INNER WHEEL DANMARK. Nr. 120 Marts Årgang. Prinsen på besøg hos Inner Wheel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNER WHEEL DANMARK. Nr. 120 Marts 2010. 31. Årgang. Prinsen på besøg hos Inner Wheel"

Transkript

1 INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 120 Marts Årgang Prinsen på besøg hos Inner Wheel

2 2 Indhold Nationalrepræsentanten skriver års jubilæum i Virum Inner Wheel Aabenraa IW sælger tændstikker Næstved IW samarbejder med andre kvindeorganisationer Klubbesøg, et bindeled mellem distrikt og klub jubilæumskoncert i Odense...28 Bladet udkommer 4 gange årligt i eksemplarer. Næste nummer udkommer juni 2010 Deadline til næste nummer er: Søndag den 2. maj 2010 Som sædvanlig gerne indlæg og billeder (der ikke er komprimeret) hver for sig i vedhæftet filer. Produktion og tryk: Rådskasser Else Storgaard Erikholmsvej Vipperød Tlf.: / Årsindsamlingen Betaling til Alm. Brand Bank: Reg.nr. 7681, konto nr Indbetalingen bedes mærket med klubnavn Medlemregistrator Tove Galmstrup Christensen Engvej Hadsten Tlf.: / Ansvarshavende redaktør Kirsten Jakobsen, Margrethe Allé Karlslunde Tlf.:

3 3 Redaktøren skriver Jeg håber at alle er kommet godt ind i det nye år. I skrivende stund ligger der masser af sne i min have og nogle steder er vejene isglatte. Arme og ben er hele på mig nu, så jeg går meget forsigtigt, når jeg går ud. Ingen uheld til mig mere, jeg har taget min del. Ikke mange af de annoncerende klubber, har rettet henvendelse til mig, vedr. deres annoncer i Inner Wheel Nyt. Jeg har forespurgt Rådet, om det ikke kunne komme på nettet i en slags Inner Wheel Shop. Det er blevet positivt modtaget at vores Nationalrepræsentant og forhåbentlig bliver det vedtaget på næste Rådsmøde. Jeg fik imidlertid så mange indlæg, at jeg valgte, at udskyde Jeres annoncer til næste nummer. Hvis ikke Webshoppen er kommet op at stå inden næste blad, er de med der, ellers bliver de lagt på nettet. Jeg skal nok kontakte alle de annoncerende klubber, i fald det bliver til nettet. På de fleste forårsdistriktsmøder vil der også være salg af IW-artikler. Nu står forårsdistriktsmøderne for døren og mange af distrikterne har inviteret mig til deres møder. Desværre holder 3 distrikter deres møde på samme dag og som bekendt, kan man jo kun være 1 sted ad gangen. Det er ærgerligt, at man skal melde afbud, jeg ville meget gerne være kommet. Måske det kan lade sig gøre, at koordinere det fremover, så det ikke blev samme dag. Så varer det ikke længe, inden det er tid til at melde sig til Nordisk Rally. Det kan jeg anbefale. Jeg var selv med i Norge for 3 år siden, da det blev afholdt der. Det er herligt at mødes med alle de skandinaviske piger. Jeg erindrer ingen sprogproblemer, så I kan roligt melde Jer til. Jeg vil ønske Jer alle et godt forårsdistriktsmøde. Hilsen fra Kirsten Jakobsen Redaktør

4 4 Hilsen fra Nationalrepræsentanten Nu er det marts måned, og så står der forårsdistriktsmøder på programmet. En dejlig lejlighed til hyggeligt og udbytterigt samvær med IW venner fra hele distriktet. Vi har fået valgt de personer, der skal tage hånd om Inner Wheel i det kommende år, både på klub- og distriktsplan. Inner Wheel ere, som synes det er spændende at bruge sparsom fritid på en sag, som de brænder for. Nogle steder har der været kampvalg, andre steder er der blevet søgt med lys og lygte efter egnede kandidater. Det sidste er lidt uforståeligt for mig. Vi er i en organisation, hvor hver enkelt klub er en lille brik i et stor puslespil. Hvis vi mangler en brik, kan puslespillet ikke hænge sammen. Men det lykkes da heldigvis altid, at få alle poster besat, og de, som måske kun nødtvungent har sagt ja, finder pludselig ud af, at det måske er meget mere spændende, at være med i div. bestyrelser, end de havde troet på forhånd. I januar var der rådsmøde. Et møde som hele rådet havde set frem til i spænding, fordi vi denne gang havde forlagt residensen fra Nyborg Strand til Middelfart. Mødet forløb over al forventning, ikke alene hvad angik forplejning, men så sandelig også med hensyn til udveksling og igangsætning af idéer. Vi er godt i gang med forenkling af lovbogen. Der er sat gang i en ansigtsløftning af den nationale hjemmeside. Der er udsendt spørgeskema til samtlige klubmedlemmer som forhåbentlig kan afdække, hvordan vi får gang i medlemstilgangen. Det er altså ikke kun administrative ting der bliver drøftet, men også ting som klubberne forhåbentlig kan gøre brug af. Rådsmødet fandt sted få dage efter katastrofen i Haiti og vi diskuterede derfor, hvordan Inner Wheel Danmark kunne være med til at hjælpe. Efter mange gode forslag blev det besluttet at lave en fælles indsamling til fordel SOS-børnebyerne i Haiti. En organisation som mange klubber kender og støtter i forvejen, og som vi i Inner Wheel ved hvad står for. For det er jo børnene en sådan katastrofe går hårdest ud over. Jeg håber at vi i begyndelsen af marts kan overrække SOS-børnebyerne i Haiti et rigtigt flot beløb, samlet ind af alle klubber i Danmark. På rådsmødet besættes også de poster som er tilknyttet rådet. Alle på nær en enkelt havde ønske at forblive på deres post. Posten som landsmødekoordinator er slået op i dette nummer af Inner Wheel nyt. September byder på 2 spændende møder i det store udland. Nordisk Rally i Finland og Europæisk Rally i Schweiz. Se nærmere på side 5. Hvis du har lyst til at møde Inner Wheel ere fra andre lande, så er her en oplagt lejlighed. Det var alt for denne gang, jeg håber foråret er på vej når I læser disse ord, for det er sandelig en kold vinter, vi har i skrivende stund. Benedicte Haubroe National Repræsentent

5 5 Meddelelser fra Nationalrepræsentanten Nordisk Rally september 2010 Tampera, Finland OBS Sidste tilmelding 3. maj 2010 Læs mere på eller på Rally Charlemagne International Inner Wheel Distrikt september i Montreux Schweiz OBS Sidste tilmelding 31. marts 2010 Læs mere på og på Ny Landsmødekoordinator søges Da Marianne Bossen, Herlev IW har valgt at fratræde posten, søger DIWR en ny Landsmødekoordinator. Posten er ledig pr. 1. januar Koordinators job består hovedsageligt i at modtage tilmeldinger samt tilrettelægge og styre alle praktiske og økonomiske opgaver i forbindelse med Landsmødets afvikling. Ansøgere skal være vant til at arbejde med Word og Excel regneark. Koordinatoren har et tæt samarbejde med Rådskassereren m.fl. og skal specielt være disponibel i månederne forud for et landsmøde. Evnen til at have det helt store overblik, også når det brænder allermest på, er nødvendig. Jobbet byder på stor kontakt til medlemmer i hele landet, og koordinatoren er den, der alene har kontakten til Hotel Nyborg Strand. Den tiltrædende Landsmødekoordinator får chance for at være med på sidelinjen fra august forud for det kommende Landsmøde i oktober En udpegning til denne post skal gerne kunne finde sted ved næste rådsmøde i april. Derfor må DIWR bede interesserede om at indsende en kort beskrivelse om forudsætningerne for at kunne bestride posten som Landsmødekoordinator, samt et Inner Wheel relevant CV. Ansøgning stiles til DIWR og sendes til National Repræsentant Benedicte Haubroe senest fredag den 26. marts Ønskes yderligere oplysninger, er man meget velkommen til at kontakte Ulla Nielsen på eller undertegnede på Med venlig hilsen Benedicte Haubroe National Repræsentant

6 6 Nye tanker og visioner i fremtiden Distrikt 44 En dag overværede jeg en både meget aktuel og vedkommende samtale mellem 2 Inner Wheel piger. Jeg var på det tidspunkt en flue på væggen i næsten bogstaveligste forstand. Det handlede om evt. optagelse i IW for år tilbage. Tvivlen nagede, var de fleste ikke mellem 80 år og skindød. Den vending kender vi vist alle sammen, men ikke nødvendigvis i IW sammenhæng. Jeg har efterfølgende spurgt mig selv, om der ikke er noget om snakken, det er der vist til en vis grad. Omkring 20 % af IW s medlemmer er over 80 år, har jeg hørt i min høresnegl. Heldigvis er de fleste 80 årige i dag utrolig vitale, og mange har god tid, også til at gøre positive ting for IW. Den side af sagen må vi ikke glemme. Jeg taler heller ikke for, at vi skal forlade Inner Wheel fordi vi har nået en bestemt alder. Til fællesmødet med distriktspræsidenten i oktober i Hirtshals havde Bodil Jensen, der er et godt stykke op i halvfemserne 3 min. om tiltaleform De s eller du s. Det gjorde Bodil Jensen rigtigt godt med klar stemme og ingen var i tvivl om hendes mening. Alligevel skal der skal nye tanker og visioner for Inner Wheel i fremtiden. Det bliver en snak, som skal tages op i klubberne. Der skal laves en slags brainstorming, for på den måde at sætte ord på, hvad der skal ske i fremtiden for at få yngre og nye medlemmer. Jeg har været meget glad for de 20 år jeg har været medlem af IW, det har givet mig rigtig mange gode oplevelser, i form af gode møder med foredrag, som man ellers ikke ville have haft mulighed for at høre, for slet ikke at tale om venskabet i klubben. Vi har i Sindal Inner Wheel er par meget unge medlemmer. Selvfølgelig skal vi have dem til at finde nogle af deres venner til at blive medlemmer. Vi må jo godt optage medlemmer der ikke har tilknytning til Rotary. Jeg skal ikke her komme med løsninger, bare et lille forslag. Snart står distriktsmødet i Skagen for døren, det glæder jeg mig meget til. Jeg er ikke i tvivl om, at Skagen Inner Wheel vil få lavet et rigtig godt Forårsdistriktsmøde i Skagen. Det er positivt, at man vil prøve noget nyt, selv om jeg godt ved, at mange vil få en længere tur at køre, hvis man bor langt væk fra Skagen. Tak også til ISO erne for beretninger om, hvad I i klubberne har lavet i anledning af IW`s fødselsdag. Kirsten Kirketerp DISO Distrikt 44 Update på Brilleindsamling i Inner Wheel Distrikt 45 Jeg skal indledningsvis bringe en stor tak til alle innerwheel ere fra foreningen Masangas Venner for jeres store indsats med brilleindsamling. Det er imponerende, hvad I er i stand til og der er stadig brug for jeres indsats. Som I ved sendes brillerne ned til Sierra Leone i Afrika. Øjenklinikken blev åbnet i februar 2009 på Masanga Hospital, som er under rehabilitering via den danske forening Masangas Ven-

7 7 ner. Øjenklinikken er blot en af flere afdelinger på sygehuset, der nu er kommet i gang, ved siden af projektets mange indkomstskabende aktiviteter, idet det er meningen, at hospitalet på sigt skal kunne klare sig uden hjælp fra Danmark. Jeg har tidligere fortalt, at øjenklinikken til at starte med, ville fokusere på kortlæggelse af synsdefekter, behandling af øjeninfektioner og simplere øjenlågskirurgi, da ardannelse i øjenlågene efter multiple infektioner ofte ses som årsag til blidhed i den tredje verden. Siden sin opstart har klinikken fokuseret meget på at oplære en lokal optiker, således at opmåling af synsdefekter og brilleglas kan køre uafhængigt af vores hjælp. Dette er i dag lykkedes, og Innerwheels briller har indtil videre hjulpet flere hundrede til et bedre liv og bedre læring. Og der er heldigvis stadig briller på lager, da indsamlingen går over alt forventning. Brillerne sendes løbende derned, idet foreningen Masangas venner sender containere af sted ca. 4 gange årligt med indsamlet hospitalsudstyr, m.m. Projektet har også formået at rette aktiviteterne udad og synsscreener børnene i de omkringliggende skoler med stor succes. Nogle af de børn, der før var tabt for undervisningen, får nu lov til at blomstre. Desuden behandles som planlagt også øjeninfektioner og mindre hornhindeskader. Øjenlågskirurgien har ikke været nødvendig i sammen omfang som holdet bag oprettelsen af klinikken først antog. Til gengæld fandt man hos omkr. 40% af de 300 første patienter, grå stær. Derfor har klinikken nu fået doneret et operationsmikroskop, og er i gang med de indledende forhandlinger med en lokal læge, som kan læres op i de nødvendige kirurgiske teknikker, så vi kan i mødekomme dette enorme behov. Blindhed og svagtsynethed er i et så fattigt land som Sierra Leone utroligt invaliderende, og en af primær årsager til ekstrem fattigdom blandt disse i forvejen fattige mennesker. Vi står med muligheden for at behandle eller udbedre dette, og det er dejligt, at så mange klubber og medlemmer støtter op om projektet. Mange sender briller direkte til mig tusind tak for det men jer der bor på Sjælland kan også aflevere dem direkte på sekretariatet for foreningen Masangas Venner c/o Energi og Miljø Centret, Høje Tåstrup Boulevard 43, Høje Tåstrup spørg efter Mogens eller Knud Anker. Eller tag brillerne med til intercitymøder og aflever dem til jeres DISO, som så vil bringe dem videre til distrikt 45 og til mig. Jeg går af som DISO i d. 45 til sommer men projektet kører naturligvis videre. Foreningen Masangas Venner retter en stor tak til Jer alle. For yderligere information om projektet i sin helhed; Inge Haas Diso d. 45.

8 8 I sne står urt og busk i skjul Distrikt 46 Ja, det skal jeg da lige love for. Hvornår har sneen sidst ligget så længe over landet? Det er ikke til at huske, men det er tiden, hvor danskerne forstår at hygge sig inden døre. Jeg læste for nylig i et engelsk IW blad, at en klub fra Carlisle havde besøgt sin venskabsklub i Stege og her bl.a. stiftet bekendtskab med det danske fænomen hygge. De havde forsøgt at sætte ord på, hvad hygge er, og her er deres bud: Saml familien og inviter et par gode venner. Skub sofaer og stole tæt sammen om kaffebordet. Dæmp det elektriske lys og tænd nogle stearinlys. Eller endnu bedre, tænd op i brændeovnen. Server masser af mad og drikke. Udbring en skål eller to eller tre og føl varmen omkranse om bordet. Kik på hinanden, indtil I kan se stearinlysenes glimt i hinandens øjne. Så er der hygge. Når man betænker, at det er udlændinge, der beskriver hyggen, synes jeg, de rammer utroligt rigtigt jeg kunne ikke gøre det meget bedre selv. Det må da vist kunne betegnes som international forståelse. Tak til alle ISO er for jeres skemaer, der fortæller, hvad klubberne foretager sig i anledning af IW fødselsdag. Der har været afholdt mange arrangementer og er samlet meget ind, der er doneret til fine formål, hvoraf mange er til hjælp for børn og unge. Men det er jo ikke blot i forbindelse med IW fødselsdag, der gives donationer. Det sker hele året. Det gør mig stolt at være med i en organisation som IW, der yder så megen støtte, hvor der er behov. Skemaet kan findes på den interne DISO-side under login på D46 hjemmeside. Også tak til ISO for jeres dejlige små hilsener, som jeg modtager. Det er rigtig rart. Nu er valgene til de nye bestyrelser overstået, og jeg må sige, at jeg ikke forstår, at så mange klubber har svært ved at få medlemmer til at deltage i bestyrelsesarbejdet, som jo er en forudsætning for, at klubben kan fungere. Hvorfor siger så mange nej? Er man bange for ikke at kunne klare arbejdet? Jamen, vær da sikker på, at ingen bliver bedt om at tage en post, hvis der ikke er en tro på, vedkommende kan klare det. Og der sidder jo altid nogen, man kan spørge, og som med glæde vil besvare spørgsmål og hjælpe. Betragt forespørgslen som et godt tilbud og sig ja. Det er jo gennem bestyrelsesarbejdet, man finder den dybere indsigt i, hvad IW egentlig er. Egentlig burde der være kø for at komme med i bestyrelsen, i stedet for at klubben skal søge om dispensation for, at en post må besættes ud over den lovlige periode. Hjulet skal dreje, og alle takker skal falde i hak på et eller andet tidspunkt. En stor tak til dem, der tager tørn efter tørn og sørger for, at klubbernes arbejde kan fortsætte. Lige så vel som min mand læser IW Nyt, læser jeg også bladet Rotary Norden. Det er netop kommet i dag, og der er en omtale af COL 2010 (Council On Legislation), som er Rotarys lovgivende forsamling. Fra de nordiske distrikter er indsendt 20 forslag, og et af dem lyder: Anerkende Inner Wheel som en værdifuld partner for Rotary. Jeg må indrømme, at jeg blev noget forundret, for den anerkendelse er forhåbentlig allerede en realitet i de nordiske lande, men måske ikke overalt i verden(?) Kulturer og værdier er vidt forskellige, som vi også erkender i Inner Wheel. Den 20. marts er der forårsdistriktsmøde i Aabenraa, hvor jeg håber at se mange af jer, både dem jeg kender, og nye jeg skal møde. Ud over det faglige udbytte er der en særlig stemning over de store møder, hvor der udveksles erfaringer og hygges på tværs af klubberne, så de møder, glæder jeg mig altid til. På gensyn. Mange IW hilsener Birgit Jelstrup

9 9 I ønskes alle et godt nytår Distrikt 47 - og med de ord vil jeg starte det nye år, hvor det i denne jul og nytår og langt ind i det nye år, har stået i sneens tegn! Ingen i det ganske land, er vist i år blevet snydt for enten glæden eller irritationen over vejret, men lige meget hvordan man nu engang har det med sne og frost, så må vi alle sande, et smukt syn er det og har det i alt fald været! Denne tid af året er altid spændende for en DISO. Det er nu klubberne sender deres første rapport, den rapport der fortæller om den opfindsomhed og indsamlingsglæde der er ude i klubberne i forbindelse med Inner Wheels fødselsdag 10. januar. Der er mange måder at fejre fødselsdag på, nogle klubber samles hos præsidenten på selve dagen til kaffe/te og lagkage, og holder så sit almindelige møde på den sædvanlige mødedato. Andre klubber holder kun den almindelige mødedato og gør så noget særligt ud af at fejre fødselsdagen dér. Nogle få klubber som nogle mennesker også gør det forbigår fødselsdagen i tavshed, og har bare et helt almindeligt møde. Det ene kan være lige så godt som det andet, det er helt et temperamentsspørgsmål, både hos klubben i almindelighed, men også hos den til enhver tid siddende præsident i særdeleshed. Til forskel fra andre fødselsdagsbørn, så modtager fødselsdagsbarnet ikke gaver men GIVER GAVER sædvanligvis pengegaver til et projekt i enten klubben, på distriktsplan, landsplan eller verdensplan. Her i D47 har vores Distriktspræsident Kirsten Dahl-Sørensen i sit år på distriktsplan et hjertebarn, som hun har valgt at kalde STOP KVINDEHANDEL. Et lille udvalg med KD-S i spidsen, med undertegnede som tovholder og 3 ISO er, har stablet 2 møder på benene. Det første møde var i Hillerød i november 2009, hvor 84 Inner Wheele re og gæster deltog. Det var et godt og spændende møde, hvor Dorit Otzen, Projektleder af Reden International samt en tidligere prostitueret fortalte og besvarede spørgsmål om prostitution. Dette møde gav det første fine overskud, Det næste møde blev holdt i Taastrup, hvor 100 Inner Wheelere, gæster og Rotarianere deltog. Her var det Poul Nyrup Rasmussen, som beskæftiger sig med emnet kvindehandel i EU, Redens advokat Susanne Borch og lederen af Reden International Vibeke Lenskjold som var foredragsholdere og besvarede de mange spørgsmål. Læs Alice Waldners stemningsbillede af dette møde andet steds i bladet. På de 2 store møder og med opbakning fra 4 klubbers indsamling på deres møder, er det i distriktet lykkes at indsamle kr ,00 til Reden International et resultat som vi i D47 er glade for. Vi håber at flere klubber, ikke bare i D47, men over hele landet, vil være med til også fremover at gøre en stor forskel for de kvinder, som lever under helt umenneskelige forhold midt i vor egen trygge dagligdag. Vil du vide mere så læs på Når så dette er sagt/skrevet, vil jeg også gerne takke alle de klubber som har sponsoreret penge til mange andre formål. Det er ikke småpenge klubberne indsamler, og det er ikke kun D47, der har et flot resultat men som ledende DISO, er jeg så heldig også at se de samlede rapporter fra de fire andre distrikter (som jeg i øvrigt skal videresende som samlet landsrapport til England) jeg vil bare her sig: RIGTIG GODT GÅET PIGER! Kirsten Kann, DISO D47

10 10 I ønskes alle et godt år 2010 Distrikt 48 Her sidst i januar måned er det stadig hvidt derude og bidende koldt. Det strenge vintervejr, især på Lolland-Falster, forhindrede klubberne der i som det ellers er kotume at holde fællesmøde for at markere Inner Wheels fødselsdag den 10. januar. Hvad gør man så? Jo, klubberne holder da mødet den 7. marts i stedet for. Så er det måske ved at være forår? Jeg har netop skrevet et sammendrag over de skemaer, som jeres ISO er har sendt mig om, hvordan I rundt i klubberne fejrede fødselsdagen. Nogle klubber har udvist stor opfindsomhed omkring et arrangement, mens andre klubber ikke markerer fødselsdagen specielt. Det er jo klubberne selv, som beslutter, hvad de ønsker at gøre. Men uanset formen blev der samlet ind til gode formål, ofte i lokalområdet, og det er en rigtig dejlig tradition. Vores nationale repræsentant Benedicte Haubroe opfordrede i brev af 19. januar 2010 alle Inner Wheele re til at støtte SOS-børnebyerne på Haiti, så vi på den måde giver en hjælpende hånd til de mange børn, som er blevet forældreløse, som følge af jordskælvet. Jeg håber, at der er kommet mange penge ind på kontoen til det kriseramte land. Dansk Inner Wheel Råd holdt møde i januar måned, og et af punkterne var en debat om Inner Wheels fremtid og udvikling set i lyset af det dalende medlemstal. Rådet besluttede, at man i forbindelse med det videre arbejde ville høre, hvilke tanker og overvejelser, hver enkelt medlem i Danmark gør sig. Vi har derfor fået udleveret et spørgeskema, hvor man ønsker vores svar på, hvad Inner Wheel betyder for den enkelte, hvad årsagen kan være til, at medlemstallet falder, hvad vi kan gøre for at holde på medlemmerne og til sidst hvordan vi gør Inner Wheel mere attraktiv. Det er et spændende projekt Rådet er gået i gang med, så det er vigtigt, at så mange som muligt giver deres mening til kende. Jeg har læst lidt i efterårsnummeret af Association of Inner Wheel Clubs in Great Britain & Ireland. På bagsiden af bladet er en artikel om den engelske klub Carlisle D 19, som ultimo august 2009 har været på venskabsbesøg i Stege. Det havde været et par glade dage. Pluk fra månedsbreve: I Roskilde IW-klubs brev nr 7 har Marsha J. et godt digt om chokoladens positive indvirkning på humøret. I samme månedsbrev giver Kirsten H.J. s 3 min. stof til eftertanke. I Slagelse IW-klub kan I læse Gitte S. M. s meget grundige gennemgang af månedsbrevene. Fund: Hvem mangler en clipsørenring af sølv med rav fundet i poserne med dåseringene. Henvendelse til undertegnede. Husk: Forårsdistriktsmøde i Gørlev lørdag den 20. marts 2010 og distriktskædeoverrækkelse i Kalundborg 12. juni Margit G Jørgensen D.I.S.O. distrikt 48.

11 11 Super tilbud Begrænset antal pladser Bestil senest 12/ Thailand 15 dage Kultur og Tropeø Oplev Thailands hovedstad Bangkok, byen Chiang Mai samt lokalbefolkningens foretrukne feriedestination, Koh Samet. Prisen inkluderer fly t/r, 3 nætter på hotel i Bangkok, 3 nætter på hotel i Chiang Mai, 6 nætter på hotel på Koh Samet samt transport iflg. program. Morgenmad på alle hotellerne. fra ,- Super TILBuD Bali 15 dage Bali og Gili Island Dette tropiske paradis byder på sol, idylliske palmestrande og mulighed for at opleve en enestående natur. Her er landskabet varieret med vulkaner, bjerge med ris terrasser og jungle. Prisen inkluderer fly t/r, transport, 5 nætter på hotel i Sanur, 3 nætter på hotel i Ubud samt 4 nætter på hotel på Gili Island inkl. morgenmad. fra 9.295,- Super TILBuD Malaysia 17 dage Borneo Deluxe Oplev den charmerende by Kuching og området omkring, der er kendt for sit rige dyreliv samt Semenggok Orangutang Center. Prisen inkluderer fly t/r, transport, 3 nætter på hotel i Kuala Lumpur, 7 dages rundrejse på Borneo samt 5 nætter på strandhotel ved Damai Beach inkl. morgenmad. fra ,- Malaysia 15 dage Legendariske Malaysia Oplev Malaysias historiske byer, smukke natur og imødekommende befolkning. Prisen inkluderer fly t/r, 2 nætter på hotel i Kuala Lumpur samt 11 dages rundrejse med engelsktalende guide inkl. 4 nættter på Berjaya Redang Beach Resort samt transport og måltider iflg. program. fra ,- Check point Travel Skræddersyede rejser: Eksotiske øer Krydstogter Rundrejser Storbyferier Kør selv Rideferier Bryllupsrejser Bestil din drømmerejse på Tlf: Telefonen er åben hverdage 9-17 og lørdage Medlem af Rejsegarantifonden Nr Der vil være tillæg i enkelte perioder og omkring højtider samt speciel events. Endvidere tages der forbehold for udsolgte pladser samt ændringer i program.

12 12 Helårskort/påskekort fra Hillerød Inner Wheel Klub Kortenes tekst: Til lykke, God bedring, Hjertelig til lykke, En kærlig hilsen, Tak for indbydelsen - eller tekst efter eget ønske, uden merpris Pris: 2 kort + 2 kuverter kr. 40,00 pakket i gavepakning - excl. forsendelse. Nyhed: Aftagelige påskepiger, gule, orange, lilla eller grønne leveres også som løs PÅSKEPYNT pakket med 2 stk. påskepiger i hver pose til kr. 25,00 excl. Forsendelse. Pengene der indkommer for postkortene går, minus materialer, til fordel for Hillerød Inner Wheel Klubs Hjertepudeprojekt og til Børneafdelingen på Hillerød Sygehus. Puderne gives til brystopererede kvinder. Til Børneafdelingen købes legetøj efter afdelingens ønske. Kortene kan købes/bestilles hos: Kirsten Kann Slotsgade 14, 2. Sal, 3400 Hillerød. Tlf.: Med Inner Wheel hilsen Hillerød Inner Wheel Klub

13 13 Kirsten B. Hansens 40 års jubilæum Virum Inner Wheel Klub Torsdag den 17. december 2009 holdt Virum Inner Wheel Klub traditionen tro, sin årlige julefest. 48 glade og feststemte mennesker var mødt op i den smukt julepyntede restaurant på Frilandsmuseet for sammen at fejre Julens komme, men også for at fejre klubbens stifter og æresmedlem Kirsten B. Hansen, som havde 40 års jubilæum. Præsident Anette Lauritzen holdt festtalen for jubilaren og sagde bl.a.: Se, der var engang en sød pige, der hed Kirsten, som var så heldig at blive gift med en dejlig mand, der blev rotarianer. Det gav Kirsten mulighed for at komme med i Inner Wheel, og der har du nu været i 40 år. I 1982 var du med til at starte Virum IW, og du blev klubbens første præsident. Siden har du beklædt adskillige poster både i Besty- relsen og i Udvalg. Du har også været aktiv udenfor klubben og har deltaget i Rallyer og Conventions, besøgt udenlandske klubber, og er stifter af Rågelejetræffene og Lauraklubben på Nyborg Strand. Og på det sidste Landsmøde blev du sågar præmieret for dine sange. Så der er mange grunde til, at du er æresmedlem i vores klub og er blevet udnævnt til Paul Harris Fellow af Virum Rotary Klub. Derefter blev Lauraklubbens medlemmer bedt om at iføre sig uniformen, som I kan se på billedet, og så sang vi alle med på en Julesang forfattet af Kirsten, hvorefter vi råbte HURRA og der blev overrakt blomster. Ikke et øje var tørt, specielt ikke hos jubilaren, som blev fuldstændig overrasket. (Hm!). Stort TILLYKKE Kirsten og TAK for dit store engagement og din hjælpsomhed i Virum Inner Wheel Klub fra os alle. Marianne Ingemann Pastpræsident

14 14 Stafetten I 1970 da jeg dimitterede som lærer, blev jeg ansat på Nordgårdskolen i Brabrand og var der i to år. Derefter blev jeg ansat på naboskolen, Gjellerupskolen (nu omdøbt til Sødalskolen) i Brabrand, som på den tid var en stor almindelig folkeskole. I løbet af 70 erne og 80 erne ændrede elevsammensætningen sig, fordi mange tosprogede familier bosatte sig i området. Jeg synes, det var spændende at arbejde med børnene, og videreuddannede mig inden for området Undervisning i dansk som 2. sprog. Selv om jobbet har været sjovt og til tider stressende og frustrerende, har jeg aldrig fortrudt, at jeg valgte at gå den vej. Et liv med børn - egne og andres. Jeg blev optaget i Århus Vestre Inner Wheel- Klub i 1998 og har i årene derefter haft mange dejlige oplevelser og mødt mange forskellige piger, som jeg har nydt samværet med. Jeg er uddannet lærer og har både privat og arbejdsmæssigt været omgivet af lærere, så derfor følte jeg det som et frisk pust, at jeg nu mødte piger med en helt anden baggrund end min og dermed fik nye input. I de 12 år, jeg har været medlem af IW, har jeg beklædt posterne som klubmester, vicepræsident, præsident, pastpræsident. I år er jeg ISO, så jeg føler, at jeg efterhånden har et godt kendskab til organisationen. Da jeg nærmede mig de 60 år, dukkede spørgsmålet op: Hvornår vil du stoppe og gå på pension? Min mand og jeg drøftede tit emnet (han var skoleleder på en anden stor skole i Brabrand) - og pludselig var vi afklarede: vi ville være pensionister som 60-årige. Min mand stoppede på skolen i september 2006 og jeg i marts Vi stod således over for en helt ny epoke i vores liv. Vi var ikke blevet trætte af vores arbejde, så vi gik på pension med oprejst pande og vender med glæde tilbage til vores gamle arbejdspladser, når lejligheden byder sig - primært i sociale sammenhænge. Der var altså ikke tale om en flugt fra noget, - men et aktivt valg af en ny måde at leve livet på. Vi kunne nu selv bestemme helt over vores tid og fordybe os i de ting, vi har lyst til med hus, have og familie. Kulturelle tilbud kan vi tilvælge i det omfang, vi har lyst til, og først og fremmest kan vi fordybe os i det, vi giver os i kast med. Vi synes, at vi kan gøre det med god samvittighed efter næsten 40 års arbejde, men har selvfølgelig respekt for de mennesker, der tager at andet valg, - og vælger at fortsætte arbejdslivet så længe som muligt. Jeg får jævnligt stillet spørgsmålet: Hvad la-

15 15 ver du? Kan du få tiden til at gå?. Vi skal tænke på, at gennem et langt liv bliver vi stillet over for mange - og til tider svære valg. Men dette valg var helt mit eget. Jeg var (og er..) frisk og rask og kunne sikkert sagtens have arbejdet flere år endnu, men min mand og jeg valgte altså at stoppe op og tænke: Hvad vil vi bruge den resterende del af vores liv til.? - og traf derefter det valg, som er beskrevet ovenfor. Min mand og jeg tænker, at lige nu - og forhåbentlig mange år frem - har vi kræfter til at rejse og lave de ting, vi synes er givende og spændende. Vi har 3 børn og 3 svigerbørn og 4 børnebørn, som vi gerne vil være sammen med og have gode oplevelser med. I hele vores liv har vi været sammen med børn, så derfor er det herligt at se vores egen flok vokse. Vi er i den heldige situation, at vores børnebørn bor mellem 300 m og ca. 1 km. fra os. De er mellem 4 og 12 år og kan nu selv vælge at besøge os - og det er heldigvis tit. Vi henter også gerne i børnehave og skole, hvis forældrene skal til møde eller andet. Det er et privilegium at have børnebørnene så tæt på og få lov til - og give sig tid til - at følge deres hverdag og udvikling.. Som jeg siger: Børnebørn er livets dessert! Jytte Ejg Sønderby Aarhus Vestre IW Eksklusivt tøj til aktive kvinder Slankende design i str Topkvalitet holder faconen. God bevægelsesfrihed. Køb det på vores webshop:

16 16 Plejesenge sendes til Litauen Sekretær fik en god ide, da Rudkøbing Plejehjem pludselig havde 25 senge og fem kørestole til overs. For nylig fik 25 beboer på Rudkøbing Plejehjem nye senge. Problemet var så hvad man skulle stille op med de brugte senge, som stort set ikke fejlede noget. Men så var det, som nævnt, at sekretæren, Annie Strandby der også er medlem af Rudkøbing IW, fik en god ide. Jeg tænkte straks på Litauen, for vi har været involveret i flere hjælpeprojekter derover. Jeg ved de har hårdt brug for al den hjælp de kan få. Med vi mener hun Rudkøbing Inner Wheel og Rudkøbing Rotary Klub, som både hun og hendes mand Henning Strandby er involveret i. Via Rudkøbing RK blev der taget kontakt til distriktets Litauen koordinator Peter Hellesøe som skabte kontakt med to hospitaler og et rehabiliteringscenter i Vilnius, hvor de meget gerne ville have sengene plus 5 kørestole, som også var blevet til overs. Selve læsningen og transporten til Litauen blev klaret med det sædvanlige gode samarbejde mellem IW og Rotary i Rudkøbing. Rudkøbing, december 2009/GB Hæderstegn for projekt i Litauen Annie Strandby og Peter Hellesøe ved overrækkelsen. Annie Strandby der er medlem af Rudkøbing Inner Wheel fik på Inner Wheels julemøde den 3. december overrakt Rotarys hæderstegn for sin store og vellykkede indsats til fordel for 3 hospitaler i Litauen. Det er Past Distrikt Guvernør, Projekt- koordinator Peter Hellesøe der på vegne af Rotary distrikt i Litauen og Danmark overrækker Rotarys hæderstegn, en Poul Harris Fellow, der er Rotarys fineste udmærkelse for god indsats. Tændstikker i Aabenraa Aabenraa Inner Wheel fik i august 2009 af Rådet godkendt en gaveartikel en tændstikæske med en rød glasplade, dekoreret med 2 røde hjerter af glas. Den oprindelige idé med æsken var, at alle IW klubber kunne anvende den ved optagelse af et nyt medlem i klubben eller ved andre lejligheder, hvor vi tænder et lys. Med andre ord: Tænd et lys - en hjertesag. Heldigvis viste det sig, at ikke alene klubberne, men også mange IW medlemmer tændte på idéen, således at andre lys ude i de private hjem er blevet tændt ved hjælp af vores gaveartikel. Nu er lageret brugt op og første fase af projektet er afsluttet med et pænt beløb til et velgørende formål Et hjerte for alle. Projektet fortsætter, denne gang med æsker i en flot blå forårsfarve. De vil første gang blive udbudt på Forårsdistrikts-mødet den 20. marts 2010 i Aabenraa. Invitationerne til mødet den 20. marts er nu sendt ud til alle klubber i distrikt 46, og vi håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at få en festlig dag her i Sønderjylland. Møjn, vi ses i Aabenraa. Helga Rasmussen Præsident Aabenraa Inner Wheel

17 17 Kære Inner Wheel`ere Rigtig godt nytår til Alle. Jeg vil fortælle om Karlslunde Innerwheel Klubs møde, tirsdag den det første møde i det nye år det 6. møde i min præsidentperiode jo, tiden flyver af sted. I vores klub er møderne delt op således, at medlemmerne er delt i grupper, som så står for afholdelse af et møde. Det er altid meget spændende at komme til et møde, hvor du kun kender sted og emne. Invitationen til denne aftens møde hvor vi ved, at der skal ske noget specielt, da det er Inner Wheeldag den Invitationen lød på: Kunsten stiger og det skulle holdes privat hos Anette Kjærgaard Larsen. Hendes medkompetanter i gruppe 4 var, Anne Nøhr og Gitte Andersen. 17 Inner Wheelpiger mødte meget spændte op til denne aften. Vi fik dejligt smørrebrød, og så blev der åbnet for posen, hvad vi skulle foretage os!! Vi skulle male et billede!!!!!! Eller fylde et lærred ud med noget!!!!) noget meget tyndt bronze, sølv- og guldfolie. Nå, så sad man der og kiggede på det hvide lærred, der stirrede stramt på én!! Vi fik instrukser af Anne (skolelærer) hvorledes disse farveting kunne holdes over et fyrfadslys, de blev så bløde og føjelige og villige til at blive sat på lærredet. Kaffe og kage gik lystigt rundt og pludselig blev der lidt stille, for nu blev der arbejdet koncentreret!! Stilheden varede kun ganske kort tid, for så var der gang i snakketøjet igen hvor er den grønne neonfarve? Av, jeg brændte min finger, neej, hvor er det flot, det du laver!!! Det var bare alle tiders gode idé. I kan jo bare selv se billederne, er de ikke flotte? Det arrangerende hold havde selvfølgelig lavet budgettet med et overskud, i anledning af Inner Wheeldag. Det vil så senere blive besluttet, hvad det skal gå til. Tak for en hyggelig og anderledes aften. Vi fik udleveret et lille lærred måske 20x20 cm samt nogle farveblyanter og Karlslunde Innerwheel Klub Annette Damgaard Præsident

18 18 Wii til børneafdelingen på Hillerød Sygehus Hillerød Inner Wheel Fra venstre: Kirsten Kann, Præsident Ana Høybye Andersen med datter Elena og ledende oversygeplejerske Annelise Bertelsen Onsdag den 3. februar 2010 var 3 medlemmer af Hillerød Inner Wheel på Hillerød Sygehus for at aflevere en Wii til ledende oversygeplejerske Annelise Bertelsen på børneafdelingen. Annelise Bertelsen fik først en kort orientering om, hvordan Inner Wheel har samlet penge ind til børneafdeligen gennem det sidste halve år. Der er i Inner Wheel regi lavet julekort, julepynt, helårskort og påskepynt, som er solgt til fordel for netop børneafdelingen. Hillerød Inner Wheel kan glæde sig over, at salget er gået over al forventning, så vi dermed kan sponsorere både en Wii med ekstra tilbehør og nogle spil. Da Wiien var overrakt, blev vi, med Annelise Bertelsen som guide, vist rundt på den meget hyggelige og velindrettede børneafdeling for mindre og større børn i to etager. Den tredje etage, som børneafdelingen også består af, er forbeholdt spædbørn og for tidligt fødte børn. Det var en fornøjelse at se og høre hvor godt og stort et arbejde, der gøres på disse afdelin ger, som faktisk er forbillede for børneafdelinger på andre sygehuse. Det er et stort arbejde for personalet at passe og tage hånd om de syge børn og deres familier, men samtidig hørte vi også om det meget store arbejde, der gøres for at søge om penge til legetøj, fjernsyn, spil og underholdning i form af bl.a. hospitalsklovne, som gør livet lidt lettere og sjovere for de indlagte børn. Hillerød Inner Wheel fortsætter med at sælge sine helårskort, påskekort og påskepynt, og håber på at foråret indbringer så mange penge, at vi endnu engang, før sommerferien, kan yde et pænt beløb til bl.a. et fjernsyn m.m., som der er behov for på børneafdelingen. Behovet er stort, og der skal hvert år bruges mange penge, da der kun lige er afsat penge på sygehusbudgettet til driften af børneafdelingerne og ikke til alt det sjove. Legetøj, Wii og div. fjernsyn bliver ikke kun slidt og derfor kasseret pga. flittigt brug, men det bliver desværre også tid efter anden stjålet, trods det, at de større ting er naglet fast!!! Hillerød IW

19 19 Yes we can! Næstved Inner Wheel Næstved Inner Wheel gør det for 6. gang. I et fantastisk samarbejde med Sankt Peder Næstved Inner Wheel, Ladies Circle, Virksomme Kvinder, Zonta og Soroptimisterne, har vi atter formået at få en spændende foredragsholder til Næstved. I år er det EMILIA van HAUEN der vil causere over emnerne Rigtige Kvinder er da Dronninger og Farvel Egofest og goddag til formål og fællesskab. Tidligere har vi blandt andet haft så spændende personer som Trine Gregorius, Christine Feldthaus, Peter Lund Madsen og Karen Marie Lillelund, og hvert eneste arrangement har trukket fulde huse med omkring solgte billetter. Tidligere har arrangementet været afholdt på Næstved Gymnasium, men lokalerne er blevet for trange, så i år har vi forsøgsvis rykket arrangementet til Kulturhuset Ny Ridehus i Grønnegade 10, 4700 Næstved. Kulturhuset er stillet gratis til rådighed af Kulturudvalget i Næstved kommune. Formålet med disse arrangementer er at tilbyde kvindeklubbernes medlemmer og andre interesserede en årlig fantastisk oplevelse, som den enkelte klub ikke selv økonomisk kunne stable på benene. Desuden kan vi benytte lejligheden til at søge inspiration hos hinanden. To medlemmer fra hver organisation mødes 4 5 gange om året for at planlægge festlig- hederne, for det er virkelig bleven en festlig begivenhed, når så mange mødes og netværker. I starten var det blot meningen at arrangementet skulle hvile økonomisk i sig selv, men efter nogle succesfulde oplevelser har vi fået et pænt overskud, som vi har doneret til humanitære formål enten lokalt, nationalt eller internationalt. Sidste års overskud gik til et skoleprojekt i Kenya ledet af Gihabais Venner ( og et vandboringsprojekt i det nordlige Nigeria,der styres af ildsjælen Nini Keldsholm, Mission Afrika. Så YES WE CAN samarbejde på tværs af organisationerne i Næstved! Vibeke von Gersdorff Næstved Inner Wheel Hvad: EMILIA van HAUEN - Rigtige Kvinder er da Dronninger og Farvel Egofest og goddag til formål og fællesskab. Hvornår: Onsdag d. 14. april kl Hvor: Ny Ridehus, Grønnegade 10, 4700 Næstved Billetter: Kr. 150,00 incl. et glas vin, vand, eller øl. Købes hos: Vibeke von Gersdorff, eller

20 20 Et glas mælk ja tak Jeg har i mange år været meget begejstret for forfatteren Wasmo Herbjørg, og for ca. 1½ år siden læste jeg hendes bog: Et glas mælk ja tak. Denne bog greb mig meget. Bogen er skrevet med udgangspunkt i autentiske beretninger om kvinder, som er blevet handlet og det liv, der bydes dem efterfølgende som prostitueret i et fremmed land. I året 2009/10 er jeg Distriktspræsident i Dansk Inner Wheel, distrikt 47. Efter at have læst bogen stod det mig helt klart, at Inner Wheel kunne være med til at gøre en meget stor forskel. Jeg er tillige af den opfattelse, at vi som kvindeorganisation har en forpligtigelse til at hjælpe disse piger. Jeg anbefalede efterfølgende min Distriktsbestyrelse, at vi skulle udføre et fælles projekt i Distriktet på tværs af klubberne. Distrikt 47 har 19 klubber med ca. 520 medlemmer og dækker området i og omkring København samt Nordsjælland. DISO Kirsten Kann og jeg nedsatte en arbejdsgruppe blandt ISO`erne. Denne arbejdsgruppe besluttede at afholde to regionale møder. Formålet med møderne er dels at synliggøre problematikken, hvordan kan vi være med til at løse problemet og dels at indsamle penge til Reden Internationals fortsatte arbejde. Det første møde blev afholdt den 23. november i Hillerød, hvor projektleder Dorit Otzen og en tidligere prostitueret fortalte om aspekterne ved prostitution. Det næste møde er planlagt til den 25. januar 2010 i Høje Tasstrup, hvor tidligere statsminister og EU-politiker Poul Nyrup Rasmussen vil være aftenens hovedtaler. Desuden der være indæg fra Redens advokat, Susanne Borch, samt forstander for Reden International, Vibeke Lenskjold. Reden International er en privat selvejende institution tilknyttet KFUK`s sociale arbejde. Reden International har eksisteret siden 2002 og fra start kaldet Reden Stop Kvndehandel. Reden Internationals Vision er et Danmark uden kvindehandel og missionen er at støtte de prostituerede udenlandske kvinder, som allerede er handlet og er i Danmark, med de ydelser kvinderne har brug for på kort og i særdeleshed langt sigt. Strategien er at fokusere på følgende indsatsområder: Direkte socialt arbejde med udenlandske kvinder bl.a. ved etablering og drift af et mødested for kvinderne med adgang til sundhedsklinik i hjertet af Vesterbro i København. Mødestedet har åbnet tre dage om ugen fra kl , og her kan kvinderne tale med personalet, få et pusterum og eventuelt et sundhedstjek. En del af personalet er frivillige læger og sygeplejersker, som foretager

21 21 almindeligt sundhedstjek, gynækologiske undersøgelser, udsteder recepter m.m.. Mange af disse kvinder har, f.eks. ikke et sygesikringsbevis og kan derved ikke få hjælp via det offentlige sygesikringssystem. Etablering og drift af døgnbemandet krisecenter til at omfatte gruppen af kvinder med ophold, som f.eks. har været udsat for trafficking by marriage. Effektivisering af det opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøet i København Kommunikation, f.eks. udarbejdelse og udsendelse af informationer om kvindernes vilkår, for at bevidstgøre offentligheden. Reden Internationals formål: Bekæmpe kvin-dehandel ved at: Sikre at bagmænd retsforfølges og fængsles Forbyde køb af prostitution og seksuelle ydelser Give ofre for menneskehandel mulighed for lovligt ophold i Danmark Sikre det nødvendige internationale samarbejde Distrikt 47 har ligeldes planer om at ingså i et samarbejde med Soroptismisterne om en høringsdag med problemstillingen Handel med kvinder Trafficking på Christiansborg i eftersommeren Jeg er af den helt klare opfattelse, at Inner Wheel kan være med til at gøre en ikke uvæsentlig forskel, og mit håb er, at Distrikt 47`s projekt vil brede sig til hele landet samt, at det på lidt længere sigt vil være muligt at gøre det til et fælles nordisk projekt. Som verdens største kvindelige netværksorgansation kan vi være med til at gøre en forskel for nogle kvinder, som lever under helt umenneskelige forhold også midt i vor egen dagligdag. Kirsten Dahl-Sørensen Distriktspræsident D47 Hjertepuder Har du eller din veninde ikke fået tilbudt en hjertepude efter brystoperationen? Hillerød IW og flere andre Inner Wheel klubber har sidste år syet og leveret hjertepuder til flere hospitaler rundt omkring i landet. Det har været en stor succes så vi har heldigvis kunnet hjælpe mange af med smerter fra armens tryk mod såret. Hillerød IW har stadig hjertepuder så vi kan - og vil meget gerne, levere til de der har behov. Vi har erfaret, at ikke alle får puderne tilbudt på hospitalerne efter brystoperationen, så er du hende eller kender du én, der ikke har fået puden tilbudt, så sender vi gerne fra Hillerød IW en hjertepude. GRATIS og PORTOFRIT. Henvendelse: Kirsten Kann, Hillerød IW Tlf eller

22 22 Klubbesøg, et bindeled mellem distrikt og klub v/ distriktspræsident Ellen Egsgaard, distrikt 45 Undervejs ved mine klubbesøg, poppede spørgsmålet af og til op fra medlemmerne: Er det nødvendigt med distriktspræsidentens besøg i klubberne hvert år? Det giver naturligvis stof til eftertanke og stiller krav til, at distriktspræsidenten leverer en vare, som klubberne føler har værdi for dem. Jeg har været glad for, at spørgsmålet blev stillet, for min hensigt med besøgene var bl.a., at provokere nogle spørgsmål frem, som rører sig i klubberne, og dernæst sætte fokus herpå. Endvidere var min hensigt at engagere medlemmerne og inspirere til udvikling i IW. I den forbindelse havde jeg - som arbejdsredskab - udarbejdet 4 spørgsmål til det enkelte IW-medlem: 1. Hvad betyder IW for dig personligt? 2. Hvad kan være årsagen til, at medlemsstatistikken falder i disse år? (Bortset fra generationsskifte). 3. Ideer til hvad vi kan gøre for at holde på medlemmerne. 4. Hvordan gør vi IW mere attraktiv? Fremkom gerne med kreative ideer til nytænkning. Min hensigt med spørgsmålene var, at få det enkelte medlem til at fokusere på betydningen af IW og hvorledes hver enkelt kan være med til at udvikle, forny og forynge IW. Når jeg tillader mig at bruge ordet forynge IW, er det ikke en nedvurdering af vore ældste medlemmer, for det er min opfattelse, at det er af største betydning, at der er aldersspredning såvel på vore arbejdspladser, som i IW. Men, før hvert besøg regnede jeg gennemsnitsalderen ud i klubben, som i alle klubber var høj, det højeste gennemsnit var 75 år. Derfor er det nødvendigt med en foryngelse ved tilgang af nye medlemmer - gerne i stort tal. Spørgeskema til alle IW-medlemmer i Danmark. Svarene på de 4 spørgsmål var mange og gode, så gode, at Rådet for IW Danmark, har valgt at stille spørgsmålene til alle IW-medlemmer i Danmark. Alle svarene vil herefter tilgå Rådet til videre foranstaltning. Konklusion på klubbesøg Jeg opfatter klubbesøgene som et bindeled mellem klubberne og distriktsbestyrelsen. Ansigterne er væsentlige for et frugtbart samarbejde. Hvis jeg skal konkludere på mit udbytte af klubbesøgene, må jeg tilstå, at de har haft stor værdi for mig som distriktspræsident. Jeg har fået en fornemmelse af stemninger, holdninger og forventninger i klubberne og det synes jeg er væsentligt at arbejde videre med i vore bestræbelser på at udvikle og gøre IW mere attraktiv. Hvis jeg skal nævne nogle få fokusområder, må det være PR, modernisering, afbureaukratisering, fællesskab om større entregivende arrangementer, hvor pengene doneres til velgørenhed. Aktiv søndag For at følge op på svarene fra mine klubber inviterede vi i distriktsbestyrelsen 3 medlemmer fra hver klub til en AKTIV SØNDAG den 31. jan på Idrætsskolen i Vejle. I alt deltog 45 det var en stor glæde for os! Vi mødtes kl.12 til middagsmad, hvorefter vi fik en kort rundvisning på skolen.

23 23 Kl mødte alle omklædt i idrætshallen til 1 times sjov og glad motion instrueret af undertegnede og min datter Rikke. Det var en fornøjelse at se, hvordan alle gik op i motionen og løjerne. Atter omklædt igen: Kaffe, kage, frugt og vand til 2 timers IW-opgaveløsning og sang. Opgaven var bl.a., at planlægge et intercityarrangement, som distriktet giver tilskud til. I en anden opgave blev der sat fokus på distriktsbestyrelsens betydning for klubberne herunder klubbernes forventninger til distriktsbestyrelsen og distriktspræsidenternes besøg i klubberne. I den forbindelse foreslog en af grupperne, at distriktspræsidenten selv vælger hvilket møde/arrangement, hun ønsker at overvære i klubben evt. med en kort præsentation af sig selv. Deltagerne fik udleveret svarene på spørgeskemaerne fra klubbesøgene 2009/10, ligesom alle svarene sammen med referat fra AKTIVE SØNDAG sendes til klubberne i vort distrikt. En god dag med god stemning, aktive og glade deltagere og en glad distriktsbestyrelse sluttede kl. 17 med ønske fra deltagerne om, at man gentager arrangementet. Ellen Egsgaard Distriktspræsident D-45

24 24 Nye medlemmer i Gørlev Inner Wheel Mandag den 16. november 2009 var en stor aften i Gørlev IW. Den aften kunne vi sige velkommen til 3 nye piger, som har sagt ja tak til at blive medlemmer af vores klub. Det er altid festligt med medlemsoptagelse og hele 3 optagelser gør aftenen ekstra festlig. Det blev en helt igennem hyggelig aften med lækker mad og dejlig stemning. Ved sidste punkt på dagsordnen blev alle medlemmer kastet ud i planlægningen af forårsdistriktsmødet, som holdes i Gørlev i marts De nye medlemmer var aktive fra starten, en god måde at komme med i fællesskabet på. Vores klub har nu 18 medlemmer. Vi vil arbejde videre og håber at kunne få flere til at blive interesserede. Det er meget positivt, at vore egne medlemmer har taget initiativ til at invitere mulige nye med til vore møder og især er vi glade for, at Kirsten Zwergius, Karen Laursen og Eva Maria Pedersen har sagt ja-tak til medlemskabet. Gørlev IW Dorte Marie Hansen ISO SØGAARDEN Whisky Shop Atelier-Bed & Breakfast Søgaarden i Lee er en hyggelig gammel kampestensgård. På Søgaarden finder du grafisk design, kunst, kreativ syning og Bed & Breakfast. I Whisky Shoppen sælges kvalitetswhisky og anden spiritus fra hele verden sammen med brugskunst og gaveartikler. Et besøg på Søgaarden stimulerer alle sanser - her lægges vægt på god kvalitet og service. Astrid Holmriis & Niels Jacobsen Himmestrupvej 8 Lee Bjerringbro

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 130 September 2012 INNER WHEEL 34. Årgang Dannebrog Sommerstemning i Legoland juli 2012 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Sommertræf i Odsherred...7 Hvem bestemmer

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 129 Juni 2012 INNER WHEEL 33. Årgang Den danske delegation til Convention april 2012 2 3 Indhold Stafetten...6 Rågeleje...14 Golfturneringer...17-19 Beretning fra D46 - Convention...20

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen Indhold Ja, så er efteråret kommet og jeg skal til at redigere

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 132 Marts 2013. 34. Årgang. Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen (begge Randers Østre IW) overrækker dåseringepenge

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 132 Marts 2013. 34. Årgang. Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen (begge Randers Østre IW) overrækker dåseringepenge INNER WHEEL DANMARK Nr. 132 Marts 2013 INNER WHEEL 34. Årgang Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen (begge Randers Østre IW) overrækker dåseringepenge 2 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Et

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

Brandes projekt. Læs i dette nummer. i Kenya. Tilmelding til L&R-mødet. Den 8. marts. Den ukrainske mester sover i Ringkøbing.

Brandes projekt. Læs i dette nummer. i Kenya. Tilmelding til L&R-mødet. Den 8. marts. Den ukrainske mester sover i Ringkøbing. Brandes projekt Læs i dette nummer Tilmelding til L&R-mødet Den 8. marts Den ukrainske mester sover i Ringkøbing 7 8-9 i Kenya side 5-6 10-11 soroptima Medlemsblad for Soroptimister Nr. 5 Februar 2009

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

Jeg tror på det frivillige arbejde!

Jeg tror på det frivillige arbejde! Indhold Jeg tror på det frivillige arbejde side 1 Ingen jul i Sydsudan side 2-3 Indsamling og salg af genbrug- og overskudsvarer side 4 Fra butik til butik side 5 Genbrugsgruppen 2014 side 6-7 Butikker,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2008 Hospice Sjælland Årsrapport 2008 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 2. udgave - 1. oplag 2009 Oplag: 600 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere