Formandens beretning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 2013"

Transkript

1 Formandens beretning 2013 Kajerødskolen/Birkerød Skole Frem til sommerferien var lektiecaféen intakt på Kajerødskolen. Birkerød Skole var ved at blive renoveret, og efter sommeren skulle alle elever fra Kajerødskolen flytte til Birkerød Skole, som dermed blev en åben skole med meget få klasselokaler. En gruppe fra BFK havde møde med skolelederen i juni måned for at få afklaret, hvordan lektiecaféen kunne flytte med, men på det tidspunkt var skolen langt fra færdigrenoveret, så vi fik ikke noget klart svar på, hvornår vi kunne starte op. Ved gentagne henvendelser efter sommerferien fik vi intet svar, og først på møde med Skole og Familie i december måned blev vi definitivt informeret om, at Birkerød Skole ikke ønskede, at vi fortsatte med lektiehjælp på skolen. Man foreslog, at vi arrangerede lektiehjælp på Toftevangskolen for de yngre elever, men understregede at ingen vidste hvordan lektiehjælpen kan foregå, når den nye skolereform træder i kraft efter sommerferien Lektiecaféen på Hovedbiblioteket i Birkerød Efter sommerferien var der 8 lektiehjælpere, og det dækkede nogenlunde behovet. Hen over efteråret voksede behovet, og vi var i nød for hjælpere, og især var det svært at få dækket lektiehjælpen, når de faste var på ferie eller af anden grund ikke kunne. Vi sendte en forespørgsel til alle frivillige, og Ulla Bengtson, vores kontaktperson på biblioteket, tog kontakt til Rudersdal Avis, som lavede en artikel om lektiecaféen. Begge dele gav god respons, og gruppen kom derefter op på ca. 25 lektiehjælpere, som næsten alle er i gang. Vi har givet eleverne fra de ældste klasser fra Birkerødskolen mulighed for at modtage lektiehjælp på biblioteket, indtil der findes en ordning med lektiecaféen på Birkerød Skole. Samarbejdet med biblioteket har været meget fint, og vi har fået stillet computere til rådighed, fået lov at printe gratis, og ligeledes er der gratis kaffe eller kakao. Vores samarbejde med MO+ klassen fungerer bedre i år, og vi har haft 5-6 elever derfra. Der har også været nogle elever fra gymnasiet og et par selvstuderende HF elever samt nogle kvinder fra SOSU-uddannelsen. Toftevangskolen De enkelte lektiehjælpere har fortsat arbejdet individuelt på forskellige ugedage med de elever, de har hjulpet. Der har været en del udskiftning blandt eleverne, som jo sluses ud til andre skoler, når de er klar til det. Nogle af hjælperne fortsætter med deres elever, efter disses skoleskift. Efter at vores hidtidige kontaktlærer på TVS Loris er flyttet til Odense, er Modtageklassens hovedlærer 1

2 Berit Højland nu vores kontakt. Anne Marie var også på TVS en meget skattet lektiehjælper. Nu, hvor hun har forladt os, er vi pt 4 hjælpere tilbage. Vores indsats værdsættes meget af klassens lærere. Hvis/når der bliver brug for mere hjælp, vil Karen Høy forsøge kontakt med et par af de tidligere hjælpere på Kajerødskolen Svømning Svømning har i 2013 været en stor succes. Den sidste gang var der 40, der ønskede at deltage. Svømmeklubben satte 3 trænere på ialt. Det gik godt med vores assistance. Frivillige hjælpere på skift er stadig: Inge Eisemann, Anne Palle Andersen, Grete Olesen, Ilse Tvermoes og Birgit Dissing. Syning Lørdagsgruppen Der har ikke været så stor interesse for syning i årets løb, så derfor overvejer lørdagsgruppen nye tiltag. Det nye koncept skal drøftes med bestyrelsen, før det kan offentliggøres. Tankerne går i retning af tilbud om udflugter. Madkursus for uledsagede flygtninge Madkurset for de unge flygtninge i Rudersdal Kommune har været velbesøgt og fortsatte i foråret Der mødte gennemsnitlig 12 personer op til arrangementet i Toftevangskolens køkken den første onsdag i marts, april og juni måned kl til fælles madlavning og hyggeligt samvær under ledelse af Lotta Wilson, vores faste kok. Desværre måtte madkurset i efteråret 2013 aflyses grundet Lottas graviditet, men vi fortsætter med 5. sæson i foråret 2014, hvor unge, frivillige og kontaktpersoner fra kommunen laver mad sammen den sidste onsdag i måneden med opstart den 26. februar. Landsindsamling Med resultatet kr indsamlede Birkerød igen i 2013 et rekordstort beløb ved årets Flygtningeindsamling - kr over beløbet i Koordinatorerne Nina Schmidt, Niels Helmø og Jørgen Rasmussen kunne i 2013 glæde sig over endnu et fantastisk flot resultat af Flygtningeindsamling i Birkerød på en regnvåd søndag. De ca. 175 entusiastiske indsamlere brugte 3-4 søndagstimer og sikrede rekordresultatet på kr et beløb, der var dedikeret til at hjælpe de mange flygtninge fra Syrien, Sydsudan, DR Congo & Myanmar. Koordinatorerne var henrykte over den lokale entusiasme og opbakning, der præger Flygtningeindsamlingen. Specielt tilbagemeldingerne fra indsamlerne er fortsat meget positive. 2

3 Cykelkursus Cykelkurset har i 2013 haft den sædvanlige søgning forår og efterår, det vil sige 7-8 tilmeldte og 2-5 fremmødte pr. undervisningslørdag. Der er fortsat god søgning af kursister fra SOSUuddannelsen i Hillerød, lige som sagsbehandlere i Rudersdal og Allerød Kommuner har henvist til kurset. Foråret 2013 var der rigtig mange undervisere, så 3-4 undervisere kunne træne, øve og cykle med kursisterne i Politiparken samt på gader og veje hver lørdag kl Efteråret 2013 var antallet af undervisere lidt mindre med 2-3 undervisere pr. lørdag. Med det flotte antal undervisere kunne kvinderne hurtigere komme ud at cykle på gader og veje, da de første gange kunne blive med eneundervisning assisteret af 2 undervisere. Det gav fuld tryghed for alle inkl. den øvrige trafik. Efter artiklen i Frederiksborg Amts Avis den er der blevet doneret 11 nye cykler til brug på kurset, nogle faktisk næsten nye. Det bliver dejligt at starte forårskurset 2014 med rigtig gode kursuscykler. David har meldt sig som ny cykelmekaniker. Efter kontakt til Gitte Magnus har Ungdomsklubben ved Birkerød Station givet adgang til deres værksted, så værkstedet nu kan bruges til vedligehold og reparationer. Det er herligt, at der er så lille en afstand imellem cykelrummet under biblioteket og den nye værkstedsadgang. I løbet af 2013 er mødestedet for undervisere og kursister flyttet fra Birkerød Sognegård til parkeringskælderen under biblioteket. Det har været en stor fordel, når vejret har været lidt blæsende og/eller fugtigt. Årsagen var, at Sognegårdens faciliteter har vist sig ikke at være nødvendige for kurset. 3

4 Minas skal til at dreje til højre Hamida i fuld fart Café Plus Efter sommerferien fik medlemmer af bestyrelsen den ide at etablere en café for de unge, hvor de kunne komme og hygge sig, træne deres danske og evt. få hjælp til lektier. Kulturcaféen i Nærum var forbillede, idet man har stor succes med de aktiviteter, der foregår der. Derefter gik arbejdet i gang med at finde et egnet sted. Fordi der ikke var helt klarhed over behovet og samspillet med de unges skolegang, var der lidt forvirring, indtil man fik lovning på nogle timer (kl ) om onsdagen i Ungehuset (Casa Blanca). Aktiviteten har været omtalt i Rudersdal Avis og i 10. klassen på Mantziusgården. Der har ikke været gjort andre tiltag for at nå de unge. Der har ikke været den store søgning. Der gøres nu en sidste indsats, idet det er aftalt med klasselæreren, at hele klassen kommer på besøg en onsdag først i marts. Hvis der fortsat ikke kommer nogen, vil aktiviteten blive stoppet. Kommunikation Hjemmesiden har fået en ny og enklere opbygning i stil med Frivillignets hjemmeside, og på en del områder er der kommet flere informationer. Hjemmesiden har principielt 3 målgrupper: aktive frivillige, personer som ønsker at blive frivillig og flygtninge/indvandrere. Det kan kun anbefales at gå ind på siden med jævne mellemrum. Med tilskud fra Frivilligcentret har vi fået fremstillet en roll-up (en slags reklamestander), som kan bruges ved arrangementer. Man skal bare rette henvendelse til sekretæren, hvis man vil låne den. Vi havde en flot omtale i Frederiksborg Amts Avis af vores cykelaktiviteter. Det resulterede i at vi fik 11 cykler foræret. I maj måned deltog formanden og sekretæren i et møde med kommunens Familieafdeling for at informere om vores arbejde. 4

5 Endelig har formanden i løbet af året udsendt informationsbreve. Vores pressemeddelelse i forbindelse med Kulturnatten blev desværre ikke bragt. Og et planlagt interview med borgmesteren blev heller ikke til noget. Sport Vi har støttet op til 15 børn og unge økonomisk, så de har kunnet melde sig til forskellige sportsgrene. Der har i hvert tilfælde været en egenbetaling. Røde Kors ungdomslejr Vi sendte 3 unge afsted på fripladser, som Røde Kors stillede til vores rådighed i henholdsvis Sverige 2 pladser og Danmark 1 plads. Alle tre unge var særdeles tilfredse og fik rigtig meget ud af opholdet. Kontaktpersoner Grethe, Mie, Nina og Niels har mødtes hos Birthe to gange i løbet af året for at udveksle erfaringer med arbejdet som kontaktperson. Kontaktpersonerne arbejder meget alene, så derfor er det en rigtig god ide at mødes en gang imellem og tale om de problemer, man kommer ud for. En stor tak til alle frivillige for deres enorme indsats og engagement i Birthe Erlendsson

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg

DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg I 2010 har over 8000 fynske skoleelever været med til mange forskellige oplevelser gennem skoleidrætten. Rundt omkring på skolerne på

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret 2012. Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense Bestyrelsen Formand for bestyrelsen Benny Nybo s. 3 Ledelsen Forstander Kirsten Mærsk s.4-6 Administration s. 7 Regnskabsfører Kirsten Schou Resultatopgørelse 2006

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere