Indholdsfortegnelse. 1. Samarbejde med kommunen Høringssvar Tilsyn med institutioner for ældre Boliger for ældre 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Samarbejde med kommunen 8. 2. Høringssvar 8. 3. Tilsyn med institutioner for ældre 9. 4. Boliger for ældre 9"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 A. Ældrerådet 5 B. Møder 7 C. Emner: 8 1. Samarbejde med kommunen 8 2. Høringssvar 8 3. Tilsyn med institutioner for ældre 9 4. Boliger for ældre 9 5. Kontakt til pressen 9 6. Mad Regionsældrerådet Nordøst-områdets Ældrerådet Danske Ældreråd Det lokale Trafiksikkerhedsråd Klagerådet Bruger-pårørenderådet 11 D. Planer for det fremtidige arbejde 13 Bilag Vedtægter for Ældrerådet Forretningsorden for Ældrerådet

2 2

3 3 ÆLDRERÅDET I 2009 var der mange forespørgsler og læserbreve om udmøntningen af besparelserne på ældreområdet. I Ældrerådets vedtægter for Lyngby-Taarbæk Kommune 2 står, at Ældrerådet skal formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. I den anledning besluttede Ældrerådet sammen med formanden for Socialudvalget Jørn Moos, at afholde et borgermøde på områdecentret Møllebo under overskriften: Formand for Socialudvalget Jørn Moos orienterer om besparelserne på ældreområdet og Cheføkonoma Karen Margrethe Lehmann orienterer om Den kommunale madservice. Mødet var en stor succes. Foruden Jørn Moos deltog 2 andre kommunalpolitikere fra andre partier. Der mødte ca. 150 spørgelystne personer op. De fleste spørgsmål drejede sig om den bebudede afvikling af kørsel til aktiviteter, som der var stor modstand imod. Der var også mange spørgsmål om den forestående udlicitering af den kommunale madservice. Det var tydeligt, at mange var godt forberedt og havde udbytte af at kunne få svar direkte fra politikerne. Ældrerådet blev bestyrket i opfattelsen af, at borgermøder er en god måde at skabe kontakt mellem borgerne og politikerne på, og besluttede at gentage disse én gang om året. Der er i skrivende stund ikke taget endelig beslutning om størrelsen af indskrænkninger i kørslen til aktivitetscentrene, men Ældrerådet vil arbejde på, at der bliver så få besparelser på dette område som muligt. Da aktivitet øger livskvaliteten og medvirker til, at de ældre bevarer såvel deres fysiske som deres psykiske funktioner, arbejder Ældreområdet ihærdigt på at opretholde så mange tilbud som muligt. Dette gælder både de kommunale tilbud som de private. Desværre er kommunen ikke ved lov forpligtet til at tilbyde aktivitetstilbud på plejecentrene. Derfor er mange aktiviteter blevet indstillet inden for de sidste år af sparehensyn. Det glæder Ældrerådet, at det nye byggeri på områdecentret Bredebo kommer til at indeholde et stort aktivitetscenter, der udover træningslokaler også rummer et billardbord og en hyggelig café med udsigt til en spændende anlagt aktivitetshave. Et skridt i den rigtige retning.

4 4

5 5 ÆLDRERÅDET LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE ÅRSBERETNING FOR 2009 A. Ældrerådet Ældrerådet er nedsat af Kommunalbestyrelsen i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Indtil 1998 var Ældrerådet sammensat af repræsentanter for de ældres og de handicappedes foreninger og for brugere af kommunens ældreinstitutioner, men derefter trådte loven om valg til Ældreråd i kraft med den virkning, at medlemmerne skulle vælges ved almindelige valg blandt borgere over 60 år. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden er optaget som bilag til denne årsberetning. Kommunen afholder udgifterne ved Ældrerådets virksomhed, herunder sekretærbistand, administration, mødelokaler m.v. Det er ved lov bestemt, at Ældrerådets medlemmer oppebærer diæter på lige fod med kommunalbestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde. Derudover ydes dækning af udgifter til telefon og til transport uden for kommunen. Ældrerådet består af 9 medlemmer, der vælges for 4 år. Ældrerådets medlemmer: Ved Ældrerådets første ordinære møde den 13. januar var de ifølge forretningsordenen for Ældrerådet valg af formand og næstformand. Manette Garde blev valgt til formand og Inge Becher blev valgt til næstformand. Jacob Tørning udtrådte, og blev i stedet afløst af Jytte Christiansen. Anne-Lise Salling Larsen udtrådte, og i stedet indtrådte Boel Bøggild-Andersen. Ældrerådets medlemmer ved årets start var: Manette Garde Formand, og medlem af Kontaktudvalget. Elmevang 2, 2830 Virum. Tlf Inge Becher Næstformand og medlem af Kontaktudvalget. Vangeledet 93, 2830 Virum. Tlf Marianne Wannhoff Medlem af Klagerådet. Grønnevej 255, 14., 2830 Virum. Tlf Mogens Kristensen Medlem af Madkvalitetspanelet. Eremitageparken 17, st. C., 2800 Lyngby. Tlf Allan B. Larsen Formand for Klagerådet, medlem af Kontaktudvalget og medlem af Trafiksikkerhedsrådet. Kollelevbakken 20, 2830 Virum. Tlf ,

6 6 Lizzie Friis Medlem af Klagerådet. Rørdams Have 5, 1., dør 1, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Mobil Ulla Hovgaard Toftebæksvej 21, lejl. 8, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Jytte Christiansen Formand for Madkvalitetspanelet Bøgeparken 166, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Boel Bøggild-Andersen - Medlem af Madkvalitetspanelet Grønnevej 45, 2. tv., 2830 Virum. Tlf I april udtrådte Mogens Kristensen og Helge Schrøder Rasmussen overtog hans plads. Ældrerådets stedfortrædere er: Gerda Thastum Leffers Skolebakken 81, 2830 Virum. Tlf Jens Andresen Kvædevej 78, 2830 Virum. Tlf Helge Schrøder Rasmussen Ellehøjvej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Oskar Busch-Jensen Holmelins Tværvej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Svend Christensen Bjælkevangen 58, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf I februar udtrådte Gerda Thastum Leffers og Jens Andresen som stedfortrædere i Ældrerådet. Ældrerådets officielle adresse: Ældrerådet, Ældreservice, Toftebæksvej 12, 6. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf Sekretær Mai Klarskov. På Lyngby-Taarbæks hjemmeside: kan man finde Ældrerådets seneste dagsordner og mødereferater.

7 7 B. Møder Ældrerådet har i løbet af 2009 haft møder eller deltaget i andre arrangementer på følgende datoer: 13. januar Ordinært møde 4. februar Møde med NØ-områdets Ældreråd 10. februar Ordinært møde 3. marts Rejsegilde på Baunehøj 10. marts Ordinært møde 2. april Kontaktudvalgsmøde 7. april Ordinært møde 23. april Møde med Det Sociale Udvalg 29. april Fællesmøde f. NØ-regionens Ældreråd i Furesø 4. maj Radio Mølleå 25-års jubilæum 5. maj Møde med Det Sociale Udvalg 12. maj Ordinært møde 13. maj Møde med NØ-regionens Ældreråd 14. maj Lyngby Pensionist og Rejseforening 25-års jubilæum 26. maj Borgermøde på Områdecenter Møllebo 3. juni Møde i Regionsældrerådet i Hillerød 9. juni Ordinært møde 17. juni Visionsseminar i Kulturhuset 11. august Ordinært møde 26. august Møde med NØ-regionens Ældreråd 1. september Budgetmøde med Det Sociale Udvalg 3. september Borgermøde om Budget i Kulturhuset 5. september Ekstraordinært møde 8. september Ordinært møde 16. september Møde i Regionsældrerådet i Hillerød 1. oktober Kontaktudvalgsmøde 13. oktober Ordinært møde 21. oktober Møde med Frivilligcentret 29. oktober Møde med Det Sociale Udvalg 5. november Indvielse af ny fløj på Baunehøj 10. november Ordinært møde 8. december Ordinært møde 15. december Møde med NØ-regionens Ældreråd

8 8 C. Emner 1. Samarbejde med kommunen Ældrerådet har 2 årlige møder med Socialudvalget. Forud for disse afholdes et forberedende møde i den såkaldte kontaktgruppe, som består af tre medlemmer af Ældrerådet, formanden for Socialudvalget, socialdirektøren samt chefen for ældreafdelingen. Her aftales emnerne for det kommende møde med Socialudvalget. Der kan også drøftes andre emner af betydning for samarbejdet mellem Ældrerådet og kommunen. I september har Ældrerådet endnu et møde med Socialudvalget, efter at budgetforslaget er lagt frem til offentlig høring og inden, det er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. For så vidt angår tidsfrister for høringssvar har Ældrerådet et stort ønske om at modtage materialet i så god tid, at det kan behandles i de ordinære møder. En høring med meget kort tidsfrist kan udløse et svar, der ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet, hvilket er meget beklageligt, idet medlemmerne bestræber sig på at aflevere holdbare høringssvar. Desværre har Rådet i det forløbne år oplevet nogle alt for korte tidsfrister. Det er af stor betydning, at Ældrerådet bliver orienteret om alle tiltag vedrørende ældreområdet. Ældrerådet sætter stor pris på den store velvilje administrationen udviser, når der er brug for oplysning om specielle emner eller nye tiltag. I efteråret har regeringens erklæring om rationalisering om at gøre Ældreråd og Bruger-pårørenderåd frivillige samt planer om at afskaffe Klagerådene været genstand for heftig aktivitet i ældrerådene, regionsældrerådene og Danske Ældreråd. Kravet om frivillige Ældreråd er frafaldet, og nu kræver de nævnte råd, at man også frafalder at ændre på ældrerådenes høringsret. Klagerådene ønskes opretholdt, og selvom der ikke er mange klager her i kommunen, er det vigtigt, at der findes en sådan klageinstans. At gøre Bruger-pårørenderådene frivillige for kommunerne ville være et demokratisk tilbageslag, og f.eks. Lyngby-Taarbæks Ældreråds deltagelse i alle 8 råd af denne art sikrer en kontinuitet i rådene og er samtidig en informationskilde for Ældrerådet. Afgørelsen kommer først i Høringssvar Ældrerådet har i 2009 afgivet nedenstående høringssvar og rådgivning til kommunen: 25. februar Redegørelsen for tilsynsindsatsen i maj Tidsfrister vedr. afgørelser i forskellige sagstyper på det sociale område. 12. juni Madservice revurdering af service. 8. september Budgetforslag september Ændring af kvalitetsstandarden for visitation til madservice. 11. november Svar til Socialudvalgsformand Jørn Moos om ændring af visitationen til madservice. 12. november Reviderede kvalitetsstandarder af november december Supplerende svar vedr. kvalitetsstandarder af november 2009.

9 9 3. Tilsyn med institutioner for ældre Hvert år gennemføres 3 lovpligtige tilsyn på kommunens 8 plejeinstitutioner for ældre. I år er de anmeldte og de uanmeldte tilsyn blevet foretaget af et uafhængigt selskab BDO, Kommunernes revision. De sundhedsfaglige tilsyn bliver foretaget af embedslægeinstitutionen. Ældrerådet kan give høringssvar for de anmeldte og uanmeldte tilsyn. Ældrerådets høringssvar for tilsynene i 2008 påpeger, at rekrutteringsproblematikken volder problemer, og dette især viser sig i ferieperioderne. Derudover måtte Ældrerådet konstatere, at der var en del klager over Den Kommunale Madordning. En gennemgang af de uanmeldte tilsynsrapporter for 2009 viser, at tilstanden for 6 af de 8 plejehjem lever op til lovgivningens krav, og forholdene vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. På ét plejehjem var de fysiske forhold ikke tilfredsstillende, og på et andet plejehjem blev plejeplan og døgnrytmeplan ikke anvendt konsekvent. Især de ufaglige vikarer blev ikke tilstrækkeligt informeret om plejesystemerne. I skrivende stund er tilsynsrapporterne for de anmeldte tilsyn ikke udleveret til Ældrerådet, hvorfor det endelige høringssvar endnu ikke er skrevet. 4. Boliger for ældre På plejehjemsområdet har der i 2009 været 2 store byggesager. På områdecenter Baunehøj var der i marts rejsegilde, og den 5. november blev en ny fløj med 63 plejeboliger indviet. Ældrerådet var repræsenteret med et medlem i byggeudvalget. Byggeriet er endnu ikke færdigt, der er flere renoveringer på vej. Hele byggeriet forventes afsluttet i Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. marts at udpege Lyngby Almene Boligselskab til bygherre for 120 nye plejeboliger, fordelt med 96 boliger på områdecenter Bredebo og 24 boliger på områdecenter Solgården. Byggeriet på Bredebo forventes at starte i oktober 2011 og ventes færdigt i oktober Projektet omfatter nedrivning af alle de gamle bygninger på Bredebo og opførelse af én stor bygning i 3 etager med en indvendig gårdhave. Byggeriet på Solgården vil omfatte nedrivning af Solgårdens ældste fløj og opførelse af 24 nye plejeboliger på arealet. Byggeriet starter i maj 2011 og forventes afsluttet i august Ældrerådet er repræsenteret med et medlem i styregruppen. 5. Kontakt til pressen Lokalavisen Det Grønne Område omtalte den 17. marts formandsskiftet i Ældrerådet. Seniorernes Blad udgivet af Pensionisternes Samvirke havde i marts et interview med Manette Garde om de stigende priser på den kommunale mad. Ældrerådets borgermøde i maj måned blev fint omtalt af Det Grønne Område og efterfølgende var der flere store artikler om maden til de ældre. Ældrerådet har vedtaget, at alle udtalelser til pressen skal være godkendt af Ældrerådet. Derudover blev Ældrerådets informationspjece ajourført og genoptrykt. Pjecen er fremlagt på rådhuset, bibliotekerne, apotekerne m.fl.

10 10 6. Mad Ældrerådets Madkvalitetspanel, der består af to fra Ældrerådet, valgt blandt dettes medlemmer, samt én, valgt blandt brugerne, har til opgave at overvåge, at de beboere og brugere, der indtager kommunens mad, får en sund, alsidig og velsmagende kost. Til dette formål foretager panelet uanmeldte besøg på skiftende områdecentre og prøvesmager maden. Desuden vurderes dels madens smag og konsistens, dels centrets anretning og borddækning, da det er af betydning for såvel appetitten som for det sociale samvær. Derefter udarbejdes der en skematisk rapport til hele Ældrerådet samt Den kommunale Madservice. Ældrerådets madkvalitetsudvalg har i efteråret 2009 deltaget i tre prøvespisninger på henholdsvis Virumgård, Borrebakken og Lystoftebakken. I to af tilfældene var maden god og velsmagende, mens måltidet på det tredje sted var en negativ oplevelse. Der er efter hvert besøg udarbejdet en udtalelse om kvaliteten af prøvespisningen, som er blevet sendt til Ældrerådet og Den kommunale Madservice. Derudover er der på cheføkonoma Karen Margrethe Lehmanns initiativ afholdt tre møder med Den kommunale Madservice, hvor parterne gensidigt har orienteret hinanden. I 2008 blev priserne på mad sat op to gange. Dette medførte, at mange opsagde ordningen. Prisen på to retter varmholdt mad steg yderligere pr. 1. januar 2009 til 73 kr. Da kommunen ikke yder separat hjælp til optøning af frossen mad, har modtagere af denne mad, der ikke selv er i stand til at optø den, måtte overgå til at få leveret den dyrere, varmholdte mad. De 73 kr. er efter panelets mening en alt for høj pris. Heldigvis er det vedtaget i Folketinget, at madprisen fremover ikke må overstige 45 kr. pr. måltid. I anledning af Kommunens beslutning om at udlicitere madleverancen til ældre på plejecentre og hjemmeboende har der været afholdt et møde den 22. oktober, hvor COWI, der er rådgiver omkring udbudsprocessen, orienterede om denne. Den 1. august 2010 skal udbuddet træde i kraft. Den kommunale Madservice deltager også i udbudsrunden og skal have deres tilbud klar pr. 1. marts Regionsældrerådet Regionsældrerådet har i det forløbne år afholdt 4 møder, med 2 repræsentanter fra hvert Ældreråd i regionen, ca. 75 personer. Regionsrådet kan ikke yde økonomisk støtte til Regionsældrerådets arbejde, men stiller mødelokaler i regionsgården i Hillerød til rådighed og der ydes forplejning i det omfang, der dækker mødetidspunktet. I forbindelse med møderne har der været et tema om Organisationsudvikling og Personalepolitik på Hospitalsområdet til lige med Årsberetning for personaleområdet 2007/ tema: Forhold for de medicinske patienter og konkretisering af ældreplejen. 3. tema: Region Hovedstadens Bruger- Patient- og Pårørendepolitik. 4. tema: Et meget aktuelt emne: Ambulancekørslen i Region Hovedstaden. Ved mødet den 11. november blev der sendt et åbent brev til folketingsmedlemmer og folketingskandidater fra opstillingskredsene i regionen. Ældrerådene i de 29 kommuner var i oprør over regeringens forslag om at gøre det frivilligt for kommunerne at oprette Ældreråd. Forslaget var et af 105 forslag i regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Der har derudover været drøftet valg til Ældreråd (på hvilken måde) i de forskellige kommuner.

11 11 8. Nordøst-områdets Ældreråd Nordøst-områdets Ældreråd består af repræsentanter (2 fra hvert) fra Ældrerådene i Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Rådet har afholdt 4 møder og 1 stormøde på Værløse Rådhus med emnet Demens hvor alle medlemmer fra NØ-områdets Ældreråd var inviteret. Formanden for Rudersdal Ældreråd har været medlem af repræsentantskabet i Regionsældrerådet, så derigennem har der været god kontakt til Regionsældrerådet. Møderne afholdes i Skodsborg på Strandvejen, i Rudersdals eget hus. På møderne er der rig lejlighed til at udveksle erfaringer fra de forskellige Ældreråd. 9. Danske Ældreråd Ældrerådet i Lyngby-Taarbæk kommune er medlem af Danske Ældreråd. Danske Ældreråd er en frivillig organisation, hvis medlemmer er ældreråd fra landets 98 kommuner. Dermed repræsenterer Danske Ældreråd alle landets ældreråd. Danske Ældreråd er landssekretariat for alle medlemsældrerådene. Danske Ældreråds arbejdsopgaver indbefatter udgivelse af nyhedsbrev, udarbejdelse af høringssvar, afholdelse af kurser og temadage samt generel vejledning og rådgivning af ældreråd i tvivlsspørgsmål. Gennem vejledning, kurser og temadage assisterer Danske Ældreråd det enkelte Ældreråd og fremmer det tværkommunale samarbejde ældrerådene imellem. Medlemmer fra Ældrerådet har flere gange deltaget i kurser og temadage. Ved medlemskab af Danske Ældreråd opnår Ældrerådet en landspolitisk repræsentation, både i forhold til Christiansborg og til andre landsdækkende interesseorganisationer. I relation til disse arbejder Danske Ældreråd primært på at styrke ældrerådene og holder sig fuldkommen partipolitisk neutral. Danske Ældreråds funktion er at støtte det ældrepolitiske arbejde, der udføres af de lokale ældrerådsmedlemmer, uden dog at blande sig heri. 10. Det Lokale Trafiksikkerhedsråd Ældrerådet deltager med ét medlem i Det lokale Trafiksikkerhedsråd. Trafiksikkerhedsrådet har afholdt 1 møde i Klagerådet Klagerådet er sammensat af 3 medlemmer fra Ældrerådet, 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ét medlem valgt af invalideorganisationerne i kommunen. Formanden vælges blandt Ældrerådets medlemmer. Klagerådet har afholdt 4 møder i Klagerådets arbejde, vedtægter, procedure etc. er behandlet i årsberetningen for Klagerådet, hvortil der henvises.

12 Bruger-pårørenderådet I foråret 2008 foreslog Ældrerådet, at der blev udpeget en kontaktperson fra Ældrerådet til hvert Bruger-pårørenderåd på kommunens områdecentre. Dette blev senere på året godkendt, og ordningen har nu fungeret upåklageligt siden efteråret Kontaktpersonerne, som deltager i møderne uden stemmeret, orienterer om rådets arbejde og får samtidig en orientering om emnerne i Bruger-pårørenderådene. Dette giver en gensidig god indsigt i arbejdet på områdecentrene og i Ældrerådets arbejde. Kontaktpersonerne har påpeget, at man ikke kan tage sig af enkeltsager, men gerne vil tage principielle sager op til drøftelse i Ældrerådet. På alle områdecentrene har man været meget tilfreds med denne nye ordning. Nedenfor vises fordelingen af Ældrerådets kontaktpersoner på områdecentrerne: Baunehøj - Lizzie Friis Bredebo - Boel Bøggild-Andersen Virumgård - Marianne Wannhoff Solgården - Allan B. Larsen Borrebakken - Inge Becher Lykkens Gave - Jytte Christiansen Lyngby Møllebo - Ulla Hovgaard Lystoftebakken - Helge Schrøder Rasmussen

13 13 D. Planer for det fremtidige arbejde Ældrerådets fremtidige opgaver vil være: Synlighed af Ældrerådet, herunder kommunikation med borgerne. Aktiviteter for ældre. Genoptræning, vedligeholdelsestræning og forebyggelsestræning for ældre. Ældreegnede boliger som nybyggeri og tilpasning af eksisterende byggeri. Revision af kvalitetsstandarder. Madordningen Trafikplaner og trafiksikkerhed. Medvirke til, at der iværksættes relevante tilbud til Ældregruppen af etniske minoriteter, tilbud, der har til formål at bryde isolationen. Det kan være nødvendigt at gennemføre dette i samarbejde med f.eks. ældreklubber eller andre kommuner. Borgermøde. Samarbejde med ældreorganisationerne. Demenspolitik. Samarbejde med Bruger-pårørenderåd. Tilsynsrapporterne. Medicinhåndtering for den ældre patient. Nærværende årsberetning er godkendt af Ældrerådet på dettes møde den 9. februar 2010 På Ældrerådets vegne Manette Garde

Indholdsfortegnelse. Forord 3. A. Ældrerådet 5. B. Møder 7. C. Emner 7. 1. Samarbejde med kommunen 7. 2. Høringssvar 8

Indholdsfortegnelse. Forord 3. A. Ældrerådet 5. B. Møder 7. C. Emner 7. 1. Samarbejde med kommunen 7. 2. Høringssvar 8 1 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 A. Ældrerådet 5 B. Møder 7 C. Emner 7 1. Samarbejde med kommunen 7 2. Høringssvar 8 3. Tilsyn med institutioner for ældre 8 4. Boliger for ældre 9 5. Samarbejdet med

Læs mere

Seniorrådet Årsberetning 2013

Seniorrådet Årsberetning 2013 Seniorrådet Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord 5 A. Seniorrådet 7 B. Møder 9 C. Emner: 9 1. Samarbejde med kommunen 9 2. Høringssvar 10 3. Tilsyn med institutioner for ældre 10 4. Boliger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Samarbejde med kommunen Høringssvar Tilsyn med institutioner for ældre Boliger for ældre 8

Indholdsfortegnelse. 1. Samarbejde med kommunen Høringssvar Tilsyn med institutioner for ældre Boliger for ældre 8 Seniorrådet 2 Indholdsfortegnelse Side Forord 4 A. Seniorrådet 5 B. Møder 6 C. Emner: 6 1. Samarbejde med kommunen 6 2. Høringssvar 7 3. Tilsyn med institutioner for ældre 7 4. Boliger for ældre 8 5. Kontakt

Læs mere

Seniorrådet Årsberetning 2014

Seniorrådet Årsberetning 2014 Seniorrådet Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Side Forord 4 A. Seniorrådet 6 B. Møder 8 C. Emner: 8 1. Samarbejde med kommunen 8 2. Høringssvar 8 3. Tilsyn med institutioner for ældre 8 4. Boliger

Læs mere

Seniorrådets Årsberetning 2012

Seniorrådets Årsberetning 2012 Seniorrådets Årsberetning 2012 2 Forord 2012 var EU s år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Seniorrådet deltog med et enkelt medlem i et besøg hos Kommissionen og Rådet arrangeret

Læs mere

Seniorrådet Lyngby-Taarbæk kommune

Seniorrådet Lyngby-Taarbæk kommune Seniorrådet Lyngby-Taarbæk kommune Det er ved lov vedtaget, at der skal være et folkevalgt ældreråd (seniorråd) i alle landets kommuner. Seniorrådet arbejder uafhængigt af politiske partier og organisationer.

Læs mere

Seniorrådet Lyngby-Taarbæk kommune

Seniorrådet Lyngby-Taarbæk kommune Seniorrådet Lyngby-Taarbæk kommune Det er ved lov vedtaget, at der skal være et folkevalgt seniorråd i alle landets kommuner. Seniorrådet arbejder uafhængigt af politiske partier og organisationer. Seniorrådet

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 ÆLDRERÅDET Ældrerådet har 15. medlemmer, der blev valgt / genvalgt ved ældrerådsvalget den 17. november 2009 med virkning fra 1. januar 2010: Ann Marie Cordua Bente Bang Fritz Voss Inger

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2015 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Anna S. Jørgensen, Ebeltoft Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2016 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel Sørensen, Tirstrup Poul Andersen,

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua Afbud Tove Lunde Amsinck X Erling Balle Kristensen X Marianne Lund

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.06.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR

Læs mere

Syddjurs Kommunes Ældreråd. Årsberetning 2012

Syddjurs Kommunes Ældreråd. Årsberetning 2012 Syddjurs Kommunes Ældreråd Årsberetning 2012 Ældrerådet har følgende sammensætning: Formand: Molly Thomsen, Ryomgård Næstformand Karen Møller, Vrinners Henry Morre Pedersen, Rønde Bende Ingstrup Andersen,

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Information om. Valg til Seniorrådet

Information om. Valg til Seniorrådet Information om Valg til Seniorrådet November 2009 Hæftets indhold: Oversigt over orienterende møder Kort gennemgang af lovgivning Oversigt over arbejdet i Seniorrådet Regler og tidsplan for valgets afvikling

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2007, KL. 10.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 5. december 2007 Side: 2 Deltagere: Erik Nicolaisen, Yvonne

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Plejeboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Plejeboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Plejeboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2014 Lyngby-Taarbæk Kommune Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout & foto: Ole Lund Andersen Intern Service INDHOLD Plejeboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune 5 Hvem kan

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 22. 01. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2014

Handicaprådet. Årsberetning 2014 Handicaprådet Årsberetning 2014 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Syddjurs kommunes ældreråd

Syddjurs kommunes ældreråd Syddjurs kommunes ældreråd Årsberetning 2013. Ældrerådets sammensætning: Formand: Molly Thomsen, Ryomgård Næstformand, Karen Møller, Vrinners Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bodil Jacobsen, Pindstrup Gurli

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den Kl Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den Kl Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den 20.05. 2009 Kl. 9.30-12.00 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune 1. Formål 2. Kompetence 3. Valg og valgbarhed 4. Ældrerådets funktionsperiode 5. Ældrerådets konstituering 6. Ældrerådets arbejdsform 7. Ikrafttræden og ændring

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Seniorrådet i Glostrup. Beretning. Seniorrådets virksomhed

Seniorrådet i Glostrup. Beretning. Seniorrådets virksomhed Seniorrådet i Glostrup Beretning om Seniorrådets virksomhed 2013 Indholdfortegnelse Forord... 3 Medlemmer af rådet... 4 Udvalg i rådet... 4 Seniorrådets formål... 5 Seniorrådets mål... 5 Mødevirksomhed...

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.13 Dok.nr. 23986-13 Sagsnr. 13-3221 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2012 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

Beboere: Ulla Carlsen (hus E), Dorrit Nilsson (hus D), Lars Stub Jørgensen (hus E) og Elise Hovgaard (hus E)

Beboere: Ulla Carlsen (hus E), Dorrit Nilsson (hus D), Lars Stub Jørgensen (hus E) og Elise Hovgaard (hus E) Referat Bruger Pårørenderåds møde 23.11.11 Deltagere: Beboere: Ulla Carlsen (hus E), Dorrit Nilsson (hus D), Lars Stub Jørgensen (hus E) og Elise Hovgaard (hus E) Pårørende: Lone Lilør Kristensen (hus

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Referat Ældrerådet Møde nr.: Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den 03-12-2013 Mødedato: Onsdag den 27-11-2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse

Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse Strategi og Ledelse Forord Byrådet besluttede i februar 2007 en vision for vores kommune: Fredensborg Kommune tilfredse borgere. Skal Fredensborg

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Inspirationspapir til revision af vedtægt for et ældreråd/seniorråd, september 2010

Inspirationspapir til revision af vedtægt for et ældreråd/seniorråd, september 2010 Inspirationspapir til revision af vedtægt for et ældreråd/seniorråd, september 2010 Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR EKSTRAORDINÆRT ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I ÆLDREAFDELINGENS MØDELOKA- LE, LØGSTØR RÅDHUS,

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling.

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-09-2014-16-09-2014 16.09.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: Mødelok. 6 Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:20 Afbud: Lillian Riber-Hansen, Aksel Hansen Fraværende:

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. Vedtægter. 1. Formål. 2. Opgaver

Vedtægter for Ældrerådet. Vedtægter. 1. Formål. 2. Opgaver Vedtægter for Ældrerådet Vedtægter 1. Formål. 1.1. Ældrerådet har til formål at arbejde for skabelsen af optimale vilkår for alle ældre borgere i Frederikssund Kommune. Ældrerådet skal sikres medindflydelse

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 17.01.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Udbud af læge- og speciallægekørsel jfr. sundhedslovens 170... 4 3 Udsatteråd. Indstilling

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling.

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 14-11-2017-14-11-2017 14.11.2017 kl. 09:00 Mødecenter A, Lokale 4 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Ældre og Psykiatri og Handicap 1. oktober 2014 Borgerservice og Digitalisering Digitalisering og Organisationsudvikling Dette notat er en kort skriftlig

Læs mere