Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt."

Transkript

1 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet, særtilbud, nyheder og konkurrencer på Besøg for at få produktsupport.

2 Tilbehør udvid din telefon Bærbare højttalere MPS-70 Små, men alligevel kraftige højttalere, du kan have med i lommen Bærbar, håndfri stereo HPM-83 Headset i street-style til at have om halsen, der giver en fantastisk lyd Stereo Bluetooth Headset HBH-DS200 Nyd musikken trådløst uden at miste opkald Tilbehøret kan købes særskilt, men kan muligvis ikke fås alle steder. Du kan se hele udvalget ved at besøge

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tænder du telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt Ikoner på statuslinjen Navigering Genveje Filhåndtering Telefonens sprog Indtastning af tekst Walkman og musik Overførsel af indhold til og fra en computer Walkman -afspiller PlayNow TrackID Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Nødopkald Kontakter Grupper Opkaldsliste Hurtigopkald Talemeddelelse Viderestilling af opkald Flere opkald på samme tid Håndtering af to taleopkald Konferenceopkald Mine numre Accept af opkald Begrænsning af opkald Faste numre Opkaldstid og -pris Visitkort Meddelelser SMS er MMS er Skabeloner Talemeddelelser Mine venner Område- og celleinformation Indholdsfortegnelse 1

4 Billedbehandling Kamera Overførsel af billeder Billeder Underholdning Radio Ringesignaler og melodier MusicDJ Lydoptagelse Videoafspiller Spil Programmer Tilslutningsmuligheder Indstillinger Brug af internettet RSS-læser Trådløs Bluetooth-teknologi Ved hjælp af USB-kablet Synkronisering Opdateringstjeneste Flere funktioner Alarmer Kalender Opgaver Noter Timer, stopur og regnemaskine Husk koder Profiler Dato og tid Temaer Låse IMEI-nummer Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål Fejlmeddelelser Vigtige oplysninger Vejledning i sikker og effektiv brug Begrænset garanti FCC Statement Declaration of Conformity for W350i Indeks Indholdsfortegnelse

5 Sony Ericsson W350i GSM 900/1800/1900 Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskab forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. og Sony Ericssons brug af mærket sker under licens. Liquid Identity-logoet, PlayNow, TrackID og MusicDJer varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro, M2, WALKMAN-navnet og WALKMAN-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. TrackID leveres af Gracenote Mobile MusicID. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Gracenote, Inc. Microsoft, Windows, Outlook og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. T9 -tekstindtastning er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 -tekstindtastning er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. 3

6 Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksporteller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk Tip Advarsel En tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. > Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med. Se Navigering på side 13. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten til venstre. Tryk navigeringstasten til højre. 4

7 Introduktion Samling Sådan isættes batteriet Før du begynder at bruge telefonen, skal du isætte et SIM-kort og batteriet. Batteriet skal tages ud, før SIM-kortet kan sættes i eller tages ud. Sådan isætter du SIM-kortet 1 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden. 2 Sæt batteridækslet på plads. 1 Fjern batteridækslet. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. Introduktion 5

8 Sådan fjernes batteriet 1 Fjern batteridækslet. 2 Sæt en fingernegl i fordybningen. 3 Tag batteriet ud. Sådan tænder du telefonen Sådan tændes telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Vælg en tilstand: Normal fuld funktionalitet. Flytilstand begrænset funktionalitet. 3 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 4 Vælg et sprog. 5 Vælg Ja, hvis du vil bruge opsætningsguiden. Tryk på, hvis du vil rette en fejl, mens du indtaster PIN-koden. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få fra netværksoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Sluk altid telefonen, og tag opladeren og batteriet ud, før du isætter eller fjerner SIM-kortet. 6 Introduktion

9 Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, inden du tager det ud af telefonen. Se Sådan kopieres navne og numre til SIMkortet på side 24. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som *, medmindre koden begynder med cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Sådan slettes tallene i displayet Tryk på. PIN-kode spærret vises, hvis du taster en forkert PIN-kode tre gange i træk. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key). Se SIM-kortlås på side 60. Flytilstand I Flytilstand er net- og radiomodtagerne slukket for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Du kan bruge Bluetooth-funktionen i flytilstand. Startskærmbillede Startskærmbilledet vises, når du tænder telefonen. Se Brug af billeder på side 41. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet PIN-koden, vises netoperatørens navn på skærmen. Dette kaldes standby. Hjælp i telefonen Der er altid hjælp og oplysninger at hente i telefonen. Se Navigering på side 13. Sådan bruger du opsætningsguiden 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Generelt > Opsætningsguide. 2 Vælg en indstilling. Introduktion 7

10 Sådan får du vist oplysninger om funktioner Gå til en funktion, og vælg Info, hvis punktet vises. I nogle tilfælde vises Info under Mere. Sådan får du telefondemoen vist Vælg Menu > Underholdning > Demo fra standby. Overførsel af indstilling Du kan overføre dine indstillinger til din telefon. Med disse indstillinger kan du bruge funktioner, som kræver en internetkonto, for eksempel MMS'er og . Sådan overføres indstillinger Vælg Menu > Indstillinger >fanen Generelt > Opsætningsguide > Overfør indst. fra standby. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Sådan oplader du batteriet 2,5 t. 1 Tilslut opladeren til telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt. 2 Tag opladeren ud ved at vippe stikket opad. Du kan bruge telefonen, mens den oplades. Du kan oplade batteriet når som helst og i kortere eller længere tid end 2,5 timer. Du kan afbryde opladningen uden at beskadige batteriet. 8 Introduktion

11 Telefonoversigt 1 Musiktastlås 2 Walkman -afspillerens knap 3 Skærm 4 Valgtast 5 Tilbagetast 6 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel 7 Slettetast Afbryder 8 Navigeringstast 9 Lydløs-tast 10 Spol hurtigt fremad (musiktast) 11 Afspil/Pause/Stop (musiktast) 12 Spol tilbage (musiktast) 13 Klap Introduktion 9

12 14 Kameraets objektiv 15 Lydstyrke, knapper til justering af lyd 16 Højttaler Introduktion

13 Menuoversigt PlayNow * Internet* Underholdning Onlinetjenester* Spil TrackID Videoafspiller MusicDJ Optag lyd Demo Kamera Meddelelser WALKMAN Skriv ny Indbakke RSS-læser Kladder Udbakke Sendte medd. Gemte meddel. Mine venner* Kald talemedd. Skabeloner Indstillinger Filhåndtering** Kontakter Radio Opkald** Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Organizer Alarmer Programmer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Kodehukomm. Introduktion 11

14 Indstillinger** Generelt Profiler Tid og dato Sprog Opdat.tj. Nye hændelser Genveje Flytilstand Sikkerhed Opsætningsguide Telefonstatus Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs funktion Stigende ringning Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lysstyrke Rediger linjenavne* Opkald Hurtigkald Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Tid og pris* Vis eller skjul nr. Håndfri Åbn for at svare Forbindelser Bluetooth USB-forbindelse Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakomm. Internetindst. Tilbehør * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under Navigering på side 13. Ikoner på statuslinjen Nogle af disse ikoner kan dukke op på skærmen for at vise status og nye hændelser. Ikon Beskrivelse GSM-nettets signalstyrke Batteristatus Batteriopladning vises sammen med batteristatuskonet Mistede indgående opkald SMS modtaget modtaget MMS modtaget Talemeddelelse modtaget Igangværende opkald Håndfrit udstyr tilsluttet Radioen spiller i baggrunden Kalenderpåmindelse Påmindelse om opgave 12 Introduktion

15 Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Sådan navigeres i telefonmenuerne 1 Vælg Menu fra standby. 2 Brug navigeringstasten til at flytte mellem menuerne. Sådan skiftes mellem fanerne Gå til en fane ved at skubbe navigeringstasten mod venstre eller højre. Hovedmenu Tast Gå til hovedmenuerne eller de markerede objekter Skift mellem menuerne og fanerne Vælg indstillinger, der vises på skærmen lige over tasterne. Gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. Slet objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, for at slå mikrofonen fra under et opkald. Tænd/sluk telefonen. Åbn Walkman -afspilleren. Tryk på denne for at skifte mellem Walkman -afspilleren og musikfilerne. Tryk på den, og hold den nede for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis den er konfigureret). - Tryk på og hold en taltast nede, for at få vist en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav. Introduktion 13

16 - Tryk på en taltast, og vælg Kald op for at foretage et hurtigopkald. Tryk for at slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom din telefon er indstillet til lydløs. Tryk på denne for at skifte mellem store og små bogstaver, mens du skriver en meddelelse. Tryk på denne, og hold den nede, for at slå T9 Text Input til eller fra, mens du skriver en meddelelse. På klappen: Stop, pause og spil (musiktast). Når du lukker klappen, slukkes Walkman -afspilleren. Tryk på denne for at søge efter radiokanaler automatisk. Tryk denne op eller ned for at søge efter forudindstillede kanaler. På klappen: Spring til forrige nummer, når du bruger Walkman -afspilleren. Søger efter radiokanaler. På klappen: Spring til næste nummer, når du bruger Walkman -afspilleren. Søger efter radiokanaler. På siden af telefonen. Viser statusoplysninger i standby. Øger lydstyrken under et opkald, eller når du anvender Walkman afspilleren. Forøger lysstyrken, når du bruger kameraet. Tryk to gange for at afvise et opkald. Tryk én gang i standby for at dæmpe et indgående opkald. På siden af telefonen: Formindsker lydstyrken under et opkald, eller når du anvender Walkman -afspilleren. Formindsker lysstyrken, når du bruger kameraet. 14 Introduktion

17 Genveje Sådan isættes et hukommelseskort Du kan bruge tastaturgenveje til at gå direkte til en menu. Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevis. Sådan går du direkte til den syvende menu Vælg Menu, og tryk på fra standby. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk på,, eller fra standby for at gå direkte til en funktion. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Genveje. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. 3 Gå til et menupunkt, og vælg Genvej. Filhåndtering Du kan bruge Filhåndtering til at håndtere objekter, der er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt. Hukommelseskort Telefonen understøtter hukommelseskort af typen Memory Stick Micro (M2 ), der giver telefonen mere lagerplads. Det kan også bruges som en transportabel hukommelse sammen med andre kompatible enheder. 1 Åbn hukommelseskortholderen. 2 Isæt hukommelseskortet, så de guldfarvede kontakter vender nedad. 3 Luk hukommelseskortholderen. 4 Skub til hukommelseskortholderen for at låse den fast. 5 Sæt batteridækslet på plads. Introduktion 15

18 Sådan får du vist indstillinger for hukommelseskortet 1 Vælg Menu > Filhåndtering >fanen På Memory Stick fra standby. 2 Vælg Mere. Håndtering af filer Du kan flytte og kopiere filer mellem telefonen, en computer og et hukommelseskort. Filer gemmes først på hukommelseskortet og derefter i telefonens hukommelse. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan oprette undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. Når du håndterer filer, kan du vælge mere end én eller alle filerne i en mappe på samme tid, hvilket gælder alle objekter undtagen Spil og Programmer. Hvis hukommelsen er fuld, kan du skaffe plads ved at slette noget af indholdet. Faner i Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner, og ikoner viser, hvor filerne gemmes. Alle filer alt indhold i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet. På Memory Stick alt indhold på hukommelseskortet. I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse. Sådan får du vist oplysninger om filer 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Gå til en fil, og vælg Mere > Oplysninger. Sådan flyttes en fil i filhåndteringen 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Gå til en fil, og vælg Mere > Håndter fil > Flyt. 4 Vælg en indstilling. Sådan markerer du flere filer i en mappe 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Vælg Mere > Marker > Marker flere. 4 Vælg Marker for at markere filerne. Sådan slettes en fil fra filhåndteringen 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Find filen, og tryk på. Telefonens sprog Du kan vælge det sprog, der skal bruges i telefonen. Sådan skiftes sprog på telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Generelt > Sprog > Telefonens sprog fra standby. 2 Vælg en indstilling. 16 Introduktion

19 Indtastning af tekst Du kan bruge multitaptekstindtastning (flere tryk) eller T9 -tekstindtastning til at indtaste tekst. T9-tekstindtastningsmetoden benytter en indbygget ordbog. Sådan skiftes tekstindtastningsmetode Tryk på og hold nede, mens du indtaster tekst. Sådan skiftes mellem store og små bogstaver Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tal Tryk på og hold nede, mens du indtaster tekst. Sådan indsættes punktum og komma Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tekst vha. T9 tekstindtastning 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. fra standby. 2 Hvis ikke vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til T9-tekstindtastning. 3 Tryk én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Hvis du f.eks. vil skrive navnet Jane, skal du trykke på,,,. Skriv hele ordet, før du ser på forslagene. 4 Brug eller til at se forslagene. 5 Tryk på for at godkende et forslag. Sådan indtastes tekst vha. flere tryk 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. fra standby. 2 Hvis vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til indtastning vha. flere tryk. 3 Tryk flere gange på, indtil det ønskede bogstav vises. 4 Tryk på for at tilføje et mellemrum, når du har skrevet et ord. Sådan føjes ord til den indbyggede ordbog 1 Vælg Mere > Stav ord, mens du indtaster tekst vha. T9-tekstindtastning. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Indsæt. Introduktion 17

20 Walkman og musik Lyt til musik, lydbøger og podcasts. Brug Sony Ericsson Media Manager til at overføre indhold til din telefon. Overførsel af indhold til og fra en computer Med et USB-kable og Sony Ericsson Media Manager kan du overføre indhold fra cd er, en computer eller telefonen. Programmet Sony Ericsson Media Manager følger med på den cd, der fulgte med telefonen, og kan også hentes fra Nødvendige operativsystemer Du skal have et af følgende operativsystemer på computeren for at kunne bruge den software, der fulgte med på cd'en: Microsoft Windows Vista (32 bit- og 64 bit-versioner af: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic) Microsoft Windows XP (Pro eller Home), Service Pack 2 eller nyere Sådan installeres Media Manager 1 Tænd computeren, og isæt cd en. Cd'en starter automatisk, og installationsvinduet åbnes. 2 Vælg et sprog, og klik på OK. 3 Klik på Install Sony Ericsson Media Manager, og følg vejledningen. Sådan overføres indhold ved hjælp af Media Manager 1 Slut telefonen til en computer vha. det USB-kabel, der fulgte med telefonen. 2 Computer: Start/Programmer/ Sony Ericsson/Media Manager. Vent på, at Start Media Manager starter. 3 Telefon: Vælg Filoverførsel. Telefonen slukker og gør klar til filoverførsel. Tag ikke USB-kablet ud af telefonen eller computeren under overførslen, da det kan beskadige hukommelseskortet eller telefonens hukommelse. 4 Computer: Vent, indtil telefonen vises imedia Manager. 5 Flyt filer mellem telefonen og computeren i Media Manager. 6 Højreklik på ikonet for den flytbare disk i Windows Explorer og vælg Skub ud for at tage USB-kablet ud på en sikker måde i filoverførselstilstand. 18 Walkman og musik

21 Der er oplysninger om overførsel af musik i Hjælp til Media Manager. Klik på i øverste højre hjørne af vinduet Media Manager. Bærbar, håndfri stereo Sådan bruger du håndfrit udstyr Tilslut det bærbar, håndfri udstyr. Musikken stopper, når du modtager et opkald, og genoptages, når opkaldet er afsluttet. Walkman -afspiller Sådan afspiller du musik 1 Vælg Menu > WALKMAN fra standby. 2 Gå til en titel, og vælg Afspil. Walkman -afspillerens knapper Du kan styre Walkman -afspilleren med telefonen åben. Sådan stopper du musikafspilningen Tryk på. Sådan fortsætter du musikafspilningen Tryk på fra standby, og vælg Afspil. Sådan spoler du hurtigt frem eller tilbage Tryk på og hold eller nede, mens du lytter til musik. Sådan skifter du mellem spor Tryk på eller, mens du lytter til musik. Sådan får du adgang til musikfilerne Tryk på for at skifte mellem Walkman -afspilleren og musikfilerne. Sådan ændrer du lydstyrken Tryk på eller. Musiktaster Musiktasterne bruges til at styre Walkman -afspilleren, når klappen er lukket. Walkman og musik 19

22 Sådan starter du musikafspilningen Tryk på. Sådan stopper du musikafspilningen Tryk på. Sådan spoler du hurtigt frem eller tilbage Tryk på og hold eller nede, mens du lytter til musik. Sådan får du adgang til de numre, der afspilles i øjeblikket Tryk op eller ned, mens du lytter til musik. Sådan skifter du mellem spor Tryk på eller, mens du lytter til musik. Musiktastlås Du kan låse musiktasterne og låse dem op igen med musiktastlåsen, når telefonen er lukket. Sådan låser og oplåser du musiktasterne Skub til musiktastlåsen. Gennemgang af filer Musikfiler gemmes og kategoriseres. Kunstnere vis spor, du har overført ved hjælp af Media Manager. Albummer viser musikfiler efter album. Numre vis alle musikspor i telefonen og på hukommelseskortet. Afspilningslister dine egne lister med spor. Afspilningslister Du kan oprette afspilningslister for at organisere filer i Filhåndtering. Filer kan føjes til mere end én afspilningsliste. Hvis du sletter en afspilningsliste eller en fil fra en afspilningsliste, slettes filen ikke i hukommelsen. Kun referencen til filen slettes. Sådan opretter du en afspilningsliste 1 Vælg Menu > WALKMAN > Mere > Min musik fra standby. 2 Gå til Afspilningslister, og vælg Åbn. 3 Gå til Ny afspil.liste, og vælg Tilføj. 4 Indtast et navn, og vælg OK. 5 Gå til et spor, og vælg Marker. 6 Vælg Tilføj for at føje sporet til afspilningslisten. Sådan føjer du filer til en afspilningsliste 1 Vælg Menu > WALKMAN > Mere > Min musik fra standby. 2 Gå til Afspilningslister, og vælg Åbn. 3 Gå til afspilningslisten, og vælg Åbn. 4 Vælg Mere > Tilføj medie. 5 Gå til et spor, og vælg Marker. 20 Walkman og musik

23 6 Vælg Tilføj for at føje sporet til afspilningslisten. Sådan fjernes spor fra en afspilningsliste 1 Vælg Menu > WALKMAN > Mere > Min musik fra standby. 2 Gå til en afspilningsliste, og vælg Åbn. 3 Gå til sporet, og tryk på. Sådan sletter du en afspilningsliste 1 Vælg Menu > WALKMAN > Mere > Min musik > Afspilningslister fra standby. 2 Rul til en afspilningsliste, og tryk på. Sådan får du vist oplysninger om et spor Gå til et spor, og vælg Mere > Oplysninger. Afsendelse og modtagelse af musik Du kan sende og modtage musik som en MMS, en eller ved hjælp af Bluetooth. Sådan sendes musik 1 Vælg Menu > WALKMAN fra standby. 2 Gå til en titel, og vælg Mere > Fil > Send. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Sådan modtages musik Følg vejledningen, der vises. Musiktastlås Du kan låse musiktasterne og låse dem op igen med musiktastlåsen, når telefonen er lukket. Sådan låser og oplåser du musiktasterne Skub til musiktastlåsen. PlayNow Opret forbindelse til PlayNow for at hente ringsignaler, spil, musik, temaer og baggrundsbilleder. Du kan lytte til eller få vist indhold, før du køber og overfører det til din telefon. Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din netoperatør, hvis du vil have flere oplysninger. Inden brug af PlayNow Du skal have de nødvendige internetindstillinger i telefonen. Se Indstillinger på side 46. Sådan lytter du til PlayNow -musik 1 Vælg Menu > PlayNow fra standby. 2 Gå til webstedet til PlayNow, og følg vejledningen i at få vist og købe indhold. Walkman og musik 21

24 Overførsel fra PlayNow Prisen vises, når du vælger at overføre og gemme en musikfil. Din telefonregning eller dit taletidskort debiteres, når et køb accepteres. Sådan henter du en musikfil 1 Når du har lyttet til et musikeksempel, kan du erklære dig indforstået med vilkårene. 2 Vælg Ja for at overføre. TrackID TrackID er en tjeneste, der kan anvendes til genkendelse af musik. Du kan søge efter melodititler, kunstnere og albumnavne. Sådan søger du efter oplysninger om en melodi 1 Vælg Menu > Underholdning > TrackID > Start fra standby, mens du hører en melodi via en højttaler. 2 Vælg Mere > TrackID, mens radioen spiller. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være tændt og inden for et nets rækkevidde. Dæk ikke bunden af telefonen, mens den bruges, da det påvirker opkaldskvaliteten. Sådan foretages et opkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Vælg Kald op. Du kan foretage opkald til numrene på kontaktlisten og opkaldslisten. Se Kontakter på side 23 og Opkaldsliste på side 26. Sådan foretages internationale opkald 1 Fra standby skal du trykke på og holde den nede, indtil tegnet + vises. 2 Indtast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Vælg Kald op. Sådan kalder du et nummer op igen Vælg Ja, når Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, udsendes et højt signal. 22 Opkald

25 Sådan besvares et opkald Vælg Svar. Åbn klappen. Sådan afvises et opkald Vælg Optaget. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på eller. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på og hold nede igen for at slå den til. Sådan slår du højttaleren til under et opkald Vælg Mere > Slå højttaler til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens højttaleren er aktiv. Det kan skade din hørelse. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis et net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og vælg Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt. 3 Vælg Indstillinger > Specielle numre > Nødopkaldsnumre. Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIMkortet. Standardkontakt Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger Kontakter eller SIM-kontakter der som standard skal vises. Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre på kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Opkald 23

26 Sådan vælger du standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstillinger > Avanceret > Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse. Sådan tilføjer du en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 4 Indtast nummeret, og vælg OK. 5 Vælg en nummerindstilling. 6 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 7 Vælg Gem. Sådan indsættes et objekt i en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Mere > Rediger kontakt. 3 Skift mellem fanerne, og vælg Tilføj. 4 Vælg en indstilling og et objekt, der skal tilføjes. 5 Vælg Gem. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til kontakter. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Kopier til SIM-kort. 3 Vælg en indstilling. Alle eksisterende oplysninger på SIMkortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kaldes op til en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Kald op. Du kan gå direkte til en kontakt fra standby ved at trykke på. Se Hurtigopkald på side 26. Sådan ringes til en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter > Mere > Indstillinger > SIM-kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Kald op. 24 Opkald

27 Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Autogem på SIM. 3 Vælg en indstilling. SIM-kontakter SIM-kontakter kan kun indeholde navne og numre. De gemmes på SIM-kortet. Sådan tilføjer du en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 4 Indtast nummeret, og vælg OK. 5 Vælg eventuelt en nummerindstilling, og tilføj flere oplysninger. 6 Vælg Gem. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Kopier fra SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan kaldes op til en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Kald op. Sletning af kontakter Sådan sletter du en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan sletter du alle telefonens kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Slet alle kontakter. Afsendelse af kontakter Sådan sender du en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Mere > Send kontakt. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Hukomm.status. Opkald 25

28 Sådan gemmes kontakter på hukommelseskortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Backup til M.S. Synkronisering af kontakter Kontakter kan synkroniseres med din computer og visse webprogrammer. Der er flere oplysninger under Synkronisering på side 52. Grupper Du kan oprette en gruppe med telefonnumre og -adresser, som du vil sende meddelelser til. Se Meddelelser på side 31. Du kan også bruge grupper (med telefonnumre), når du opretter lister over accepterede opkald. Se Accept af opkald på side 29. Sådan oprettes en gruppe numre og -adresser 1 Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Grupper > Ny gruppe fra standby. 2 Indtast et navn på gruppen, og vælg Fortsæt. 3 Vælg Ny for at finde og vælge en kontakts telefonnummer eller adresse. 4 Gentag trin 3 for at tilføje flere telefonnumre eller -adresser. 5 Vælg Udført. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de allerseneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Vælg Opkald fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til et navn eller et nummer, og vælg Kald op. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 Vælg Opkald fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til nummeret, og vælg Mere > Gem nummer. 3 Vælg Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan sletter du opkaldslisten Vælg Opkald >fanen Alle > Mere > Slet alle fra standby. Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til. Kontakterne kan gemmes i position Opkald

29 Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Indstillinger > Hurtigkald. 3 Gå til et positionsnummer, og vælg Tilføj. 4 Vælg en kontakt. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og vælg på Kald op. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan indtastes nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemedd.nr. fra standby. 2 Indtast nummeret, og vælg OK. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. Sådan redigerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemedd.nr. fra standby. 2 Rediger nummeret, og vælg OK. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når Begræns opkald bruges, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Se Begrænsning af opkald på side 29. Indstillinger for viderestilling af opkald Der er følgende standardindstillinger: Viderestil altid viderestil alle opkald Hvis optaget hvis et opkald allerede er i gang Ingen kontakt hvis telefonen er slukket, eller den ikke er inden for rækkevidde Intet svar hvis der ikke svares inden for et bestemt tidsrum Sådan viderestilles opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Opkald > Viderestil opkald. 2 Gå til en opkaldstype og en indstilling for viderestilling, og vælg Aktiver. 3 Indtast det nummer, opkald skal viderestilles til, og vælg OK. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald på samme tid. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du Opkald 27

30 foretager eller besvarer et andet opkald. Du kan også skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to første opkald. Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres Opkald venter Vælg Menu > Indstillinger >fanen Opkald > Håndter opkald > Opkald venter > Aktiver fra standby. Sådan foretager du et nyt opkald 1 Vælg Mere > Parker under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil ringe op, og vælg Mere > Kald op. Sådan besvares et nyt opkald Vælg Svar under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. Sådan afvises et nyt opkald Vælg Optaget under opkaldet, og fortsæt det igangværende opkald. Sådan afbryder du et igangværende opkald og besvarer et nyt opkald Vælg Erstat aktive opk. under opkaldet. Håndtering af to taleopkald Du kan på samme tid have et igangværende opkald og et parkeret opkald. Sådan skiftes mellem to opkald Vælg Mere > Skift under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Mere > Forbind opkald under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Mere > Overfør opkald under opkaldet. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Sådan afbryder du et igangværende opkald og vender tilbage til et parkeret opkald Vælg Afsl opk > Ja. Sådan afslutter du begge opkald Vælg Afsl opk > Nej. Modtagelse af taleopkald nr. 3 Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferenceopkald Når du bruger et konferenceopkald, kan du føre en fælles samtale med op til fem personer. 28 Opkald

31 Sådan forbindes de to opkald. Vælg Mere > Forbind opkald under opkaldet. Sådan tilføjes en ny deltager 1 Vælg Mere > Parker under opkaldet. Derved parkeres de forbundne opkald. 2 Vælg Mere > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil ringe op, og vælg Kald op. 4 Vælg Mere > Forbind opkald for at tilføje den nye deltager. 5 Gentag proceduren for at tilføje flere deltagere. Sådan frakobles en deltager 1 Vælg Mere > Afbryd deltager. 2 Vælg den deltager, du vil koble ud. Sådan starter du en privat samtale 1 Vælg Mere > Tal med, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 Vælg Mere > Forbind opkald for at genoptage konferenceopkaldet. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten ALS (Alternate Line Service), kan du foretage separate opkald med forskellige telefonnumre. Mine numre Du kan se, tilføje og redigere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre 1 Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Specielle numre > Mine numre fra standby. 2 Vælg en indstilling. Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Kun fra listen > Ny fra standby. 2 Gå til en kontakt, eller vælg Grupper. Se Grupper på side 26. Sådan accepterer du alle opkald Vælg Menu > Indstillinger >fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Alle opkaldere fra standby. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, du ikke kan bruge. Opkald 29

32 Indstillinger for begrænsning af opkald Der er følgende standardindstillinger: Alle udgående alle udgående opkald Udgående int. alle udgående internationale opkald Udg. int. roaming alle udgående internationale opkald undtagen til eget land Alle indgående alle indgående opkald Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet Sådan begrænses opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Opkald > Håndter opkald > Begræns opkald fra standby. 2 Vælg en indstilling. 3 Indtast password, og vælg OK. Faste numre Med funktionen Faste numre kan der kun foretages opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Når du anvender faste numre, kan du stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer, 112. Dele af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre bruges, kan du ikke vise eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan bruges funktionen Faste numre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Specielle numre > Faste numre > Aktiver. 3 Indtast din PIN2-kode, og vælg OK. 4 Vælg OK igen for at bekræfte. Sådan gemmer du et fast nummer 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Specielle numre > Faste numre > Faste numre > Nyt nummer. 3 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid for dine opkald. Sådan kontrollerer du opkaldstiden Vælg Menu > Indstillinger >fanen Opkald > Tid og pris > Opkaldstimere fra standby. 30 Opkald

33 Visitkort Sådan tilføjer du dit eget visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Mit visitkort. 3 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. Vælg Mere > Tilføj symbol > Indsæt for at indsætte et symbol. 4 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Sådan sender du dit visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Mit visitkort > Send mit visitkort. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Meddelelser SMS er SMS'er kan også indeholde enkle billeder, lydeffekter, animation og melodier. Inden brug af meddelelsesfunktionen Du skal have et servicecenternummer. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder, og det er som regel gemt på SIM-kortet. Hvis nummeret til servicecentret ikke er gemt på SIM-kortet, skal du selv indtaste det. Sådan indtastes et servicecenternummer 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS > Servicecenter fra standby. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke vises noget nummer, skal du vælge Rediger > Nyt servicecenter og indtaste nummeret inklusive det internationale + -præfiks og landekoden. 3 Vælg Gem. Afsendelse af meddelelser Der er oplysninger om indtastning af bogstaver under Indtastning af tekst på side 17. Meddelelser 31

34 Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. fra standby. 2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem. Se Grupper på side 26. Sådan vælges flere SMS'er 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til en meddelelse, og vælg Mere > Marker flere. 3 Vælg Marker for at markere meddelelserne. Sådan indsættes et objekt i en SMS 1 Vælg Mere > Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg en indstilling og derefter et objekt. Modtagelse af SMS'er Du får besked, når du modtager en meddelelse. Meddelelser, du har modtaget, er gemt i indbakken. Sådan får du vist en SMS i indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan lukkes en SMS Tryk på. Sådan kalder du op til et nummer iensms Gå til telefonnummeret, og vælg Kald op, mens du får vist meddelelsen. Lagring og sletning af SMS'er SMS'er, du har modtaget, gemmes i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fuld, kan du slette meddelelser eller flytte dem til Sim-kortet. Sådan gemmes en SMS på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Gem meddelelse > Gemte meddel. Sådan gemmer du et objekt i en SMS 1 Vælg objektet, mens du får vist meddelelsen. 2 Vælg Mere > Anvend. 3 Vælg en indstilling. Sådan sletter du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og tryk på. 32 Meddelelser

35 MMS er MMS'er kan indeholde tekst, billeder, sider, lydoptagelser, signaturer og vedhæftede filer. Du kan sende MMS'er til en mobiltelefon eller en -adresse. Inden brug af MMS-funktionen Du skal angive en internetprofil og din meddelelsesservers adresse. Hvis du ikke har en internetprofil eller meddelelsesserver, kan du automatisk hente alle indstillingerne fra netoperatøren eller fra Sådan vælger du en internetprofil 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > MMS-profil fra standby. 2 Vælg en profil. Sådan indstilles meddelelsesserverens adresse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > MMS-profil fra standby. 2 Gå til en profil, og vælg Mere > Rediger > Meddelelsesserver. 3 Vælg Rediger, og indtast adressen. Afsendelse af meddelelser Der er oplysninger om indtastning af bogstaver under Indtastning af tekst på side 17. Sådan opretter og sender du en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > MMS fra standby. 2 Indtast teksten, og tryk på for at føje elementer til meddelelsen. 3 Vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. 4 Vælg en modtager, og vælg Send. Modtagelse af MMS'er Du kan vælge, hvordan MMS er skal overføres. Der er følgende standardindstillinger for overførsel af MMS er: Altid automatisk overførsel. Spørg v. roam spørg, om der skal overføres, hvis der ikke er forbindelse til eget net. Aldrig ved roam. overfør ikke, når der ikke er forbindelse til eget net. Spørg altid bed om at overføre. Fra nye meddelelser vises i Indbakke. Sådan indstilles automatisk overførsel 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > Autooverfør fra standby. 2 Vælg en indstilling. Sådan får du vist en MMS fra indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Meddelelser 33

36 Sådan lukkes en MMS Tryk på. Sådan gemmes et objekt i en MMS Vælg Mere > Gem objekter, og vælg et objekt, mens du får vist en MMS. Sådan sletter du en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og tryk på. Meddelelsesindstillinger Du kan angive standardværdier for alle meddelelser eller vælge indstillinger, hver gang du sender en meddelelse. Sådan vælger du indstillinger for en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Sådan vælger du indstillinger for en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Indstillinger for afsendelse Du kan bede om en kvittering for, at meddelelsen er læst eller modtaget, og tildele en prioritet til en specifik meddelelse. Du kan også føje flere modtagere til meddelelsen. Sådan vælger du indstillinger for afsendelse 1 Vælg Mere > Avanceret, når meddelelsen er klar, og der er valgt en modtager. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Skabeloner Hvis du ofte bruger samme vendinger og billeder i en meddelelse, kan du gemme meddelelsen som en skabelon. Sådan bruges en SMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Anvend > SMS. 3 Tilføj tekst, vælg Fortsæt, og vælg en modtager. Sådan bruges en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Anvend. 3 Vælg Fortsæt, og vælg en modtager, når meddelelsen er klar. Sådan tilføjes en SMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > Tekst fra standby. 2 Indsæt tekst, eller vælg Mere for at tilføje objekter. Vælg OK. 3 Skriv en titel, og vælg OK. 34 Meddelelser

37 Sådan tilføjes en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > MMS fra standby. 2 Indtast teksten, og tryk på for at føje elementer til meddelelsen. 3 Vælg Gem, skriv en titel, og vælg OK. Sådan redigeres en skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Mere > Rediger skabelon > Gem. Sådan gemmes en meddelelse som en skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Gem meddelelse > Skabeloner. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderen og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS'er. Sådan optager og sender du en talemeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Talemeddelelse fra standby. 2 Optag meddelelsen, og vælg Stop > Send > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Du kan bruge -standardfunktioner og din -adresse fra computeren i telefonen. Inden brug af -funktionen -indstillinger skal angives på din telefon. Du kan få disse indstillinger sendt direkte til din telefon fra Sony Ericssons supportwebsted, eller du kan angive dem manuelt. -indstillinger ved hjælp af internettet Du kan modtage indstillinger på Angivelse af -indstillinger manuelt Du kan også indtaste indstillinger manuelt. Det kræver, at du får indstillingsoplysningerne fra din -udbyder: Indstillingstyper Eksempler Forbindelsestype POP3 eller IMAP4 -adresse eksempel.com Indgående server mail.eksempel.com Brugernavn jsmith Password zx123 Udgående server mail.eksempel.com Meddelelser 35

38 En -udbyder kunne være den virksomhed, der gav dig din adresse, f.eks. it-administratoren på din arbejdsplads eller en internetudbyder. Du kan finde indstillingsoplysninger i indstillingerne til dit -program på din computer eller i et dokument fra din -udbyder. Der er mange forskellige -udbydere. De anvender forskellig terminologi og kræver forskellige oplysninger. Ikke alle tjenesteudbydere tillader -adgang. Sådan angiver du -indstillinger 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indstillinger fra standby. 2 Angiv indstillingerne. Hjælp vises, når du angiver indstillinger. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din -udbyder eller gå til Sådan skriver og sender du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Skriv ny fra standby. 2 Vælg Tilføj > Skriv -adr. Indtast -adressen, og vælg OK. 3 Vælg Rediger, hvis du vil angive flere modtagere. Gå til et punkt, og vælg Tilføj > Skriv -adr. Indtast adressen, og vælg OK. Vælg Udført, når du er klar. 4 Tryk på for at gå til Emne:. Vælg Rediger, og indtast et emne. 5 Tryk på for at gå til Tekst:. Vælg Rediger, og indtast teksten. 6 Tryk på for at gå til Vedhæftede filer:. Vælg Tilføj, og vælg en fil, der skal vedhæftes. 7 Vælg Fortsæt > Send. Sådan modtager og læser du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke > Snd/mod fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan gemmer du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Gem meddelelse > Gemt . Sådan besvarer du 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Svar. 3 Skriv meddelelsen, og vælg OK. 4 Vælg Fortsæt > Send. Sådan vises en vedhæftet fil i en Vælg Mere > Vedhæftede filer > Vis, mens du får vist meddelelsen. 36 Meddelelser

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S302 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380I http://da.yourpdfguides.com/dref/2738541

Din brugermanual SONY ERICSSON W380I http://da.yourpdfguides.com/dref/2738541 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T700

Din brugermanual SONY ERICSSON T700 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580

Din brugermanual SONY ERICSSON W580 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere