Fra aktivitet til trivsel Frederikshavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra aktivitet til trivsel Frederikshavn 81.844 9591-3438-01"

Transkript

1 A.B.C. Service ApS Redskaber og faglig viden omkring demens, kræftsygdom og andre hyppigt forekomne sygdomme hos ældre Frederikshavn borgere Allerød Kommune Videns generator med udgangspunkt i at skærpe den ældres appetit Allerød Assens Kommune Demenscafe for demensramte og deres ægtefælle/pårørende - til forebyggelse af social isolation Assens Ballerup Kommune Etablering af netværk for hjemmehjælpsmodtagere i Lundegården Ballerup Ballerup Kommune Temaarrangementer om demens for pårørende og personale Ballerup Ballerup Kommune Demens, musikterapi og livskvalitet Ballerup Ballerup Kommune Fokus på viden om demens og aktiviteter for demente Ballerup Betaniahjemmet Den forebyggende samtale, guide til trivsel og velvære på livets sidste holdeplads Frederiksberg Billund Kommune Kompetenceløft og videndeling Billund Blæksprutten Pleje og Omsorg Aps Frederikshavn Blæksprutten Pleje og Omsorg Ålborg Aps Fra aktivitet til trivsel Frederikshavn Ergoterapeutisk kompetenceudvikling hos medarbejderne med fokus på forebyggelse og opretholdelse af selvhjælp hos borgerne Aalborg Bregnbjerglunden Sofacykel, side by side cykel med hjælpemotor. Øget aktivitet og livskvaliet hos borgere med demenslidelser Haderslev Brøndby Kommune Madhold for kvinder på Gildhøjhjemmet Brøndby Brøndby Kommune Danseterapi på demensafdeling D Gildhøjhjemmet Brøndby Brøndby Kommune Praksisnær læring i pleje- og omsorgssituationer hos borgere med demens Brøndby Brøndby Kommune Gospelsang skaber sammenhold Brøndby Brønderslev Kommune Personligt idékatalog - et rigere hverdagsliv for demensramte Brønderslev-Dronninglund Danske Diakonhjem Åndehullet - et kommunikations- og kulturprojekt blandt hjemmehjælpere Odder Den Selvejende institution Hareskovbo Dragør Kommune Forbedring af kost til småtspisende ældre med lidelser Gladsaxe Er vibrationstræning en genvej til bedre kondition for dem, der har svært ved at finde motivationen til kredsløbstræning Dragør Dragør Kommune Skabe brugervenlige rammer for sundhed, forebyggelse og trivselsarrangementer for kommunens pensionister Dragør Egedal Kommune Projekt Aktiv hverdag, fra hjælp til selvhjælp Egedal Egedal Kommune Fællesskab om TV på Porsebakken A Egedal Esbjerg Kommune Projekt SPIDO Esbjerg Esbjerg Kommune Delelementer af projektet "Den gode hverdag". Dekoration af fællesområderne der befordrer trivsel i hverdagen Esbjerg for ældre demente mennesker Esbjerg Kommune 2 oplevelsesdage/cirkusdage med borgere og daghjemspersonale på Skovbo Centret Esbjerg Esbjerg Kommune Implementering ef EDEN ALTERNATIVE Esbjerg Esbjerg Kommune At styrke udelivet for beboerne på plejehjemmet Riberhus Esbjerg Esbjerg Kommune Styrkelse af det sociale liv på plejecenteret Esbjerg af 8

2 Esbjerg Kommune Marte meo Esbjerg Esbjerg Kommune Aktiv i eget liv Esbjerg Falck Hjemmepleje A/S Anvendelse af video-telefoni i hjemmeplejen Furesø Fanø Kommune Dagtilbud til demente og deres pårørende Fanø Favrskov Kommune Kompetenceudvikling af plejepersonale i tidlig opsporing og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Favrskov Faxe Kommune Vægtbærende loftslift - Optimering af gangfunktion Faxe Faxe Kommune Teleslynge til Demensdagcenteret Dalgaarden Faxe Fortegårdens Plejecenter Etablering af sammenhængende stisystem med aktivitets oaser og sansehave. Århus Fredensborg Kommune Hænderne på ryggen Fredensborg Fredensborg Kommune Demens og livskvalitet, pårørende i fokus Fredensborg Fredericia Kommune Anvendelse af Snoezel i demensplejen; Øster Elkjær Plejecenter - Acadre 10/6849 Fredericia Fredericia Kommune Samarbejdet med demente - Hverdagslivet, kommunikationen og aktiviteter; Øster Elkjær Plejecenter - Acadre Fredericia /6849 Fredericia Kommune Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbede med ældre og demente; Øster Elkjær Fredericia Plejecenter - Acadre Frederiksberg Kommune Livsplakater, livshistorie Frederiksberg Frederiksberg Kommune Projektor og flytbart lærred Frederiksberg Frederiksberg Kommune Mere forebyggelse i kommunens dagcentre og daghjem med særlig fokus på kost og motion, fysisk aktivitet Frederiksberg Frederiksberg Kommune Robotstøvsugere som supplement til ældre der modtager hjælp til rengøring Frederiksberg Frederikshavn Kommune Faglige udviklingsagenter Frederikshavn Frederikshavn Kommune Livskvalitet i hjerterummet Frederikshavn Frederikshavn Kommune Sociale forbedringer Frederikshavn Friplejehjemmet Stauning Trivsel som partnerskab Ringkøbing-Skjern Frivilligcenter Lolland Café ForglemMigEj Lolland Furesø Kommune Liv, latter og glæde i hverdagen Furesø Furesø Kommune Etablering af motionsrum med brugervenlige træningsmaskiner Furesø Fåborg-Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde Faaborg-Midtfyn Gentofte Kommune Venneforeningen, borgerinddragelse på plejehjem Gentofte Gladsaxe Kommune Kompetenceudvikling af personalet på en skærmet demensafdeling samt personale der varetager Gladsaxe voldsforbyggende arbejde i hele distriktet ved undervisning i socialpædagogik og nænsom nødværge Gladsaxe Kommune Erindringsdans Gladsaxe Glostrup Kommune Wii til træning og aktivitet for ældre Glostrup Glostrup Kommune Forbedring af udemiljø Glostrup Glostrup Kommune TV til plejeboligerne Glostrup af 8

3 Greve Kommune Udvikling af specialistfunktion til borger i eget hjem Greve Gribskov Kommune En styrket demens indsats i Gribskov Kommune Gribskov Gribskov Kommune Opgaveoverdragelse, metoder og værktøjer Gribskov Guldborgsund Kommune Hean duo el 2000 gas 2x5 gear cykel Guldborgsund Guldborgsund Kommune Leve-bomiljø og demente Guldborgsund Guldborgsund Kommune Udstyr til fasholde/erindre fælles aktivteter på centret Guldborgsund Guldborgsund Kommune Sommerhusophold for beboere på Eskildstrup Plejecenter Guldborgsund Guldborgsund Kommune Busture med beboerne på Eskildstrup Plejecenter Guldborgsund Guldborgsund Kommune Plejehjemshøns Guldborgsund Guldborgsund Kommune 40" fladskærm incl. ophæng / opsætning og Wii med tilbehør Guldborgsund Guldborgsund Kommune Velvære i drivhus Guldborgsund Guldborgsund Kommune Nintendo Wii + fladskærm til 2 afsnit på centerbolig Guldborgsund Guldborgsund Kommune Ud i det blå - løvspringstur Guldborgsund Guldborgsund Kommune Inkontinens kursus for ressourcepersoner (abena uddannelse program) Guldborgsund Guldborgsund Kommune Reminiscens - hvem er jeg? Guldborgsund Haderslev Kommune Implementering af Marte Meo som supervisionsmetode til forbedring af plejen til beboere med demens Haderslev Haderslev Kommune Visuelle tryghedsbesøg Haderslev Hedensted Kommune Markise til terrassen Hedensted Hedensted Kommune Gåtur - skubbere Hedensted Hedensted Kommune Supervision til sygeplejerskegruppen Hedensted Helsingør Kommune Det aktive plejehjemsliv Helsingør Helsingør Kommune Sanserum og sanseoplevelse Helsingør Herning Kommune Fysisk aktivitet i daghjemstilbud for demente Herning Herning Kommune Træning - remedier i hjemmet Herning Herning Kommune Marte Meo i ældreplejen Herning Hillerød Kommune Udvikling af måltidsoplevelsen på Plejecentret Bauneparken og Sophienborg plejecenter med Hillerød produktionskøkkenet i Hillerød som forandringsdeltagende part Hillerød Kommune Hverdagen for pårørende til demensramt på plejecenter. Et vejlednings- og støttetilbud til de pårørende Hillerød Hjørring Kommune Sommerhusophold i Skallerup Klit Feriecenter Hjørring Hjørring Kommune Implementering af neuropædagogik i de særlige aktivitetstilbud og de skærmede botilbud på ældrecentrene Hjørring Hjørring Kommune Sygeplejerskerne som coach Hjørring Holbæk Kommune Kompetenceudvikling af medarbejdere på demensområdet i hjemmeplejen Holbæk Holstebro Kommune Et aktivt seniorliv Holstebro Holstebro Kommune Aktiviteter, motion og oplevelser - til styrkelse af krop og hjerne Holstebro af 8

4 Holstebro Kommune Anden generation frivilligt - offentligt partnerskab i ældreplejen Holstebro Horsens Kommune Fremtidens sygepleje i fokus Horsens Hvidovre Kommune Uddannelse af ressourcepersoner på demensområdet Hvidovre Hvidovre Kommune Virksomhedsplan, et ledelsesmæssigt styrings- og udviklingsværktøj i hjemmeplejen Hvidovre Høje-Taastrup Kommune Etablering af sanse- og terapihave i forbindelse med sansestimulering af mennesker med en demenssygdom Høje-Taastrup også kaldet en pædagogisk have Høje-Taastrup Kommune Kom godt hjem efter et langt ophold ude Høje-Taastrup Hørsholm Kommune Attraktivt udemiljø på Breelteparkens plejehjem Hørsholm Ikast-Brande Kommune Sofacykel med hjælpemotor Ikast-Brande Ikast-Brande Kommune Kompetenceudvikling af personalet i ernæringsrigtig mad målrettet plejehjemsbeboere Ikast-Brande Ikast-Brande Kommune Et fælles udgangspunkt for nøglepersoner vedr. demens Ikast-Brande Ikast-Brande Kommune Aktivitetstillbud til beboere i Plejeboligerne, Frisenborgparken Ikast-Brande Ikast-Brande Kommune Ældres trivsel i hverdagen, Stoleløfteren Ikast-Brande Ikast-Brande Kommune Viden om kriseteoriernes betydning i samarbejdet med pårørende til svært demente beboere på plejehjem Ikast-Brande Ingeborggården Socialpædagogiske frontløbere Frederiksberg Ingeborggården Velvære i det fri Frederiksberg Ishøj Kommune Find grænserne og sæt dem i spil Ishøj Ishøj Kommune Hvad er det mindste vi kan gøre, som vil skabe den største forandring Ishøj Johannesgården plejeboliger Venneforeningen - Borgerinddragelse på plejehjem København Kalundborg Kommune Den professionelle praksis - hvordan omsætter vi vores demensfaglige viden til hverdagspraksis Kalundborg Kerteminde Kommune Netværk med fokus på alkoholvaner hos borgere i hjemmeplejen Kerteminde Kolding Kommune Rehabilitering en kultur i hjemmeplejen i Kolding Kommune Kolding Kære Pleje Kolding Fjorden, her er vi vokset op - her har vi arbejdet Kolding Københavns Kommune Det pædagogiske måltid København Københavns Kommune Værdi og mening med elektronisk kommunikation i dagligdagen - seriøst for sjov København Københavns Kommune Træn din hukommelse København Københavns Kommune Aktiv Hjemmehjælp via inviterende samtaleteknik København Københavns Kommune Sundhed, omsorg og plejehjem til alle København Københavns Kommune Temadage - demens København Langeland Kommune Fokus på forebyggelse og rehabilitering for borgere og personale på Lindelse plejecenter Langeland Langeland Kommune Aktiverende træning i plejen for demente borgere, fokus på psykiske og sociale elementer i den Langeland vedligeholdende funktionstræning Lolland Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme gennem øget tværfagligt samarbejde - kapacitetsopbygning i Ældresektoren Lolland Lolland Kommune Bevæg dig - og gør din hjerne glad Lolland af 8

5 Lolland Kommune Aktiviteter i haven - ældres trivsel i dagligdagen Lolland Lolland Kommune Hjemlig hygge i boenheden Lolland Lyngby-Tårbæk Kommune Opsporing af dehydrering hos ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Læsø Kommune Stimulering og aktivering af demente Læsø Mariagerfjord Kommune Nærværende kommunikation og samvær - Nye muligheder for pårørende til demensramte og for frivillige Mariagerfjord Middelfart Kommune Netværk af videnspersoner indenfor demensområdet Middelfart Morsø Kommune Bedre trivsel i dagligdagen - sammen er vi bedst Morsø Morsø Kommune Omforandring af 4 haver til brugbare sansehaver Morsø Norddjurs Kommune Beboernes mer-livsmuligheder som drivkraft for en forandringsproces frem mod indflytningen i et nyt plejecenter Norddjurs Norddjurs Kommune Træningsudstyr til fremme af sundhed og velvære, plejecentre Norddjurs Norddjurs Kommune Træningsudstyr til fremme af sundhed og velvære, selvtrænere Norddjurs Nordfyns Kommune Fokus på ældre og alkohol gennem ressourcepersoner i ældreplejen Nordfyn Næstved Kommune 2-mandscykler til brug for borgerne i plejeboliger, Distrikt Syd Næstved Næstved Kommune 2-mandscykler til brug for borgere i plejeboliger, Distrikt Øst Næstved Næstved Kommune 2-mandscykler til brug for borgerne i plejeboliger, Distrikt Vest Næstved Næstved Kommune 2-mandscykler til brug for borgerne i plejeboliger, Distrikt Nord Næstved Næstved Kommune Bedre kommunikation, flere relationer, oplevelser samt personlig og social trivsel via teleslyngeanlæg for de 24 Næstved borgere som bor i Omsorgsboligerne Jasminvej 1-24 i Næstved Næstved Kommune Inspirationstur for bedre ældrepleje Næstved Næstved Kommune Sommerfest 2011 med musik og underholdning Næstved Næstved Kommune Sommertogt på Karrebæk Fjord for borgere, der ikke selv magter at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet og Næstved relevant personale Odder Kommune Sansehave til ældre brugere af daghjem og korttidsafsnit Odder Odder Kommune Musik og sang i samværet med beboere i plejebolig Odder Odense Kommune Musikalsk underholdning for plejehjemsbeboere i Odense kommune Odense Odense Kommune Udvikling af samarbejdet med de pårørende og borgerne på Ejlstrup Plejecenter Odense Odense Kommune At få vægmalerier på to af vores gangdøre Odense Odense Kommune Tværfaglig indsats i forhold til småtspisende ældre Odense Odense Kommune Hjælp til demente borgere og mere tryghed til angste borgere på plejecenter, IT-sælen Odense Odense Kommune Værdighed og nærhed, kommunikation på tværs af demens Odense Odense Kommune Frivillige hjælpere i vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud Odense Peder Lykke Centret Væksthuset - Peder Lykke Centret København Pia og Pernilles Et bedre ældreliv - ikke selvhjulpne ældre, deres ægtefæller og pårørende Greve Handicapservice Plejecentret Bonderupgård At leve livet - hele livet København af 8

6 Plejecentret Bonderupgård Genkendelses glæde København Plejecentret Bonderupgård Samvær - til glæde for beboeren København Plejehjemmet SALEM Musikreminiscens som hjælp til forbedret livskvalitet og understøttelse af sociale kompetencer for demensramte Gentofte ældre på plejehjem Plejekompagniet ApS Kompetenceudvikling af medarbejdere Aalborg Randers Kommune Aktivitetsgrupper for mennesker med en demensdiagnose Randers Randers Kommune Etablering af træningskøkken til madhold Randers Randers Kommune Udvikling af den anerkendende og ressourceorienterede tilgang i samarbejdet med beboere og pårørende Randers Randers Kommune Udvikling af metodeværktøj til kvalitetsvurdering af plejehjemsbeboeres trivsel og tilfredshed på centrene Randers Rosenvænget og Vorup Ringkøbing-Skjern Kommune Livsgnisten længe leve Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Kommune Pårørendeskole for pårørende til demente i Rinkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Kommune Demensnøglepersoner, etablering af netværk i kommunen Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Kommune Demenscafe i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Ringsted Kommune Projekt socialpædagogisk omsorg Ringsted Roskilde Kommune Debatteater og foredrag om demens Roskilde Roskilde Kommune Det gode måltid - mad der frister Roskilde Roskilde Kommune Dement men stadig aktiv i hverdagen Roskilde Roskilde Kommune Terapihave - drivhus, væksthave Roskilde Rudersdal Kommune Sansehave Rudersdal Røde Kors Hjemmet Lad hverdagen blomstre med demens Vesthimmerland Rødovre Kommune Affekt og emotioner, kompetenceudvikling for medarbejdere Rødovre S/I Æblehaven Ældre med afasi i musikterapi Faxe Samsø Kommune Oplysning og kompetenceudvikling om demens Samsø Silkeborg Kommune Fysisk aktivitet i dagcenter/daghjemstilbud for demente Silkeborg Silkeborg Kommune Op og stå, ud og gå. Fald i hjemmet er en unødig risiko Silkeborg Skanderborg kommune Den rette demensindsats hurtigst muligt Skanderborg Skive Kommune Viden og oplevelser for alle Skive Skive Kommune Projekt Udeliv Skive Slagelse Kommune Fra storkøkken til nærkøkken, det velduftende måltid Slagelse Slagelse Kommune Gyngehavebænk Slagelse Slagelse Kommune Sommerfest med Richard Ragvald Slagelse Slagelse Kommune Aktivitet i hverdagslivet Slagelse Slagelse Kommune Ture til Tivoli og Zoo (København) 8 ture Slagelse Solrød Kommune Aktive borgere har det bedst Solrød af 8

7 Sorø Kommune Forebyggende sundhedsindsats for ældre Sorø Stevns Kommune Erindringsdans Stevns Stevns Kommune Parallelcykel med hjælpemotor Stevns Svendborg Kommune Jøhl stoleløftere Svendborg Syddjurs Kommune Fælles oplevelser og læring for borgere med demens og deres samboende i Nationalpark Mols Bjerge Syddjurs Syddjurs Kommune Paro, en sælrobot Syddjurs Syddjurs Kommune Sansehave, værestedet Syddjurs Sønderborg Kommune Klædt på til fremtiden - Et gennembrudsprojekt i ældreplejen Sønderborg Sønderborg Kommune Akutfunktion til svært demente borgere Sønderborg Sønderborg Kommune forbliv - fald - fri Sønderborg Thisted Kommune Kompetenceudvikling af plejepersonale i de udekørende teams med henblik på forbedret pleje og omsorg til Thisted demente og delirøse borgerer og deres pårørende i Thisted Kommune Tønder Kommune Ældres trivsel i dagligdagen Tønder Vallensbæk Kommune Forventningsafklaring og samarbejde i forbindelse med indflytning i plejebolig Vallensbæk Varde Kommune Hverdagsrehabilitering, det sunde og aktive ældreliv på plejecentrene i Varde Kommune Varde Vejen Kommune Demensuddannelse Vejen Vejle Kommune Styrkelse af ældres ret til at bevare deres selvbestemmelse og deres evner til brug af egne ressourcer Vejle Vejle Kommune Etablering af en sanse og træningshave Vejle Vejle Kommune Udvikling af ressourceværktøj for borgerens nærmeste udviklingszone Vejle Vejle Kommune Hurtig, smidig og effektiv sagsbehandling der hjælper borgeren ud fra en sundhedsfremmende og forebyggende Vejle ramme Vesthimmerland Kommune Lydanlæg og overheadprojektor. Plejecenter Gedsted Vesthimmerland Viborg Kommune Frivillighedskoordinator til projekt frivillige motionsvenner Viborg Vordingborg Kommune Biograf Café Vordingborg Vordingborg Kommune Ældres trivsel i dagligdagen Vordingborg Vordingborg Kommune Indkøb af 1 stk. Lemco Active Plus Træningscykel Vordingborg Vordingborg Kommune Golfvogn Vordingborg Vordingborg Kommune Social sansehave Vordingborg Vordingborg Kommune Borgere med særlige behov Vordingborg Vordingborg Kommune Socialt samvær og daglig trivsel Vordingborg Aabenraa Kommune Projekt øget bæredygtighed i foreningernes forebyggende og aktiverende tilbud for svage ældre i Aabenraa Aabenraa kommune Aabenraa Kommune Styrkelse af den sociale indsats og styrkelse af sundheden for plejehjemsbeboere Aabenraa Aalborg Kommune Fra First Praxsis og Next Praxsis til Best Praxsis, Samarbejde, faglighed og selvbestemmelse Aalborg af 8

8 Aalborg Kommune Projektmedarbejder terapeut. Helhedsorienteret sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på plejehjem Aalborg Aalborg Kommune Trivsel og fysisk aktivitet hos plejehjemsbeboere Aalborg Aalborg Kommune Trivsel og livskvalitet for den demente borger og dennes pårørende Aalborg Aalborg Kommune Forstå personer med demens - undervisningsaftener for pårørende og medarbejdere Aalborg Aalborg Kommune Ældres trivsel i dagligdagen Aalborg Aalborg Kommune Udeliv på Hassinghave Aalborg Aalborg Kommune Markise på terrasse ved Aktivitetscentret Mou Plejecenter Dokkedalvej Storvorde Aalborg Aalborg Kommune Trivsel - et godt udeliv i kolonihaven Aalborg Århus Kommune Etikkonference Århus Århus Kommune Den motiverende samtale - et redskab til at styrke den ældre beboers selvbestemmelsesret og trivsel omkring Århus morgenmad og frokost Århus Kommune Optimering af kommunikationsveje Århus Århus Kommune Udvikling af ergoterapeuternes, fysioterapeuternes, musikterapeuternes og sygeplejerskernes Århus professionsfaglige indsats i rollen som interne konsulenter ved Århus Kommunes specialplejeboliger for borgere med frontotemporalt betingede demensforandringer Århus Kommune Loftslift og gangbånd til gangtræning af ældre Århus Århus Kommune En højere trivsel for beboerne i plejeboligerne på Sandkåsvej 41 Århus Århus Kommune Synliggørelse af metoder, viden om frivillige samt kompetenceudvikling målrettet personale på ældreområdet Århus Århus Kommune Forebyggelse af faldskader hos ældre gennem fysisk træning Århus Århus Kommune Flere fællesaktiviteter med lærred/projektor på lokalcenter Viby-Rosenvang Århus Århus Kommune Øget inddragelse af pårørende i hverdagslivet på plejeboligerne Engsøgård Århus af 8

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet 1 Indhold 1. Indledning... 5 Baggrund og formål... 5 Undersøgelsesdesign... 5 Dataindsamling... 5 2. Kommuner... 6 Albertslund... 6 Allerød... 6 Assens...

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024 Tænk demens ind i plejeboligen Analyse og investeringsbehov 2014-2024 2014 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens ønsker 4 Demensindretning bør være et lovkrav 5 Demenssikring og GPS 5

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Byg demensboliger. Analyse og forslag til investeringer 2013 2023

Byg demensboliger. Analyse og forslag til investeringer 2013 2023 Byg demensboliger Analyse og forslag til investeringer 2013 2023 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens investeringsforslag kort 5 Byg demensboliger 9 Fakta om Ældre Sagens investeringsforslag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere