde indbudt Eva Simonsen og Christen Frost, musikskoleleder, til en lille snak om baggrunden og perspektiverne for Syd-Koret. Hvordan fik I ideen til at oprette et kor for medarbejdere i Syddjurs Kommune? CF: Efter vi i brobyggerprojektet havde indspillet syddjurssangen Danmarks skønneste plet, fik vi ideen til at føre den sangglæde, der her var opstået, videre i hverdagen. Det skete blandt andet på flere opfordringer fra medarbejdere, som synes, at det kunne være en god idé med et medarbejderkor. ES: I første omgang tænkte vi, at det kun skulle være for det administrative personale, men blev hurtigt klar over, at det burde være et tilbud til alle medarbejdere. En råkold aften i denne mørke vintertid var Tirsdag Morgen blevet indbudt til at deltage i Syd-Koret i Teatersalen på Hotellet i Rønde. Af Anita Søholm Vel inde i varmen i Teatersalen, bliver jeg budt velkommen af Eva Simonsen, en af initiativtagerne til SYD-Koret. Der er en afslappet og hyggelig stemning blandt de fremmødte korsangere denne aften. Eva fortæller, at der normalt kommer ca deltagere, men denne aften er der ca. 10 fremmødte. Efter 3 sanggange, har der samlet været ca medarbejdere med. Tine Friis, der er uddannet sangpædagog, er korleder for SYD-Koret. Tine er selv korsanger i acapella koret Vocal line og desuden korleder i Shanghai Akademiet. Tine starter med at varme de fremmødte op. Der bliver trukket lidt på smilebåndet og humøret stiger, mens alle siger uah og andre lignende lyde. Opvarmningen er en vigtig del af korsangen. Efter opvarmningen fortæller Tine, at Hvordan kan det økonomisk lade sig gøre at gennemføre? CF: Lad os sige, at der er interne sponsorer, der har dækket det, som egenbetalingen ikke kunne dække. ES: Ja vi kunne godt ønske en større opbakning til initiativet fra kommunens side af. En sådan opbakning fra kommunen kunne måske også give en større deltagelse. At synge giver jo energi og glæde, samt bidrager til et anderledes sundhedsaspekt, der kan smitte af arbejdsglæden. Hvad får medarbejdere og kommunen ud af at have et medarbejderkor? CF: Først og fremmest skaber det jo netop glæde og en god social oplevelse sammen med andre ansatte i kommunen. Dernæst kunne kommunen jo brande sig på at prioritere at støtte op om at have sit eget Syddjurs kor, og det sender jo også et godt signal til medarbejderne om, at man vil støtte det. ES: Ja vi har en god stemning, morskab, hygge og glæde, der blandt andet skabes ved hjælp af en engageret korleder. 5

6 Hvordan ser fremtiden ud for Syd-koret? CF: Vi ønsker at udvide antallet af faste korsangere, så vi meget gerne får en fast kerne. Herved kan vi måske få et fast repertoire, som vi måske kan stille op med ved officielle og/eller festlige lejligheder som f.eks. julefrokost mv. ES: Alle kan deltage i koret, men ind til videre har vi kun været kvinder, der har deltaget. Det ville da ikke være så ringe endda, hvis vi også kunne få nogle mænd med! Vi synger både kendte og nye sange, så der er noget for enhver smag også selvom man ikke har sunget før. CF: Ja ambitionen er at få nogle herrer med! ES: Desuden håber vi på økonomisk opbakning fra Syddjurs Kommune, så det er synligt, at der bakkes op om initiativet og det bliver prioriteret. Herved kan brugerfinansieringen holdes på et fornuftigt niveau. Udklip fra sangen: Begyndelse, der synges på kor aftener Det er så smukt at begynde betræde fremtidens rum. Langt før der er grund til at skynde og strides om hvem der var dum. Så lyst og let som en morgen i maj før nogen står op - de næste 100 år! Om 100 år er vi borte om 100 år er vi glemt måske kan vi sige vi når det måske bli r det hele for slemt. Men lige nu starter det hele og det vil enhver ku forstå - de næste 100 år! Øveaftener SYD-Koret 2009 Tirsdag den 27. januar 2009 kl Tirsdag den 24. februar 2009 kl Tirsdag den 24. marts 2009 kl Tirsdag den 28. april 2009 kl Tirsdag den 26. maj 2009 kl På Rønde Skole, Musiklokalet, Skrejrupvej 1, Rønde Marienhoffskolen et kig ind i en moderne folkeskole Tirsdag Morgen besøgte Marienhoffskolen i Ryomgård Af Søren Petersen På ydersiden ligner Marienhoffskolen en traditionel dansk folkeskole fra tiden omkring den gamle kommunalreform, men træder man ind ad døren, får man et kig ind i en gryende ny tidsalder på skoleområdet. Undervisningen har taget de første stor skridt ind i informationsalderen, og den notorisk ældre rektor, tronende i et fjernt kontor, som mange kan huske fra deres skoletid, er skiftet ud med en ung skoleleder med fingeren på it-pulsen. Claus Peter Olesen blev leder på skolen i december Han kan fortælle at en skoleleders opgaver i dag på mange måder ligner enhver anden administrativ leders. Han skal håndtere økonomi og personaleledelse, ved siden af skemalægning af undervisningen. Claus Peter Olesen fotæller: Det drejer sig om at træffe beslutninger og forsøge at være forudseende og gearet til udviklingen. Men Folkeskolen er alligevel en særpræget arbejdsplads: hvad der foregår i skoleregi berører både elever og forældre direkte. Og der er rigtig mange holdninger til skolen og dens fremtid. Claus Peter Olesen har sit eget bud: Hvad skal vi med Folkeskolen? Jeg mener det Folkeskolen kan tilbyde som ingen andre, det er fællesskabet på tværs af skel i samfundet. 6

7 I tråd med den generelle udvikling i samfundet er der i dag fokus på Folkeskolen på en helt anden måde end tidligere, og samtidig er kommunikationen omkring skolen blevet mere uigennemskuelig og mangfoldig. Claus Peter Olesen uddyber: Generelt er kommunikation blevet vigtigere. Og nu foregår det på mange forskellige måder. Det gælder også når skolen skal have sine budskaber ud. Man kan ikke bare udstede dekreter fra ledelsens side og regne med, at det når ud til alle. Skoleleder Claus Peter Olesen i gang på kontoret. Folkeskolen har som andre arbejdspladser også problemer med at tiltrække arbejdskraft, og desuden har der de seneste år været lav søgning til læreruddannelsen, så udbuddet af lærere er ikke så stort. Det er en udfordring at tiltrække lærere til skolen. Og for at det skal lykkes er vi nødt til at være meget tydelige, og sige det er det vi vil!. Der skal være tydelige forventninger til arbejdet og arbejdspladsen, fortæller Claus Peter Olsen. Claus Peter Olesen fortæller, at Marienhoffskolen gør meget for, at nye lærere kommer godt ind i jobbet. Det er eksempelvis vigtigt at lægge et godt undervisningsskema. Claus peter Olesen uddyber: Det kan være hårdt som nystartet lærer. Derfor har vi en føl-ordning, så de unge kan følge én med erfaring. Vi har et godt mix af erfarne og nye lærere, cirka en tredjedel er unge, en tredjedel er erfarne med 4-5 års undervisning bag sig og en tredjedel er ældre lærere. It i pædagogikken skole-it It-området udgør en anden udfordring for skolen. Marienhoffskolen er med i Skole-it projektet i Syddjurs Kommune. Alle folkeskoler i kommune skal kobles sammen i et netværk, og it skal indarbejdes mere i pædagogikken. Claus Peter Olesen fotæller: Skole-it havde sine børnesygdomme, men når de er overståede bliver det rigtig godt. Marienhoffskolen er eksempelvis koblet op med trådløst internet overalt. Og skole-intra benyttes allerede meget af elever, lærere og forældre. På Marienhoffskolen er det en stor udfordring at sikre at lærerne får den rette uddannelse i de forskellige it-systemer og programmer som de har brug for i arbejdet. Ifølge Claus Peter Olesen har børnene meget forskellige behov for undervisning. Derfor skal lærerne være meget opmærksomme på at få lagt undervisningen rigtigt tilrette. Nye måder at arbejde sammen på og netværk er også blevet vigtigere i takt med udviklingen, understreger han: Der kommunikeres på kryds og tværs i kommunen. Med internettet er det let for lærere og elever med de samme interesser at arbejde sammen. Både her og på andre skoler. Skolen er nødt til at åbne sig op, så eleverne kan tage en bærbar med udenfor skolen for at arbejde. Ung lærer i informationsalderen Jeg skal også lære, sådan er det bare, fortæller Martin Møller Thomsen - én af de unge lærere på Marienhoffskolen, og tilføjer: Marienhoffskolen er god til at tage imod nye lærere. Jeg fik lov til at prøve meget da jeg startede. Martin Møller Thomsen underviser i geografi og historie, dansk og samfundsfag. Han benytter flittigt de nye muligheder som it giver i undervisningen. Den klassiske sorte tavle hænger stadig i klasselokalerne, sammen med de velkendte landkort. Men nu suppleres de oftere og oftere med den elektroniske efterfølger, den interaktive tavle kaldet et smartboard. Indførelsen af interaktive tavler er også et led i Skole-it projektet. Tavlen er koblet op på nettet, og kan 7

8 Tirsdag Morgen nr bl.a. bruges til at søge informationer frem som så kan vises på skærmen. Lærere og elever har altså altid adgang til den mest aktuelle information. De traditionelle kort fra gamle dages Folkeskole hænger stadig i de fleste klasseværelser, men suppleres i stigende grad af den interaktive tavle der bringer nye itmuligheder til det pædagogiske arbejde. Martin Møller Thomsen demonstrerer hvordan han via tavlen også kan sende elevernes lektier af sted via skole-intranettet til deres personlige e-postkasse. Han kan også gemme tavlens indhold til en fil og gøre det tilgængeligt for børnene. Skolen stiller den påkrævede software til rådighed, som børnene kan disponere over, så kan de kommunikere med skolens it-system hjemmefra. På den måde tilføjes nye dimensioner til lærerens arbejde, og åbner mulighed for en bedre sammenhæng mellem børnenes skoledag og hjemmet. Martin Møller Thomsen har en ret lang transportvej, men han er meget tilfreds med forholdene på Marienhoffskolen, og har derfor ikke noget imod at pendle. Jeg kører 65 kilometer på arbejde hver dag, og det gør jeg fordi skolen giver mig gode arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, fortæller Martin Møller Thomsen. Hjælp til paragrafferne I direktionssekretariatet holder kommunens to paragrafryttere til. Juristerne Mette Leth Espersen og Bente Wantzin fortæller her lidt om sig selv og om hvad de kan tilbyde. Af Ole Bjarke Nielsen Kommunens to jurister er erfarne folk. Mette Leth-Espensen har med undtagelse af et et årigt ophold i statsamtet haft sin gang i Ebeltoft Kommune siden I Statsamtet har hun beskæftiget sig med tilsyn med kommunerne og i Ebeltoft Kommune med en bred vifte af sager, da hun i mange år var kommunens eneste jurist. Hun har mand og tre børn og bor i Ebeltoft. Bente Wantzin har haft en mere omrejsende karriere. Hun har arbejdet otte år i fødevareministeriet, tre år som fødevareattache i Washington DC og fem år som juridisk rådgiver i Arla Foods Amba. I dag har hun slået sig ned i Hornslet med mand og tre børn. 8

9 Fordeling af opgaver Kommunens opgaver dækker et stort juridisk felt. Derfor har Mette og Bente også delt nogen områder mellem sig, ud over den almindelige rådgivning i forvaltningsret og sagsbehandling. Mette fortæller om sit område: - Jeg har kommunalret og kommunalfuldmagten. Områdemæssigt rådgiver jeg om sager fra natur, teknik og miljø. Det er især byggesager og køb/salg af jord og ejendom. Desuden har jeg hegnssyn. Bente fortæller om sit område: pilotprojektet er afsluttet. Tovholdere er Jon Badstue Pedersen og Kirsten Busch Fra IT-afdelingen. Firmafodbold Søndag den 23. november 2008 afholdt Ebeltoft Firma- og Familieidræt Syddjurs Mesterskab 2008 i firmafodbold i Ebeltoft Idrætscenter. Desværre var der kun 2 hold fra Syddjurs Kommune der deltog og begge hold kom fra Syddjurs Ungdomsskole. Trods de manglende tilråb fra begejstrede tilskuere, lykkedes det alligevel Syddjurs Ungdomsskole at kapre både en flot 2. plads og en 4. plads Godt gået. - Jeg hjælper hele socialområdet med ældre, handicappede, familier og institutioner. Herudover kommer jobcenteret og visitationssager. Det er alt lige fra rådgivning til institutioner, der passer børn hvor forældre er i konflikt, til anbringelser, forældremyndighed og refusionsslagsmål med andre kommuner. Juristerne tilbyder Rådgivning om lovgivning og sagsbehandling. Sager overtages ikke, men hjælpes på vej. Tovholdere ved kommunens retssager. Gennemsyn af kontrakter. Hjælp ved klagesager. Undervisning i forvaltningsret, myndighedsudøvelse, god sagsbehandling, tavshedspligt, fysisk magtanvendelse, forældelsesloven og aktindsigt. Kun sager om hegnssyn og tilsyn med almennyttig boligbyggeri forankres hos juristerne. Juristerne yder ikke hjælp til borgere de varetager kun kommunens interesser og medarbejdernes praksis. Kort Nyt Projekt digital ledelsesinformation skal skabe overblik IT-afdelingen har i samarbejde med KMD startet et pilotprojekt på social og sundhedsområdet. Målet er at samle data fra de forskellige systemer der anvendes. Dataene skal samles til områdevis ledelsesinformation med fokus på økonomi og ressourcestyring. Projektet skal udbredes til hele kommunen når Personalegodemesse den 14. januar Personale og HR afholder personalegodemesse den 14. januar 2009 kl i Multisalen, Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9 B, 8410 Rønde. På messen kan du få praktisk information om ordningerne - tilmelding, betaling via løntræk, skattefordele etc. Alle fastansatte medarbejde får tilsendt materiale i ugen inden messen. Automatisk Brugeroprettelse i IT afdelingen IDM (Identity management) projektet betyder at i slutningen af januar 2009 automatiseres brugeroprettelsen i IT afdelingen, således at der ikke længere vil blive oprettet IT brugere manuelt i de centrale IT systemer. Fra dette tidspunkt vil hovedreglen være, at man som IT bruger i Syddjurs kommune, kun kan få adgang til kommunens IT Systemer, hvis man er oprettet både som lønmodtager og som IT bruger i kommunens lønsystem KMD OPUS Løn. Og da oprettelsen foregår automatisk, så betyder det faktisk at man som leder skal sørge for at nye medarbejdere er oprettet i KMD OPUS Løn, senest dagen før medarbejderen starter på arbejde, da vedkommende ellers ikke vil kunne få et login til kommunens IT netværk Er der yderligere spørgsmål til IDM projektet kan Frederik Mølgaard Thayssen kontaktes på mobil og mail Se også Intra. 9

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

nr 9 2009 17. september

nr 9 2009 17. september nr 9 2009 17. september kost & ernæringsforbundet Langtidsholdbar kur mod dårlig trivsel Trivslen skal måles mindst hvert tredje år. Men tre år er lang tid, hvis der er problemer. Så det gælder om at bruge

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 26. oktober 2005 Nr. 5-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til nye social- og sundhedshjælperelever Der er startet nye social- og sundhedshjælperelever den 15. september.

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET NR. 1 2014 OMKREDS H 01 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Politiske sygeplejersker KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE OmKreds H NR. 1/2014 7. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Tirsdag Morgen nr. 1-2009. 6 skarpe til ledelsen

Tirsdag Morgen nr. 1-2009. 6 skarpe til ledelsen 6 skarpe til ledelsen Vi har stillet 6 skarpe spørgsmål til direktionen. Kommunaldirektør Nich Bendtsen svarer her på spørgsmålene. På denne plads er der normalt en leder fra kommunaldirektøren. I dette

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

God sommer! Mit yndlingssted. Ny fordeling af opgaver i HR. Lockouten i tilbageblik. Når livet gør for ondt. Nye store it-systemer. Side 3.

God sommer! Mit yndlingssted. Ny fordeling af opgaver i HR. Lockouten i tilbageblik. Når livet gør for ondt. Nye store it-systemer. Side 3. 25. udgave, juni 2013 Side 3 Ny fordeling af opgaver i HR Side 4-5 Lockouten i tilbageblik Side 6-7 Når livet gør for ondt Side 8 Nye store it-systemer God sommer! Side 10 Mit yndlingssted Sommeren er

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier?

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier? MDI BLADET August 2014 Tema: værdier I dette blad: Hvad skal vi med værdier? Blod, sved og savsmuld Kan værdier blive et problem i samarbejdet med kommunen? Robusthed klær den selvejende institution Pinligt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

GNIST Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus?

GNIST Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus? GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 5 november 2009 Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus? medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Lær om Opus Administrativ Styring

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

FOKUS PÅ FREMTIDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER

FOKUS PÅ FREMTIDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER 2012/02 FOKUS PÅ FREMTIDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER Siden ildsjæle skabte de første klubber efter 2. verdenskrig som et alternativ til triste opgange og baggårde, har klubberne haft stor betydning for

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II ÅRSBERETNING 2013 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere