Mennesker og Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker og Psykiatri"

Transkript

1 FOR ANSATTE I PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND NR. 10, DEC. 08./JAN. 09 Psykiatrien vinder pris Læs mere side Fokus på arbejdsmiljø Region Sjællands stigmabekæmpelse Temadag om åben dialog a Se side a Se side a Se bagsiden

2 Indhold Side En anden vinkel på psykiatrien Nyt gerontopsykiatrisk tilbud i Roskilde... 5 Jubilæum... 5 Samme sygeplejerske - inde og ude Den travleste uge i PsykInfo s liv Har du læst... 9 Positive erfaringer med videokonference »Den Gyldne Cykel« Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Region Sjællands stigmabekæmpelse En anden på psyki Konkurrence Videreuddannelse i psykiatrien Bogomtaler Reflekterende samtaler skaber nyt sprog December 2008/januar 2009 Ansvarshavende redaktør: Michael Werchmeister Redaktør: Thomas Larsen Redaktionsudvalg: Ergoterapeut Connie Hybholt, Distrikt Slagelse Sygeplejerske Marlene Ballin, Distrikt Næstved Forskningsbibliotekar Kirsten Buch Rasmussen, Psykiatrien Roskilde Social- og sundhedsassistent Jesper Svanberg, repræsentant for MED-Psykiatri Ideer: Ideer til artikler modtages gerne på Foto: Thomas Larsen, Gert Ellegaard, Mette Munch Kristoffersen og Henrik Brandrup. Illustrationer: SaxoArt Tryk: Glumsø Bogtryk A/S Oplag: Udkommer næste gang: 2. februar 2009 Af Per Vendsborg, Per Jørgensen, Annette Gjerris, Anders Meinert og Jørgen Achton Nielsen. Alle mennesker har en mening om psykisk sygdom og psykiatri, og mange udtaler sig med både sikkerhed og fordomsfuldhed om dem. Det er vilkåret for de psykiatriske specialer. Og en forudsætning, vi accepterer, men vi har et stort ønske om at nuancere billedet af den arbejdsplads, som vi alle har mange års erfaring med, for vi er stolte af psykiatriens udvikling og den samlede palet af ydelser. Derfor ærgrer det os, når negativ omtale og uberettiget kritik igen og igen slår patienter og medarbejdere omkuld. Medarbejderne fortjener bedre Ikke alt i psykiatrien er, som det burde være; der sker fejl, og nogle af forholdene kunne være anderledes. Det påtager vi os selvfølgelig vores ansvar for, og vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Vores ærinde med denne kronik er at præsentere en anderledes, mere virkelighedsnær vinkel på psykiatrien. Det fortjener mennesker med en psykisk sygdom, deres pårørende og også medarbejderne. I løbet af de seneste årtier er de store psykiatriske institutioner blevet erstattet af et lokalt behandlingssystem i tæt relation til de syge og suppleret med udbygning af de sociale tilbud til psykisk syge. Udviklingen er båret af en filosofi, hvor psykisk sygdom skal behandles ud fra samme principper som somatiske sygdomme, og hvor selv de mest syge søges integreret i samfundet. Det sker ud fra den betragtning, at patienterne har bedre mulighed for at komme sig efter en psykisk sygdom, når de bevarer kontakten til familie, venner, arbejdsliv og det omgivende samfund. Individuel og målrettet behandling I kombination med den moderne medi- 2

3 vinkel atrien Per Vendsborg og de fire andre lægelige chefer for regionernes psykiatri skrev den 17. november en kronik i Politiken som reaktion på den vinkel, medierne og offentligheden ofte lægger på psykiatrien. Vi bringer her et uddrag af kronikken cin (psykofarmakologi) er det lykkedes at skabe en af tidens store psykiatriske succeser: Selv svært syge mennesker har nu mulighed for en tilværelse uden for totalinstitutionen. Nogle, fordi de er raske nok til at klare sig selv, andre med hjælp i egen bolig eller via et bofællesskab. Samtidig befinder vi os i en rivende udvikling, hvad angår den medicinske og psykologiske/psykoterapeutiske behandling. Det betyder, at patienterne bliver tilbudt en mere individuel og målrettet behandling end tidligere. Markant søgning til de psykiatriske specialer Viden og indsigt har afgørende betydning for vores fundamentale forståelse af de psykiske sygdomme. Jo længere vi kommer, jo bedre kan vi behandle patienterne. Alle disse forhold er med til at skabe en psykiatri, som efter vores opfattelse udgør det mest spændende og udfordrende INFO Per Vendsborg er vicedirektør i Psykiatrien i Region Sjælland. Per Jørgensen er cheflæge for Psykiatrien i Region Midtjylland. Annette Gjerris er vicedirektør i Psykiatrien i Region Hovedstaden. Anders Meinert er lægelig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark. Jørgen Achton Nielsen er cheflæge i Psykiatrien i Region Nordjylland. område af sundhedsvæsenet. Og heldigvis er vi ikke alene om den betragtning. I en tid med små årgange og stor lægemangel er det uhyre positivt, at vi oplever en markant søgning til de psykiatriske specialer. Og de nye psykiatere kommer ikke til at kede sig. En række konkrete udfordringer vil præge udviklingen i de kommende år og give fast arbejde til alle i psykiatrien. Forenklet sagt handler det om viden, ressourcer, personale og omdømme. Mangel på arbejdskraft Manglen på arbejdskraft inden for sundhedssektoren er allerede en barsk realitet, og det gælder også for psykiatrien. Fremskrivningerne er dystre, og vi bliver ramt ekstra hårdt, fordi netop den personlige kontakt til en fagprofessionel er altafgørende i psykiatrien. En del af manglen kan hentes via omlægning af arbejdsgange og brug af moderne teknologi til at kompensere for lange geografiske afstande. 3

4 Flere kriminelle med psykisk sygdom Antallet af psykisk syge, som begår kriminalitet, er fortsat stigende. Et psykisk sygt menneske som er velbehandlet er ikke mere kriminel end en ikke psykisk syg person. Udfordringen består derfor først og fremmest i at fastholde den potentielt kriminelle psykisk syge i behandling, herunder også for et eventuelt samtidigt misbrug. Psykiatrien har i den sammenhæng brug for at være mere opsøgende og vedholdende over for denne mindre gruppe af patienter. Erfaringer fra ind- og udland viser entydigt, at det kan lade sig gøre. Børne- og ungdomspsykiatrien skal fremover kunne tage imod ca. 2 procent af den relevante aldersgruppe mod de nuværende ca. 1 procent. Dermed vil den danske børne- og ungdomspsykiatri komme på samme kapacitetsmæssige niveau som landene omkring os. Udvidelsen er allerede i gang; men der er behov for væsentlig flere speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri for at kunne imødekomme stigningen. Psykiatriens omdømme Psykiatriens omdømme betyder meget for at sikre patienternes og de pårørendes tillid, og det har stor betydning for politikernes prioritering. Psykiske sygdomme er fortsat mere myte- og tabubelagt end andre sygdomme på trods af en flittig oplysningsindsats fra f.eks. Psykiatrifonden. Indimellem lykkes det psykiatrien at trænge igennem med de gode historier, men det er sjældent. Der er desværre en tendens til at fastholde en sensationspræget omtale af psykisk syge og af psykiatri generelt. Det har en selvforstærkende effekt, og det kan være en voldsom oplevelse for patienter, pårørende og personale at se psykiatrien hængt ud. Mindst af alt bidrager det til en afstigmatisering af mennesker med en psykisk lidelse. Vi har også ansvar for at præsentere et realistisk og positivt billede af psykiatrien. Vi stiller gerne op i medierne, og vi vil også gerne gå i dialog om de kritiske emner, der skal selvfølgelig ikke være positiv særbehandling af psykiatrien. Men det ærgrer os, at der bruges så meget tid på enkeltsager, der ofte fremstilles ensidigt og sensationspræget. Den tid var bedre brugt på en konstruktiv kontakt, og ikke mindst til generel udvikling af psykiatrien og den behandling, der er vores kerneområde. Vi appellerer derfor til, at det øvrige samfund, også medier, vil arbejde aktivt på at nedbryde fordommene og lade psykisk syge medborgere opleve sig ligestillet i enhver henseende. Tryg ved at modtage behandling og pleje Sådan ser forholdene ud. På det grundlag arbejder vi på at opretholde en psykiatri, hvor borgerne er trygge ved at modtage behandling og pleje. Hvor patient og pårørende føler sig velkommen, respekteret og inddraget. Vi ønsker at være en psykiatri, der samarbejder konstruktivt med bruger-/pårørendeforeninger og myndigheder. Vores udgangspunkt er, at det er muligt helt eller delvis at komme sig efter alvorlige psykiske sygdomme. Vi arbejder ud fra den holdning, at alle mennesker med en sindslidelse skal have den nødvendige, men samtidig mindst indgribende behandling. Det gør flere tusinde ansatte hver dag en stor indsats for at realisere. Det er vores behandling og pleje indrettet efter, og vi favner derfor også et bredt fagligt spektrum. Vi har kompetencerne og engagementet, og vi påtager os vores del af ansvaret. Men vi kan ikke nå hele vejen alene. Hvis dansk psykiatri skal op på det niveau, vi med rette kan forvente i et land som vores, er der brug for tre ting: en ændret politisk prioritering, en øget tilgang af kvalificeret personale og en fair behandling i det omgivende samfund. Kort sagt en anderledes vinkel på psykiatrien. 4

5 Nyt gerontopsykiatrisk tilbud i Roskilde Den 6. november 2008 holdt det nye Gerontopsykiatrisk distriktsteam Roskilde åbent hus. I Bakkehuset ved Psykiatrien Roskilde har en nyt gerontopsykiatrisk tilbud til huse. Det ambulante team henvender sig til borgere i Faxe, Køge, Lejre, Roskilde, Stevns og Solrød kommuner. Målgruppen er borgere på 75 år og derover med psykiatrisk sygdom. Personalet består af overlæge Eva Berthou samt sygeplejersker og lægesekretærer. Sygeplejerske Jette Petersen er teamleder sammen med Eva Berthou. Ledende overlæge i Afdelingen for Regionsfunktioner, Gordon Wildschiødtz, lagde i sin tale ved receptionen vægt på, at distriktsteamet udbygger Region Sjællands tilbud til gerontopsykiatriske patienter: - Med 14 gerontopsykiatriske sengepladser i Vordingborg, 16 i Dianalund og planlagte 10 i Roskilde er gerontopsykiatrien blevet et specialiseret tilbud i hele regionen. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde de ældre patienter, der har særlige behov, et særligt kendskab og en særlig ekspertise, der kan møde dem, hvor de er. Det kan vi nu, med udgangspunkt i dette flotte hus i Roskilde. Og man ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med kommunerne og med Demensklinikken. Fra venstre mod højre: Ledende overlæge Gordon Wildschiødtz, overlæge og teamleder Eva Berthou, sygeplejerske og teamleder Jette Petersen og ledende oversygeplejerske Irene Nielsen. Gordon og Irene udgør afdelingsledelsen i Afdelingen for Regionsfunktioner, som gerontopsykiatrien i Region Sjælland er organiseret under. Det gerontopsykiatriske distriktsteam har allerede over 80 borgere til udredning, diagnosticering og behandling, og cirka 15 borgere er allerede afsluttet. Teamet kan oplyse, at 22 nye henvisninger er kommet til på ganske kort tid.»jeg har aldrig fortrudt, at jeg gik ind i psykiatrien«den 5. november 2008 kunne Bodil Kildegaard fejre 40 års ansættelse i den offentlige sektor, heraf 20 år på det tidligere Fjorden, i dag: Psykiatrien Roskilde. Bodil Kildegaard blev ansat i Fjordens Aktivitetsenhed i 1988 og var med til at opbygge kontorterapien. I perioden 1994 til 1997 var hun konstitueret som værkstedsleder, og senest er hun blevet en del af arbejdet med VIP Vikar i Psykiatrien. Enhedschef Allan Ruders overrakte Bodil Dronningens fortjenstmedalje og undlod ikke at bemærke, at han selv end ikke var født for 40 år siden. Han sagde blandt andet i sin tale: - Det har været et arbejdsliv med forandringer, især de seneste år, og vi værdsætter den sejhed og omstillingsparat- Enhedschef Allan Ruders overrækker medaljen og et jubilæumsgratiale fra Region Sjælland. hed, du har udvist. Du har en enorm stor erfaring i omgang med andre mennesker, og dem, der kender dig bedst, kan også fortælle mig, at du rummer stort menneskekundskab og en evne til at få selv vanskelige patienter til at indgå i et frugtbart samarbejde. Bodil Kildegaard takkede i sin tale alle de fremmødte og sluttede med ordene: - Jeg har aldrig fortrudt, at jeg gik ind i psykiatrien. Jeg har altid været så glad Bodil Kildegaard viser medaljen frem. for mit arbejde, der selvfølgelig både har haft medgang og modgang. Redaktionen vil gerne ønske Bodil tillykke med jubilæet! Redaktionen er blevet bekendt med, at plejer Ole Andersen fra Retspsykiatrisk afdeling, plejer Sonja Gåsvig Sørensen og social- og sundhedsassistent Lissi Hansen, begge afsnit G i Vordingborg, også har fejret 40 års jubilæum. Tillykke! 5

6 Samme sygeplejerske inde og ude Distrikt Slagelse har i halvandet år haft en ny type stilling, hvor den samme sygeplejerske arbejder i både sengeafsnit og tilhørende distriktspsykiatri. Det har givet mere kontinuitet i patientforløbene, og konkret er det lykkedes at yde distriktspsykiatri til patienter, vi ikke tidligere har fået lov til at komme hjem til, fortæller ledende oversygeplejerske Susie Petersen. Vi har mødt en patient, sygeplejerske Ulla Falkner og vikarierende afdelingssygeplejerske Rie Andersen til en snak om, hvordan stillingen gør en forskel. Af Thomas Larsen, 6

7 Ulla Falkner (t.h.) sammen med vikarierende afdelingssygeplejerske Rie Andersen. Rie Andersen: - Ideen til denne type stilling er egentlig nogle år gammel. På afsnit A/B her i Dianalund blev der ofte talt om, at man godt kunne tænke sig at køre ude i distriktspsykiatrien, samtidig med at man arbejdede inde på afsnittet. Netop for at skabe mere kontinuitet i patientforløbene, så den samme medarbejder kan følge patienten såvel under indlæggelsen som ude i distriktet. Da der så blev en distriktssygeplejerskestilling ledig i foråret 2007, oprettede vi den delte stilling som et 1-årigt projekt. Kontinuitet for patienterne Projektet blev så stor en succes, at stillingen blev gjort permanent den 1. maj 2008, fortsat med sygeplejerske Ulla Falkner i stillingen. Hun har ugentligt 16 timer i sengeafsnit og 21 timer i distriktspsykiatri, idet hun har to dage om ugen i afsnittet og en weekendvagt i afsnittet hver fjerde uge. Resten af sin 37 timers arbejdsuge er Ulla i distriktspsykiatrien. Rie Andersen: - Det løbende skift mellem afsnit og distrikt har virkelig skabt mere kontinuitet for de patienter, der har eller har haft Ulla som kontaktperson. Men jobbet kræver også meget af den person, der bestrider det. Ulla har skullet kunne flexe mellem afsnit og distrikt og rumme at have en daglig gang begge steder. Det er et attraktivt jobindhold for nogle, og den grundlæggende tanke var netop også at skabe nye stillingstyper for at kunne fastholde flere kompetente sygeplejersker på stedet. Men vi mener ikke, at alle distriktssygeplejerskestillinger kan erstattes af kombinationsstillinger. Der er stadig stort behov for sygeplejersker, der arbejder på den traditionelle måde og er rodfæstet og fuldt koncentrerede om ét arbejdsområde. Hårdt i starten Ulla Falkner fortæller om den første tid i kombinationsstillingen: - Det var rigtig meget at forholde sig til i starten. Jeg havde været på afsnit A/B 1 år i forvejen, så min nye arbejdsplads var distriktet. Men det tager tid at lære en ny arbejdsplads at kende, og endnu længere tid, når man kun er der deltid. Dertil kom, at der var en lang række nye samarbejdsrelationer udadtil, idet jeg dækkede områder på tværs af kommunegrænserne. Jobbet var fra starten meget selvstændigt, og jeg skulle selv præge stillingen og sige til og fra i hverdagen. Det var hårdt, men efter 3-6 måneder syntes jeg, overblikket var ved at være der. Det lille forspring Særligt i arbejdet med patienter med paranoia er alliancen, relationen og trygheden utrolig vigtig. Før oplevede afsnittet ofte, at distriktssygeplejersken som ny kontaktperson efter en indlæggelse skulle starte forfra med patienten, fordi man ikke allerede havde en relation at bygge på. Med de patienter, Ulla Falkner har og har haft, er man kommet ud over det problem, fordi hun kender dem fra indlæggelsen. Ulla fortæller: - Jeg har fået lejlighed til at bygge en relation op til patienten under indlæggelsen, og det har gjort det nemmere at komme i hans eller hendes eget hjem bagefter. De har fået afmystificeret, hvem man er, og har fået sat ansigt på. Det har givet et lille forspring. Samtidig har det været noget helt andet at komme i patientens hjem, hvor tingene foregår på hans eller hendes præmisser, og skulle patienten blive indlagt igen, har man tilmed et mere nuanceret kendskab til patienten, idet man også har oplevet, hvordan patienten er, når han eller hun har det bedre. Det giver indblik i patientens ressourcer og en mulighed for at lægge fælles strategier for bedring under indlæggelsen. Tillid og fortrolighed Ulla var fra starten kontaktperson for cirka 10 patienter, og i dag er hun kontaktperson for over 20. Blandt disse er Linda, som har været indlagt flere gange tidligere og nu er i et behandlingsforløb i distriktspsykiatrien med Ulla som sin kontaktperson: - Jeg mødte Ulla på afsnittet og fik snakket meget med hende. Hun var med til at udskrive mig og havde allerede dér skabt en tillid til og fortrolighed med mig. Jeg havde haft en ubehagelig oplevelse under min indlæggelse, og fordi Ulla allerede kendte til historien fra indlæggelsen, var jeg tryg ved at vende den med hende igen og igen, efter jeg blev udskrevet. Det faglige udbytte Ulla Falkner supplerer: - Det er utrolig værdifuldt i en terapeutisk sammenhæng, at man så at sige kan tage viden med ud og med ind igen. Og så tror jeg også, stillingen kan binde distrikt og afdeling bedre sammen. Distriktssygeplejen rykker tættere på den daglige sygepleje på afsnittet, og jeg tror, det kan betyde en mere nuanceret og ensartet faglig indsats, ligesom det giver et mere nuanceret syn på det enkelte menneske, idet man ser det i flere sammenhænge. Og så er det ikke mindst sundt som medarbejder i psykiatrien at komme ud og opleve, hvordan udskrevne patienter fungerer i deres hjemlige miljø, slutter Ulla Falkner. 7

8 Aktivitet ved workshoppen for psyke og velvære i Vordingborg. Den travleste uge i PsykInfo s liv Fem vidt forskellige arrangementer markerede Verdens Mentale Sundhedsdag, der i år kom til at fylde en hel uge. Af leder Anne Mette Billekop, Fysioterapeuterne havde taget Nintendo Wii med til deres workshop i Vordingborg. Her har projektmedarbejder Netti Alslev kastet sig ud i et spil. Mange toårige kan holde sig i gang, som kørte de på Duracellbatterier, når bare de er midt i noget voldsomt interessant. Noget lignende fik PsykInfo s fire medarbejdere brug for, da vi for første gang i vores toårige liv ville sikre en bred regional markering af Verdens Mentale Sundhedsdag. Før vi havde set os om, var der kommet så mange forslag til arrangementer, at vi stod med fem arrangementer fordelt på dagene i ugen op til selve Verdensdagen den 10. oktober fredagen før efterårsferien. Arrangementerne blev lavet sammen med medarbejdere i Psykiatrien og socialpsykiatrien samt med frivillige i bruger- og pårørendeorganisationerne, så arrangementerne på hver deres måde viste facetter af Psykiatrien Region Sjælland. Det tog ikke mange dage at fylde de 150 pladser i salen på Slagelse bibliotek tirsdag aften. Interessen for at høre om behandling af angst og depression var overvældende. Onsdagen stod i drømmens tegn i Odsherred. Medarbejdere fra behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien fortalte om deres drøm om samarbejde, som den udmønter sig i Åben Dialog. Sjælens teater Billedspor fra Århus gav deres besyv med til dagen, som blev fulgt af godt 90 deltagere. Torsdag eftermiddag prøvede vi for første gang at samle fagpersoner til foredrag om regionens nye kompetencecenter for debuterende psykose. Det foregik endda på Roskilde hospital, men kun godt 20 fik glæde af de velformidlede og vidende oplæg fra medarbejdere i kompetencecentret. På selve dagen fredag 10. oktober hvor der overalt i verden var lignende arrangementer eller markeringer af Verdens Mentale Sundhedsdag, gjaldt det Vordingborg og Roskilde. I Vordingborg åbnede medarbejdere fra klinikker, afsnit og skadestuen samt frivillige fra Museet i Psykiatrien Vordingborg dørene til Psykiatrien gennem rundvisninger, workshops, digte og foredrag både som en markering af verdensdagen, men også som en markering af 150 års jubilæet for Psykiatrien Vordingborg. Godt 80 mennesker lagde turen forbi. Selv TV2 Øst kom forbi, og P4 8

9 PRESSEMEDDELELSER Har du læst? I denne klumme får du i hvert nummer et kort overblik over de pressemeddelelser, som Psykiatrien Region Sjælland har udsendt. Læs dem i deres fulde længde på under»presse og Nyt«. Teaterforestillingen Gå Gennem Bjerget handler om, hvordan depression både rammer det enkelte menneske og deres pårørende. Foto fra Odsherred Teaters hjemmeside, Sjælland sendte et indslag om moderne psykiatri eksemplificeret ved fysioterapeuternes arbejde. Da mørket faldt på i Roskilde, spillede Odsherred Teater deres forestilling Gå Gennem Bjerget om depression. Forestillingen blev efterfulgt af et panel med instruktør, en personlig beretning og en psykolog fra Psykiatrien Roskilde. Et arrangement lavet i samarbejde med SIND, Bedre Psykiatri, Pårørendeforeningen i Roskilde og Depressionsforeningen. Efter en god uge afsluttet med intens debat i Roskilde med godt 90 tilhørere, var PsykInfo-medarbejdernes Duracellbatterier godt flade. Men de er sat til opladning til næste år, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi markerer psykens verdensdag på en lørdag! Alle gode idéer modtages gerne på Pressemeddelelse 21. november Psykiatri: Medindflydelse og medansvar styrker behandlingen Når mennesker med psykisk sygdom vælger at droppe medicinen, skyldes det som regel enten, at de ikke selv mener, de har brug for medicinen, eller at de er generede af bivirkningerne. Delresultater fra et forskningsprojekt i Psykiatrien Region Sjælland tyder på, at større medindflydelse og medansvar for egen medicin styrker behandlingen. Hør mere, når PsykInfo Region Sjælland afholder et åbent arrangement på Saxenhøj den 2. december Pressemeddelelse 10. november Selvmord kan forebygges På trods af, at antallet af selvmord er faldende, forsøger knap danskere hvert år at begå selvmord. Og antallet af selvmordsforsøg blandt unge piger stiger. Men forskning tyder på, at det med relativt få midler er muligt at forebygge selvmord. Kom og hør mere om indsatsen, når PsykInfo Region Sjælland afholder et åbent arrangement den 19. november i Næstved. Pressemeddelelse 6. november Region Sjælland vil knække den retspsykiatriske kurve En ny beretning fra Sundhedsstyrelsen vurderer, at syv ud af de ti tilfælde af personfarlige forbrydelser begået af psykisk syge kunne være undgået, hvis der havde været en bedre koordinering af, hvilke myndigheder og personer der har ansvaret for hvad, og hvis der havde været en bedre opfølgning på patienter, der ikke tager deres medicin. Et nyt retspsykiatrisk kompetencecenter i Region Sjælland vil knække kurven ved at sikre bedre behandling og koordination og opsøge patienterne, hvis de udebliver fra aftaler eller dropper medicinen. Pressemeddelelse 28. oktober Pårørende tages med på råd Kom og hør mere om, hvordan Region Sjælland inddrager pårørende i det psykiatriske behandlingsarbejde, når PsykInfo Region Sjælland afholder et åbent arrangement den 6. november i Holbæk. Pressemeddelelse 16. oktober Når dialogen er åben Psykiatrien i Distrikt Køge sætter dialogen i centrum for den psykiatriske behandling. Kom og hør mere om behandlingsformen Åben Dialog til et gratis arrangement i Køge tirsdag den 28. oktober. 9

10 Positive erfaringer med videokonferenc i børne- og ungdomspsykiatrien I Region Sjælland er børne- og ungdomspsykiatrien placeret med hovedfunktioner i Næstved, Holbæk og Roskilde. I over et år har ugentlige faste møder med videokonference fra de tre destinationer i et virtuelt møderum ikke blot sparet tid, men også gjort, at ledelserne hurtigere blev fortrolige med at arbejde sammen i konkrete sager. Historien starter imidlertid tilbage i 2003, hvor jeg som centerchef og eneste ungdomspsykiatriske speciallæge ved børne- og ungdomspsykiatrien i det tidligere Storstrøms Amt fik den udfordring at skulle levere ledelse og specialfaglighed til meget geografisk spredte enheder. Af ledende overlæge Flemming Sevaj, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Næstved, med fremskudt ambulatorium i Nykøbing Falster, blev i sin tid gennem centerdannelse fusioneret med et psykiatrisk specialafsnit i Vordingborg for yngre voksne patienter (18-25 årige), og skulle varetage et etableret formaliseret samarbejde med amtets socialpsykiatriske tilbud til unge (Amtsungdomscenteret). Med over ½ times kørsel hver vej til Vordingborg fra Næstved, 1½ time til Nykøbing F. og over 2 timer til Nakskov ville min ugentlige effektive arbejdstid hurtigt blive reduceret % alene af køretiden. Hvordan sørge for den specialfaglige kontinuitet og tilgængelighed, også akut, samt ledelsesmæssig nærvær i en meget følsom klinisk omorganisering med opgradering af det tværfaglige personale i front? Kunne etablering af videokonference være den faktor, der gjorde det muligt? I gang med videokonference I første omgang etablerede vi en ViewStation med 30«billedrørsfjernsyn i Næstved, Vordingborg og Nykøbing-ambulatoriet. Det gav mulighed for punkt til punkt-videokonference på skift mellem disse lokaliteter. Faste visitationsmøder, fast sagsupervision, planlægningsmøder og ad hoc supervision erstattede hurtigt, efter at udstyret var installeret, mit personlige fremmøde (eller manglende fremmøde, fordi andre opgaver ofte måtte gå forud). Der var tale om medarbejdermøder med konkrete formål, hvor mødedeltagerne i forvejen kendte hinanden godt i disse sammenhænge og havde en etableret møde- og kommunikationskultur. Korte faglige supervisioner ad hoc om konkrete patientsager mellem lægekonsulenten og mig kunne nu nemmere passes ind i min ofte overbookede kalender. At sige noget med sin krop Videokonferencer blev hurtigt accepteret som et gode af deltagerne, men ikke det samme eller lige så godt som fysisk nærvær. Telefonen er jo af de fleste oplevet som et gode, men på ingen måde noget, der skal konkurrere med egentlig fysisk nærvær. I årevis har telefonmøder med flere abonnenter opkoblet været en mulighed. I psykiatrien, hvor jeg har virket i over 30 år, har jeg sjældent oplevet, at det er blevet brugt formentlig fordi kommunikationens hele register bliver for begrænset. Taler vi om visitation, er det oftest konkrete og foreliggende forhold, der skal deles og afvejes; telefonisk drøftelse ville være mulig, men det kan være svært at høre, hvem der siger hvad, hvis flere taler. Videokonference giver ud over oplevelsen af mere nærvær, og dermed bedre fokusering, også klar identifikation af, hvem der siger hvad, og hvem der ikke siger noget med sin stemme, men alligevel med sin krop. Min erfaring er, at hvor der på forhånd er etableret en tryghed, er brug af videokonference et helt acceptabelt redskab til sagsupervision og vil også kunne bruges ved mere personligt engagerende supervision, for eksempel terapeutisk supervision. Ikke muligt at tale i munden på hinanden Ved videokonferencerne opleves, at den lette stivhed og afventen ved bevidstheden om»at være på«, som de fleste kender, når de er i ukendte sociale sammenhænge, hurtig forsvinder, efterhånden som fortroligheden med videoudstyrets vilkår indfinder sig. Det er for eksempel ikke rigtig muligt at tale i munden på hinanden fra hver sin videoenhed. En duplex-enhed gør, at lyden enten går den ene vej eller den anden. Teknikken befordrer hurtigt en god taledisciplin, hvor man undgår at»komme til«at bemægtige sig lydrummet, før den anden har talt færdig. Videokonferencen bliver også mere fokuseret, idet parallelle drøftelser i en gruppe uden om telemediet sjældent opstår. Selv om mediet medvirker til, at kommunikationen i gruppen bliver saglig og tydelig, også indholdsmæssigt, giver overførslen af mimik via billedet plads til humor, stemning og metakommunikation, som kendes ved fysisk tilstedeværelse, og som er så vigtig for forståelsens gensidighed og for kreativitet. Vores erfaring er blevet, at en arbejdsgruppe udmærket kan være både produktiv og kreativ i en arbejdsgruppeproces, hvor videokonference udgør alle eller en del af gruppens arbejdsmøder, bedst hvis gruppen i gruppedannelsesfasen har mødt hinanden»live«og etableret en basal gruppetryghed. Færdig før tid I forbindelse med faste ugentlige videokonferencer, visitation 10

11 e»selv om mediet medvirker til, at kommunikationen i gruppen bliver saglig og tydelig, også indholdsmæssigt, giver overførslen af mimik via billedet plads til humor, stemning og metakommunikation, som kendes ved fysisk tilstedeværelse, og som er så vigtig for forståelsens gensidighed og for kreativitet«. for patienten. Min erfaring med unge patienter har været, at de (på nær en enkelt) er positive for mediet. De slapper som regel hurtigt af og koncentrerer sig om at kommunikere direkte og sagligt med deres læge, som de ville have gjort, hvis han sad over for dem. Som læge får man tilstrækkelig god information fra patienten, både verbalt og nonverbalt, til at psykiatrisk vurdering kan foretages. og sagsupervision, var det ofte tilfældet, at videokonferencen kunne afsluttes, før den afmålte tid var udløbet, på grund af den saglige effektivitet. Med køretid før og efter sådanne fysiske møder blev mødetiden altid fyldt helt ud. At de faste videokonferencemøder ofte kunne sluttes før tid, kan også have sin årsag i, at de ikke blev ansamlingssted for mere vanskelige eller akutte sager. Fordi der ikke skal beregnes køretid, giver muligheden for videokonference en langt større smidighed til at mødes ved at finde et hul på minutter i kalenderen. Patientkontakt over videokonference Selv om implementering af videokonference primært var tænkt som redskab til fagpersonalets interne kommunikation, førte oplevelsen af dette medies nuancerede kvaliteter naturligt til at undersøge det muligheder i relation til patientkontakt. I situationer, hvor en patient med en veletableret behandlingsrelation til sin læge, havde brug for hurtig afklaring af medicinjustering og gerne sammen med sin kontaktperson ville undgå flere timers belastende transport mellem Nakskov og Næstved, viste videokonferenceudstyret, at en klinisk konkret opgave kunne løses lige så godt fagligt, og at behandlingsalliancen bar igennem, også til personer med svær psykiatrisk lidelse. Andre lignende konkrete opgaver i direkte kontakt til patienter er prøvet ad hoc. Der har altid ved patientens side været kontaktpersonale, som sikrer videoforbindelsen og trygheden Udstyret tjener sig selv ind Umiddelbart er startudgifterne store, men det gode budskab er, at udstyret relativt hurtig tjener sig selv ind; især gennem frigjort arbejdstid (køretiden), men også gennem besparelse af direkte kørselsudgifter. En økonomiberegning i 2006 for centerets videokonference-aktiviteter viste, at besparelsen dengang årligt cirka svarede til udgiften på en videokonferenceenhed. Der er for mig ingen tvivl om, at videokonferencer ikke blot bliver et af de vigtige bånd, der kan få organisationer placeret på meget spredte geografier, til at hænge ordentlig sammen, så nødvendig nuanceret kommunikation består, uden at tiden stjæles af transport, men også for formidlingen af den stadige udvikling i de fleste fagkulturer, hvor ekspertviden øges og øges, men der ikke vil være eksperter nok til at imødekomme rimelige lokale behov. Den allerede bestående og voksende mangel på speciallæger er en af de indlysende udfordringer for sundhedsvæsenet. Men andre specialydelser bliver også vanskelig at få ud alle steder, hvor der er behov. For eksempel vil videokonference kunne revolutionere muligheden for at få tolkebistand hurtigt og nærværende ud med den rigtige sprogekspert. Videokonference, telepsykiatri, telemedicin er muligheder, der kan sikre høj kommunikations kvalitet, hvor fysisk møde er mindre nødvendigt for opgaven eller ikke er praktisk mulig. Fysiske møder vil stadig være dyrebare, men også i tiltagende grad kostbare. Begge mødeformer er ansigt til ansigt, og der vil fortsat gælde, at den korteste vej mellem mennesker dog er smilet. Artiklen er en forkortet og redigeret udgave af»ledelse og ekspertviden over store afstande«bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 84. årgang, nr. 9, nov PsykInfo-arrangementer i januar 2009 Onsdag 21. januar kl : Angst med fagligt oplæg og personligt oplæg fra Asger Baunsbak, forfatter, præst og tidligere medlem af Folketinget - foregår i Vordingborg Tirsdag 27. januar kl : Smertegrænsen når traumer udvikler borderline m. Karin Dyhr, forfatteren til Glaspigen, og Lars Sørensen, chefpsykolog, Psykiatrien Nykøbing Sjælland. Arrangementet foregår i Holbæk. Se PsykInfo s hjemmeside for nærmere besked om sted. Arrangementerne er gratis, men kræver bekræftet tilmelding på eller på hverdage på tlf På ovenstående adresse kan du også bestille det samlede program for arrangementer i første halvår af Se også PsykInfo s hjemmeside, 11

12 Team Vordingborg vinder»den Gyldne Cykel«Dansk Selskab for Distriktspsykiatri hædrer Team Vordingborgs initiativer til at udvikle og styrke samarbejdet med børn som pårørende. Af Marlene Ballin, Dansk Selskab for Distriktspsykiatri uddeler hvert år i forbindelse med årsmødet initiativprisen Den Gyldne Cykel til en person eller en gruppe, som skriftligt har beskrevet en psykiatrifaglig indsats, der repræsenterer en nyskabelse og en videreudvikling af det distriktspsykiatriske arbejde. Af alle indkomne forslag blev de distriktspsykiatriske teams Vordingborg og Ballerup udnævnt som årets vindere af Den Gyldne Cykel, hvor initiativprisen, lydende på kr til deling mellem de to teams, blev overrakt den 7. november 2008 ved det 10. årsmøde ved Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Læs mere om årsmødet andetsteds i bladet. En af årsagerne til, at netop Team Vordingborg vandt initiativprisen, er øget fokus på nye interventioner ved blandt andet at udvikle og styrke samarbejdet med børn som pårørende gennem familiesamtaler og samtalegrupper for børn og unge. Børn som pårørende Teamleder og sygeplejerske Pernille Ditlevsen fortæller, at Team Vordingborg INFO Team Vordingborg Teamet er beliggende i Psykiatrien Vordingborg og hører til Distrikt Næstved. Teamet varetager ambulant behandling af henviste patienter med kortere eller længerevarende psykiske lidelser. Casemanageren er patientens primære kontaktperson og kan være sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog, social- og sundhedsassistent eller ergoterapeut. Der vil desuden være tilknyttet en behandlingsansvarlig læge. Behandlingsindsatsen over for den enkelte er meget individuel, og det er Team Vordingborgs målsætning at sikre den enkeltes integritet. Der er ansat 13 medarbejdere, der er tværfagligt repræsenteret med psykiatere, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Teamet fungerer desuden som uddannelsessted. 12

13 gennem de seneste 5 år har haft et samarbejde med Familierådgivningen i Vordingborg Kommune: - Vi har tilbudt samtlige af vores patienter en familiesamtale, hvis de har børn under 18 år. Det kan nemlig være svært for børn at begribe, hvad der er galt, når en voksen bliver psykisk syg. For eksempel, at mor eller far kan blive bange, høre stemmer, græde endeløst eller blive vrede over ingenting. Er det min skyld? tænker nogle børn. Nej siger vi. Det har at gøre med den psykiske sygdom. Familiesamtale I samarbejde med Familierådgivningen kan teamet tilbyde en samtale med hele familien om sygdommen, behandlingen og om, hvordan familien har det. Teamleder Pernille Ditlevsen fortæller, at familiesamtalen enten foregår i hjemmet eller i Team Vordingborg: - Det er vores erfaring, at det styrker kontakten mellem børn og forældre at få talt om det, der er svært, og om det, som giver bekymringer. For 3 år siden tog 25 % af patienterne imod tilbuddet. Denne andel er nu steget til 40 %. Netværksgrupper for børn som pårørende Der har specifikt været samtalegrupper for 4-8 børn og unge i alderen cirka 7-10 år eller cirka år i Familierådgivningens lokaler, hvor grupperne er blevet ledet af en børnepsykolog, der til daglig arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år, deres familier og en personale fra Team Vordingborg. Pernille Ditlevsen: - I grupperne har vi mødtes cirka 11 gange a 1½ times varighed hver 2. uge, hvor vi snakker om følelser, tanker om bekymringer, man kan have, når ens far og mor er syg. Vi prøver at fortælle noget mere om, hvordan man kan forstå de psykiske sygdomme, samt hygger os med lidt godt at spise og drikke. Vil du høre mere om erfaringerne med netværksgrupperne for børn som pårørende kan du kontakte teamleder Pernille Ditlevsen på mailadressen regionsjaelland.dk Du kan læse mere om det 10. årsmøde og initiativprisen Den Gyldne Cykel på Dansk Selskab for Distriktspsykiatris hjemmeside, Psykiatrien Region Sjælland er nu på Facebook For at få flere indgange til vores informationer er Psykiatrien Region Sjælland nu oprettet på Facebook. På den måde kan vi formentlig ramme endnu flere målgrupper. Til en start er det informationer i forhold til rekruttering af medarbejdere til Psykiatrien samt PsykInfo s tilbud, man kan læse om. Siden findes ved at gå ind på webadressen com. I søgefeltet søges på Psykiatrien Region Sjælland. For at kunne se siden skal man dog være logget på som facebook-bruger. 13

14 Bliver konflikter på en retfærdig Dette var ét blandt fire spørgsmål, dr.med. Tage Søndergård Kristensen stillede deltagerne ved halvårsmøde for Psykiatriens arbejdsmiljøgrupper. Spørgsmål, der handler om tillid og retfærdighed på arbejdspladsen, og som kan give en forsigtig temperaturmåling på det, vi i dag kalder en virksomheds sociale kapital. Og deltagernes svar lå i begge ender af skalaen fra lav til høj social kapital. Der bliver noteret flittigt under Tage Søndergård Kristensens oplæg. I forgrunden ses Lasse Bisbjerg, afdelingssygeplejerske og arbejdsmiljøleder. Bag ved ham ses sekretær Gyda Carlsson, plejer Lene Mortensen og social- og sundhedsassistent Margit Siig Mortensen. Margit er også arbejdsmiljørepræsentant. Af Thomas Larsen, Hotel Postgården i Sorø var den 6. november rammen om et halvårsmøde, der satte fokus på social kapital et udtryk for en arbejdsplads sammenhængskraft og sociale netværk. Tage Søndergård Kristensen var indbudt til at stille skarpt på emnet og betydningen af det psykiske arbejdsmiljø. Tage Søndergård Kristensen lagde vægt på, at fire faktorer har særlig betydning for en arbejdsplads psykiske arbejdsmiljø: Krav i arbejdet, arbejdets organisering og indhold, samarbejde og ledelse, og social kapital. Senere års forskning peger på, at især de sidste to punkter har stor betydning, da de dækker over blandt andet social støtte og samvær, konflikthåndtering, roller, samarbejde, tillid og retfærdighed: - Det er de elementer, der, hvis de ikke fungerer, er størst årsag til, at medarbejdere rejser fra en arbejdsplads, slog Tage Søndergård Kristensen fast. Særligt begreberne tillid og retfærdig- hed har vundet indpas de senere år som væsentlige parametre for, hvor tilfreds man er på sit job. Retfærdighed kan også oversættes til fair. Altså: Føler man sig fair behandlet i forhold til at få anerkendelse, information, løn, frynsegoder og retfærdige processer i forandringstider. En stor undersøgelse af Ugebrevet A4 (januar 2008) viser, at den hyppigst krænkende behandling, offentligt ansatte oplever i deres job, er at man ikke får nødvendig information. Heri ligger en stor kommunikations- og lederopgave. Men som Tage Søndergård Kristensen slog fast, så er det vigtigt at huske på, at alle har indflydelse på arbejdsmiljøet og -kulturen, og vi er hinandens arbejdsmiljø. Med den optakt udfyldte deltagerne det lille spørgeskema, som også findes her på siden. Tag selv testen og skriv gerne et indlæg i debatten i Mennesker og Psykiatri. Du skal sende det til redaktionen senest den 15. januar 2009 på mailadressen 14

15 løst måde Social kapital: Tillid og retfærdighed Disse fire spørgsmål handler ikke om dit eget arbejde, men om hele virksomheden, hvor du er ansat. 1. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 2. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 4. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Antal point i alt: (Mellem 0 og 16 point) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Læg de fire tal ud for dine besvarelser sammen i boksen ovenfor. Når man bruger skemaet på en arbejdsplads, kan man bruge landsgennemsnittet som sammenligning. Dette gennemsnit er baseret på et repræsentativt udsnit på 3517 lønmodtagere (2005). 0-8 point : Meget lav social kapital 8,1-10,1 point : Lidt under gennemsnittet for Danmark 10,2 point : Gennemsnittet for Danmark 10,3-12,3 point : Lidt over gennemsnittet for Danmark 12,4-16 point : Meget høj social kapital * * * * * * Vejen til et godt job: De seks guldkorn Høj indflydelse (kontrol) (hvordan arbejdet udføres, pauser, hvem man arbejder sammen med, etc) Højt niveau af mening (formål med arbejdet, sammenhæng med andres indsats, kvalitet) God forudsigelighed (relevante informationer om fremtidige forandringer og begivenheder) God social støtte (praktisk og følelsesmæssig støtte fra kolleger og ledere) Retfærdig belønning (anerkendelse, karriere, løn) Passende krav (kvantitative, følelsesmæssige, sociale) 15

16 Region Sjællands stigmabekæmpelse Region Sjælland var flot repræsenteret, da Dansk Selskab for Distriktspsykiatri afholdt sit 10. årsmøde den 7. november under overskriften Stigmabekæmpelse ved information, inddragelse og empowerment. Tre ud af fire workshops var med ansatte fra Psykiatrien Region Sjælland, og regionen vandt tilmed prisen Den Gyldne Cykel, som selskabet giver til grupper eller enkeltpersoner, som har ydet en psykiatrifaglig indsats, der repræsenterer en nyskabelse og en videreudvikling af det distriktspsykiatriske arbejde. Af Thomas Larsen, Vicedirektør og formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri, Per Vendsborg bød deltagerne velkommen og stillede skarpt på årsmødets tema, som repræsenterer en væsentlig udfordring for såvel ansatte i psykiatrien som det omgivende samfund: - Hvordan kan vi alle medvirke til at forhindre eller ophæve stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom? Medierne er ofte med til at kriminalisere disse mennesker, når ordene psykisk syg og farlig i stigende grad kædes sammen. Den negative omtale er med til at tingsliggøre mennesker med psykisk sygdom, og i værste fald fremstår de som deciderede trusler mod samfundet. Man glemmer, at det er medmennesker eller at det kunne være en selv. Men dette må ikke få os til at give op, fortsatte Per Vendsborg. Tværtimod vi skal øge indsatsen. Og vi skal se indad; vi skal se på vores eget daglige sprogbrug i behandlingsarbejdet, så vi ikke medvirker til stigmatisering, men er respektfulde og inspirerer til recovery og empowerment. Stigmatisering er en ond cirkel Med den indledning blev der budt velkommen til professor Norman Sartorius, Schweiz, som har en mangeårig karriere bag sig i verdenssundhedsorganisationen WHO. Han er tidligere præsident for World Psychiatric Association (WPA) og nuværende præsident for Association of European Psychiatrists (AEP). Igennem årene har Norman Sartorius været med til at gennemføre adskillige studier i hele verden omkring stigmatisering af psykiske sygdomme og hvad man kan gøre for at bekæmpe den. Norman Sartorius: - Stigmatiseringen angår ikke kun den syge, men rammer også netværket så vel som de mennesker, der arbejder med mennesker med psykisk sygdom. Og på den måde påvirker det også rekrutteringen inden for psykiatrien. Det bliver en ond cirkel for den enkelte patient så vel som vores sundhedssystem. Kamp på mange fronter Bekæmpelse af stigmatisering er derfor en helt essentiel opgave for en fortsat positiv udvikling af psykiatrien. Norman Sartorius erfaringer fra programmer, der skal reducere stigmatiseringen af psykiske sygdomme, peger på, at man er nødt til at tage fat på mange fronter, hvis det skal lykkes: - Grundlæggende handler det om tre ting: Man skal udbrede kendskabet til psykiske sygdomme, man skal ændre folks holdning til psykiatri, og endelig skal man ændre folks handlinger omkring psykiatri. Det sidste er det vigtigste. Vi skal blive bedre til at inkludere mennesker med psykisk sygdom det er ikke nok bare at tolerere dem. Det gælder i samfundet generelt og i behandlingsarbejdet specifikt. Selv-stigmatisering Forfatter, foredragsholder og tidligere patient i psykiatrien, Karin Dyhr Daugaard var i sit oplæg inde på, at der Norman Sartorius: Stigmatiseringen angår ikke kun den syge, men rammer også netværket så vel som de mennesker, der arbejder med mennesker med psykisk sygdom. Netti Anslev og Randi Boesen Jansdorf fra Psykiatrisk Forskningsenhed satte fokus på medindflydelse og medansvar hos psykiatriske patienter. 16

17 Per Vendsborg åbnede årsmødet med ordene: Vi skal se indad; vi skal se på vores eget daglige sprogbrug i behandlingsarbejdet, så vi ikke medvirker til stigmatisering, men er respektfulde og inspirerer til recovery og empowerment. Søren Blinkenberg fra regionens psykiatriske forskningsenhed var med til at sætte fokus på børn af forældre med psykisk lidelse. ofte også sker en selv-stigmatisering hos patienter: - For en identitet som psykisk syg er trods alt bedre end slet ikke at have en identitet. Karin Dyhr Daugaard lagde vægt på, at det og dem der gjorde en forskel for hende i behandlingspsykiatrien, viste hende respekt, nysgerrighed, håb, rummelighed og ærlighed: - Ikke mindst det vikarierende håb i sætningen jeg tror på, du bliver rask, gjorde en forskel. Efter oplæggene blev prisen Den Gyldne Cykel uddelt. Af alle indkomne forslag blev de distriktspsykiatriske teams Vordingborg og Ballerup udnævnt som vindere. Med prisen fulgte kr. til deling mellem de to teams. Læs mere om prisen og Team Vordingborg andetsteds i bladet. Større medindflydelse og medansvar Efter frokosten var der workshops, hvor blandt andre Netti Anslev og Randi Boesen Jansdorf fra Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland fortalte om et forskningsprojekt, der har fokus på brugerstyring. Randi Boesen: - Vi har gennemført et kursusforløb, der viser, at større medindflydelse og medansvar på egen medicin styrker behandlingen. I kurset arbejder vi målrettet med empowerment. Og vores interviews med kursisterne tyder på, at de er mere motiverede for at følge den medicinske behandling, når de bliver i stand til selv at tage ansvar og se, hvilke muligheder de har for at få indflydelse på deres medicin og på deres eget liv. Det opfatter vi som inklusion af patienten i behandlingsarbejdet og en respekt for, at den enkelte patient er ekspert i egen sygdom. En anden workshop, som PsykInfo Region Sjælland afholdt, satte fokus på informationsindsatsen omkring psykisk sygdom, mens en tredje workshop gav anbefalinger til god praksis i forbindelse med børn af forældre med psykisk lidelse. Her var Søren Blinkenberg og Pernille Ditlevsen, også fra Psykiatrien Region Sjælland, værter. I PsykInfo s workshop fortalte Mette Munch Kristoffersen (t.h.) om sine erfaringer med information og brugerindflydelse både som patient og medarbejder i Psykiatrien. Hun arbejder i dag som MB er (medarbejder med brugerbaggrund, red.) i PsykInfo. En gængs definition på stigma og stigmatisering er Goffmans (1990), hvor stigmatisering betegner en social proces, som kan ødelægge individets identitet. Stigma betyder stempel eller mærke. Stigmatisering er et begreb, der bliver brugt til at udpege personer eller grupper, hvis tilstand, karaktertræk og opførsel er afvigende fra det normale. Personer med stigmaet påhæftet anses for at være kulturelt uacceptable og mindreværdige i forhold til de normale. De, der stigmatiseres, er afvigere fra det normale og behandles derfor anderledes. 17

18 KONKURRENCE Det er juletid og siden nytår og januar måned. I den anledning vil redaktionsudvalget begave en medarbejder med en flot gavekurv med lidt forskelligt til ganen og til vinterhyggen. Vi skal blot have dit svar på nedenstående spørgsmål pr. mail regionsjaelland.dk senest den 2. januar Redaktionsudvalget vil trække en vinder blandt dem, der har svaret rigtigt, på redaktionsudvalgsmøde den 5. januar. Vinderen får direkte besked. 1) Hvem vandt Den Gyldne Cykel 2008? 2) Hvad er landsgennemsnittet for social kapital (antal points)? 3) Hvor mange ugentlige timer arbejder Ulla Falkner i sengeafsnit? 4) Hvilken dato sendte Psykiatrien en pressemeddelelse ud med overskriften Selvmord kan forebygges? 5) Hvem har lige kunnet holde toårs fødselsdag? Videreuddannelse i Psykiatrien Uddannelse: Afholdes: Tilmeldingsfrist: Pris: Målgruppe: PSYKOFYSISK GRUNDKURSUS I ROSKILDE Faglig og personlig kompetence i forhold til konflikthåndtering og voldsforebyggelse februar januar 2009 Intern: 0 kr.* Ekstern: kr. Tværfagligt personale PSYKOFYSISK GRUNDKURSUS I SLAGELSE Faglig og personlig kompetence i forhold til konflikthåndtering og voldsforebyggelse marts februar 2009 Intern: 0 kr.* Ekstern: kr Tværfagligt personale PSYKOFYSISK GRUNDKURSUS I VORDINGBORG Faglig og personlig kompetence i forhold til konflikthåndtering og voldsforebyggelse januar december 2009 Intern: 0 kr.* Ekstern: kr Tværfagligt personale 2-ÅRIG KOGNITIV VIDEREUDDAN- NELSE FOR LÆGER OG PSYKOLOGER 10 workshops af to dages varighed + 60 timers supervision. Læs mere på 5. januar 2009 til 19. november januar 2009 Intern: kr.* Ekstern: kr. Læger og psykologer MEDICIN Grundkursus i medikamentel behandling af psykiatriske patienter januar januar 2009 Intern: 350 kr.* Ekstern: kr. Nyansatte plejere, SSA ere MEDICIN Udvidet kursus i medikamentel behandling af psykiatriske patienter februar januar 2009 Intern: kr.* Ekstern: kr. Sygeplejersker, yngre læger og ansatte fra faggrupper, der har ansvar for medicingivning Tilmelding foretages via den elektroniske tilmelding på hvor du også kan læse mere om ovenstående udbud af kurser og uddannelser, samt downloade brochurer. * ansatte i psykiatrien i Region Sjælland. 18

19 Her kan du læse bogomtaler af et par af de nye bøger, du kan låne på Psykiatriens fagbiblioteker. De er denne gang skrevet af forskningsbibliotekar Kirsten Buch Rasmussen. Bogomtaler Åbenhed gør stærk: om skizofreni i familien. Filmkompagniet, DVD. Samlet spilletid: 48 min. Helle og Emil var begge i begyndelsen af 20 erne, da de fik stillet diagnosen skizofreni. I filmen fortæller de om at blive psykotisk, at få stillet diagnosen og gå i behandling og ikke mindst at leve med sygdommen. Undervejs fortæller behandlere om årsagsforhold, symptomer, behandlingsmetoder og inddragelse af pårørende i forløbet. I det tilhørende hæfte findes et interview med overlæge Gertrud Krarup, psykolog Vibeke Bliksted og socialrådgiver Allan Michael Rzepa, alle fra OPUS, Risskov, de to unge samt deres pårørende. Både filmens og hæftets vigtigste pointe er, at mennesker med skizofreni klarer sig bedre, hvis de selv og deres pårørende har indsigt i og forståelse for sygdommen. Både den syge og de pårørende er ressourcepersoner, og oplysning, åbenhed og samarbejde er vigtige for behandlingen. Nethe Plenge: Mød konflikten: om konflikter på arbejdspladsen. Kbh.: Hans Reitzels Forlag, s. ISBN-13: Konflikter på arbejdspladsen kan være opslidende og dræbende for den gode stemning, både for de involverede og for kolleger, ledelse og andre på sidelinjen. Er vi derimod bevidste om konflikten og tager den alvorlig på en omsorgsfuld måde, kan den svære situation måske vendes til noget positivt og give anledning til både indsigt og nyskabelse. Denne bog sætter helt konkret fokus på de konflikter, der ikke forsvinder af sig selv, og giver ved hjælp af cases og illustrationer en række redskaber til, hvordan man kan foregribe og opløse hverdagens destruktive konflikter. Bogens eksempler stammer fortrinsvist fra social- og sundhedsområdet, men kan også anvendes i andre organisationer og på alle niveauer. Forfatteren fokuserer på de konkrete løsninger, men ønsker man at dykke længere ned i teorien, er der litteraturhenvisninger efter hvert kapitel. Robert I. Simon & Kenneth Tardiff (eds.): Textbook of Violence Assessment and Management. Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing, Inc., s. ISBN-13: Udredning og behandling af voldelige patienter kan både være frustrerende, angstprovokerende og endda farligt, da fejlvurderinger kan få alvorlige konsekvenser. Denne bog omhandler risikovurdering og håndtering af vold i forhold til psykisk syge både i klinikken, men også i parforhold, på skoler og på arbejdspladsen. Bogens 28 kapitler kombinerer evidensbaseret medicin med ekspertudtalelser om voldelig adfærd og dækker blandt andet principper bag risikovurdering, psykopatologi, behandling (ambulant, hospital eller akut), psykoterapi, medicinsk behandling, tvang, særlige patientgrupper, retspsykiatri og meget mere. Jaakko Seikkula: Åben dialog og netværksarbejde: Laplandsmodellen i psykiatri og socialt arbejde. Kbh. Hans Reitzels Forlag, s. ISBN-13: Denne bog behøver ingen yderligere omtale, andet end at den efter 12 år endelig foreligger på dansk. Oversat, opdateret og revideret! 19

20 Reflekterende samtaler skaber nyt sprog Temadag med professor Jaakko Seikkula og familieterapeut Ann Rita Gjertzen Fredag den 21. november havde Distrikt Køge inviteret til temadag i forbindelse med regionens engagement i Åben Dialog samværsformen, hvor netværk, relationer og refleksion er centrale elementer. Det foregik på Hotel Comwell i Roskilde og havde samlet 150 interesserede. Det var ikke alene folk fra psykiatrien, men også fra skoler, sociale institutioner og så videre. Som eksperter på området var inviteret professor Jaakko Seikkula fra Finland, forfatter til bogen om Åben Dialog, og Ann Rita Gjertzen, der har arbejdet med principperne i en årrække som familieterapeut i Norge. Af Henrik Brandrup, Tiden som luksusvare Dagens ordstyrer var ledende oversygeplejerske Jaana Castella. Hun er sammen med ledende overlæge Michael Bech-Hansen og udviklingskonsulent Lone Johansen stærkt engageret i, på hvilke måder Åben Dialog kan forbedre behandlingstilbuddet i Psykiatrien. Efter en hjertelig velkomst og en glæde over den store interesse, der udvises fra mange sider, konstaterede Jaana Castella i sin indledning, at samfundet stiller konstante og stigende krav om effektivitet og værdi for pengene. Hun fremhævede blandt andet, at vi meget gerne skal have svar parat, næsten før vi har fået præ-senteret problemstillingerne. Tid er ikke længere en dagligvare, men er blevet en luksusvare. Der er et ønske om hurtigt at kunne få svar og løsning på de problemer, mennesker oplever i deres liv men Ann Rita Gjertzen og Jaakko Seikkula det er meget vanskeligt at effektivisere og gøre hurtigt. Åben Dialog går således også en anden vej. Tiden til refleksion Åben Dialog drejer sig om måden, man bliver mødt på. En måde, der kræver tid og rum for tanker, som opstår i løbet af en dialog eller samtale og her er refleksion i mødet med andre mennesker helt essentiel. Mødet og refleksionen kræver i særlig grad åbenhed, indlevelse, accept og tid. Alle, der deltager i dialogen eller samtalen, skal høres. Man skal lytte til det, de enkelte personer siger, og ikke til det, man tror, de mener. Man skal udforske valget af ord og tankerne bag. Således kan reflekterende samtaler skabe nyt sprog og ny sprogforståelse. Deltagerne skulle flere gange i løbet af dagen reflektere over de spændende oplæg og dele det med hinanden. Ann Rita Gjertzen fremhævede, at ikke alle refleksioner fører til en reflekterende proces, fordi det blandt andet kræver, at man sætter sig ud over sin forforståelse. Dette kan netværk eller reflekterende teams i sær-lig grad hjælpe til med. Et reflekterende team kan i psykiatrien bestå af patienten, pårørende, øvrige personer fra patientens netværk samt forskellige fagpersoner. Der vil sjældent være en decideret dagsorden, da den let kan virke mere begrænsende end givende og åben for situationen. Jaakko Seikkula pointerede vigtigheden af at kunne vära i ögonblicket att svara i dialog. Metoden giver ofte stor tilfredshed både hos patienter, netværk og fagfolk. Tilfredsheden drejer sig om at være en del af en helhed, at opleve sig set og hørt, inddraget og involveret med plads til de fortællinger og tanker, der både beskriver problemstillinger, men også de mange lag og nuancer i verden udenom. Tiden er inde Jaakko Seikkula og Ann Rita Gjertzen har oplevet mange gode resultater med Åben Dialog, hvor refleksionen er en afgørende mekanisme for den enkeltes selvforståelse og udvikling. Jaakko Seikkula har været involveret i udviklingsarbejdet med Åben Dialog siden slutningen af 1970 erne. I 1999 var han for første gang inviteret hertil, og siden har tankerne og metoden vundet mere og mere genklang i psykiatrien nationalt. Udover en lang række foredrag er der udgivet flere bøger og en række artikler. Tankerne har også bredt sig internationalt i Europa og USA, og resultaterne er gode. Både fagfolk og patient- og pårørendeorganisationer viser stor interesse. Så med det regionale fokus på Åben Dialog er tiden er inde til at undervise mere systematisk i samværsformen, var budskabet på temadagen den 21. november i Roskilde. 20

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo arrangementer august - december 2008 psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo formidler viden og vejleder om

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland istriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing F.

Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse istriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse

Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Fra Komplians til Konkordans

Fra Komplians til Konkordans Fra Komplians til Konkordans Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 12. Juni 2009- København Compliance puljen 2006-2010 Ansatte i projektet Projektleder Randi Boesen Jansdorf, sygeplejerske Projektmedarbejder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Afsnit S7 Psykiatrien Syd

Afsnit S7 Psykiatrien Syd Afsnit S7 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 5: De professionelles rolle Oplæg: Hjælp via indsatser, der samarbejder NAPHA (Natjonalt Kompetensecenter for Psykisk Helsearbeid), oplægsholder er Trond

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER

ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER WORKSHOP 1: ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER Ringsted Kommune og Distriktspsykiatrien i Ringsted holder fællesmøder, hvor regionale og kommunale medarbejdere mødes én gang om måneden og kan få sparring omkring

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg istriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse Distriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk Distriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo i Region Sjælland

Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo i Region Sjælland Livskriser og psykisk mistrivsel kan ramme alle også dine medarbejdere Den 26. april 2017 Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere