SGM Servicegruppemøde - REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SGM Servicegruppemøde - REFERAT"

Transkript

1 SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: Søndag d. 31. maj, 2015, kl Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens- arbejde Almindelige forkortelser: SG: SGM: SGR: SU: FU: WSO: ABC: SRB: Dagsorden: Servicegruppe Servicegruppemøde Servicegrupperepræsentant Serviceudvalg Forretningsudvalg World Service Organization (Verdensserviceorganisationen) Annual Business Conference (Den årlige forretningskonference) Store Røde Bog (Eng: BRB Big Red Book) 1) Velkomst ved oplæsning af ACA s formålsparagraf og sindsrobøn. 2) Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent. Mødeleder: Pippi NM, Ordstyrer: Peter Å, Referent: Mikkel L, Suppleant til referent: Joan C 3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA- grupperne (kort). Joan C SGR/SG Koordinering Ringsted (man) Peter Å SG Koordinering Dorrit DS SGR/litt.ansv. Odense (søn) Svend SK SGR/litt.ansv. Ålborg (ons), Casper PS SGR Vor Frue Kirke, Kbh. K. (fre) Annette JK SGR Vanløse (tir) Fridtjof N SGR Davids Kirke, Kbh. Ø Eva- Lotte D SGR Hvidovre (tor) Anne- Dorthe B Observatør Marianne L SGR Vejle (lør) Pia H SG Kasserer Vanløse (tir) Eva- Marie SGR Energiværkstedet, Christiania, Kbh. (man) Sheila T SGR/kasserer Kvindemøde, Kbh. (tir) Rikke E SGR Ringe (tir) Kåre S SGR Hillerød (man) Ruth Bogsalg Hillerød Neel T SGR Købnerkirken, Kbh. S. (lør) Kristian SGR Christians Kirke, Kbh. K. (tir) Prabha P SGR Købnerkirken, Kbh. S. (søn) Iben WH SGR Odense (ons) Hasse O SGR Taksigelseskirken, Kbh. Ø. (lør)

2 Hans Henrik SGR/Webmaster/Mødelisteansv. Hans Tausens Kirke, Kbh. S. (tor) Malik A SGR Anna Kirke (søn) Mette ET SGR- suppleant Frivilligcenter, Svendborg (ons) Majbrit M SGR/WSO- repr. Svendborg (fre) Jimmy G SG Litteraturudvalg Ballerup Pippi NM SG Litteraturudvalg (form.) Mikkel L SGR- suppleant Sundhedshuset, Christiania, Kbh. (tor) 4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. Dagsordenen blev godkendt med den indvending, at alle skal have lige adgang til at fremkomme med punkter til dagsorden. Skal løses gennem styrkelse af service i hele ACA. 5) Godkendelse af referat fra sidste SGM. Referatet blev godkendt. 6) Opstilling / Valg til ledige poster. Herunder også suppleanter (føl- ordning). Dette er et nyt punkt vedtaget på forrige SGM: a) Kasserer: Pia H blev valgt som kasserer. En suppleant kunne være ønskværdig. b) Sekretær: SG mangler en/to sekretær/er. Annette JK og Neel T opstillede begge som sekretærer og kan konstitueres på næste møde. Begge blev bemyndiget til at fungere på posten indtil næste SGM og endelig konstituering, og mødet støttede at besætte posten med to personer for at styrke service. c) Kontaktperson: Joan C opstiller til posten som kontaktperson og kan endelig godkendes på næste møde. Majbrit M gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at kontaktpersonen efterlever principperne beskrevet i Håndbog for ACA i SRB. d) Internationalt Udvalg (WSO): Majbrit M vil gerne afløses nu efter to år på posten. Der er et telefonmøde én gang om måneden (sidste lørdag kl.20). Man har ingen stemmeret før man er blevet Trusted service member. WSO- rep. skal deltage i ABC én gang om året med stemmeret. Hasse O og Mikkel L opstiller begge som WSO- repræsentanter og kan konstitueres på næste møde. Mødet vedtog også her at støtte at have to repræsentanter på posten - og med til ABC, så længe økonomien er til det. e) Hjemmeside/Mødeliste: Hans Henrik og Peter VM fortsætter på posten. f) Litteraturudvalg/Oversættelse: Pippe NM (formand) og Jimmy G (oversætter). Der blev opfordret til at yde service i dette udvalg. g) Bogsalg: Ruth og Manja (Hillerød) vil gerne fortsætte. ACA Danmark bør påtænke med tiden at finde en mere permanent løsning på bogsalget og lokale/opbevaring. 7) Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU. Statuspunkt. a) Kasserer / økonomiudvalg: Kassebeholdning (oplyst i mail fra Jesper GH): ,- kr. (hovedkontoen) og ,- kr. (Bogsalgs konto). Pia H og Jesper GH skal have adgang til kontoen og ingen andre. Tidligere brugere med adgang skal slettes. Hvis der fremover bliver valgt en suppleant skal vedkommende erstatte Jesper GH. b) Litteratur: Jimmy G er nyt medlem og er i gang med oversættelsen af meditationsbogen Daily Affirmations. Der ønskes gerne flere medlemmer til udvalget til bl.a. læsning af flow i tekster, korrekturlæsning m.m.

3 Pippi NM fremlagde Litteraturudvalgets rapport, herunder økonomi (se bilag). Personlige konflikter i udvalget har reduceret lysten til service, men udvalget lovede at arbejde efter de foreskrevne retningslinjer for udvalget (se bilag) og har ingen planer om at ændre i SRB. c) Hjemmeside: Peter VM har ansvar for tekniske ting (deltog ikke i mødet, men er aktiv på posten). Gamle hængepartier og regninger er betalt og afsluttet. d) Mødeliste: Hans Henrik: Alle mødegrupper er selv ansvarlige for at opdatere oplysninger ved henvendelse til webmaster. Man kan få en officiel, permanent ACA- mail til den enkelte gruppe, der kan viderestilles til den nuværende kontaktpersons privatmail. Udvalget opdaterer WSO s mødeliste for møder i Danmark. e) Bogsalg: Ruth: Bogsalget er på vej i gang igen. Forslag om at servicepost bliver selvforsynende via en speciel konto, hvor alle betalinger foregår. Må tages op på næste møde Der er ca. 150 SRB tilbage. MM: I USA er der ikke flere trykte SRB de skal bestilles til tryk af FU. f) Kontaktudvalg: Majbrit M: Har bestået af MM, Anja og Jesper. Den specielle mailadresse til bogsalg skal fungere. HH forklarede, at der har været tekniske vanskeligheder. g) Mødekoordinering (landsmøder osv.): Joan C: Tager ud med trøjer. Med til Stevnstræf. Har en stand på AA s Landsmøde i uge 38. h) Internationalt (WSO samt Europa/MM). Majbrit M: MM fremlagde sin afsluttende rapport efter to års service (se bilag). Herunder to konkrete forslag til næste møde: - At vi registrer og konstituerer en intergruppe (intergroup, eng.) igen i Danmark. En intergruppe fungerer som et forretningsudvalg, og registreret på WSO s hjemmeside giver titlen som intergruppe os 30 % rabat ved indkøb af bøger m.m. Dannelsen af en intergruppe betyder at, vi gør som nu; forsyner alle møder centralt. Vi har de samme udvalgsformænd og disse sidder i 2 år. Når det er tid til rotation, er der en anden på plads til at tage over. Der er tydelige ansvarsområder defineret. Det betyder samtidig, at vi skal konstitueres med en formand, der har det overordnede ansvar for ACA Danmark som betroet tjener, og at posten besættes i 2 år ad gangen, med et maksimum på 6 år i bestyrelsesarbejdet. Se SRB, s At skabe et repository (bibliotek/arkiv) med alle referater, dokumenter m.m. for ACA Danmark på hjemmesiden og ikke som nu udenfor i et andet, privat regi (Yahoo- gruppe), der er på kanten af ACA s principper om uafhængighed og fra outside entities og forbeholdt medlemmer, der ved det eksisterer. Og det er ikke simpelt. Der er europæisk konvent i Helsinki i august (se hjemmesiden). ABC: WSO mangler medlemmer til service. Anonymitet på offentlige medier er blevet tilføjet 11. tradition. Der mangler traditioner på ACA Danmarks hjemmeside. I Den Europæiske Komité arbejder man for en lokal europæisk enhed med eget kontor; at lave en regional enhed, der skal konstitueres som en intergruppe. Næste møde i denne komité er 6. juni, Se: connection Mødet takkede for service! i) Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, MM/Internationalt

4 udvalg: Intet nyt. 8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. a) Litteraturudvalg: Fastsættelse af retningslinjer for Litt.- /Oversættelsesudvalg (LU): Jimmy G holdt oplæg om retningslinjerne for udvalgets arbejde. LU er servicerende; SGM har det overordnede ansvar. Jimmy G og Jesper MP var enige om begrebers oversættelse, men pt. findes ikke en ordliste i fysisk form. Jimmy G har i 2013 udarbejdet et rettelsesark som korrektur til Jespers MP s ændringer. Jimmy G er garant for ensartetheden. De gældende og fremlagte retningslinjer ( Litteraturudvalg SGM ) har tilslutning fra SGM. Mødets gruppesamvittighed udtrykte tryghed ved at arbejdet bliver udført under disse rammer. b) Grøn bog: Pia H: Der ligger aftale med oversætter og er rettet henvendelse til rettighedsindehaver. De aftaler skal opdateres og som aktivt medlem i SG, kan Pia H nu gå videre med det. MM oplyste på forespørgsel fra Annette JK, at Grøn Bog ikke er godkendt ACA- litteratur. Grøn Bog bliver genoptrykt, når de praktiske forhold er faldet på plads. c) Mails til servicegruppen: Afklaring og fordeling af serviceposter i SG (se pkt. 6) har afklaret dette punkt. d) Forslag om tilføjelse til forretningsorden for Litteraturudvalget: Ifølge LU findes der ikke en gældende forretningsorden, men den foreslåede retningslinje følges allerede. e) Konstituering af Forretningsudvalg: FU blev konstitueret bestående af Pia H, Majbrit M, Annette JK, Joan C og Hans Henrik. Der blev stillet forslag om, at ordlyden om FU på side 4 i guiden "Servicegruppens arbejde" ændres til "...og de øvrige 4 medlemmer kan konstitueres blandt medlemmer i disse udvalg:..." 9) Eventuelt. Kåre S læste forslag til punkter op til næste gang. 10) Fastsættelse af sted og dato for de to næste SGM: D. 30. august, 2015, kl på Roedsvej 10, 4300 Holbæk. D. 29. november, 2015, kl i Jylland (nærmere sted ikke fastlagt). 11) Kort evalueringsrunde. Der blev stillet forslag om lidt at spise til møderne (frugt, snacks o. lign.). Der var langt overvejende positive tilbagemeldinger om møde og glæde over stort fremmøde og at alle serviceposter nu endeligt er besat. 12) Afslutning og Sindsrobøn. Bilag: Nyt fra Grupperne (blank til udfyldning til næste møde) Nyt fra Grupperne (kopier af udfyldte formularer) WSO Afsluttende rapport (MM) Litteraturudvalg Rapport SGM Odense (PNM) Litteraturudvalg SGM (arbejdsopgaver og retningslinjer) (PNM)

5 FORELØBIG dagsorden til næste SGM: Punkter på denne foreløbige dagsorden er hermed opslået i god tid. Har du punkter til dagsorden, så kontakt en i forretningsudvalget, og få punktet på i god tid. Senest skal det være på 4 uger inden næste SGM. HUSK: Punktet skal ikke kun meddeles, men være lagt ud/udsendt 4 uger før. Dagsorden: 1. Velkomst ved oplæsning af ACA s formålsparagraf og Sindsrobøn. 2. Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent 3. Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA- grupperne (kort). 4. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 5. Godkendelse af referat fra sidste SGM. 6. Opstilling til /Valg til service poster: 7. Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU. Statuspunkt. a. Kasserer / økonomiudvalg. b. Litteratur c. Hjemmeside d. Mødeliste e. Bogsalg f. Kontaktudvalg g. Mødekoordinering (landsmøder osv.) Hvem vil være med i udvalget? h. Internationalt (WSO samt Europa). i. Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: økonomiudvalget, Internationalt udvalg 8. Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 9. Eventuelt: 10. Fastsættelse af sted og dato for de to næste SGM 11. Kort evalueringsrunde 12. Afslutning og Sindsrobøn

6 SGM til grupperne: 1) Husk at registrere/opdatere jeres møde på den internationale hjemmeside. Jeres SGR har kun stemmeret på SGM, såfremt mødet er registreret/opdateret. Kontakt evt HH, ansvarlig for web og mødelister, hvis I har brug for hjælp. 2) Udfyld skemaet Nyt fra grupperne sammen med jeres gruppe på sidste gruppesamvittighedsmøde inden SGM. Skemaet findes på sidste side i referatet. Derved sparer vi tid på SGM, og det undgås at blive den enkelte SGR s mening, men derimod gruppen, der taler. 3) SGM mangler betroede tjenere: Medlemmer til litteraturudvalg (korrektur, gennemlæsning) 4) Fremover er der et fast punkt 6 på dagsordenen, der hedder: Opstilling / Valg til ledige poster. Herunder også suppleanter (føl- ordning). 5) Næste SGM møde: D. 30. august, 2015, kl , Roedsvej 10, 4300 Holbæk. Alle kan deltage. 6) Hvilken litteratur ønsker din gruppe oversat først? Meditationsbogen er ved at blive oversat. Hvad syntes I?

7 Nyt fra grupperne Vi beder dig fortælle lidt om, hvordan I har det i jeres gruppe, så servicegruppen, og dermed også ACA- grupperne i hele Danmark, kan høre nyt fra jer høre jeres erfaring, styrke og håb, og høre om jeres eventuelle behov for støtte. Hvilken gruppe repræsenterer du/i? Hvor mange plejer der (ca.) at komme til møde? Hvor mange af disse er nykommere (ca.)? Hvordan går det i gruppen? Er der serviceposter, der ikke besat? Er der andet f.eks. gode erfaringer? Er der punkter, jeres gruppe gerne vil have sat på SGM- dagsordenen næste gang?

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

SGM servicegruppemøde

SGM servicegruppemøde Referat af SGM Søndag den 26. august 2012 ACA Danmark Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier SGM servicegruppemøde Tid: søndag den 26. august 2012 kl. 13 16. Sted: Christianskirken

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Årsberetning for SLAA Danmark Service fra Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014

Årsberetning for SLAA Danmark Service fra Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014 Side 1 af 8 Årsberetningen indeholder: Årsberetning for SLAA Danmark Service fra Landsmødet 2013 til Landsmødet 2014 Side 1 1) Kort beretning om essensen af, hvad der er sket i årets løb siden Landsmødet

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

SYD eren. December 2012

SYD eren. December 2012 SYD eren December 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 formand@aa-syd.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13 1. SINDSROBØN ------------------------------------------------------------------------------- 3 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER------------------------------------------------------------------ 3 3. PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

SYD eren. September 2011

SYD eren. September 2011 SYD eren September 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere