Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne. 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne. 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige"

Transkript

1 Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige

2 Indledning Idéen til pixiguiden er opstået hos deltagerne på det faglige Udviklingsforum: Frivillige på bibliotekerne i efteråret Tanken med guiden er, at dele ud af den læring og de erfaringer, som har fundet sted i udviklingsforløbet. Guiden er til jer, der skal i gang med at samarbejde med frivillige på biblioteket. I kan her hente inspiration til, hvordan og hvad I med fordel kan fokusere på, før, mens og efter, I kaster jer ud i et frivilligprojekt. God læselyst! Deltagere i det faglige Udviklingsforum Frivillige på bibliotekerne : Hillerød Bibliotekerne (Marianne Träff & Naja Bjørn Skou) Frederiksberg Kommunes Biblioteker (Heidi Dahl & Anna Skov Fougt) Rudersdal Bibliotekerne (Mette Fersum) Gentofte Bibliotekerne (Per Ginsborg & Therese West Boardman) Frederikssund Bibliotekerne (Tine Lindgreen & Pia Nielsen) Ishøj Bibliotek (Helle E. Pedersen, Anja Støchkel-Hinnum & Gitte Sørensen) Halsnæs Bibliotekerne (Annette Ridder & Inger Jørgensen) For uddybning af de deltagende bibliotekers frivilligprojekter se gruppen: Udviklingsforum: Frivillige på bibliotekerne på Udviklingsforløbet er udbudt og faciliteret af Gentofte Centralbibliotek, ansvarlig konsulent: Jeanne Nørreskov Karup, 2

3 Fase 1: Forud for samarbejdet med frivillige 1. Hvorfor samarbejde med frivillige? Overvej hvad formålet er: Hvorfor ønsker I at samarbejde med frivillige? Er det for at fremme et aktivt medborgerskab? Er det for at få nogle ekstra hænder i forbindelse med afholdelse af arrangementer? Er det for at få et korps af ambassadører, som kan markedsføre og forankre biblioteket i lokalområdet? Er det for at skabe nye og/eller forbedrede tilbud til brugerne? Eller er det noget helt andet? Husk at formålet skal beskrive hvorfor, det er meningsfyldt at samarbejde med frivillige på netop jeres bibliotek, og ikke beskrive hvad, de frivillige skal lave, det kommer senere. Formulér formålet så klart som muligt det gør det lettere for kolleger: At vurdere hvilke idéer til frivilligprojekter/frivilligsamarbejder, der holder vand At kommunikere både internt og eksternt omkring frivilligprojektet/frivilligsamarbejdet Vær samtidig fleksibel i forhold til formålet, da det er forskelligt hvilke frivillige, der melder sig, hvad der motiverer de frivillige etc. Eksempler på formål fra Udviklingsforløbet: Eks. 1: Formålet med samarbejdet med de frivillige er, at gøre de lokale borgere til ambassadører for Dyssegård Bibliotek og herigennem tilbyde dem et medejerskab til deres lokale bibliotek. Eks. 2: Projektets formål er at iværksætte aktiviteter i samarbejde med frivillige i forhold til foreningen Vangedes Venner for at øge aktivitets-niveauet for arrangementer på voksen- og børneområdet. 2. Stil skarpt på værdien Bliv bevidst omkring hvilken værdi, det skaber for henholdsvis: De frivillige, medarbejderne/biblioteket og brugerne at være involveret i et frivilligprojekt på jeres bibliotek. Hvis man tager udgangspunkt i værdien ved samarbejdet, bliver det ofte lettere at sælge ideen om samarbejde overfor kolleger, ledelse og/eller de frivillige. 3

4 Værdi for de frivillige kunne eksempelvis være: Muligheden for at bidrage til et fællesskab i lokalområdet Muligheden for at få sine kompetencer i spil i en meningsfyldt frivilligkontekst Oplevelsen af fællesskab med andre, det at udrette noget sammen, at gøre en forskel Mulighed for at bruge sin ekstra tid til noget fornuftigt Værdi for medarbejderne/biblioteket kunne eksempelvis være: Muligheden for at få tilført nogle alternative ressourcer til organisationen Muligheden for at udvikling nye tilbud i samspil med de frivillige Få nye perspektiver på organisationen/få feedback fra nye vinkler Mulighed for at blive knyttet tættere til lokalområdet via de frivillige Værdi for brugerne kunne eksempelvis være: Muligheden for at deltage i nye og alternative tilbud og services, der opstår i samarbejdet med de frivillige At opleve en forbedret kvalitet ift. eksisterende tilbud At opleve større tilknytning til biblioteket når man pludselig møder sin frivillige nabo 3. Et kig indad i organisationen Ledelsens helhjertede opbakning er alfa omega. Som Dorte Justesen, Lundgaard Konsulenterne udtrykker det: Ledelsen skal ville det, ellers bliver det aldrig til noget! Det er samtidig vigtigt, at både ledelse og kolleger bliver inddraget så tidligt som muligt i processen, på en meningsfyldt måde. Et ordentligt forarbejde er med til at skabe det nødvendige ejerskab og engagement. Vær bevidst om at frivilligprojekter tager tid. Det er derfor vigtigt at tale ressourcer med ledelsen i forhold til det enkelte frivilligprojekt hvor mange ressourcer er der til rådighed? Tidsmæssige ressourcer Personalemæssige ressourcer Økonomiske ressourcer Hvis ønsket om flere frivillige skal lykkes, så skal ledere og medarbejdere på arbejdspladsen være enige og få afstemt forventningerne Vibeke Bredsdorff Sørensen, næstformand i Hovedudvalget, Gentofte Kommune. 4. Skab ejerskab til samarbejdet med de frivillige Overvej hvordan I vil involvere jeres kolleger i forbindelse med frivilligprojekterne, og hvordan I løbende vil informere dem - herunder hvordan I vil skabe ejerskab blandt jeres kolleger til samarbejdet med de frivillige! 4

5 Husk at informere løbende, det er med til at skabe ejerskab blandt kollegerne. Der er forskel på, HVEM der skal informeres, og HVEM der skal involveres. Men alle på biblioteket skal være klar over, hvem de frivillige er og hvorfor de er der. Projektgruppen på Hillerød Bibliotekerne indledte eksempelvis med at afholde et personalemøde, hvor der blev informeret om samarbejdet med de frivillige. På mødet holdt sociolog Dorte Kappelgaard, som pt. er ansat i Frivilligcenter Hillerød og medforfatter til bogen Ledelse af frivillige en håndbog, oplæg og personalet kom med idéer til kommende frivilligprojekter. Det var et super personalemøde, hvor vi fik 20 brugbare idéer til frivilligprojekter det kan virkelig anbefales! Vi fandt stor inspiration i bogen Anerkendende proces øvelser veje til engagement og forankring Naja Bjørn Skou & Marianne Träff, Hillerød Bibliotekerne. Projektgruppen på Frederiksberg Bibliotekerne har haft medarbejdere fra Albertslund Bibliotek ude og fortælle om deres erfaringer med at samarbejde med frivillige, hvilket var meget inspirerende og kan anbefales som en kickstart. Det kan helt generelt anbefales, at der udarbejdes en projektbeskrivelse/køreplan for frivilligprojektet, som indeholder et klart formål, succeskriterier, mål og forventet tid/ressourceforbrug. Denne kan med fordel udarbejdes sammen med de involverede kolleger. Jo mere indflydelse desto mere ejerskab. 5. Hvad er interessant at samarbejde med de frivillige om? En mulighed i forhold til, at få en idé om, hvad det kunne være interessant at samarbejde med de frivillige om, er at arbejde med en dialogmodel. Her handler det om at tænke i fordele og ulemper ved samarbejdet med frivillige ud fra fire perspektiver. De fire perspektiver repræsenterer de forskellige deltagere i samarbejdet: Borgeren/brugeren Den frivillige Lederen Medarbejderne, som den frivillige skal samarbejde med Formålet med dialogmodellen er at sætte sig i den frivillige og brugerens sted og opleve samarbejdet fra deres perspektiv. Hvad er der af fordele? Hvad er der af ulemper? Dernæst kan man gå videre og se på mulighederne for medarbejderne og ledelsen, og hvad man skal være opmærksom på af ulemper og barrierer, som skal håndteres og som måske kan nedbrydes. En anden mulighed i forhold til at definer hvad man kan samarbejde med de frivillige om, er at tage en dialog omkring hvad de frivillige kan have indflydelse på i organisationen. Her vil det give god mening at arbejde med Indflydelsestrafiklyset, og tage en dialog med afsæt i nedenstående spørgsmål: 5

6 RØD: Ingen indflydelse: Hvad kan de frivillige ikke få indflydelses på? Hvilke opgaver kan de frivillige ikke få lov at løse på biblioteket? GUL: Frivillige og ansatte i samarbejde: Hvor kan de frivillige få indflydelse i samarbejde med biblioteket? Hvilke opgaver kan I samarbejde med de frivillige om? GRØN: Selvforvaltning: Er der rum på biblioteket, hvor de frivillige på egen hånd kan drive udviklingen? Hvilke opgaver kan de frivillige løse på egen hånd? 6. Find de rigtige frivillige rekrutteringen Undersøg om der er oplagte samarbejdspartnere/rekrutteringsplatforme i nabolaget (guldet i nabolaget). Det kunne eksempelvis være: Foreninger, Ungdommens Røde Kors, Ældresagen, frivilligcentre, medborgerhuse, gymnasier etc. Eller måske er de frivillige inden for rækkevidde i form af eksisterende brugere af biblioteket f.eks. medlemmer af biblioteksklubber, læsekredse o.lign. Ofte er det den personlige kontakt, der gør forskellen. Der kan være stor forskel på de frivilliges motivation for at deltage. Nogle ønsker meget konkrete ad hoc opgaver, andre ønsker indflydelse på rammer og arrangementer, og endelig er der de frivillige, som ønsker decideret tovholder opgaver. Hvad der motiverer den enkelte, kan man blive klogere omkring ved forventningsafstemning i forhold til samarbejdet. Når I skal rekruttere frivillige, så forsøg som noget af det første, at se projektet fra de frivilliges perspektiv hvad får de ud af at arbejde som frivillig på biblioteket? Tag også stilling til hvilken formidlingsmetode og hvilke medier, der egner sig bedst i forhold til hvilke frivillige I (biblioteket) ønsker at rekruttere. Se på målgruppens (medie) vaner, færden etc. og tag på baggrund heraf stilling til hvilken metode og hvilke medier, det giver mening at anvende. Er det: Avisen (Job) annoncer Sociale medier (Facebook, bibliotekets hjemmeside) Plakater Formidlings- og/eller dialogmøder Biblioteksklub SMS Personlig kontakt Vær i dialogen med de frivillige tydelig omkring projektets formål og de frivilliges mulighed for indflydelse, og vær bevidst om, at der er mange forskellige typer af frivillige. Lav forventningsafstemning i forhold til samarbejdet udarbejd evt. fælles spilleregler/frivilligpolitik både internt og eksternt. Overvej om det vil være en idé at lave en skriftlig aftale i form af et frivillighedsbrev, om der skal indhentes børneattester etc. 6

7 Fase 2: Imens 7. Fasthold, motivér og synliggør de frivillige Den anerkendende tilgang er central i forhold til samarbejdet med de frivillige. Det er vigtigt at ALLE på biblioteket er klar over, hvem de frivillige er, og hvorfor de er der. Få dem til at føle sig velkomne vær med til at skabe den gode stemning! Husk at de frivillige arbejder af lyst. Det vil være en god idé, at de frivillige har en kontaktperson, der tager ansvar for rammer og trivsel sæt tid af til kaffe og smalltalk, ros dem, giv dem feedback på deres arbejde, vær lydhør og hold dem orienteret om hvad der foregår på biblioteket. Vær særlig omhyggelig med at orientere dem om forhold på biblioteket, der har betydning for det arbejde, de udfører. Sørg for en tydelig opgave- og ansvarsfordeling (her kan inflydelsestrafiklyset være en hjælp, se råd 5). Følg løbende op på forventningsafstemningen og justér efter behov. Synliggør eksempelvis de frivillige på biblioteket via: Navneskilt Tag billeder af de frivillige Skriv de frivillige ind i skemaet Invitér de frivillige med til personalearrangementer/julefrokost Giv de frivillige partoutkort til alle husets arrangementer Ros de frivillige også overfor politikere, pressen, etc. Markér den nationale frivillighedsdag d. 30. september 8. Ledelse af frivillige Hvilken lederstil, det er oplagt at anvende, afhænger både af sammenhængen og de frivillige man leder. Nogle skal have klare rammer, andre en mere servicerende lederstil, mens andre igen ønsker en mere involverende og faciliterende lederstil, men et er sikkert; uklarhed skaber frustrationer for alle. Tydeliggør hvem der er kontaktpersonen på biblioteket (har ansvaret for samarbejdet med de frivillige), hvad der sker, hvis vedkommende er syg eller på ferie osv. Synliggør og anerkend de frivillige overfor kollegaer, ledelse og omverdenen. Nævn de frivillige på afdelingsmøder, tak dem offentligt, kontakt pressen og fortæl om hvilke dejlige frivillige I har på netop jeres bibliotek. Man kunne evt. udnævne nogle kolleger som ekstra kontaktpersoner, så de frivillige altid har en at henvende sig til. Tag den svære snak, hvis der er frivillige, der ikke passer ind i konceptet eller matcher bibliotekets værdier. 9. Husk brugerne Orientér brugerne om nye frivilligprojekter, der medfører bedre service for dem. Gør opmærksom på, at der er mulighed for, at brugerne også kan involvere sig i frivilligprojekter og blive frivillige. Vær opmærksom på at arbejdet med frivillige på biblioteket kan 7

8 tiltrække nye ikke biblioteksvante brugere. Vælg formidlingsmetode mht. aktivering af nye kunder hvordan formidler vi bedst? Det er ikke sikkert at de bruger bibliotekets hjemmeside, Facebookprofil, Twitter eller ser bibliotekets arrangementsfoldere. Man kan benytte arrangementerne til at fortælle om nye indsatsområde, og herved evt. rekruttere ny frivillige. Fase 3: Afslut (og/eller fortsæt) 10. Evaluering af frivilligsamarbejdet Det er vigtigt at overveje, hvordan erfaringerne med frivilligsamarbejdet bæres videre i organisationen. For at lette denne videndeling, er det en god idé, at I dels har dokumenteret de forskellige opgaver, I har udført i samarbejde med de frivillige, og dels overvejer hvordan det er lykkedes at etablere succesfulde samarbejder med de frivillige. Ovenstående fokus på opgaverne er med til at skabe et overblik både tidsmæssigt og ressourcemæssigt, som det løbende kan være givende at læne sig op af både for jer og de frivillige, samt når der skal evalueres til slut. Samtidig kan et fokus på hvordan frivilligsamarbejdet er grebet an, fremadrettet give input til hvad man skal lægge vægt på i nye frivilligsamarbejder. Der findes mange forskellige evalueringsværktøjer, brug dem I har positiv erfaring med, og som I ved virker, og tilpas dem frivilligkonteksten. Involver gerne de frivillige direkte i evalueringen, tal eksempelvis med de frivillige og bed dem evt. udfylde et evalueringsskema, som kan være med til at udvikle nye metoder og værktøjer i fremtidigt samarbejde med andre frivillige. Litteratur og links til inspiration: Dorte Kappelgaard og Rie Frilund Skårhøj (2011): Ledelse af frivillige - en håndbog. 1. udgave. Hinnerup: Ankerhus. Pia Halkier Bjerring og Annika Lindén (2011): Anerkendende procesøvelser - Veje til engagement og forankring. 1. udgave, 4. oplag Pia Halkier Bjerring, Annika Lindén og Attractor og Dansk Psykologisk Forlag A/S. Børne- og Kulturchefforeningen: Guldet i nabolaget om læring og fællesskaber i lokalsamfundet, november Rapport: Projekt Kommunen og civilsamfundet kan downloades på Socialog integrationsministeriets hjemmeside (lokaliseret d ). Center for frivilligt socialt arbejde (lokaliseret ). Projekt Frivillig (lokaliseret d ).

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere