Indholdsfortegnelse. 1. Samarbejde med kommunen Høringssvar Tilsyn med institutioner for ældre Boliger for ældre 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Samarbejde med kommunen 8. 2. Høringssvar 8. 3. Tilsyn med institutioner for ældre 9. 4. Boliger for ældre 9"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 A. Ældrerådet 5 B. Møder 7 C. Emner: 8 1. Samarbejde med kommunen 8 2. Høringssvar 8 3. Tilsyn med institutioner for ældre 9 4. Boliger for ældre 9 5. Kontakt til pressen 9 6. Mad Regionsældrerådet Nordøst-områdets Ældrerådet Danske Ældreråd Det lokale Trafiksikkerhedsråd Klagerådet Bruger-pårørenderådet 11 D. Planer for det fremtidige arbejde 13 Bilag Vedtægter for Ældrerådet Forretningsorden for Ældrerådet

2 2

3 3 ÆLDRERÅDET I 2009 var der mange forespørgsler og læserbreve om udmøntningen af besparelserne på ældreområdet. I Ældrerådets vedtægter for Lyngby-Taarbæk Kommune 2 står, at Ældrerådet skal formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. I den anledning besluttede Ældrerådet sammen med formanden for Socialudvalget Jørn Moos, at afholde et borgermøde på områdecentret Møllebo under overskriften: Formand for Socialudvalget Jørn Moos orienterer om besparelserne på ældreområdet og Cheføkonoma Karen Margrethe Lehmann orienterer om Den kommunale madservice. Mødet var en stor succes. Foruden Jørn Moos deltog 2 andre kommunalpolitikere fra andre partier. Der mødte ca. 150 spørgelystne personer op. De fleste spørgsmål drejede sig om den bebudede afvikling af kørsel til aktiviteter, som der var stor modstand imod. Der var også mange spørgsmål om den forestående udlicitering af den kommunale madservice. Det var tydeligt, at mange var godt forberedt og havde udbytte af at kunne få svar direkte fra politikerne. Ældrerådet blev bestyrket i opfattelsen af, at borgermøder er en god måde at skabe kontakt mellem borgerne og politikerne på, og besluttede at gentage disse én gang om året. Der er i skrivende stund ikke taget endelig beslutning om størrelsen af indskrænkninger i kørslen til aktivitetscentrene, men Ældrerådet vil arbejde på, at der bliver så få besparelser på dette område som muligt. Da aktivitet øger livskvaliteten og medvirker til, at de ældre bevarer såvel deres fysiske som deres psykiske funktioner, arbejder Ældreområdet ihærdigt på at opretholde så mange tilbud som muligt. Dette gælder både de kommunale tilbud som de private. Desværre er kommunen ikke ved lov forpligtet til at tilbyde aktivitetstilbud på plejecentrene. Derfor er mange aktiviteter blevet indstillet inden for de sidste år af sparehensyn. Det glæder Ældrerådet, at det nye byggeri på områdecentret Bredebo kommer til at indeholde et stort aktivitetscenter, der udover træningslokaler også rummer et billardbord og en hyggelig café med udsigt til en spændende anlagt aktivitetshave. Et skridt i den rigtige retning.

4 4

5 5 ÆLDRERÅDET LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE ÅRSBERETNING FOR 2009 A. Ældrerådet Ældrerådet er nedsat af Kommunalbestyrelsen i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Indtil 1998 var Ældrerådet sammensat af repræsentanter for de ældres og de handicappedes foreninger og for brugere af kommunens ældreinstitutioner, men derefter trådte loven om valg til Ældreråd i kraft med den virkning, at medlemmerne skulle vælges ved almindelige valg blandt borgere over 60 år. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden er optaget som bilag til denne årsberetning. Kommunen afholder udgifterne ved Ældrerådets virksomhed, herunder sekretærbistand, administration, mødelokaler m.v. Det er ved lov bestemt, at Ældrerådets medlemmer oppebærer diæter på lige fod med kommunalbestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde. Derudover ydes dækning af udgifter til telefon og til transport uden for kommunen. Ældrerådet består af 9 medlemmer, der vælges for 4 år. Ældrerådets medlemmer: Ved Ældrerådets første ordinære møde den 13. januar var de ifølge forretningsordenen for Ældrerådet valg af formand og næstformand. Manette Garde blev valgt til formand og Inge Becher blev valgt til næstformand. Jacob Tørning udtrådte, og blev i stedet afløst af Jytte Christiansen. Anne-Lise Salling Larsen udtrådte, og i stedet indtrådte Boel Bøggild-Andersen. Ældrerådets medlemmer ved årets start var: Manette Garde Formand, og medlem af Kontaktudvalget. Elmevang 2, 2830 Virum. Tlf Inge Becher Næstformand og medlem af Kontaktudvalget. Vangeledet 93, 2830 Virum. Tlf Marianne Wannhoff Medlem af Klagerådet. Grønnevej 255, 14., 2830 Virum. Tlf Mogens Kristensen Medlem af Madkvalitetspanelet. Eremitageparken 17, st. C., 2800 Lyngby. Tlf Allan B. Larsen Formand for Klagerådet, medlem af Kontaktudvalget og medlem af Trafiksikkerhedsrådet. Kollelevbakken 20, 2830 Virum. Tlf ,

6 6 Lizzie Friis Medlem af Klagerådet. Rørdams Have 5, 1., dør 1, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Mobil Ulla Hovgaard Toftebæksvej 21, lejl. 8, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Jytte Christiansen Formand for Madkvalitetspanelet Bøgeparken 166, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Boel Bøggild-Andersen - Medlem af Madkvalitetspanelet Grønnevej 45, 2. tv., 2830 Virum. Tlf I april udtrådte Mogens Kristensen og Helge Schrøder Rasmussen overtog hans plads. Ældrerådets stedfortrædere er: Gerda Thastum Leffers Skolebakken 81, 2830 Virum. Tlf Jens Andresen Kvædevej 78, 2830 Virum. Tlf Helge Schrøder Rasmussen Ellehøjvej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Oskar Busch-Jensen Holmelins Tværvej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Svend Christensen Bjælkevangen 58, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf I februar udtrådte Gerda Thastum Leffers og Jens Andresen som stedfortrædere i Ældrerådet. Ældrerådets officielle adresse: Ældrerådet, Ældreservice, Toftebæksvej 12, 6. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Sekretær Mai Klarskov. På Lyngby-Taarbæks hjemmeside: kan man finde Ældrerådets seneste dagsordner og mødereferater.

7 7 B. Møder Ældrerådet har i løbet af 2009 haft møder eller deltaget i andre arrangementer på følgende datoer: 13. januar Ordinært møde 4. februar Møde med NØ-områdets Ældreråd 10. februar Ordinært møde 3. marts Rejsegilde på Baunehøj 10. marts Ordinært møde 2. april Kontaktudvalgsmøde 7. april Ordinært møde 23. april Møde med Det Sociale Udvalg 29. april Fællesmøde f. NØ-regionens Ældreråd i Furesø 4. maj Radio Mølleå 25-års jubilæum 5. maj Møde med Det Sociale Udvalg 12. maj Ordinært møde 13. maj Møde med NØ-regionens Ældreråd 14. maj Lyngby Pensionist og Rejseforening 25-års jubilæum 26. maj Borgermøde på Områdecenter Møllebo 3. juni Møde i Regionsældrerådet i Hillerød 9. juni Ordinært møde 17. juni Visionsseminar i Kulturhuset 11. august Ordinært møde 26. august Møde med NØ-regionens Ældreråd 1. september Budgetmøde med Det Sociale Udvalg 3. september Borgermøde om Budget i Kulturhuset 5. september Ekstraordinært møde 8. september Ordinært møde 16. september Møde i Regionsældrerådet i Hillerød 1. oktober Kontaktudvalgsmøde 13. oktober Ordinært møde 21. oktober Møde med Frivilligcentret 29. oktober Møde med Det Sociale Udvalg 5. november Indvielse af ny fløj på Baunehøj 10. november Ordinært møde 8. december Ordinært møde 15. december Møde med NØ-regionens Ældreråd

8 8 C. Emner 1. Samarbejde med kommunen Ældrerådet har 2 årlige møder med Socialudvalget. Forud for disse afholdes et forberedende møde i den såkaldte kontaktgruppe, som består af tre medlemmer af Ældrerådet, formanden for Socialudvalget, socialdirektøren samt chefen for ældreafdelingen. Her aftales emnerne for det kommende møde med Socialudvalget. Der kan også drøftes andre emner af betydning for samarbejdet mellem Ældrerådet og kommunen. I september har Ældrerådet endnu et møde med Socialudvalget, efter at budgetforslaget er lagt frem til offentlig høring og inden, det er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. For så vidt angår tidsfrister for høringssvar har Ældrerådet et stort ønske om at modtage materialet i så god tid, at det kan behandles i de ordinære møder. En høring med meget kort tidsfrist kan udløse et svar, der ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet, hvilket er meget beklageligt, idet medlemmerne bestræber sig på at aflevere holdbare høringssvar. Desværre har Rådet i det forløbne år oplevet nogle alt for korte tidsfrister. Det er af stor betydning, at Ældrerådet bliver orienteret om alle tiltag vedrørende ældreområdet. Ældrerådet sætter stor pris på den store velvilje administrationen udviser, når der er brug for oplysning om specielle emner eller nye tiltag. I efteråret har regeringens erklæring om rationalisering om at gøre Ældreråd og Bruger-pårørenderåd frivillige samt planer om at afskaffe Klagerådene været genstand for heftig aktivitet i ældrerådene, regionsældrerådene og Danske Ældreråd. Kravet om frivillige Ældreråd er frafaldet, og nu kræver de nævnte råd, at man også frafalder at ændre på ældrerådenes høringsret. Klagerådene ønskes opretholdt, og selvom der ikke er mange klager her i kommunen, er det vigtigt, at der findes en sådan klageinstans. At gøre Bruger-pårørenderådene frivillige for kommunerne ville være et demokratisk tilbageslag, og f.eks. Lyngby-Taarbæks Ældreråds deltagelse i alle 8 råd af denne art sikrer en kontinuitet i rådene og er samtidig en informationskilde for Ældrerådet. Afgørelsen kommer først i Høringssvar Ældrerådet har i 2009 afgivet nedenstående høringssvar og rådgivning til kommunen: 25. februar Redegørelsen for tilsynsindsatsen i maj Tidsfrister vedr. afgørelser i forskellige sagstyper på det sociale område. 12. juni Madservice revurdering af service. 8. september Budgetforslag september Ændring af kvalitetsstandarden for visitation til madservice. 11. november Svar til Socialudvalgsformand Jørn Moos om ændring af visitationen til madservice. 12. november Reviderede kvalitetsstandarder af november december Supplerende svar vedr. kvalitetsstandarder af november 2009.

9 9 3. Tilsyn med institutioner for ældre Hvert år gennemføres 3 lovpligtige tilsyn på kommunens 8 plejeinstitutioner for ældre. I år er de anmeldte og de uanmeldte tilsyn blevet foretaget af et uafhængigt selskab BDO, Kommunernes revision. De sundhedsfaglige tilsyn bliver foretaget af embedslægeinstitutionen. Ældrerådet kan give høringssvar for de anmeldte og uanmeldte tilsyn. Ældrerådets høringssvar for tilsynene i 2008 påpeger, at rekrutteringsproblematikken volder problemer, og dette især viser sig i ferieperioderne. Derudover måtte Ældrerådet konstatere, at der var en del klager over Den Kommunale Madordning. En gennemgang af de uanmeldte tilsynsrapporter for 2009 viser, at tilstanden for 6 af de 8 plejehjem lever op til lovgivningens krav, og forholdene vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. På ét plejehjem var de fysiske forhold ikke tilfredsstillende, og på et andet plejehjem blev plejeplan og døgnrytmeplan ikke anvendt konsekvent. Især de ufaglige vikarer blev ikke tilstrækkeligt informeret om plejesystemerne. I skrivende stund er tilsynsrapporterne for de anmeldte tilsyn ikke udleveret til Ældrerådet, hvorfor det endelige høringssvar endnu ikke er skrevet. 4. Boliger for ældre På plejehjemsområdet har der i 2009 været 2 store byggesager. På områdecenter Baunehøj var der i marts rejsegilde, og den 5. november blev en ny fløj med 63 plejeboliger indviet. Ældrerådet var repræsenteret med et medlem i byggeudvalget. Byggeriet er endnu ikke færdigt, der er flere renoveringer på vej. Hele byggeriet forventes afsluttet i Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. marts at udpege Lyngby Almene Boligselskab til bygherre for 120 nye plejeboliger, fordelt med 96 boliger på områdecenter Bredebo og 24 boliger på områdecenter Solgården. Byggeriet på Bredebo forventes at starte i oktober 2011 og ventes færdigt i oktober Projektet omfatter nedrivning af alle de gamle bygninger på Bredebo og opførelse af én stor bygning i 3 etager med en indvendig gårdhave. Byggeriet på Solgården vil omfatte nedrivning af Solgårdens ældste fløj og opførelse af 24 nye plejeboliger på arealet. Byggeriet starter i maj 2011 og forventes afsluttet i august Ældrerådet er repræsenteret med et medlem i styregruppen. 5. Kontakt til pressen Lokalavisen Det Grønne Område omtalte den 17. marts formandsskiftet i Ældrerådet. Seniorernes Blad udgivet af Pensionisternes Samvirke havde i marts et interview med Manette Garde om de stigende priser på den kommunale mad. Ældrerådets borgermøde i maj måned blev fint omtalt af Det Grønne Område og efterfølgende var der flere store artikler om maden til de ældre. Ældrerådet har vedtaget, at alle udtalelser til pressen skal være godkendt af Ældrerådet. Derudover blev Ældrerådets informationspjece ajourført og genoptrykt. Pjecen er fremlagt på rådhuset, bibliotekerne, apotekerne m.fl.

10 10 6. Mad Ældrerådets Madkvalitetspanel, der består af to fra Ældrerådet, valgt blandt dettes medlemmer, samt én, valgt blandt brugerne, har til opgave at overvåge, at de beboere og brugere, der indtager kommunens mad, får en sund, alsidig og velsmagende kost. Til dette formål foretager panelet uanmeldte besøg på skiftende områdecentre og prøvesmager maden. Desuden vurderes dels madens smag og konsistens, dels centrets anretning og borddækning, da det er af betydning for såvel appetitten som for det sociale samvær. Derefter udarbejdes der en skematisk rapport til hele Ældrerådet samt Den kommunale Madservice. Ældrerådets madkvalitetsudvalg har i efteråret 2009 deltaget i tre prøvespisninger på henholdsvis Virumgård, Borrebakken og Lystoftebakken. I to af tilfældene var maden god og velsmagende, mens måltidet på det tredje sted var en negativ oplevelse. Der er efter hvert besøg udarbejdet en udtalelse om kvaliteten af prøvespisningen, som er blevet sendt til Ældrerådet og Den kommunale Madservice. Derudover er der på cheføkonoma Karen Margrethe Lehmanns initiativ afholdt tre møder med Den kommunale Madservice, hvor parterne gensidigt har orienteret hinanden. I 2008 blev priserne på mad sat op to gange. Dette medførte, at mange opsagde ordningen. Prisen på to retter varmholdt mad steg yderligere pr. 1. januar 2009 til 73 kr. Da kommunen ikke yder separat hjælp til optøning af frossen mad, har modtagere af denne mad, der ikke selv er i stand til at optø den, måtte overgå til at få leveret den dyrere, varmholdte mad. De 73 kr. er efter panelets mening en alt for høj pris. Heldigvis er det vedtaget i Folketinget, at madprisen fremover ikke må overstige 45 kr. pr. måltid. I anledning af Kommunens beslutning om at udlicitere madleverancen til ældre på plejecentre og hjemmeboende har der været afholdt et møde den 22. oktober, hvor COWI, der er rådgiver omkring udbudsprocessen, orienterede om denne. Den 1. august 2010 skal udbuddet træde i kraft. Den kommunale Madservice deltager også i udbudsrunden og skal have deres tilbud klar pr. 1. marts Regionsældrerådet Regionsældrerådet har i det forløbne år afholdt 4 møder, med 2 repræsentanter fra hvert Ældreråd i regionen, ca. 75 personer. Regionsrådet kan ikke yde økonomisk støtte til Regionsældrerådets arbejde, men stiller mødelokaler i regionsgården i Hillerød til rådighed og der ydes forplejning i det omfang, der dækker mødetidspunktet. I forbindelse med møderne har der været et tema om Organisationsudvikling og Personalepolitik på Hospitalsområdet til lige med Årsberetning for personaleområdet 2007/ tema: Forhold for de medicinske patienter og konkretisering af ældreplejen. 3. tema: Region Hovedstadens Bruger- Patient- og Pårørendepolitik. 4. tema: Et meget aktuelt emne: Ambulancekørslen i Region Hovedstaden. Ved mødet den 11. november blev der sendt et åbent brev til folketingsmedlemmer og folketingskandidater fra opstillingskredsene i regionen. Ældrerådene i de 29 kommuner var i oprør over regeringens forslag om at gøre det frivilligt for kommunerne at oprette Ældreråd. Forslaget var et af 105 forslag i regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Der har derudover været drøftet valg til Ældreråd (på hvilken måde) i de forskellige kommuner.

11 11 8. Nordøst-områdets Ældreråd Nordøst-områdets Ældreråd består af repræsentanter (2 fra hvert) fra Ældrerådene i Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Rådet har afholdt 4 møder og 1 stormøde på Værløse Rådhus med emnet Demens hvor alle medlemmer fra NØ-områdets Ældreråd var inviteret. Formanden for Rudersdal Ældreråd har været medlem af repræsentantskabet i Regionsældrerådet, så derigennem har der været god kontakt til Regionsældrerådet. Møderne afholdes i Skodsborg på Strandvejen, i Rudersdals eget hus. På møderne er der rig lejlighed til at udveksle erfaringer fra de forskellige Ældreråd. 9. Danske Ældreråd Ældrerådet i Lyngby-Taarbæk kommune er medlem af Danske Ældreråd. Danske Ældreråd er en frivillig organisation, hvis medlemmer er ældreråd fra landets 98 kommuner. Dermed repræsenterer Danske Ældreråd alle landets ældreråd. Danske Ældreråd er landssekretariat for alle medlemsældrerådene. Danske Ældreråds arbejdsopgaver indbefatter udgivelse af nyhedsbrev, udarbejdelse af høringssvar, afholdelse af kurser og temadage samt generel vejledning og rådgivning af ældreråd i tvivlsspørgsmål. Gennem vejledning, kurser og temadage assisterer Danske Ældreråd det enkelte Ældreråd og fremmer det tværkommunale samarbejde ældrerådene imellem. Medlemmer fra Ældrerådet har flere gange deltaget i kurser og temadage. Ved medlemskab af Danske Ældreråd opnår Ældrerådet en landspolitisk repræsentation, både i forhold til Christiansborg og til andre landsdækkende interesseorganisationer. I relation til disse arbejder Danske Ældreråd primært på at styrke ældrerådene og holder sig fuldkommen partipolitisk neutral. Danske Ældreråds funktion er at støtte det ældrepolitiske arbejde, der udføres af de lokale ældrerådsmedlemmer, uden dog at blande sig heri. 10. Det Lokale Trafiksikkerhedsråd Ældrerådet deltager med ét medlem i Det lokale Trafiksikkerhedsråd. Trafiksikkerhedsrådet har afholdt 1 møde i Klagerådet Klagerådet er sammensat af 3 medlemmer fra Ældrerådet, 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ét medlem valgt af invalideorganisationerne i kommunen. Formanden vælges blandt Ældrerådets medlemmer. Klagerådet har afholdt 4 møder i Klagerådets arbejde, vedtægter, procedure etc. er behandlet i årsberetningen for Klagerådet, hvortil der henvises.

12 Bruger-pårørenderådet I foråret 2008 foreslog Ældrerådet, at der blev udpeget en kontaktperson fra Ældrerådet til hvert Bruger-pårørenderåd på kommunens områdecentre. Dette blev senere på året godkendt, og ordningen har nu fungeret upåklageligt siden efteråret Kontaktpersonerne, som deltager i møderne uden stemmeret, orienterer om rådets arbejde og får samtidig en orientering om emnerne i Bruger-pårørenderådene. Dette giver en gensidig god indsigt i arbejdet på områdecentrene og i Ældrerådets arbejde. Kontaktpersonerne har påpeget, at man ikke kan tage sig af enkeltsager, men gerne vil tage principielle sager op til drøftelse i Ældrerådet. På alle områdecentrene har man været meget tilfreds med denne nye ordning. Nedenfor vises fordelingen af Ældrerådets kontaktpersoner på områdecentrerne: Baunehøj - Lizzie Friis Bredebo - Boel Bøggild-Andersen Virumgård - Marianne Wannhoff Solgården - Allan B. Larsen Borrebakken - Inge Becher Lykkens Gave - Jytte Christiansen Lyngby Møllebo - Ulla Hovgaard Lystoftebakken - Helge Schrøder Rasmussen

13 13 D. Planer for det fremtidige arbejde Ældrerådets fremtidige opgaver vil være: Synlighed af Ældrerådet, herunder kommunikation med borgerne. Aktiviteter for ældre. Genoptræning, vedligeholdelsestræning og forebyggelsestræning for ældre. Ældreegnede boliger som nybyggeri og tilpasning af eksisterende byggeri. Revision af kvalitetsstandarder. Madordningen Trafikplaner og trafiksikkerhed. Medvirke til, at der iværksættes relevante tilbud til Ældregruppen af etniske minoriteter, tilbud, der har til formål at bryde isolationen. Det kan være nødvendigt at gennemføre dette i samarbejde med f.eks. ældreklubber eller andre kommuner. Borgermøde. Samarbejde med ældreorganisationerne. Demenspolitik. Samarbejde med Bruger-pårørenderåd. Tilsynsrapporterne. Medicinhåndtering for den ældre patient. Nærværende årsberetning er godkendt af Ældrerådet på dettes møde den 9. februar 2010 På Ældrerådets vegne Manette Garde

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup Beretning 2012-2013 Foto: Maj Skibstrup Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik.... 4 Ældre og kommunernes

Læs mere

Nummer. Ældrerådene på nettet

Nummer. Ældrerådene på nettet 9. årgang februar 2007 1 Nummer Nyhedsbrev Ældrerådene på nettet Årsskiftet 2006 / 2007 var skelsættende. 271 kommuner blev med et slag til 98 kommuner. 14 amter til 5 regioner. En kæmpe omstilling i Danmark,

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social- og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på åbent møde: 82. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar 2010 1 83. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Nyhedsbrev 3. Nye Udfordringer. I dette nummer Leder side 1 Nyt fra ministerierne side 2 Sundhed på spil side 3 Kommunalt nyt side 10.

Nyhedsbrev 3. Nye Udfordringer. I dette nummer Leder side 1 Nyt fra ministerierne side 2 Sundhed på spil side 3 Kommunalt nyt side 10. 8. årgang juni 2006 Nummer Nyhedsbrev 3 Nye Udfordringer Repræsentanter og gæster fra 251 medlemsældreråd strømmede til Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2006. Det blev det største og sidste af sin art.

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 28-03-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 28 marts 2011 kl 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus Medlemmerne var til stede

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere