Mennesker og Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker og Psykiatri"

Transkript

1 FOR ANSATTE I PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND NR. 10, DEC. 08./JAN. 09 Psykiatrien vinder pris Læs mere side Fokus på arbejdsmiljø Region Sjællands stigmabekæmpelse Temadag om åben dialog a Se side a Se side a Se bagsiden

2 Indhold Side En anden vinkel på psykiatrien Nyt gerontopsykiatrisk tilbud i Roskilde... 5 Jubilæum... 5 Samme sygeplejerske - inde og ude Den travleste uge i PsykInfo s liv Har du læst... 9 Positive erfaringer med videokonference »Den Gyldne Cykel« Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Region Sjællands stigmabekæmpelse En anden på psyki Konkurrence Videreuddannelse i psykiatrien Bogomtaler Reflekterende samtaler skaber nyt sprog December 2008/januar 2009 Ansvarshavende redaktør: Michael Werchmeister Redaktør: Thomas Larsen Redaktionsudvalg: Ergoterapeut Connie Hybholt, Distrikt Slagelse Sygeplejerske Marlene Ballin, Distrikt Næstved Forskningsbibliotekar Kirsten Buch Rasmussen, Psykiatrien Roskilde Social- og sundhedsassistent Jesper Svanberg, repræsentant for MED-Psykiatri Ideer: Ideer til artikler modtages gerne på Foto: Thomas Larsen, Gert Ellegaard, Mette Munch Kristoffersen og Henrik Brandrup. Illustrationer: SaxoArt Tryk: Glumsø Bogtryk A/S Oplag: Udkommer næste gang: 2. februar 2009 Af Per Vendsborg, Per Jørgensen, Annette Gjerris, Anders Meinert og Jørgen Achton Nielsen. Alle mennesker har en mening om psykisk sygdom og psykiatri, og mange udtaler sig med både sikkerhed og fordomsfuldhed om dem. Det er vilkåret for de psykiatriske specialer. Og en forudsætning, vi accepterer, men vi har et stort ønske om at nuancere billedet af den arbejdsplads, som vi alle har mange års erfaring med, for vi er stolte af psykiatriens udvikling og den samlede palet af ydelser. Derfor ærgrer det os, når negativ omtale og uberettiget kritik igen og igen slår patienter og medarbejdere omkuld. Medarbejderne fortjener bedre Ikke alt i psykiatrien er, som det burde være; der sker fejl, og nogle af forholdene kunne være anderledes. Det påtager vi os selvfølgelig vores ansvar for, og vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Vores ærinde med denne kronik er at præsentere en anderledes, mere virkelighedsnær vinkel på psykiatrien. Det fortjener mennesker med en psykisk sygdom, deres pårørende og også medarbejderne. I løbet af de seneste årtier er de store psykiatriske institutioner blevet erstattet af et lokalt behandlingssystem i tæt relation til de syge og suppleret med udbygning af de sociale tilbud til psykisk syge. Udviklingen er båret af en filosofi, hvor psykisk sygdom skal behandles ud fra samme principper som somatiske sygdomme, og hvor selv de mest syge søges integreret i samfundet. Det sker ud fra den betragtning, at patienterne har bedre mulighed for at komme sig efter en psykisk sygdom, når de bevarer kontakten til familie, venner, arbejdsliv og det omgivende samfund. Individuel og målrettet behandling I kombination med den moderne medi- 2

3 vinkel atrien Per Vendsborg og de fire andre lægelige chefer for regionernes psykiatri skrev den 17. november en kronik i Politiken som reaktion på den vinkel, medierne og offentligheden ofte lægger på psykiatrien. Vi bringer her et uddrag af kronikken cin (psykofarmakologi) er det lykkedes at skabe en af tidens store psykiatriske succeser: Selv svært syge mennesker har nu mulighed for en tilværelse uden for totalinstitutionen. Nogle, fordi de er raske nok til at klare sig selv, andre med hjælp i egen bolig eller via et bofællesskab. Samtidig befinder vi os i en rivende udvikling, hvad angår den medicinske og psykologiske/psykoterapeutiske behandling. Det betyder, at patienterne bliver tilbudt en mere individuel og målrettet behandling end tidligere. Markant søgning til de psykiatriske specialer Viden og indsigt har afgørende betydning for vores fundamentale forståelse af de psykiske sygdomme. Jo længere vi kommer, jo bedre kan vi behandle patienterne. Alle disse forhold er med til at skabe en psykiatri, som efter vores opfattelse udgør det mest spændende og udfordrende INFO Per Vendsborg er vicedirektør i Psykiatrien i Region Sjælland. Per Jørgensen er cheflæge for Psykiatrien i Region Midtjylland. Annette Gjerris er vicedirektør i Psykiatrien i Region Hovedstaden. Anders Meinert er lægelig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark. Jørgen Achton Nielsen er cheflæge i Psykiatrien i Region Nordjylland. område af sundhedsvæsenet. Og heldigvis er vi ikke alene om den betragtning. I en tid med små årgange og stor lægemangel er det uhyre positivt, at vi oplever en markant søgning til de psykiatriske specialer. Og de nye psykiatere kommer ikke til at kede sig. En række konkrete udfordringer vil præge udviklingen i de kommende år og give fast arbejde til alle i psykiatrien. Forenklet sagt handler det om viden, ressourcer, personale og omdømme. Mangel på arbejdskraft Manglen på arbejdskraft inden for sundhedssektoren er allerede en barsk realitet, og det gælder også for psykiatrien. Fremskrivningerne er dystre, og vi bliver ramt ekstra hårdt, fordi netop den personlige kontakt til en fagprofessionel er altafgørende i psykiatrien. En del af manglen kan hentes via omlægning af arbejdsgange og brug af moderne teknologi til at kompensere for lange geografiske afstande. 3

4 Flere kriminelle med psykisk sygdom Antallet af psykisk syge, som begår kriminalitet, er fortsat stigende. Et psykisk sygt menneske som er velbehandlet er ikke mere kriminel end en ikke psykisk syg person. Udfordringen består derfor først og fremmest i at fastholde den potentielt kriminelle psykisk syge i behandling, herunder også for et eventuelt samtidigt misbrug. Psykiatrien har i den sammenhæng brug for at være mere opsøgende og vedholdende over for denne mindre gruppe af patienter. Erfaringer fra ind- og udland viser entydigt, at det kan lade sig gøre. Børne- og ungdomspsykiatrien skal fremover kunne tage imod ca. 2 procent af den relevante aldersgruppe mod de nuværende ca. 1 procent. Dermed vil den danske børne- og ungdomspsykiatri komme på samme kapacitetsmæssige niveau som landene omkring os. Udvidelsen er allerede i gang; men der er behov for væsentlig flere speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri for at kunne imødekomme stigningen. Psykiatriens omdømme Psykiatriens omdømme betyder meget for at sikre patienternes og de pårørendes tillid, og det har stor betydning for politikernes prioritering. Psykiske sygdomme er fortsat mere myte- og tabubelagt end andre sygdomme på trods af en flittig oplysningsindsats fra f.eks. Psykiatrifonden. Indimellem lykkes det psykiatrien at trænge igennem med de gode historier, men det er sjældent. Der er desværre en tendens til at fastholde en sensationspræget omtale af psykisk syge og af psykiatri generelt. Det har en selvforstærkende effekt, og det kan være en voldsom oplevelse for patienter, pårørende og personale at se psykiatrien hængt ud. Mindst af alt bidrager det til en afstigmatisering af mennesker med en psykisk lidelse. Vi har også ansvar for at præsentere et realistisk og positivt billede af psykiatrien. Vi stiller gerne op i medierne, og vi vil også gerne gå i dialog om de kritiske emner, der skal selvfølgelig ikke være positiv særbehandling af psykiatrien. Men det ærgrer os, at der bruges så meget tid på enkeltsager, der ofte fremstilles ensidigt og sensationspræget. Den tid var bedre brugt på en konstruktiv kontakt, og ikke mindst til generel udvikling af psykiatrien og den behandling, der er vores kerneområde. Vi appellerer derfor til, at det øvrige samfund, også medier, vil arbejde aktivt på at nedbryde fordommene og lade psykisk syge medborgere opleve sig ligestillet i enhver henseende. Tryg ved at modtage behandling og pleje Sådan ser forholdene ud. På det grundlag arbejder vi på at opretholde en psykiatri, hvor borgerne er trygge ved at modtage behandling og pleje. Hvor patient og pårørende føler sig velkommen, respekteret og inddraget. Vi ønsker at være en psykiatri, der samarbejder konstruktivt med bruger-/pårørendeforeninger og myndigheder. Vores udgangspunkt er, at det er muligt helt eller delvis at komme sig efter alvorlige psykiske sygdomme. Vi arbejder ud fra den holdning, at alle mennesker med en sindslidelse skal have den nødvendige, men samtidig mindst indgribende behandling. Det gør flere tusinde ansatte hver dag en stor indsats for at realisere. Det er vores behandling og pleje indrettet efter, og vi favner derfor også et bredt fagligt spektrum. Vi har kompetencerne og engagementet, og vi påtager os vores del af ansvaret. Men vi kan ikke nå hele vejen alene. Hvis dansk psykiatri skal op på det niveau, vi med rette kan forvente i et land som vores, er der brug for tre ting: en ændret politisk prioritering, en øget tilgang af kvalificeret personale og en fair behandling i det omgivende samfund. Kort sagt en anderledes vinkel på psykiatrien. 4

5 Nyt gerontopsykiatrisk tilbud i Roskilde Den 6. november 2008 holdt det nye Gerontopsykiatrisk distriktsteam Roskilde åbent hus. I Bakkehuset ved Psykiatrien Roskilde har en nyt gerontopsykiatrisk tilbud til huse. Det ambulante team henvender sig til borgere i Faxe, Køge, Lejre, Roskilde, Stevns og Solrød kommuner. Målgruppen er borgere på 75 år og derover med psykiatrisk sygdom. Personalet består af overlæge Eva Berthou samt sygeplejersker og lægesekretærer. Sygeplejerske Jette Petersen er teamleder sammen med Eva Berthou. Ledende overlæge i Afdelingen for Regionsfunktioner, Gordon Wildschiødtz, lagde i sin tale ved receptionen vægt på, at distriktsteamet udbygger Region Sjællands tilbud til gerontopsykiatriske patienter: - Med 14 gerontopsykiatriske sengepladser i Vordingborg, 16 i Dianalund og planlagte 10 i Roskilde er gerontopsykiatrien blevet et specialiseret tilbud i hele regionen. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde de ældre patienter, der har særlige behov, et særligt kendskab og en særlig ekspertise, der kan møde dem, hvor de er. Det kan vi nu, med udgangspunkt i dette flotte hus i Roskilde. Og man ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med kommunerne og med Demensklinikken. Fra venstre mod højre: Ledende overlæge Gordon Wildschiødtz, overlæge og teamleder Eva Berthou, sygeplejerske og teamleder Jette Petersen og ledende oversygeplejerske Irene Nielsen. Gordon og Irene udgør afdelingsledelsen i Afdelingen for Regionsfunktioner, som gerontopsykiatrien i Region Sjælland er organiseret under. Det gerontopsykiatriske distriktsteam har allerede over 80 borgere til udredning, diagnosticering og behandling, og cirka 15 borgere er allerede afsluttet. Teamet kan oplyse, at 22 nye henvisninger er kommet til på ganske kort tid.»jeg har aldrig fortrudt, at jeg gik ind i psykiatrien«den 5. november 2008 kunne Bodil Kildegaard fejre 40 års ansættelse i den offentlige sektor, heraf 20 år på det tidligere Fjorden, i dag: Psykiatrien Roskilde. Bodil Kildegaard blev ansat i Fjordens Aktivitetsenhed i 1988 og var med til at opbygge kontorterapien. I perioden 1994 til 1997 var hun konstitueret som værkstedsleder, og senest er hun blevet en del af arbejdet med VIP Vikar i Psykiatrien. Enhedschef Allan Ruders overrakte Bodil Dronningens fortjenstmedalje og undlod ikke at bemærke, at han selv end ikke var født for 40 år siden. Han sagde blandt andet i sin tale: - Det har været et arbejdsliv med forandringer, især de seneste år, og vi værdsætter den sejhed og omstillingsparat- Enhedschef Allan Ruders overrækker medaljen og et jubilæumsgratiale fra Region Sjælland. hed, du har udvist. Du har en enorm stor erfaring i omgang med andre mennesker, og dem, der kender dig bedst, kan også fortælle mig, at du rummer stort menneskekundskab og en evne til at få selv vanskelige patienter til at indgå i et frugtbart samarbejde. Bodil Kildegaard takkede i sin tale alle de fremmødte og sluttede med ordene: - Jeg har aldrig fortrudt, at jeg gik ind i psykiatrien. Jeg har altid været så glad Bodil Kildegaard viser medaljen frem. for mit arbejde, der selvfølgelig både har haft medgang og modgang. Redaktionen vil gerne ønske Bodil tillykke med jubilæet! Redaktionen er blevet bekendt med, at plejer Ole Andersen fra Retspsykiatrisk afdeling, plejer Sonja Gåsvig Sørensen og social- og sundhedsassistent Lissi Hansen, begge afsnit G i Vordingborg, også har fejret 40 års jubilæum. Tillykke! 5

6 Samme sygeplejerske inde og ude Distrikt Slagelse har i halvandet år haft en ny type stilling, hvor den samme sygeplejerske arbejder i både sengeafsnit og tilhørende distriktspsykiatri. Det har givet mere kontinuitet i patientforløbene, og konkret er det lykkedes at yde distriktspsykiatri til patienter, vi ikke tidligere har fået lov til at komme hjem til, fortæller ledende oversygeplejerske Susie Petersen. Vi har mødt en patient, sygeplejerske Ulla Falkner og vikarierende afdelingssygeplejerske Rie Andersen til en snak om, hvordan stillingen gør en forskel. Af Thomas Larsen, 6

7 Ulla Falkner (t.h.) sammen med vikarierende afdelingssygeplejerske Rie Andersen. Rie Andersen: - Ideen til denne type stilling er egentlig nogle år gammel. På afsnit A/B her i Dianalund blev der ofte talt om, at man godt kunne tænke sig at køre ude i distriktspsykiatrien, samtidig med at man arbejdede inde på afsnittet. Netop for at skabe mere kontinuitet i patientforløbene, så den samme medarbejder kan følge patienten såvel under indlæggelsen som ude i distriktet. Da der så blev en distriktssygeplejerskestilling ledig i foråret 2007, oprettede vi den delte stilling som et 1-årigt projekt. Kontinuitet for patienterne Projektet blev så stor en succes, at stillingen blev gjort permanent den 1. maj 2008, fortsat med sygeplejerske Ulla Falkner i stillingen. Hun har ugentligt 16 timer i sengeafsnit og 21 timer i distriktspsykiatri, idet hun har to dage om ugen i afsnittet og en weekendvagt i afsnittet hver fjerde uge. Resten af sin 37 timers arbejdsuge er Ulla i distriktspsykiatrien. Rie Andersen: - Det løbende skift mellem afsnit og distrikt har virkelig skabt mere kontinuitet for de patienter, der har eller har haft Ulla som kontaktperson. Men jobbet kræver også meget af den person, der bestrider det. Ulla har skullet kunne flexe mellem afsnit og distrikt og rumme at have en daglig gang begge steder. Det er et attraktivt jobindhold for nogle, og den grundlæggende tanke var netop også at skabe nye stillingstyper for at kunne fastholde flere kompetente sygeplejersker på stedet. Men vi mener ikke, at alle distriktssygeplejerskestillinger kan erstattes af kombinationsstillinger. Der er stadig stort behov for sygeplejersker, der arbejder på den traditionelle måde og er rodfæstet og fuldt koncentrerede om ét arbejdsområde. Hårdt i starten Ulla Falkner fortæller om den første tid i kombinationsstillingen: - Det var rigtig meget at forholde sig til i starten. Jeg havde været på afsnit A/B 1 år i forvejen, så min nye arbejdsplads var distriktet. Men det tager tid at lære en ny arbejdsplads at kende, og endnu længere tid, når man kun er der deltid. Dertil kom, at der var en lang række nye samarbejdsrelationer udadtil, idet jeg dækkede områder på tværs af kommunegrænserne. Jobbet var fra starten meget selvstændigt, og jeg skulle selv præge stillingen og sige til og fra i hverdagen. Det var hårdt, men efter 3-6 måneder syntes jeg, overblikket var ved at være der. Det lille forspring Særligt i arbejdet med patienter med paranoia er alliancen, relationen og trygheden utrolig vigtig. Før oplevede afsnittet ofte, at distriktssygeplejersken som ny kontaktperson efter en indlæggelse skulle starte forfra med patienten, fordi man ikke allerede havde en relation at bygge på. Med de patienter, Ulla Falkner har og har haft, er man kommet ud over det problem, fordi hun kender dem fra indlæggelsen. Ulla fortæller: - Jeg har fået lejlighed til at bygge en relation op til patienten under indlæggelsen, og det har gjort det nemmere at komme i hans eller hendes eget hjem bagefter. De har fået afmystificeret, hvem man er, og har fået sat ansigt på. Det har givet et lille forspring. Samtidig har det været noget helt andet at komme i patientens hjem, hvor tingene foregår på hans eller hendes præmisser, og skulle patienten blive indlagt igen, har man tilmed et mere nuanceret kendskab til patienten, idet man også har oplevet, hvordan patienten er, når han eller hun har det bedre. Det giver indblik i patientens ressourcer og en mulighed for at lægge fælles strategier for bedring under indlæggelsen. Tillid og fortrolighed Ulla var fra starten kontaktperson for cirka 10 patienter, og i dag er hun kontaktperson for over 20. Blandt disse er Linda, som har været indlagt flere gange tidligere og nu er i et behandlingsforløb i distriktspsykiatrien med Ulla som sin kontaktperson: - Jeg mødte Ulla på afsnittet og fik snakket meget med hende. Hun var med til at udskrive mig og havde allerede dér skabt en tillid til og fortrolighed med mig. Jeg havde haft en ubehagelig oplevelse under min indlæggelse, og fordi Ulla allerede kendte til historien fra indlæggelsen, var jeg tryg ved at vende den med hende igen og igen, efter jeg blev udskrevet. Det faglige udbytte Ulla Falkner supplerer: - Det er utrolig værdifuldt i en terapeutisk sammenhæng, at man så at sige kan tage viden med ud og med ind igen. Og så tror jeg også, stillingen kan binde distrikt og afdeling bedre sammen. Distriktssygeplejen rykker tættere på den daglige sygepleje på afsnittet, og jeg tror, det kan betyde en mere nuanceret og ensartet faglig indsats, ligesom det giver et mere nuanceret syn på det enkelte menneske, idet man ser det i flere sammenhænge. Og så er det ikke mindst sundt som medarbejder i psykiatrien at komme ud og opleve, hvordan udskrevne patienter fungerer i deres hjemlige miljø, slutter Ulla Falkner. 7

8 Aktivitet ved workshoppen for psyke og velvære i Vordingborg. Den travleste uge i PsykInfo s liv Fem vidt forskellige arrangementer markerede Verdens Mentale Sundhedsdag, der i år kom til at fylde en hel uge. Af leder Anne Mette Billekop, Fysioterapeuterne havde taget Nintendo Wii med til deres workshop i Vordingborg. Her har projektmedarbejder Netti Alslev kastet sig ud i et spil. Mange toårige kan holde sig i gang, som kørte de på Duracellbatterier, når bare de er midt i noget voldsomt interessant. Noget lignende fik PsykInfo s fire medarbejdere brug for, da vi for første gang i vores toårige liv ville sikre en bred regional markering af Verdens Mentale Sundhedsdag. Før vi havde set os om, var der kommet så mange forslag til arrangementer, at vi stod med fem arrangementer fordelt på dagene i ugen op til selve Verdensdagen den 10. oktober fredagen før efterårsferien. Arrangementerne blev lavet sammen med medarbejdere i Psykiatrien og socialpsykiatrien samt med frivillige i bruger- og pårørendeorganisationerne, så arrangementerne på hver deres måde viste facetter af Psykiatrien Region Sjælland. Det tog ikke mange dage at fylde de 150 pladser i salen på Slagelse bibliotek tirsdag aften. Interessen for at høre om behandling af angst og depression var overvældende. Onsdagen stod i drømmens tegn i Odsherred. Medarbejdere fra behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien fortalte om deres drøm om samarbejde, som den udmønter sig i Åben Dialog. Sjælens teater Billedspor fra Århus gav deres besyv med til dagen, som blev fulgt af godt 90 deltagere. Torsdag eftermiddag prøvede vi for første gang at samle fagpersoner til foredrag om regionens nye kompetencecenter for debuterende psykose. Det foregik endda på Roskilde hospital, men kun godt 20 fik glæde af de velformidlede og vidende oplæg fra medarbejdere i kompetencecentret. På selve dagen fredag 10. oktober hvor der overalt i verden var lignende arrangementer eller markeringer af Verdens Mentale Sundhedsdag, gjaldt det Vordingborg og Roskilde. I Vordingborg åbnede medarbejdere fra klinikker, afsnit og skadestuen samt frivillige fra Museet i Psykiatrien Vordingborg dørene til Psykiatrien gennem rundvisninger, workshops, digte og foredrag både som en markering af verdensdagen, men også som en markering af 150 års jubilæet for Psykiatrien Vordingborg. Godt 80 mennesker lagde turen forbi. Selv TV2 Øst kom forbi, og P4 8

9 PRESSEMEDDELELSER Har du læst? I denne klumme får du i hvert nummer et kort overblik over de pressemeddelelser, som Psykiatrien Region Sjælland har udsendt. Læs dem i deres fulde længde på under»presse og Nyt«. Teaterforestillingen Gå Gennem Bjerget handler om, hvordan depression både rammer det enkelte menneske og deres pårørende. Foto fra Odsherred Teaters hjemmeside, Sjælland sendte et indslag om moderne psykiatri eksemplificeret ved fysioterapeuternes arbejde. Da mørket faldt på i Roskilde, spillede Odsherred Teater deres forestilling Gå Gennem Bjerget om depression. Forestillingen blev efterfulgt af et panel med instruktør, en personlig beretning og en psykolog fra Psykiatrien Roskilde. Et arrangement lavet i samarbejde med SIND, Bedre Psykiatri, Pårørendeforeningen i Roskilde og Depressionsforeningen. Efter en god uge afsluttet med intens debat i Roskilde med godt 90 tilhørere, var PsykInfo-medarbejdernes Duracellbatterier godt flade. Men de er sat til opladning til næste år, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi markerer psykens verdensdag på en lørdag! Alle gode idéer modtages gerne på Pressemeddelelse 21. november Psykiatri: Medindflydelse og medansvar styrker behandlingen Når mennesker med psykisk sygdom vælger at droppe medicinen, skyldes det som regel enten, at de ikke selv mener, de har brug for medicinen, eller at de er generede af bivirkningerne. Delresultater fra et forskningsprojekt i Psykiatrien Region Sjælland tyder på, at større medindflydelse og medansvar for egen medicin styrker behandlingen. Hør mere, når PsykInfo Region Sjælland afholder et åbent arrangement på Saxenhøj den 2. december Pressemeddelelse 10. november Selvmord kan forebygges På trods af, at antallet af selvmord er faldende, forsøger knap danskere hvert år at begå selvmord. Og antallet af selvmordsforsøg blandt unge piger stiger. Men forskning tyder på, at det med relativt få midler er muligt at forebygge selvmord. Kom og hør mere om indsatsen, når PsykInfo Region Sjælland afholder et åbent arrangement den 19. november i Næstved. Pressemeddelelse 6. november Region Sjælland vil knække den retspsykiatriske kurve En ny beretning fra Sundhedsstyrelsen vurderer, at syv ud af de ti tilfælde af personfarlige forbrydelser begået af psykisk syge kunne være undgået, hvis der havde været en bedre koordinering af, hvilke myndigheder og personer der har ansvaret for hvad, og hvis der havde været en bedre opfølgning på patienter, der ikke tager deres medicin. Et nyt retspsykiatrisk kompetencecenter i Region Sjælland vil knække kurven ved at sikre bedre behandling og koordination og opsøge patienterne, hvis de udebliver fra aftaler eller dropper medicinen. Pressemeddelelse 28. oktober Pårørende tages med på råd Kom og hør mere om, hvordan Region Sjælland inddrager pårørende i det psykiatriske behandlingsarbejde, når PsykInfo Region Sjælland afholder et åbent arrangement den 6. november i Holbæk. Pressemeddelelse 16. oktober Når dialogen er åben Psykiatrien i Distrikt Køge sætter dialogen i centrum for den psykiatriske behandling. Kom og hør mere om behandlingsformen Åben Dialog til et gratis arrangement i Køge tirsdag den 28. oktober. 9

10 Positive erfaringer med videokonferenc i børne- og ungdomspsykiatrien I Region Sjælland er børne- og ungdomspsykiatrien placeret med hovedfunktioner i Næstved, Holbæk og Roskilde. I over et år har ugentlige faste møder med videokonference fra de tre destinationer i et virtuelt møderum ikke blot sparet tid, men også gjort, at ledelserne hurtigere blev fortrolige med at arbejde sammen i konkrete sager. Historien starter imidlertid tilbage i 2003, hvor jeg som centerchef og eneste ungdomspsykiatriske speciallæge ved børne- og ungdomspsykiatrien i det tidligere Storstrøms Amt fik den udfordring at skulle levere ledelse og specialfaglighed til meget geografisk spredte enheder. Af ledende overlæge Flemming Sevaj, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Næstved, med fremskudt ambulatorium i Nykøbing Falster, blev i sin tid gennem centerdannelse fusioneret med et psykiatrisk specialafsnit i Vordingborg for yngre voksne patienter (18-25 årige), og skulle varetage et etableret formaliseret samarbejde med amtets socialpsykiatriske tilbud til unge (Amtsungdomscenteret). Med over ½ times kørsel hver vej til Vordingborg fra Næstved, 1½ time til Nykøbing F. og over 2 timer til Nakskov ville min ugentlige effektive arbejdstid hurtigt blive reduceret % alene af køretiden. Hvordan sørge for den specialfaglige kontinuitet og tilgængelighed, også akut, samt ledelsesmæssig nærvær i en meget følsom klinisk omorganisering med opgradering af det tværfaglige personale i front? Kunne etablering af videokonference være den faktor, der gjorde det muligt? I gang med videokonference I første omgang etablerede vi en ViewStation med 30«billedrørsfjernsyn i Næstved, Vordingborg og Nykøbing-ambulatoriet. Det gav mulighed for punkt til punkt-videokonference på skift mellem disse lokaliteter. Faste visitationsmøder, fast sagsupervision, planlægningsmøder og ad hoc supervision erstattede hurtigt, efter at udstyret var installeret, mit personlige fremmøde (eller manglende fremmøde, fordi andre opgaver ofte måtte gå forud). Der var tale om medarbejdermøder med konkrete formål, hvor mødedeltagerne i forvejen kendte hinanden godt i disse sammenhænge og havde en etableret møde- og kommunikationskultur. Korte faglige supervisioner ad hoc om konkrete patientsager mellem lægekonsulenten og mig kunne nu nemmere passes ind i min ofte overbookede kalender. At sige noget med sin krop Videokonferencer blev hurtigt accepteret som et gode af deltagerne, men ikke det samme eller lige så godt som fysisk nærvær. Telefonen er jo af de fleste oplevet som et gode, men på ingen måde noget, der skal konkurrere med egentlig fysisk nærvær. I årevis har telefonmøder med flere abonnenter opkoblet været en mulighed. I psykiatrien, hvor jeg har virket i over 30 år, har jeg sjældent oplevet, at det er blevet brugt formentlig fordi kommunikationens hele register bliver for begrænset. Taler vi om visitation, er det oftest konkrete og foreliggende forhold, der skal deles og afvejes; telefonisk drøftelse ville være mulig, men det kan være svært at høre, hvem der siger hvad, hvis flere taler. Videokonference giver ud over oplevelsen af mere nærvær, og dermed bedre fokusering, også klar identifikation af, hvem der siger hvad, og hvem der ikke siger noget med sin stemme, men alligevel med sin krop. Min erfaring er, at hvor der på forhånd er etableret en tryghed, er brug af videokonference et helt acceptabelt redskab til sagsupervision og vil også kunne bruges ved mere personligt engagerende supervision, for eksempel terapeutisk supervision. Ikke muligt at tale i munden på hinanden Ved videokonferencerne opleves, at den lette stivhed og afventen ved bevidstheden om»at være på«, som de fleste kender, når de er i ukendte sociale sammenhænge, hurtig forsvinder, efterhånden som fortroligheden med videoudstyrets vilkår indfinder sig. Det er for eksempel ikke rigtig muligt at tale i munden på hinanden fra hver sin videoenhed. En duplex-enhed gør, at lyden enten går den ene vej eller den anden. Teknikken befordrer hurtigt en god taledisciplin, hvor man undgår at»komme til«at bemægtige sig lydrummet, før den anden har talt færdig. Videokonferencen bliver også mere fokuseret, idet parallelle drøftelser i en gruppe uden om telemediet sjældent opstår. Selv om mediet medvirker til, at kommunikationen i gruppen bliver saglig og tydelig, også indholdsmæssigt, giver overførslen af mimik via billedet plads til humor, stemning og metakommunikation, som kendes ved fysisk tilstedeværelse, og som er så vigtig for forståelsens gensidighed og for kreativitet. Vores erfaring er blevet, at en arbejdsgruppe udmærket kan være både produktiv og kreativ i en arbejdsgruppeproces, hvor videokonference udgør alle eller en del af gruppens arbejdsmøder, bedst hvis gruppen i gruppedannelsesfasen har mødt hinanden»live«og etableret en basal gruppetryghed. Færdig før tid I forbindelse med faste ugentlige videokonferencer, visitation 10

11 e»selv om mediet medvirker til, at kommunikationen i gruppen bliver saglig og tydelig, også indholdsmæssigt, giver overførslen af mimik via billedet plads til humor, stemning og metakommunikation, som kendes ved fysisk tilstedeværelse, og som er så vigtig for forståelsens gensidighed og for kreativitet«. for patienten. Min erfaring med unge patienter har været, at de (på nær en enkelt) er positive for mediet. De slapper som regel hurtigt af og koncentrerer sig om at kommunikere direkte og sagligt med deres læge, som de ville have gjort, hvis han sad over for dem. Som læge får man tilstrækkelig god information fra patienten, både verbalt og nonverbalt, til at psykiatrisk vurdering kan foretages. og sagsupervision, var det ofte tilfældet, at videokonferencen kunne afsluttes, før den afmålte tid var udløbet, på grund af den saglige effektivitet. Med køretid før og efter sådanne fysiske møder blev mødetiden altid fyldt helt ud. At de faste videokonferencemøder ofte kunne sluttes før tid, kan også have sin årsag i, at de ikke blev ansamlingssted for mere vanskelige eller akutte sager. Fordi der ikke skal beregnes køretid, giver muligheden for videokonference en langt større smidighed til at mødes ved at finde et hul på minutter i kalenderen. Patientkontakt over videokonference Selv om implementering af videokonference primært var tænkt som redskab til fagpersonalets interne kommunikation, førte oplevelsen af dette medies nuancerede kvaliteter naturligt til at undersøge det muligheder i relation til patientkontakt. I situationer, hvor en patient med en veletableret behandlingsrelation til sin læge, havde brug for hurtig afklaring af medicinjustering og gerne sammen med sin kontaktperson ville undgå flere timers belastende transport mellem Nakskov og Næstved, viste videokonferenceudstyret, at en klinisk konkret opgave kunne løses lige så godt fagligt, og at behandlingsalliancen bar igennem, også til personer med svær psykiatrisk lidelse. Andre lignende konkrete opgaver i direkte kontakt til patienter er prøvet ad hoc. Der har altid ved patientens side været kontaktpersonale, som sikrer videoforbindelsen og trygheden Udstyret tjener sig selv ind Umiddelbart er startudgifterne store, men det gode budskab er, at udstyret relativt hurtig tjener sig selv ind; især gennem frigjort arbejdstid (køretiden), men også gennem besparelse af direkte kørselsudgifter. En økonomiberegning i 2006 for centerets videokonference-aktiviteter viste, at besparelsen dengang årligt cirka svarede til udgiften på en videokonferenceenhed. Der er for mig ingen tvivl om, at videokonferencer ikke blot bliver et af de vigtige bånd, der kan få organisationer placeret på meget spredte geografier, til at hænge ordentlig sammen, så nødvendig nuanceret kommunikation består, uden at tiden stjæles af transport, men også for formidlingen af den stadige udvikling i de fleste fagkulturer, hvor ekspertviden øges og øges, men der ikke vil være eksperter nok til at imødekomme rimelige lokale behov. Den allerede bestående og voksende mangel på speciallæger er en af de indlysende udfordringer for sundhedsvæsenet. Men andre specialydelser bliver også vanskelig at få ud alle steder, hvor der er behov. For eksempel vil videokonference kunne revolutionere muligheden for at få tolkebistand hurtigt og nærværende ud med den rigtige sprogekspert. Videokonference, telepsykiatri, telemedicin er muligheder, der kan sikre høj kommunikations kvalitet, hvor fysisk møde er mindre nødvendigt for opgaven eller ikke er praktisk mulig. Fysiske møder vil stadig være dyrebare, men også i tiltagende grad kostbare. Begge mødeformer er ansigt til ansigt, og der vil fortsat gælde, at den korteste vej mellem mennesker dog er smilet. Artiklen er en forkortet og redigeret udgave af»ledelse og ekspertviden over store afstande«bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 84. årgang, nr. 9, nov PsykInfo-arrangementer i januar 2009 Onsdag 21. januar kl : Angst med fagligt oplæg og personligt oplæg fra Asger Baunsbak, forfatter, præst og tidligere medlem af Folketinget - foregår i Vordingborg Tirsdag 27. januar kl : Smertegrænsen når traumer udvikler borderline m. Karin Dyhr, forfatteren til Glaspigen, og Lars Sørensen, chefpsykolog, Psykiatrien Nykøbing Sjælland. Arrangementet foregår i Holbæk. Se PsykInfo s hjemmeside for nærmere besked om sted. Arrangementerne er gratis, men kræver bekræftet tilmelding på eller på hverdage på tlf På ovenstående adresse kan du også bestille det samlede program for arrangementer i første halvår af Se også PsykInfo s hjemmeside, 11

12 Team Vordingborg vinder»den Gyldne Cykel«Dansk Selskab for Distriktspsykiatri hædrer Team Vordingborgs initiativer til at udvikle og styrke samarbejdet med børn som pårørende. Af Marlene Ballin, Dansk Selskab for Distriktspsykiatri uddeler hvert år i forbindelse med årsmødet initiativprisen Den Gyldne Cykel til en person eller en gruppe, som skriftligt har beskrevet en psykiatrifaglig indsats, der repræsenterer en nyskabelse og en videreudvikling af det distriktspsykiatriske arbejde. Af alle indkomne forslag blev de distriktspsykiatriske teams Vordingborg og Ballerup udnævnt som årets vindere af Den Gyldne Cykel, hvor initiativprisen, lydende på kr til deling mellem de to teams, blev overrakt den 7. november 2008 ved det 10. årsmøde ved Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Læs mere om årsmødet andetsteds i bladet. En af årsagerne til, at netop Team Vordingborg vandt initiativprisen, er øget fokus på nye interventioner ved blandt andet at udvikle og styrke samarbejdet med børn som pårørende gennem familiesamtaler og samtalegrupper for børn og unge. Børn som pårørende Teamleder og sygeplejerske Pernille Ditlevsen fortæller, at Team Vordingborg INFO Team Vordingborg Teamet er beliggende i Psykiatrien Vordingborg og hører til Distrikt Næstved. Teamet varetager ambulant behandling af henviste patienter med kortere eller længerevarende psykiske lidelser. Casemanageren er patientens primære kontaktperson og kan være sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog, social- og sundhedsassistent eller ergoterapeut. Der vil desuden være tilknyttet en behandlingsansvarlig læge. Behandlingsindsatsen over for den enkelte er meget individuel, og det er Team Vordingborgs målsætning at sikre den enkeltes integritet. Der er ansat 13 medarbejdere, der er tværfagligt repræsenteret med psykiatere, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Teamet fungerer desuden som uddannelsessted. 12

13 gennem de seneste 5 år har haft et samarbejde med Familierådgivningen i Vordingborg Kommune: - Vi har tilbudt samtlige af vores patienter en familiesamtale, hvis de har børn under 18 år. Det kan nemlig være svært for børn at begribe, hvad der er galt, når en voksen bliver psykisk syg. For eksempel, at mor eller far kan blive bange, høre stemmer, græde endeløst eller blive vrede over ingenting. Er det min skyld? tænker nogle børn. Nej siger vi. Det har at gøre med den psykiske sygdom. Familiesamtale I samarbejde med Familierådgivningen kan teamet tilbyde en samtale med hele familien om sygdommen, behandlingen og om, hvordan familien har det. Teamleder Pernille Ditlevsen fortæller, at familiesamtalen enten foregår i hjemmet eller i Team Vordingborg: - Det er vores erfaring, at det styrker kontakten mellem børn og forældre at få talt om det, der er svært, og om det, som giver bekymringer. For 3 år siden tog 25 % af patienterne imod tilbuddet. Denne andel er nu steget til 40 %. Netværksgrupper for børn som pårørende Der har specifikt været samtalegrupper for 4-8 børn og unge i alderen cirka 7-10 år eller cirka år i Familierådgivningens lokaler, hvor grupperne er blevet ledet af en børnepsykolog, der til daglig arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år, deres familier og en personale fra Team Vordingborg. Pernille Ditlevsen: - I grupperne har vi mødtes cirka 11 gange a 1½ times varighed hver 2. uge, hvor vi snakker om følelser, tanker om bekymringer, man kan have, når ens far og mor er syg. Vi prøver at fortælle noget mere om, hvordan man kan forstå de psykiske sygdomme, samt hygger os med lidt godt at spise og drikke. Vil du høre mere om erfaringerne med netværksgrupperne for børn som pårørende kan du kontakte teamleder Pernille Ditlevsen på mailadressen regionsjaelland.dk Du kan læse mere om det 10. årsmøde og initiativprisen Den Gyldne Cykel på Dansk Selskab for Distriktspsykiatris hjemmeside, Psykiatrien Region Sjælland er nu på Facebook For at få flere indgange til vores informationer er Psykiatrien Region Sjælland nu oprettet på Facebook. På den måde kan vi formentlig ramme endnu flere målgrupper. Til en start er det informationer i forhold til rekruttering af medarbejdere til Psykiatrien samt PsykInfo s tilbud, man kan læse om. Siden findes ved at gå ind på webadressen com. I søgefeltet søges på Psykiatrien Region Sjælland. For at kunne se siden skal man dog være logget på som facebook-bruger. 13

14 Bliver konflikter på en retfærdig Dette var ét blandt fire spørgsmål, dr.med. Tage Søndergård Kristensen stillede deltagerne ved halvårsmøde for Psykiatriens arbejdsmiljøgrupper. Spørgsmål, der handler om tillid og retfærdighed på arbejdspladsen, og som kan give en forsigtig temperaturmåling på det, vi i dag kalder en virksomheds sociale kapital. Og deltagernes svar lå i begge ender af skalaen fra lav til høj social kapital. Der bliver noteret flittigt under Tage Søndergård Kristensens oplæg. I forgrunden ses Lasse Bisbjerg, afdelingssygeplejerske og arbejdsmiljøleder. Bag ved ham ses sekretær Gyda Carlsson, plejer Lene Mortensen og social- og sundhedsassistent Margit Siig Mortensen. Margit er også arbejdsmiljørepræsentant. Af Thomas Larsen, Hotel Postgården i Sorø var den 6. november rammen om et halvårsmøde, der satte fokus på social kapital et udtryk for en arbejdsplads sammenhængskraft og sociale netværk. Tage Søndergård Kristensen var indbudt til at stille skarpt på emnet og betydningen af det psykiske arbejdsmiljø. Tage Søndergård Kristensen lagde vægt på, at fire faktorer har særlig betydning for en arbejdsplads psykiske arbejdsmiljø: Krav i arbejdet, arbejdets organisering og indhold, samarbejde og ledelse, og social kapital. Senere års forskning peger på, at især de sidste to punkter har stor betydning, da de dækker over blandt andet social støtte og samvær, konflikthåndtering, roller, samarbejde, tillid og retfærdighed: - Det er de elementer, der, hvis de ikke fungerer, er størst årsag til, at medarbejdere rejser fra en arbejdsplads, slog Tage Søndergård Kristensen fast. Særligt begreberne tillid og retfærdig- hed har vundet indpas de senere år som væsentlige parametre for, hvor tilfreds man er på sit job. Retfærdighed kan også oversættes til fair. Altså: Føler man sig fair behandlet i forhold til at få anerkendelse, information, løn, frynsegoder og retfærdige processer i forandringstider. En stor undersøgelse af Ugebrevet A4 (januar 2008) viser, at den hyppigst krænkende behandling, offentligt ansatte oplever i deres job, er at man ikke får nødvendig information. Heri ligger en stor kommunikations- og lederopgave. Men som Tage Søndergård Kristensen slog fast, så er det vigtigt at huske på, at alle har indflydelse på arbejdsmiljøet og -kulturen, og vi er hinandens arbejdsmiljø. Med den optakt udfyldte deltagerne det lille spørgeskema, som også findes her på siden. Tag selv testen og skriv gerne et indlæg i debatten i Mennesker og Psykiatri. Du skal sende det til redaktionen senest den 15. januar 2009 på mailadressen 14

15 løst måde Social kapital: Tillid og retfærdighed Disse fire spørgsmål handler ikke om dit eget arbejde, men om hele virksomheden, hvor du er ansat. 1. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 2. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 4. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Antal point i alt: (Mellem 0 og 16 point) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Læg de fire tal ud for dine besvarelser sammen i boksen ovenfor. Når man bruger skemaet på en arbejdsplads, kan man bruge landsgennemsnittet som sammenligning. Dette gennemsnit er baseret på et repræsentativt udsnit på 3517 lønmodtagere (2005). 0-8 point : Meget lav social kapital 8,1-10,1 point : Lidt under gennemsnittet for Danmark 10,2 point : Gennemsnittet for Danmark 10,3-12,3 point : Lidt over gennemsnittet for Danmark 12,4-16 point : Meget høj social kapital * * * * * * Vejen til et godt job: De seks guldkorn Høj indflydelse (kontrol) (hvordan arbejdet udføres, pauser, hvem man arbejder sammen med, etc) Højt niveau af mening (formål med arbejdet, sammenhæng med andres indsats, kvalitet) God forudsigelighed (relevante informationer om fremtidige forandringer og begivenheder) God social støtte (praktisk og følelsesmæssig støtte fra kolleger og ledere) Retfærdig belønning (anerkendelse, karriere, løn) Passende krav (kvantitative, følelsesmæssige, sociale) 15

16 Region Sjællands stigmabekæmpelse Region Sjælland var flot repræsenteret, da Dansk Selskab for Distriktspsykiatri afholdt sit 10. årsmøde den 7. november under overskriften Stigmabekæmpelse ved information, inddragelse og empowerment. Tre ud af fire workshops var med ansatte fra Psykiatrien Region Sjælland, og regionen vandt tilmed prisen Den Gyldne Cykel, som selskabet giver til grupper eller enkeltpersoner, som har ydet en psykiatrifaglig indsats, der repræsenterer en nyskabelse og en videreudvikling af det distriktspsykiatriske arbejde. Af Thomas Larsen, Vicedirektør og formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri, Per Vendsborg bød deltagerne velkommen og stillede skarpt på årsmødets tema, som repræsenterer en væsentlig udfordring for såvel ansatte i psykiatrien som det omgivende samfund: - Hvordan kan vi alle medvirke til at forhindre eller ophæve stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom? Medierne er ofte med til at kriminalisere disse mennesker, når ordene psykisk syg og farlig i stigende grad kædes sammen. Den negative omtale er med til at tingsliggøre mennesker med psykisk sygdom, og i værste fald fremstår de som deciderede trusler mod samfundet. Man glemmer, at det er medmennesker eller at det kunne være en selv. Men dette må ikke få os til at give op, fortsatte Per Vendsborg. Tværtimod vi skal øge indsatsen. Og vi skal se indad; vi skal se på vores eget daglige sprogbrug i behandlingsarbejdet, så vi ikke medvirker til stigmatisering, men er respektfulde og inspirerer til recovery og empowerment. Stigmatisering er en ond cirkel Med den indledning blev der budt velkommen til professor Norman Sartorius, Schweiz, som har en mangeårig karriere bag sig i verdenssundhedsorganisationen WHO. Han er tidligere præsident for World Psychiatric Association (WPA) og nuværende præsident for Association of European Psychiatrists (AEP). Igennem årene har Norman Sartorius været med til at gennemføre adskillige studier i hele verden omkring stigmatisering af psykiske sygdomme og hvad man kan gøre for at bekæmpe den. Norman Sartorius: - Stigmatiseringen angår ikke kun den syge, men rammer også netværket så vel som de mennesker, der arbejder med mennesker med psykisk sygdom. Og på den måde påvirker det også rekrutteringen inden for psykiatrien. Det bliver en ond cirkel for den enkelte patient så vel som vores sundhedssystem. Kamp på mange fronter Bekæmpelse af stigmatisering er derfor en helt essentiel opgave for en fortsat positiv udvikling af psykiatrien. Norman Sartorius erfaringer fra programmer, der skal reducere stigmatiseringen af psykiske sygdomme, peger på, at man er nødt til at tage fat på mange fronter, hvis det skal lykkes: - Grundlæggende handler det om tre ting: Man skal udbrede kendskabet til psykiske sygdomme, man skal ændre folks holdning til psykiatri, og endelig skal man ændre folks handlinger omkring psykiatri. Det sidste er det vigtigste. Vi skal blive bedre til at inkludere mennesker med psykisk sygdom det er ikke nok bare at tolerere dem. Det gælder i samfundet generelt og i behandlingsarbejdet specifikt. Selv-stigmatisering Forfatter, foredragsholder og tidligere patient i psykiatrien, Karin Dyhr Daugaard var i sit oplæg inde på, at der Norman Sartorius: Stigmatiseringen angår ikke kun den syge, men rammer også netværket så vel som de mennesker, der arbejder med mennesker med psykisk sygdom. Netti Anslev og Randi Boesen Jansdorf fra Psykiatrisk Forskningsenhed satte fokus på medindflydelse og medansvar hos psykiatriske patienter. 16

17 Per Vendsborg åbnede årsmødet med ordene: Vi skal se indad; vi skal se på vores eget daglige sprogbrug i behandlingsarbejdet, så vi ikke medvirker til stigmatisering, men er respektfulde og inspirerer til recovery og empowerment. Søren Blinkenberg fra regionens psykiatriske forskningsenhed var med til at sætte fokus på børn af forældre med psykisk lidelse. ofte også sker en selv-stigmatisering hos patienter: - For en identitet som psykisk syg er trods alt bedre end slet ikke at have en identitet. Karin Dyhr Daugaard lagde vægt på, at det og dem der gjorde en forskel for hende i behandlingspsykiatrien, viste hende respekt, nysgerrighed, håb, rummelighed og ærlighed: - Ikke mindst det vikarierende håb i sætningen jeg tror på, du bliver rask, gjorde en forskel. Efter oplæggene blev prisen Den Gyldne Cykel uddelt. Af alle indkomne forslag blev de distriktspsykiatriske teams Vordingborg og Ballerup udnævnt som vindere. Med prisen fulgte kr. til deling mellem de to teams. Læs mere om prisen og Team Vordingborg andetsteds i bladet. Større medindflydelse og medansvar Efter frokosten var der workshops, hvor blandt andre Netti Anslev og Randi Boesen Jansdorf fra Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland fortalte om et forskningsprojekt, der har fokus på brugerstyring. Randi Boesen: - Vi har gennemført et kursusforløb, der viser, at større medindflydelse og medansvar på egen medicin styrker behandlingen. I kurset arbejder vi målrettet med empowerment. Og vores interviews med kursisterne tyder på, at de er mere motiverede for at følge den medicinske behandling, når de bliver i stand til selv at tage ansvar og se, hvilke muligheder de har for at få indflydelse på deres medicin og på deres eget liv. Det opfatter vi som inklusion af patienten i behandlingsarbejdet og en respekt for, at den enkelte patient er ekspert i egen sygdom. En anden workshop, som PsykInfo Region Sjælland afholdt, satte fokus på informationsindsatsen omkring psykisk sygdom, mens en tredje workshop gav anbefalinger til god praksis i forbindelse med børn af forældre med psykisk lidelse. Her var Søren Blinkenberg og Pernille Ditlevsen, også fra Psykiatrien Region Sjælland, værter. I PsykInfo s workshop fortalte Mette Munch Kristoffersen (t.h.) om sine erfaringer med information og brugerindflydelse både som patient og medarbejder i Psykiatrien. Hun arbejder i dag som MB er (medarbejder med brugerbaggrund, red.) i PsykInfo. En gængs definition på stigma og stigmatisering er Goffmans (1990), hvor stigmatisering betegner en social proces, som kan ødelægge individets identitet. Stigma betyder stempel eller mærke. Stigmatisering er et begreb, der bliver brugt til at udpege personer eller grupper, hvis tilstand, karaktertræk og opførsel er afvigende fra det normale. Personer med stigmaet påhæftet anses for at være kulturelt uacceptable og mindreværdige i forhold til de normale. De, der stigmatiseres, er afvigere fra det normale og behandles derfor anderledes. 17

18 KONKURRENCE Det er juletid og siden nytår og januar måned. I den anledning vil redaktionsudvalget begave en medarbejder med en flot gavekurv med lidt forskelligt til ganen og til vinterhyggen. Vi skal blot have dit svar på nedenstående spørgsmål pr. mail regionsjaelland.dk senest den 2. januar Redaktionsudvalget vil trække en vinder blandt dem, der har svaret rigtigt, på redaktionsudvalgsmøde den 5. januar. Vinderen får direkte besked. 1) Hvem vandt Den Gyldne Cykel 2008? 2) Hvad er landsgennemsnittet for social kapital (antal points)? 3) Hvor mange ugentlige timer arbejder Ulla Falkner i sengeafsnit? 4) Hvilken dato sendte Psykiatrien en pressemeddelelse ud med overskriften Selvmord kan forebygges? 5) Hvem har lige kunnet holde toårs fødselsdag? Videreuddannelse i Psykiatrien Uddannelse: Afholdes: Tilmeldingsfrist: Pris: Målgruppe: PSYKOFYSISK GRUNDKURSUS I ROSKILDE Faglig og personlig kompetence i forhold til konflikthåndtering og voldsforebyggelse februar januar 2009 Intern: 0 kr.* Ekstern: kr. Tværfagligt personale PSYKOFYSISK GRUNDKURSUS I SLAGELSE Faglig og personlig kompetence i forhold til konflikthåndtering og voldsforebyggelse marts februar 2009 Intern: 0 kr.* Ekstern: kr Tværfagligt personale PSYKOFYSISK GRUNDKURSUS I VORDINGBORG Faglig og personlig kompetence i forhold til konflikthåndtering og voldsforebyggelse januar december 2009 Intern: 0 kr.* Ekstern: kr Tværfagligt personale 2-ÅRIG KOGNITIV VIDEREUDDAN- NELSE FOR LÆGER OG PSYKOLOGER 10 workshops af to dages varighed + 60 timers supervision. Læs mere på 5. januar 2009 til 19. november januar 2009 Intern: kr.* Ekstern: kr. Læger og psykologer MEDICIN Grundkursus i medikamentel behandling af psykiatriske patienter januar januar 2009 Intern: 350 kr.* Ekstern: kr. Nyansatte plejere, SSA ere MEDICIN Udvidet kursus i medikamentel behandling af psykiatriske patienter februar januar 2009 Intern: kr.* Ekstern: kr. Sygeplejersker, yngre læger og ansatte fra faggrupper, der har ansvar for medicingivning Tilmelding foretages via den elektroniske tilmelding på hvor du også kan læse mere om ovenstående udbud af kurser og uddannelser, samt downloade brochurer. * ansatte i psykiatrien i Region Sjælland. 18

Mennesker og Psykiatri

Mennesker og Psykiatri FOR ANSATTE I PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND NR. 4, DEC. 2007 Vi er glade for, at Psykiatrien Region Sjælland har fået sin helt egen vision. Mennesker med psykiske lidelser spiser ofte forkert. Gode beviser

Læs mere

Mennesker og Psykiatri

Mennesker og Psykiatri Mennesker og Psykiatri FOR ANSATTE I PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND NR. 3, OKT./NOV. 2007» Vi går godt nok hjem med flere spørgsmål end svar, men det er nu meget godt det får en til at stoppe op og tænke

Læs mere

Mennesker og Psykiatri

Mennesker og Psykiatri NR. 11 FEBRUAR/MARTS 2009 FOR ANSATTE I PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND En ny vej ind i Psykiatrien Læs mere side 8-9 Nye kompetencecentre i Psykiatrien Vi skal have sundere vaner Lægesekretærens hverdag i

Læs mere

Mennesker og Psykiatri

Mennesker og Psykiatri Mennesker og Psykiatri For ansatte i Psykiatrien Region Sjælland nr. 16, november/december, 2009 Jeanette Bergmansen:» Psykiatrien og de mennesker, jeg møder, giver mig en ekstra dimension i tilværelsen«

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Mennesker og Psykiatri

Mennesker og Psykiatri Mennesker og Psykiatri Bladet for alle i og omkring Psykiatrien Region Sjælland Nr. 22 Tema: Etniske minoriteter og psykiatri Side 4-11 7 8 11 INDHOLD 3 4 7 8 11 12 15 16 Kort nyt Med krigstraumer som

Læs mere

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod?

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Esset Esset Særnummer November 2010 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden 4 PORTAL, PLAKAT OG PIXI 6 KORT NYT 8 PÅ ARBEJDE

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

Mænd og depression TEMA. Meld. Sygedagpenge. Din forening Løb med DepressionsForeningen. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Mænd og depression TEMA. Meld. Sygedagpenge. Din forening Løb med DepressionsForeningen. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2014 TEMA Mænd og depression Dobbelt så mange kvinder som mænd, får diagnosen depression. Primært fordi mænds symptomer på depression bliver overset, mener eksperter.

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

Gal eller normal? Nårh, pædagogerne?! Skammen i kroppen. I verdens brændpunkter

Gal eller normal? Nårh, pædagogerne?! Skammen i kroppen. I verdens brændpunkter 29. juni 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 12 Gal eller normal? En tv-serie har skubbet til debatten om stigmatiseringen af de sindslidende. Det er ikke så enkelt at gøre op i dem og os. Side 4 og

Læs mere

Mennesker og Psykiatri

Mennesker og Psykiatri FOR ANSATTE I PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND NR. 7, SOMMER 2008 Tema: Forebyggelse af vold En styregruppe er nedsat til implementering af psykiatriplanen. Nyt retspsykiatrisk kompetencecenter. Når mennesker

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER NR. 1 2015 OMKREDS H 01 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Styring i sundhedsvæsenet SKADELIGE NATTEVAGTER MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS OmKreds H NR. 1/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM Lottes U-turn en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes FORMANDENS KLUMME Er du udredt godt nok? Af Anders Dinsen,

Læs mere

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser FORÅR 2011 NR.1 ÅRGANG 13 Landsmøde 2011 En hjælp, der hjælper Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser Idéudkast Om Özlem Cekic landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon indhold

Læs mere

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk Magasinet for pårørende Vinter / Forår 2012 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk 02 Vinter / Forår 2012 03 Efter valget: Politikerne skal holdes fast på løfterne Der er nok at

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Tema: På job i PS. Sund livsstil skal forlænge psykiatriske patienters levetid. Psykiatri og somatik i tæt samarbejde. Side 7-12. Side 4.

Tema: På job i PS. Sund livsstil skal forlænge psykiatriske patienters levetid. Psykiatri og somatik i tæt samarbejde. Side 7-12. Side 4. Psykiatri og Social midt i din hverdag nr. 01 marts 2013 årgang 04 Tema: På job i PS Side 7-12 Sund livsstil skal forlænge psykiatriske patienters levetid Side 4 Psykiatri og somatik i tæt samarbejde Side

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. PsykiatriNyt Indhold Leder Arbejdsmiljø er noget, vi taler om...side 2 Fokus TrivselOP hvad er der sket siden sidst?...side 3 Arbejdsmiljø Vejen til et bedre arbejdsmiljø...side 5 Forskning Psykisk syge

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere