Fritids- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritids- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 18:35 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser - juni 2 2. Høje-Taastrup Kommune som deltager i DIF s frikommuneforsøg 3 3. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet 5 4. Budgetbemærkninger , FKU 8 5. Overførselssag Taastrup Idræts Center Regnskab Hedehusene Idræts Center Regnskab Forslag til fordeling af åbningstider på Høje-Taastrup Kommunes biblioteker Frivilligcentrets Lokaler 22 1

3 1. Meddelelser - juni Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget M Sagsnr.: 11/1933 Oversigt 3 Bogudgivelser fra Danmarkshistorien i Vestskoven : Sten og Landskab Vestskovens Landsbyer Kulturhistoriske Glimt Bilag: 1 Åben Indstilling til Danmarks Friluftskommune /11 2 Åben Status Projekt brug bolden /11 3 Åben Regnskabsprognose 2011 for det specfialiserede område for børn og /11 unge 2

4 2. Høje-Taastrup Kommune som deltager i DIF s frikommuneforsøg Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget A Sagsnr.: 11/10131 Sagsfremstilling På Danmarks Idræts-forbunds (DIF) kongres i februar 2011 om foreningsidræt blev hovedresultaterne fra DIF s frivillighedsundersøgelse offentliggjort. Resultaterne viser, at der er frivillige ledere, trænere og hjælpere i DIF s idrætsforeninger. Heraf er der ledere (fx bestyrelsesmedlemmer). Det er færre end i 2004 og lederne har en markant højere gennemsnitsalder end tidligere. Det er især frivillige til de tunge og administrativt krævende lederposter såsom formands- og kassererposten, som foreningerne har vanskeligt ved at besætte, og de tunge opgaver hænger på for få personer. 31 % af foreningerne svarer i undersøgelsen, at det er svært at rekruttere og fastholde frivillige, fordi der stilles for mange krav fra kommunerne for at få støtte og faciliteter. På baggrund af undersøgelsens resultater og inputtene fra de delegerede på DIF s kongres besluttede DIF at igangsætte Frikommuneforsøget. Frikommuneforsøget I Frikommuneforsøget skal der laves administrative forenklinger både i forhold til regler fra stat, kommune og idrætsorganisationerne. Derudover skal Frikommunforsøget indeholde: Forsøg med at etablere fælles foreningssekretariater, som kan hjælpe foreninger med resterende papirarbejde Forsøg i foreninger med at etablere fleksible frivillige lederposter Nye principper for tildeling af faciliteter opgør med vanetænkning og belønning af progressive foreninger Inddragelse af virksomheder, som vil Corporate Social Responsibility (CSR) sponsorere frivillige foreninger Etablering af samarbejder med private virksomheder om digitale løsninger. Samarbejder med kommune om sociale og samfundsmæssige projekter fx på skoleområdet, hvor DIF med oplægget Verdens mest aktive folkeskole har inviteret til samarbejde med regering, kommuner, skoler og idrætsforeninger om at udvikle den danske folkeskole til at være en skole, der skaber grundlaget for fremtidige generationers glæde ved idræt og fysisk aktivitet. DIF forventer at indgå frikommuneaftaler med udvalgte kommuner i 2. halvår af 2011 og begynde forsøget umiddelbart efter. Aftalen bliver til i en dialog mellem kommune, det lokale idrætsråd og DIF og tager naturligvis udgangspunkt i de lokale forhold. I den konkrete aftale mellem kommunen og DIF, skal det endvidere præciseres, hvilke områder, målgrupper, metoder, start og sluttidspunkt, der er gældende for frikommuneforsøget. Generelt kan det dog anføres, at de forsøg og initiativer der igangsættes skal have en karakter der gør, at de indhøstede erfaringer kan omsættes til generelle forbedringer af praksis i alle kommuner. Høje-Taastrup Kommune er blevet inviteret af DIF til at deltage i en nærmere dialog omkring de elementer, der kan indgå i et frikommuneforsøg i Høje-Taastrup kommune. Der vil først blive taget endelig beslutningen om, hvorvidt Høje-Taastrup Kommune deltager i Frikommuneforsøget, når der foreligger en endelig projektbeskrivelse herfor. 3

5 Finansiering Frikommuneforsøget finansieres udelukkende med penge fra bevillingen fra Tuborgfondet, der har til formål at støtte udviklingen i frivilligheden i dansk idræt. DIF støtter i frikommuneforsøget en ekstern opfølgning og evaluering af kommunernes arbejde på området med henblik på at kortlægge frivillighedens helbred før og efter frikommuneforsøget er igangsat. Såfremt Høje-Taastrup Kommune beslutter sig for at deltage, vil finansieringen ske indenfor budgetrammen. Økonomi Retsgrundlag Fritids- og Kulturudvalgets beslutning. Plangrundlag Information Høring Vurdering Det vurderes, at DIF s Frikommuneforsøg ligger fint i tråd med den nyvedtagende Idræts- og Bevægelsespolitik, hvor der er fokus på at optimere forholdene for foreningsidrætten, samt at idræt og bevægelse skal have en central rolle i skolerne i Høje-Taastrup Kommune. Samtidig vil en eventuel deltagelse i Frikommuneforsøget give mulighed for at markere Det Europæiske Frivillighedsår Administrationen anbefaler således, at Høje-Taastrup Kommune og Idrættens Samråd sammen med DIF indgår i en nærmere dialog omkring de elementer, der kan indgå i et eventuelt projekt om Frikommuneforsøg i Høje-Taastrup kommune. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at principbeslutningen om, at Høje-Taastrup Kommune og Idrættens Samråd indgår i en dialog med DIF omkring de elementer, der kan indgå i et projekt om Frikommuneforsøg i Høje-Taastrup kommune godkendes. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den (sag 2) Godkendt. 4

6 3. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet Sagstype: Åben Type: Alle fagudvalg A Sagsnr.: 11/10048 Sagsfremstilling Høje-Taastrup Kommune deltager i et mellemkommunalt benchmarksamarbejde sammen med kommunerne Greve, Gladsaxe, Gentofte, Hillerød, og Helsingør kommuner. I regi af samarbejdet udkommer der hvert år en nøgletalsrapport omfattende de væsentligste kommunale serviceområder. Formålet med nøgletalsrapporten er at synliggøre kommunernes overordnede ressourceanvendelse og aktivitetsniveau, og sammenligningen kan dermed være med til at udpege serviceområder, som den enkelte kommune med fordel kan analysere nærmere efterfølgende. For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne i rapporten med et beregnet udgiftsbehov. Det beregnede udgiftsbehov defineres som det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende rammebetingelser (fx befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau mv.) eller udgiftsbehov. Dvs. det beregnede udgiftsniveau for Høje-Taastrup Kommune er det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner, der minder om Høje-Taastrup Kommune. Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2010/2011 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2007 til regnskab 2009 samt budget 2010 og Med udgangspunkt i udgiftsniveauet i regnskab 2009 og udgiftsudviklingen fra regnskab 2007 til 2011 er de overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune: Dagtilbud: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for dagtilbud, men udgifterne er faldet med 19 pct. fra regnskab 2007 til budget Udgiftsniveauet var i pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune. Skoler: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for skoleområdet, men udgifterne er faldet med 6 pct. fra regnskab 2007 til budget Udgiftsniveauet var i pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune. Sårbare børn og unge: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for sårbare børn og unge, men udgifterne er faldet med 8 pct. fra regnskab 2007 til budget Udgiftsniveauet var i pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune. Voksne med særlige behov: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området voksne med særlige behov, og udgifterne er steget med 9 pct. fra regnskab 2007 til budget Udgiftsniveauet var i pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov. Ældre: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for ældreområdet, og udgifterne er faldet fra regnskab 2007 til budget Udgiftsniveauet var i pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune. Sundhed: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for sundhedsområdet, men udgifterne er steget 9 pct. fra regnskab 2007 til budget Udgiftsniveauet var i pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje- Taastrup Kommune. 5

7 Overførselsområdet: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for overførselsområdet, og udgifterne er steget 11 pct. fra regnskab 2007 til budget Udgiftsniveauet var i pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje- Taastrup Kommune. Administration: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for administrationsområdet, men udgifterne er faldet 4 pct. fra regnskab 2007 til budget Udgiftsniveauet var i pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje- Taastrup Kommune. Yderligere forklaringer på konklusionerne fremgår af selve nøgletalsrapporten, som er vedlagt som bilag. Økonomi Retsgrundlag Plangrundlag Information Høring Vurdering Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden Det er administrationens vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne det praktiserede udgifts- og serviceniveau med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne. Nøgletalssamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, Høje- Taastrup Kommune umiddelbart gør det godt på og hvilke områder, der ser ud til at være et besparelsespotentiale på. Nøgletalsrapporten kan så at sige ses som et første spadestik for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde for Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den (sag 3) Godkendt. Beslutning i Teknisk Udvalg den (sag 2) Godkendt Beslutning i Ældreudvalget den (sag 2) Godkendt 6

8 Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Marjan Ganjjou (sag 2) Godkendt Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den (sag 2) Godkendt. Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den Fraværende: Laurids Christensen, Nadeem Farooq (sag 3) Godkendt. Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den (sag 2) Godkendt Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den (sag 2) Godkendt Bilag: 1 Åben Samlet nøgletalsrapport-v3.pdf /11 7

9 4. Budgetbemærkninger , FKU Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget A Sagsnr.: 11/10249 Sagsfremstilling I denne sag fremlægges budgetbemærkninger for udvalgets område, jf. vedlagte bilag. I budgetbemærkningerne beskrives indledningsvist udvalgets ansvarsområde og de væsentligste udfordringer på området. Derudover beskrives dels udvalgets samlede økonomi, dels udvalgets væsentligste opgaveområder opdelt på ydelsens indhold, økonomi og mængde/antal. Budgetbemærkningerne tager udgangspunkt i budget 2012, som det blev vedtaget i oktober 2010, dvs. som 1. budgetoverslagsår. Eventuelle ændringer, fx i form af ny lovgivning mv., som måtte være sket siden oktober 2010 er ikke indarbejdet i budget 2012 på nuværende tidspunkt. Der er således tale om en budgetstatus for fagudvalget. Økonomi Retsgrundlag Plangrundlag Information Høring Vurdering Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at Budgetbemærkningerne tages til efterretning. Oversigt Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den (sag 5) Godkendt. Bilag: 1 Åben FKU, Budgetbemærkninger (forår).doc /11 8

10 5. Overførselssag Sagstype: Åben Type: Alle fagudvalg I Sagsnr.: 11/9805 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2011 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2010 samt nedskrivning af 2011-bevillinger som følge af merforbrug i Det ansøgte overførselsbeløb for driften fra 2010 til 2011 er i alt 24,7 mio. kr. Hertil kommer, at der for enkelte overførselsansøgninger, 11,3 mio. kr. i alt, er behov for konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til Fra 2009 til 2010 var overførselssagen på i alt 54,1 mio. kr., mens der fra 2008 til 2009 blev overført driftsmidler for 74,7 mio. kr. Kommunens driftsregnskab for 2010 viste et kassetræk på 110 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. At der alligevel - trods merforbruget ansøges om en overførsel af midler fra 2010 til 2011, skal ses i lyset af, at kommunen har en række forpligtelser, dvs. udgifter, som kommunen er forpligtet til at betale, og som indgik i budget 2010, men hvor udgiften ikke faldt i Billedligt talt har kommunen altså en række regninger, som den mangler at betale i Var regningerne blevet betalt i 2010, havde merforbruget været tilsvarende større end de 110 mio. kr., som driftsregnskabet for 2010 viste. Da udgifterne ikke er indarbejdet i budgettet for 2011, vil de overførte forpligtelser, alt andet lige, betyde, at det bliver endnu vanskeligere at overholde budget Kommunens forpligtelser kan opdeles i følgende typer: Eksterne midler: Midler modtaget fra ministerier, fonde mv. til specifikt projekt Trepartsmidler: Midler modtaget ifm. overenskomstforhandlinger Midlerne skal bruges i overensstemmelse med overenskomsten og inden overenskomstperiodens udløb, dvs. i Teknik: Aktiviteter, kontrakter o.l., der er igangsat/indgået i 2010, men hvor regningen først skal betales i 2011 Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation i 2011 er udfordret af et højt udgiftsniveau samt en relativ lav kassebeholdning. Nærværende indstilling om genbevillinger samt nedskrivninger i 2011 er udarbejdet med afsæt i denne situation, og således er der taget afsæt i skærpede kriterier for overførsel i forhold til tidligere år. Dette skal endvidere ses i lyset af sanktionslovgivningen, der medfører en økonomisk strafafgift til staten ved forbrug større end det vedtagne budget 2011, som blev fastlagt i oktober I sagen Budgettjek økonomisk udfordring i 2011, forelagt Økonomiudvalget på aprilmøderækken, blev det vedtaget, at der skal ske en indefrysning af overførslerne fra 2010 til Indefrysningen sker med afsæt i to forhold: Sanktionslovgivningen, hvor et forbrug ud over det vedtagne budget 2011 medfører en økonomisk strafafgift til staten. Forbrug af uforbrugte midler fra 2010 i 2011 vil således alt andet lige medføre en økonomisk sanktion til kommunen medmindre, at et tilsvarende mindreforbrug i 2011 kan udskydes til Det skønnes, at kommunen på nuværende tidspunkt overskrider budgettet med mellem 56 og 82 mio. kr. i 2011, hvilket er ufinansieret forbrug. En faktisk realisering af dette forbrug vil medføre en markant reduktion i kommunens kasse, og likviditeten er yderst kritisk. 9

11 De overordnede principper, der er lagt til grund for vurderingen af overførselssagen er følgende: Eksterne midler: Opsparede midler i 2010 overføres til 2011, men det forudsættes, at der sker en tilsvarende udskydelse af områdernes egne aktiviteter, dvs. at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget Hvis det ikke er muligt at udskyde egne aktiviteter, må projekter indstilles. Trepartsmidler: Opsparede trepartsmidler fra 2010 forudsættes afholdt i 2011, da dette er lovpligtigt. Finansieringen hertil forudsættes at skulle findes på anden vis inden for kommunens samlede administrative ramme, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget Teknik (regninger fra 2010, der skal betales i 2011 mv.): Midler afsat i budget 2010 til betaling af udgifter, men hvor regningen først skal betales i 2011 indgår i overførselssagen. Det forudsættes dog at et tilsvarende beløb allerede nu korrigeres i budget 2011 og indarbejdes i budget 2012, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget Aftalestyring: Opsparede midler inden for aftalestyring overføres, men indefryses, og kan ikke frigives med mindre, at der sker en udskydelse af allerede budgetterede aktiviteter med et tilsvarende beløb. Dog gælder der særligt for områder med generelt merforbrug, at der ikke sker overførsler, heller ikke selvom der er tale om midler inden for aftalestyring, idet der anlægges en nettobetragtning på disse områder. Jf. de overordnede principper er det kun aftalestyringsmidler, der direkte indefryses. Da overførslen af øvrige midler både eksterne projektmidler, trepartsmidler, teknik mv. sker under forudsætning af, at pengene findes inden for den allerede vedtagne ramme, dvs. at budgetterede aktiviteter svarende til beløbet på overførslen skal udskydes, er der reelt ingen forskel på, om de overførte midler indefryses eller ej. Det væsentlige er, at budget 2011 overholdes. Der er for enkelte overførselsansøgninger behov for en konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011, og et forbrug svarende til det eventuelt overførte således tilsvarende skal udskydes eller finansieres indenfor områdernes budgetter. De konkrete ansøgninger udgør 11,3 mio. kr. og fremgår af bilagene for de respektive udvalg. Som følge af budgetblokken Overførselsmuligheder, som blev vedtaget i forbindelse med Budgetforlig 2011, er der i budget 2011 indarbejdet en besparelse på 8,7 mio. kr. Denne besparelse realiseres via et samlet mindreforbrug på politikområdet borgerservice og administration i regnskab 2010 (politikområde 20), men som også dækker den resterende budgetgæld på det administrative område. Dette sker som konsekvens af ovenstående principper for begrænsning af overførelser fra 2010 til De her indstillede overførselsbeløb vil ikke efterfølgende blive fratrukket 25 pct. i overførelsesafgift, som der var lagt op til i overførselsblokken. De enkelte ansøgninger indeholder en nærmere forklaring på beløbets opståen og den ønskede anvendelse i I de fleste, men ikke alle, tilfælde søges beløbene overført til samme konto. Der er i mange tilfælde ikke søgt overførsel af hele mindreforbrug på en bevilling. Det skyldes bestemmelserne om, at kun mindreforbrug, som skyldes forbrugstilbageholdenhed hos den budgetansvarlige institution m.v. kan søges overført, og da kun til et nærmere angivet formål. 10

12 Omvendt er det ikke alle merforbrug, som søges overført. En række ansøgninger indeholder ønske om ikke at overføre merforbrug, som eventuelt skyldes uforudsete, men nødvendige, merudgifter og hvor der ikke i budget 2011 er plads til en tilbagebetaling. Overførslerne er i sagens natur 1-årige, og kan således ikke anvendes til permanente udgiftsløft. Særligt om eksterne projektmidler En række projekter i Høje-Taastrup kommune er finansieret via eksterne projektmidler. Midlerne er modtaget under forudsætning af, at de anvendes til specifikke projekter, alternativt skal pengene tilbagebetales til ministeriet. Et eventuelt mindreforbrug af projektmidlerne skal derfor nødvendigvis overføres mellem budgetårene. De eksterne projektmidler udgør en særskilt udfordring set i budgetmæssig sammenhæng. Da langt hovedparten af midlerne medregnes i kommunens serviceudgifter, vil en overførsel af de eksterne projektmidler bidrage til at forbruget i 2011 ligger over det oprindeligt vedtagne budget. Konsekvensen kan altså blive, at de eksterne projekter i sidste instans medvirker til, at kommunen bliver sanktioneret af staten. Administrationen er i dialog med revisionen om denne problemstilling med håndtering af periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Høje-Taastrup Kommunes revisionsselskab KPMG har sammen med en række andre revisionsselskaber og også KL rettet henvendelse til Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at få eksterne projektmidler undtaget fra servicerammen. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke noget endeligt svar fra staten. For at opnå et bedre overblik over projekter med ekstern finansiering, vil praksis fremover blive ændret i kommunen. Projekterne vil således blive isoleret fra den almindelige drift, ligesom der vil ske en tættere opfølgning af projekterne. Samtidig vil der fremover skulle ske en tværgående koordinering af ansøgninger om eksterne projektmidler. De samlede ansøgninger opdelt på udvalg og type fremgår af tabellen nedenfor. De eksterne projektmidler, teknik og trepartsmidler er alle forpligtelser, som kommunen ikke kan komme udenom i 2011, mens øvrige overførsler kan indefryses. Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 24,7 mio. kr. (ekskl. de 11,3 mio. kr. overførselsansøgninger, der søges konkret stillingtagen til). Udvalg AU Politikområde Teknik Eksterne projektmidler Trepartsmidler Øvrige Ansøgt overførsel i alt 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse AU i alt ØU 20 Borgerservice og administration ØU 21 Redningsberedskab ØU 22 Bygninger og arealer ØU i alt TU 30 Vej- og parkvæsen TU i alt

13 Udvalg PMU Politikområde Teknik Eksterne projektmidler Trepartsmidler Øvrige Ansøgt overførsel i alt 40 Miljøforanstaltninger 0 PMU i alt 0 SSU 51 Sociale serviceydelser SSU 52 Sundhedsudgifter SSU 53 Integration og boligsociale aktiviteter 0 SSU i alt ISU 60 Institutioner for børn og unge ISU 61 Unge med særlige behov ISU 63 Undervisning ISU i alt FKU 70 Fritid FKU 71 Kultur FKU i alt BEU 81 Borger- og Erhvervsudvalget BEU i alt ÆU 90 Ældrepleje og -omsorg ÆU i alt TOTAL De vedhæftede bilag indeholder overførselsansøgninger opdelt på udvalg. Det er kun ansøgninger på udvalgets område, som det enkelte udvalg skal forholde sig til. Sagen fremlægges på samtlige udvalg. Økonomi Overførslerne betragtes teknisk set som kassefinansierede tillægsbevillinger til budget 2011, og har således konsekvenser for kommunens likviditet. Retsgrundlag Bevillinger er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførsler kræver derfor ny bevilling (genbevilling). Plangrundlag Ingen bemærkninger Information Internt i administrationen vil samtlige berørte parter bliver informeret om konsekvenserne af overførelserne og principperne bag. 12

14 Høring Ingen bemærkninger Vurdering Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en mere restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et ja til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af kommunens kasse. Det betyder, at: Overførelser påvirker kommunens likviditet Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvormed kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten. En overskridelse af budget 2011 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2010 til 2011 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver. Samtidig skal det bemærkes, at overførsler, der ikke indefryses, er betinget af at tilsvarende beløb udskydes, eller at der findes kompenserende besparelser. En konsekvens af ovenstående er i øvrigt, at kommunens styringsprincipper revideres i 2011 mhp. fastlæggelse af nye principper for 2012 og frem. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Der gives en tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af i alt 24,7 mio. kr. fra 2010 til Heraf overføres på Økonomiudvalgets område kr. fordelt på 20 Borgerservice og administration kr. 21 Redningsberedskab kr. 22 Bygninger og arealer kr. Teknisk Udvalgs område kr. fordelt på 30 Vej- og parkvæsen kr. Social- og sundhedsområdet kr. fordelt på 51 Sociale serviceydelser kr. 52 Sundhedsudgifter kr. Institutions- og Skoleudvalgets område kr. fordelt på 60 Institutioner for børn og unge kr. 61 Børn og unge med særlige behov kr. 63 Undervisning kr. Fritids- og Kulturområdet kr. fordelt på 70 Fritid kr. 71 Kultur kr. Borger- og Erhvervsudvalgets område kr. fordelt på 81 Borger- og Erhvervsudvalget kr. 13

15 Ældreudvalgets område kr. fordelt på 90 Ældrepleje og omsorg kr. Arbejdsmarkedsudvalgets kr. fordelt på 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekter udskydes til 2012 På Økonomiudvalgets område: i. DOL (Den offentlige Lederuddannelse) kr. På Plan- og Miljøudvalget: i. Natura kr. ii. Trafikstøjkortlægning kr. iii. Vandplaner kr. 3. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekt ikke godkendes: På Plan- og Miljøudvalget: i. Fredningserstatninger kr. På Social- og Sundhedsudvalget: i. Beboerrådgivning kr. ii. Rammebudget for boligsociale medarbejdere kr. iii. Boligsocial frivillighedsformidling i Charlotteager kr. iv. Helhedsplaner for almene boligområder/charlotteager På Ældreudvalget: i. Care Mobil kr. ii. iii. Fokusskifte kr. iv. Beslutning i Teknisk Udvalg den (sag 3) Anbefales. Strategi for rekruttering og fastholdelse kr. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den (sag 4) Anbefales. 14

16 Beslutning i Ældreudvalget den (sag 8) Anbefales Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Marjan Ganjjou (sag 6) Anbefales, idet stillingtagen til indstillingens pkt. 3, andet "dot", pkt. I-IV afventer et notat fra administrationen til brug for behandlingen i Økonomiudvalget Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den (sag 6) Anbefales, idet udvalget dog anbefaler, at kr. til trafikstøjkortlægning overføres til Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den Fraværende: Laurids Christensen, Nadeem Farooq (sag 4) Anbefales. Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den (sag 3) Anbefales Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den (Sag 5) Anbefales Bilag: 1 Åben Bilag 2: Overførselssag , TU /11 2 Åben Bilag 6: Overførselssag , FKU /11 3 Åben Bilag 7: Overførselsag , BEU /11 4 Åben Bilag 9: Overførselssag , AMU /11 5 Åben Bilag 3: Overførselssag , PMU /11 6 Åben Bilag 4: Overførselssag , SSU /11 7 Åben Bilag 5: Overførselssag , ISU /11 8 Åben Bilag 8: Overførselssag , ÆU /11 9 Åben Bilag 1: Overførselssag , ØU /11 15

17 6. Taastrup Idræts Center Regnskab 2010 Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget I Sagsnr.: 11/10131 Sagsfremstilling Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2010 til Byrådets godkendelse. Regnskab 2010 Budget 2010 Indtægter Driftsudgifter Afskrivninger Renteudgifter, netto Resultat (overskud) Egenkapital, primo Overført resultat Overført fra renoveringsfond 0 Egenkapital, ultimo Regnskabet udviser et nettoresultat (overskud) på kr. Årsrapporten er ledelsespåtegnet, samt påtegnet af ekstern og intern revisor. Revisionsfirmaet Jan Hansen A/S konkluderer i revisionspåtegningen, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr , samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret til er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Økonomi Retsgrundlag Byrådets beslutning. Plangrundlag Information Høring Vurdering Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet. Dog bemærkes at TIC ikke skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, men efter kommunal regnskabspraksis, hvilket er indskrevet i driftsoverenskomsten for Andre relevante dokumenter TIC revisionsprotokollat 2010, dok. nr /11 TIC ledelseserklæring 2010, dok. nr /11 TIC Regnskab 2010, dok. nr /11 16

18 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskab 2010 for Taastrup Idræts Center godkendes. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den (sag 6) Anbefales. 17

19 7. Hedehusene Idræts Center Regnskab 2010 Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget I Sagsnr.: 11/10131 Sagsfremstilling Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2010 til Byrådets godkendelse. Regnskab 2010 Budget 2010 Indtægter * Driftsudgifter Afskrivninger 0 0 Renteindtægter, netto Resultat (overskud) * heraf tilskud fra HTK Fri egenkapital, primo Overført resultat Fri egenkapital, ultimo Bunden egenkapital ultimo Samlet egenkapital ultimo Økonomi Retsgrundlag Byrådets beslutning. Plangrundlag Ingen bemærkninger Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering Administrationen vurderer, at Hedehusene Idræts Center årsregnskab 2010 kan godkendes uden bemærkninger. Andre relevante dokumenter Hedehusene Idræts Center Regnskab 2010 og revisionspåtegning Regnskab Dok.nr.: Indstilling Administrationen indstiller, at regnskab 2010 for Hedehusene Idræts Center (HIC) godkendes. 18

20 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den (sag 7) Anbefales. 19

21 8. Forslag til fordeling af åbningstider på Høje-Taastrup Kommunes biblioteker Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget I Sagsnr.: 11/3875 Sagsfremstilling Byrådets vedtog Frigivelse af midler til fællesbibliotek på Gadehaveskolen at der udarbejdes udgiftsneutralt forslag til fordeling af åbningstiderne i kommunens biblioteker med henblik på at sikre længere åbningstider end 32 timer på Gadehavebiblioteket. Udgiftsneutralt forslag: Gadehavebiblioteket Ugedag Åbningstider Mandag og onsdag Kl Tirsdag, torsdag og fredag Kl :00 Lørdag Kl Lørdagsåbningen kan kun gennemføres ved, at lørdagsåbningen på Fløng Bibliotek nedlægges, idet der ikke er personale til at holde lørdagsåbent på begge biblioteker jf. overenskomstaftale og bestemmelser om, hvor ofte personalet kan have lørdags- og søndagsvagter. Høje-Taastrup Kommunes øvrige 3 biblioteker (Taastrup Bibliotek, Hedehusenes Bibliotek, Sengeløse Bibliotek) vil, med udgangspunkt i ovenstående forslag for åbningstider på Gadehavebiblioteket, fortsætte uændret med deres nuværende åbningstider. Med lørdagsåbningen på Gadehavebiblioteket vil det ugentlige time tal være 36 åbningstimer i alt. Til sammenligning har Taastrup Bibliotek 48 og Hedehusenes Bibliotek 34 ugentlige åbningstimer. Grundet uvished i forbindelse med den udmeldte forbrugsbegrænsning og anlægsstop, har projektet Fællesbibliotek på Gadehaveskolen været afbrudt i en kort periode. Tidsplanen er derfor forlænget frem til Økonomi Retsgrundlag Byrådets beslutning. Plangrundlag Information Høring 20

22 Vurdering Administrationen vurderer, at det udgiftsneutrale forslag til fordelingen af åbningstiderne på kommunens biblioteker er realistisk og opfylder Byrådets beslutning om, at åbningstiden på Gadehavebiblioteket bliver på mere end 32 timer. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. Det udgiftsneutrale forslag godkendes. 2. Lørdagsåbningen på Fløng Bibliotek nedlægges 3. Genåbning af biblioteket Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den (sag 8) Punkt 1 og 2 udsættes med henblik på at undersøge alternative åbningsmuligheder. Punkt 3 anbefales. 21

23 9. Frivilligcentrets Lokaler Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget I Sagsnr.: 11/10131 Sagsfremstilling Byrådet vedtog oprettelsen af et frivilligcenter i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med Frivilligcentret er, at - synliggøre det frivillige arbejde og dets tilbud overfor Høje-Taastrup Kommunes borgere - skabe netværk mellem kommunens foreninger og frivillige interessegrupper - understøtte nye frivillige initiativer og styrke det frivillige arbejde bl.a. ved at formidle kontakt mellem frivillige, foreninger og Høje-Taastrup Kommune - skabe dialog mellem interesserede borgere og foreninger og understøtte rekruttering af frivillige til foreningerne - yde bistand til opstart og koordinering af selvhjælpsgrupper Socialministeriet har givet medfinansiering på kr. og kr. i form af etableringsstøtte i de første to år, hvorefter frivilligcenteret i 2013 får kr. årligt driftstilskud, såfremt centeret lever op til Socialministeriets krav var der stiftende generalforsamling og valg til bestyrelsen i Frivilligcentret. Det er stadig ikke besluttet, hvor Frivilligcentret skal have fast opholdssted. Arbejdsgruppen, som har været nedsat for at forberede fundamentet for Frivilligcentret, har lagt vægt på, at Frivilligcentret ikke alene arbejder ud fra en fast base et sted i kommunen, men også opererer i lokalområderne for at sikre, at flest mulige foreninger og borgere får glæde af Frivilligcentrets tilbud. Arbejdsgruppen har ønsket, at Frivilligcentret får faste lokaler i Medborgerhuset. Administrationen har undersøgt muligheden, og det kan lade sig gøre at tildele Frivilligcentret et kontor på 1. sal og et fast mødelokale i stueetagen. Derudover har Frivilligcentret og dets brugere adgang til cafeen og kan ad hoc holde møder i andre lokaler, såfremt de er ledige. Når Frivilligcentret er i drift og har fået ansat en leder, vil der blive lagt en strategi for at imødekomme decentrale behov. Lokaler til Frivilligcentret indgår som en del af kommunens medfinansiering af projektet. Der er budgetteret med 150 kvadratmeter (brutto) i alt. De foreslåede lokaler inkl. adgang til cafe samt køkken- og toiletadgang er beregnet til at udgøre 70 kvadratmeter. Dertil kommer lokaler andre steder i kommunen på et senere tidspunkt. Der skal gøres opmærksom på, at det ikke for øjeblikket er muligt at anvise kommunale lokaler nogle steder i kommunen uden det går over fritidsbrugerne. Dels på grund af skolestrukturomlægningerne og dels pga. det generelle pres på faciliteterne. Økonomi Retsgrundlag Byrådets beslutning. Plangrundlag Ingen bemærkninger 22

24 Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering Det er administrationens vurdering, at det vil være en god idé at tildele Frivilligcentret lokaler i Medborgerhuset. Medborgerhuset ligger centralt i kommunen for kollektiv trafik og har gode møde- og caféfaciliteter, som vil give Frivilligcentret og dets medlemsforeninger gode muligheder for at arrangere mindre og større arrangementer for borgerne. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administrationen indstiller, at der tildeles Frivilligcentret faste lokaler i Medborgerhuset. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Marjan Ganjjou (sag 12) Anbefales Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den (sag 9) Anbefales. Placeringen revurderes i forbindelse med etableringen af uddannelses- og kulturhuset. 23

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 31. maj Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 31. maj Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 14. juni Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 14. juni Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:30-18:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh, Hugo Hammel, Jesper Kirkegaard, Kemal Bektas, Laurids Christensen, Marjan Ganjjou,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 21. juni Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 21. juni Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. oktober 2012. Mødetid: 18:00-19:10

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. oktober 2012. Mødetid: 18:00-19:10 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:10 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0. Referat fra ekstraordinært møde fra Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den 28-09-2016, kl. 16:00 i Kanalstræde, mødelokale 0.13 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere