INLEC. Ansøgning til RTI s program for innovationsnetværk. Dato: 1. marts 2010 Ansøger: KøleVirksomhedsCenter Alsion DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INLEC. Ansøgning til RTI s program for innovationsnetværk. Dato: 1. marts 2010 Ansøger: KøleVirksomhedsCenter Alsion DK"

Transkript

1 INLEC Ansøgning til RTI s program for innovationsnetværk Dato: 1. marts 2010 Ansøger: KøleVirksomhedsCenter Alsion DK

2 Indhold 1. Resume Fakta Rationale bag INLEC... 5 Virkefelt... 5 Danske muligheder og udfordringer... 7 Vision for INLEC... 8 Formål for INLEC... 8 Strategi for INLEC Netværkets opbygning... 9 Styregruppe Målgrupper Partnerkompetencer Placering i innovationsfremmesystemet Faglig afgrænsning Sammenhæng til nationale ordninger Nyhedsværdi og formål Nyhedsværdi og formålsbeskrivelser for valgte projekter Nyhedsværdi og formålsbeskrivelse for valgt sekretariatsindsats Nyhedsværdi og formålsbeskrivelse for valgt matchmaking og videndelingsindsats Forankring og spredning af viden Effekter Økonomi og medfinansiering Anden supplerende/gearende finansiering Andre overvejelser Underskrift og stempel INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 2 af 22

3 1. Resume Det overordnede formål for InnovationsNetværket for Lean Energy Cluster (INLEC) er, at skabe rammerne for en samlet og målrettet innovationsindsats rettet mod udvikling, demonstration og markedsmodning af primært højteknologisk baserede produkter og ydelser, der anvendes til at fremme Lean Energy tankegangen om, at de moderne velfærdssamfund skal fungere med mindst mulig anvendelse af energi. Med udgangspunkt i netværkets kernekompetenceområder inden for mekatronik, energisystemer og produktionsteknik etablerer INLEC et stærkt samspil mellem offentlige og private aktører, der medvirker til at konsolidere og udbygge Danmarks internationalt førende markedsposition på Lean Energy området. INLEC understøtter innovationsindsatsen på udvalgte produkt- og teknologiområder inden for: Energieffektivisering bl.a. fjernvarme og køling, vandopvarmning, kølesystemer, belysning og varmepumper Intelligente energisystemer intelligente bygninger, netintegration og styring samt lagring af energi Visionen er, at INLEC i 2014 har udviklet sig til et naturligt samlingspunkt for alle i Danmark, der arbejder på disse områder. INLEC skaber et innovationsmæssigt samlingspunkt for viden- og virksomhedsmiljøer, som for øjeblikket opererer relativt fragmenteret, og dermed opfyldes et behov, som ikke er dækket af andre nationale innovationsnetværk. Netværkets partnere er 19 af Danmarks mest betydende virksomheder, organisationer, videncentre og erhvervsfremmeaktører, der på nationalt såvel som internationalt plan arbejder med energieffektivisering og intelligente energisystemer. Partnerne repræsenterer tilsammen et stort antal virksomheder, og har en væsentlig erfaring med at facilitere samarbejder hvori små og mellemstore virksomheder indgår. INLEC igangsætter ved netværkets etablering 10 udviklingsprojekter. I projektperioden vil netværket yde støtte til identificering, ansøgningsudarbejdelse og igangsætning af et yderligere antal strategisk vigtige projekter. Endvidere vil der blive etableret en række faglige netværk indenfor INLECs udvalgte produkt- og teknologiområder. INLEC understøtter innovationsarbejdet i en planlagt større klyngedannelse der samler kritisk masse og spidskompetencer inden for energieffektiviseringsområdet. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 3 af 22

4 2. Fakta Innovationsnetværkets navn er: InnovationsNetværket Lean Energy Cluster (INLEC). INLEC er et nyt innovationsnetværk der naturligt udspringer af og vil understøtte en række nationalt dækkende videns- og virksomhedsmiljøer, der arbejder inden for energieffektiviseringsområdet. Disse har besluttet at etablere en klynge, der fokuserer på effektiv energianvendelse, og som har navnet: Lean Energy Cluster. Klyngen samler således nationale interessenter inden for effektiv energianvendelse, og vil danne udgangspunktet for et stort antal initiativer, der alle kræver aktiv facilitering for at blive bragt videre til konkrete resultater. Det nye INLEC vil påtage sig innovationsopgaven i klyngesamarbejdet. INLECs partnere er en række af Danmarks mest betydende virksomheder, organisationer, videncentre og erhvervsfremmeaktører, der på nationalt såvel som internationalt plan arbejder med og understøtter energieffektivisering og intelligente energisystemer. Ved indgåelse af en partnerskabsaftale har følgende aktører således dannet INLEC, idet et stort antal SMV er er repræsenteret gennem de nævnte klyngeorganisationer: Vidensinstitutioner og GTS er Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Hydrogen Innovation Research Centre Ingeniørhøjskolen i Århus Syddansk Universitet Teknologisk Institut Regionale erhvervsfremmeaktører, virksomhedsnetværk m.v. Foreningen KøleVirksomhedsCenter Alsion DK / Kølevirksomhedscenter Alsion A/S (KVCA) Foreningen Clean Tech Valley Ingeniørforeningen IDA Mekatronik-klyngen Sydvestjysk Udviklingsforum Trekantområdet Danmark Udviklingsforum Odense Udviklingsråd Sønderjylland Virksomheder Dansk Energi, DI Energibranchen Danfoss SydEnergi Sauer-Danfoss INLEC forankres i regi af den almennyttige Foreningen KøleVirksomhedsCenter Alsion DK (KVCA) med selvstændigt CVR nr KVCA står som ansøger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen og er den ansvarlige tilskudsmodtager. Foreningen ejer den modne klynge: Køleklyngen KVCA A/S, der siden sin stiftelse i 2006 har oparbejdet en national medlemskreds af førende virksomheder, universiteter, tekniske skoler og videninstitutioner. KVCA A/S danner sammen med Mekatronikklyngen: Klyngeforum Alsion der er et kontorfællesskab, med det formål at opnå synergivirkninger. Den nationale klynge Lean Energy Cluster får ligeledes hjemsted her. Erfaringerne herfra sikrer en flyvende start, med en erfaren ledelse, for det nye aktive Innovationsnetværk. Sekretariatet for INLEC får hjemsted i dette fællesskab: Adresse: Alsion 2, 6400 Sønderborg Kontakt: Tlf: , Mail: Web: Sekretariatsleder bliver Projektdirektør for KVCA A/S: Hans A Pedersen. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 4 af 22

5 3. Rationale bag INLEC Virkefelt INLEC understøtter cleantech innovation indenfor energi- og klimateknologiområdet, idet der med udgangspunkt i netværkets kernekompentenceområder inden for mekatronik, energisystemer og produktionsteknik arbejdes med udvalgte produkter og ydelser knyttet til energieffektivisering, intelligente energisystemer og vedvarende energiproduktion (Figur 1). Netværkets innovationsarbejde er målrettet udvikling, demonstration og markedsmodning af primært højteknologisk baserede produkter og ydelser, der anvendes til at fremme Lean Energy tankegangen om, at de moderne velfærdssamfund skal fungere med mindst mulig anvendelse af energi. Som det fremgår af Figur 1 ligger netværkets hovedfokus på energieffektivisering og intelligente energisystemer, idet der i begrænset omgang, og med udgangspunkt i kernekompetenceområderne, arbejdes med vedvarende energiproduktion. Det innovationsstøttende arbejde i INLEC er således rettet mod at underbygge den stærke danske markedsposition som findes på en række udvalgte produkt- og teknologiområder indenfor den hastigt voksende cleantech branche. En oversigt over disse områder fremgår af Tabel 1, som også viser vigtige kernekompetencer, der danner det vidensmæssige fundament for aktiviteterne i INLEC. Gennem udvikling og integration af produkter/teknologier og kernekompetencer bliver grundlaget skabt for at INLECs vidensinstitutioner og virksomheder kan opnå og fastholde globalt førende markedsog vidensmæssige positioner. Figur 1. Innovationsnetværket Lean Energy Cluster understøtter innovation på udvalgte områder hvor Danmark har en styrkeposition indenfor cleantech branchen. Med udgangspunkt i den nævnte fokusering af INLECs innovationsstøttende arbejde indenfor cleantech retter netværket sine aktiviteter mod følgende indsatser: 1. matchmaking og videnspredning, 2. netværksudvikling og ledelse, 3. projektudvikling. Gennem et styrket samspil mellem de offentlige og private aktører indenfor Lean Energy området, skaber INLEC således grundlaget for at forskning og innovation kan medvirke til at skabe en øget internationalt konkurrencedygtig vidensbaseret erhvervsudvikling. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 5 af 22

6 Kernekompetnecer Produkt- og teknologiområder I. Energieffektivisering II. Intelligente energisystemer 1. Fjernvarme og køling 9. Intelligente 2. Vandopvarmning bygninger 3. Kølesystemer 10. Netintegration og 4. Hårde hvidevarer og husholdningsudstyr styring 5. Belysning 11. Lagring af energi 6. Varmepumper 7. Soltermisk rum- og vandopvarmning samt køling 8. Transport eldrevne køretøjer III. Vedvarende energiproduktion 12. Biomasse og bioenergi 13. Vind 14. Sol 15. Bølge- og vandkraft 16. Geotermi Mekanik Effektelektronik Svagstrømselektronik Sensorteknologi Styrings- og reguleringsteknik Softwareudvikling Mekaniske energisystemer Termiske energisystemer Makro-energisystemer og smart grid Minituarisering Produktionsplanlægning Teknologioverførsel Mekatronik Energisystemer Produktionsteknik Tabel 1. Oversigt over rammer og indhold for den innovationsstøttende indsats i innovationsnetværket for Lean Energy (INLEC): på basis af kernekompetencerne indenfor mekatronik, energisystemer og produktionsteknik hos netværkets deltagere arbejdes med en række udvalgte produkt- og teknologiområder hvor Danmark har en styrkeposition, idet hovedfokus er på energieffektivisering og intelligente energisystemer. Indsatsen i INLEC retter sig især mod at skabe grundlaget for at der opbygges fælles innovationsstrategier indenfor de indsatsområder der arbejdes med, og mod at understøtte de tidlige trin i innovationsprocessen søgning og udvælgelse af innovationsmuligheder (Figur 2; 1 ). Implementering og markedsudnyttelse af produkt- og procesinnovationen, som er resultatet af INLECs arbejde, ligger i højere grad hos de enkelte virksomheder, og de projektsamarbejder som de skaber. INLECs fokus på at støtte rammeskabende og tidlige dele af innovationsprocessen vil især være til gavn for små og mellemstore virksomheder (SMVer), der gennem samspillet i INLEC med vidensinstitutioner, virksomhedsnetværk og Figur 2. Simpel model for innovationsprocessen. Baseret på Tidd & Bessant (2009). 1 Tidd J., Bessant J Managing innovation integrating technological, market and organizational change. John Wiley & Sons, Ltd., 4 th edition, 622 Pp. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 6 af 22

7 store virksomheder vil finde støtte og inspiration til at skabe en innovativ organisation og til at tage aktiv del i innovationsprocessen. Danske muligheder og udfordringer De globale og nationale perspektiver og betingelser for udviklingen af teknologier indenfor energiområdet er præget af, at en øget og ændret efterspørgsel efter energiteknologier forudses på energiforsyningssiden såvel som på efterspørgselssiden. Drivkræfterne bag dette er hovedsageligt klimaudfordringernes krav om at begrænse det globale udslip af CO 2, og behovet for at sikre tilstrækkelige fremtidige energiforsyninger, der kan dække forbruget hos en stadigt stigende befolkning, der lever i moderne velfærdssamfund med et relativt højt energibehov. Det medfører en forventning om massive globale investeringer i cleantech energiteknologier, herunder i høj grad indenfor de teknologiområder der understøttes af INLECs arbejde, og hvor Danmark allerede indtager en førende position. Det internationale energiagentur (IEA 2008) 2 estimerer, at der på globalt plan årligt frem mod 2050 skal investeres yderligere 1125 mia. USD på energiteknologiområdet for at opnå den halvering af CO 2 emissionerne, som er nødvendig for at begrænse de globale temperaturstigninger. Det vurderes at bedre energiudnyttelse hos slutbrugeren skal bidrage med 36 % af de nødvendige reduktioner af CO 2 udledningerne. Det understreger, at energieffektiviseringsteknologier, som er et hovedfokusområde for INLEC, bliver et vigtigt vækstområde. Dette underbygges endvidere af, at marginalomkostningerne for CO 2 fortrængning er lavest for disse teknologier, hvilket betyder at de lavest hængende frugter i klimaindsatsen findes på dette område. Dermed tegner der sig muligheden for en væsentlig udbygning af den eksisterende relativt stærke danske markedsposition indenfor energiteknologiområdet, som allerede gennem de senere år har været præget af kraftig vækst og høj konkurrencedygtighed på de internationale markeder. Dansk Industri (2009) 3 opgør således, at eksporten af energiteknologi og -udstyr i 2008 udgjorde 64 mia. DKK, svarende til ca. 11 % af den samlede danske vareeksport. Den tilsvarende eksportandel udgjorde ca. 6 % i 1998, hvilket understreger, at eksportvæksten indenfor området er betragtelig. Der findes ingen særskilt opgørelse over værdien af de teknologiområder, der falder indenfor INLECs arbejdsfelt. Men effektivisering af energiproduktion og -anvendelse, som er det mest centrale arbejdsområde for INLEC, tegner sig for en væsentlig andel af værdiskabelsen og beskæftigelsen inden for cleantech sektoren, idet 44 % af 820 interviewede danske cleantech virksomheder angiver, at de arbejder inden for dette område (Brøndum & Fliess et al. 2009) 4. Af disse er godt halvdelen mindre virksomheder, men der er også en række større, som eksempelvis Danfoss. For at de danske virksomheder der arbejder inden for Lean Energy området kan opretholde en stærk konkurrenceposition forudsættes, at innovationskraften underbygges, således at der skabes grundlag for en fortsat førende udvikling og forbedring af produkter og ydelser. I den forbindelse er der behov for, at der i innovationssammenhæng bliver skabt et samlingspunkt for de videns- og virksomhedsmiljøer, der for øjeblikket i høj grad opererer fragmenteret inden for Lean Energy området. Gennem sine netværksaktiviteter skaber INLEC et samlingspunkt, som med udgangspunkt i en faglig fokusering på prioriterede produkt- og teknologiområder (Tabel 1), samler og koordinerer en række eksisterende 2 IEA Energy Technology Perspectives In support of the G8 Plan of Action. OECD/IEA, 643 Pp. 3 Dansk Industri Energierhvervsanalyse Powerpoint præsentation, 13 Pp. 4 Brøndum & Fliess, DI, DI Energibranchen og Energistyrelsen Cleantech guldægget I dansk økonomi. Kortlægning af cleantechfeltet i Danmark. Brøndum & Fliess, 69 Pp. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 7 af 22

8 innovationsindsatser. For at fastholde en dansk førerposition inden for Lean Energy området er der desuden behov for, at der målrettet bliver udviklet innovationsfremmende projekter, som integrerer videns- og virksomhedsmiljøer, og især har fokus på at inddrage små og mellemstore virksomheder. Modne projekter findes allerede på en række Lean Energy områder, og med støtte fra INLEC vil yderligere projekter opstå indenfor den ramme som netværket danner. Vision for INLEC Visionen for INLEC er, at netværket i 2014 har udviklet sig til et naturligt samlingspunkt for alle i Danmark, som beskæftiger sig med innovationsarbejde målrettet udvikling, demonstration og markedsmodning af primært højteknologisk baserede produkter og ydelser, der anvendes til at fremme Lean Energy tankegangen om, at de moderne velfærdssamfund skal fungere med mindst mulig anvendelse af energi. Med udgangspunkt i netværkets kernekompetenceområder inden for mekatronik, energisystemer og produktionsteknik har INLEC haft succes med at bygge bro mellem på den ene side førende forskning inden for effektiv energianvendelse og på den anden side virksomhedernes behov for ny viden på området. Dette har resulteret i udvikling af banebrydende nye produkter og ydelser, som har konsolideret og udvidet den førende danske markedsposition indenfor Lean Energy segmentet. Formål for INLEC Det overordnede formål for INLEC er, at skabe rammerne for en samlet og målrettet innovationsindsats inden for Lean Energy området, der gennem et stærkt samspil mellem offentlige og private aktører, medvirker til at konsolidere og udbygge Danmarks internationalt førende markedsposition på området, hvorved der bliver skabt en øget vidensbaseret erhvervsudvikling, som baserer sig på udvikling, demonstration og markedsmodning af primært højteknologisk produkter og ydelser relateret til energieffektivisering. Indenfor INLECs virkefelt foregår aktiviteterne inden for tre områder med følgende specifikke formål: 1. Matchmaking og vidensdeling: (a) skabe mødesteder, hvor virksomheder, forskere og undervisere kan mødes, opbygge tillid, udvikle personlige kontakter og udveksle viden, (b) indhente, strukturere og formidle viden til og mellem virksomheder og vidensinstitutioner, (c) formidle rådgivning og kompetenceudviklingsforløb 2. Netværksudvikling og -ledelse: (a) støtte strategiudvikling inden for prioriterede produkt- og teknologiområder, (b) gennem aktivt opsøgende arbejde sørge for at alle relevante virksomheder og vidensinstitutioner er knyttet til netværket, især med fokus på SMV er, (b) koordinere aktiviteter med tilgrænsende innovationsnetværk og miljøer, (c) sikre internationale netværksaktiviteter, (d) varetage administrative støttefunktioner 3. Projektudvikling: (a) sikre gennemførelse af de modne allerede identificerede og beskrevne projekter som indgår i INLECs initiale portefølje, (b) yde rådgivning og give services der støtter identificering og udvikling af nye innovationsprojekter inden for prioriterede produkt- og teknologiområder. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 8 af 22

9 Strategi for INLEC For at opfylde INLEC s vision og formål lægges der op til en række strategiske tiltag: For at skabe synergi og stimulere til samarbejde på Lean Energy området, som er karakteriseret ved relativt fragmenterede videns- og virksomhedsmiljøer, skal INLEC fungere som et naturligt samlingspunkt og være omdrejningspunkt for fælles aktiviteter Inden for udvalgte produkt- og teknologiområder (Tabel 1) skal INLEC gennem sin netværksfunktion skabe grundlaget for at opbygge fælles innovationsstrategier, og netværket skal sikre, at især små og mellemstore virksomheder får støtte til gennemførelse af deres innovationsprocesser For at sikre en kontinuert udvikling af netværket skal INLEC sikre en aktiv og engageret medlemsdeltagelse i projekter og øvrige netværksaktiviteter Til gavn for netværket skal INLEC gennem aktivt opsøgende arbejde sikre at relevante nationale såvel som internationale virksomheds- og vidensmiljøer inden for Lean Energy området er knyttet til netværket, idet særligt fokus er på tilknytning af små og mellemstore virksomheder For at fremme innovation og for at motivere til etablering af nye virksomheder skal INLEC fungere som katalysator for samarbejde mellem erhvervsliv, det offentlige samt videns- og uddannelsesinstitutioner, herunder skal netværket bidrage til at videns- og forskningsresultater omsættes til nye produkter og ydelser INLEC skal på Lean Energy området initiere og sikre gennemførelsen af strategisk vigtige projekter inden for udvalgte produkt- og teknologiområder (Tabel 1), idet der startes med en række modne projekter, som indgår i INLECs initiale portefølje INLEC skal markedsføre netværkets aktiviteter såvel nationalt såvel som internationalt 4. Netværkets opbygning INLEC understøtter på innovationsområdet en syddansk satsning, Lean Energy Alliance, der forener igangværende projekter samt projekter under etablering indenfor området effektiv energianvendelse. Det er et fælles forsøg på at skabe kritisk masse der udspringer af et interesseforbundet fællesskab blandt virksomheder, universiteter, tekniske skoler og videninstitutioner - alle med interesse, og aktiviteter indenfor, effektiv energianvendelse. Initiativet har sit naturlige udspring i den meget store koncentration af producerende mekatronikvirksomheder i den sydlige del af Danmark, men er fra starten en national satsning med stærke internationale kontakter. Initiativet består af 3 separate men stærkt forbundne delelementer, alle under opbygning: Lean Energy Cluster, et klyngeinitiativ der med fokus på energieffektivitet samler eksisterende klynger og initiativer indenfor området, med det formål at opnå faglig synergi, stordriftsfordele og gensidig læring. Lean Energy Laboratory, et nationalt testcenter der vil samle og anvende information fra fuldskala test af produkter og systemer indenfor energianvendelsesområdet. Lean Energy Institute, et nationalt institut der beskæftiger sig med anvendt forskning indenfor effektiv energianvendelse. Som det illustreres på Figur 3, står initiativerne Lean Energy Cluster, Lean Energy Institute og Lean Energy Lab på et solidt fundament af Danske spidskompetencer. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 9 af 22

10 Den overordnede strategi og koordinering sikres af den almennyttige forening Køle Virksomhedscenter Alsion-DK. Bestyrelsen i denne forening har besluttet at ændre navn og vedtægter, således at formålsparagraffen udvides til også at omfatte energianvendelse og mekatronik. Foreningens navn søges samtidigt ændret til Lean Energy Alliance. Figur 3 Lean Energy Alliance Innovationsnetværket INLEC vil varetage den vigtige funktion med på innovationsområdet at binde de øvrige tre indsatsområder sammen med danske og senere internationale spidskompetencer. Innovationsnetværket bliver den vigtige funktion, der sikrer synergi og videndeling mellem såvel de tre indsatsområder, spidskompetencerne og det omgivne samfund. Styregruppe INLEC etablerer sig med en styregruppe, hvor valgte repræsentanter fra såvel universiteterne, GTS institutterne, regionale erhvervsfremmeaktører inklusive klynger og virksomheder får sæde. Hertil udvælges 1/3 udenlandske medlemmer, alle repræsenterende stærke innovationsmiljøer i foretrukne vækstområder. Styregruppen forventes at bestå af mellem 8 og 12 personer. INLECs sekretariatsleder er sekretær for styregruppen. Partnerne vælger styregruppemedlemmer og formand, på den stiftende generalforsamling. Denne indkaldes umiddelbart efter at tilsagnet er modtaget. 5. Målgrupper Innovationsnetværket Lean Energy Clusters primære målgrupper er små og mellemstore virksomheder, der arbejder med teknologi- og forretningsudvikling inden for området effektiv energianvendelse, samt virksomheder under etablering inden for det samme felt. Herunder navnlig eksportorienterede INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 10 af 22

11 virksomheder der beskæftiger sig med udvikling, produktion og/eller salg af mekatroniske produkter, der finder anvendelse indenfor effektiv energianvendelse. Med mekatroniske produkter menes produkter der indeholder mekaniske-, elektroniske- og softwaretekniske elementer. Netværket anlægger fra starten et globalt perspektiv og vil bruge mange ressourcer på at opbygge alliancer og samarbejder med udenlandske virksomheder, klynger og erhvervsfremmeaktører. Der tages udgangspunkt i de virksomheder som allerede eksisterer i de etablerede modne klynger Kølevirksomhedscenter Alsion, Mekatronikklyngen, HIRC, og Energiklyngen Fionia. Disse klyngers virksomheder udgør en aktiv medlemsskare på mere end 200 virksomheder landet over, som primært arbejder indenfor rammen af effektiv energianvendelse. Samtidig udnyttes disse klyngers store internationale netværk, som er særlig stærkt i Nordsøregionen, Tyskland og Frankrig. Blandt de etablerede internationale samarbejdspartnere på klyngeområdet skal regnes: Dutch Society of Precision Engineering (DSPE) Eindhoven (NL) Point-1 Cluster Association Eindhoven (NL) BrainPort Cluster association (Eindhoven, Loewen, Aachen), Mechatronic Cluster Linz (Ober Österriech/AU) Clusterland Ober Österriech (AU) Linz Center of Mechatronics GMBH (Ober Österriech/AU), Mechatronics Cluster Hamburg (Hamburg, DE) CAPENERGIES (FR) DERBI (FR) S2E2 (FR) TENERRDIS (FR) Udover mekatronikvirksomheder og andre klynger målretter Lean Energy Cluster en særlig indsats imod de danske og internationale erhvervsfremmeaktører, innovationsmiljøer, forskerparker, venture kapital, business angels mv. der arbejder indenfor Cleantech og energiområdet som helhed. Inden for denne gruppe tages der udgangspunkt i allerede etablerede kontakter til blandt aktører som Massachusetts Institute of Technology (MIT), Danfoss Ventures, Vækstfonden, Danske Forskerparker mv. Innovationsnetværket adresserer også alle danske forskningsinstitutioner og GTSer, der arbejder med effektiv energianvendelse, ligesom der rettes en særlig fokus på internationale forskningsinstitutioner. Her tages der udgangspunkt i partnernes allerede etablerede samarbejder med Fachhochschule Flensburg, Flensburg Universität, Karlsruhe Universität, Frauenhofer Institut, Kiel Universität, Technical University of Eindhoven (TU/e), High Tech Campus Eindhoven (NL), Johannes Kepler Universität Linz (AU). 6. Partnerkompetencer Følgende tabel viser konsortiepartnernes kompetencer: INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 11 af 22

12 INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 12 af 22

13 INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 13 af 22

14 7. Placering i innovationsfremmesystemet INLEC er startet ud fra et behov i partnerkredsen, der ikke har kunne finde andre innovationsnet eller services der vil kunne indfri deres behov. Dette understøttes eksempelvis af tilsagnet fra Anders Stouge, DI Energibranchen samt interessetilkendegivelsen fra Vækstforum / Region Syddanmark. Disse har sammen med partnerne valgt INLEC som stedet hvor der arbejdes med effektiv energianvendelse. Faglig afgrænsning Ud af de 23 eksisterende innovationsnetværk har 5 i mindre grad faglige snitflader til Lean Energy Cluster indenfor energiområdet. Der drejer sig om følgende: Center for Bioenergi og Miljøteknologi LavEByg Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi (NIK-VE) VE-NET VindKraftNet Disse innovationsnetværk adskiller sig fagligt fra Lean Energy Cluster ved at være rettet mod udvikling af specifikke energiproduktioner og -aftagere. Som tidligere nævnt har innovationsnetværket Lean Energy Cluster faglige grænseflader til energiproduktion, energidistribution/net samt energiforbrug til transport og bygninger. På den baggrund vil der være samarbejdsmuligheder med øvrige netværk. Det kan være i forhold til eksempelvis Center for Bioenergi og Miljøteknologi, Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi (NIK-VE), VE-NET og VindKraftNet I forhold til bygninger vil der eksempelvis være samarbejdsmuligheder i forhold til innovationsnetværket LavEByg, som blandt andet retter sig mod byggevareområdet. Lean Energy Cluster fokus på energieffektiviseringskomponenter, teknologi og systemer kan supplerer byggemateriale området. INLEC har endvidere modtaget Tilsagnserklæring fra TI, Center for Nyindustrialisering - InnoByg der som kandidat til at blive nyt Innovationsnetværk, har områder hvor der kan opnås synergivirkning med INLEC. Udover de 5 Innovationsnetværk på energiområdet kan der også være samarbejdsmuligheder i forhold til øvrige Innovationsnetværk. Blandt andet arbejdes der i Infinit (Innovationsnetværker for IKT) med energibesparende energiløsninger i bygninger - i den forbindelse kan der udvikling af sammenspil mellem komponenter og IT være en samarbejdsflade. INLEC har i denne sammenhæng modtaget en Støtteerklæring fra Direktør Bo Balstrup, Center for Software Innovation. Der er således ikke identificeret andre nationale innovationsinitiativer, hverken eksisterende eller kandidater, der arbejder inden for INLEC s definerede område. INLEC udfylder dermed et klart behov i industrien og universiteterne, der ikke hidtil er dækket. INLEC er allerede i initiativfasen en sammenslutning af fire hidtidige initiativer, der hver især havde planlagt at kandidere til at blive innovationsnetværk. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 14 af 22

15 Sammenhæng til nationale ordninger Der findes flere områder i den strategiske forskning som eksempelvis FORSK 2015, der understøtter INLEC i sit valgte fokusområde: Effektiv energianvendelse. Her kan bl.a. nævnes uddraget: Perspektiverne i en forskningsindsats skal bidrage til udviklingen og implementeringen af energieffektive og intelligente løsninger. Identificerede programmer: EUDP, Energistyrelsen: Tilskud til forskning, udviklings- og demonstrationsprojekter, kan anvendes som finansieringskilde til innovationsprojekter; ForskEL, Energinet.dk: Tilskud til forskning, udviklings- og demonstrationsprojekter, kan anvendes som finansieringskilde til innovationsprojekter; Højteknologifonden: Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, kan anvendes som finansieringskilde til innovationsprojekter; EU FP7: Tilskud til forskning, udviklings- og demonstrationsprojekter, kan anvendes som finansieringskilde til innovationsprojekter; Intelligent Energy Europe, SAVE: Tilskud til projekter vedr. barrierenedbrydning for markedsopbygning; IEA-programmer, der primært fungerer som samarbejdsramme med national finansiering af aktiviteterne. Disse programmer vil efterfølgende og parallelt blive søgt som medfinansiering til de af innovationsnetværket definerede og afledte projekter. 8. Nyhedsværdi og formål Initiativgruppen har med udgangspunkt i workshops, interview og analyser defineret de primære aktiviteter der er mest nyskabende og har størst impact de første 4 år, samt vil medvirke til at etablere fundamentet for INLEC s fortsatte værdiskabelse i den næste periode. Som også beskrevet i opdraget, er INLEC baseret på 3 hovedindsatsområder: 1. Konkrete udviklingsprojekter 2. Ledelse og sekretariatsarbejde 3. Matchmaking og videnspredningsaktiviteter. Nyhedsværdi og formålsbeskrivelser for valgte projekter De 10 udviklingsprojekter er valgt ud fra følgende kriterier: Bidrage til at sikre målopfyldelse for INLEC Bringe specielt SMV er sammen med en stor virksomhed, universiteter og vidensinstitutioner. Internationalt orienteret, (samarbejde, eksportpotentiale m.m.) Potentiale til at generere - en faktor 10 - nye projekter, målt i projektbudget. Nationalt bredt forankret. Generisk nyhedsværdi Forretningspotentiale. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 15 af 22

16 Projekterne er kort beskrevet herunder, samt indsat i standardskemaer som bilag 6. Projekttitel: Underleverandørudvikling af SMV til energieffektivitetsbranchen Formålet med dette projekt er at skabe de rette forudsætninger og virksomhedssamarbejder som skal give adgang SMVer til energieffektiviseringsbrancher hvor de ellers ikke har en chance, eksempelvis automobilindustrien der står overfor global omstilling til el- eller hybriddrift. Teknologien er umoden og markedet er nyt og det rigtige SMV samarbejde kunne åbne hidtil lukkede døre. Formålet vil opnås ved analyse af globale potentielle brancher hvor energieffektivitet fordrer paradigmeskift, identificere SMVer med relevante kompetencer og dannelse og støtte af mulige SMV konsortier. Resultater offentliggøres som en håndbog for SMVer. Projekttitel: Intelligent effektelektronik til effektiv energianvendelse Formålet med dette projekt er at fremme integrationen af intelligent effektelektronik i fremtidens energieffektive løsninger. Effektelektronik bygger på den ingeniørbaserede kernekompetence som udmønter sig i systemer for intelligent styring og regulering af produkter lige fra køle/varmesystemer, transport/køretøjer, industrielle processer, til optimal energistyring af strøm fra solcellepaneler og kontrol af vandrensningsudstyr. Da effektelektronik indgår i systemer på tværs af mange segmenter/brancher, er det som disciplin derfor sjældent identificeret eller profileret som en samlet dansk styrkeposition Formålet vil opnås ved kortlægning af kompetencer, dannelse af netværk, identifikation af projekter mm. Projekttitel: Spildvarmedrevet køle/varme Formålet med dette projekt er ved brug af processpildvarme at reducere industriens elforbrug på køling som i dag er anslået til 15% af det samlede elforbrug i industrien og dermed 5% af det samlede danske elforbrug. Teknologien bruger de store mængder overskudsvarme som er til rådighed fra industrielle processer til at drive en køleproces og en varmepumpe til at overtage industriens køle og varme behov. Udfordringen er at de nødvendige investeringer er store. Formålet opnås ved at udvikle optimerede processer, som let kan implementeres i industrien og som vil kræve væsentligt mindre investeringer, samt minimale energiforbrug så denne teknologi kan konkurrere med konventionel eldreven køling. Projekttitel: Energieffektivisering i termiske energisystemer Formålet med dette projekt er er formulering og opstart af initiativer, som skal tilvejebringe og dokumentere løsningsmetoder for optimering af det danske termiske energisystem, herunder fjernvarme og fjernkøling. Det er et stigende problem for fjernvarmesektoren, at den må indfase stadig flere forskellige former for energikilder, herunder biomasse, biogas, solvarme, geotermiske systemer og elektricitet i form af varmepumpedrift i fjernevarmesektoren mv. Samtidig er der et stigende behov for at sektoren bidrager til at udjævne ubalancen i elnettet. Formålet vil opnås ved at integrere ressourceplanlægning, skabe viden om markedsmekanismer for fremme af et frit marked mellem aktører og udvikle de nødvendige tekniske løsninger i henhold til blandt andet markeds-, lovgivnings-, miljø- og forbrugermæssige forhold. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 16 af 22

17 Projekttitel: Anvendelse af brint til energilagring Formålet med dette projekt er at udvikle optimeret energilagring med brint for i samspil med andre lagringsteknologier at kunne sikre optimal udnyttelse af den voksende andel vedvarende energi. Teknologien består i via en elektrolyseproces at lastudjævne elnettet ved produktion af brint og syntetiske brændsler, som kan lagres uden spild, transporteres, og bruges i en lang række applikationer efterfølgende. Udfordringen er at ifølge Ingeniørforeningens scenarie baseret på 100% vedvarende energiforsyning hvor produktion og lagring af brint vil dække en 1/6, vil der kræves en samlet elektrolysekapacitet på MW med værdi på 34 mia. hvilket igen kræver en hel industri som i dag ikke er til stede. Formålet vil opnås ved delvis udvikling af mikroanlæg til husstande, omsætning af kendt teknologi i KW størrelser til MW størrelser, samt optimering af effektivitet og driftsikkerhed på produktions- og lager teknologi. Projekttitel: Energioptimeret køl/frys af fødevarer med naturlige kølemidler Formålet med dette projekt er at fremme den teknologiske adgang til naturlige kølemidler og udvikle teknologien til at reducere energiforbrug, forkorte procestid og forbedre fødevarekvalitet. Teknologier med naturlige kølemidler besidder nogle meget positive egenskaber som ikke er tilstrækkeligt kendt af udstyrsproducenter. Udfordringen er at kemiske kølemidler er bredere kendt og derfor fejlagtigt det første valg i mange applikationer hvor naturlige kølemidler vil være lige så gode eller bedre. Formålet vil opnås ved at udvikle nye optimerede metoder til køl og frys med naturlige kølemidler samt styrke forbindelsen mellem udstyrsproducenter og fødevarevirksomheder for at optimere udstyr specifikt til køle/fryse opgaven. Projekttitel: Innovationsprojekt - Energieffektive væksthuse Formålet med dette projekt er at sikre opstart af konkurrencedygtige projekter og forretningssamarbejder, som kan hjælpe gartnerierhvervet med at opnå yderligere 50% energibesparelser og hermed realisere målet om en fuldstændig energi- og klimaneutral væksthusproduktion. Teknologiløsningerne som efterspørges er f.eks. klimastyring, energilagring, intelligente materialer eller lignende. Formålet vil opnås ved etablering og understøttelse af et innovativt netværk igennem workshops med deltagere fra både gartnerierhvervet og systemleverandører. Projekttitel: Forankring af viden fra danske energioptimeringsprojekter Formålet med projektet er at samle al viden, resultater og erfaringer fra samtlige lokale danske projekter der sigter nedbringe energiforbruget markant i en by eller en kommune. Baggrunden for projektet er, at der i Danmark eksisterer en perlerække af meget langt fremskredne projekter, der sigter på at gøre energiforbruget i en afgrænset geografi eller befolkningsgruppe CO2- neutral. Herunder bør nævnes energibyerne Kolding, København m.v. Hvert enkelt af de lokale initiativer kan bidrage med væsentlig viden til fremtidens dynamiske energisystem, men navnlig ved en samlet koordineret indsats for at samle og bearbejde resultaterne, kan en værdifuld vidensbank opbygges, som kan komme virksomheder, myndigheder og institutioner til gode. I projektet skal viden skal samles og opbygges om tekniske elementer, men også omkring lovgivningsmæssige, miljømæssige, ledelses- og uddannelsesmæssige, landskabs- og arkitekturmæssige samt ikke mindst forbrugeroplevelsesmæssige elementer. Herefter skal den indsamlede viden struktureres og mangfoldiggøres. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 17 af 22

18 Projekttitel: Etablering af Lean Energy Lab Formålet med dette projekt er at sikre etableringen af et nationalt testcenter for effektiv energianvendelse i Danmark, der bygger på, og fokuserer på, at fremme de styrkepositioner som virksomhederne og institutionerne i innovationsnetværket Lean Energy Cluster har. I regeringens Erhvervsklimastrategi ligger der en satsning på i alt 210 mio. kr til etablering (ikke drift) af teknologilaboratorier, de såkaldte Green Labs DK, hvor danske og udenlandske virksomheder indenfor strategiske områder kan demonstrere og teste nye klimateknologier. Danmark skal have et green lab på energieffektivisering som vi kalder Lean Energy Lab. Formålet vil opnås ved kortlægning af aktører og indsatsområder samt etablering af de rette rammer. Projekttitel: Etablering af Lean Energy Institute Formålet med instituttet er at styrke konkurrencekraften i de danske virksomheder som arbejder med teknologi og forretning indenfor effektiv energianvendelse. Lean Energy Instituttet skal drive anvendt forskning og udvikling i verdensklasse indenfor effektiv energianvendelse. Arbejdsfeltet bliver bredt indenfor blandt andet energimåling, -optimering og - regulering samt intelligente systemer. Instituttet er samarbejdspartner med industrien og bygger bro mellem forskning og innovationsverdenen. Formålet vil opnås ved kortlægning af aktører og indsatsområder samt etablering af de rette kompetencer og rammer. Nyhedsværdi og formålsbeskrivelse for valgt sekretariatsindsats Sekretariatet har en vigtig funktion i netværket, idet sekretariatet skal være primus motor i udformningen af handleplaner, virksomhedskontakt, videnformidling, projektledelse, som facilitator, udarbejde rapporteringer og opfølgning, være bindeled til styregruppen samt daglig ledelse og drift af INLEC. Sekretariatet har især en vigtig opgave i at være opsøgende, specielt overfor SMV er. Sekretariatet ønsker at stille viden om international lovgivning, forordninger og reglementer til rådighed for specielt landets SMVer. Sekretariatet har den store fordel at være uafhængig, og kan således uden problemer samarbejde med og skabe kontakt til alle virksomheder, alle universiteter, alle ingeniørskoler, alle tekniske skoler, alle GTSér, nationalt og internationalt. Idet sekretariatet får hjemsted hos KVCA A/S, der er en del af Klyngeforum Alsion, er der fra dag et, en kompetent bemanding, således at opbygningen af INLEC vil kunne gennemføres sikkert, forsvarligt og hurtigt. For at kunne opfylde sekretariatets funktion, planlægges der bemandet med følgende kompetencer: Sekretariatschef / ledelse, døråbner og facilitator. Regnskabschef / støtteordninger, projektøkonomi og rapportering. Matchmaker og Fundraiser / teknisk baggrund, nationale og internationale finansieringsordninger. Journalist / teknisk erfaring, artikler, publikationer, nyhedsbrev, tekstforfatter Assistent / administration Konsulent / International lovgivning, forordninger og reglementer. Hertil 1-2 projektledere der finansieres ved deres indsats i de konkrete projekter. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 18 af 22

19 Nyhedsværdi og formålsbeskrivelse for valgt matchmaking og videndelingsindsats Idet sekretariatet har hjemsted i Klyngeforum Alsion eksisterer der allerede ved starten en akkumuleret viden og haves en stor erfaring med, matchmaking og videnspredningsaktiviteter. Aktiviteterne bliver alle de klassiske tiltag der også er beskrevet i Retningslinjer for RTI s program for innovationsnetværk. Hertil vil INLEC få et stort internationalt sigte, såvel i relation til hjemtagning af viden som netværksmæssigt. Matchmaking aktiviteterne vil konkret blive: Konferencer, seminarer, erfa-møder m.v. hvor små og mellemstore virksomheder, store virksomheder, forskere og videnbærere får mulighed for at mødes og blive inspireret til at samarbejde. Bringe SMV er, forskning og viseninstitutioner sammen for at facilitere etablering af samarbejdsprojekter. Idegenereringsforløb mellem specielt SMV er, universiteter og vidensinstitutioner. Arrangere Camps eller Forskningensdøgn hvor studerende og deres lærere mødes med virksomhederne med et innovativt sigte. Facilitere udformning af aftaler om samarbejdet incl. IPR, økonomi og finansieringsmuligheder. Arrangere deltagelse i internationale aktiviteter, dette i samarbejde med associerede klynger internationalt. Videnspredningsaktiviteterne vil konkret blive: Etablering og drift af hjemmeside. Månedlig udsendelse af nyhedsbrev. I sammenhæng med matchmaking arrangementer vil der naturligt blive et fagligt program hvor den nyeste viden informeres og debatteres. Udarbejdelse af artikler i danske og internationale tidsskrifter. Facilitere aftaler om erhvervs Ph.D. ordninger, Arrangere konferencer med op til 3 parallelle spor, således at netværkets, nogle gange snævre faglige discipliner dækkes. Stille videnpersoner fra sekretariatet tilrådighed for virksomhederne og specielt SMV erne. 9. Forankring og spredning af viden Viden forankres hos virksomheder og institutioner igennem aktiv deltagelse i projekter. Samtidig opsamles og formidles viden til målgruppen igennem tæt samarbejde med Lean Energy Institute og Lean Energy Laboratory, samt netværkets øvrige videninstitutioner og organisationer. Disse vil udbrede netværkets resultater igennem faglige seminarer, konferencer og tidsskrifter samt forskningspublikationer. Samtidig vil sekretariatsfunktionen i Innovationsnetværket Lean Energy Cluster udvikle og administrere netværkets internetportal og hjemmeside. Denne skal, udover at fungere som arkiv og informationsportal for netværket, samtidig udgøre netværkets primære styrings- og koordineringsværktøj til projektledelse. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 19 af 22

20 I tilføjelse til ovenstående generelle tiltag for forankring og spredning af viden, vil INLEC foretage en struktureret branding og markedsføringsindsats af Lean Energy Cluster, som skal sikre at klyngen bliver et internationalt anerkendt forum for alle der har noget at bidrage med indenfor effektiv energianvendelse. Løbende evaluering og korrigering af netværkets effekter i forhold til: Indfrielse af de definerede milepælsmål; Brugertilfredshed, ikke mindst blandt SMV'ere; Iværksatte konkrete innovationsprojekter med INLEC's faciliteret af INLEC; Iværksatte INLEC-innovationsprojekter, der resulterer i afsætning/marked. 10. Effekter Effekten af INLEC s udviklingsprojekter, ledelses- og sekretariatsarbejde, matchmaking og videnspredningsaktiviteter skal primært måles i, hvor stor meromsætningen i netværkets virksomheder bliver, som følge af aktiviteterne. Dette er i tråd med at Rådet for Teknologi og Innovation har valgt at satse på innovationsnetværk fordi de forventes at skabe et stort samfundsøkonomisk afkast i form af innovation og økonomisk afkast i virksomhederne, der igen skaber højere velstand og et større skattegrundlag. For at vurdere det samfundsøkonomiske afkast af den samlede indsats for innovationsnetværk anvendes i forsknings- og innovationsstyrelsen et performanceregnskab, som i al væsentlighed bygger på at kvantificere antallet af virksomheder og videninstitutioner der indgår i samarbejdet, samt mængden af ressourcer de enkelte aktører lægger i samarbejdets aktiviteter. Innovationsnetværket Lean Energy Cluster har i tråd hermed som formål at skabe rammerne for en samlet og målrettet innovationsindsats inden for Lean Energy området, samt i samspil mellem offentlige og private aktører, at medvirke til at konsolidere og udbygge Danmarks internationalt førende markedsposition på Lean Energy området. Samtidig bidrager netværket til at skabe en øget videnbaseret erhvervsudvikling, som baserer sig på udvikling, demonstration og markedsmodning af primært højteknologiske produkter og ydelser relateret til energieffektivisering. INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 20 af 22

21 11. Økonomi og medfinansiering Budget år 1 4 Timer Sats Udgifter i alt Statslig finansiering Løn partnerskabsmedlemmer: 1. Foreningen Køle Virksomhedscenter Alsion-DK 2. Aalborg Universitet 3. Dansk Industri (DI) Energibranchen 4. Danfoss 5. Danmarks Tekniske Universitet 6. Foreningen Clean Tech Valley 7. Hydrogen Innovation Research Center 8. Ingeniørforeningen IDA 9. Ingeniørhøjskolen Aarhus 10. KVCA A/S 11. Mekatronik Klyngen 12. Sauer-Danfoss 13. Syddansk Universitet 14. Sydenergi 15. Sydvestjysk Udviklingsforum 16. Teknologisk Institut Aarhus 16. Teknologisk Institut Tåstrup 17. Trekantområdet Danmark 18. Udviklingsforum Odense 19. Udviklingråd Sønderjylland Rejser i alt i forbindelse med international videndeling og styregruppe. Evt. etableringsomkostninger Konsulentudgifter, fortrinsvis internationale aktiviteter Formidling / videnspredning Evt. andre omkostninger, messestandmateriale, kontingent m.m. I alt Privat finansiering - medgået tid/rejser Udgifter i alt Finansieringsoversigt og fordeling Stat Anden off. Privat I alt Ledelse og sekretariat Matchmaking og videndeling Projekter I alt Fordeling: 50 % 10 % 40 % 100 % Projektfinansieringssammensætning Stat 38 % Lokal offentlig 10 % Privat 52 % INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 21 af 22

22 Anden supplerende/gearende finansiering Supplerende/gearende finansiering: Region Syddanmarks Vækstforum forventes at medfinansiere INLEC med 10% af det ansøgte beløb, svarende til kr. 7,4 mio. Lean Energy Cluster, som Region Syddanmark har tilkendegivet at iværksætte med et forventeligt tilskud >50 mio. kr. til medfinansiering af projekter der bl.a. udspringer af aktiviteterne i INLEC. Etableringen af Lean Energy Institute forventes hovedsageligt at blive privat finansieret. Etableringen ag Lean Energy Laboratory forventes at blive finansieret med statslige og private midler. Hertil er der netop, fra partnerkredsen, indgivet ansøgninger til andre medfinansieringsordninger i størrelsesordenen kr. 100 mio. Disse projekter ligger alle indenfor INLEC s område men adskiller sig fra de ansøgte projekter. Dette er et særdeles godt bevis for den dynamik partnerne besidder. 12. Andre overvejelser INLEC vurderes ikke at have indflydelse i forhold sammensætning, organisering og aktiviteter i forhold til principper om ligestillings- og mangfoldighedsaspekter. Derimod vurderes INLEC at bidrage til øget social ansvarlighed ved at fremme miljømæssig bæredygtighed. Den truende udflytning af videnarbejdspladser, der ofte ses at følge af udflytningen af løntung industriproduktion, vil kunne reduceres ved den øgede innovation og internationalisering som følge af INLECs indsats. Eksportandelen og værdiskabelsen for branchens mange SMV er vil blive forøget markant, som følge at INLECs aktiviteter. Der vil være en stor samfundsmæssig gevinst ved at energianvendelsen effektiviseres. 13. Underskrift og stempel Køle Virksomhedscenter Alsion_DK Alsion Sønderborg CVR. Nr.: Dato: Dato: Hans A Pedersen Projektdirektør Jürgen Süss Vice President R&D, Danfoss AC Bestyrelsesformand, KVCA INLEC - Innovation Netværk Lean Energy Cluster Side 22 af 22

23 Bilag 1 Profil af partnere Indhold Foreningen KøleVirksomhedsCenter Alsion DK... 2 Aalborg Universitet... 2 Dansk Industri (DI) Energibranchen... 2 Danfoss... 2 Danmarks Tekniske Universitet... 3 Foreningen Clean Tech Valley... 3 Hydrogen Innovation Research Centre (HIRC)... 3 Ingeniørforeningen IDA... 3 Ingeniørhøjskolen i Århus... 4 Kølevirksomhedscenter Alsion A/S (KVCA)... 4 Mekatronik-klyngen... 5 Sauer-Danfoss... 5 Syddansk Universitet (SDU)... 5 Sydenergi... 6 Sydvestjysk Udviklingsforum... 6 Teknologisk Institut... 6 Trekantområdet Danmark... 7 Udviklingsforum Odense... 7 Udviklingsråd Sønderjylland... 7 INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 1 side Side 1 af 7

24 Kort profil af de deltagende institutter og virksomheder i partnerskabet Foreningen KøleVirksomhedsCenter Alsion DK Alsion, 2, 6400 Sønderborg KøleVirksomhedsCenter Alsion er en almennyttig forening med det formål at fremme forskning, udvikling og uddannelse samt innovation indenfor anvendt køleteknologi samt dermed beslægtede formål. Foreningen er ejer af KVCA A/S som i det daglige faciliterer Køleklyngen. Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5, 9220 Aalborg Ø. Aalborg Universitet udbyder uddannelser og forskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, ingeniør- og sundhedsvidenskab. Aalborg Universitet dækker regionale behov for akademisk uddannet arbejdskraft, forskning, innovation og formidling. Aalborg Universitet styrker løbende sin position som netværksuniversitet. Det indebærer samarbejde med regionale og danske uddannelsesinstitutioner samt dannelse af konsortier og samarbejdsnetværk med nationale og udenlandske universiteter. Aalborg Universitets mål er konstruktivt og aktivt at medvirke til kompetence- og erhvervsudvikling i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i de regioner, hvor universitetet er repræsenteret. Aalborg Universitet konsoliderer og videreudvikler løbende sin profil som en dynamisk, innovativ og omverdensorienteret forsknings- og uddannelsesinstitution. Dansk Industri (DI) Energibranchen 1787 København V DI er erhvervslivets organisation for medlemsvirksomheder, der er aktive i medlemsforeninger, branchefællesskaber, regionalforeninger og udvalg. DI energibranchen er en af 8 DI branchefællesskaber. DI Energibranchens opgave er at varetage en lang række særligt brancherettede interesser, fagligt såvel som politisk. Flere betydende nuværende og potentielle konsortiepartnere sidder i bestyrelsen. Danfoss Nordborgvej 81, 6430 Nordborg Danfoss anerkendes som en global trendsetter. De arbejder passioneret for at skubbe grænserne for resultater og omdømme. Danfoss tilbyder lederskab i deres forretninger ved pålidelighed, fortræffelighed og innovation og skaber fuld kundetilfredshed og løsninger inden for klima og energi. Deres forretningsadfærd bygger på tillid. De vil være og er innovative i deres ambition om at overgå forventninger. De vil være globale og samtidig respektere lokale kulturer. De lægger vægt på bæredygtige resultater. Danfoss forretningsområder er blandt andet; Køleautomatik, varmeautomatik, industriautomatik, frekvensomformere m.fl. INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 1 side Side 2 af 7

25 Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby DTU er et ledet universitet. Det indebærer bl.a., at den af bestyrelsen vedtagne strategi fastlægger mål og midler for universitetets udvikling. Den årlige afrapportering af universitetets resultater, herunder opfyldelsen af udviklingsaftalen med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, sker i form af de af bestyrelsen underskrevne årsrapporter Universitetets hovedaktiviteter forankres i linjeenheder: institutter, et nationalt laboratorium for bæredygtig energi, samt datterselskaber. Støttefunktionerne er organiseret i stabsenheder. Foreningen Clean Tech Valley Vedelsgade 5, 7100 Vejle CleanTech Valley koordinerer indsatser, opbygger kompetencer og best practiceviden. De er med til at udvikle, afprøve og demonstrere nye løsninger inden for det bæredygtige område, alt sammen for at få de bedste ideer og projekter virkeliggjort. De arbejder for at sikre en platform til udvikling af grøn vækst og har en målsætning om at bidrage til et bæredygtigt samfund gennem strategiske partnerskaber mellem det offentlige, private erhverv og forskning. CleanTech Valley samler en række aktører fra forskellige sektorer i samfundet som f.eks. uddannelsesinstitutioner, forskning, erhvervsliv, interesseorganisationer, regioner. Ved at bringe disse forskellige videnspersoner sammen, samles praksisviden, ekspertviden og forskning inden for bæredygtig udvikling og vækst. Et innovativt miljø bliver skabt, og i det miljø opstår nye ideer - ideer der kan omsættes til konkrete projekter. Hydrogen Innovation Research Centre (HIRC) Birk Centerpark 40, 7400 Vejle Hydrogen Innovation & Research Centre er et videncenter for brint, der sørger for at generere en lang række brintaktiviteter i Danmark. Videncentret blev etableret i 2004 og har i dag 4 fastansatte og et varierende antal projektansatte medarbejdere. HIRC vil fremme samarbejdet mellem borgere, erhvervsliv, myndigheder og forsknings- /uddannelsesinstitutioner for at fremme udviklingen og anvendelsen af brintteknologi, brintproduktion, brændselsceller og vedvarende energi. Samtidig vil HIRC samarbejde med partnere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt og stille viden til rådighed for den generelle offentlighed såvel som en bred vifte af private virksomheder. Ingeniørforeningen IDA Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Ingeniørforeningen, IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. IDA har flere end medlemmer og varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser inden for løn og ansættelse, arbejdsmarked, erhvervspolitik, kompetence, karriere og uddannelse, arbejdsmiljø, teknologi og forskning. Ingeniørernes faglighed vil til enhver tid være omdrejningspunktet for foreningens virke. Ingeniørernes faglighed rummer både faktuel viden og færdigheder, ligesom fagligheden også rummer en professionel og moralsk integritet. INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 1 side Side 3 af 7

26 En høj faglighed indebærer bl.a., at ingeniørerne forvalter deres ingeniørgerning på en ansvarlig måde. Ingeniørerne bærer et ansvar overfor miljøet, samfundet, deres virksomheder, deres kolleger og deres familier. Ingeniørhøjskolen i Århus Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C Ingeniørhøjskolen i Århus uddanner erhvervsrettede ingeniører i tæt samarbejde med erhvervslivet og udvikler nye teknologier i industrinærer udviklingslaboratorier for at forbedre studierne og fremme erhvervslivets konkurrenceevne. Ingeniørhøjskolens strategiske mål som frontløber er blandt andet at, professionalisere og selvstændiggøre de studerende, samarbejde med erhvervslivet om ingeniørpraktik og industrinært udviklingsarbejde for at styrke kvaliteten af deres uddannelser og fremme teknologisk udvikling, give diplomingeniører optimale muligheder for videreuddannelse i regionen og i lokalområdet, udvikle uddannelsernes internationale orientering, nedbryde traditionelle faggrænser i det samlede spektrum af ingeniøruddannelser og udvikle en risikovillig organisation samt fremme entrepreneurship. Strategien rummer en ambitiøs vækststrategi, der udover organisk vækst også opererer med en betydelig vækst gennem samarbejde i partnerskaber, strategiske alliancer og joint ventures på nøje udvalgte områder. Kølevirksomhedscenter Alsion A/S (KVCA) Alsion 2, 6400 Sønderborg KVCA A/S faciliterer den danske køleklynge og har til formål at gennemføre aktiviteter til fremme af forskning, udvikling og uddannelse samt innovation indenfor anvendt køleteknologi samt dermed beslægtede formål. Køleklyngen har primo 2010 omkring 30 medlemmer som alle har en interesse i køleteknik. Medlemmerne er virksomheder, rådgivere, videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og universiteter i Danmark og Nordtyskland. Det er den høje koncentration af termisk relaterede virksomheder i Sønderjylland som har initieret initiativet med klyngen men fra starten har klyngen været national med medlemmer fra alle landsdele. KVCAs kerneaktiviteter indenfor det termiske felt er: Videnskabelse og videndeling igennem faglige seminarer og netværksmøder Innovation og udvikling imellem medlemmer Forskningssamarbejder mellem virksomheder og universiteter Efteruddannelse af ansatte for at højne kompetencerne i virksomhederne Civilingeniøruddannelse indenfor termiske energisystemer INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 1 side Side 4 af 7

27 Mekatronik-klyngen Center for erhvervsudvikling, Alsion 2, 6400 Sønderborg Mekatronikklyngen er en af Danmarks stærkeste kompetenceklynger, hvor de med fokus på målrettet uddannelse, spændende karriereforløb og kommercielle samarbejder viser vejen til vækst indenfor den mekatroniske industri i Danmark. Mekatronikklyngens Mission / formål er at styrke konkurrenceevnen og mekatronikklyngens profil, ved at identificere de strategiske udfordringer og muligheder og handle på baggrund af disse. Mekatronikklyngen arbejder aktivt for at identificere og bringe interessenter sammen for fuldt ud at drage nytte af de stærke relationer / netværk, og for at skabe øget viden og innovationspotentiale hos medlemmerne Mekatronik er ren intelligens. Gennem avanceret teknologi, intelligent styring og innovative løsninger, skaber klyngens virksomheder fremtidens kreative og intelligente mekatroniske produkter og løsninger. Mekatroniske produkter er derfor ofte stærkere, mindre, mere brugervenlige, og ikke mindst miljømæssigt mere bæredygtige løsninger. Derfor er mekatronik ren intelligens. Sauer-Danfoss Nordborgvej 81, 6430 Nordborg Sauer-Danfoss er en internatonal virksomhed der levere en lang række hydrauliske produkter til styring, kontrol og fremdrift af adskillige mobile køretøjer på landbrugs- og entreprenørmarkedet samt inden for bl.a. vejbyggeri, materialehåndtering, skovbrug og plænepleje. Sauer-Danfoss en af verdens største producenter og leverandører af mobilhydraulik, elektrohydrauliske produkter og elektroniske løsninger. Sauer-Danfoss har ca medarbejdere på verdensplan heraf ca i Danmark. Den årlige omsætninger er ca. 1,2 milliarder USD. Primære produkter: Hydrostatiske transmissoner Open Circuit-produkter Orbitalmotorer Styreenheder Ventiler Mobilelektronik Syddansk Universitet (SDU) Syddansk Universitet Campusvej 55 DK, 5230 Odense M Det er SDU s overordnede vision at være det foretrukne universitet i Danmark for studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere i ind- og udland. Syddansk Universitet har skabt en forsknings- og uddannelsesinstitution, der giver et tilbud om uddannelse på højeste niveau, og som er samarbejdspartner for offentlige og private virksomheder som leverandør af kvalificeret arbejdskraft. SDU s samarbejdspartnere skal finde SDU's færdiguddannede særligt kvalificerede til at deltage i udviklingen af samfundet. For forskere i ind- og udland er SDU et eftertragtet universitet at arbejde sammen med. Erhvervslivet og det offentlige indgår i en stærk og fornyende vidensudveksling med SDU og bidrager udstrakt til universitetets velformidlede forskningsindsats. INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 1 side Side 5 af 7

28 Sydenergi Ravnevej 12, DK-6705 Esbjerg Ø SYD ENERGI har ansvaret for, at strøm i kontakterne er en naturlig del af hverdagen hos alle kunder i det sydvest- og sønderjyske. SYD ENERGI vil opleves som en fremsynet, service- og vækstorienteret virksomhed af deres ejere, kunder, medarbejdere og omverden. SYD ENERGI vil være en betydende aktør på markedet og i branchen og deltage i udvikling/forskning indenfor de områder, der relaterer sig til deres forretningsområde. SYD ENERGI er et andelsselskab. Det betyder, at alle, der er bosat i deres forsyningsområde og har en elmåler fra SYD ENERGI, også er andelshavere. Hovedparten af deres kunder er derfor medejere. Det er et omdrejningspunkt for hele deres tankegang. I stedet for blot at tænke på overskud kan de koncentrere sig om at skabe en sund forretning til gavn for deres andelshavere/medejere og hele regionen. De føler et stort ansvar for den region, de driver forretning i, og har altid fokus på at kanalisere et eventuelt overskud tilbage til området. Med udgangspunkt i en regional forankring er det SYD ENERGIs opgave og mission at sikre forbrugerne adgang til sikker og konkurrencedygtig energi. SYD ENERGI er et selskab, hvor forbrugerne har politisk indflydelse på deres energiforsyning. SYD ENERGI køber, sælger og distribuerer el på en sådan måde, at det skaber værdi for kunderne og ejerne og sikrer selskabets fortsatte indtjening og udvikling. SYD ENERGI etablerer og driver et udbygget, fiberbaseret kommunikationsnet. SYD ENERGI tilbyder loyalitetsskabende ydelser med relation til el- og fiberaktiviteterne. Sydvestjysk Udviklingsforum Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg Sydvestjysk Udviklingsforum er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Tønder, Vejen, Varde, Esbjerg og Fanø kommuner. Foreningen blev etableret i forbindelsen med et bestyrelsesmøde d. 12. januar Sydvestjysk Udviklingsforum har bl.a. til opgave at initiere og sikre gennemførelse af initiativer, der kan være med til at styrke vækst og udvikling samt gode rammer i den Sydvestjyske del af regionen på erhvervs-, bosætnings-, uddannelses- og turismeområderne. SVUF understøtter og hjælper i forhold med projekt og projektudvikling i de bestående klynger. Derudover kan de have en større rolle i forhold til initiering af nye klynger. Teknologisk Institut Gregersensvej, 2630 Taastrup Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution. Instituttet udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Således deltager Instituttet i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og i udlandet. Derudover gennemfører Teknologisk Institut rådgivnings- og standardiseringsaktiviteter, som bidrager til en dynamisk og harmonisk samfundsudvikling. Endelig medvirker Instituttet til at styrke den danske arbejdsstyrkes kompetencer i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed. INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 1 side Side 6 af 7

29 Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for deres kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. Instituttet samarbejder med eksisterende og nye virksomheder enkeltvis og i grupper om teknologisk og ledelsesmæssig fornyelse og effektivisering, såvel bredt som på avancerede områder. Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1.2tv., 6000 Kolding Foreningen Trekantområdet Danmark er dannet af de seks kommuner i området: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Foreningen Trekantområdet er katalysator for gennemførelse af konkrete projekter, der bedst løses i fællesskab og som bidrager til vækst, attraktivitet og en bæredygtig udvikling i området. Desuden skal foreningen sikre, at kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i Trekantområdet optræder samlet og stærkt overfor eksterne parter. Deres aktiviteter skal styrke samarbejdet mellem kommunerne om at gøre Trekantområdet til et godt sted at bo og drive virksomhed. Det gøres gennem projekter, hvor kommunerne samarbejder med erhvervslivet og uddannelser om at gøre rammebetingelserne for virksomheder og befolkningen bedre. Projekterne er inden for erhverv, uddannelse, transport, planlægning, klima og kultur. Udviklingsforum Odense Forskerparken 10H, 5230 Odense M Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyns vækststrategi bygger på tre elementer: Erhvervs- og vækstpolitikken, som er vedtaget af Odense Byråd, Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyns årlige handlingsplan og udviklings- og vækstregnskab. Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn har en bestyrelse på 31 medlemmer, og herfra udpeges medlemmer til formandskabet. Bestyrelsen er sammensat, så den indeholder de ressourcer og kompetencer, der er nødvendige for at drive udviklingen af Odense-området. Den tæller således både politikere, erfarne erhvervsfolk, succesfulde iværksættere og repræsentanter fra undervisning, forskning og sundhed. Dertil kommer medlemmer fra detailhandlen og oplevelsesindustrien samt en række kulturpersoner. Udviklingsråd Sønderjylland Bjerggade 4k, 6200 Aabenraa UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et forum for samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor partnere i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjyllland. UdviklingsRåd Sønderjylland har udarbejdet en væksstrategi, der skal sikre: En stærk profilering af Sønderjyllands styrker og positive sider. Skabe initiativer, der kommer hele landsdelen til gode: Sønderjylland skal ses som ét vækstcenter. Skabe optimale vækstvilkår Udviklingssekretariatets bistår URS Netværket med: Udvikling af projekter Netværk- og videndeling Særlige kompetencer og rådgivning om finansieringsmuligheder. Lobby arbejde INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 1 side Side 7 af 7

30 Bilag 2 Samarbejdsaftale Indhold Samarbejdsaftale for konsortium... 2 INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 2 side Side 1 af 7

31 Samarbejdsaftale for KONSORTIUM vedrørende etablering af INNOVATIONSNETVÆRK LEAN ENERGY CLUSTER INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 2 side Side 2 af 7

32 Dags dato er der mellem: Foreningen KøleVirksomhedsCenter Alsion DK Alsion 2, 6400 Sønderborg Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5, 9220 Aalborg Ø Dansk Industri, Energibranchen 1787 København V Danfoss Nordborgvej 81, 6430 Nordborg Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby Foreningen Clean Tech Valley Vedelsgade 5, 7100 Vejle Hydrogen Innovation Research Centre Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31-33,1780 København V Ingeniørhøjskolen i Århus Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C Kølevirksomhedscenter Alsion A/S (KVCA) Alsion 2, 6400 Sønderborg Mekatronik-klyngen Center for Erhvervsudvikling, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sauer-Danfoss Nordborgvej 81, 6430 Nordborg Syddansk Universitet Syddansk Universitet Campusvej 55 DK, 5230 Odense M SydEnergi Ravnevej 12, DK-6705 Esbjerg Ø og og og og og og og og og og og og og og INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 2 side Side 3 af 7

33 Sydvestjysk Udviklingsforum Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg Teknologisk Institut Gregersensvej 2630, Taastrup Trekantområdet Danmark Kolding Åpsrk 1. 2.tv., 6000 Kolding Udviklingsforum Odense / Energiklyngen Fionia Forskerparken 10 H, 5230 Odense M Udviklingsråd Sønderjylland Bjerggade 4k, 6200 Aabenraa og og og og indgået følgende aftale om gennemførelse af det nedenfor beskrevne projekt, Innovationsnetværket Lean Energy Cluster (INLEC). 1. AFTALENS PARTER I dette projekt (INLEC) deltager følgende partnere: Foreningen KøleVirksomhedsCenter Alsion DK Aalborg Universitet DI Energibranchen Danfoss Danmarks Tekniske Universitet Foreningen Clean Tech Valley Hydrogen Innovation Research Centre Ingeniørforeningen IDA, Ingeniørhøjskolen i Århus Kølevirksomhedscenter Alsion A/S (KVCA) Mekatronik-klyngen Sauer-Danfoss Syddansk Universitet SydEnergi Sydvestjysk Udviklingsforum Teknologisk Institut Trekantområdet Danmark Udviklingsforum Odense Udviklingsråd Sønderjylland Disse parter benævnes i det følgende Konsortiet. INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 2 side Side 4 af 7

34 2. PROJEKTETS FORMÅL Vision: INLEC skal være den nationale anerkendte klynge for intelligent energianvendelse og innovation. Mission: INLEC skal identificere, udvælge og fokusere på markeder og applikationer, hvor effektivenergianvendelse udgør et kommersielt potentiale for INLEC's medlemmer. INLEC skal facilitere energianvendelsesprojekter, der bringer industri, forskning og det omgivende samfund sammen om fremadrettede initiativer der resulterer i værditilvækst. 3. SAMARBEJDSFORPLIGTELSER OG PROJEKTBESKRIVELSE Konsortiet forpligter sig til, hver for sig og i fællesskab, at arbejde for etableringen af INLEC. Konsortiet vælger en Styregruppe med 8-12 medlemmer. Ud af Styregruppens midte udnævnes en Formand. Styregruppens sekretær er INLEC's Sekretariatschef. INLEC's Sekretariatschef er administrator og ansvarlig overfor Foreningen KøleVirksomhedsCenter Alsion DK, som er ansvarlig over for Videnskabsministeriet. Styregruppen fungerer som bestyrelse for INLEC. Konsortiets primære arbejdsopgaver er i første omgang at sikre etableringen af INLEC ved opnåelse af tilskud fra Videnskabsministeriet. I projektansøgningen til Videnskabsministeriet fremgår rollefordeling, arbejdsopgaver, budgetter mv. for INLEC. Konsortiet fremsender ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen om at opnå tilskud som Innovationsnetværk. Foreningen KøleVirksomhedsCenter Alsion DK er første ansøger. Det forventes endvidere at parterne i et vist omfang yder efterfølgende assistance i forbindelse med opstarten af centret ved blandt andet at følge centrets udvikling samt deltage i og være sparringspartner for styregruppen. Tiltrædelsen af nærværende aftale betyder ikke, at parterne herved forpligter sig til at bidrage med ressourcer, herunder med økonomiske bidrag, personale/timer, udstyr, immaterielle rettigheder m.m. - hverken til etablering eller løbende drift af INLEC. Parterne forpligtes til at stille deres relevante viden om at opbygge centre af denne type til rådighed for projektet. Parterne erkender, at projektets succes er afhængig af, at alle parter loyalt efterlever nærværende bestemmelser, hvilket parterne følgelig gensidigt erklærer at ville gøre. Opgavefordelingen fastsættes af Konsortiet selv, idet det samlede Konsortium har ansvaret for opgavernes løsning. INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 2 side Side 6 af 7

35 4. SAMARBEJDETS JURIDISKE STRUKTUR Nærværende aftale forpligter medlemmerne af Konsortiet. Konsortiet kan virke som selvstændig aftalepart og herunder indgå aftale med offentlige myndigheder om anvendelse af tildelte midler. Medlemmerne fastholder deres ret til at godkende de aftaler Konsortiet ønsker at indgå. Projektets skattemæssige forhold og konsekvenser for den enkelte part er de øvrige parter uvedkommende. 5. ANSVARSREGULERING VED MISLIGHOLDELSE Undlader en part at opfylde sine forpligtelser, og opstår der som følge heraf en væsentlig forsinkelse med hensyn til overholdelse af tidsplanen, og kan misligholdelsen ikke berigtiges senest 14 dage efter skriftligt påkrav, er den eller de ikke-misligholdende parter berettiget til at hæve nærværende aftale og fortsætte alene eller sammen med tredjemand. I påkravet skal det udtrykkeligt angives, hvilke forhold der agtes påberåbt som misligholdelse, og det skal ligeledes angives, at det forbeholdes at hæve kontrakten, hvis forholdet ikke berigtiges inden for fristen. 6. RESULTATANSVAR OG HÆFTELSE Ingen af parterne bærer nogen form for ansvar eller hæftelse for, at der opnås bestemte resultater af projektet. 7. AFTALENS OPHØR Nærværende aftale løber indtil den opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt og med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Såfremt en part opsiger aftalen overfor de øvrige aftaleparter bevirker dette ikke, at aftalen er opsagt mellem de resterende parter. Opstår der situationer udenfor parternes kontrol - force majeure - kan konsortiets medlemmer ikke drages til ansvar for manglende opfyldelse af kontraktens mål. Herudover ophører aftalen, når samtlige deltagere er enige heri. 8. TVISTIGHEDER Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Enhver tvist i henhold til nærværende aftale afgøres ved indgivelse af stævning til Retten i Sønderborg. INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 2 side Side 7 af 7

36 Bilag 3 Partnerskabsaftaler Indhold Foreningen KøleVirksomhedsCenter Alsion-DK... 2 Aalborg Universitet... 3 Dansk Energi, DI Energibranchen... 4 Danfoss... 5 Danmarks Tekniske Universitet... 6 Foreningen Clean Tech Valley... 7 Hydrogen Innovation Research Centre... 8 Ingeniørforeningen IDA,... 9 Ingeniørhøjskolen i Århus Kølevirksomhedscenter Alsion A/S (KVCA) Mekatronik-klyngen Sauer-Danfoss Syddansk Universitet SydEnergi Sydvestjysk Udviklingsforum Teknologisk Institut Trekantområdet Danmark Udviklingsforum Odense Udviklingsråd Sønderjylland INLEC - Innovations Netværk Lean Energy Cluster Bilag 3 Side 1 af 20

37

38

39 Indsættes på partnerens eget brevpapir: Samarbejdsaftale for KONSORTIUM vedrørende etablering af INNOVATIONSNETVÆRK LEAN ENERGY CLUSTER Som konsortiepartner, tilkendegiver vi hermed at indgå i ovenstående konsortium, der etableres under RTI s program for innovationsnetværk. den Anders Stouge DI Energibranchen Jürgen Süss INLEC / Foreningen KVCA DK CVR nr.:

40 Danfoss A/S DK-6430 Nordborg Denmark CVR nr.: Telephone: Fax: Homepage: Samarbejdsaftale for KONSORTIUM vedrørende etablering af INNOVATIONSNETVÆRK LEAN ENERGY CLUSTER Som konsortiepartner, tilkendegiver vi hermed at indgå i ovenstående konsortium, der etableres under RTI s program for innovationsnetværk. den Niels Bjørn Christiansen Danfoss A/S Jürgen Süss INLEC / Foreningen KVCA DK CVR nr.:

41

42

43 Hydrogen Innovation & Research Centre Birk Centerpark 40 DK-7400 Herning Mail Hoved tlf. CVR-nr INLEC / Foreningen KVCA DK Att.: Jürgen Süss Herning, februar 2010 Vedr.: Samarbejde om KONSORTIUM vedrørende etablering af INNOVATIONSNETVÆRK LEAN ENERGY CLUSTER Som konsortiepartner, tilkendegiver vi hermed i at ville indgå i ovenstående konsortium, der etableres under RTI s program for innovationsnetværk. Med venlig hilsen Hydrogen Innovation & Research Centre

44

45

46

47

48 Sauer-Danfoss Aps. Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Denmark CVR nr.: Telephone: Fax E Samarbejdsaftale for KONSORTIUM vedrørende etablering af INNOVATIONSNETVÆRK LEAN ENERGY CLUSTER Som konsortiepartner, tilkendegiver vi hermed at indgå i ovenstående konsortium, der etableres under RTI s program for innovationsnetværk. den Jesper Christensen Sauer-Danfoss Aps Jürgen Süss INLEC / Foreningen KVCA DK CVR nr.:

49 Syddansk Universirer Mads Clausen Insricur Alsion Sønderborg Samarbejdsaftale for KONSORTIUM Tlf.: Fax: hnp:llwww.sdu.dklmei vedrørende etablering af INNOVATIONSNETVÆRK LEAN ENERGY CLUSTER Som konsortiepartner, tilkendegiver vi hermed at indgå i ovenstående konsortium, der etableres under RTI 's program for innovationsnetværk. _Sønderborg, den Jus~ sen l (7 Jurgen Suss Syddansk Universitet INLEC / Foreningen KVCA DK Mads Clausen Instituttet, Det tekniske fakultet CVR nr.:

50

51

52

53

54

55 Samarbejdsaftale for KONSORTIUM vedrørende etablering af INNOVATIONSNETVÆRK LEAN ENERGY CLUSTER Som konsortiepartner, tilkendegiver vi hermed at indgå i ovenstående konsortium, der etableres under RTI s program for innovationsnetværk. Aabenraa den 25. Februar 2010 Formanden for UdviklingsRåd Sønderjylland INLEC / Foreningen KVCA DK Hans Kirk, Danfoss A/S Bilag: Medlemsliste UdviklingsRåd Sønderjylland

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Marts 2010 LEC besøgsrunde LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Dagsorden Styrker og muligheder Introduktion til Lean Energy Cluster (LEC) LEC under udvikling... Vil I være med? LEC Key Account Managers

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug

LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 147 Offentligt LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug Teknologier der kan effektivisere vores

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.221.232,51kr. 3.902.272,57 kr. Ansøger

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AUHIH) Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Slutafrapportering februar 2013

Slutafrapportering februar 2013 Slutafrapportering februar 2013 Vedrørende Center for Energiteknologier på AUHIH Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december 2012 Journalnummer: 130763910

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Effektelektronik Region. 1. Indstilling: kr kr.

BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Effektelektronik Region. 1. Indstilling: kr kr. BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum Projektet Effektelektronik Region 1. Indstilling: Regionale erhvervsudviklingsmidler Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet: Ansøgt beløb Indstillet beløb

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Lean Energy Cluster. Køle VirksomhedsCenter, Alsion-DK. Alsion 2, 6400 Sønderborg. Hans A. Pedersen Sønderborg CVR:

Lean Energy Cluster. Køle VirksomhedsCenter, Alsion-DK. Alsion 2, 6400 Sønderborg. Hans A. Pedersen Sønderborg CVR: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 18 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 29.377.228 kr. 11.377.228 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Cleantechdag 2010 Væksthus Hovedstadsregionen 15. marts 2010 Nicolai Zarganis, sekretariatschef Side 1 EUDP s formål EUDP yder støtte til projekter

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

GATE 21 STRATEGI 2015-2018

GATE 21 STRATEGI 2015-2018 GATE 21 STRATEGI 2015-2018 STRATEGISK AFSÆT Gate 21 s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere