Fra aktivitet til trivsel Frederikshavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra aktivitet til trivsel Frederikshavn 81.844 9591-3438-01"

Transkript

1 A.B.C. Service ApS Redskaber og faglig viden omkring demens, kræftsygdom og andre hyppigt forekomne sygdomme hos ældre Frederikshavn borgere Allerød Kommune Videns generator med udgangspunkt i at skærpe den ældres appetit Allerød Assens Kommune Demenscafe for demensramte og deres ægtefælle/pårørende - til forebyggelse af social isolation Assens Ballerup Kommune Etablering af netværk for hjemmehjælpsmodtagere i Lundegården Ballerup Ballerup Kommune Temaarrangementer om demens for pårørende og personale Ballerup Ballerup Kommune Demens, musikterapi og livskvalitet Ballerup Ballerup Kommune Fokus på viden om demens og aktiviteter for demente Ballerup Betaniahjemmet Den forebyggende samtale, guide til trivsel og velvære på livets sidste holdeplads Frederiksberg Billund Kommune Kompetenceløft og videndeling Billund Blæksprutten Pleje og Omsorg Aps Frederikshavn Blæksprutten Pleje og Omsorg Ålborg Aps Fra aktivitet til trivsel Frederikshavn Ergoterapeutisk kompetenceudvikling hos medarbejderne med fokus på forebyggelse og opretholdelse af selvhjælp hos borgerne Aalborg Bregnbjerglunden Sofacykel, side by side cykel med hjælpemotor. Øget aktivitet og livskvaliet hos borgere med demenslidelser Haderslev Brøndby Kommune Madhold for kvinder på Gildhøjhjemmet Brøndby Brøndby Kommune Danseterapi på demensafdeling D Gildhøjhjemmet Brøndby Brøndby Kommune Praksisnær læring i pleje- og omsorgssituationer hos borgere med demens Brøndby Brøndby Kommune Gospelsang skaber sammenhold Brøndby Brønderslev Kommune Personligt idékatalog - et rigere hverdagsliv for demensramte Brønderslev-Dronninglund Danske Diakonhjem Åndehullet - et kommunikations- og kulturprojekt blandt hjemmehjælpere Odder Den Selvejende institution Hareskovbo Dragør Kommune Forbedring af kost til småtspisende ældre med lidelser Gladsaxe Er vibrationstræning en genvej til bedre kondition for dem, der har svært ved at finde motivationen til kredsløbstræning Dragør Dragør Kommune Skabe brugervenlige rammer for sundhed, forebyggelse og trivselsarrangementer for kommunens pensionister Dragør Egedal Kommune Projekt Aktiv hverdag, fra hjælp til selvhjælp Egedal Egedal Kommune Fællesskab om TV på Porsebakken A Egedal Esbjerg Kommune Projekt SPIDO Esbjerg Esbjerg Kommune Delelementer af projektet "Den gode hverdag". Dekoration af fællesområderne der befordrer trivsel i hverdagen Esbjerg for ældre demente mennesker Esbjerg Kommune 2 oplevelsesdage/cirkusdage med borgere og daghjemspersonale på Skovbo Centret Esbjerg Esbjerg Kommune Implementering ef EDEN ALTERNATIVE Esbjerg Esbjerg Kommune At styrke udelivet for beboerne på plejehjemmet Riberhus Esbjerg Esbjerg Kommune Styrkelse af det sociale liv på plejecenteret Esbjerg af 8

2 Esbjerg Kommune Marte meo Esbjerg Esbjerg Kommune Aktiv i eget liv Esbjerg Falck Hjemmepleje A/S Anvendelse af video-telefoni i hjemmeplejen Furesø Fanø Kommune Dagtilbud til demente og deres pårørende Fanø Favrskov Kommune Kompetenceudvikling af plejepersonale i tidlig opsporing og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Favrskov Faxe Kommune Vægtbærende loftslift - Optimering af gangfunktion Faxe Faxe Kommune Teleslynge til Demensdagcenteret Dalgaarden Faxe Fortegårdens Plejecenter Etablering af sammenhængende stisystem med aktivitets oaser og sansehave. Århus Fredensborg Kommune Hænderne på ryggen Fredensborg Fredensborg Kommune Demens og livskvalitet, pårørende i fokus Fredensborg Fredericia Kommune Anvendelse af Snoezel i demensplejen; Øster Elkjær Plejecenter - Acadre 10/6849 Fredericia Fredericia Kommune Samarbejdet med demente - Hverdagslivet, kommunikationen og aktiviteter; Øster Elkjær Plejecenter - Acadre Fredericia /6849 Fredericia Kommune Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbede med ældre og demente; Øster Elkjær Fredericia Plejecenter - Acadre Frederiksberg Kommune Livsplakater, livshistorie Frederiksberg Frederiksberg Kommune Projektor og flytbart lærred Frederiksberg Frederiksberg Kommune Mere forebyggelse i kommunens dagcentre og daghjem med særlig fokus på kost og motion, fysisk aktivitet Frederiksberg Frederiksberg Kommune Robotstøvsugere som supplement til ældre der modtager hjælp til rengøring Frederiksberg Frederikshavn Kommune Faglige udviklingsagenter Frederikshavn Frederikshavn Kommune Livskvalitet i hjerterummet Frederikshavn Frederikshavn Kommune Sociale forbedringer Frederikshavn Friplejehjemmet Stauning Trivsel som partnerskab Ringkøbing-Skjern Frivilligcenter Lolland Café ForglemMigEj Lolland Furesø Kommune Liv, latter og glæde i hverdagen Furesø Furesø Kommune Etablering af motionsrum med brugervenlige træningsmaskiner Furesø Fåborg-Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde Faaborg-Midtfyn Gentofte Kommune Venneforeningen, borgerinddragelse på plejehjem Gentofte Gladsaxe Kommune Kompetenceudvikling af personalet på en skærmet demensafdeling samt personale der varetager Gladsaxe voldsforbyggende arbejde i hele distriktet ved undervisning i socialpædagogik og nænsom nødværge Gladsaxe Kommune Erindringsdans Gladsaxe Glostrup Kommune Wii til træning og aktivitet for ældre Glostrup Glostrup Kommune Forbedring af udemiljø Glostrup Glostrup Kommune TV til plejeboligerne Glostrup af 8

3 Greve Kommune Udvikling af specialistfunktion til borger i eget hjem Greve Gribskov Kommune En styrket demens indsats i Gribskov Kommune Gribskov Gribskov Kommune Opgaveoverdragelse, metoder og værktøjer Gribskov Guldborgsund Kommune Hean duo el 2000 gas 2x5 gear cykel Guldborgsund Guldborgsund Kommune Leve-bomiljø og demente Guldborgsund Guldborgsund Kommune Udstyr til fasholde/erindre fælles aktivteter på centret Guldborgsund Guldborgsund Kommune Sommerhusophold for beboere på Eskildstrup Plejecenter Guldborgsund Guldborgsund Kommune Busture med beboerne på Eskildstrup Plejecenter Guldborgsund Guldborgsund Kommune Plejehjemshøns Guldborgsund Guldborgsund Kommune 40" fladskærm incl. ophæng / opsætning og Wii med tilbehør Guldborgsund Guldborgsund Kommune Velvære i drivhus Guldborgsund Guldborgsund Kommune Nintendo Wii + fladskærm til 2 afsnit på centerbolig Guldborgsund Guldborgsund Kommune Ud i det blå - løvspringstur Guldborgsund Guldborgsund Kommune Inkontinens kursus for ressourcepersoner (abena uddannelse program) Guldborgsund Guldborgsund Kommune Reminiscens - hvem er jeg? Guldborgsund Haderslev Kommune Implementering af Marte Meo som supervisionsmetode til forbedring af plejen til beboere med demens Haderslev Haderslev Kommune Visuelle tryghedsbesøg Haderslev Hedensted Kommune Markise til terrassen Hedensted Hedensted Kommune Gåtur - skubbere Hedensted Hedensted Kommune Supervision til sygeplejerskegruppen Hedensted Helsingør Kommune Det aktive plejehjemsliv Helsingør Helsingør Kommune Sanserum og sanseoplevelse Helsingør Herning Kommune Fysisk aktivitet i daghjemstilbud for demente Herning Herning Kommune Træning - remedier i hjemmet Herning Herning Kommune Marte Meo i ældreplejen Herning Hillerød Kommune Udvikling af måltidsoplevelsen på Plejecentret Bauneparken og Sophienborg plejecenter med Hillerød produktionskøkkenet i Hillerød som forandringsdeltagende part Hillerød Kommune Hverdagen for pårørende til demensramt på plejecenter. Et vejlednings- og støttetilbud til de pårørende Hillerød Hjørring Kommune Sommerhusophold i Skallerup Klit Feriecenter Hjørring Hjørring Kommune Implementering af neuropædagogik i de særlige aktivitetstilbud og de skærmede botilbud på ældrecentrene Hjørring Hjørring Kommune Sygeplejerskerne som coach Hjørring Holbæk Kommune Kompetenceudvikling af medarbejdere på demensområdet i hjemmeplejen Holbæk Holstebro Kommune Et aktivt seniorliv Holstebro Holstebro Kommune Aktiviteter, motion og oplevelser - til styrkelse af krop og hjerne Holstebro af 8

4 Holstebro Kommune Anden generation frivilligt - offentligt partnerskab i ældreplejen Holstebro Horsens Kommune Fremtidens sygepleje i fokus Horsens Hvidovre Kommune Uddannelse af ressourcepersoner på demensområdet Hvidovre Hvidovre Kommune Virksomhedsplan, et ledelsesmæssigt styrings- og udviklingsværktøj i hjemmeplejen Hvidovre Høje-Taastrup Kommune Etablering af sanse- og terapihave i forbindelse med sansestimulering af mennesker med en demenssygdom Høje-Taastrup også kaldet en pædagogisk have Høje-Taastrup Kommune Kom godt hjem efter et langt ophold ude Høje-Taastrup Hørsholm Kommune Attraktivt udemiljø på Breelteparkens plejehjem Hørsholm Ikast-Brande Kommune Sofacykel med hjælpemotor Ikast-Brande Ikast-Brande Kommune Kompetenceudvikling af personalet i ernæringsrigtig mad målrettet plejehjemsbeboere Ikast-Brande Ikast-Brande Kommune Et fælles udgangspunkt for nøglepersoner vedr. demens Ikast-Brande Ikast-Brande Kommune Aktivitetstillbud til beboere i Plejeboligerne, Frisenborgparken Ikast-Brande Ikast-Brande Kommune Ældres trivsel i hverdagen, Stoleløfteren Ikast-Brande Ikast-Brande Kommune Viden om kriseteoriernes betydning i samarbejdet med pårørende til svært demente beboere på plejehjem Ikast-Brande Ingeborggården Socialpædagogiske frontløbere Frederiksberg Ingeborggården Velvære i det fri Frederiksberg Ishøj Kommune Find grænserne og sæt dem i spil Ishøj Ishøj Kommune Hvad er det mindste vi kan gøre, som vil skabe den største forandring Ishøj Johannesgården plejeboliger Venneforeningen - Borgerinddragelse på plejehjem København Kalundborg Kommune Den professionelle praksis - hvordan omsætter vi vores demensfaglige viden til hverdagspraksis Kalundborg Kerteminde Kommune Netværk med fokus på alkoholvaner hos borgere i hjemmeplejen Kerteminde Kolding Kommune Rehabilitering en kultur i hjemmeplejen i Kolding Kommune Kolding Kære Pleje Kolding Fjorden, her er vi vokset op - her har vi arbejdet Kolding Københavns Kommune Det pædagogiske måltid København Københavns Kommune Værdi og mening med elektronisk kommunikation i dagligdagen - seriøst for sjov København Københavns Kommune Træn din hukommelse København Københavns Kommune Aktiv Hjemmehjælp via inviterende samtaleteknik København Københavns Kommune Sundhed, omsorg og plejehjem til alle København Københavns Kommune Temadage - demens København Langeland Kommune Fokus på forebyggelse og rehabilitering for borgere og personale på Lindelse plejecenter Langeland Langeland Kommune Aktiverende træning i plejen for demente borgere, fokus på psykiske og sociale elementer i den Langeland vedligeholdende funktionstræning Lolland Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme gennem øget tværfagligt samarbejde - kapacitetsopbygning i Ældresektoren Lolland Lolland Kommune Bevæg dig - og gør din hjerne glad Lolland af 8

5 Lolland Kommune Aktiviteter i haven - ældres trivsel i dagligdagen Lolland Lolland Kommune Hjemlig hygge i boenheden Lolland Lyngby-Tårbæk Kommune Opsporing af dehydrering hos ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Læsø Kommune Stimulering og aktivering af demente Læsø Mariagerfjord Kommune Nærværende kommunikation og samvær - Nye muligheder for pårørende til demensramte og for frivillige Mariagerfjord Middelfart Kommune Netværk af videnspersoner indenfor demensområdet Middelfart Morsø Kommune Bedre trivsel i dagligdagen - sammen er vi bedst Morsø Morsø Kommune Omforandring af 4 haver til brugbare sansehaver Morsø Norddjurs Kommune Beboernes mer-livsmuligheder som drivkraft for en forandringsproces frem mod indflytningen i et nyt plejecenter Norddjurs Norddjurs Kommune Træningsudstyr til fremme af sundhed og velvære, plejecentre Norddjurs Norddjurs Kommune Træningsudstyr til fremme af sundhed og velvære, selvtrænere Norddjurs Nordfyns Kommune Fokus på ældre og alkohol gennem ressourcepersoner i ældreplejen Nordfyn Næstved Kommune 2-mandscykler til brug for borgerne i plejeboliger, Distrikt Syd Næstved Næstved Kommune 2-mandscykler til brug for borgere i plejeboliger, Distrikt Øst Næstved Næstved Kommune 2-mandscykler til brug for borgerne i plejeboliger, Distrikt Vest Næstved Næstved Kommune 2-mandscykler til brug for borgerne i plejeboliger, Distrikt Nord Næstved Næstved Kommune Bedre kommunikation, flere relationer, oplevelser samt personlig og social trivsel via teleslyngeanlæg for de 24 Næstved borgere som bor i Omsorgsboligerne Jasminvej 1-24 i Næstved Næstved Kommune Inspirationstur for bedre ældrepleje Næstved Næstved Kommune Sommerfest 2011 med musik og underholdning Næstved Næstved Kommune Sommertogt på Karrebæk Fjord for borgere, der ikke selv magter at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet og Næstved relevant personale Odder Kommune Sansehave til ældre brugere af daghjem og korttidsafsnit Odder Odder Kommune Musik og sang i samværet med beboere i plejebolig Odder Odense Kommune Musikalsk underholdning for plejehjemsbeboere i Odense kommune Odense Odense Kommune Udvikling af samarbejdet med de pårørende og borgerne på Ejlstrup Plejecenter Odense Odense Kommune At få vægmalerier på to af vores gangdøre Odense Odense Kommune Tværfaglig indsats i forhold til småtspisende ældre Odense Odense Kommune Hjælp til demente borgere og mere tryghed til angste borgere på plejecenter, IT-sælen Odense Odense Kommune Værdighed og nærhed, kommunikation på tværs af demens Odense Odense Kommune Frivillige hjælpere i vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud Odense Peder Lykke Centret Væksthuset - Peder Lykke Centret København Pia og Pernilles Et bedre ældreliv - ikke selvhjulpne ældre, deres ægtefæller og pårørende Greve Handicapservice Plejecentret Bonderupgård At leve livet - hele livet København af 8

6 Plejecentret Bonderupgård Genkendelses glæde København Plejecentret Bonderupgård Samvær - til glæde for beboeren København Plejehjemmet SALEM Musikreminiscens som hjælp til forbedret livskvalitet og understøttelse af sociale kompetencer for demensramte Gentofte ældre på plejehjem Plejekompagniet ApS Kompetenceudvikling af medarbejdere Aalborg Randers Kommune Aktivitetsgrupper for mennesker med en demensdiagnose Randers Randers Kommune Etablering af træningskøkken til madhold Randers Randers Kommune Udvikling af den anerkendende og ressourceorienterede tilgang i samarbejdet med beboere og pårørende Randers Randers Kommune Udvikling af metodeværktøj til kvalitetsvurdering af plejehjemsbeboeres trivsel og tilfredshed på centrene Randers Rosenvænget og Vorup Ringkøbing-Skjern Kommune Livsgnisten længe leve Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Kommune Pårørendeskole for pårørende til demente i Rinkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Kommune Demensnøglepersoner, etablering af netværk i kommunen Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Kommune Demenscafe i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Ringsted Kommune Projekt socialpædagogisk omsorg Ringsted Roskilde Kommune Debatteater og foredrag om demens Roskilde Roskilde Kommune Det gode måltid - mad der frister Roskilde Roskilde Kommune Dement men stadig aktiv i hverdagen Roskilde Roskilde Kommune Terapihave - drivhus, væksthave Roskilde Rudersdal Kommune Sansehave Rudersdal Røde Kors Hjemmet Lad hverdagen blomstre med demens Vesthimmerland Rødovre Kommune Affekt og emotioner, kompetenceudvikling for medarbejdere Rødovre S/I Æblehaven Ældre med afasi i musikterapi Faxe Samsø Kommune Oplysning og kompetenceudvikling om demens Samsø Silkeborg Kommune Fysisk aktivitet i dagcenter/daghjemstilbud for demente Silkeborg Silkeborg Kommune Op og stå, ud og gå. Fald i hjemmet er en unødig risiko Silkeborg Skanderborg kommune Den rette demensindsats hurtigst muligt Skanderborg Skive Kommune Viden og oplevelser for alle Skive Skive Kommune Projekt Udeliv Skive Slagelse Kommune Fra storkøkken til nærkøkken, det velduftende måltid Slagelse Slagelse Kommune Gyngehavebænk Slagelse Slagelse Kommune Sommerfest med Richard Ragvald Slagelse Slagelse Kommune Aktivitet i hverdagslivet Slagelse Slagelse Kommune Ture til Tivoli og Zoo (København) 8 ture Slagelse Solrød Kommune Aktive borgere har det bedst Solrød af 8

7 Sorø Kommune Forebyggende sundhedsindsats for ældre Sorø Stevns Kommune Erindringsdans Stevns Stevns Kommune Parallelcykel med hjælpemotor Stevns Svendborg Kommune Jøhl stoleløftere Svendborg Syddjurs Kommune Fælles oplevelser og læring for borgere med demens og deres samboende i Nationalpark Mols Bjerge Syddjurs Syddjurs Kommune Paro, en sælrobot Syddjurs Syddjurs Kommune Sansehave, værestedet Syddjurs Sønderborg Kommune Klædt på til fremtiden - Et gennembrudsprojekt i ældreplejen Sønderborg Sønderborg Kommune Akutfunktion til svært demente borgere Sønderborg Sønderborg Kommune forbliv - fald - fri Sønderborg Thisted Kommune Kompetenceudvikling af plejepersonale i de udekørende teams med henblik på forbedret pleje og omsorg til Thisted demente og delirøse borgerer og deres pårørende i Thisted Kommune Tønder Kommune Ældres trivsel i dagligdagen Tønder Vallensbæk Kommune Forventningsafklaring og samarbejde i forbindelse med indflytning i plejebolig Vallensbæk Varde Kommune Hverdagsrehabilitering, det sunde og aktive ældreliv på plejecentrene i Varde Kommune Varde Vejen Kommune Demensuddannelse Vejen Vejle Kommune Styrkelse af ældres ret til at bevare deres selvbestemmelse og deres evner til brug af egne ressourcer Vejle Vejle Kommune Etablering af en sanse og træningshave Vejle Vejle Kommune Udvikling af ressourceværktøj for borgerens nærmeste udviklingszone Vejle Vejle Kommune Hurtig, smidig og effektiv sagsbehandling der hjælper borgeren ud fra en sundhedsfremmende og forebyggende Vejle ramme Vesthimmerland Kommune Lydanlæg og overheadprojektor. Plejecenter Gedsted Vesthimmerland Viborg Kommune Frivillighedskoordinator til projekt frivillige motionsvenner Viborg Vordingborg Kommune Biograf Café Vordingborg Vordingborg Kommune Ældres trivsel i dagligdagen Vordingborg Vordingborg Kommune Indkøb af 1 stk. Lemco Active Plus Træningscykel Vordingborg Vordingborg Kommune Golfvogn Vordingborg Vordingborg Kommune Social sansehave Vordingborg Vordingborg Kommune Borgere med særlige behov Vordingborg Vordingborg Kommune Socialt samvær og daglig trivsel Vordingborg Aabenraa Kommune Projekt øget bæredygtighed i foreningernes forebyggende og aktiverende tilbud for svage ældre i Aabenraa Aabenraa kommune Aabenraa Kommune Styrkelse af den sociale indsats og styrkelse af sundheden for plejehjemsbeboere Aabenraa Aalborg Kommune Fra First Praxsis og Next Praxsis til Best Praxsis, Samarbejde, faglighed og selvbestemmelse Aalborg af 8

8 Aalborg Kommune Projektmedarbejder terapeut. Helhedsorienteret sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på plejehjem Aalborg Aalborg Kommune Trivsel og fysisk aktivitet hos plejehjemsbeboere Aalborg Aalborg Kommune Trivsel og livskvalitet for den demente borger og dennes pårørende Aalborg Aalborg Kommune Forstå personer med demens - undervisningsaftener for pårørende og medarbejdere Aalborg Aalborg Kommune Ældres trivsel i dagligdagen Aalborg Aalborg Kommune Udeliv på Hassinghave Aalborg Aalborg Kommune Markise på terrasse ved Aktivitetscentret Mou Plejecenter Dokkedalvej Storvorde Aalborg Aalborg Kommune Trivsel - et godt udeliv i kolonihaven Aalborg Århus Kommune Etikkonference Århus Århus Kommune Den motiverende samtale - et redskab til at styrke den ældre beboers selvbestemmelsesret og trivsel omkring Århus morgenmad og frokost Århus Kommune Optimering af kommunikationsveje Århus Århus Kommune Udvikling af ergoterapeuternes, fysioterapeuternes, musikterapeuternes og sygeplejerskernes Århus professionsfaglige indsats i rollen som interne konsulenter ved Århus Kommunes specialplejeboliger for borgere med frontotemporalt betingede demensforandringer Århus Kommune Loftslift og gangbånd til gangtræning af ældre Århus Århus Kommune En højere trivsel for beboerne i plejeboligerne på Sandkåsvej 41 Århus Århus Kommune Synliggørelse af metoder, viden om frivillige samt kompetenceudvikling målrettet personale på ældreområdet Århus Århus Kommune Forebyggelse af faldskader hos ældre gennem fysisk træning Århus Århus Kommune Flere fællesaktiviteter med lærred/projektor på lokalcenter Viby-Rosenvang Århus Århus Kommune Øget inddragelse af pårørende i hverdagslivet på plejeboligerne Engsøgård Århus af 8

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oversigt over fordelte tilskud fra puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 12. september 2013 Puljestyring J.nr. Ansøger Projekttitel

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

INDGÅET 2 h APR. 2014

INDGÅET 2 h APR. 2014 24-04-2014 08:4:5 Rebild Kommune Peter Foged Rådhuset, Hobrovej 88 530 Støvring B-post INDGÅET 2 h APR. 2014 Rebild Kommune RÅDET FOR SIKKER TRAFIK Rådet for Sikker Trafik Lerse Parkallé 111 21D0 København

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Nu stiger boligpriserne

Nu stiger boligpriserne Nu stiger boligpriserne Fem års boligmareridt er slut se hvad din bolig er værd Af Louise Kastberg, grafik Johnny Öberg, september 2012 03 Nu stiger din bolig og det bliver ved 06 Priserne stiger 3% om

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015 Analyse af kommunale serviceudgifter for 1 Analyse af kommunale serviceudgifter for Hvert år aftales niveauet for den kommunale økonomi mellem KL og Finansministeriet. Her aftales et samlet tal for de

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere