GLOBE-Danmark Årsrapport og Regnskab for GLOBE-programmet Projekt nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBE-Danmark Årsrapport og Regnskab for GLOBE-programmet 2002. Projekt nr. 2001-2489-0004."

Transkript

1 Flemming Sigh Tel: Cand. scient / Senior master Mobil: GLOBE-coordinator Denmark Address: Svanevej 23 DK 5492 Danmark Dato: Til Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Kontorchef Torben Christoffersen. GLOBE-Danmark Årsrapport og Regnskab for GLOBE-programmet Projekt nr Bilag 3: Regnskab for 2002-bevilling. Resumé. GLOBE-arbejdet i Danmark hviler på en regeringsaftale imellem USA og Danmark. Arbejdet har af økonomiske grunde hidtil været koncentreret til et lille antal skoler. Danmarks indsats i GLOBE-samarbejdet lægger efter aftale med GLOBE-ledelsen i Washington i de kommende år hovedvægten på, i samarbejde med GLOBE-USA, at afprøve og pædagogisk videreudvikle anvendelsen af ny teknologi i undervisningen med Internettet som kommunikationsmiddel. GLOBE-skolerne i Danmark vil derpå inddrage andre skoler i det fortsatte arbejde. Samarbejdet drejer sig især om anvendelsen af: 1) Automatiske vejrstationer på skolerne (Geografi-Biologi-Fysik) 2) GIS-teknologien (Geografisk Information System), der i disse år er under hastig indførelse i såvel offentlige som private virksomheder i Danmark. GIS-teknologien har især anvendelsesmuligheder i de naturvidenskabelige fag og historie-samfundsfagene. 3) Satellit-målinger (remote sensing) til her-og-nu undervisning. De behandlede data, som er tilgængelige på Internettet, udgør en hastig voksende kilde af information til brug i realtime undervisningen om natur- og miljøforhold. Mulighederne er stadig et ret upåagtede i den danske skoleverden. 4) Præsentation af resultaterne på danske web-sider, derpå på GLOBE-serveren. GLOBE-Danmark er i kontakt med VTU-ministeriet (Charlotte Bloch), Miljø-afdelingen for Østersø-området på Den amerikanske Ambassade samt Fyns Amt omkring konkrete arrangementer. GLOBE-Europe (landekoordinatorerne) undersøger i øjeblikket mulighederne for et tættere samarbejde med ESA Education (European Space Agency) omkring produktion og brug af rumfartsrelateret undervisningsmateriale. En lille kerne af danske og norske lærere er i forvejen i ESA-regi involveret i dette arbejde ( ), der sigter mod gymnasieniveauet. 1 /14

2 GLOBE-programmet i USA, som leder det internationale samarbejde, har haft en repræsentant på besøg i Danmark i august. GLOBE indgår fremover under NASA. Årets arbejde og økonomiske dispositioner har været præget af, at 2002-bevillingen reelt først har været til rådighed per 1. januar GLOBE-Danmark er finansieret af Undervisningsministeriet med en bevilling på kr. i Dette beløb rækker til et minimum af aktivitet inden for samarbejdet og ligger væsentligt under aktiviteten i de nordiske og øvrige europæiske lande. GLOBE-programmet i USA støtter ikke de samarbejdende lande finansielt. Hovedrapport. Grundlaget for GLOBE-Danmark. Danmark har tilsluttet sig det internationale GLOBE-samarbejde igennem en bilateral regeringsaftale imellem USA og Danmark i foråret 1997 ( ). Undervisningsministeriets kontaktperson til den amerikanske ambassade er kontorchef Torben Christoffersen, og kontaktperson på US-ambassaden er Information Specialist Paul Thorn. Tilsynsførende i UVM er fagkonsulenterne Kirsten Wöldike og Grethe Heer. Fagkonsulent Eigil Larsen repræsenterer folkeskolerne. Årets arbejde. Administration: Årets bevilling blev meddelt 10. maj 2002, men har reelt først været til rådighed per 1. januar Absolut nødvendige udgifter har i den mellemliggende periode været udlagt dels af koordinator dels af Odense Katedralskole. I maj ønskede den hidtidige koordinator Jens Saugstrup Jensen, Frederikshavn Gymnasium at blive afløst på grund af et stort lokalt arbejdspres. Samtidig tiltrådte undertegnede som ny GLOBE- Danmark-koordinator. Projektet blev forankret ved Odense Katedralskole ved UVM-brev af 27. november 2002, J.nr Årets aktiviteter har nøje fulgt retningslinierne i 2002-ansøgningen og bevillingen, idet projekternes udførelse dog er blevet forsinkede. I efteråret 2002 blev GLOBE-programmet i USA og dermed ledelsen af det internationale samarbejde i USA lagt direkte ind under NASA, dog fortsat som en selvstændig afdeling. GLOBE-konceptets indhold: GLOBE-konceptet for de nu 101 deltagende lande har som hovedformål at øge den internationale bevidsthed omkring det globale miljø samt stimulere undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Konkret har vægten hidtil især ligget på elevindsamling af miljø-data samt forsendelse og præsentation af disse over internettet efter nøje fastsatte regler og standarder ( Konceptets hovedformål har stor sympati blandt danske lærere, men udførelsen har haft sværere ved at trænge igennem i Danmark, hvor vi ikke synes vi har tid til talrige målinger samt rapporteringer til det internationale system. Et ikke uvæsentligt elev-argument i Danmark har været, at man hellere i undervisningen ville arbejde med rigtige resultater, dvs. videnskabeligt indsamlede data hentet på Internettet. Man skal dog erindre sig, at det er de færreste lande, der har de danske Internet-faciliteter i skolerne. Efter dansk initiativ og aktive medvirken er der i år indføjet en GLOBE-protokol, der giver en tilfredsstillende løsning, så de skolebaserede måledata kan overføres elektronisk fra måleudstyret til den centrale Globe-database i USA (jfr. side 4, pkt. 2 om vejrstations-protokol. 2 /14

3 Da GLOBE-projektet også beskæftiger sig med anvendelsen af højteknologi som satellitmålinger (remote sensing) og GIS-teknologi i undervisningen samt indeholder et meget omfattende internationalt netværk af ligesindede lærere og deres overordnede i ministerier samt mulighed for kontakt til videnskabsmænd, finder de danske lærere samarbejdet særdeles værdifuldt. Disse kontakter er da også blevet udnyttet af GLOBE-lærerne i Da GLOBE-USA er kommet under NASA, og da ESA har vist interesse for at bruge det europæiske GLOBE-netværk, evt. i samarbejde med NASA, tegner der sig nogle meget lovende perspektiver set med danske øjne. ESA har i det forløbne år lanceret deres EDUSPACE-side på Internettet, præsenteret første udgave af et undervisningsmateriale omkring Den Internationale Rumstation (ISS) samt materiale omkring Meteosat Second Generation (MSG), som bl.a. GLOBE-Danmark er blevet bedt om at evaluere. Planen er at udbygge dette materiale fremover i samråd med samarbejdspartnerne. Hovedformålene med GLOBE / NASA s undervisningsaktivitet er nu beskrevet således: ( ): 1. Increasing student interest and participation in science, technology, engineering and mathematics programs. 2. Increasing student knowledge and interest about careers avenues in science, technology, engineering and mathematics. 3. Increasing student ability to apply science, technology, engineering, mathematics and geography. 4. Increasing the active participation and professional growth of educators in science, mathematics, geography, and technology resulting in higher quality education and achievement for K-12 students. 5. Increasing the "on-line" access and utilization of NASA information as examples of authentic application of science, technology, engineering and mathematics in the classroom while enhancing their access to NASA scientists, engineers and other unique personnel. Kort sagt: Dette lover særdeles godt for det fortsatte samarbejde, og er en målsætning som passer godt ind i en række tanker omkring den forestående gymnasiereform i Danmark. Aktiviteter: Landekoordinatorens arbejde har pga. den forsinkede bevilling især koncentreret sig om planlægning, kontakter samt arrangementer, der kunne gennemføres via samarbejde og for udefrakommende midler. Der er således i årets løb etableret et omfattende nationalt og internationalt kontaktnet. 3 /14

4 1. Besøg af Staff Scientist Rebecca Boger, GLOBE-Washington. Rebecca Boger er GLOBE-Danmarks kontaktperson ved GLOBE-programmet i USA. Under besøget den august blev GLOBE-Danmarks arbejde gennemgået, og der blev indgået aftaler om det fremtidige samarbejde, som omtalt i resuméet ovenfor. Referat af besøget: se bilag 1. Sideeffekter: 1) Fyns Amt, som var vært den ene dag under besøget, afholder i 2003 kursus for amtets gymnasielærere, hvor amtets miljø-specialister underviser. 2) Gym GIS Fyn, et samarbejde imellem Fyns Amts GIS-afdeling og gymnasierne, fik rosende ord med på vejen som globalt set nok er det mest omfattende og progressive på gymnasialt niveau. Der er dog et stykke vej og en del lærerforberedelse endnu, inden vi kan løfte panden. 3) Der blev lagt op til et samarbejde imellem Amtet og GLOBE-lærere om produktion af Internetmateriale på basis af BERNET-samarbejdet (se nedenfor). 2. Vejrstations-protokol. GLOBE har bedt GLOBE-Danmark deltage i udformningen af en Vejrstations-protokol i samarbejde med John McLaughlin fra GLOBE science team. Den danske del af arbejdet koncentrerer sig om brugen af skolernes automatiske vejrstationer sammen med Internet-kilder i undervisningen. Koordinator er ligeledes i dialog med udviklingsafdelingen hos Davis Instruments, Californien, omkring de tekniske funktioner. Det er planen derpå at indbyde en række danske gymnasier til at deltage i et samarbejde. 3. Danske gymnasieelever møder US-astronaut og danske rum-eksperter. US-ambassaden i København havde indbudt 50 GLOBE-Danmark-elever til arrangementet på Experimentarium den 29. november Elevernes forventninger var store, men NASA måtte desværre aflyse efter at alt ellers var planlagt. 4. GLOBE-Europa landekoordinatorers møde med ESA Education. I forbindelse med ESA Educations præsentation af Eduspace-siden omtalt ovenfor samt tilhørende kursus i Frascati, Italien, afholdt landekoordinatorerne møde med ESA Educations direktør, Wubbo Ockels, der er interesseret i et fremtidigt samarbejde. Kontakten pågår. 5. Brevveksling omkring naturvidenskabeligt undervisningsmateriale på Internettet. Der er til Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen og til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling sendt forslag ind om igangsættelse af produktion af Internetbaseret undervisningsmateriale til gymnasiet gennem et samarbejde imellem en række danske forskningsinstitutioner, der allerede har brikker liggende, og små redaktionsgrupper af gymnasielærere indenfor naturvidenskabsfagene. I forbindelse hermed deltog koordinator i UVMs konference om naturvidenskabelige undervisningsmidler i december. Forslaget har endnu ikke nydt fremme, selv om behovet er stort og må forventes at være massivt i forbindelse med gymnasiereformen. 6. GIS-samarbejde med GLOBE-scientist John D. Moore. 4 /14

5 Et længe planlagt besøg af Jens Saugstrup Jensen, Frederikshavn Gymnasium hos John Moore, der underviser på Burlington County Institute of Tecnology, Medford, New Jersey og som er GIS ekspert ved GLOBE er afholdt i februar Samtidig blev der afholdt møde med administrationen i GLOBE-Washington for at følge op på samarbejdet med GLOBE / NASA. (Rapport: se bilag 2). 7. Lille basisprojekt omkring miljøforholdene i Østersøen. Et par GLOBE-bio-geo-lærere udarbejder på basis af Fyns Amts materiale fra BERNETsamarbejdet ( ) grundlaget for et Internet-baseret undervisningsforløb omkring landbrugs- og miljøproblematikken for Østersøen og Østersøregionen i forbindelse med EUs udvidelse med en række Østersø-lande. 8. Den sol-energi-drevne bil NUNA til Danmark. Via kontakten til VTU-ministeriet og ESA prøver GLOBE-Danmark at få bilen og et par teknikere på besøg i Danmark. Samarbejdet. Samarbejdet med såvel den amerikanske ambassades personale som Undervisningsministeriets tilsynsførende har været særdeles tilfredsstillende. Det samme gælder de øvrige kontakter i årets løb. Der har været forespørgsel til fagkonsulenten i Fysik og Astronomi omkring fælles interesser. Flemming Sigh Odense Katedralskole. - Bilag 1. Summary of GLOBE Staff Visit to Denmark the 13 th 14 th of august or to see the photos. The Results of the Visit: 1) Danish GLOBE schools (f.ex. Frederikshavns Gymnasium and Odense Katedralskole) will participate in the further development of using GIS (Geographical Information System) at schools. A GLOBE workshop is going to be planned in Finland ) Teachers of Odense Katedralskole would like to start producing educational material about the BERNET project of the Baltic Sea ( This material will be placed on the Internet for free. The project can be the beginning of a co-operation among GLOBE schools around the Baltic Sea. Odense Katedralskole will ask the Funen County for a nearer contact to the BERNET project to develop this educational material. 3) GLOBE expects that automatic transmission of weather-data (Davis Instruments) soon will be possible. 4) The Danish teachers proposed to put a map on the GLOBE website ( with links to the automatic weather-stations of the GLOBE schools. 5 /14

6 5) The Danish teachers explained why manually collected data sent to GLOBE doesn t fit the school system and the curricula in Denmark at present time. Nanna Nygaard (US Embassy) pointed out the possibility of co-operation with university students. 6) The County of Funen has proposed to hold a course, where the specialists of the County can upgrade the science teachers of the county (upper secondary schools) about environmental subjects. We will continue the planning, which might be an excellent idea in all counties like the GIS-project mentioned below. 7) The Danish teachers emphasized how a good lesson about environmental subjects to day is using current data and knowledge from all over the world as well as modern presentation facilities. The preparation of such good lessons takes much more time compared to old days. Well-prepared lessons, placed at the GLOBE server, could be valuable for teachers all over the world and could be used directly or as a basis for the preparation. GLOBE mentioned that the organization as an international program has to be very careful when dealing with debatable problems because school traditions and political systems are very different all over the world. Therefore GLOBE is hesitating supporting such initiatives. The Danish teachers emphasized that there is a need for such co-operation at least in Denmark and in Europe, but the administrative structure of the upper secondary schools in Denmark is creating increasing problems for the teachers involvement in such practical co-operations. The counties don t seem to have organized a nation vide financial support for national and international cooperation among teachers, and the Ministry of education has very little money for running the upper secondary schools, which is the financial responsibility of the counties. 8) The Danish teachers emphasized that the GLOBE program is very valuable to Danish teachers as the program gives us many new ideas about modern education (fx Remote Sensing, GPS and GIS). USA is still leading in using new technology at the schools. And the GLOBE global network makes it easy to get into contact with teachers worldwide. 9) The GLOBE Staff Visit was very valuable for the Danish program as we had the opportunity to start and improve a number of activities as mentioned above. In addition we got a very good contact to the kind staff of the Nordic/Baltic Regional Environmental Office, US Embassy Copenhagen ( Background: Denmark has since 1997 taken part in the international GLOBE program of promoting the education of environmental subjects in schools through science education. The GLOBE organisation has been established by the US government ( and the governments of about 100 countries have decided to join the organization involving a number of schools in each country. The Visit: GLOBE Staff Scientist Rebecca Boger visited Denmark the 13 th - 14 th of August 2002 to get an impression of the work going on in Denmark and to discuss the possibilities for the future. The main topic of the visit was: "Current public environmental data used in the curriculum". Odense Katedralskole (GLOBE School) is now preparing to receive and use about 15 GB current environmental GIS-data, maps and ortho-photos from the local county, Fyns Amt. This will be part of the curriculum in the future. The project -proposed by Odense Katedralskole- will make it possible for all upper secondary schools (gymnasier) in the county to work with the data. The project is now possible as the new standard computers at the schools -with a little upgrading- are able to handle the necessary programs as well as the great amount of GIS-data. Until now the high costs of licence and technical problems have been prohibitive barriers, but they have been overcome solved now. Using this amount of current environmental data, maps and ortho-photos in the curriculum, enabling the students to find the data of there own home, might be rather unique. The programme for the visit: 6 /14

7 Tuesday the 13 th of August 2002: 8.56: Departure by train from Copenhagen. Rebecca Boger, Staff Scientist, GLOBE Program, Washington D.C. Paul Thorn, Information Specialist, Nordic/Baltic Regional Environmental Office, US Embassy Copenhagen. Nanna Nyholm, Program Assistent, Nordic/Baltic Regional Environmental Office, US Embassy Copenhagen : Arrival at Odense Station. (Flemming Sigh -mobil phone receives at the escalator at the platform) : Arrival at the office of the County of Funen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. Contact person: Claes Hviid, Chartered Surveyor, Fyns Amt (phone ). Fyns Amt teachers: Ulla Lastein, biology-chemistry, Odense Katedralskole. Knud Ole Reffstrup, chemistry-physics-it, Odense Katedralskole. Jesper Mebus, biology-geography-it, Middelfart Gymnasium. Flemming Sigh, geography-it, Odense Katedralskole. Visit to the Environmental Department of the county (Fyns Amt) to get a briefing of: 1) The environmental work in the region including the Baltic Sea. 2) How the county is improving the level of information available to the citizens using the Internet Welcome. The organization of the county, Fyns Amt. (Head of Department Peter Østergaard) The Bernet project ( An international environmental project of the Baltic Sea. (Biologist Mogens Michael Møller Groundwater Resource Protection -actionplans. (Graduate Engineer Steve Ulf Poulsen) Lunch Using GIS at Fyns Amt. (Chartered Surveyor Claes Hviid) : Visit to Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5000 Odense C. (phone ) The Fyns Amt teachers mentioned above: Poul Hedegaard, physics-math-it, Odense Katedralskole. Mikael Olsen, physics-chemistry-it, Odense Katedralskole. Demonstration and discussion of how we expect to use the current environmental data of the county in the classroom, and the actual possibilities of environmental measurements in education. Coffee break : Visit to the House of Hans Christian Andersen (Author of fairytales) : Departure from Odense Station : Arrival at Copenhagen. Wednesday 14 th of August 2002: 10.30: Meeting at the US Embassy (NB: No computers or mobile phones are allowed to pass the entrance!). Danish participants: Torben Christoffersen, Deputy Director, Ministry of Education (had to cancel as he was needed at the Ministry). Grethe Heer, Geography Adviser of the Ministry. Kirsten Wöldike, Biology Adviser of the Ministry. Jens Saugstrup Jensen, former GLOBE Coordinator, Frederikshavn Gymnasium. Flemming Sigh, GLOBE Coordinator, Odense Katedralskole. Subjects for the meeting: 1. Why are such a small amount of data reported to GLOBE from Denmark?! 2. Does GLOBE want to receive data gathered automatically and how can this data be transferred? 3. What is the best way for cooperation with GLOBE in further development of the pedagogical work with environmental topics and the use of GIS-technology? 4. How can we improve the cooperation among the GLOBE schools in the Baltic Region (in fact we got no answers to our mails addressed to other schools, when Paul Thorn half a year ago encouraged to cooperate). Please feel free to contact me if you have any questions about the visit and the summary. Flemming Sigh. 7 /14

8 Odense Katedralskole Bilag 2. Strandby, Rapport fra USA besøget for GLOBE-dk. Efter aftale med Flemming Sigh, GLOBE Country Coordinator for Danmark, rejste jeg til USA for at undersøge mulighederne for en udvikling af vores samarbejde og deltagelse i GLOBEprogrammet. Se bilag. Den 22. og 23. februar: Samtaler med John D. Moore (Burlington County Institute of Technology det er uden for Philladelphia) med gensidig udveksling af informationer om vores arbejde og diskussion af ideer til et samarbejde. Resultatet af disse samtaler opsummeres senere i rapporten. Den 24. februar. Møde i Washinton med Dixon Butler (Chief Scientist), Lyn Wigbels (Assistant Director for International Programs), Rebecca Boger (ansvarlig for GLOBE-samarbejdet med bl.a. Danamrk), Frank Niepold (Edmund Burke School, Washington, og Educational Resources Developer på NASA Landsat Project Science Office) og John D. Moore. Ang. elektronisk vejrstation: Dixon Butler meddelte at GLOBE nu havde færdiggjort arbejdet med at muliggøre anvendelse af elektronisk vejrstation (af mærket Davis) til automatisk opsamling af data. GLOBE havde sammen med Davis fået indbygget en mulighed i Davis's software således at der direkte kunne kopieres fra dette i et format der kunne indsættes i en til GLOBE. En Protocol var udarbejdet, og jeg fik udlevet et draft til denne. Udkastet er sendt til Flemming Sigh. Dette må siges at være meget tilfredsstillende for danske GLOBE-gymnasier. Det er dette vi har arbejdet for og bedt dem om gennem flere år. Og det er et direkte resultat at vores møde med Dixon Butler på den amerikanske ambasade i maj Ang ESA-henvendelsen: Jeg forespurgte om GLOBEs reaktion på henvendelsen fra ESA om samarbejde mellem ESA og NASA/GLOBE.. LW lovede at hun ville følge op og kontakte Flemming Sigh.. Ang. Croatien-konferencen: LW og RB talte meget for at Danmark burde sende deltagere til konferencen. Jeg orienterede om vores problemer med dette pga. sommerferie og manglende bevillinger. De ville henvende sig til Flemming Sigh med fornyet opfordring til Danmarks deltagelse i konferencen. Ang. ny organisationstruktur i Globe: Globe skal privatiseres, og der er foretages netop i disse dage beslutning om valget af ny partner. Der er forskellige organisationer der har budt. Rygter vil vide at ESRI er involveret i flere af de organisationer der byder. Det skulle betyde at GIS kommer til at stå stækt i en nyt Globe. Vil blive mere integreret. Det eneste der er sikkert, er at DB fortsætter som chief scientist. Alle andres 8 /14

9 stillinger er usikre. Måske flyttes GLOBE fysisk til et helt andet sted. Colorado? Den nye partner vil fortsat være forpligtet på alle internationale aftaler. Beslutning træffes måske allerede i denne uge. Frank Niepold: Han er lærer på en privatskole og samtidig ansat i NASA hvor han arbejder med remote sensing og GIS. Han anbefaler at vi bruger Landsat billeder i GIS-sammenhæng og udleverede en vejledning til multispec på CD-Rom. Den skulle være interaktiv. CD'en er fremsendt til Flemming Sigh. Vi må gerne udveksle Landsat fotos med andre GLOBE-skoler. Det er muligt at få billeder der viser et større område og ikke kun det begrænsede klip som skolen er på. RB ville sørge for at vi fik de større billeder tilsendt. FN lagde stor vægt på at kombinere satellitternes billeder ovenfra med observationer nedefra. Bla. aerosol-undersøgelser. Her er måske en mulighed for at inddrage fysik i GLOBE-programmet.? Intergraph: De anbefalede at vi søgte kontakt til Intergraph Danmark De producerer GIS-software og er en konkurrent til ESRI. GLOBE er i kontakt med begge firmaer og er bange for at forfordele.men der skulle være mulighed for at få materiale og måske gunstige tilbud på software og anden praktisk eller økonomisk støtte fra Intergraph. JDM havde ligeledes kontakt med Intergraph og ville gerne orientere dem om vores aftaler og samarbejdsplaner. Dette havde jeg naturligvis intet imod. GLOBE i Danmark: Jeg understregede at fremtiden for GLOBE-DK efter min mening afhang af om vi fik udviklet undervisningsforløb og fagligt relevant materiale indenfor remote sensing og GIS. Endvidere at jeg sammen med John D. Moore anbefalede at GLOBE støttede vores forsøg på at skabe en slags spydspids i arbejdet for at videreudvikle GLOBE i den retning. De var meget positive overfor vores initiativer og over kontakten til John D. Moore. Konklusion: Der er efter min mening tre særdeles gode konkrete resultater af dette møde. For, det første Davis-protokollen, der muliggør at vi kan gå ind i dataopsamling og indrapportering på en måde der er relevant for vores system. For det andet tilsagnet om at vi kunne få Landsatbilleder over et større landområde. For det tredje den store opbakning til og positive stemning over for vores ønske om at koncentrere vores indsats omkring GIS og remote sensing samt at udvikle et spydspidssamarbejde med amerikanske GLOBE-skoler, konkret i første omgang John D. Moores skole. (Udleveret materiale: draft til Davis-protokollen, CD med multispec manual -, 2 globe-foldere. Dette er videresendt til Flemming Sigh). Den 25. februar. Besøg på Burlington County Institute of Technology. Det er en vocational school en teknisk skole. JDM havde et fag der blev kaldt Environmental Studies..Et miljøfag, en kombination af biologi og geografi. Han havde sine elever 4 år, to timer om dagen! Han fokuserede meget på elevdifferentiering og AFEL uden at kalde det det. Dvs at han lod dygtige og interesserede elever køre langt foran og indgå i forsknings projekter. Disse elever blev meget dygtige og fik stort ansvar, blev inddraget i meget, de var meget ansvarlige og avancerede brugere af GIS-programmel (ArcView og Intergraphs software). Han arbejdede meget med brug af rådata fra diverse kilder, 9 /14

10 GLOBE, NOAA osv. Disse data inddroges af eleverne i større og mere teoretiske sammenhænge. Undervisning som forskningsproces var idealet eller hensigten. En af eliteeleverne, Darryl, viste mig hvordan de havde lagt alle globeskoler ind i ArcView sammen med deres højde o.h. og andre data. Hensigten var at der så kunne knyttes alverdens data til disse skoler, digitale fotos, kort osv osv. De havde også lavet en 3d-model ud fra højdetallene. Dette håber de at kunne præsentere på sommerens konference i Croatien. Jeg viste mine projekter med data fra Nordjyllands Amt frem for dem, og de var meget imponerede over datamængden og arten af data. Den 25. februar om aftenen. JDM underviste et fjerundervisningshold på Philladelphia National Weathercentre. Det var især lærere der tog kurset for at få uv-kompetence i meteorologiske emner (og lønforhøjelse). Den 26.februar. Afsluttende møde med John og to af hans elever (Darryl og Justin). Ideer og konklusioner. Vi blev enige om følgende: 1: Vi vil indlede vores samarbejde med et helt konkret projekt hvor vi samarbejder, face to face, om et gis-projekt. Dette sættes i gang straks. 2: Samarbejdet vil være på både lærer- og elevplan. Således skabes samarbejde tværs over atlanten idet vi benytter os af og videokonference. Nu kender lærerne hinanden, og jeg kender de amerikanske deltagende elever. Eleverne kan lære hinanden at kende gennem de to medier mens de samarbejder om et fælles projekt. 3: Vi (jeg) sender en liste over emner som vi ønsker inddrage i et undervisningsforløb. Det vil være den aktuelle katastrofesituation i det sydlige Afrika. Vi har brug for f.eks. data om demografiske forhold, AIDS' epidemiens udbredelse og udvikling, nedbørsforhold, tørkesituationen osv. osv. Alle disse data skal være i et format så de kan anvendes i GIS (ArcView). 4: De amerikanske elever har bedre tid til at arbejde direkte med ArcView. Det skal være deres projekt at finde relevante data og skrue dem dem sammen i et undervisningsforløb som kan anvendes af os. 5: Den endelige udformning af forløbet sker i en vekselvirkning/dialog mellem dem og os. Vidoekonferencer og vil være relevante medier. 6: Dette forløb vil opfylde flere formål. Den faglige fordybelse understøttes ved af inddragelsen ny teknologi og internationalt samarbejde om et fælles projekt hvor vore to landes forskellige rammer og mål for undervisningen understøtter hinanden. Endvidere vil det udvikle kompetencer indenfor internationalt samarbejde, projektarbejde og anvendelse af ny teknologi. Andre idéer som vi på et senere tidspunkt (efter sommerferien formodentlig) talte om at tage op, er et parallelt arbejde med lokalområdet. Begge parter analyserer deres lokalområde og præsenterer efterfølgende produkterne (og områderne) for hinanden. dette kan være mere geografisk eller mere biologisk/miljømæssigt orienteret, afhængigt af fag. Det kunne for biologis vedkommende for eksempel være et naturområde og interessekonflikterne omkring dets bevarelse fx. The Pinelands i New Jersey og strandengsarealerne nord for Frederikshavn. Eller for geografis vedkommende kulturlandskabet omkring Philladelphia og Frederikshavn. Derefter arbejder man med den anden parts lokalområde i en vekselvirkning hvor man trækker på deres lokalkendskab, og man således bistår hinanden i udforskningen af det andet område ud fra ens egne interesser og faglige mål. 10 /14

11 Her vil videokonferencer, , digitale fotos og udveksling af data over nettet eller på CD-ROM være centrale elementer.og GIS vil være det centrale værktøj. Det skal understeges at det er vigtigt at eleverne lærer hinanden at kende personligt og reelt arbejder sammen. Dette for at skabe den nødvendige ansvarlighed i samarbejdet. Hvis der kan findes midler, vil det selvfølgelig være optimalt at enkelte personer fra det ene eller andet land besøgte den anden part. Målet er altså et langsigtet samarbejde der bygger på anvendelse af de muligheder den nye teknologi stiller til rådighed inden for samarbejds- og kommunikationsformer samt analyse- og præsentationsværktøjer. Man kunne bruge udtrykket international classroom idet eleverne arbejder sammen, fungerer som eksperter over for hinanden, og lærerne kan tænkes at fjernundervise det andet hold elever via en videokonference. Det er vores håb at vi ad denne vej kan udvikle modeller for fagligt arbejde og samarbejdsformer som kan anvendes i GLOBE-regi og selvfølgelig helt generelt. Anbefaling: Jeg anbefaler at 1: GLOBE-DK fortsætter med at fokusere på anvendelse af remote sensing og GIS. 2: Man starter den automatiserede indrapportering af data fra de elektroniske vejrstationer efter den nye protokol når den foreligger. 3: Man satser bevidst på spydspidsstrategien hvor man søger direkte kontakt til amerikanske skoler og lærere omkring projekter der anvender remote sensing og GIS samt udnytter mulighederne for internationalt samarbejde via nettet ideen om international classroom. Konkrete forslag til relevante samarbejdspartnere kan fås via John D.Moore, Frank Niepold og GLOBE. Jeg hjælper gerne med at skabe kontakten. 4: Undervisningsministeriet øger bevillingen til GLOBE så det bliver muligt at give økonomisk støtte til den nødvendige rejseaktivitet når der skal etableres konkrete kontakter. Det er efter min mening helt afgørende at man møder hinanden, ser hvad den anden laver og har tid til at snakke sig ordentligt ind på hinanden så aftalerne er gennemdrøftede før man starter. Ved at arbejde i denne retning mener jeg som ovenfor nævnt at man vil kunne tilføre undervisningen nye kvaliteter i form af en arbejdsproces der på samme tid bygger på forskningsprægede aktiviteter, arbejde med konkrete rådata, projektorienterede forløb, internationalt samarbejde og anvendelse af ny teknologi. Kompetenceudviklingen vil såldes blive flerstrenget når man kombinerer forskning og formidling i et international classroom. Jens Saugstrup Jensen Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Kærvej Frederikshavn BILAG Til Jens Saugstrup Jensen. Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus. 11 /14

12 Vi har i dag aftalt at du kan tage til USA på vegne af den danske GLOBE-afdeling for at besøge John D. Moore, der står i spidsen for GLOBE's GIS-aktiviteter, og som underviser på Burlington County Institute of Tecnology, Medford, New Jersey. Besøgets emne er en undersøgelse af det konkrete indhold af GIS-undervisningen og GISanvendelsen på undervisningsniveauer sammenlignelige med det danske gymnasium. Du kan endvidere besøge relevante institutioner i området i det omfang tiden tillader det. GLOBE-bevillingen for 2002 betaler rejse- og opholdsudgifter, men kan ikke dække lønudgifter. Rejsen er planlagt til at skulle foregå i februar 2003 og vare 5-7 dage. Besøget, der har været planlagt længe, indgår i GLOBE-ansøgningen til UVM for 2002, men kan først afvikles i 2003, da 2002-bevillingen fra UVM først vil være til rådighed per 1. januar Det endelige budget for rejsen aftales, når du har et overblik over de forventede udgifter. Jeg sender en kopi af denne aftale til fagkonsulenterne Grethe Heer og Kirsten Wöldike, UVM. De bedste hilsener. Flemming Sigh GLOBE-coordinator, Denmark. 12 /14

13 Bilag 3. GLOBE-regnskab 2002: Projektnr: Projekt-titel: Globe-programmet Pulje: EFT02 Efteruddannelse 2002 Kontakt: Flemming Sigh Bevilling 2002: 1. rate modtaget fra UVM per (stærkt forsinket) : kr 2. rate til modtagelse efter rapport- og regnskabsaflæggelse : kr Udgifter: 1. GLOBE-scientist Rebecca Bogers besøg i DK august ) 13/8: H.C. Andersens Hus: (Rebecca Boger (GLOBE, Washington), 2 ambassadefolk, Sigh) 140,00 kr 2) P-afgift 5,00 kr 3) 14/8: Togbillet Odense-Kbh. t/r (Flemming Sigh): 212,00 kr 4) Fly Aalborg-Kbh t/r (Jens Saugstrup Jensen, GLOBE-DK) 2497,00 kr 5) Frokost (JSJ + FS) (uden bilag): 83,00 kr I alt ,00 kr 2.937,00 kr 2. GLOBE-EU-coordinatorer-møde med ESA samt kursus hos ESA i Frascati 31/11-3/ (Deltager: Danske koordinator. Hovedparten af udgifterne blev afholdt af ESA). 1) Transport Vissenbjerg-Billund t/r: 180 km á 2,84 kr 511,20 kr 2) Parkering 195,00 kr 3) Værelsestillæg: 78,00 4) Taxa Frascati-Hotel: (+fagkonsulent+ 2 danske lærere): 46,00 5) Middag (GLOBE-ESA): 124,50 6) Taxa Hotel-lufthavn (+ 2 danske lærere): 65,00 Kurs 755,65 313,50 = 2368,96 kr I alt 3. GLOBE-koordinator deltagelse i UVM-konference på Experimentarium København 3/ ) Transport Vissenbjerg-Kbh.: Tog t/r + pladsbillet: 404,00 kr 2) Forsendelse af plakat: 19,00 kr I alt 3.075,16 kr 423,00 kr 4. Koordinator-honorar (jfr. Ansøgning og bevilling 2002): ,00 kr 13 /14

14 5. Samarbejdsbesøg i USA, Jens Saugstrup Jensen, Frederikshavn Gymnasium. Transport: Fly og bil: Ophold: Ialt 6. Bearbejdelse af Bernet-materialet til undervisningsbrug. Honorar (Ulla Lastein): Udgifter ialt: 6.171,00 Dkr 3.109,00 Dkr 9.280,00 Dkr ,00 Dkr ,16 Dkr Flemming Sigh GLOBE-Danmark koordinator. 14 /14

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Dagsorden. Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog. International House

Dagsorden. Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog. International House Embrace projektet Dagsorden Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog International House Argumentation for projektet Nordjylland: Målgruppe Antallet

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere